vaken

Vakencorner

Forum Index


Board index » All Posts (Venus)

BottomBottomRe: Ny Blogg; Domenic Johansson
#1


Som inneboende vän till familjen under senaste halvåret vittnar jag om katastrofala konsekvenser tvångsomhändertagandet har haft på famlijens liv och hälsa.

Jag vill visa er läsare allvaret i pågående fall med en video där mor till Domenic talar ut.
Posted on: 2012/4/30 13:52
 Top 


Re: Ny Blogg; Domenic Johansson
#2


26 April 2012,
Domenics far tvingades av polisen att framträda på en huvudförhandling i det svenska rättsväsendet, att åtalas för att ha kidnappat Domenic vid en tidpunkt som skulle ha ägt rum 2 år sedan.

Domenics eget uttalande aldrig höras i domstolen.
Istället var det två åklagare som påstås tala för Domenic och åtala fadern med 18 månader i fängelse och böter på 5000 euro.

Faderns svar på tal var som alla vittnen har sagt från början, vilket är att vårdnaden på uppdrag av Svenskt sociala service är ett brott och bryter mot de familjer rättigheter.

Vad åklagarna vill se som en kidnappning är i själva verket bara en vanlig reaktion från en far som älskar sin son så djupt och bara vill ha några timmar för att komma ikapp med sina familjer förlorad tid sedan social-tjänsten genom att tvinga Domenic mot hans vilja i förvar trots allt vittnen tal som visar de familjer var oskyldig från början och har aldrig sett Domenic höjts upp i en dåligt sätt, mer att säga att Domenic har haft en bra barndom.

Vad jag Patrik bevittnades i domstolen, var att åklagarna aldrig hävdat något som helst bevis för deras anspråk.
De sa även till domaren att Domenic är för ung för att kunna fatta beslut för sin egen själ.
Med andra ord kan vi sammanfatta, om Domenics anser är för eller emot åklagarna insatser i domstolen bestämmer åklagarna över hans vilja.

Detta är en mycket allvarlig situation, där åklagare kan ta ett ärende på vägnar, mot en människa fri vilja, och sätta oskyldiga människor i fängelse och förstöra livet för en hel familjs generation och dess vänner.

Domstolen kommer att utlova en domen i målet 2 veckor framöver.

http://ansvar.mepprograms.org/#home

Posted on: 2012/4/27 0:05
 Top 


Re: Human Rights statement
#3


Introduktion till de mänskliga rättigheterna

FN:s generalförsamling antog 1948 den allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna,
och har genom den internationella sedvanerättens utveckling kommit att bli juridiskt bindande för alla stater.
När begreppet används i detta betänkande ska det främst förstås i sin betydelse av bindande internationella regler som ska efterlevas nationellt.

Ett svenskt ratificerat internationellt traktat är The International Bill of Human Rights (1971), där FN's allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna ingår.

Genom ratificeringen bekräftar en stat att den är juridiskt bunden att se till att de rättigheter som konventionen i fråga innehåller respekteras och främjas inom landet, eftersom det framför allt är denna bundenhet som gör rättigheterna till ett skydd för individen.
Att de mänskliga rättigheterna slagits fast i ett bindande, internationellt regelverk innebär också ett skydd mot godtycke och mot politiskt, religiöst eller kulturellt motiverade omtolkningar.

De stater som ansluter sig till konventionerna ska för det första avstå från vissa handlingar som skulle begränsa eller kränka individens rättigheter.
För det andra ska de skydda människor från att utsättas för övergrepp från andra aktörer.
Slutligen ska de ge förutsättningar för enskilda att åtnjuta och utkräva sina rättigheter.

Sveriges rättsliga skyldigheter och förpliktelser som det allmänna och statliga har enligt den internationella konventionerna är att respektera, efterleva och följa de mänskliga rättigheterna.

Uttryckssättet ansluter även till det som används i regeringens långsiktiga mål, att säkerställa ”full respekt” för de mänskliga rättigheterna.

Alla människor har rätt att åtnjuta de mänskliga rättigheterna utan någon form av diskriminering.
Världskonferensen slog också fast att de mänskliga rättigheterna är universella, dvs. att rättigheterna i FN:s allmänna förklaring gäller i hela världen.
De mänskliga rättigheterna är avsedda som ett regelverk som skyddar individens rättigheter gentemot det allmänna och som alla delar av den offentliga sektorn har skyldighet att följa.

Alla har rätt att åtnjuta sina mänskliga rättigheter, men rättigheterna kan inte utkrävas i ett tomrum.
Den enskilde måste acceptera det faktum att alla andra har mänskliga rättigheter som också ska respekteras. Därför kan en individ inte hävda utövandet av sina rättigheter till den grad att det negativt påverkar någon annans möjligheter att åtnjuta sina rättigheter.

Mänskliga rättigheter kan ses som en begränsning av majoritetsstyrets maktutövning i en demokrati.
Om staten ska leva upp till sina åtaganden vad gäller de mänskliga rättigheterna finns det således beslut som inte kan fattas, inte ens av demokratiskt valda beslutsfattare.

För att de mänskliga rättigheterna ska kunna förverkligas krävs således en djupare förståelse av deras innebörd och betydelse.

- De mänskliga rättigheterna ska respekteras,

- enskilda ska ha kunskap och medvetenhet om de mänskliga rättigheterna som just sina rättigheter och om sitt ansvar för att respektera andra personers mänskliga rättigheter,

- personer verksamma inom den offentliga sektorn ska ha kunskap och medvetenhet om vilka skyldigheter de mänskliga rättigheterna innebär för dem.


Ovanstående textsamling är utdragen ur
Slutbetänkande av Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige, Stockholm 2010;
Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter, kapitel 2: Utgångspunkter

http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/40/40/1661c6c4.pdf

Posted on: 2012/3/8 23:52
 Top 


Re: Ny Blogg; Domenic Johansson
#4


CBN har varit på besök och intervjuat familjens situation.
Ett möte hos socialnämnden på Gotland har ägt rum där uppvisande av kontraktsbrott har påvisats.
Kontraktet som nämns är de grundläggande fri- och rättigheter Sverige underställt sig och har juridiskt laga kraft.

Med fortsatt vilja och styrka efter ett halvår
lever jag fortfarande tillsammans med familjen och arbetar med att
återförena Domenic.

Uppdaterat
http://ansvar.mepprograms.org

Hälsningar Patrik

Posted on: 2012/3/5 0:27
 Top 


Re: Ny Blogg; Domenic Johansson
#5


En anmälan om brottemot familjens rättigheter har gjorts till polisen, JO och socialstyrelsen.

I regeringsformen 2 kapitlet paragraf 19 står följande;

Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Lag (2010:1408).

Vidare i konventionen kan man läsa under 1 artikeln;

Skyldighet att respektera mänskliga rättigheter

Dessa rättigheter är vidare nämnda i FN:s allmänna förklaring (The Universial declaration of human rights) under 30 artiklar.
Rn mycket intressant läsning som visar tydligt statens kontrakterade skyldigheter gentemot människor.

http://www.manskligarattigheter.gov.s ... 485a221/europa_501104.pdf

http://www.manskligarattigheter.gov.s ... w&id=71&module_instance=6

Posted on: 2012/2/9 4:24
 Top 


Re: SOPA
#6


Under fliken "read more" kan man bl.a. läsa att en röstning skall i nuläget ske den 24 Januari.

https://blacklists.eff.org/

/Patrik

Posted on: 2012/1/18 18:55
 Top 


Re: Ny Blogg; Domenic Johansson
#7


Uppdaterat bloggen http://ansvar.mepprograms.org

God vinter och julanda till er alla
/Patrik

Posted on: 2011/12/12 19:28
 Top 


Re: Ny Blogg; Domenic Johansson
#8


Rapportering till socialnämnden.

http://ansvar.mepprograms.org/

/Patrik

Posted on: 2011/11/22 19:14
 Top 


Re: Ny Blogg; Domenic Johansson
#9


Uppdaterat senaste post på bloggen.
Nu kan man läsa garantipappret och vittnesmål på länkade sidor.

/Patrik

Posted on: 2011/11/21 15:42
 Top 


Re: Ny Blogg; Domenic Johansson
#10


Mitt agerande...

http://ansvar.mepprograms.org

/Patrik

Posted on: 2011/11/21 15:29
 Top 


Re: Ny Blogg; Domenic Johansson
#11


Media har nu fått ta del av material.

http://ansvar.mepprograms.org

Posted on: 2011/11/18 11:31
 Top 


Re: Ny Blogg; Domenic Johansson
#12


Senaste dagars rapportering kan nu läsas på följande blogg:

http://ansvar.mepprograms.org

Posted on: 2011/11/17 17:19
 Top 


Ny Blogg; Domenic Johansson
#13


Hej!

Jag har startat en blogg där jag skriver om situationen vad gäller allvarliga akuta missförhållandena som sker inom Domenic Johanssons fall.

Mer info kan läsas på följande länk:
http://ansvar.mepprograms.org

Jag kommer att länka all ny information som jag lägger upp på bloggen, hit in till detta fouminlägg för att förenkla uppföljningen av situiationens läge.

/Patrik

Posted on: 2011/11/17 15:47
 Top 


Re: Varning - skydda dina ögon mot UV -strålningen !
#14


En dokumentär uppdelat i två Youtube-klipp.
Innehållet tar upp ett begrepp som kallas Sungazing.

http://www.youtube.com/watch?v=zlCJPxxKoaY

http://www.youtube.com/watch?v=pfCU_VCvc9k

/Live in harmoni

Posted on: 2011/7/12 18:38
 Top 


Re: 21 maj 2011, Judgment Day, sägs det!
#15


Om man vill tro på det så tro på det, jag tror på det ur en vinkel dock ur min egna vinkel, jag ser the judgement-day every day:)

LoVe

Posted on: 2011/4/27 23:06
 Top 


Re: Nya regler för youtube användare
#16


Jag välkomnar dem likaså
:)

Mvh/ 19881107-2472

Posted on: 2011/3/8 10:39
 Top 


Re: Motståndsrörelsen 5-6mars
#17


Vi kommer att vara vid lokalen redan på morgonen , så runt 9 tiden är det öppet.

Vi ser fram emot att träffa er alla som tar er tid att komma.

Hjärtliga hälsningar/ Patrik L

Posted on: 2011/3/3 22:55
 Top 


Re: Motståndsrörelsen 5-6mars
#18


Folk som tar sig ner/upp till jönköping och har extra plats över och desutom känner att det är helt ok för dem att plocka upp någon på vägen, får gärna skriva detta här då det möjligen kan lösa en annan persons resa till och från dena träff den 5-6mars.

Var inte rädda för att fråga och nätverka med andra.
Det kan inte bli värre än att man får ett nej skrivet på ens skärm
:)

Ps om ni har frågor var inte rädd för att ringa mig eller maila, bästa valet är att ringa då man lättare kan ha en förståelse över den andre.
Mitt nr är 0760 16 67 63
Mail qaz@mail-online.dk

Må väl
Vi ses 5-6mars

/Patrik LPosted on: 2011/3/1 18:32
 Top 


Re: Motståndsrörelsen 5-6mars
#19


Ja det går bra, bara man kan ansvara för den så är det inga problem

:)

/Peace

Posted on: 2011/2/27 18:13
 Top 


Motståndsrörelsen 5-6mars
#20


Resized Image


5-6 Mars 2011
Plats Hovslätts Hembygdsgård i Jönköping.

Alla är varmt välkomna för att lära känna andra människor och dela med sig av tankar/ideer .
Det kan vara svårt att vara ensam ute i samhället och att själv ta tag i saker och ting man drömmer om.

Nu ges det en möjlighet till alla er därute som vill göra något vackert och godartat för samhället/planeten och mer därtill.

Tanken med denna helg är att få folk att träffa och lära känna andra människor, dela med sig av sina egna ideer och tillsammans skapa nya ideer för att sprida kärlek i samhället och göra något åt den orättvisa man dagligen kan se runt omkring sig

För att alla ska kunna vara välkomna måste kärleksfull respekt visas mot varandra.
Öppenhet och ärlighet är därför något vi alla måste kunna visa varandra under dessa två dagar.

Vill tillägga att oavsett vilka ideer vi alla har måste respekt för den andre även här visas.
Vi har alla olika tankar i huvudena och måste kunna samsas och lära känna förståelse för den ena såsom den andre.


Vi kommer att bjuda på "enkel" vegetarisk mat.
För dem som vill gå och köpa mat finns det ICA och KONSUM några minuters gående längre bort.
För dem som vill övernatta från lördagen till söndagen finns det möjlighet i lokalen vi hyr.
Dock kan medtagen sovsäck eller annat vara lämpligt då det inte finns något än golvet att ligga på.

För er som vill komma är det bra om ni meddelar mig Patrik på telefon/sms eller mail så vi vet hur många som kommer.

Platsen på hitta.se

http://www.hitta.se/ViewDetailsPink.a ... ternateNumberResult=False

Tel nr till Patrik 0760 16 67 63
Mail till Patrik qaz@mail-online.dk

Resized Image

Posted on: 2011/2/27 16:34
 Top 


Re: Al Quaida i Sverige
#21


HA ha hehe..

Vet inte om man ska skratta eller gråta :)

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/al- ... dad-i-sverige_5947771.svd

Såg detta på aftonbladets löpsedel på willys idag.
Haha , rolig humor de har dessa nyhetsreportrar, en tänkbar förtidigt aprilskämt eller??

...Jag skrattar åt våra nyhetstidningar, de kommer aldrig lyckas skrämma mig med deras påhittade ord..

Ett gott skratt förlänger livet.
Jag skrattar med er allihop
/Skratt

Posted on: 2011/2/17 19:26
 Top 


Re: Anarki ?!?!
#22


Något att fundera över...

Är det inte så att vi redan idag har småkrig lite varstans runt om, både i vår närhet och i hela världen.
Syftar på gängkrig, krig sinsemellan länder, bråk på stan en fredagskväll mm.

Om vi människor inte hade haft en stat/organisation/etc vi vid våld/krig i samhället kunnat "gömma" oss bakom, finns där en chans att vi istället(varje individ) hade tagit aktion och valt reda ut våldet,vågat bry oss??
Hade vi haft något annat val än att inte bry oss?

Visar ett "anarkistiskt"/dylikt-samhälle hur beroende vi är av varandra för att överleva?

Finns där något exempel på ett tidigare existerande "anarkist"-liknande "samhälle" som funnits??
(vet jag tidigare har hört talats om något ställe i usa där inga lagar rådde, kommer inte på namnet på denna plats dock)

Tackar för en intressant trådläsning, Gillar alla era tidigare svar tillsammans lika mycket.

Med Hjärtliga Hälsningar
/Patrik

Posted on: 2011/2/15 20:12
 Top 


Anarki ?!?!
#23


Hej kära jordsbo!

Jag lästa i någon tråd här på forumet och stötte på ordet "Anarki".

Jag har ju naturligtvist "förutfattade meningar " kring ordet men bestämde mig för att kolla upp ordets innebörd, då jag kom på mig själv att jag inte visste någonting om det. Hade enbart förutfattade ståndpunkter som indoktrionerats genom tidigare år.

Vad jag intressant nog kom fram till genom att läsa wikipedia:s förklaring om ordet "Anarkism", var den att jag inte kunde finna en enda negativ motsägelse.

Utdrag från Wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Anarkism


Anarkism (från grekiskans "an archos", "utan härskare"), är en politisk riktning med syfte att skapa en anarki, dvs. avskaffa statsmakten, kapitalismen och alla andra hierarkiska och auktoritära strukturer i samhället. Det finns ett flertal olika varianter av anarkism men det gemensamma målet är ett stats- och klasslöst samhälle. Något förenklat kan man säga att anarkisterna vill organisera samhället horisontellt, inte vertikalt, och med allas jämlika medverkan. Staten, kapitalet och klassamhället ses som hinder som först måste undanröjas med en social revolution för att detta ultrademokratiska samhälle ska kunna realiseras.

Att läsa hela "Översikten" på wikipedia kan rekomenderas också för en lite mer djupare förståelse men annars ska ovan textutdrag räcka.

Frågan jag vill ställa till er alla är då:
Är det inte ett "Anarkistiskt samhälle", eller dylikt, många utav oss strävar mot då vi vill ha ett samhälle fri från härskare(stat, etc)?

Och om man nu finner någon dålig tanke med Anarki/Anarkism får ni gärna dela med av era synpunkter.
(Allas värderingar är lika värda för att man ska kunna nå en högre förståelse)

Med varma hälsningar
/Patrik

Posted on: 2011/2/6 13:20
 Top 


Re: Fisk och fågeldöden- världen runt
#24


Intressant radioklipp från vittne gällande fågeldöden i falköping för några veckor tillbaks.

(klippet finns strax nedan för fotot i rubriken i den smala svarta fliken)
http://sverigesradio.se/sida/artikel. ... gramid=97&artikel=4276875

några intressanta länkar som handlar om vårat magnetfält. Är dock inte nya:
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=c...
http://news.nationalgeographic.com/news/2008/06/08...
http://www.terradaily.com/reports/The_earths_magne...

shazbot nano nano... "Be open-minded"

Posted on: 2011/1/28 22:19
 Top TopTop
(1) 2 3 »dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
25 user(s) are online (25 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 25

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS