vaken

Vakencorner

Forum Index


Board index » All Posts (SecretEye)

BottomBottomRe: Mycket snack liten verkstad
#1Jag är med på att bidra till tidningen ekonomiskt och innehållsmässigt, men jag kanske inte har så stora möjligheter att dela ut den i dessa städer, fast det är inte en omöjlighet.

Bra ide tycker jag, men viktigt är att vi försöker vara objektiva innehållsmässigt, och visst detta med att stärka individuella medvetenheten genom avprogrammeringen är väldigt viktigt, och se orsaken till det onda, inte bara sprida en massa fakta folk ändå kan ta reda på.

Vi måste dock undvika "flumrisken", och som jag sa, försöka vara sakliga, hålla oss till det som kan verifieras, men samtidigt gå in på djupet vad gäller oss själva. För det är ju hela mänskligheten som skapat dessa problem, vi själva är inte ofelbara eller undantagna vilket måste betonas.


Posted on: 2006/8/2 12:28
 Top 


Re: Jag älskar illuminati.
#2Jag håller med dig!

Posted on: 2006/6/28 14:10
 Top 


Re: Ser ni denna serie så förstår ni världen fullt ut.
#3Bra sagt snibb

Kan jag få tag i dessa filmer genom dig på något sätt?
Har ingen möjlighet att ladda ner alla dessa!

Posted on: 2006/6/20 17:48
 Top 


Re: Ser ni denna serie så förstår ni världen fullt ut.
#4


Snibb:

Serien verkar ganska intressant men jag ifrågasätter dess
sanningsvärde.

Nu har jag inte sett serien i fråga men kan utifrån beskrivningen
av dess innehåll (som jag nosat upp på nätet) ana vart det hela barkar.

Serien utgår alltså ifrån att det i uppenbarelseboken skulle finnas profetior (sanna förutsägelser), som skulle förverkligas i våran tid.

Detta antagande är behäftat med många, många problem i kunskapsteoretiskt avseende.

För det första är det lätt att genom subjektiv tolkning anpassa det skrivna ordet till verkligheten.

Man kan med viss möda konstruera vattentäta (inom sina egna ramar icke-motsägelsefulla) tolkningar av en viss text, utan att denna tolkning för den sakens skull är korrekt.

Bevis för att dessa tolkningar, speciellt av "heliga" texter som bibeln, oftast är felaktiga, är de mängder med fall där personer hävdat sig ha en korrekt tolkning och utifrån denna förutspått vad som inom de närmaste åren komma skall, men visat sig haft fel.
Till exempel förutspådde Jehovas Vittnen, via uppenbarelseboken och andra böcker, att Harmageddon skulle komma 1914 men när så inte skedde skapades en splittring i organisationen.

För det andra är det lätt att anpassa och förenkla verkligheten till den grad att den överrensstämmer med det skrivna ordet.

Till exempel är påståendet att katolska kyrkan ensam skulle vara ansvarig för NWO knappast i överrensstämmelse med verkligheten, i så fall skulle jag vilja se den enorma bevisbörda som krävs för att övertyga mig om det! Utifrån egen forskning framstår det åtminstone för mig som att fenomenet är *mycket* mer komplext än så. Till att börja med: Hur många organisationer utan koppling till den katolska kyrkan har inte arbetat för en ny världsordning!?!

För det tredje är en text som uppenbarelsebokens natur att den utgör en lämplig mall för vad som naturligt sett inträffar under "apokalyptiska" omständigheter. Du kan få uppenbarelsebokens innehåll att "stämma överrens" med nästan vilka lokala fenomen som helst som har apokalyptisk natur.
Man bör vara medveten om att författaren/författarna till Uppenbarelseboken skrev den under på den tiden apokalyptiska omständigheter. Eftersom boken inte är tillräckligt specifik för att med säkerhet bevisa något kan innehållet tillämpas nu, precis som den kan tillämpas om tusen år.

Jag kan ta upp så mycket mer men jag tror jag nöjer mig med detta tills vidare....

Posted on: 2006/6/19 17:31
 Top 


Re: Kosttillskot håller på att förbjudas !
#5Som leverantör av naturprodukter inom hälso/friskvårdssektorn tror man knappt sina öron!

Det är medicinerna vi får från sjukhusen som ofta är ohälsosamma med många biverkningar,
inte förebyggande kosttillskott som antioxidanter.
(vilket normalmänniskan har akut brist på)


Posted on: 2006/6/1 14:59
 Top 


Re: Save Lives In May
#6
Samma här. Det är en magkänsla...
Men jag har ingen aning om vad.
Å andra sidan har man ju misstagit sig.
We'll see...

Posted on: 2006/5/24 21:40
 Top 


Re: Save Lives In May
#7Jag tror det kan ligga något i detta...

Har haft en prekognition om att något stort kommer
att hända den 25'e Maj!

(en helt separat händelse, jag visste inget om det som
skrivits här när jag mottag informationen)

Posted on: 2006/5/23 16:02
 Top 


Re: Frågor om Hylozoiken...
#8Tack för länken. =)

Jo, det där med medvetandeexpansion, utvecklingsgrad o.s.v
känner jag till. Men hylozoiken talar ju om att materien kan
vara omedveten, eller potentiellt medveten, innebär då detta
att materien INTE är medveten men att den har möjlighet att bli det längre fram i tiden? På vilket sätt är då materien "medveten"? Någon direkt information om detta har jag inte hittat i de böcker jag läst lite ur.

Posted on: 2006/5/18 14:38
 Top 


Re: Frågor om Hylozoiken...
#9


Intressant!

En sak jag inte förstått, som krånglar till det i mitt medvetande,
är detta i det Hylozoiska tankesystemet som säger att materia
HAR medvetenhet, innebär detta bara att materian kan anta formen av aktivt medvetande?

Och vad innebär det att materia är "omedvetet medveten",
som jag ser det är materia medveten eller så är den inte medveten. Vad är det som avses här?

Posted on: 2006/5/18 11:52
 Top 


Re: Frågor om Hylozoiken...
#10Så materia är enligt hylozoiken egentligen ett annan namn för allt som är?

Posted on: 2006/5/18 10:57
 Top 


Frågor om Hylozoiken...
#11Eftersom flera här på forumet tycks vara studenter
av det Hylozoiska tankesystemet tänkte jag passa
på att lägga fram några funderingar här.

Exakt hur definierar Hylozoiken medvetande respektive
materia?

Det enda som tycks framgå av boken "De Vises Sten"
är att det är fråga om olika aspekter av
samma odelbara enhet. Inte så svårt att förstå,
men exakt hur skiljer sig då dessa bägge abstraktioner
ifrån varandra? Är det bara fråga om två olika sätt
att tänka eller se på samma sak, och om så är fallet på vilket
sätt är dessa "olika sätt att se" olika från varandra?

Jag själv (oberoende av Hylozoiken) skulle definiera materia
som allt som är (både det som upplevs och som inte upplevs).

Medvetande skulle jag definiera som allt som upplevs (allt som är förrutom det som inte upplevs).

"Det som inte upplevs" skulle jag kunna kalla det "potentiellt medvetna", eller det omedvetna.

Ligger detta i närheten av Hylozoikens definition?

Posted on: 2006/5/15 18:40
 Top 


Re: Demagogi
#12Rakt på sak och klart som ett rinnande vatten!

Uppskattar dina inlägg, hur det blir med publiceringen
kan jag dock inte svara på...

Posted on: 2006/4/27 15:00
 Top 


Re: Dokumentärfilm
#13


Jaxtone:

Jag håller helt med dig.

Ungdomarna rebellerar bara för att, som en del av frigörelseprocessen, detta skulle kunna ske på åtminstone ett mer balanserat sätt om föräldrarna hade vett att ge ungdomarna mer och mer frihet samtidigt som de lärde dem att ta ansvar för sina handlingar.

I högstadiet är man hippast om man uppför sig så tvärtimot de vuxnas normer - som man upplever dem - som det bara är möjligt. Man har så bråttom att bli vuxen och fri att man gör allt för att ta avstånd från allt som man blir befalld att göra.

Jag tror därför att det är viktigt att kunna nå ungdomarna med informationen. Man är som mest formbar i unga år när man är på väg att bryta sig ur det man levt i...

Det är svårt att lära gamla hundar att sitta.

Posted on: 2006/4/26 15:19
 Top 


Re: Dokumentärfilm
#14Du kan bli intervjuad av mig! Vill ha med lite mer konspiratoriskt lagda personer också.


Posted on: 2006/4/25 11:25
 Top 


Re: Dokumentärfilm
#15Tack för länken!

Inspirerande...

Posted on: 2006/4/25 11:22
 Top 


Re: Dokumentärfilm
#16jaxtone:

Quote:

Det är helt galet! Lär dig istället genom att se på alla de kulturer som lever i samklang med naturen. De skulle aldrig tänka tanken att låta brist på livserfarenhet gå före ålder.


Du har förstås en poäng. Fast det är väl inte de omognaste ungdomarna jag tänker på, snarare på de som har uppnått en tillräcklig mogenhetsnivå för att kunna ta till sig av informationen.
Men det är klart, då kanske inte så många återstår...

Posted on: 2006/4/25 11:21
 Top 


Re: Dokumentärfilm
#17heepsoffun:

Quote:

Gör inte en Bergman please, ....................................


Nej, här gäller det att vara saklig, att hålla sig till fakta som kan verifieras. Älskar Bergmans filmer, men det är skillnad på spelfilm och dokumentärer.

Quote:

De komiska sammanhangen i konspirationerna måste få luft,
det är också där gemene man kan ta till sig en slags förståelse och idissla det hela.


Å andra sidan är det lätt att skämta bort det, att göra det mindre allvarligt än vad det är. Man måste hitta balansen...


Posted on: 2006/4/25 11:18
 Top 


Re: Bibeln är sann, men troligen bara till 10 % !
#18


Seraphim skrev:

Quote:

Jag tänkte bara om det var nåt sorts matrix scenario, bara lite på skoj lol. Du har säkert hört talas om tanke-experimentet eller vad man ska kalla det, att våra hjärnor ligger i glasburkar i nån galen professors laboratorium, och att han stimulerar våra hjärnor så att vi tror att vi upplever en värld med bord och stolar och yada yada.


Så kan det mycket väl vara med det är ju irrelevant för frågan om omvärlden existerar eller inte. Oavsett om hela världen är ett matrix-experiment eller inte existerar den ju i våra medvetanden. Borden och stolarna existerar i vårat medvetande, det är ett faktum, oavsett om de skapats av en superdator, en gud eller slumpen eller något annat.

Quote:

Det var lite det jag hade i tankarna när jag sa att vi egentligen inte vet att omvärlden finns, vi tror det eftersom vi upplever den genom hörsel, syn och smak osv.


Jo, och då ligger problemet i *tolkningen* av medvetandeinnehållet, inte i om medvetandeinnehållet (till exempel i form av tankar, känslor, syn, hörsel m.m) existerar eller inte. För det gör det ju.

Quote:

Ja precis, och vi vet ju inte mycket. Vi vet inte var vi kommer ifrån, vi vet inte hur universum skapades, vi vet inte att det finns shapeshiftande ödlor på jorden, vi vet inte att jesus funnits etc ... därför tror jag att iden om en skapare kom till, folk ville ha svar på en massa frågor om vår "existens."


Jo, jag är benägen att hålla med till ganska stor grad. Folk söker en slags trygghet och är nyfiken av naturen. Men man har förstås också utnyttjat folks denna strävan för själviska ändamål. Man kan ju rättfärdiga nästan vilka avskyvärdheter som helst genom att kalla det "guds vilja".

Quote:

Varifrån kom allt som existerar? Nånting måste ha skapat gud / allt som existerar, och det som skapade gud / allt som existerar måste ju ha kommit från någonstans osv. Folk säger att från början var det ingenting, men det funkar inte, det finns inte ingenting, allt är nånting, till och med ingenting, det är ingenting.


Håller med om att "ingenting" inte kan existera, för existerade detta "ingenting" var det ju någonting.

Varifrån kom allt som existerar? Jag vet inte. Men jag är benägen att tro att allt som uppstått/skapats har en orsak. Kan vi inte komma överrens om det är ju allt spekulerande om denna potentiella orsaks natur lönlöst. En teori jag har är att allt som uppstått kommer ifrån en ursprunglig evig källa. Kalla det energi, livet, Gud, vad som helst, men denna är i min teori själv orsakslös och evig. Om eftersom den är evig behöver den ingen orsak.

Bibeln tror jag innehåller allt ifrån ren dårskap till upplyst vishet, relativt sett "genomsnittsvisheten" på planeten förstås, må läsaren bruka urskiljning!

Posted on: 2006/4/23 18:16
 Top 


Re: Bibeln är sann, men troligen bara till 10 % !
#19


Seraphim:

Tänkte bara komma med en liten motvikt till det du nyss sade.
Lite antiskeptiskhet mitt i allt, if you don't mind. =)

På vilket sätt menar du att man inte kan veta att omvärlden finns?
Upplevelsen är ju verklig, vad som sedan är bortom upplevelsen är förstås bara ideer, teorier, mer eller mindre sannolika.

När man upplever varat utan tanke har man ju inga teorier,
tillvaron bara är ju, problemet uppstår när man börjar ha teorier om sådant man inte vet.

Bilen och datorn finns ju, i min upplevelse, sedan hur de skapats, hur de är uppbyggda och hur de fungerar är en annan femma.

Är det inte här problemen med Gud uppstår?

Man kan ju som jag definiera Gud som allt som existerar, och då har man inga teorier, Gud bara är.


Posted on: 2006/4/21 20:19
 Top 


Re: Bibeln är sann, men troligen bara till 10 % !
#20


Ceneria:

Jag är benägen att hålla med om andemeningen i det du säger.
Dock kan bibelavsnitten tolkas på hur många sätt som helst,
att guld och silver "förrostar" kan till exempel tolkas som att "jordiska" värdesaker inte är eviga, inte består för alltid, det behöver inte vara så att bibelförfattaren/författarna avsåg att det skulle uppfattas bokstavligt. Men just därför, delvis på grund av att allt skrivet kan misstolkas, gör man bäst i att ta "heliga" skrifter med en nypa salt.

Verklig upplevelse framför det skrivna ordet alla gånger.

Posted on: 2006/4/20 14:34
 Top 


Re: Disinformation
#21Alla är vi ju disinformerade mer eller mindre, oavsett om vi är medvetna om det eller inte. Så visst, jag tycker du har rätt.
Att lära sig att analkas sanningen och lögnen från olika perspektiv
är oerhört viktigt för att lära sig skilja det ena från det andra.
Det är en viktig del i medvetandeutvecklingen.

Problemet uppstår när man själv gör anspråk på hela sanningen
och anklagar andra för att vara bedragare. Som informatör tycker jag man bör påtala risken som ligger i att ta en människa
som ofelbar, men man bör samtidigt påtala värdet i att vara öppen.

Jag ser inget fel i att vara kritisk mot andra konspirationsteorier, vi behöver även den debatten,
men det måste ske balanserat, och vägas mot vad vi ändå kan
ge varandra. Kritik kan ju framföras på olika sätt. Jag tycker det är bättre att kritisera vad någon säger än personen i sig, speciellt då man saknar sakkunskap i frågan.

Posted on: 2006/4/6 11:35
 Top 


Re: Oranisserad religion
#22Niklas:

Jag håller med dig om att bästa sättet att lära är att lära sig
genom egen erfarenhet, dock finns det människor som inte samma förmåga till självständighet, som behöver en "skjuts" av
andra. Det ligger faror i detta, men det är bättre än att hamna
på psyket.

Posted on: 2006/3/30 12:46
 Top 


Re: Astral projektion
#23100777:

Quote:

Älska, men frukta risken att du döms till döden på domedagen. Faktum är att jorden är ett fängelse för fallna änglar (oss) och våra människokroppar är fängelceceller.


Jordelivet kan vara ett fängelse men också ett paradis, det
beror av vad vi själva gör av det.
Skaparen har förstås skapat oss men jag ser ändå inte poängen i att vara rädd för skaparen. Skaparen kan säkert förinta våra själar, men vad skulle denna fruktan ge oss?
Min poäng är: Om vi gör som vi gör av fruktan, och inte kärlek
gör vi saker av helt fel anledning, då odlar vi själviskhet istället för osjälviskhet. Och jag anser själviskheten vara människans största problem.

Posted on: 2006/3/29 21:46
 Top 


Re: Oranisserad religion
#24Niklas skrev:

Quote:

Religion har en tendens att reglera och styra hur saker ska uppfattas, vilket jag anser är fel för personlig utveckling.


så är ju i allmänhet fallet men det beror ju mycket på hur
religionen utövas, och vilka individer det är som ansluter
sig till religionen.

Quote:

Visst finns människor som helt enkelt bara vill ha gemenskap och gillar att ha någon som berättar vad dom ska göra...sub.
Men då ska dom också förstå att det ej är personlig utveckling utan ett gruppmedvetandes tillväxt.


Det handlar mycket om ett sökande efter trygghet. Kan man inte
finna detta på egen hand är religionen ett alternativ. Vi individer är ju så olika. Fast samhällstrycket är ju också en faktor som tvingar folk in i religionerna mer eller mindre ofrivilligt.

Jag tror att vid ett visst skede i individens andliga utveckling är religionen (åtminstone i de vanligaste formerna) onödig och i värsta fall skadlig. Personligen har jag lagt organiserad religion bakom mig.

Och man måste ju komma ihåg att man inte behöver religion för att kunna ha goda andliga relationer med människor...
Tvärtom kan det ibland vara skadligt, det kan skapa klyftor.

Men det handlar förstås mycket om hur religionen ifråga utövas...

Posted on: 2006/3/29 21:31
 Top TopTop
(1) 2 3 4 ... 6 »dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
24 user(s) are online (24 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 24

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS