vaken

Vakencorner

Forum Index


Board index » All Posts (Abyssinia)

BottomBottomRe: Det matematiska miraklet med siffran 19
#1


Sista chansen att se sidan innan den uppdateras.
Uppdateras imorgon
runt klockan 14:00


[www.nyktermuslim.se]
[www.nyktermuslim.se]
[www.nyktermuslim.se]
[www.nyktermuslim.se]
Posted on: 2013/11/27 19:18
 Top 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
#2


Asgeir
<ul>Sant som du säger, saker och ting är inte bara svart och vit.[www.nyktermuslim.se]Posted on: 2013/11/26 13:02
 Top 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
#3


Kolla in min nya hemsida om ca en vecka är den....

www.nyktermuslim.se
www.nyktermuslim.se
www.nyktermuslim.se
www.nyktermuslim.se

Posted on: 2013/11/25 18:55
 Top 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
#4


Slutord
<ul>Jag här och med avslutar mitt deltagande i denna tråd. Jag tackar alla som har läst och deltagit i de långa diskussionerna. Det har varit en intressant och lärorikt resa för mig och jag hoppas att du, vem du nu du är har fått inspiration eller nyfikenhet kring Koranen. Om det finns en kort sammanfattning på hela tråden så är det uppmaningen till att hålla sig till "ENDAST KORANEN". Om du har några frågor du kan antigen skriva till mig här PM men bäst når du mig genom att skriva till >>> mail@alem.se. Återigen jag säger tack för mig och alla, och jag ser fram emot att delta i andra diskussioner här på vaken.se. Som slut ord till tråden säger jag att "det finns bara en Gud och Må Gud vägleda er alla".

Salaam Aleykum
www.alem.se
mail@alem.se

Posted on: 2013/9/4 18:30
 Top 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
#5


Våra Profeter och Budbärare
<ul>Fortsättning från tidigare inlägg [#1422] om våra Profeter och Budbärare. Sanningen har alltid varit desamma och alltid har det varit de som avvek precis som människorna på Noaks tid. Här skickar Gud bror Hûd med samma budskap som alltid. Från Sura 7, Vers 65 - 72.

Hûd
<ul>[7:65] Till 'Ãd sände vi deras bror Hûd. Han sa,
"O mitt folk, dyrka GUD; ni har ingen annan gud än Honom.
Ska ni då iakttaga rättfärdighet?"


[7:66] Ledarna som inte trodde bland hans folk sa,
"Vi ser att du uppträder dåraktigt, vi tror att du ljuger."


[7:67] Han sa, "O mitt folk, i mig finns inget dåraktigt;
jag är en budbärare från universums Herre.


[7:68] "Jag överlämnar min Herres budskap till er, och ger er ärliga råd.

[7:69] "Är det så konstigt att ett budskap skulle komma till er från er Herre
genom en man som er, för att varna er? Minns att Han lät er ärva Noaks folk och
mångdubblade ert antal. Minns GUDs välsignelser, så att ni ska kunna lyckas."


[7:70] De sa, "Har du kommit för att få oss att dyrka endast GUD, och få oss att
överge det som våra föräldrar dyrkade? Vi utmanar dig till att frambringa
domen du hotar oss med om du talar sanning."


[7:71] Han sa, "Ni har ådragit er vrede och fördömelse från
er Herre. Argumenterar ni med mig för att försvara lögner ni hittat på
- ni och era föräldrar - som aldrig auktoriserats av GUD?
Vänta därför, och jag kommer vänta likaså."


[7:72] Därefter räddade vi honom och de
med honom av nåd från oss, och vi utplånade de
som avvisade våra uppenbarelser och som vägrade att tro.

Posted on: 2013/9/4 18:00
 Top 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
#6


Design
<ul>Hur kommer det sig att allt roterar i en likartad spiral mönster? Allt tycks rotera i spiral, titta på dina fingeravtryck, hårbotten på kroppen som växer i virvel form eller galaxer som roterar i spiral virvel, din DNA struktur.... Läs vidare >>>

Posted on: 2013/9/4 15:00
 Top 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
#7


Våra Profeter och Budbärare
<ul>Följande ska ska jag posta exemplar av våra Profeter och budbärare om hur de presenterade sanningen och hur människorna avvek från sanningen. Lägg märke till konsekvenserna av de otroende. Jag börjar med Noak fån Sura 7, Vers 59 - 64.

Noak
<ul>[7:59] Vi sände Noak till sitt folk med orden,
"O mitt folk, dyrka GUD; ni har ingen annan gud än Honom.
Jag befarar för er straffet på en storslagen dag."


[7:60] Ledarna bland hans folk sa, "Vi ser att du gått långt vilse."

[7:61] Han sa, "O mitt folk, jag har inte gått vilse;
jag är en budbärare från universums Herre.


[7:62] "Jag levererar min Herres budskap till er och ger
er råd, och jag har kunskap från GUD som ni inte har.


[7:63] Är det så märkligt att en påminnelse skulle komma
till er genom en man som er, för att varna er och leda er
till rättfärdighet, så att ni ska kunna uppnå nåd?"


[7:64] De avvisade honom. Följaktligen räddade vi
honom och de med honom i arken, och vi dränkte de
som avvisade våra uppenbarelser;
de var blinda.</ul>

Posted on: 2013/9/4 12:49
 Top 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
#8


iSky
<ul> Det kvittar hur mycket jag än skriver du tycks inte förstå. Och
du gnagar fortfarande samma ord från dina gissningar.
Jag ska ta och sluta älta med dig. Må Gud vägleda
dig och Må Gud visa dig den raka vägen.

Posted on: 2013/9/3 21:41
 Top 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
#9


iSky
<ul>Saken med dig är att du hittar på lögner sedan när man fråga dig om att verifiera din fakta försvinner du i ofullständiga hieroglyfer som om det är ett svar. Jag svarar inte på dina frågor dels för att jag finner de orelevanta för mig, och dels för att jag inte läser dina text. Du är en vilsen person, tyvärr du tycks inte förstå vad det är du säger och helhets sammanhanget av dina resonemang. Och jag har definitivt inga intresse i att sätta min in i din fragmenterade världsbild mm. Strax tråden har 97 000 visningar och nu drar jag det sista rycket och därefter jag är klar med er. Sannerligen har jag haft tålamod med er.

Posted on: 2013/9/3 16:30
 Top 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
#10


ENDAST KORANEN
<ul><iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/C3Cz2zgH7GM?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Posted on: 2013/9/3 13:42
 Top 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
#11


iSky
<ul>Sannerligen är du i en boling point! Du har fortfarande
inte producerat din bevis om embryot. Ta fram din bevis
!!!

Posted on: 2013/8/30 17:20
 Top 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
#12Posted on: 2013/8/29 20:30
 Top 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
#13


iSky
Först säger du

<ul>"Abyssina , om du läst dem egyptiska texterna så kommer du att se att det
du skriver om embryot dem skrevs långt innan koranen och detta kunskap osv...."</ul>
Sen säger du
<ul>"Dem förklarar inget speciellt om embyron som ingen mönniska kan veta. osv...."</ul>

Tyvärr du har vilseleda dig själv!!!

Posted on: 2013/8/26 22:14
 Top 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
#14


alarik
<ul>Jag låter dig reflektera över "varför" medan du andas hur "lätt" somhelst.
Förstår du vad jag menar? Sanningen är lika lätt som det är för dig att andas.

Posted on: 2013/8/26 21:42
 Top 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
#15


iSky
<ul>Sanningen ska vara lätt att förstå!
Fram med din bevis, var är de egyptisk hieroglyfer om embryot?
Om du inte vet, det är helt ok! Ingen bör klandra nån för det de inte vet!

Posted on: 2013/8/26 21:03
 Top 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
#16


Hur kan du förneka detta?
<ul><iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/sgyEgFWY_0Y?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
www.alem.se

[23:12] Vi skapade människan från en speciell sorts lera.
[23:13] Därefter reproducerade vi honom från en liten
droppe som placerats i en väl skyddad förvaringsplats.

[23:14] Sedan utvecklade vi droppen till ett hängande (embryot),
vidarutvecklade därefter det hängande (embryot) till en munfull (foster),
utvecklade sedan det munfulla (fostret) till ben, och täckte därefter benen med
kött.
På så sätt skapar vi en ny varelse.
Välsignad vare GUD, den bäste Skaparen.

Posted on: 2013/8/26 20:30
 Top 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
#17


iSky
<ul>Så du säger att det finns gamla egyptiska skrifter om embryot, men du vet inte var de är. Alltså du skriver sakar du inte har nån aning om. Tyvärr du är vilsen person! Vidare jag är inte intresserad av dina övriga uppsatsaster, läser inte ens dina inlägg.

Posted on: 2013/8/26 20:27
 Top 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
#18


iSky
<ul>Kom bara med bevisen om embryot från egyptiska skrifter... det räcker så!

Posted on: 2013/8/25 22:02
 Top 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
#19


iSky
<ul> Kan du producera din bevis om embryot från de egyptiska texterna du skriver om?

Posted on: 2013/8/25 20:33
 Top 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
#20


Miracles Of The Quran 2/4
<ul><iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/GavuZqXDoJ8?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Posted on: 2013/8/25 18:57
 Top 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
#21


Embryo II
<ul>Fortsättning från inlägg "Embryo I". Som jag har beskrivit innan, skapelsen av människan är något som har beskrivits i detalj i Koranen. En måste förbryllas över versernas exakthet vad gäller embryot. Läs vidare >>>

Posted on: 2013/8/25 14:42
 Top 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
#22


Miracles Of The Quran 1/4
<ul><iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/4cCEwshrG80?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Posted on: 2013/8/23 21:00
 Top 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
#23


iSky
<ul>Om du menar ciggarter, Koranen säger att man inte ska skada sig självmant. Eftersom det inte finns några fördelar med cigaretter faller den inom den kategorin. Man måste vara intelligent om sådana saker. Däremot om du menar cannabis, är det en annan sak för att cannabis i sig kan vara en medicin och för att ta medicin man måste vara sjuk eller ha nån form av komplikationer med hälsan.

Vidare du skrev…
Vill bara säga att jag hade så gärna velat sitta live med dig och även några andra här vid ett lägereld och diskutera allmäna saker utan att få för sig att den ene vill få med den andra till varandras tro... Det låter nåt som vi kan göra och låt det ske en dag med Guds vilja (Inshallah).

Posted on: 2013/8/18 16:59
 Top 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
#24


Avatar
<ul>Denna tråd är snart slut, i alla fall min delaktighet i den. Jag lämnar dig denna video med förhoppningen om att du frigör dig själv från Da Vincis geometriska korsfästelse. Utöver det önskar jag dig lycka till med allt du gör och Må Gud visa dig den raka vägen.

49 Intressanta böcker
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/-YMuQX6lpuU?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Posted on: 2013/8/17 21:00
 Top TopTop
(1) 2 3 4 ... 30 »dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
51 user(s) are online (51 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 51

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS