vaken

Vakencorner

Forum Index


Board index » All Posts (KentB)

BottomBottomRe: Freeman föredrag på Svenska
#1


Tyvärr har 4shared ändrat sitt system och det är inte längre bara att högerklicka och ladda ner.

Så jag har skapat ett OneDrive konto och lagt upp samma filer där, så att de kan laddas ner lättare:

http://1drv.ms/1j4wCo4

Jag ber om ursäkt ifall det skapat problem för vissa.

Posted on: 2014/5/9 22:58
 Top 


Freeman föredrag på Svenska
#2


Hej alla eldsjälar!

Jag höll ett föredrag i föreningen Qui Bono i Göteborg, den 13:e April tror jag det var. Det handlade om allmänna och grundläggande freeman principer, den administrativa process jag delat med mig av här och lite om hur man kan tas med osäkrade lån etc.

Jag har menat att göra den ljudinspelning jag gjorde av det samt bilderna jag projicerade under föredraget till en YouTube video, men är alltför upptagen med egna och lite av andras processer just nu, så jag vet inte när detta blir av.

Så som en temporär lösning för dem som vill lyssna på vad jag hade att säga, så har jag lagt upp ljudinspelningen (rast och allt), Open Office Impress bildvisningen jag använde, en bild av mig själv och en PDF av Admin Proceduren på min 4shared sida nedan, så den som vill kan ladda ner och lyssna.

Börja med "Hur man lyssnar" dokumentet.

http://www.4shared.com/dir/eiSJcwxG/sharing.html

Ni får ursäkta att jag inte är någon professionell talare etc. Jag föredrar att skriva, men inte alla läser i dessa dagar, så jag kommer att börja prata och hoppas att någon som är bättre på detta än mig, kommer att ta över och göra ett bättre jobb.

Posted on: 2014/5/9 1:26
 Top 


Re: SKit samhälle
#3


Jag brukade lyssna på Pink Floyd "The Wall" när jag kände mig nere. Då insåg jag att man kan vara mycket värre däran.

Föreslår att du (eezy) provar att hitta den gamla boken "Måsen" av Richard Bach. Den ger alltid mig ett lyft och tar mindre än en timme att läsa.

Om du läser engelska bra så finns den här:

http://lib.ru/RBACH/seagullengl.txt


Posted on: 2014/4/27 23:32
 Top 


EN ENKEL ADMINISTRATIV PROCESS
#4


Jag talade nyligen i föreningen Cui Bono i Göteborg och gick bland annat igenom en relativt enkel administrativ process man kan använda, till exempel när företag eller myndigheter vill pressa pengar ur oss. Här är ett dokument jag nu sammanställt vilket beskriver denna process:

EN RELATIVT ENKEL ADMINISTRATIV PROCESS

Varning: Texten nedan är inte laga rådgivning. Den presenteras som ett möjligt tillvägagångssätt. Resultat kan variera beroende på ett antal faktorer (vilka kanske inte alla behandlas här) – inte minst användarens övertygelse, förståelse av lagens grundprinciper, förmåga att tänka logiskt, förmåga att hålla sin position när ifrågasatt, självkännedom, etc. Om du bestämmer dig för att testa detta i praktiken, så gör du så på egen risk.

GRUNDPRINCIPER

Metoden nedan baseras huvudsakligen på kontraktlag. Jag rekommenderar alla som vill prova denna och liknande metoder att studera en bok om kontraktlag. Detta borde vara del av det man lär i grundskolan, då vi dagligen ingår i olika slags kontrakt. Men då skolan är utformad i huvudsak till att skapa lydiga undersåtar istället för fria logiskt tänkande individer, så är vissa ämnen inte del av vår grundutbildining, utan det är upp till var och en att lära vad de behöver veta för att överleva i vår moderna värld.

Då vi alla föddes med lika fri- och rättigheter, vilka vi gavs av vår skapare (vad denne/detta vara må - för enkelhetens skull kallar jag denna skapare Naturen), så kan ingen människa eller mänsklig konstruktion (såsom en Regering, Lagar skapade av människor, Bolag, Polis, Rättssystem, etc.) hävda makt eller auktoritet över en av naturen skapad livsform.

De mänskliga konstruktionerna som vi använder i vår vardag för handel, ordningshållning, politiska relationer, utbilding, kommunikationer, etc. skulle kunna liknas vid ett enormt komplicerat Monopolspel. När vi spelar Monopol, så kan vi som människor inte kliva på spelplattan för att inträda i spelet. Så vi använder istället en spelpjäs vilken representerar oss i spelet (som ett strykjärn, en hatt, en bil, etc.). De flesta människor är inte medvetna om att när de spelar ”livets spel” i våra mänskliga konstruktioner, så använder vi också en slags spelpjäs – vår artificiella ”person”. Vår person är en annan mänsklig konstruktion (troligen en stiftelse eller ett bolag) den har ett personnummer och ett NAMN I STORA BOKSTÄVER och är vad som beskrivs i ditt pass eller din ID handling. Den kan kanske ses som ett ämbete inom svenska staten, och ett ämbete behöver en människa som fyller dess position och agerar i egenskap av det. Ett statligt ämbete måste följa alla statliga regler och förordningar.

Bilden i ditt pass av dig, är en bild på den som verkar som ämbetsman för ämbetet Hr. SVEN SVENSSON. De mänskliga konstruktionerna (våra skapelser) kan inte samverka med sin skapare på en lika spelplan, eller ens se eller känna sin skapare. Men de kan se en annan mänsklig konstruktion – vår artificiella person. När de ser dig, så ser de inte sin skapare, de ser en aktör som agerar som en artificiell skapelse, och som därmed för alla praktiska syften antas vara en annan mänsklig konstruktion istället för en verklig människa (skapare).

KONTRAKT

Skaparen är alltid överordnad sin skapelse. Männsikan skapade regeringar, bolag, lagar, regler, etc. Alltså är dessa underordnade livs levande människor. Dessa saker kan endast påverka en av naturen skapad människa när hon villigt och medvetet ingått i kontrakt som säger att hon ställer sig under dem eller verkar inom dem och som anger under vilka förhållanden de tillämpar på henne.

Ett kontrakt, i striktaste mening är inte ett dokument med termer och underskrifter – det är vad som kommits överens mellan parterna. Dokumentet är en nedskrift av vad som kommits överens redan, så att detta finns dokumenterat i händelse av en senare dispyt.

De flesta kontrakt saknar dokumentering och kan härledas till talade ord eller handling. Om du beställer mat i en restaurant så har ett kontrakt skapats där båda parter har fördelar och förpliktelser de flesta underförstådda.

Kontrakt kan vara uttryckta eller underförstådda. Ett uttryckt kontrakt har uttalats i talade ord eller skrift. Ett underförstått kontrakt grundas på handlingar, som till exempel om du kliver på en buss så är det underförstått att du har betalt eller kommer att betala för resan.

Eftersom vi inte är slavar utan ses som frivilliga deltagare i det nuvarande samhällssystemet, så kan alla påbud, böter, krav, etc. ses som ”erbjudanden att göra affärer”. Varje erbjudande man får kan behandlas på i grunden fyra olika sätt.

1. Vägran.
2. Tystnad (svara inte eller släng det i papperskorgen)
3. Accepterande – man gör vad man anmanats.
4. Accepterande med moterbjudande.

Tre och fyra anses hedersamma. De andra mindre så. Då vi är goda människor med heder och samvete, så väljer vi helst de sista alternativen.

Om du får en P-böteslapp och inte anser det värt att bråka om eller du håller med om att den var riktigt utfärdad, så kan du acceptera erbjudandet att göra affärer, och bara betala.

Men säg att du körde din bil avsevärt över den av det artificiella systemet bestämda hastighets-begränsningen på en plats och en tid då du ansåg att du tryggt kunde göra så utan att sätta liv eller egendom i fara, och ingen skada ägde rum. Och säg att en polisman eller hastighetskamera registrerade händelsen och vårt förträffliga rättsväsende bestämmer sig för att dra in din persons körkort – då kan hända att det fjärde alternativet är det bästa.

Ett varnande ord igen. Om du bestämmer dig för att börja testa dessa principer och metoder, välj en mindre opponent till att börja med än staten eller polisen. Låt också ditt hus eller lägenhetslån vara i fred. Börja med enskilda firmor som parkeringsbolag eller inkasso bolag, och gå sedan vidare om du börjar få genomgående framgångar med dem. Jag känner folk som blivit av med sina bilar och sina hus, för att de bet av mer än de kunde tugga.

Betänk det som sägs om vad som utgör ett kontrakt ovan. Om du hela ditt liv agerat som den artificiella personen (ämbetsmannen inom Svenska Staten) och snällt fyllt i alla blanketter, ansökningsformulär och skrivit under massor av papper (kontrakt??) samt betalat skatter och avgifter, då skulle man lätt kunna komma till slutsatsen att dina handlingar visar att du frivilligt agerar som ämbetsmannen snarare än den privata av naturen skapade människan som står över det spelet.

Så om vi vill urträda den rollen, så vore det minsta man kunde begära av oss att vi tillkännagav detta till alla berörda. Om du vill ha lite meningsfull sysselsättning så föreslår jag att du forskar i hur man kan göra detta i Sverige på korrekt sätt. Jag har en känsla av att det kommer att bli lite svårt och att du kommer att motarbetas, då detta kan rasera hela det korthus av lögner vilket är det moderna samhälle vi har idag. Men så länge det görs med ett gott hjärta och respekt för allas rätt att välja sina kedjor eller sin frihet, så ser jag det som något som ingen kan förvägra.

EN ENKEL ADMINISTRATIV PROCESS

Jag som skriver detta bor i England och har roat mig ett tag med att testa dessa principer på olika sätt när tillfälle ges. Exemplet nedan baserar sig löst på hur jag ”accepterade med ett moterbjudande” ett affärsförslag från en Kronofogdefirma här (Ja, här är de privata företag som arbetar för domstolarna, under licens).

Brev Ett (jag har inte brytt mig om adresser etc. utan håller mig till nycketexten):


Tillkännagivande av villkorligt accepterande

Jag har just fått ett osignerat kravbrev från ert kontor där ni begär 4500.00 kronor av KENT BENGTSSON för något ospecificerat brott som endast refereras till med numret 123456789.

Eftersom bevisbördan alltid, enligt urgamla lagprinciper, ligger på den som hävdar eller anklagar, så godtar jag ert krav på 4500 kr och lovar att betala denna påstådda skuld om någon på ert kontor ville vara så vänlig och tillhandahålla det följande:

Ett underskrivet domslut med Domstolens sigill eller en verifierad kopia av detsamma.
Att ni specificerar exakt vad detta rör sig om. Var när hur och vad det påstådda brottet ägde rum.
Bevis på att detta domslut var resultatet av en opartisk process där alla inblandade fick full tillgång till en ovinklad rättsprocess och fri och full talan.
Bevis på att jag vid tidpunkten för det påstådda brottet agerade i egenskap av någonting som faller under den av människor konstruerade politiska fiktionen ”Sverige” och dess ”lagar och regler”.
Obestridliga bevis på att er firma har auktoritet att kräva något som helst från en av naturen skapad levande människa som jag själv – utan att först ha bindande kontrakt som etablerar detta.
Bevis på att jag är något annat än jag säger att jag är i min Identitets Deklaration (bifogad) och jag har ett ansvar att betala alla krav på min person: KENT BENGTSSON utan ett föreliggande avtal att göra så.
Motbevisande av alla punkter i det bifogade Edsvurna Skriftliga Uttalandet, eller ett skriftligt edsvuret intygande att alla punkter däruti är falska, intygat av en man eller kvinna som arbetar för er firma, under dennes/dennas fulla personliga ansvar.
Förklara hur meningen ”Om detta inte betalas inom 30 dagar kommer utmätning att ske för att möta kravet och omkostnader.” inte är ett olaga hot, då ni inte bevisat någon behörighet att ställa ert krav – utan bara sänt ett brev på ert eget brevpapper.
Att ni tillhandahåller namn och personnummer på den som utfärdade eller auktoriserade det hot som nämns i föregående punkt, så att jag kan väcka åtal mot denna person ifall det skulle visa sig vara ett olaga hot.
Att ni tillhandahåller uppgifter om de försäkringar ni har för att täcka skadeståndskrav i fall där ni agerat utanför lagen och era befogenheter.
Ni tillhandahåller namn och personnummer på den som är ytterst ansvarig för att jag fick detta kravbrev från er, såvida ni inte vill att jag håller er Verkställande Direktör ansvarig – vars uppgifter är tillgängliga offentligt.

Ni har 30 dagar på er, från mottagandet av detta tillkännagivande, att tillhandahålla det jag begärt här. Om jag får detta så skall jag gärna betala den påstådda skulden.

Om ni inte kan, eller inte vill tillhandahålla allt jag begärt i punkterna ovan inom 30 dagar och inte heller meddelat mig att ni har avsagt er det här fallet och returnerat det till er uppdragsgivare, och trots detta fortsätter att kräva de pengar ni begär, då går ni i och med detta med på att jag kan ta de följande avgifterna av er för mina tjänster:

För varje brev eller telefonsamtal jag behöver besvara: 500.00 kronor.

För varje besökare till min dörr jag måste tas med: 800.00 kronor.

För all inblandning av polisen: 2000.00 kronor.

För att komma in i huset/lägenheten i fråga utan att ha ett skriftligt tillstånd från undertecknad, vare sig det sker genom att plocka ett lås, bryta sig in eller gå in genom en olåst dörr eller ett öppet fönster: 10 000.00 kronor

För allt arbete som inbegrips i eventuell rättsprocess initierad av er: 400.00 kronor i timmen, eller påbörjad timme.

Om ni inte gillar denna prislista och inte vill betala detta, så kan ni helt enkelt lämna Herr KENT BENGTSSON och undertecknad i fred, och det kommer inte att kosta något som helst.

För övrigt vill jag här klarlägga att alla antagna eller förmodade fullmakter att agera för eller som HERR KENT BENGTSSON är härmed upphävda och annullerade, från begynnelsen. Se Identitets Deklarationen för mer om det. Samt att ingen rättighet eller fullmakt för någon anställd eller representant för ert företag att komma in i eller på fastigheten i fråga, ges till någon anställd eller representant för er firma, förutom att artigt komma till dörren för att lämna ett brev eller föra en civiliserad konversation.

Jag ser fram emot att ta emot de saker jag begärt i punkterna ovan eller ett brev som förklarar att ni inte längre handhar det här ärendet.

Med Vänlig hälsning

Kent av familjen Bengtsson, en människa av naturen skapad.
Grundare/Stiftare av KENT BENGTSSON
och Förmånstagare av densamma.

(För exempel på min Identitets Deklaraton och Edsvurna Skriftliga Uttalande, gå till min blogg:
http://fredofrihet.blogspot.co.uk/ och läs inläggen ”En annorlunda Identitetshandling” och ”Brev till Polisen”)

Om tiden är knapp, så kan tiden de har att svara minskas till 10 dagar. Men ju längre tid och ju fler changser man ger desto ärosammare är man i sitt agerande.

Uppföljningsbrev, ifall de inte svarar som begärts (vilket nästan aldrig händer):


Jag skriver för att fästa er uppmärksamhet på det faktum att jag inte erhållit något svar på det tillkännagivande jag sände er den________.

Ifall detta var ett misstag, så ger jag er i rättvisans namn en ytterligare chans att besvara det till fullo eller avsäga er ärendet.

Ni har tio dagar på er att besvara detta (kopia bifogad).

Om ni inte gör detta så erkänner ni med ert underlåtande att ni inte har något egentligt krav emot HR. KENT BENGTSSON eller undertecknad och går med på att frånsäga er alla krav och rättigheter i fallet ifråga.

Undertecknad ser fram emot ert svar.


Med vänlig hälsning


Kent av familjen Bengtsson, en människa av naturen skapad.
Grundare/Stiftare av KENT BENGTSSON
och Förmånstagare av densamma


Upprepa en andra gång om du vill vara verkligt grundlig.

Om de fortfarande inte tillhandahåller allt du begärt, skicka något i stil med detta brev till sist:


Tillkännagivande av privat domslut.

Ni har nu haft tre tillfällen att besvara mitt tillkännagivande daterat_______ och undertecknad har inte mottagit något faktiskt svar på detta tillkännagivande.

Detta betyder att ni nu har givit upp all rätt att ställa några pengamässiga eller andra krav på HR. KENT BENGTSSON eller undertecknad samt att ni aktiverat den prislista som angavs i det första tillkännagivandet.

Med vänlig hälsning...


VAD MAN KAN FÖRVÄNTA

Det är högst osannolikt att de någonsin kommer att ens försöka tillhandahålla vad som begärts.

Det vanligaste är att antingen så svarar de inte alls (vilket är ett slags svar – tyst medgivande).

Eller så börjar de argumentera: ”Detta är något strunt som du har hittat på nätet och det har ingen laga effekt eller verkan i Sverige”. (Vem säger att vi är i Sverige? Det här är en privat process mellan människorna berörda. Se ”Vad är Sverige?” i min blogg.) Eller så kommer det ett brev från en advokat för att skrämma dig till lydnad. Behandla hans ”Erbjudande att göra affärer” med ett liknande moterbjudande.

Detta är lite som poker. Den som bluffar bäst, vågar mest och som inte backar när insatsen höjs, har en god changs att vinna.

Den som lämnar slagfältet först förlorar.

Räkna med att detta kan bli till ett rättsfall. Så ha original och kopior av allt i en folder. Anteckna alla saker som händer, som telefonsamtal eller besök, och spela gärna in eller filma dessa. Ta namn och personnummer på alla du talar med – vägra göra affärer med anonyma människor (personer).
Du kan avböja telefonsamtal och insistera att det hela handhas skriftligen så du har hela förloppet i bevisbar form.
Skicka brev på ett sätt som ger dig bevis på att det mottagits. Skapa ett så vattentätt fall du kan.
Du vill kunna visa en domare att du agerade med ära och gav flera tillfällen att tillhandahålla det du begärde. Om du scannar deras brev för att returnera dem till originatorn, skriv ut kopior ifall datorn krachar, eller ha backups separat. Tänk lite som en slug skurk skulle tänka och agera. Ofta är det just den typen av folk du har att göra med.

Jag brukar returnera alla brev som jag får som inte är ett korrekt svar på mitt första tillkännagivande med en text i stil med ”Ovidkommande ofullständigt svar på tidigare tillkännagivande” skrivet med röd tuschpenna diagonalt över brevet (scanna och skriv ut kopian for din folder). Men om brevet är hyfsat artigt och behandlar vad jag skrev om, så svarar jag ofta personligen – utan att ge vika på min position.

Räkna med att ingen någonsin kommer att svara ”Ha ha, där fick du oss allt! OK, vi erkänner att vi tog en rövare och att du satte oss på plats. Du vinner. Vi lägger ner ärendet.”

Om du har att göra med företag så är det en god changs att de bara slutar höra av sig. Om du har med stat, kommun eller andra myndigheter att göra, räkna med att de bara kommer att rulla på med sin administrativa process och totalt ignorera din eller hävda att den inte har någon som helst effekt eller värde.

Om jag skulle försöka behandla alla eventualiteter här eller ha lösningar på alla relaterade problem eller situationer, så skulle jag inte kunna skriva detta än, och när jag skriver det så skulle det bli en bok. Detta är en enkel liten process som kan användas i olika situationer.

Om inte annat så visar du med den att du har en viss förståelse för lag/kontrakt, och bara det kan få dem att bli försiktigare eller förlora lusten att svindla dig.

Läs din kontraktbok. Läs de regler som beskriver rättsprocesser och bevisbördor. Läs gamla grundläggande lagar och rättsprinciper (som till exempel Bibeln) – de är mer logiska och enklare uttryckta än senare utgåvor vilka mer är till fär att förvirra och dölja sanningen (min tolkning).

Om du vill använda den föreslagna processen, försök uttrycka dig i dina egna ord, men vara trofast till principen, snarare än att bara kopiera vad jag skrivit. Var så grundlig du kan och inkludera ”När, Var, Hur och Vem” där tillämpligt. Om en myndighet får hundra brev som kallas exakt samma sak och har samma text, så kommer varje enskilt brev att tas mindre på allvar, då det är uppenbart att de som skickat dem bara kopierat texten någonstans.

Se det hela som ett spel eller en lek och ta det inte för allvarligt. Ha kul.


Lycka till


Kent Bengtsson
http://fredofrihet.blogspot.co.uk/

Denna text kan spridas oförändrad och med min bloggadress inkluderad.

Posted on: 2014/4/27 22:55
 Top 


Re: Vakna i Göteborg?!
#5


Jag är från Götet och hälsar på då och då. Skulle vara trevligt att träffa svenska frihetssträvare då.

disobey82, kolla in min svenska blogg om du vill få en bild av min syn på detta ämnet: http://fredofrihet.blogspot.co.uk/

Börja med de tidigaste inläggen.

Posted on: 2013/11/17 17:33
 Top 


Re: Söker gäster till min Podcast
#6


Jag skulle kunna snacka om ditt och datt om du vill. Jag skickade dig ett mejl om detta.

Måste säga att din sajt inte ser särskilt seriös ut - men varför alltid vara seriös?

Frihetssökandet skall också vara roligt. Vad är vitsen med att vara allvarlig hela tiden? Skoj ger oftast mer resultat än allvar.

Kanske namnet och design attraherar sådana som annars inte skulle tilltalas av vad som pågår i sanningsrörelsen.

Jag applåderar ditt initiativ.

Posted on: 2013/10/26 10:29
 Top 


Re: Namnförslag önskas!
#7


Jag gillar "Freedom Seeker" mest. Det är enkelt nog för att alla skall förstå.

Om du seglar genom Engelska Kanalen, så får du lägga till någonstans där jag kan hälsa på. Eastborne, Newhaven, Brighton eller liknande.

Låter som en härlig tripp.

Kent

Posted on: 2013/10/24 19:01
 Top 


Re: En guide som visar hur polisen tar dina rättigheter och hur du ska göra för att motverka detta
#8


Här är en redogörelse för en arrest och ett polisförhör som ägde rum här i England för några år sedan. Detta är tillämpning av "The Peaceful Inhabitant" (som en gren av Freeman rörelsen) filosofin.
Detta lutar nog mer åt Avatars filosofi än Jonswed.

"Our housemate, having lived with us for a while now has reached the point where he wants to exercise his right to freely use the fruits of the earth, in this case an abandoned property. We recently found such a property and yesterday went to seize it to his continued use. Once inside, the door was secured and the following notice placed in the front window –
Notice of action taken by a man
Be informed that I, a man, have found real property (land) at xxxxx unused and abandoned.
As of 5th June 2011 I have seized it to my continued use and have bestowed bodily labour upon it.
In peace
Your friend
Within approximately 20 minutes of doing so the next door neighbour came to check what was going on – a truthful answer was given. Very put out and angry by this notion, the threats begin and the police are called. Not more than three minutes later two cars carrying four police officers arrived. Very angry at first, tasers at the ready, we opened the door and welcomed them in. We explained what we were doing and, when asked, explained the foundational law upon which the process was based. We were laughing and joking with them so after only a couple of minutes we were having a very friendly discussion with the sergeant who I have to say was a genuinely decent man, as were the other officers once they had been calmed down. When asked for names, we provided a name with the caveat that the name was to be used for their benefit being careful not to attach ourselves to it and adding that HMCS had already acknowledged that I was not the liable party for that name. We were arrested for causing criminal damage (we had actually deconstructed the front door so no damage had been caused, not that that really matters) and one of the officers was trying very hard to make it clear that “the laws of England and Wales apply to everyone, including me and most definitely including you, you are not above the law.” To which the response was “you are mistaken.”
We had a good chat in the van on the way to the custody suite and both committed ourselves to having a fantastic day “we are precisely where we are meant to be. This is our purpose.”
The two other officers who transported us, were waiting with us for about 15 minutes whilst we waited to be booked in. Again they were two decent people. The woman officer was trying to make small talk regarding issues of jurisdiction etc so we politely changed the small talk to the weather and life in general.
On booking in all the usual information was requested and I was once again happy to provide the basics for their benefit only, and with the appropriate caveat. Any other questions were unanswered on the basis that I didn’t recognise the authority of the one asking them. All requests for signature were dealt with by stating “I am unable to sign as it is against my faith,” when asked “what is your faith?” I stated that “it is against my faith to publically talk about my faith.”
The guy who took the fingerprints etc was fantastic, in fact my housemate was convinced that he was his angel for the day. We basically made friends with everyone – love being the order of the day. The next 10 hours we both spent crossed legged in meditation, blessing everyone who had played a part in the day, slowly coming out of meditation every hour when someone put their face through the slot to see how we were. The detention officers were all pretty ok once we had made friends with them. Ten hours of meditation can take you to some strange places – by 7pm the walls of the cell no longer looked solid, and I no doubt looked pretty crazy to anyone watching through the camera when every 20 minutes or so I would break out in hysterical laughter!
At about 9.45pm I was finally interviewed by two of the officers who made the initial arrest. Prior to the official start of the interview I was being asked many probing questions by the young officer, perhaps 27 years old, and it was clear he wasn’t trying to trip me up he was genuinely questioning his role in this saga following what had been said at the house at the time of the arrest. In fact his senior officer had to rein him in. The older officer was clearly the psychology guy, but NLP doesn’t work when you know that’s what the game is! As soon as the tape recorder clicked on everyone got very serious and the interview went as follows:
Officer 1 (older officer): (Introduction – stating time and alleged offences) Are you Mr Gregory Paul Saunders?
Me: Before I respond to any questions you may have today, there is something I need to tell you before we proceed.
Officer 1: What’s that?
Me: (looking deep within his eyes) I love you, (turning to the other officer) I love you (20 seconds of silence)... would you like to repeat the question? (both officers pretty jittery from this point onwards)
Officer 1: erm, are you Mr Gregory Paul Saunders?
Me: in the matter of that name, there has been a mistake. Where is the proper notice so that i can deal with the matter honourably?
Officer 1: we need you to identify yourself for the purpose of this interview.
Me: The only truthful response I can give in relation to my identity is ‘I am’. I need to make it clear at this point that I am unable to answer any further questions.
Officer 1: Why is that?
Me: no comment
Officer 1: I’m not trying to be awkward, would you like the opportunity to explain why you are unable to answer any further questions?
Me: If you were willing to state for the record that in this matter you are speaking to me as my holy brothers then I would take great pleasure in conversing with you as equals. As however you are wearing a uniform and as such appear to be here representing a fictional entity, we are not equal and I am unable to recognise you. I answer only to my creator. For me to answer questions posed by you would also be a blasphemy upon my divine self.
(approximately 30 questions followed relating to the events that had taken place earlier that day, the reply to all of them being “I am unable to answer that question”)
Officer 2: but the laws of this country apply to everyone. No one is above the law. Do you understand that?
Me: Might you be mistaken? (should have been “could it be that I am no one?”)
Officer 1: we believe that you are Mr Saunders and that you did cause criminal damage to xxxx.
Me: Are you using that name for personal identification?
Officer 1: yes, we believe you are Mr Saunders.
Me: Would identifying me by that name without my consent be tantamount to involuntary servitude?
Officer 1: what does that mean?
Me: Are you attempting to enslave me?
Officer 1: oh no. Is there anything else you would like to say before we conclude this interview?
Me: Would you agree that every man has free will?
Officer 1: Yes
Me: It is my will that I leave this detention centre immediately. Will you comply?
Officer 1: Now? Oh no, no
Me: Are you saying man only has free will when it suits you? Would that be tantamount to involuntary servitude?
Officer 1: Is there anything else you would like to say before we conclude this interview?
Me: I am unable to comment any further on this matter.
Tape stopped
Officer 2: So completely off the record, man to man, what got you into all this then?
This question came out of a genuine interest as it was very clear by this point that the days events had had somewhat of an impact on this chap and had made him question his role. We chatted for the next 10 minutes as equals with him expressing a genuine interest in everything from the global matrix of control, to the nature of the banking system, to the desire to create a better world for our children.
Within five minutes of being returned to the cell the case was dropped and I was released with no further action to be taken. My housemate followed five minutes later. When leaving, no signatures were requested, either for the release itself or for the return of chattels.
On the way home we drove past the property that we had been arrested at to find that the door had been left ajar so no attempt was made to prevent a repeat performance which would be without the possibility of arrest for ‘criminal damage.’ Nonetheless, in view of the state of the house, which was unknown beforehand, my housemate has decided to find a different property to use. So we look forward to another adventure!
A massive bingo moment occurred during that day. Whilst I gave what I would have considered the correct responses at all times, it was only during the meditation and subsequently the interview (where I practiced what I had learnt during the meditation) that I fully and completely realised the most basic of truths – Any agency or authority being nothing more than a complete fiction does not deserve the slightest recognition from us as men. This is why we had still not previously been completely left in peace – by engaging with them in any way we ARE acknowledging their authority because any man who truly knows who he is would never sully his own divinity by engaging with, let alone responding to questions posed by, a fictional entity.
Ultimately then we have no business communicating with or attending the place of business of any fictional entity, including the court. Why would anyone who has come to understand that they are far more powerful than any artificial entity, ever go to or communicate with a non-existent entity for any reason, when doing so is acknowledging their very existence and thus their authority? In the past I have justified such action by expressing intent to help my brothers settle their matters, however there are a couple of issues here – 1. Whilst they are wearing their personas, they are not my brothers no matter how much I treat them as such. 2. If I don’t recognise anything artificial, how could I possibly assist with the settlement of any matter which originates in the fictional realm?
I am not suggesting that the previous processes talked about on this site are obsolete, simply that they only represent a partial truth. Because we tend not to realise the nature of our own enlightenment over night they also remain the ideal stepping stone process along the path of self realisation. For this reason I still highly recommend the court process of correcting a mistake, if not for a complete settlement, for the wonderful opportunity for self growth that the experience provides.
If I were to have yesterdays time again I would simply have stated at the outset, when the police first came to the door of the house, that “it is against my faith to acknowledge you or enter into any form of discussion with you unless you can confirm that you are my holy brother and not a representative of an artificial entity. I refer you to the notice in the front window should you require any information pertaining to our actions today.” Despite whatever justification the ego may create to deviate from this position, any deviation is in itself an acknowledgement of their authority and a declaration that (at least in some way) we have misunderstood who we truly are. The reason why this may prove a difficult step for many to take (or to even acknowledge it as being the right step) is that it does require significantly more peace of mind and absence of fear, but they that’s what this journey is all about isn’t it? Notwithstanding the above if I were accused of being the name I would still respond with “In the matter of the name there has been a mistake. Where is the proper notice so that I can deal with this matter honourably?” - But nothing more.
Though some minor refinements may be required, I strongly believe that this is the missing piece to the puzzle and represents the complete and final solution to “getting out of the box.” I will start a new forum on this over the next few days.
I love you all, you beautiful people
p.s. When I refer to “my faith” I simply mean the hearts will (or conscience) which receives its instructions directly from my true nature - divine consciousness itself. Whilst “my faith” may conjure a suggestion of ownership, it is simply a way of drawing a line in the sand across which no fictional authority can cross in a manner that the fictional authority can understand. What exactly is meant by “my faith” is not their business.
---------


I asked what the Caveat was and this is the reply:

Kent - the caveat was "I will provide a name for your benefit only, so long as you understand that it is not to be used to personally identify me" or something to that effect. Having said that, and as you can see from the story, I would not say the same thing again.

Posted on: 2013/9/28 11:14
 Top 


Re: Pengar, personer - myt eller sanning?
#9


Jag är inte helt säker pä vad du Wistleblower har för världsbild eller bild av dig själv, eller om jag har "hupermakt".

Jag anser att vi är vad vi ser oss själva som.

Det finns en massa ekonomiska teorier och filosofier, och jag antog att någon har något att säga om vad jag skrev.

Vad är faran med att debattera eller säga vad det nu är man vill få sagt. Jag tror inte att "Men in Black" kommer och knackar på dörren hos småpotatis som oss.

Jag tror att de kanske håller ett öga på oss. Så vad? Alla som har något att dölja blir lätt lite paranoida, och de som styr vår värld har en hel del att dölja, så jag kan tänka mig att det finns en hel del paranoida där.

Om vi låter räsdsla styra våra liv, så bådar det inte gott för framtiden. Just nu, historiskt sett är en av de bästa tillfällena att tala ut och påvisa sanningar och avslöja lögner.

Vårat samhälle har en fasad av rättvisa, likställdhet, yttrandefrihet, värnande at svaga, mänsklighet, vård, etc.
Vi praktiserar inte offentlig prygel, stympningar, hängning eller annan avrättning längre.

Det som i värsta fall skulle hända dem som står upp emot den etablerade makteliten är att de blir dömda för något och sätts i ett fängelse med en varm säng, mat på bestämda tider, tid att förkovra sig och umgås eller titta på TV.

Det finns faktiskt ett värre öde, att man spärras in på något mentalsjukhus och blir drogad, schockad eller lobotimerad, så att man inte längre kan tänka klart och slutar att vara ett hot eller en irritation. Men detta är väldigt extremt och, skulle jag tro, inte alls vanligt i Sverige.

Om våra förfäder, som var villiga att riskera sina liv för sin frihet, såg på oss nu, så skulle de inte veta om de skulle skratta eller gråta.

Posted on: 2013/9/11 20:57
 Top 


Pengar, personer - myt eller sanning?
#10


Det här med banker och pengavinkeln verkar intressera många. Personligen fann jag att för 5 år sedan fick jag en hel del information om detta och trodde att nu fattar jag hur allt hänger ihop och ligger till.

Men sedan dess har jag fortsatt att läsa och lyssna, och funnit ut att jag hade inte hela bilden då, och har troligen inte hela bilden idag. Jag har fortfarande frågor vad det gäller pengasystemet som jag inte fått klarhet i så att allt stämmer i mitt huvud.

Som jag förstår att det är nu, så skapas två stiftelser när vi föds. En Privat, som representerar vår andel av Landet eller Moder Jord. En Allmän, som är vår person vilken vi och andra använder för att representera oss inom den fiktiva världen av det samhälle vi lever i, med regler, lagar, låtsas-pengar, titlar, värdepapper, etc. etc.

Båda är fiktioner, men de är olika klasser av fiktioner. Det påtagliga (du eller dina föräldrar) ligger till grund för den Privata och den Privata grundar den Allmänna. Vi är i regel bara medvetna om den Allmänna och de flesta människor tror att denna stiftelse är vem eller vad de är.

De som studerat detta mer än mig, hävdar att i många länder (med början i Romarriket) så förklarade staten vid någon tidpunkt att de levande människorna vara försvunna på havet, och staten skulle därför förvalta deras andel av världen (den Privata Stiftelsen) åt dem, så att de kunde hävda denna rätt om de skulle visa sig att de inte vara försvunna. Men detta är bara en tolkning av dessa tidiga "lagar" och kan mycket väl vara fel.

Eftersom det skulle vara mycket svårt att kontrollera människor som var medvetna om sin "allsmäktighet" och att de var likvärdiga med alla andra, så skapades den allmänna stiftelsen (vår person, med nummer och allt) som en representation av oss som levande människor inom den fiktiva världen av handel, finanser, mänskliga lagar, regeringar, domstolar, etc. Denna person ses som underordnad staten och därmed inte något som har mänskliga rättigheter etc. Den har Skyldigheter och vissa Rättigheter.

Nu lär den privata stiftelsen byggas upp med alla möjliga fiktiva trick och vår verkliga produktion eller skaparanda, till ganska astronomiska siffror under en livstid. Vår namnteckning skapar värde och om den är på offentliga dokument, så lär den frigöra tillgångar som kan användas på annat håll. Hela stiftelsen lär också användas som säkerhet för statliga lån. När vi dör så ligger den orörd en viss tid (ifall någon skulle hävda rätten till den, såsom en arvinge) och sedan tas den upp av Staten för "det allmänna goda". Så vi är värda mer för staten döda än levande - i alla fall sedan vi slutat producera.

Detta skulle förklara de enorma belopp som den här snubben upptäckte:
http://www.youtube.com/watch?v=jkwjtbTjTsE

Detsamma lär hända med invandrare. Om de kommer från ett land utan detta system (som kanske Somalia) så iscensätts detta när de godtas för att bo i Sverige, eller så flyttas dessa konton över från ursprungslandet till Sverige eller för Sveriges användning. Om detta är sant så förklarar det kanske varför regeringen är så villig att ta in invandrare i landet.

När vi ansöker om ett lån, så auktoriserar vi som levande (men osynliga och obekräftade) människor att summan skapas eller tas från vår privata stiftelse. Banker är auktoriserade att agera som mellanhänder, och utfärdar kredit eller kontanter i gengäld till den allmänna stiftelsen (vilken vi normalt agerar i egenskap av). När den allmänna stiftelsen betalar tillbaka lånet går pengarna tillbaka till den privata stiftelsen, och banken behåller troligen räntan och allt annat de skapade (lär vara närmare 10 gånger, enligt "Fractiona Reserve Banking" principer) i dessa transaktioner.

Så har banken stulit från oss när den betalar tillbaks beloppet (om än till vår privata sida som vi inte vet om och inte vet hur vi skall förvalta eller få tillgång till)?

I definitionsdelen av lånekontrakt jag sett definieras "låntagare och utlånare". Varför definiera dessa ord som alla vet vad de betyder? Om ett ord definieras i en handling så har den endast den betydelsen i den handlingen. I de kontrakt jag sett så är dessa definitioner "Låntagare: SVEN SVENSSON" "Utlånare: Handelsbanken".

Märk väl, det sägs inget om att låna pengar. I det kontraktet betyder "låntagare" SVEN SVENSSON och inget annat. Så här liksom med lagar och allt annat så lurar de oss med ord och definitioner.

Jag tror personligen inte att de bryter mot några lagar. De är inte helt öppna och ärliga, men det är en annan sak. Om vi inte fattar vad som pågår, så är det inte deras problem.

Alla "pengar" i omlopp på den allmänna sidan skapades genom ett lån en gång - vare sig det rör sig om mynt, sedlar eller digitala pengar som bara finns i konton. Så alla pengar idag är i grunden skuldbevis. Vi använder skuldbevis som pengar, därför att vårt samhälle är sedan länge i konkurs och du kan inte ha något positivt i en konkurs. Det positiva måste betalas till kreditorerna.

Därav resonerar de lärde att du äger aldrig något du köpt, för du betalade inte med något av substans. Därav tanken att du köper kvittot (titeln) inte varorna.

Personligen håller jag inte med om detta. Jag erhöll mina "skuldbevis" för att jag gjort något i den påtagliga världen. När jag sedan genom att använda mina "skuldbevis" som betalning för ett kvitto som säger att jag har titeln till brödlimpan jag köpte, så är brödlimpan i den påtagliga världen min. Jag bytte påtagligt mot påtagligt, men gick via det fiktiva när jag gjorde detta.

Den offentliga eller allmänna världen är som en skuggvärld som speglar det verkliga, men de två beblandas egentligen aldrig. Det verkar bara så. För alla praktiska syften så fungerar det. Men det skulle fungerat mycket bättre om de som håller i trådarna var ärligare och villigare att ge folk friare tyglar och behållning av sin möda.

Det var allt för den här gången. Sätt igång och debattera om ni vill.


Posted on: 2013/9/10 23:19
 Top 


Re: Freeman i Domstolen - Jag själv
#11


Avatar,

Det är trevligt att stöta på en själabroder. Synd att vi är så få bara.

Jag tror att jag skulle vara villig att ta rollen av en hjärntvättad Svensson ett par livstider, i utbyte mot att oddsen var ombytta - att massorna var hyfsat vakna och medvetna och villiga att ta ansvar för sina liv och sin värld, medan jag var trångsynt, ansvarslös, självcentrerad och trodde att de ideer jag hade accepterat från auktoriteter var lika sanna som fysiska ting.

Men "de styrande" gör ju sitt bästa för att väcka upp folket, på sitt sätt. Ju svårare de gör livet för den enskilde individen, desto troligare är det att han/hon börjar inse att något är fel, och kanske börjar lyssnar på vad sådana irrhjärnor som oss har att säga.

Jag tror att "Eliten" håller på att gräva sin egen grav.

De kunde haft all makt och all rikedom i världen. De kunde fortsätta att spela sina hemliga spel - vad det nu är dom gör. Men det var inte nog. De kunde inte hålla sina klåfingriga händer från folket i stort. De kunde inte motstå frestelsen att göra andras tillvaro bedrövlig och eländig. Detta är vad som kännetecknar en sociopat.

Om de bara tagit en liten del av folks inkomster, och låtit folk leva sina liv i relativ frihet och hyfsat välmående. Om de hållt det offentliga inom rimliga ramar så att det var mer en service än en belastning, så skulle ingen ha något emot att bidraga med en liten procent av sin förtjänst.

Men istället så skall alla helst vara i skuld till dem och vara skyldiga enorma belopp och ränta på det, så att de kan kontrolleras - vare sig de är invider eller nationer.

Karsten,

Välkommen till verkligheten. Ser ut som om du tagit rätt piller och valt att bryta dig ur "The Matrix".

Jag har personligen funnit att det hjälper att få regelbundna doser av alternativa studier eller umgänge och att se "Monopol Spelet" i allt man gör.

När jag sätter in pengar på banken, eller skriver på ett beställningsformulär så tänker jag "Detta är min Strawman/Person, som gör detta. Nu agerar jag som min Person". När jag handlar mat i snabbköpet så tänker jag "Vad jag just betalade köpte det här kvittot. Maten kom på köpet eftersom den hör hemma i det verkliga universumet och alla transaktioner äger rum i människans fiktiva kommersiella värld."

Ju mer man försöker förstå och se vad som är verkligt och vad som är ideer i folks huvuden, desto klarare blir bilden.

Kanske finns det något i min blogg som hjälper, om du inte varit där. Den går inte in på mer avancerade begrepp, utan jag försöker hålla den till grundprinciper. Får se hur länge jag lyckas hålla mig där. Många kanske anser att jag är alltför avancerad redan där.

http://fredofrihet.blogspot.co.uk/

Om det verkar lite mycket ibland, med alla nya begrepp och teorier, ta en paus, och kom tillbaka senare med friska tag.

Det första året för min del, var ganska förvirrande. Varje svar gav två nya frågor, men snart började bitarna falla på plats och det blev enklare.
Posted on: 2013/9/10 19:52
 Top 


Re: Freeman i Domstolen - Jag själv
#12


Kul att se att vi har fått en livlig diskussion om detta.

Vad det gäller definitioner av ord som bil, köra, etc. så fäster jag inte mycket värde vid detta och anser att i det här fallet spelade det inte stor roll - om någon.

Jag har lyssnat på detta några ggr och tänkte på det inatt när jag hade svårt att somna om.

Som Avatar säger, så fick han dit mig när jag svarade utan att kvalificera svaret, utan började argumentera istället om hur jag körde och vad jag hade min uppmärksamhet på.

Innan dess hade han tagit upp samma sak om och om igen, nämligen att jag var den som var i kontroll av bilen och att detta var ett faktum. Men varje gång lade han in detta med att det var en överträdelse av hastighetsbegränsningen (vilket inte är ett faktum utan ett försök från hans sida att få mig att erkänna fiktionen United Kingdom och dess lagar) och upp till dess hade jag alltid lagt till att jag inte agerade som något som föll under UK law. Därför kom han hela tiden tillbaka till detta och till slut fick han dit mig.

Den smartaste snubben vann.

Jag har varit övertygad sedan länge att de behöver mitt medgivande innan de kan döma mig, och detta visar igen att det är så.

De utfärdade "straffen" var ett pris jag är mer än villig att betala för denna uplyftande erfarenhet.
Jag ser det inte som en förlust eller ett misslyckande, utan som en värdefull läxa och god praktik som balans på teoretiska studier.

Och vem säger att jag kommer att ge dem vanliga pengar eller kort betalningar. Nu skall vi se om "Courts Funds Office" i London inte kan fås att acceptera min namnteckning på vissa financiella instrument, som betalning.

Jag har också sänt sådana instrument både till finans chefen för Polisen och för Domstolen. Jag tror jag väntar lite (i hopp om att de omsätter dem till krediter eller något) och sedan skriver jag och ber att få dem tillbaka, sedan de inte betalade fallet med dem. Om de inte returnerar orginalen, så betyder det att de använt dem olovligen, och jag kan om jag vill ta dem till rätta för att ha använt dem på annat sätt än jag föreskrev.

Många har attityden att polis, åklagare, domare, etc. är alla skurkar som bara försöker krama så mycket pengar ur oss som möjligt. Det kanske ligger en del sanning i detta, men i det här fallet fick jag inte det intrycket.

Jag fick intrycket att domaren respekterade vad jag stod för och uppskattade att jag valde att ta den ståndpunkt jag tagit, men att han samtidigt måste göra sitt jobb i att skydda Systemet och se till att allmänheten i åskådar läktaren inte får några ideer eller fattar vad jag gör.

Med undantag av en annan domare, så var han den som agerade med mest heder, av alla dem jag haft att göra med.

Intressant är också att små trafikförseelser som dessa kommer normalt inte inför en domare, utan hörs av en panel av 3 Magistrater (vilka är lekmän) som normalt tas med böter etc. Men det var ett bra tag sedan de lät mig höras av Magistrater. Så det ser ut som Freemen slussas till de mer erfarna och smartare domarna. Vilket jag föredrar.

Jag kan lätt få magistraterna att inte veta vad de skall göra med mig, och då blir det att få en annan tid med en domare vilket bara slösar min tid.

Vad vi gör är en resa, mot mer frihet. Det är ett spel. Om spelet var lätt att vinna, skulle det då vara särskilt roligt?

Om jag får lov att bli lite filosofisk, så skulle jag vilja peka ut att total frihet är varken uppnåelig eller önskvärd.

Tänk dig att du var som Gud. Allt du ville eller tänkte materialiserade sig snart i ditt liv. Lycka, pengar, makt, popularitet, romans, ägodelar, respekt, anseende, fred på Jorden, ett harmoniskt välmående samhälle utan brottslingar, sjukdom eller vansinne, etc. etc.

Om allt du önskade bara blev till. Hur lång tid skulle det ta innan detta blev tråkigt? Detta skulle inte vara ett spel. Det skulle vara som att spela fotboll och alla klev åtsidan när du kom med bollen - till och med motståndarnas målvakt.

Så om detta skulle vara tråkigt, hur kan man göra det mer intressant. Jo, man infogar folk och faktorer som man inte har kontroll över. Då vet man inte längre vad som lurar runt hörnet, och man har spänning och intresse igen. Fortsätt längs det spåret en bit och du finner snart dig själv där du är just nu.

Se inte livet som något som är fel, se det som en välsignelse och som något perfekt.

Vi har valt att spela spelet "Frihetssträvan" eller "Väck upp folket till sanningen". Det är bara ett spel och något kul att göra. Om vi vinner eller förlorar - var säker på en sak; Livet går vidare!

Personligen finner jag stor tillfredställese i att tampas med myndigheter. Jag har förlorat min rädsla för dem. I min uppskattning så vinner jag mer än förlorar. Jag kanske forlorade en boll, men matchen är inte över.
Posted on: 2013/9/10 0:09
 Top 


Re: Freeman i Domstolen - Jag själv
#13


Ifall det fortfarande är svårt att lyssna på filen, så har jag till slut lyckats göra om den till en YouTube video.

https://www.youtube.com/watch?v=1ml_qJK41mo

Posted on: 2013/9/9 0:38
 Top 


Re: Freeman i Domstolen - Jag själv
#14


Jag har inget emot en öppen diskussion. Har aldrig brytt mig om att dölja vem jag är eller vad jag står för.

Posted on: 2013/9/8 17:27
 Top 


Re: Freeman i Domstolen - Jag själv
#15


Här är en länk som borde ge tillgång till inspelningen. Det är vid sådana här tillfällen jag önskar att jag var mer av en data-nörd.

Denna länk borde gå direkt till filen:

http://www.4shared.com/mp3/DO-2BvgD/ShampsCourt.html

Om det inte funkar så testa

http://www.4shared.com/dir/eiSJcwxG/sharing.html

och leta rätt på filen med namnet "Kent in Court" och ladda ner.

Ni är välkomna att ladda ner annat smått och gott där. Jag kan rekomendera "D.C." som har ett antal utmärkta program med Dean Clifford vilka inte finns på hans hemsida eller YouTube.

Posted on: 2013/9/8 14:12
 Top 


Re: Freeman i Domstolen - Jag själv
#16


Nej jag gjorde inte detta, och ville inte riktigt gå ner längs den vägen, utan bara testa den anfallsvinkel jag bestämt mig för.

Lyssna på förhöret och se vad du tycker. Det är länken mot slutet. Om din nätuppkoppling är för långsam, låt mig veta och jag skickar en länk till själva filen som kan laddan ner.


Posted on: 2013/9/8 12:18
 Top 


Freeman i Domstolen - Jag själv
#17


Igår var jag i Domstolen här i England över en obetydlig fartöverskridelse.

Det hände i Januari och sedan dess har jag korresponderat med polisen och mot slutet med Domstolen om detta.

Jag ville testa Dean Cliffords metod som stort sett går ut på att be dem bevisa att man vid tidpunkten av det påstådda brottet agerade i egenskap av ens juridiska person (se denna artikel om du inte vet vad jag talar om: http://newsvoice.se/2013/06/03/skilln ... mellan-dig-och-dig-sjalv/ ) vilken måste lyda under Regeringens alla lagar och regler.

Intressant är, att inte någon, inte ens domaren har bestridit eller försökt motbvisa de ståndpunkter jag tagit. De vill eller kan inte gå dit.

Nu gjorde jag väl inte så där fantastiskt bra ifrån mig och skulle kunna göra en lång lista på saker som jag gjorde fel, enligt mina egna synpunkter.

Jag gör detta först och främst för att lära mer och för att känna mig mer hemma i domstolar, inte för att jag nödvändigtvis måste vinna alla fall. Jag gjorde bättre ifrån mig den här gången än i de senaste förhören jag visat mig i, men det beror mer på att jag hade en hyfsat ärosam domare den här gången.

Jag ser detta som en resa, och allteftersom man blir mer erfaren så kommer man att göra bättre ifrån sig.

Jag känner ingen aggression gentemot domaren. Han gjorde det jobb han är ditsatt för. Det fanns allmänhet i Domstolen så han kunde inte låta mig tala om grundprinciper ifall andra skulle vinnas över till min sida.

Hans jobb är att skydda samhällssystemet och se till att inga oförtjänta slipper igenom. Hur skulle det gå om verkligt kriminella bara behövde gå in och säga "bevisa att jag agerade i kapacitet av den juridiska personen HERR A. SVENSSON vid den tidpunkten som det påstådda brottet ägde rum, eller dra åt helvete!" och därmed få fallet avskrivet, så skulle gatorna inte vara särskilt säkra.

Det lilla straff han gav min person - för mina misstag, var inte särskilt stort.

Jag fick intrycket av att han förstod och respekterade min ståndpunkt, men måste fylla sin roll som han spelar.

Här är en inspelning jag gjorde av själva förhöret:

https://dl-web.dropbox.com/get/ShampsC ... 8CtVqE1nCNunNKQB9EsCAHvfw

Hoppas det roar någon.

Posted on: 2013/9/7 20:30
 Top 


Re: Freeman/Strawman/Sovereign förklaring på Svenska
#18


Tack för det normad. Hade inte sett det. Mary var en av mina första inspirationer när jag började med detta för några år sedan.

Posted on: 2013/9/5 19:12
 Top 


Re: NewsVoice
#19


Håller helt med. En bra källa för riktig infomration om samhällsordningen, hälsa, andlighet etc. och kommentarerna är varierade och allmänt positiva, då redaktören håller ett öga på dem och inte tillåter alltför mycket stark kritik eller smutskastning.

Posted on: 2013/9/1 21:05
 Top 


Freeman/Strawman/Sovereign förklaring på Svenska
#20


Skillnaden mellan Dig och Dig Själv

Vi har alla någon gång undrat ”Vem är jag?” och ”Vad är Jag?”.

Jag kanske inte kan ge full klarhet i detta här, men jag skulle vilja visa dig att du har två sidor som du kanske inte var medveten om eller såg som två skilda saker.

Först och främst så är du en produkt av Naturen eller en skapande kraft. Vi människor kan ännu inte skapa liv från grundämnen och energi, såsom Naturen kan. Vi kan på sin höjd manipulera Naturens skapelser. Du föddes av din mor som ett resultat av den fortplantningsprocess vi har bland däggdjuren. Du är en levande organism som existerar i den verkliga världen, närmare bestämt denna vår Jord.

Detta är den första aspekten av dig. Varför inte kalla denna ”Dig Själv”? Du Själv existerar vare sig du har ett namn, ett personnummer, ett personbevis, en adress, ett bankkonto, etc. Man kan beröra din kropp och känna och se att du är där. Man kan prata med dig och (förhoppningsvis) få ett intelligent svar.

Sedan har vi det andra ”Dig”. Detta är din ”Person”. Din Person existerar inte utan ett namn, ett personnummer, personbevis, registrering, etc. helt enkelt för att detta är en artificiell skapelse. Din Person skapades i och med att din födsel rapporterades eller registrerades, inte från det faktum att du föddes. Eller om du invandrade till Sverige, så skapades din svenska person när du fyllde i alla papper och accepterades som Svensk medborgare eller annan behörig att bo i Sverige.

Din person är en papperskonstruktion. En av Staten skapad artificiell person (juridisk person). Ingen kan se eller vidröra denna person. Det skulle vara som att försöka vidröra ”Volvo”. Volvo är en juridisk person som bara existerar på papper. Du kan inte prata med ”Volvo” direkt, för Volvo är en abstraktion som saknar liv, tanke eller skapande förmåga. Om du vill tala med Volvo, så kommer det att vara en människa som agerar i egenskap av någon befattning inom abstraktionen Volvo. Volvo kommer till liv tack vare människorna som agerar i egenskap av Volvo.

Detsamma gäller din Person. Du är den som tagit på dig rollen att agera för din Person. Utan dig så skulle den inte göra mycket alls (utom vad Staten kanske använder den för). Stat och andra offentliga instanser har ett intresse i din Person också. Men du har huvudintresset, då den inte skulle ha skapats utan dig eller dina föräldrar. När du är omyndig så är dina föräldrar ansvariga för den, och när du är myndig så blir den ditt fulla ansvar. Glöm inte detta, det kan rädda ditt skinn en vacker dag. Du är den främsta skaparen eller ansvarstagaren för din Person. Som sådan är du den med mest auktoritet.

Vi har uppfostrats av Storebror till att tro att vi som människor av naturen och som artificiella personer är en och samma sak – att där inte råder någon åtskillnad. Men är det verkligen så?
När jag gick till skolan fick jag lära mig att skriva mitt namn med stor bokstav först och resten i små bokstäver, men om du tittar på ditt körkort eller pass, så står din Persons namn med enbart stora bokstäver – som namnet på ett skepp (ett livlöst objekt).

Varför har vi då dessa två delar av oss – en naturlig och en artificiell?

Som jag förstår det har det med jurisdiktion eller kontroll att göra. Alla människor föds med lika mänskliga rättigheter. Ingen är förmer än en annan som en naturlig människa. Ingen har rätt att diktera vad en annan kan och inte kan göra, så länge ingen skada begås och inga naturliga mänskliga rättigheter kränks. Vi är alla i grunden lika eller likställda. Vi är i grunden, i vår naturliga kapacitet, var och en vår egen Nation med full suveränitet och makt över våra liv. Det enda möjliga alternativet är att vi är födda slavar.

Men hur skulle vårt samhälle fungera om alla gick omkring och gjorde vad de ville? Ja, om alla var ansvariga för sig själva och sin omgivning, så skulle det säkert fungera jättefint om man bara hade vissa grundläggande överenskommelser. Men hur många människor lever på en sådan ansvarsnivå, eller ens vill ha så mycket frihet och ansvar? Om vi tittar oss omkring idag så ser vi exempel överallt på ansvarslöshet, beroende och maktmissbruk.

Så vad bättre än att skapa något som verkar vara en människa, men som är skapad helt eller delvis av Staten (vilken är en annan juridisk/artificiell person) och vilken därmed kan klassas som en mänsklig skapelse (i motsats till en naturlig skapelse) och bestämmas över av människor. Och än bättre, som kan ses som en skapelse av Staten, och eftersom Skaparen är överordnad Skapelsen, så faller denna Person under Statens makt. Människor skapade Staten, så Staten är därför naturligtvis underordnad människorna – och så kan man ju inte ha det.

Vi har nästan fulländat bilden här. Vi har fortfarande problemet med ”Dig Själv”. Om du skapades av Naturen, är du då inte fri att välja hur du vill samverka med en eventuell Stat? Jo, men Staten ser det inte som dess skyldighet att informera dig om hur saker och ting egentligen ligger till, och har inget intresse i att forma individuella avtal med varje levande människa som bor i det område där den bedriver sina affärer. Så om vi alla från barnsben inpräntas att vi är vår Person och inte oss själva och att vi måste göra som Staten dikterar, så är det lätt att få oss att ingå i olika kontrakt vilka antas ha ingåtts i frivilligt och medvetet av alla – som att ansöka om ID handlingar, körkort och Pass vilka beskriver oss som Personer med namn i stora bokstäver och ett personnummer. Eller fylla i och skriva under blanketter som gör oss till medborgare, skattebetalare, patienter, etc. - allt inom ramen av den artificiella av människor skapade Staten.

Allt detta gjordes frivilligt. Ingen vred upp armen bakom ryggen på oss och hotade att bryta den om vi inte skrev under, eller höll en pistol mot huvudet och hotade att döda oss om vi inte gjorde som vill blev tillsagda. Om det gjordes på det viset så skulle ”kontraktet” vara ogiltigt, eftersom det inte är ett kontrakt om det inte ingick i medvetet och frivilligt. Så vi har inga andra än oss själva att skylla om vi inte gillar det styre vi har idag.

Om en polisman håller upp ditt körkort och frågar ”Är det här du?” och du svarar ”Ja”, då har du identifierat dig som en Person som antas underlyda och existera inom Staten och alla dess lagar och förordningar. Du satte fast dig själv.

Allt detta skulle vara ganska OK, om nu Staten verkligen arbetade för folkets goda och var där för att tillhandahålla vissa tjänster och beskydd. Ingen skulle ha särskilt mycket emot att bidra till en Regering som verkade för folket och som spenderade rimligt på att göra detta. Om Schweizarna klarade att ha ett prydligt och mycket välordnat land med bara en månad av årsinkomsten tagen i skatt, så borde Sverige kunna göra det samma (detta var i slutet på 80 talet när jag var där).

Men vad har vi idag. Skatter runt 80%. Staten säljer folkets resurser i så kallade privatiseringar. Sjukvård och långvård blir sämre. Ungdomsarbetslöshet. Priser går upp och löner stagnerar för vanligt folk. Brott och våld ökar. Staten anställer mer och mer folk att göra mindre och mindre nytta och detta blir till mycket mer av en belastning än fördel för folket. Fler regler, fler lagar, fler förbud, mindre frihet, etc etc. var kommer det hela att sluta?

Det ser ut som om de ”förtroendevalda” inte gör sitt jobb som de borde. Om detta är fallet, är det då inte dags att urträda vår roll som ”frivilliga slavar” och gå tillbaks till att bli människor av Naturen istället och leva enligt våra egna villkor? Kanske kan vi till och med ta kontroll av vår Person och använda den på ett mer förmånligt sätt för oss själva? När allt kommer omkring så är det vi som är huvudansvariga för den.

Om du anser att vi lever i ett mycket bra samhälle och att makthavarna gör ett utomordentligt bra jobb, glöm att du läst detta och gå tillbaks till din TV och din morgontidning. Det finns i så fall ingen anledning att bry sig om sådant här trams som jag skriver om.

Men om du bara finner detta en smula intressant – även om det verkar konstigt och fel, varför inte ta dig lite tid och undersöka det här lite mer.

Resurser:

http://fredofrihet.blogspot.co.uk/

http://www.ofuss.se/var-vision/


Posted on: 2013/9/1 18:00
 Top 


Re: Om jag hatade Regeringen...
#21


OK kära vänner,
Jag kan inte låta bli att "slösa tid här ser det ut som :)

Avatar, väldigt lite oroar mig. Om jag var en orolig typ, så skulle jag inte tala så öppet om vad jag anser och gör.

alarik, jag växte upp på en gård, jag har jobbat större delen av mitt liv som möbelsnickare, eller fixat instrument. Jag har därav en praktisk syn på livet. Fungerar det i verkligheten och gav det det resultat jag ville ha? Ja? OK, då kör jag på tills jag hittar ett bättre sätt.
Teorier är intressanta, "but the prrof is in the pudding".
Jag försöker inte att nå intellektuella. Jag vill nå mannen på gatan - de som går till jobbet och försöker överleva på vad som är kvar av deras lön när maffian (jag menar staten) tagit sin andel och som tänker att något står inte rätt till här i världen.

Om man vill spela enligt AB Seriges interna regler, så spelar dessa regler någon roll. Annars är allt kontrakt i min mening. Jag kan inte här förklara allt jag lärt om kontrakt. Men vill nämna att det finns i huvudsak två typer. Det uttryckta och det antagna kontraktet.

Det uttryckta är muntligt eller skriftligt. Det antagna är outtalat men antaget från dina handlingar. Som att gå till en reasturant för att äta. Du sätter dig vid ett bord och beställer mat från menyn, som har priser (eller saknar priser på flotta ställen). Det sker inga förhandlingar om transaktionen innan man beställer. Båda sidor antar att alla skall leva upp till den förväntade standarden av leverans och betalning.
För mer info, skaffa och läs en kontrakts bok, och lyssna till Gordon Hall på
http://creditorsincommerce.com/audio-contract-law
Lyssna på "The rules of the Game of Life" och gärna "Rancho Cucamonga workshop".
Creditors in Commerce förutsätter att man vet grunder som skillnaden mellan en själv och ens person.

När det gäller bevis på att folk har vunnit, så kan jag inte uttala mig om Sverige, men i de flesta länder tycks skatteverk, myndigheter, polist etc. lägga ner fallet innan det kommer till ett domslut, om det ser ut som om de kommer att förlora, eller så görs något slags domslut som gör att fallet avslutas där båda sidor "får rätt".
Som en domare sade till mig en gång: "Eftersom du har samma namn som den åklagade och bor på samma adress som den åklagade, så ser jag er som en och samma, men pga. konkursen så ser jag ingen vits med att fortsätta det här ärendet. Så jag dömer dig till 24 timmars internering i domstolen, men jag låter dig gå tidigt. Du är fri att gå."

Han kunde utfärda en dom och därmed avsluta fallet utan att förlora ansikte. Och jag hade inga verkliga negativa konsekvenser i mitt liv, så jag var nöjd också.

Nu får det räcka för den här gången.

Posted on: 2013/9/1 12:37
 Top 


Re: Om jag hatade Regeringen...
#22


Tack iSky,
Folk är rädda för det okända. De flesta följer bara flocken och försöker passa in.

Sedan finns det dem som har en psykopatisk läggning och hatar tanken att andra är lyckliga och fria.

Sedan har vi dem som sålt sin själ till satan och mot betalning försöker svartmåla eller förlöjliga alla strävanden till förbättring.

Men det stora flertalet människor, även om de är rädda och osäkra, vill väl och vill se att saker och ting blir bättre snarare än sämre. Det är dem jag hoppas nå och få att tänka lite.

Posted on: 2013/8/30 23:07
 Top 


Re: Om jag hatade Regeringen...
#23


Alarik,
Du är alltför klyftig för mig och går djupare än jag helst vill göra. Sedan vi bara tycks vara tre i den här diskussionen så är jag inte intresserad av att lägga ner massor av tid att försöka förklara min ståndpunkt om livet och universum. Så jag skall bara försöka besvra en del nyckelpunkter här.

Jag har alldrig hävdat att jag har alla svar eller en perfekt lösning. Men jag tror de flesta kan hålla med om att de folket har utsett till att ta hand om vissa funktioner i samhället under den offentliga sektorn, inte gör vad de sattes där för att göra, utan snarare gör vad en liten elit som parasiterar på folket vill att de gör. Se min artikel på min blogg "Hur man förstör ett samhälle". Jag har funnit att de principer och metoder jag använt har givit mig många framgångar där andra säger att det är lönlöst att ens försöka komma någon vart.

Vad kan jag använda mitt kontrakt till?
Kan man inte kontraktera om vad som helst? Det mesta i mänskliga förhållanden är erbjudanden, moterbjudanden eller accepteranden. Frun: "Ta ut soporna är du snäll" (erbjudande) Han: "Fotbollen är slut om en halvtimma, jag tar ut dem då" (moterbjudande) Hon: "OK, men om de inte är ute om en timme så kan du sova i soffan inatt" (nytt moterbjudande) Han: "OK" (accepterande).
Skatteverket: "Du har inte fyllt i din självdeklaration för förra skatteåret och vi har uppskattat din skatteskuld till 250 000.00 kr." )erbjudande) Levande människa: "Jag accepterar ert erbjudande att betala 250 000.00 kr för förra året om ni kan bevisa att 1) Jag som en levande människa måste göra vad ni anbefaller. 2) Att jag har ett financiellt ansvar för den juridiska personen HERR K. E. BENGTSSON. 3)Att jag är kvalificerad att tyda era lagar utan att ha en licens att praktisera lag inom Sverige. 4) Jag är en slav och kan anbefallas att gra något som helst som jag inte samtycker till (med undantag av fall där jag skadat någon genom mina handlingar eller underlåtanden). (moterbjudande) Skatteverket: "Alla svenska medborgare måste enligt....bla. bla bla....(moterbjudande) et. etc. (kommer troligen aldrig att resultera i ett accepterande utan kommer att pågå tills någon tröttnar eller ger upp).

Varför tar jag inte upp djurriket? Olika djur och djurgrupper har olika lagar eller överlevnadsstrategier. Lejonen har andra lagar än Zebrorna.

Vad det gäller anarki. Först och främst, när jag hört anarkister tala om sin tro, så är den inte att de vill ha ett samhälle med total oreda och laglöshet, utan ett samhälle där ansvarstagande individer lever i fred och frihet utan att trampa på varandras rättigheter etc. Detta är stort sett rakt emot vad press och massmedia framställer att ordet betyder. Jag antar att du menar ett laglöst samhälle i kaos.
Om du läst min blogg så skulle du se att jag inte förespråkar det senare och att jag anser att det finns massor av folk som vill vara slavar och åtnjuta Systemets för och nackdelar. Låt dem ha sitt val. Men låt dem som inte vill vara slavar få lämna systemet som de så önskar utan att de slås ner av "lagens långa arm".

Jag skulle vilja påstå att det är regeringen, kommuner etc. som är laglösa idag. De stjäl 3/4 av vad medel svnesson tjänar ihop i sitt förvärv. De tar barn från familjer utan att ha ordentliga undersökningar till grund. De tvångsbehandlar folk och planerar "obligatorisk" massvaccinering med tvivelaktiga ingredienser. Det ger böter för saker som inte orsakade någon skada eller olägenhet. Se mitt första inlägg ovan för mer.

"idag skriver jag på mitt att jag för döda tex." Ett kontrakt är inte ett kontrakt innan parterna är överens. Om du kan finna en grupp som är OK med att du dödar dem, så har du ett kontrakt. Annars är det bara ett påstående eller erbjudande för övervägande.

Jag har inget som helst intresse i själv-bekräftelse på ett internet forum. Jag trodde du var genuint intresserad av mina synpunkter, dörför har jag svarat enligt bästa förmåga. Nu känns det mer som du bara vill kritisera eller visa hur fel jag har.

Som jag ser det så har vi nu en changs att ändra historien. Om de nuvarande trenderna med regerings-inblandning och tvång fortsätter, så tror jag att vi snart har ett totalt slaveri här på Jorden.
Men om de flesta vill leva under maffians styre hellre än att tan ansvar för sig själva, låt dem göra det.

Detta är nog mina sista ord här om detta. Skriva tar tid, och jag skriver hellre till en större publik eller gör något roligare med min tid.

Om du ser det som om jag ger upp, erkänner att jag har fel, tar skydd, eller vad som helst, så har du helt rätt.

Posted on: 2013/8/30 0:43
 Top 


Re: Om jag hatade Regeringen...
#24


iSky,
Om man hävdar att man är en odödlig själ, så kan man nog framstå som galen för en massa människor.

Jag har inget emot att folk använder den som något de kan följa om de vill göra sin egen ID handling. Se bara till att det du skriver i din är din sanning och tillämpar på ditt liv. Så om det är saker i min som inte stämmer med din verklighet eller tro, ändra det till att passa dig och din livssyn.

alarik,
Den lag som absolut ingen kan argumentera med är naturlagarna. Gravitationslagen, lagem om verkan och effekt, energilagar, etc. är där vare sig vi håller med om dem eller inte, och ingen regering kan ändra dessa.

Sedan finns det vissa lagar som är mer eller mindre unversellt antagna, såsom "behandla andra som du själv vill bli behandlad", "mörda inte", "stjäl inte", "bedra inte din nästa", "hedra dina löften och åtaganden", "orsaka inte skada eller så lite skada som möjligt", "respektera andras rätt till liv, lem och ägodelar", etc.
Om folk var ärliga och ansvarsfulla, så skulle detta vara all lag vi behövde. Dessa kallas ibland Naturliga lagar.

Dessa lagar kan variera lite från plats till plats beroende på lokala seder och bruk.

Sedan har vi handels- och kontraktslagar som är internationella lagar så att alla handelsparter har ett system att rätta sig efter och att använda ifall någon inte lever upp till sina åtaganden.

Personligen anser jag att det ovan är de lagar som alla är lika inför, de har klart angivna brott och om ett brott mot dem begås så finns det en kärande som skadats.
Till skillnad från alla millioner regler som hittas på av regeringar av olika slag för att göra allt möjligt "olagligt" som de inte gillar att folk gör, eller som bara införst för att skapa inkomstkällor för dem och för att göra folket eller en målgrupp fattigare. Till exempel så har jag använt säkerhetsbältet i hela mitt liv, men ännu inte behövt det en enda gång.
Hur kan det vara olagligt att köra utan säkerhetsbälte om många aldrig behövde det i hela deras liv? Jag säger inte att det är fel att ha säkerhetsbältet på, jag säger att det är fel att straffa folk om de glömmer det.

Där har du min åsikt om detta. Det finns säkert andra som anser annat. Personligen ser jag ordet lag och kontrakt som synonymer när de allra mest grundläggande lagarna etablerats. Om vi inte är slavar, så är vi fria att göra vad vi vill så länge vi inte åstadkommer skada eller trampar på andras rättigheter. Om vi är fria män och kvinnor då är allt vi gör som påverkar andra enligt överenskommelser/kontrakt.

Jag tycker att "Vi har alla lika rättigheter" är ett bättre uttryck än "vi är alla lika inför lagen" eftersom "lagen" kan disluteras mer än våra mänskliga rättigheter.

Kolla in min blogg för mer om grundläggande ideer om detta och annat. http://fredofrihet.blogspot.co.uk/

Jag är inte helt säker på vad begreppet "medborgarkontrakt" åsyftar. Har bara hört det på svenska. Antar att det är det ansvar varje medlem i ett samhälle har gentemot sitt samhälle och dess invånare. Jag tycker personligen att detta skulle vare ett utmärkt kontrakt att skriva under när man blir myndig (så länge det bara hade några få grundläggande principer som alla lätt kunde förstå och lära) eller avstå från att ingå i, om man så vill - så att man själv kunde avgöra hur involverad man vill vara i ett mänskligt samhälle.

Hoppas detta klarlägger var jag står i detta.

Posted on: 2013/8/28 23:16
 Top TopTop
(1) 2 »dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
32 user(s) are online (32 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 32

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS