vaken

Vakencorner

Forum Index


Board index » All Posts (Odin)

BottomBottomPiratpartiets hemsida nere
#1


Hallo

Svenska Piratpartiets hemsida www.piratpartiet.se ligger nere. Även ordföranden
Rickard Falkvinges hemsida är ur funktion.

Är det någon som vet något ? Det verkar märkligt.

Skulle det vara så att man även här börjar satsa på lösningar som i Burma ?

Undrar

Odin

Posted on: 2007/10/1 15:57
 Top 


Ett fredsupprop - PAX, Schalom, Peace for our days ....
#2


Hallo

Här finns ett fredsupprop som jag tycker vi borde skriva under och sprida bäst vi kan. Det är riktat till den snart nya svenska regeringen och ställer tre krav -

- Inga fler vapenexporter till krigförande länder (bl.a. USA, GB)

- Inga svenska soldater mer till kriszoner under fel flagg

- Inget svensk medlemskap i NATO eller någon annan "försvars"-allians, varken öppet eller i smyg ("samarbete").

Uppropet finns här:

www.fredsuppropet.se

Det är inte mycket vi kan göra men jag anser att vi åtminstone borde göra det lilla som är möjligt.

Odin

Posted on: 2006/9/11 15:30
 Top 


Även jag känenr igen mig
#3


Hallo

Utom i punkterna 6+8 känner jag igen mig ganska bra:

Quote:

Lightsaber wrote:
1. DU BLIR ALLERGISK MOT REKLAM OCH ALL PÅTVINGAD PÅVERKAN.

Det har jag nästan alltid varit - hänger ihop med reklamens
inneboende dumhet, men öven med det groteska att driva
på en komsumtion som tär på jordens ändliga resurser bara
för komsumtionens egen skull + att några som tjänar på
den blir ännu rikare.

2. DU SLUTAR KÖPA DAGS-OCH KVÄLLSTIDNINGAR OCH LÄSER HELLRE ALTERNATIVA NYHETER VIA NÄTET.

Även det har jag gjort länge. Kvällstidningar duger inte ens
som dasspapper, morgontidningar har IBLAND något vettigt
som drunknar i den vanliga sk...en. Vill dock slå ett slag
för den alternativa tidningen Stockholms fria, som vi
prenumererar och som från början varit en tidning riktad
till invandrare.

3. DU BÖRJAR FORSKA PÅ HISTORIA OCH INSER ATT STÖRRE DELEN AV DEN OFFICIELLA BESKRIVNINGEN ÄR ETT SKÄMT.

Även det har jag gjort länge .....

4. DU SER MINDRE OCH MINDRE PÅ TV OCH EFTERSOM DU INSER ATT DEN ÄR ELITENS FRÄMSTA REDSKAP FÖR HJÄRNTVÄTT OCH PROGRAMMEN ÄR SÅ USLA ATT DIN FJÄRKONTROLL LÄMNAR IN EN STÄMNINGSNSÖKAN MOT DIG.

På TV ser jag bara nyheterna - välvetande hur ensidiga och
vinklade och tillrättalagda de är, samt ibland någon kvalitets-
film (sådana finns) eller t.ex. ett program om djur och natur.

5. DU INSER ATT POLITIKER LJUGER EFTERSOM DERAS LÄPPAR RÖR SIG.

Redan den kinesiske filosofen Meng Tzu sade för över 2000
år sedan:

Att vara politiker är att ljuga ...

6. DU GÅR UR SVENSKA KYRKAN DÅ DET BLIR OMÖJLIGT FÖR DIG ATT BEKÄNNA DIG TILL NÅGON RELIGION EFTERSOM DU INSER ATT DE ALLA ÄR UPPFINNINGAR AV ELITEN FÖR ATT HJÄRNTVÄTTA FOLK.

Nej det gör jag säkert inte. Jag stödjer visserligen inte den
specifikt lutheranska tolkningen av den kristna tron, men
mycket väl den kristna tron i helhet.

7. DU INSER DET ABSURDA I ATT TVINGA MÄNNISKOR ATT ARBETA NÄR DET BORDE VARA SJÄLVKLART ATT ALLA SOM FÖDS TILL JORDEN BORDE VARA BERÄTTIGAD EXISTENSMINIMUM OCH EN BIT MARK.

Jag inser det absurda i att låtya människor arbeta för arbetets
egen skull. Däremot finns det "naturligt" och nödvändigt arbete
som består i det at skaffa saker till livets nödtorft. Sådant arbete
har alltid funnits och kommer alltid att finnas, t.ex. vara jägare
och samlare ...

8. DU SLUTAR ATT RÖSTA DÅ DU INSER ATT VALEN ÄR EN DEL I EN CHARAD UPPSPELAD AV DEN ELIT SOM SLÄPPER FRAM POLITIKER VILKA ÄR KNÄHUNDAR ELLER BRICKOR I SPELET.

Nej jag slutar inte att rösta, men jag försöker rösta fram
de partier som jag tycker luktar minst illa.

9. DU FÅR ALLT SVÅRARE ATT ENGAGERA DIG I YTLIGA DISKUSSIONER OCH EN ENSAMHETSKÄNSLA INFINNER SIG ALLT OFTARE.

Svårare ? Mina kompisar vet hur jag helt tvärt kan bita av ett
samtal som jag tycker inte håller måttet - sånt om kläder,
heminredning, sport, TV-såpor, mat till jul eller midsommar,
sjösättning eller upptagning av fritidsbåtar och liknande pladder.

10. DU INSER ATT T.O.M MÅNGA AV DINA INTELLIGENTASTE VÄNNER ÄR EFFEKTIVT DRESSERADE ATT KÖPA DEN OFFICIELLA VERSIONEN AV "VERKLIGHETEN" OCH DÄRFÖR TYCKER ATT DU BÖRJAR BETE DIG MÄRKLIGT. SEN BÖRJAR DU PRIORITERA KVALITET MER ÄN KVANTITET OCH FÅR ETT MINDRE MEN RIKARE UMGÄNGESLIV.


Precis så är det - de tycker jag har blivit helt konstig de
senaste (nästan) 10 år. Min insikt att något stort håller på
at utvecklas (något som även hotar vår västerländska livsstil)
växer fram började nämligen senast 1999 i samband med
Kosovokriget.

Odin

Posted on: 2006/8/29 11:47
 Top 


Vad skall det hela vara bra för ?
#4


Hallo

Quote:

bennybear wrote:
Odin!

Det finns Judiska historiker som betvivlar förtrycket och decimeringen av indiander i amerika. Det går bra UTAN att riskera fängelsestraff.

Det går att betvivla den etniska rensningen av folk på balkan UTAN att riskera fängelsestraff.

Frågan är ju varför det är straffbart att betvivla bara ETT ENDA historiskt skeende i världshistorien?

Den s.k. Förintelsen, som bara ordets betydelse visar det absurda i situationen. Om de nu är förintade. Varför finns det ändå så många Judar i världen?


VARFÖR måste denna debatt föras år ut och år in ? Vem har en fördel, vem vinner på den ? Jag kan inte se någon verklig nytta med denna ändlösa diskussion, den leder bara till ständigt ny smutskastning in i oändlighet.

Dina "motargument" är dessutom irrelevanta.

Judiska historiker som betvivlar att de nordamerikanska indianerna grymt decimerades av vita landtjuvar under 1800-talet borde kunna ställas inför rätta av ättlingarna till de mördade indianerna. Skäl: dessa historiker har vanhedrat offrens minne genom att förneka deras existens och deras missöde.

Detsamma bör tillämpas på alla folkmord och etniska rensningar, oavsett om gärningsmännen varit serbiska nationalister, stalinister, röda khmerer, hutuer eller vem som helst. Offrens goda minne och respekt inför deras fruktansvärda öde måste väga tyngre än individers rätt att omintetgöra dem en gång till i efterhand.

Detta om det speciella med just förintelsepolitiken mot de europeiska judarna.

Varför det finns så många kvar ?

Helt enkelt:

En del lyckades gömma sig, en del överlevde lägren, en del bodde i länder där ingen förintelse förekom eller lyckades ta sig dit i god tid ..... London var t.ex. en enda jättelik räddningsplanka åt massvis med judar från kontinenten. Det smugglades även judar över Öresund från Danmark till Sverige. Italien vägrade att delta i nassarnas judepolitik, Mussolini var ingen antisemit.

Kan vi nu lägga ned denna infekterade tråd ? Den för inget gott med sig oavsett hur länge vi håller på.

Odin

Posted on: 2006/8/25 15:46
 Top 


Varför alltid jag ?
#5


Hallo

Varför måste jag alltid vara insatt i allting ? Varför kan jag itne hålla min dumma trut när detta förhatliga ämne poppar upp ? Eller bättre: varför poppar det ständigt upp, år efter år efter år ? Varför kan man inte helt enkelt "die Toten ruhen lassen" = låta de döda vila, som man brukar säga på tyska ?


Quote:

bennybear wrote:
Odin !

Du som känner Tyskland innifrån kan ju säkert svara på varför 7 stycken Historiker sitter antingen häktade och fängslade för något det har skrivit i sina böcker angående vad som hände under 2:a världskriget i Tyskland och Polen?

Följdfråga : Har du läst något av dessa fängslade historikers verk?

Om du har gjort det vore det intressant att höra vad du har för invändningar mot deras uppgifter?

Vad säger Amnesty om dessa politiska domar? Ingenting!

Så nu har du chansen att berätta vilka "insider" informationer du sitter inne med.


När jag skriver att jag känner Tyskland inifrån betyder det att jag har växt upp där och vet hur snacket går. jag kan läsa mellan raderna i meddelanden bara genom att titta på ordvalet. Men det går svårt att förklara på några få rader och dessutom på svenska, där snacket går på ett helt annat sätt.

Kan jag få en lista över dessa historiker så jag kan göra mina läxor såsnart jag får tillfälle att införskaffa deras böcker ?

Den historiker som jag främst stöder mig på är Sebastian Haffner. Dessutom berättelser från min egen släkt. Min farfar var "frivillig medlem2 i Waffen-SS d.v.s. hela hans polisförband uppmanades att anmäla sig som frivilliga. Du får tre gissnignar vad ett "Nej" hade betytt för honom och hans familj. Istället omkom han 1944 när han hamnade i ett bakhåll av Titos partisaner nära Belgrad.

Vad gäller historiker föredrar jag att man hör och lägger märke till ögonvinttnesskildringar av överlevande från förintelselägren. Att betvivla deras uppgifter är att smutskasta och vanhedra dessa stackars människor och dra deras ära och heder ned i smutsen en gång till. En sådan smustskastning av människor som redan varit offer under dödshot under ett tidigare avsnitt i sina liv förtjänar väl att straffas. Den som förnekar gärningsmännens brott smutskastar per automatik gärningsmännens offer.

Jag rekommenderar även läsning av Peter Weiss Buch "Die Ermittlung" eller "Rannsakningen" i svensk översättning.

Alternativt finns ju t.ex. även flera tidshistoriska skildringar i litterär form t.ex. Berthold Brechts pjäser "Furcht und Elend des Dritten Reichs" samt "Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui" och "Turandot oder der Prozess der Weisswäscher".

Qui habet aures audiendi audiat

Odin

Posted on: 2006/8/25 14:38
 Top 


Ursäkta men var finns skillnaden ?
#6


Hallo

Quote:

bennybear wrote:
Ni missförstod nog mig mina kära bröder.

Det intressanta tyckte jag i artikeln var innehållet i de s.k. Budorden.
Det ger ju en HELT ANNAN bild av personen Hitler än den vi är vana att få ifrån Elitmedierna och den moderna historiebeskrivningen. Något att tänka på i dessa antinationella tider månne?


Vid Teologiska Fakulteten vid Universitetet Erlangen-Nürnberg satt en av de där nasseteologerna och höll på att tolka om allting till en "arisk teologi". Jag skäms lite för jag gick och läste vid samma högskola 40 år senare.

Avjudifieringen ligger helt i linje med Hitlers brutala och kompromisslösa antisemitism och hans elitistiska raslära. Han trodde ju helt på SVP äkthet och att de hade röjt en judisk världskonspiration, som han ville bemöta och slå ned med militär makt och med förtryck och förföljelse. Det kunde man läsa sig till i "Mein Kampf".

Det elfte budet är helt klart en förankring av hans egen personkult. Men redan Luther hade liknande tendenser i sin teologi och tolererade under sina levnadsår att det byggdes en personkult kring honom. Det går en rak linje från Luthers antisemitism över Richard Wagners antisemitism till Hitlers antisemitism.

Även en del av de andra buden går ut på vad nassarna sammanfattade i den enkla repliken:

"Du bist nichts, Dein Volk ist alles"
("Du är ingenting, ditt folk är allt")

Så jag kan inte se på vilket sätt denna "ariska" omtolkning v bibeln skulle stå i motsats till raslagarna från Nürnberg och den senare beslutade och delvis genomförda judeutrotningen.

Odin
Som känner Tyskland inifrån

Posted on: 2006/8/25 14:01
 Top 


Jag betvivlar detta
#7


Hallo

Quote:

BiReal wrote:
ja jag tror väll att om de är kapabla till att transportera sig genom rymden med till ögat osynliga farkoster, även göra sådana ganska vackra målningar på böndernas fält med b.la maya symboler. Så måste de ha mycket intelligens samt god kunskap om mänskligheten. Kanske anser de att vi är helt rubbade, dömda till att förgöra oss själva och istället väljer att studera oss på lördagskvällarna som ett underhållnings program som big brother.
Eller så förstår de vikten av utomjordlingar att visa sig i vårt ganska nyvaknade globala medvetande och vilken förändring det skulle ha på människan då vi träder in i ett universalt medvetande, de kanske anser att vi får styra upp vår planet själva.


Om de är kapabla att transportera sig över för oss ofattbara avstånd så måste frågan vara tillåten:

Vad är så viktigt för dem här hos oss när de gör sig så mycket besvär ? Det måste betyda alldeles ohyggliga restider för dem - hur gamla blir de egentligen ?

Sedan betvivlar jag det intelligenta i att ständigt försätta oss i djupa grubblerier om deras existens och om det som många på oss har sett röra sig på himlen verkligen existerar eller bara är en synvilla. de borde kunna göra lite lättare för både sig själva och oss genom att klargöra för oss att de verkligen finns, att de ständigt kommer hit på besök, att de har gjort så under lång tid och att de inte vill oss något ont.

Dessutom betvivlar jag det intelligenta i att pressa ned en massa halm för att åstadkomma kryptiska mönster som man bara ser uppifrån, som duktiga grafiker bland oss också skulle kunna göra fast i mindre skala och på vanligt papper, och som bara finns i några få geografiska områden. Varför ägnar dessa varelser sig åt en kortlivad konst som bara håller en enda växtsäsong och som knappt kan vara ett budskap riktat till oss ? De själva behöver väl inte såna landmärken för sin navigering, eller ?

Hursomhelst kan vi inte ta till oss det budskap som kornkretsarna innehåller, och därmed blir de meningslösa om vi är målgruppen för dessa tecken.

Om jag hade möjlighet att rikta ett direkt budskap till dessa varelser skulle jag säga så här:

"Landa och presentera er och era avsikter eller försvinn och kom aldrig tillbaka. Tala med oss istället för att missbruka oss som apor i en bur på Skansen."

Odin

Posted on: 2006/8/25 13:43
 Top 


Allt det där UFO-snacket
#8


Hallo

Tycker personligen vi borde byta perspektiv i denna fråga.

Huvudfrågan är enligt mitt tycke inte "finns de ?" eller "finns de inte ?" utan "va faaan gör de här när de vägrar tala med oss ?".

Deras uppträdande med sina flygande objekt här i vår atmosfär är minst sagt otrevlig. De nedlåter sig inte att ingå kontakter med oss och presentera sig öppet. De borde - om de hade minsta hyfs - förklara för oss vilka de är, varifrån de kommer och vad de vill här.

Och det med kornkretsarna är helt enkelt en vandalisering av böndernas skörd - alldeles oavsett vilka som ligger bakom dessa "konstverk". Vill man få fram ett budskap går det att göra öppet och mindre kryptiskt och framförallt med mycket mindre skadegörelse. Man borde bevaka åkrarna i de utsatta områdena dygnet runt och ligga i bakhåll med studsare och hagelbössor för att få ett slut på otyget. Det är trots allt av någon underlig anledning bara ett fåtal områden främst i England som drabbas av dessa nattliga påhälsningar. Låt se vad som händer när de som äger åkrarna försöker skjuta ned några av dessa plågoandar som gömmer sig bakom mystiska ljuseffekter. De som gör kornkretsarna lär sig kanske lite hyfs på det viset.

Om det verkligen är så att några utomjordingar eller gamla övervintrade nassar från "Neuschwabenland" åker runt på himlavalvet i sina flygobjekt måste de vara arroganta svin som vägrar förklara för massvis med observatörer vad de gör där uppe och varför de gör det. Folk som är för "fina" för att ta direkt kontakt med oss är inte värda vår uppmärksamhet.

Odin

Posted on: 2006/8/25 7:42
 Top 


Försökte skriva en lång kommentar
#9


Hallo

Jag gjorde ett tappert försök att skriva hur jag tänker mig att det kan förhålla sig med den skenbara motsatsen mellan framtiden som kan förutses och framtiden som ännu är obestämd d.v.s. vår fria vilja. Men när jag hade formulerat klart och skulle posta blev jag brutalt utslängd. Nu har jag ingen lust att formulera allt på nytt.

MVH

Odin

Posted on: 2006/8/23 15:40
 Top 


Johansson
#10


Hallo

Quote:

verkligen wrote:
Visst kan det stämma att Anton Johansson fick en lyckoträff, men alla andra av hans profetior som inte stämmer ?

Verkar det inte troligt att alla siare får in något som stämmer någon gång och att 99% inte stämmer ?
Siare är ju också välidgt bra på att "tolka in" sina luddiga profetior i eftehand så att de stämmer hyffsat på något.

Vad har du för uppfattning om detta, Odin ?


Johansson är ett problemfall, det har jag vetat länge. Sannolikt är det inte hans eget fel.

Det finns tre källor till Johanssons profetior:

Den redan nämnda tidningsartikeln med ett samtal av Johansson med en överste Melin

och sedan Alfred Gustafsons två böcker från 1918 och 1920.

Där påstås att Johansson fick sin stora vision 1907. I den ingick synen om första världskriget, och denna inträffade och förutspåddes korrekt.

Men i andra boken 1920 publicerades "nya syner" av johansson, och med dem börjar oklarheterna. Vilka garantier har vi att han överhuvudtaget hade några nya syner. Om det stämmer så har deras innehåll varit falskt.

Kanske var det så att Johansson "övertalades" att säga med om framtiden och sedan fantiserade något utan att egentligen haft någon profetisk ingivelse ?

Märkligt med de nya profetiorna är att t.ex. Norges ockupation genom Hitlertyskland med en enorm ödeläggelse just i Johanssons hemtrakter inte förekommer alls.

Så jag tror personligen att samtalet som publicerats den 6 mars 1914 utgör det verkliga innehållet i Johanssons vision och att han inte fick några fler uppenbarelser.

Vi borde i dagsläget titta mera på Birger Claesson och vad han sade om Sverige. Där finns textdokumenten i en fastställd form, Claessons båda visioner trycktes redan kort tid efter deras tillkomst och risken för senare förfalskningar är därför försumbar.

MVH

Odin

Posted on: 2006/8/23 12:22
 Top 


Det är svårt att sia - särskilt om framtiden
#11


Hallo

Marc Twain fällde denna replik om profetior. Själv har jag sysslat med sådana i flera år och funnit att det utom en massa bluffmakare finns en hård kärna av väldokumenterat material. När materialet är väldokumenterat betyder det att man vet NÄR, VAR och HUR profetiorna tillkommit. Det är inte samma sak som att de är äkta profetior som kommer att uppfyllas, men man kan åtminstone spåra dem tillbaka i tiden och därmed fastställa deras ålder.

Brian faller under rubriken "tveksamt". Varför skulle någon som sitter någonstans i USA få en vision som gäller en jämförelsevis betydelselös olyckshändelse i Södertälje ? Normalt brukar siarna "se" främst saker som de tror kommer att drabba deras eget närområde, och jag vågar slå vad att Brian knappt vet var Sverige befinner sig, än mindre var Södertälje ligger.

Däremot finns det andra siare som spått om ett stort kärnvapenattentat mot USA, främst en bonde i österrikiska Waldviertel (ett område) som därför i insatta kretsar går under benämningen "Waldviertler". Han lever fortfarande och vill itne att hans identitet röjs.

Denne Waldviertler har samstämmigt med äldre profetior siat om ett kommande tredje världskrig med bl.a. centraleuropa som krigsskådeplats. Han har även siat om ett stort kärnvapenattentat mot New York. Tillfrågad efter 11/9 om han ansåg att hans profetia därmed uppfyllts avblöjde han. Han tyckte att denna händelse varit alldeles för liten i omfattning för att stämma med hans vision från 1959 (!).

Om jag hade tid och plats här att skriva skulle jag även gå närmare in på andra relevanta siare t.ex. Irlmaier eller Mühlhiasl/Stormberger eller - för Sveriges del - Birger Claesson. För att inte glömma bort Malakiasprofetian eller Rills två "fältpostbrev" från augusti 1914.

Att sanna profetior verkligen förekommer finns det påtagliga bevis på. kring årsskiftet 1913/14 lyckades den nordnorske siaren Anton Johansson korrekt förutspå första världskriget - och det dokumenterades i Svenska Dagbladet den 6 mars 1914, mer än fyra månader före krigsutbrottet. Den som inte tror ddet får gärna åka till KB och där gräva i tidningsarkivet - vilket jag gjort. Han eller hon kommer att finna att jag skriver sanningen.

Men då jag tidigare avsnästs för detta debattområde låter jag bli.

MVH

Odin

Posted on: 2006/8/23 9:01
 Top 


Det låter tröstrikt
#12


Hallo Void

Sorteringen har bara börjat. Flytten till nya lokaler skall äga rum
i början av december, så ännu finns det månaders tid att ta vara
på böckerna. Problemet är dock att jag behöver en tankeställare
NU om jag tillfälligt skall lägga böckerna i flyttkartonger - som vi nu
har många av - eller om jag ändå mot min innersta vilja måste slänga
dem i returpappersbehållarna. Denna tankeställare behöver jag
nu, för jag sorterar annorlunda när jag ser en möjlig räddning.

Vi är helt på samma linje:

Böcker slänger man inte, att förgripa sig på böcker är helgerån -
utom möjligen om man räknar gamla utgångna telefonkataloger
som "böcker".

Betingat av min yrkesinriktning har de omtalade böckerna an stark
koppling till naturvetenskap och teknik. Dessutom är en del av dem
på tyska.

Några kommer jag att kunna få ta med mig till de nya lokalerna,
och även där är omfånget ännu oklart eftersom vi inte får något
klart besked om storleken på våra nya skrivrum. Klart är bara att
de kommer att vara mindre än de nuvarande och ha plats med
högst 2-3 bokhyllor med 5-6 hyllplan var.

Vi kan inte veta vilken slags kunskap framtiden kommer att kräva,
och därför borde vi försöka bevara så mycket som möjligt av det
som århundraden av slit, forskningsiver och nyfikenhet har fått
fram.

MVH

Odin

Posted on: 2006/7/3 15:06
 Top 


Efter mycket om och men
#13


Hallo

Det var precis utfallet som jag befarade. Efter mycket om och men
står jag fortfarande och vet inte vart jag skall med alla böcker.
Och tjejen som trycker på att jag bör göra mig av med dem är
inte vemsomhelst, hon är säkerhetsansvarig här i firman. Hon är
dessutom av "feng-shui"-typen "gör dig av med all din röra" eller
"spara inte någonting som du kan slänga nu".

Jag står maktlös. Firman flyttar till nya lokaler, och de gör allt för
att vi skall ta med oss dit så lite som möjligt.

Privat KAN jag inte mellanlagra böckerna, annars hade jag gjort
det. Och min egen jordhåla är långt borta, dit kan jag inte åka
inom den närmsta framtiden, och definitivt inte innan flytten.

En diskussion om huruvida böcker överhuvudtaget är en lagringsform
för kunskap inför framtiden, eller om den kunskap som dessa
böcker innehåller är värd att bevaras - ju en sådan debatt kan jag
vara utan. Jag vet att jag isåfall måste föra debatten med folk som
helt saknar receptorer för budskapet, och det är lika mycket lönt som
att prata med en vägg eller en dörr.

Tjejen som vill att jag slänger allt är tyvärr i tjänst idag, så nu måste
jag väl springa iväg och försöka rädda litegrann.

MVH

Odin


Posted on: 2006/7/3 8:43
 Top 


Kunskapsbank eller bokbål ?
#14


Hallo

Det här är ett förslag och ett nödrop på samma gång.

Jag har länge befarat att vi snart kommer att konfronteras med
allvarliga nödtider. De kan ta sig olika uttryck t.ex. övervaknings-
samhälle, nyfattigdom och utslagning och i än mera allvarliga fall
nytotalitarism, inbördeskrig eller rentav krig.

Inför ett sådant scenario kom jag tidigt på tanken att det vore
bra att försöka rädda så mycket som möjligt av dagens hopsamlade
kunskap - eller i alla fall dess värdefullaste delar.

Därför började jag i mitt område samla ihop en del böcker och
sådant, både det som jag handlat själv under min livstid och
det som t.ex. utgallrats här vid ett stort tekniskt bibliotek alldeles
intill min arbetsplats.

Jag försökte främst samla på sådant som har en slags allmängiltighet,
d.v.s. böcker som har karaktär som läroböcker eller uppslagsverk.

Tanken från min sida har varit att förvara det på ett säkert
ställe där det har en chans att klara sig även om t.ex. stora
centrum för teknologisk kunskap samt deras bibliotek skulle
slås ut. Detta blir alltmer sannolikt eftersom alltmer lagras
i förstörbar elektronisk form. OK böcker kan också brinna upp,
det har biblioteksbranden i Linköping visat. Men chansen är dock
större att någon bok i ett visst ämne klarar sig någonstans.

Då jag är kemist handlar de flesta av mina samlade böcker om
kemi (inkl. en hel del specialområden) samt närbesläktade
vetenskapsgrenar.

Varför skriver jag detta ?

Ju av två skäl. Dels börjar VAKEN-byar byggas upp - åtminstone en
sådan. Dels utsätter man mig för påtryckningar att jag skall göra
mig av (= slänga) med det mesta av materialet. Vi flyttar nämligen
hela företaget till nya lokaler, och bara det allra viktigaste skall få
komma med.

I mitt privata hem råder redan nu en skriande platsbrist, därför kan
jag inte förvara grejorna där. Att hyra en lokal speciellt för detta
överstiger mina hushållspengar.

Därför min fråga:

Borde vi inte centralt vid någon VAKEN-by - rimligen i den första som
finns att tillgå - försöka bygga upp en kunskapsbank, ett slags
bibliotek där dagens kunskap i olika områden bevaras för framtiden
även om samhället runt omkring oss skulle paja fullständigt ?

Själv kan jag bidra med kemi, andra har sannolikt andra områden
där de kan lämna material av allmänt värde och som de själva inte
längre behöver.

Försök att ge mig någon slags återkoppling. Det får inte dröja länge,
jag försöker rädda undan grejorna, men jag blir jagad av en kvinnlig
kollega som har en mani att allt skall slängas, medan jag har en
mani att allt (eller mycket) skall sparas.

MVH

Odin

Posted on: 2006/6/30 13:06
 Top 


Tack void !
#15


Hallo

Jag tror självklart inte att det där med en möjlig förväxling
av orden "vaken" och "naken" varit avsikt från någons sida.
Men man skall inte heller underskatta sådana risker, de kan
vara fallgropar och innebära att man - när man är ute med
sin tröja - helt plötsligt måste debattera om fel saker och
rätta till vad som faktiskt står och vad som menas med
ordet "vaken". Vi lägger ju här en speciell betydelse i detta
ord, en betydelse som närmast kan beskrivas med "upplyst"
eller "politiskt medveten". Risken är att folk som ser skriften
"vaken" på långt håll uppfattar vad de vill uppfatta. Vi är så
vana i dagens samhälle att folk vill provocera med secuella
budskap. Då kan det lätt hända att man läser första bokstaven
lite fel, i synnerhet då V-et på långt avständ har en viss likhet
med N-et.

MVH

OdinPosted on: 2006/6/29 16:34
 Top 


Personlig fråga
#16


Hallo

"Blaubeere" ??

Är du från Tyskland ?

Undrar

Odin
Som är från Tyskland

Posted on: 2006/6/29 15:05
 Top 


Re: Sk...bra bok om olja
#17


Hallo

Quote:

Zebraim skrev:
Kan bara hålla med dig. En mycket bra och välskriven bok. Brukar låna ut den till vänner och bekanta som ännu inte har någon koll på Peak Oil. Annars var min ingång Richard Heinbergs "The Party's Over" - men den finns ännu inte på svenska.

Ja vitsen är den att man kan begripa krångliga samband
helt utan att behöva fatta svår matte.

När blev du medveten om oljeproblemet?


Oljeproblemet började jag uppmärksamma för 2 eller 3
år sedan. Jag kom inte själv på det utan problemet började
nämnas i de tyskspråkiga debattforum som jag deltog i.

Dessa forum handlade mest om profetior om en ny världs-
omspännande kris ochh ett nytt världskrig, och vi räknade
med dess utbrott redan 1999 i samband med Kosovokriget,
men som vi alla vet blev det inte så.

I dessa forum var det folk som upptäckte det här olje-
problemet och började informera oss andra länge innan
de senaste två årens branta prisökning blev av. Andra
upptäckte t.ex. ränteproblemet, och även detta område
har sitt eget forum.

Sedan 2 år tillbaka skriver jag på ett tyskspråkigt specialforum
som enbart ägnar sig åt oljeproblemet. Där citerar man flitigt
Hubbert, Campbell och Aleklett, ASPO´s nyhetsbrev bevakas
och mycket mer. Man diskuterar även förnybara energikällor
och utbyter praktiska erfarenheter:

http://f27.parsimony.net/forum67590/

Personligen tror jag att oljekrisen är en bland flera starka
konfliktmotorer vilka tillsammans kommer att leda till tredje
världskrigets utbrott. Några andra är den globala räntefällan,
den eviga mellanösternkonflikten samt andra konflikter om
vatten, viktiga mineraler (Kongo), klimatfrågan, snart även
global matbrist osv. .....

Redan 1999 i Kosovokrigets hetaste fas började jag förbereda
en jordkällare i skogen för att retirera dit med familjen i fall
av ett direkt krig i Sverige. Vi bunkrade förnödenheter för
flera månader och levde mer eller mindre "på språng".

Mer än så vill jag inte nämna om våra förberedelser. Scenariot
har även delvis förändrats, men Birger Claessons profetia om
ett krig även i Sverige ligger kvar.

MVH

Odin

Posted on: 2006/6/29 14:41
 Top 


Avsikt eller tabbe ?
#18


Hallo

När jag tittar på bilderna av VAKEN-kläderna kan jag
inte låta bli att bli förvånad.

Texten är skriven så att man på avstånd eller även
med lite dålig syn kan läsa "NAKEN" istället för "VAKEN".

Är det bara så på bilderna eller även i verkligheten ?

Om man lätt läser fel även på de verkliga plaggen undrar
jag:

Var det avsikt att budskapet skulle kunna misstolkas ?

Var det kanske t.o.m. ett medvetet knep för att i vårt
sexistiska samhälle lättare fånga uppmärksamhet ?

Jag bara undrar - innan jag handlar en tröja och går runt
som en levande reklampelare vill jag först veta om många
som ser mig kommer att felaktigt läsa "NAKEN" istället.
Då tror de kanske att jag gör nudistreklam .....

MVH

Odin


Posted on: 2006/6/29 13:39
 Top 


Ett förtydligande
#19


Hallo

Det finns två svenska debattörer som sysslar med oljeproblemet
och har nästan identiska namn.

Gunnar Lindgren (citerades av Jaxtone):
www.gunnarlindgren.com

Gunnar Lindstedt (skrev boken som jag kommenterade)

Gunnar Lindgren föddes 1941, Gunnar Lindstedt 1951. Jag vill
bara påpeka att det handlar om två skila personer med samma
interesseinriktning. Gunnar Lindgren är ingenjör från CTH,
Gunnar Lindstedt journalist.

MVH

Odin

Posted on: 2006/6/29 10:59
 Top 


Helt OK
#20


Hallo Jaxtone

Det du gjorde är självfallet bra och riktigt. Bättre göra det
än ingenting. Vi har själva gjort förbränningsförsök med
träpellets här vid mitt jobb. En hel del sådana försök gjorde
jag själv. Vårt moderbolag handlar kommersiellt med
träpellets.

Jag vill bara säga:

Träpellets är bra som ett uthålligt alternativ, men de är
ingen "försäkring" mot höjda energipriser. Man slipper inte
den kollektiva bestraffningen, marknaden straffar inte de
onda och belönar inte de goda, marknaden agerar "blint".

Själv hänger jag fast på den fjärrvärmen från Idbäcksverket,
vår "småhusenhet" (utan egen skorsten) medger inget annat,
den är byggd för detta tekniska beroende. Idag skulle jag
välja ett annat boende om jag kunde, men innan jag gör
detta vill jag först att fastighetsbubblan spricker och
huspriserna återgår till normalare nivåer.

Hadfe jag haft valet skulle jag vilja ha en flexibel uppvärm-
ningsteknik som fungerar med så många bränsleslag och
bränsleformer som möjligt:

Kol, träkol, vedklabbar, trä- eller torvbriketter osv.

Och allt detta med finfin utbränning och så gott som utan
några andra utsläpp än CO2 och vatten och med ett högt
utbyte på värmen.

Men jag vet att detta är svårt att uppnå och jag vet även
varför. Även med katalytisk efterbrännkammare. Skälen
varför det är svårt fyller många tekniska rapporter, varav
några är skrivna här hos oss.

MVH

Odin

Posted on: 2006/6/29 10:55
 Top 


Pellets och oljepriset
#21


Hallo

Det är ju i och för sig bra att de förnybara alternativen som görs
av inhemska bränslen börjar slå igenom.

Tyvärr fungerar marknaden så att det inte finns några belöningar
för dem som gör rätt. Stiger oljepriset stiger efterfrågan på
alternativ, och då stiger de också i pris.

Sedan finns det här en verklig utmaning för gentekniken:

Istället för att mickla med majs eller tomater borde genteknikerna
satsa på att utveckla ett specialträd som

- växer bra och snabbt i svensk klimat

- ställer låga eller inga krav på marken

- är okänslig mot skadedjur, vind och regn/snö/is

- faller sönder efter sin uppväxt direkt i pelletsform
och fyller sig själv i säckar som bara behöver hämtas

Tyvärr är ju pellets en högförädlad form av träbränsle. Förädling
kostar pengar. Bättre än en pelletsbrännare vore en alldeles
vanlig verspis med bra utbränning som kan ta i stort sett allt
från sågspån till grova klabbar och halva stammar. Och det hela
försedd med en rökgaskanal med värmeöverföringsytor som
når upp till samma verkningsgrad som en traditionell kakelugn.

Det är vad vi behöver, och det snabt och billigt, istället för att vara
hänvisade till dyra förädlingsformer eller spy ut en massa PAH =
tjärkolväten (dålig utbränning) samt elda för kråkorna.

MVH

Odin


Quote:

jaxtone skrev:
Tur att man har investerat i ett värmesystem för pellets då!

Posted on: 2006/6/28 13:45
 Top 


Sk...bra bok om olja
#22


Hallo

Just nu läser jag en fantastiskt bra bok om olja.

Ingen aning om någon här tidigare läst eller på annat sätt
uppmärksammat denna bok. Orkar nämligen inte gräva
igenom alla sidor med recensioner.

Boken är ganska aktuell, den utkom 2005 och därför finns
början till den rysliga uppgången av världsmarknadspriset
för råolja redan med.

Boken är dessutom lättskriven och på svenska. Den heter
mycket enkelt och anspråkslöst

OLJA
Jakten på det svarta guldet när världens oljekällor sinar

Författaren är Gunnar Lindstedt, en journalist från Skänninge,
numera bosatt i Blacksta på den sörmländska landsbygden.
Han är 50-talist precis som jag, därför känner jag igen en
hel del som han skriver även om jag själv växte upp i ett
annat land (Tyskland, då: Väst-Tyskland).

ISBN 91-7588-484-4

Boken är bra därför att den belyser hela PeakOil-problemet
på ett sätt som man kan ta till sig utan krånglig matte. Den
visar också på en hel del kopplingar mellan världspolitiken
(i synnerhet USA´s men inte bara) och belägenheten hos
befintliga eller förmenta oljereserver.

Själv befinner jag mig i mitten av kapitel 18 "Reträttplats".
Och det är just en sådan som vi behöver, och jag har ju som
skrivet börjat bygga upp en åt mina nära och kära. Era Vaken-
byar kan bli till något likadant. För författaren själv är det nog
hans gård i Blacksta som gäller. Jag avslöjer ingen hemlighet,
han skriver själv att han bor där.

Om det någon gång blir ett organiserat Vaken-träff igen vore det
kanske inte så dumt att bjuda in denne man. Eller Kjell Aleklett
från ASPO, men han har en väldigt späckad almanacka.

Jag har lånat boken från stadsbiblioteket i Nyköping, men om ni
nu alla rusar till era bibliotek och beställer den som fjärrlån har
jag snart ett krav hemma hos mig. Så avvakta gärna, min lånetid
går ut den 16/8, och jag vill att mina familjemedlemmar får
chansen att läsa boken tills dess.

MVH

Odin

Posted on: 2006/6/28 12:50
 Top 


Re: OK jag borde precisera mig
#23


Hallo

Quote:

fr3D skrev:
>Hej!

>Odin nämnde vad man kan göra för att förbereda sig på en ev >kris. Att säkra sina tillgångar i ädelmetaller, bygga upp ett >matförråd, köpa land att odla grödor på är något som jag har >gjort och nästan blev hånad för när jag berättade här för nåt år >sen eller så. Han nämner också vapenhantering, vilket jag tror >är extremt viktigt.

Odin nämner inte bara dessa saker, Odin har delvis själv genomfört
detta. Inte helt och fullt ut, men t.ex. tog jag svensk jägarexamen
för att kunna bedriva jakt ifall jag någonsin hittar en överkomlig
jaktmark. Då förfogar jag över kunskap att i nödtider kunna skaffa
mig och mina anhöriga extra föda som är näringsriktig och proteinrik.

>Tänk er själva ett samhälle som har spårat ur, där anarki råder, >hur kan man försvara det man har (ädelmetaller, mat, land >o.s.v) utan vapen?

Ju jag kommer ju från ett land som tidvis har uppträtt mycket
aggressivt mot sina grannar och som tidvis själv varit utsatt
för andras aggression. T.ex. är trettioåriga kriget ett paradexempel
hur ett samhälle i fullständig anarki fungerar. Den som har vapen
plundrar och äter sig mätt på andras bekostnad sålänge det finns
något att plundra. Ingen bedriver jordbruk för skörden går ändå
bara till plundrarna.

>Varför tror ni att man måste registrera sina vapen i Sverige? Jo, >så att "dom som bestämmer" ska veta vart dom ska åka för att >konfiskera vapnen vid ev oroligheter.

Sverige har en stor jägarkår. Jag tror inte det finns någon avsikt
att verkligen samla in alla legala jaktvapen, dessutom är det en
omöjlig uppgift. Det handlar helt enkelt om alldeles för många
(helt lagliga !!) vapen.

>Jag säger som Michael Ironside i "Starship Troopers" - Naked >force has resolved more issues throughout history then any >other factor. Violence my friends, is the supreme authority from >witch all other authorities derive.

Det ställer jag inte upp på ochd et stämmer inte heller med
historisk erfarenhet.

>Jag vill också säga några ord om den här vaken byn som det >pratats om en del här. Jag tror det kanske skulle funka om det >inte vore för vår "authority" som utövar skattevåld mot >medborgarna. Vad jag förstår så är taxeringsvärderna på >Gotland höga och hur ska dom betalas? Hela byn skulle få slita >som djur bara för att betala denna skatt, om det inte lyckades >skulle " the supreme authority" (fogden) komma och utmäta. >Hur ser du Cee och ni andra på detta? Och hur skulle detta >kunna hindras om vi medborgare hade vapen?

Denna fula fråga ville jag också ställa men ville inte framstå som
destruktiv och som glädjedödare. Fastighetsskatten i sig och särskilt
dagens oschyssta beräkningsmodell är en smygande expropriering,
den tvingar alla fastighetsägare att delta aktivt i den dödsdömda
penningekonomin på just denna ekonomis tokiga villkor.

Jag har lyckats köpa en bit mark som är "nolltaxerad" .... helt
officiellt och utan fiffel. Men jag tänker inte skvallra om var den
ligger. Bara så här mycket: där finns det inget nedgrävt guld
och inga vapen att hitta. Vapen har jag inga, och även planen
att byta kontanter till guld har jag inte verkställt än. Däremot
ger mig min jägarexamen en möjlighet att lagligt söka vapen-
licens, och jägarexamen är ett godtagbart skäl att bevilja
licens för just jaktvapen (älgstudsare, hagelbössa).

>Hjärntvätten är så framgångsrik i Sverige att i dom flesta >Svenskars medvetande är vapeninnehav något negativt, något >som kriminella sysslar med. Alltså en total seger för makteliten.

Därför borde man motverka detta genom att hänvisa till de många
skötsamma svenska jägare som har vapen utan att någonsin
missbruka dem.

>Vapen är och har alltid varit en frihetssymbol, något som vi och >människor i andra länder måste få klart för oss. Allt annat är >mindcontrol och manipulation. Makten har vapen och använder >dom mot oss hela tiden.

Vapen är bara bra när de används medvetet och på ett etiskt
försvarbart sätt:

Normalt bara mot bytesdjur eller farliga djur som hotar det egna
livet

Aldrig mot människor - utom när det handlar om verkligt självförsvar
mot ett dödligt hot

>Varför tror ni politikerna skiter i dom vallöftena dom gjorde >innan valet? Jo, därför att dom resonerar så här : Vad ska du >göra åt det då?. Skjuta mig eller?

De vet redan under valrörelsen att löftena är ohållbara. Men de vet
också av erfarenhet att de som lovar mest får flest röster. Och tyvärr
är det det enda som räknas.

>/ fr3D


Än en gång: Vi måste hålla oss till lagarna sålänge ett ordnat
samhälle existerar och åtminstone försöker skydda vår och andras
säkerhet. Och det handlar inte bara om så känsliga saker som
innehav av skjutvapen, det handlar lika mycket om respekt för
andras fiskevatten (lösa fiskekort) och sånt. Annars riskerar vi att
sitta på kånken när ett känsligt läge inträffar, och kåken är en av
de sämsta platser att befinna sig i när en kris bryter ut. Hur ska
man då kunna sätta sig och sina anhöriga i säkerhet när man
genom ett frihetsstraff fått sin rörelsefrihet kraftigt nedsatt ?

Odin

Posted on: 2006/6/27 10:40
 Top 


Ny bra presentation om dagens energikris - av Simmons
#24Posted on: 2006/6/27 10:15
 Top TopTop
(1) 2 3 »dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
51 user(s) are online (51 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 51

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS