vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To Post

(1) 2 3 »


Kanaliserat budskap till mänskligheten om "UFO-spiralen i Norge-
#1


See User information
Detta meddelande kommer från Manne Lindberg och Maria Bertram som bor utanför Stockholm och driver Moder Jord-nätverket tillsammans.

Tidigt på morgonen onsdagen den 9 december 2009 sågs ett mystiskt ljusfenomen som liknade en snurrande spiral på himlen i norra Norge. Fenomenet som varade cirka 10 minuter filmades av många, och fotograferades av ännu fler. Meteorologiska Institutet i Norge blev kontaktade av tusentals undrande norrmän, och det rapporterades och diskuterades om fenomenet i media i hela världen. De två huvudtolkningarna var att det var ett UFO-fenomen av något slag, eller att det var en misslyckad testskjutning av en rysk missil (vilket senare blev den officiella förklaringen i många nyhetsrapporteringar).

Dagarna efter ljusfenomenet blev Maria Bertram - som är andlig vägledare, medium och healer - kontaktad telepatiskt av en civilisation i kosmos som sade att de var ansvariga för ljusfenomenet på himlen. De sa att de har valt henne som deras kanal för att lämna ett budskap till mänskligheten. Först kommer här några länkar till några utvalda bilder och videor på fenomenet:

Bilder:

[Bild 1] http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2009/1 ... B000005DC-453_634x421.jpg

[Bild 2] http://www.wired.com/geekdad/wp-conte ... orras_340152c-660x440.jpg

[Bild 3] http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2009/1 ... 5DC-136_634x402_popup.jpg

[Bild 4] http://turbo.inquisitr.com/wp-content/2009/12/norway-spiral.jpgVideor:


[Amatörfilm] http://www.youtube.com/watch?v=89LcttQWK-s

[Tv 2 Nyhetene, Norge] http://www.youtube.com/watch?v=NOIcifd7bZc

[ABC News, Australien] http://www.youtube.com/watch?v=EE5UQ0 ... playnext_from=PL&index=82

[NBC News, USA] http://www.youtube.com/watch?v=lRKfLYwX-q0

Kanaliserat budskap från en uppstigen civilisation

Några dagar efter att Maria blev kontaktad satte vi oss ner och hon gjorde sig redo för att ta emot deras budskap, medan Manne antecknade. Maria ser inre bilder av hur de ser ut:
De är väldigt lika människor till sitt utseende, fast längre. De är långa, ståtliga, stolta och respektingivande och utstrålar enorm värdighet, integritet, heder och kraft. De har långa hårmanar, både män och kvinnor, som en symbol för deras stora kraft. Håret räcker långt ner på ryggen och är arrangerat i olika fantasifulla håruppsättningar. De har blek hy och deras tjocka hår skiftar i flera blonda, gråa och bruna nyanser. Mannen som ska föra gruppens talan visar sig. Han är lång, kraftig och bredaxlad. Han bär en lång enkel vaniljvit kaftan som går ner till fötterna. Den har en rund ringning i halsen. Kaftanen är sydd av ett mjukt och följsamt tyg av hög kvalitet. Han bär ett rep kring midjan och tvärs över bröstet som en symbol för sitt ledarskap. Han har stora gråblå intensiva ögon med fullständig närvaro och fokus. Han har höga kindknotor, inget skägg och trots hans kraftfulla manliga drag finns det samtidigt en mjuk femininet över honom. Han utstrålar total närvaro i nuet. Han börjar tala med en djup lugn röst:

Mitt namn är Dibarak, och jag kommer från en civilisation som kallas «De Oövervinnerliga». Vi är ett stolt krigarfolk, kända för vårt mod, styrka och andliga kraft. Krigandet har vi dock för länge sedan lagt på hyllan, och idag är vi andliga krigare i det högsta godas tjänst. Vårt huvudsakliga syfte idag som uppstigen civilisation är att hjälpa andra civilisationer på sin väg mot andlig transformation och uppstigning.

-Var ligger er planet?

Den ligger i den Första Världen, den äldsta delen av kosmos där
centralsolen ligger. [Enligt tidigare kanaliseringar består vårt kosmos av nio ”världar”, och varje värld innehåller miljontals galaxer. Vintergatan och jorden ligger i den Andra Världen.]

-Att ni är en uppstigen civilisation, medför det att ni är icke-fysiska?

Ja, det stämmer, även om vi tidigare existerade i fysisk form. Vi har faktiskt träffat varandra personligen när ni [Maria och Manne] levde i den här delen av kosmos i en tidigare inkarnation, och vi har haft ett väldigt gott samarbete.

-I vilken dimension har ni er hemvist?

Vi är multidimensionella, och det betyder att vi inte har vår hemvist i någon specifik dimension.
Vår civilisation har en lång historia bakom sig av krigande, umbäranden och outsägligt lidande, och vi har gått igenom mycket svåra tider och svåra erfarenheter på vår väg mot andlig uppstigning och upplysning. Det fanns en tid då vår krigiskhet, vår stolthet och vår oresonlighet höll på att spränga vår civilisation i bitar. Vi reste oss ur spillrorna ur ett stort krig som nästan höll på att ödelägga vår planet, för att skapa en ny värld i kärlekens anda. Vårt andliga uppvaknande skedde väldigt abrupt och var fyllt av konflikter och lidande. Det blev en fråga om vår överlevnad som civilisation. Vi var tvungna att under en mycket kort tid färdas en lång väg på vår andliga resa och genomgå stora andliga transformationer för att uppnå den medvetandenivå vi behövde för att skapa en ny fredlig civilisation på vår planet.
Vi förstår och sympatiserar med den enorma smärta och de stora utmaningar som mänskligheten går igenom på jorden idag. Vi känner igen oss i hur många människor slår sina huvuden blodiga mot väggen utan synbar förmåga att utvecklas och komma till insikt. Ni ser inte ohållbarheten i er situation, och att ni håller på att ta kol på er själva. Er blindhet och självdestruktivitet påminner väldigt mycket om vårt tidigare beteende och det vi gick igenom innan det Stora Kriget som nästan höll på att utrota allt levande liv på vår planet.
Vi kommer till er med en hälsning om fred och frihet. Vi kommer till er med kärlek i våra hjärtan. Vi har förståelse för och känner empati för er situation och er blindhet, och vi vill be er att höja blicken över era illusioner om daglig kamp och se vad som håller på att hända på er planet. Precis som vi en gång var, är ni på väg att utrota er själva. Ni befinner er i den elfte timmen, där stora förändringar måste ske för att stoppa upp denna utveckling som leder rakt mot en framtida katastrof.
Misströsta inte, det är inte för sent! Ni har fortfarande möjlighet att stoppa upp den här processen, skapa förändring och välja en ny väg precis på det sättet som vi gjorde. Ni människor är ett storslaget folk, skapare av ert eget öde. Ni har tillgång till kraften och ljuset för att skapa er egen framtid, men ni måste börja med att öppna ögonen och erkänna er egen kapacitet och storhet. Ni är inga offer för yttre omständigheter som påtvingas er. Precis på samma sätt som ni har skapat den situation som ni befinner er i idag kan ni välja en annan väg. Istället för brist, girighet och konflikttänkande kan ni välja en kärlekens, fredens och harmonins väg.
All utveckling sker i spiralform, och man måste gå hela varvet runt för att kunna ta sig till nästa nivå. Men när själva höjningen väl sker går det väldigt snabbt. Ni står nu inför ett sådant avgörande språng i er medvetandeutveckling där ni måste lära er att lämna era krigiska och dualistiska tankesätt bakom er för att övergå till enhetstänkandet. Detta kritiska språng måste ske snabbt. Den kosmiska klockan tickar och ni befinner er nu i ett övergångsskede till den nya tiden, där nya kraftfulla energier successivt väller in över er planet och förändrar förutsättningarna för livet på jorden.
Vi sträcker ut vår hand till er från de högre dimensionerna, och vi har sänt er en hälsning in i er fysiska tredimensionella värld. En hälsning i form av ljus, färg och form. Det är för att välkomna er in i den kosmiska gemenskapen. Den kosmiska karantän som jorden befunnit sig i under mycket lång tid håller äntligen på att brytas. Ni kommer att märka av detta genom en allt större närvaro från utomjordiska civilisationer på och runt jorden. Den här processen har redan påbörjats och det kommer under det år
som följer att ske en ytterligare upptrappning. Ljusprojektionen vi skapade åt er symboliserar er andliga utveckling i spiralform och att ni nu befinner er i ett kritiskt skede där ni tar ett språng upp mot nästa medvetandenivå. Den blå färgen står för intuition och kreativitet och vi vill inspirera er alla att öppna upp er intuition och frigöra er kreativitet eftersom ni har en fantastisk potential som gudomliga medskapare av er egen verklighet. Vi vill uppmana er att öppna upp er för färgernas, formernas och ljusets helande krafter.

-Varför valde ni just Norge?

Energiförutsättningarna var de rätta på den platsen. Det fanns även en tanke bakom att det skedde samtidigt som Obama var på besök i Norge och tog emot Fredspriset, och att det var i närheten av klimatförhandlingarna i Danmark. Mänskligheten håller på att fatta många viktiga beslut just nu och vi vill gärna
vara med och inspirera.

-Så det var en ljusprojektion folk såg, det var inget fysisk rymdskepp?

Ja, det var en ljusprojektion från en annan dimension. Det är som med sädesfältscirklar, som görs av uppstigna civilisationer. De genomför skapandet av sädesfältscirklarna genom att nå er från en annan dimension och alltså ej genom att närvara fysiskt på
platsen. Men andra civilisationer kommer i fysiska skepp för att besöka er.

-Var det även ni som skapade ljusblixtarna utanför vår lägenhet som lös upp hela bakgården vid flera tillfällen härom kvällen?

Ja, det var vi.

-Står färgerna ni använde på bakgården för något speciellt?

Vi använde ljusen och färgerna som redan fanns på platsen [exempelvis det orange ljuset från lyktstolparna] och förstärkte det mångdubbelt för att skapa blixtarna. Det är även vi som skapat liknande ljusfenomen utanför ert hus vid tidigare tillfällen, för att visa att vi finns närvarande hos er.
Ni ska veta att ni människor inte är ensamma i kosmos och att det finns många civilisationer som står till er tjänst för att hjälpa er i de utmaningar som ni nu står inför. Kosmos blickar riktas nu mot jorden i detta kritiska skede. Eftersom vi själva gått igenom en liknande process känner vi att vi har mycket erfarenhet att dela med oss av. Vi står gärna till er tjänst och bistår er på de olika sätt ni behöver. Men märk väl att er andliga utveckling måste ni göra själva. Den uppgiften kan aldrig överlämnas åt någon annan.
Älskade människor, det har blivit dags att vakna upp, att sätta er yrvaket upp i sängen och se er omkring och upptäcka vad det är för en värld ni skapat åt er själva. Det finns ingen naturlag som säger att livet måste bestå av kamp, konflikter och umbäranden. Det går att skapa en värld fylld av överflöd och kärlek där alla får sina behov tillfredställda i enlighet med det högsta goda. Ni hör alla samman. Ni är alla delar av samma enhet, och varje bristande länk i den stora kosmiska väven påverkar helheten. Det är först när ni kommit till insikt om den kosmiska visdomen att allt är ett och bygger upp en ny civilisation enligt den principen som ett genuint överflöd av kärlek, kreativitet, materiella bekvämligheter och teknologiska framsteg kan ske.
För att överleva i denna nya värld som håller på att uppstå kommer det inte längre att vara möjligt att fortsätta leva i enlighet med det förlegade konflikt- och bristtänkandet. Den nya tidsåldern ni går in i innebär att en ny energiverklighet kommer att uppstå där de kosmiska lagarna om att lika dras till lika kommer att manifesteras allt snabbare och med allt större kraft än vad ni tidigare varit vana vid. Vi talar om lagen om orsak och verkan som innebär att allt det man sänder ut får man också tillbaka. Det betyder att girighet och konflikttänkande kommer att bemötas med samma energier. Den enda möjligheten för mänskligheten att överleva i denna nya energiverklighet är genom att välja kärlekens väg, att leva med öppna hjärtchakran och bli en del av det kosmiska flödet av kärlek. Kärlekens väg är den den enda möjliga vägen för mänsklighetens överlevnad.
En sak vi undrar över är varför ni vänt er bort från Gaias [jordens] helande energier i hennes inre. Ni sitter på en stor guldgruva som ni glömt bort och till och med låtit försvagas och nästan dö ut. Livskraften som kommer från Gaias inre är en förutsättning för allt levande liv på jorden. Den är också en förutsättning för er andliga transformation! Livskraften i Gaias inre hjälper er att öppna upp era medvetandetillstånd och nå de insikter och den energihöjning ni behöver för att välja kärlekens väg in i framtiden. Eran jord lider, och hon behöver er hjälp! Hon plågas enormt av all den aggressiva obalanserade teknologi som finns på jorden och de övergrepp hon utsätts för dagligen. Gaia behöver er hjälp för att återställa sin energibalans. Människan är en fantastisk kanal för helande energier, både för att hela er själva och jorden. Öppna upp er energimedvetenhet, låt de helande energierna strömma genom er så att ni uppnår högre medvetandetillstånd. Ni behöver rena era energikroppar från föroreningar och obalanser för att uppnå er fullständiga potential. Ni är fantastiska kosmiska gudomliga varelser som bara väntar på att få väckas till liv ur er Törnrosasömn. Men ni måste ta första steget själva, ni måste väcka er själva! Människan har en fri vilja och ni kan inte tvingats till något ni inte själva vill. Det är upp till er vilka beslut ni fattar och vilken väg ni väljer.
Vi skulle vilja ge er en gåva. Vår gåva är av en alldeles särskild sort. Den är inte av fysisk art, den går inte att ta på, och den går heller inte att se med era fysiska ögon i er tredimensionella verklighet. Vi kommer att genomföra en gemensam healingsession där alla medlemmar av vår civilisation samtidigt kommer att sända healing till mänskligheten och er planet. Det kommer att ske i form av en gigantisk energiöverföring där vi ger er av de energier vi har och som vi tror att ni behöver som en del av er utvecklingsprocess inför detta viktiga språng ni nu håller på att ta. Vi inbjuder er alla som nås av detta budskap att delta i denna händelse genom att göra er mer mottagliga för att bättre kunna ta emot de energier som sänds och för att en stund
sammanlänka era medvetande med våra. Vi kommer förutom ene
rgiöverföringen även att sända er inre bilder och visioner för att hjälpa er att visualisera den nya andliga tidsåldern som ni nu går in i som en tid av fred, kärlek och harmoni. Vi vill uppmana er till att delta i denna visualisering av en ny värld på jorden då det är ett mycket kraftfullt sätt att skapa en ny önskad framtid.
Energiöverföringen och den meditativa visualiseringen kommer att ske under en timmas tid, torsdag 7 januari mellan klockan 20.00 och 21.00 [svensk tid]. Ni är välkomna att delta under hela tiden eller en del av tiden, det vill säga det går bra att bara delta exempelvis en kvart. Det här kommer bli den första officiella gemensamma healingsessionen mellan två olika civilisationer under modern tid på jorden. Var vänliga och sprid detta budskap till så många som möjligt!

-Även internationellt?

Ja.

-Kan ni ge oss några instruktioner inför healingsessionen?

Förbered er som inför en vanlig meditation eller energiöverföring. Föreställ er att ni öppnar upp er för healingen och att ni öppnar era hjärtchakran. Visualisera den nya andliga tidsåldern som en värld fylld av kärlek, fred och harmoni. Arbeta med att vara fullständigt närvarande i nuet under hela sessionen.
Vår förhoppning är att vi ska påbörja ett samarbete mellan våra civilisationer för att utveckla en varaktig vänskap mellan oss och ett utbyte av erfarenheter och visdom, som ett sätt att varsamt introducera er in i den kosmiska gemenskapen.
Vi skulle vilja avsluta med att säga att vi alltid finns hos er och följer er utveckling med stort intresse, och att vi är väldigt måna om att hjälpa er så mycket vi kan i denna sista prövofyllda tid i övergången till den nya tidsåldern och den nya världen.
Vi sänder er vår kärlek och förståelse, och ni ska veta att ni har vårt stöd.
Tack för att ni lyssnade.
[Dibarak för ihop händerna framför bröstet och bugar ödmjukt, och ett starkt ljus lyser mellan hans handflator].
---
Om Moder Jord-nätverket

Maria Bertram - andlig vägledare, medium och healer - driver Moder Jord-nätverket tillsammans med Manne Lindberg som är informationsansvarig. Nätverket, som i dagsläget består av ett par hundra personer, har som huvudsyfte är att tillsammans sända distanshealing till Moder Jord (enligt kanaliserade instruktioner) vid en viss tidpunkt vid varje fullmåne. Visionen är att knyta oss samman med andra nätverk och individer för att skapa ett globalt nätverk för gemensam regelbunden healing till jorden. Vi lär även ut tekniker för att ge sig själv Moder Jord-healing (som nämndes i kanaliseringen), och Maria håller föredrag med kanaliseringar av det Gudomliga Medvetandet kombinerat med stora healingsessioner till jorden. All vår verksamhet är gratis. Vi samarbetar med andra civilisationer i kosmos, mästare i andevärlden, naturväsen med mera genom telepatisk kontakt. Om du är intresserad av nätverket, skicka då din e-mailadress till moderjordnatverket@gmail.com så sänder vi dig vårt nyhetsbrev med information om nätverket, våra healingsessioner till Moder Jord och instruktioner för hur du deltar samt hur du ger dig själv Moder Jord-healing - ett mycket kraftfullt verktyg för din andliga utveckling.
Vi hoppas att ni inspirerats av Dibaraks kraftfulla och kärleksfulla budskap lika mycket som vi! Vi uppskattar om ni hjälper oss sprida detta meddelande till så många som möjligt, och det är fritt fram att publicera det på hemsidor eller bloggar (i så fall får du gärna skicka oss länken). För er som vill sända det här meddelandet vidare till internationella vänner finns ett dokument bifogat med en engelsk översättning som ni kan klistra in i ett nytt mail och skicka (även denna svenska version är bifogad som dokument). För er som har Facebook och vill se fler bilder och videos, och diskutera detta budskap med andra, så har Manne skapat en Facebook-grupp som heter A channelled message to humanity about the ”UFO spiral” in Norway Om ni upplever något speciellt under meditationen den 7 januari får ni gärna maila era berättelser till oss eller lägga upp dem på Facebook-gruppen.
Med Ljus, Kraft och Kärlek,
/Manne & Maria (Vintersolståndet, 21 december 2009)

Posted on: 2009/12/26 19:59

Edited by Manne on 2009/12/26 20:51:18
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Kanaliserat budskap till mänskligheten om "UFO-spiralen i Norge-
#2
Precis som Reverant Short kanaliserar Korton.
http://www.youtube.com/watch?v=ednIOeX80hY

Spiralen i Norge var några som lekte med en upphottad ljus-projektor. En sån man brukar se på discon typ.

Fråga Dibarak om lite viktigare saker nästa gång ni kanaliserar lite...

Kommer Dibarak förresten från samma dimension där strumporna som försvinner i tvättmaskinen hamnar?

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Kanaliserat budskap till mänskligheten om "UFO-spiralen i Norge-
#3


See User information
Låter lite som The Ashtar Command tycker jag.

Någonting i mig hoppas och vill tro att vi ska få lite hjälp från några multidimensionella snällisar.

Men om jag ska vara ärlig tvivlar jag över deras underbart hoppfulla budskap, kalla mig cynisk, men jag tror att några av vår art inte skulle se någonting bättre än ännu en punkt där ärliga och "riktiga" människor kan rikta sin kraftfulla energi istället för att göra någotong som faktiskt skadar "dem"...

Jag hoppas jag har fel och att de hjälper oss ta itu med all skit...


Pöss å Kram och god fortsättning /Rocketbanana

Posted on: 2009/12/26 20:17
"Mig skrämmer ni inte alls, ni eländets herremän...
Beröva oss hoppets stjärna, den skall nog bli vår igen"
-Cornelis Vreeswijk
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Kanaliserat budskap till mänskligheten om \\\"UFO-spiralen i Norge-
#4


See User information
haha... de är för roliga och tokiga dessa newa agealiens...

\\\"...och ett starkt ljus lyser mellan hans handflator...\\\"

Suck...

Avdelningen har öppet, välkomna.

\"Energiförutsättningarna var de rätta på den platsen... - hehe...

\"... symboliserar er andliga utveckling...\"

Nu får dom ge sig - det finns inget sådant som andlig \"utveckling\" - de är helt lost i utvecklingstänk.

Tycker synd om dom, så ska det postas här också.

Posted on: 2009/12/26 20:21
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Kanaliserat budskap till mänskligheten om "UFO-spiralen i Norge-
#5


See User information
Tack för tipset Manne och Maria!

Fortsätt tipsa om ni kanaliserar mer!

God Fortsättning!/ Rocketbanana

Posted on: 2009/12/26 20:59
"Mig skrämmer ni inte alls, ni eländets herremän...
Beröva oss hoppets stjärna, den skall nog bli vår igen"
-Cornelis Vreeswijk
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Kanaliserat budskap till mänskligheten om "UFO-spiralen i Norge-
#6


See User information
Undrar varför de använde en rysk kärnvapenbärande missil som tecken på deras nära förestående ankomst...?

Posted on: 2009/12/26 21:10
"Political language — and with variations this is true of all political parties, from Conservatives to Anarchists — is designed to make lies sound truthful and murder respectable, and to give an appearance of solidity to pure wind." - George Orwell
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Kanaliserat budskap till mänskligheten om "UFO-spiralen i Norge-
#7
Det var ingen missil, det var en laserprojektor

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Kanaliserat budskap till mänskligheten om \\\"UFO-spiralen i Norge-
#8


See User information
Ja rocketbanana, vill man ha en rolig stund så kan de ju ge sina bidrag, om \\\"modern\\\" jorden och annat new age-strunt.

Alla kan göra sådant där som att kanalisera... vakna skrattar bara åt det.

Varför skulle någon vilja fylla sig med massa strunt, vem har tid och utrumme till det - det är bara trams och villfarelse.

Posted on: 2009/12/26 21:49
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Kanaliserat budskap till mänskligheten om "UFO-spiralen i Norge-
#9


See User information
Jag tar detta på yttersta allvar och det är säkert sant alltihop.
Men det är inte allt, känns det som.

Bara detta:

Energiförutsättningarna var de rätta på den platsen. Det fanns även en tanke bakom att det skedde samtidigt som Obama var på besök i Norge och tog emot Fredspriset, och att det var i närheten av klimatförhandlingarna i Danmark. Mänskligheten håller på att fatta många viktiga beslut just nu och vi vill gärna
vara med och inspirera.

* * *

Mänskligheten fattar inga viktiga beslut på dessa platser just nu, de där är inte våra ledare. De konspirerar mot oss för att hålla oss i slaveri.

Mänskligheten fattar helt andra beslut på helt andra platser och där är ni inte med.

Kan detta vara samma civilisation som tidigare haft kontakt med Vril och Thulesällskapen?

Posted on: 2009/12/26 22:57
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Kanaliserat budskap till mänskligheten om \"UFO-spiralen i Norge-
#10


See User information
\"They use the term “Tongling”, which means to communicate with non-human beings...\"

alltså kanalisering:

By separating ourselves from colonization by the aliens, we walk on the road of real cultivation

http://pureinsight.org/node/1098

Posted on: 2009/12/27 1:46
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Ahhhhhh
#11


See User information
Ta skydd!!! Vi blir invaderade!!!!! De försöker eliminera vår art, de har precis kommit till vår planet genom maskhålet och planerar att ta över våra sinnen i januari


Beviset,,,

"Vi är ett stolt krigarfolk, kända för vårt mod, styrka och andliga kraft. Krigandet har vi dock för länge sedan lagt på hyllan, och idag är vi andliga krigare"

"Förbered er som inför en vanlig meditation eller energiöverföring. Föreställ er att ni öppnar upp er för healingen och att ni öppnar era hjärtchakran. Visualisera den nya andliga tidsåldern som en värld fylld av kärlek, fred och harmoni. Arbeta med att vara fullständigt närvarande i nuet under hela sessionen."

-Så att vi kan använda våra "andliga krigare" till att ta över era sinnen och kroppar, "öppna er" för vår hjärntvätt

Posted on: 2009/12/27 4:44
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Kanaliserat budskap till mänskligheten om "UFO-spiralen i Norge-
#12


See User information
Låter som Ra-materialet (Law of One) eller snacket om Plejaderna rehashat.
Det där med visualisering har jag prövat och det verkar först gott att hålla på och flytta qi hit och dit men det slukar till slut all tid och håller man inte längre på med det hamnar man i en värre sits än man var innan eftersom man attraherar alla möjliga dåliga väsen när man försöker kultivera, bättre med ett system som beskyddar och förädlar en konstant och inte kräver en massa mentalt utmattande inre övningar (se ovan). Meditation och asanas/yoga/qigong ska egentligen leda till Ding; Inre stillhet och avstannad tankeaktivitet, det involverar inte någon visualisering.

Kanske man ska sätta sig ned och meditera den sjunde för att verkligen ta reda på vad det är för ideologi de försöker förmedla men hittills låter deras agenda rätt så tvivelaktig.
Varför skulle de visa sig för att Obama fick ett pris han inte ens förtjänat?

Posted on: 2009/12/27 6:15
Säll är den,
som för sig äger
lovord och förstånd uti livet,
ty onda anslag
man ofta rönt
alstras ur andras bröst.
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Kanaliserat budskap till mänskligheten om "UFO-spiralen i Norge-
#13


See User information
Det här känns gediget och mycket trovärdigt, fantastiskt!!


Posted on: 2009/12/27 15:53
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Kanaliserat budskap till mänskligheten om "UFO-spiralen i Norge-
#14
Lägg av greensparrow. Lika trovärdigt som detta: http://vaken.se/modules/newbb/viewtop ... e=&topic_id=14947&forum=9

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Kanaliserat budskap till mänskligheten om "UFO-spiralen i Norge-
#15


See User information
Det var mera sarkasm än allvar...

Inlägg av den karaktären är mera att man lyckats få tag i en dator på en permission från psyket? Och det ger vatten på sin kvarn för dom som inte är troende..


Posted on: 2009/12/27 18:18
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Kanaliserat budskap till mänskligheten om "UFO-spiralen i Norge-
#16
Skönt, då jag betraktar dig som en av dom som fortfarande är sane greensparrow. (Även om du inte registrerat ditt namn med inledande versal)

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Kanaliserat budskap till mänskligheten om \"UFO-spiralen i Norge-
#17


See User information
Vi hade också en massrymning från Avdelningen (allmänheten varnas) innan julhelgen. De hade vänligheten och humorn att skicka ett vykort under sina eskapader på stan, på hela gruppen.

Posted on: 2009/12/27 19:18
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Kanaliserat budskap till mänskligheten om "UFO-spiralen i Norge-
#18


See User information
I only trust god. The question who is god? It is.
Fri Vilja - Den Enda Lagen. Lita på dig själv. Sök svar på din levnadssituation och dina levnadsvillkor.

- seilon

Posted on: 2009/12/27 19:50
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Kanaliserat budskap till mänskligheten om \"UFO-spiralen i Norge-
#19


See User information
\"god\", du avser D Wilcock?

Posted on: 2009/12/27 19:56
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Kanaliserat budskap till mänskligheten om \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"UFO-spiralen i Norge-
#20


See User information
Jag kan inte hålla mig längre, utan avslöjar nu vad som var den där spiralen.

Det var ett misslyckat försök av utomplanetariska krafter att träffa mig DrKlot då jag var på uppdrag utanför atmosfären och på väg in...

De sköt med både röd och blå kryptonit, och de båda projektilerna träffade varandra, istället, när de trodde de hade mig och min \"hund\" på kornet. Men då hade vi redan flyttat på oss.

Resized Image

Posted on: 2009/12/27 20:04
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Kanaliserat budskap till mänskligheten om "UFO-spiralen i Norge-
#21


See User information
Jag ska tycka om vad vakenhet är.

Att inte anta att man vet sanningen ytan att istället
öppna upp för alla möjligheter, men samtidigt
vara aktsam inför nya konspirationer.

Jag har inte så mycket tilltro till Ra, Ashtar eller kanaliseringar överhuvudtaget, men jag måste medge att det kan vara sant.

Posted on: 2009/12/27 21:21
Administratör och grundare av vaken.se
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Kanaliserat budskap till mänskligheten om "UFO-spiralen i Norge-
#22


See User information
Jag tror på allt

Gäller bara att sortera vad som är sant, saga eller kanske ett försök till att skaffa sig lärjungar...


Posted on: 2009/12/27 21:47
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Kanaliserat budskap till mänskligheten om "UFO-spiralen i Norge-
#23

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Kanaliserat budskap till mänskligheten om \"UFO-spiralen i Norge-
#24


See User information
Compu, kan du ge en hint om någon tillstymmelse där?

Posted on: 2009/12/27 22:59
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
(1) 2 3 »
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
42 user(s) are online (42 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 42

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS