vaken

Vakencorner

Forum Index


Board index » All Posts (richer)

BottomBottomRe: EN ENKEL ADMINISTRATIV PROCESS
#1


Bra jobbat Kent!

Posted on: 2014/4/30 14:42
 Top 


Re: Vad är egentligen fascism?
#2


Jag håller verkligen med dig Avatar i din beskrivning av fascism och om man studerar varifrån ordet "government" betyder så hittar man följande:

Govern => Control
Ment (derived from mentis) => Mind

Alltså: Mind Control

Så länge som tillräckligt många individer inte tar fullt ansvar för sina tankar, känslor & handlingar, är vi på det sluttande planet mot total extern kontroll av människor via något system.


Posted on: 2014/2/9 12:39
 Top 


Re: Sverigedemokraterna
#3


Rätt till liv - Ingen har rätt att ta livet av någon som inte aktivt skadar någon annan.

Rätt till frihet - Varje individ har rätt att välja själv vilka tankar, känslor och handlingar man gör till sina.

Rätt till egendom - Oinskränkt rätt att använda tillgångar som rätteligen tillhör en.

Jag är verkligen inte en "sverigekramare" i den bemärkelsen att jag vill försvara det mest svenska kulturella uttrycket av alla - att stå med mössan i hand och låta överheten bestämma och sedan projicera sin impotens på grannen via jantelagen. Nej det är inte mycket av svensk kultur jag vill bevara... jag vill att den utvecklas mot frihet av individen, tyvärr ser jag inte mycket av det i den kultur som våra nyanlända bröder och systrar omhuldar.

Vi behöver kraftsamla för att göra om utbildningssystemet till att bli baserat på trivium och quadrivium (the seven liberal arts, de sju befriande konstarterna), samt stöpa om hela det "demokratiska" systemet till ett system som utgår från individen, och detta kommer att tid, men frigöra så mycket energi att vi kan bjuda in många människor som önskar liv och frihet.

Förövrigt anser jag att det är nyttigt att människor byter miljö och flyttar mellan länder och kulturer, dock anser jag givet det samhällssystem vi har i nationen idag, gör att det blir alltför stora påfrestningar på de som redan lever här. Jag har inga direkta hårda fakta att peka på, som statistik etc., jag finner det bara uppenbart att idén med "massinvandringen" inte är medmänsklighet utan snarare "divide and conquer" på hemmaplan, varför annars skulle politikerna och deras finansiärer stötta det rådande globala kommersiella systemet vars effekter är fullständig katastrof i MENA, samt outsourcing av tillverkning till asien?

Posted on: 2014/2/4 14:21

Edited by richer on 2014/2/4 14:48:00
Edited by richer on 2014/2/4 14:50:34
Edited by richer on 2014/2/4 14:51:29
 Top 


Re: Sverigedemokraterna
#4


Håller med om att det huvudsakliga syftet med sverigedemokraterna är "divide and conquer", vilket även "massinvandringpolitiken" är.

Även om jag anser att rådande nivå på invandring av människor som inte delar våra kulturella värderingar är för hög, samtidigt som vår förmåga att skapa välstånd och frihet beskurits genom alltför många lagar och regleringar samt skatt på arbete vilket hindrar entreprenörer och uppfinnare från medelklassen att skapa kapital till nya projekt, så är det omöjligt att sympatisera med SD, då man vet att:

government betyder:

govern - control
ment; mentis - mind

=> mind control

Vi behöver idéer som befriar oss och ger oss djupare insikter, tex. "natural law", dvs insikten om att vi alla är födda med dessa oförytterliga rättigheter:

Rätten till liv
Rätten till frihet
Rätten till egendom

(F.ö. är FN's deklaration om mänskliga rättigheter en bastard baserad på denna insikt, med syftet att beröva oss just dessa! Idén är att genom att få oss att tro att vi erhåller dessa rättigheter från deklarationen och inte från skapelsen i sig, så erhåller de jurisdiktion över människan och kan hålla henne i slaveri genom fiktionen)

Posted on: 2014/2/4 13:27
 Top 


Re: Avskaffa kungens åtalsimmunitet
#5


Det är bara att inse fakta.

I deras privata monopolspel (Svea rikes lag), där din person är spelpjäs, kan de upprätta vilka lagar och regler som helst. Det är som i brädspelet risk, eller vilket annat spel som helst. Det enda som håller dom tillbaka något är de inte vill riskera att det skapas en opinion i "de breda folklagren" mot något extremt övergrepp som de beslutar om och genomför mot befolkningen som helhet eller delar därav.
Om de gör detta kan det ju hända att gemene man börjar ställa sig ett antal frågor vars svar kommer att nysta upp hela matrisen. Och det får ju inte hända.


För övrigt är människan bakom rollen "kungen" stämmas civilrättsligt, männsikan står inte över lagen (naturlig lag), vilket däremot kungen gör i deras monopolspelslag.

Posted on: 2014/1/23 21:54
 Top 


Nytt ord på "gammelmedia"
#6Jag har funderat på något nytt namn på de traditionella medieorganen vars syfte det är att upprätthålla illusionen om ett fritt och öppet samhälle för alla, där mediekanalen ifråga står på "sanningen" och "den lilla människans" sida...

När de i verkligheten fungerar som vilken marknadsföring för eftermarknaden som helst, tex. bilindustrin som talar om för kunden vilket utomordentligt köp denne gjort. Traditionell media berättar för kunden att "det du fick lära dig i skolan är sant, oss kan du lita på, våra experter förklarar för dig hur det förhåller sig...".

I detta sammanhang tycker jag att "gammelmedia" är lite missvisande, vad de sysslar med är ju ren och skär propaganda.


Vad anser ni om dessa förslag:

ombudsmedia
legatsmediaPosted on: 2014/1/23 21:45
 Top 


Re: "Nisse" behandlade sin cancer med cannabisolja
#7


Tysken Otto Warburg fick nobelpris i medicin 1931 för sin upptäckt att cancer utvecklas i försurad vävnad. Surheten i kroppens vävnad är resultatet av fel kost och stress av olika slag. (det finns säkert fler anledningar, tex. joniserande strålning).

Botemedlet är att lösa de emotionella spänningarna, dvs stressen, samt ordna till kroppens ph. Här finns ju en hel palett av lösningar som många av oss börjar känna till vid detta laget, tacka internet för det! (skönt att skolans och övriga institutioners och auktoriteters hjärntvätt har släppt...)

John Armstrong (the water of life) rekommenderar att cirkulera det egna vattnet och cancern botas på tre dagar, enligt texten.

http://aquariusthewaterbearer.com/the-water-library/

Posted on: 2013/12/29 17:07
 Top 


Re: Grunden/grunder till att bli fri
#8


Notera att det inte är FN som skänker rättigheterna angivna i deklarationen. Läs och begrunda första meningen:

PREAMBLE

Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,

Rättigheterna gives människan av sin skapare.
Men när en människa inte förstår vad hon är och i vilken värld hon befinner sig avtalar hon snabbt bort sin födslorätt via sin person (monopol-spelpjäs) som slavhandlarna sett till att alla erhåller vid födseln.

Har ni läst "Outwitting the devil" av Napoleon Hill, skriven 1938 men utgiven först 2011?

http://www.mvwilkinsgroup.com/books/outwitting_the_devil.pdf

Den förklarar utförligt vad som ligger bakom denna "trans" vi försatt oss i, allt för att ge "spelet" något mer "krydda"... typ.

Posted on: 2013/12/25 15:08
 Top 


Re: RT - 'Dollar valueless, about to crash' - World Bank whistleblower
#9


~7:20 min:

...their (Chicago) tax dollars are not even staying in their society they are going by treaty to UK and then transferred to the vatican bank...

Alltså skatt på arbete är rent slaveri, eller "volunatry servitude" som dom säger.


~9:00 min:

About the public debt:

...the debt is a total fabrication... it should probably be repudiated.


Så sant, så sant...


Här kommer ett förslag på en alternativt finansiellt system:

http://blog.ucadia.com/2013/10/the-uc ... nancial-system-model.html

Lyssna / läs den tidigare bloggen: http://blog.ucadia.com/2013/10/can-i- ... ming-global-economic.html om hur var och en kan hypotisera sitt eget arbete.


Posted on: 2013/10/9 13:04
 Top 


Re: Det läskiga ansvaret som få vill ta
#10


Mycket bra!

Jag har själv studerat ucadia i 3 år som dom (loveforlife) menar är "systemet" i en annan skepnad och så är det ju naturligtvis, då alla tankar och idéer är en "skärm" mellan människan och vårt "högre jag" (eller vad man nu ska kalla det)

Till slut måste jag själv ta steget och direkt uppleva det som jag är och leva i det, "by grace" skulle man kunna kalla det.

Posted on: 2013/9/30 12:33
 Top 


Re: Vilket är nästa informationsblad ni skulle vilja se?
#11


Det är sant, till vad, är den stora frågan!

Hur vill vi leva egentligen, om dessa bankirer och deras think-tanks inte skapade "kultur" åt oss och om vi normala männsikor lät våra barn gå i våra egna skolor och inte i deras hjärntvätterier?

Själv tror jag att det behövs ett centralt transparent publikt system penningsystem av typen "ruttnande pengar" ala Gesell och inte som nu ett dolt privat "corporate" system som agerar som ett publikt.

Jag sympatiserar även mycket med stora delar av Frank O'Collins arbete på http://one-heaven.org mfl. siter,
när det gäller hur människan på ett fungerande sätt kan organisera gemensamma angelägenheter.

En anna stor inspirationskälla är Walter och Lao Russells samlade verk. http://www.feandft.com/

Nikolai Tesla lär ha sagt till Walter:
"Bury your ideas in a vault for a thousand years to await the unfolding of human consciousness to comprehend your vision."

Varje människa (skapelse) är redan hemma, vi har aldrig kastats ut ensamma i världen, dock säger egot något annat och vi trodde på det.

Nå, min uppfattning är iallfall att den mest pressande frågan att belysa är hur penningsystemet faktiskt fungerar, och det utan att staka ut vad som ska ersätta det. Det är dags att informera om det nu innan alla "bail-ins", som de planerar, sätter igång i EU på allvar. "Lincolns cirklar" på http://parasitstopp.wordpress.com/ är de som bäst förklarar hur det funkar, anser jag iallafall. Lincoln förklarar också varför banker säljer bostadsobligationer och det är inte för att finansiera "lån", utan för att klara clearingen i RIX.

I fred & <3!

Posted on: 2013/8/17 16:05
 Top 


Re: Vilket är nästa informationsblad ni skulle vilja se?
#12


Ja utan att reformera det monetära systemet kommer inget att förändras till det bättre. Allt annat är papperstigrar utan verklig förmåga att förändra.

Posted on: 2013/8/17 11:22
 Top 


Re: Vilket är nästa informationsblad ni skulle vilja se?
#13


Våra medmänniskor behöver förstå hur skuld och clearingsystemet (RIX) fungerar.

Detta är en bortediterad version av beskrivningen av RIX-systemet på wikipedia http://sv.wikipedia.org/w/index.php?t ... ssystem%29&oldid=22186879

Cirklarna kommer från http://parasitstopp.wordpress.com/ och är de som bäst (vad jag sett) beskriver hur varje bank skapar sin egen skuldvaluta noterad i svenska kronor.


Posted on: 2013/8/16 2:50
 Top 


Re: Bästa hälsotipset så här långt!
#14Posted on: 2013/1/17 19:35
 Top 


Re: Blev delgiven följande ( BCC )
#15


Det "anvendarenamn" inte riktigt förstår är att "systemet" fungerar som en pjäs, bokstavligen.

Systemets ägare och skapare förstog att detta är en form av en dröm och den kan formas efter eget tycke och smak, dock är den starkaste kraften i universum "den fria viljan", därför måste alla människor de önskade kontrollera och ta energi ifrån, frivilligt fås att anta roller i deras pjäs.

Denna "rollbesättning" ingås "frivilligt" genom att agera i någon, av systemet för dig utvald roll, eller genom dina ordval. Då de anser att de äger pjäsen och alla abstrakta roller / institutioner / etc. etc. i pjäsen så vinner de jurisdiktion över människan så snart de anser att denne agerat i någon av deras roller.

De har lagt en veritabel bombmatta av fällor för att människan frivilligt ska agera i någon av deras roller...


Posted on: 2012/12/23 19:54
 Top 


Re: Blev delgiven följande ( BCC )
#16


Jag hoppas att försändelsen får den effekten att bolagsmännen kommer till insikt om att det har begåtts ett gravt misstag i detta ärende och att de ser till att han får komma hem igen!

Är det inte så att bolaget (Sverige AB) hävdar rätten till alla barn som de anser vara födda inom deras handelsområde då de fyller 7 år, om inte deras föräldrar hävdat denna rätt tidigare? (Från gammal sjölag, då last från förlista skepp ansågs vara 'lost at sea' efter 7 år och var och en kunde då hävda rätten till denna last).

Frågan kanske är hur man hävdar rätt till sina/sitt barn efter att de har fyllt 7 år och man inte gjorde det "i tid"?

Jag har själv 3 barn och denna kommers med liv måste få ett slut! Antagligen kan det bara få ett slut när fler och fler vaknar upp till vem och vad man är och slutar ge dom sitt medgivande, precis som du gjort och gör iwarror.

Posted on: 2012/12/21 11:53
 Top TopTopdvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
33 user(s) are online (33 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 33

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS