vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To PostPengar, personer - myt eller sanning?
#1


See User information
Det här med banker och pengavinkeln verkar intressera många. Personligen fann jag att för 5 år sedan fick jag en hel del information om detta och trodde att nu fattar jag hur allt hänger ihop och ligger till.

Men sedan dess har jag fortsatt att läsa och lyssna, och funnit ut att jag hade inte hela bilden då, och har troligen inte hela bilden idag. Jag har fortfarande frågor vad det gäller pengasystemet som jag inte fått klarhet i så att allt stämmer i mitt huvud.

Som jag förstår att det är nu, så skapas två stiftelser när vi föds. En Privat, som representerar vår andel av Landet eller Moder Jord. En Allmän, som är vår person vilken vi och andra använder för att representera oss inom den fiktiva världen av det samhälle vi lever i, med regler, lagar, låtsas-pengar, titlar, värdepapper, etc. etc.

Båda är fiktioner, men de är olika klasser av fiktioner. Det påtagliga (du eller dina föräldrar) ligger till grund för den Privata och den Privata grundar den Allmänna. Vi är i regel bara medvetna om den Allmänna och de flesta människor tror att denna stiftelse är vem eller vad de är.

De som studerat detta mer än mig, hävdar att i många länder (med början i Romarriket) så förklarade staten vid någon tidpunkt att de levande människorna vara försvunna på havet, och staten skulle därför förvalta deras andel av världen (den Privata Stiftelsen) åt dem, så att de kunde hävda denna rätt om de skulle visa sig att de inte vara försvunna. Men detta är bara en tolkning av dessa tidiga "lagar" och kan mycket väl vara fel.

Eftersom det skulle vara mycket svårt att kontrollera människor som var medvetna om sin "allsmäktighet" och att de var likvärdiga med alla andra, så skapades den allmänna stiftelsen (vår person, med nummer och allt) som en representation av oss som levande människor inom den fiktiva världen av handel, finanser, mänskliga lagar, regeringar, domstolar, etc. Denna person ses som underordnad staten och därmed inte något som har mänskliga rättigheter etc. Den har Skyldigheter och vissa Rättigheter.

Nu lär den privata stiftelsen byggas upp med alla möjliga fiktiva trick och vår verkliga produktion eller skaparanda, till ganska astronomiska siffror under en livstid. Vår namnteckning skapar värde och om den är på offentliga dokument, så lär den frigöra tillgångar som kan användas på annat håll. Hela stiftelsen lär också användas som säkerhet för statliga lån. När vi dör så ligger den orörd en viss tid (ifall någon skulle hävda rätten till den, såsom en arvinge) och sedan tas den upp av Staten för "det allmänna goda". Så vi är värda mer för staten döda än levande - i alla fall sedan vi slutat producera.

Detta skulle förklara de enorma belopp som den här snubben upptäckte:
http://www.youtube.com/watch?v=jkwjtbTjTsE

Detsamma lär hända med invandrare. Om de kommer från ett land utan detta system (som kanske Somalia) så iscensätts detta när de godtas för att bo i Sverige, eller så flyttas dessa konton över från ursprungslandet till Sverige eller för Sveriges användning. Om detta är sant så förklarar det kanske varför regeringen är så villig att ta in invandrare i landet.

När vi ansöker om ett lån, så auktoriserar vi som levande (men osynliga och obekräftade) människor att summan skapas eller tas från vår privata stiftelse. Banker är auktoriserade att agera som mellanhänder, och utfärdar kredit eller kontanter i gengäld till den allmänna stiftelsen (vilken vi normalt agerar i egenskap av). När den allmänna stiftelsen betalar tillbaka lånet går pengarna tillbaka till den privata stiftelsen, och banken behåller troligen räntan och allt annat de skapade (lär vara närmare 10 gånger, enligt "Fractiona Reserve Banking" principer) i dessa transaktioner.

Så har banken stulit från oss när den betalar tillbaks beloppet (om än till vår privata sida som vi inte vet om och inte vet hur vi skall förvalta eller få tillgång till)?

I definitionsdelen av lånekontrakt jag sett definieras "låntagare och utlånare". Varför definiera dessa ord som alla vet vad de betyder? Om ett ord definieras i en handling så har den endast den betydelsen i den handlingen. I de kontrakt jag sett så är dessa definitioner "Låntagare: SVEN SVENSSON" "Utlånare: Handelsbanken".

Märk väl, det sägs inget om att låna pengar. I det kontraktet betyder "låntagare" SVEN SVENSSON och inget annat. Så här liksom med lagar och allt annat så lurar de oss med ord och definitioner.

Jag tror personligen inte att de bryter mot några lagar. De är inte helt öppna och ärliga, men det är en annan sak. Om vi inte fattar vad som pågår, så är det inte deras problem.

Alla "pengar" i omlopp på den allmänna sidan skapades genom ett lån en gång - vare sig det rör sig om mynt, sedlar eller digitala pengar som bara finns i konton. Så alla pengar idag är i grunden skuldbevis. Vi använder skuldbevis som pengar, därför att vårt samhälle är sedan länge i konkurs och du kan inte ha något positivt i en konkurs. Det positiva måste betalas till kreditorerna.

Därav resonerar de lärde att du äger aldrig något du köpt, för du betalade inte med något av substans. Därav tanken att du köper kvittot (titeln) inte varorna.

Personligen håller jag inte med om detta. Jag erhöll mina "skuldbevis" för att jag gjort något i den påtagliga världen. När jag sedan genom att använda mina "skuldbevis" som betalning för ett kvitto som säger att jag har titeln till brödlimpan jag köpte, så är brödlimpan i den påtagliga världen min. Jag bytte påtagligt mot påtagligt, men gick via det fiktiva när jag gjorde detta.

Den offentliga eller allmänna världen är som en skuggvärld som speglar det verkliga, men de två beblandas egentligen aldrig. Det verkar bara så. För alla praktiska syften så fungerar det. Men det skulle fungerat mycket bättre om de som håller i trådarna var ärligare och villigare att ge folk friare tyglar och behållning av sin möda.

Det var allt för den här gången. Sätt igång och debattera om ni vill.


Posted on: 2013/9/10 23:19
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Pengar, personer - myt eller sanning?
#2


See User information
Kent, du avslutar ditt budskap med: ”Sätt igång och debattera om ni vill.”, men förväntar du som EN enskild människa med hypermakt, att mitt mentala Jag vill, kan och vågar debattera här som ”ni”, om det svenska ordet ”ni” har kvalitet och säkerhet i nutid och rum, som är ett laglöst kollektivt pronomen u.p.a. (utan personligt ansvar) och risk, för producerat resultat (produkt), i din debatt om ”Pengar, personer - myt eller sanning?” ?

Värdesäkrad resultat i nutid och rum ovan, samt hälsning.
Lärö den 11 september 2013
Namn på den som skrev inlägg ovan med eller utan nytta, ansvar och risk.

Posted on: 2013/9/11 11:51
Värderar, värdesäkrar och väljer mentalt och fysiskt i nutid och nära framtid, produkt av humana resurser, med STRIKT produktansvar för producerat resultat med säkerhetsbrist i nutid, nära framtid (10 år) och rum, lokalt i en medlemsstat på den inre ma...
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Pengar, personer - myt eller sanning?
#3


See User information
Jag är inte helt säker pä vad du Wistleblower har för världsbild eller bild av dig själv, eller om jag har "hupermakt".

Jag anser att vi är vad vi ser oss själva som.

Det finns en massa ekonomiska teorier och filosofier, och jag antog att någon har något att säga om vad jag skrev.

Vad är faran med att debattera eller säga vad det nu är man vill få sagt. Jag tror inte att "Men in Black" kommer och knackar på dörren hos småpotatis som oss.

Jag tror att de kanske håller ett öga på oss. Så vad? Alla som har något att dölja blir lätt lite paranoida, och de som styr vår värld har en hel del att dölja, så jag kan tänka mig att det finns en hel del paranoida där.

Om vi låter räsdsla styra våra liv, så bådar det inte gott för framtiden. Just nu, historiskt sett är en av de bästa tillfällena att tala ut och påvisa sanningar och avslöja lögner.

Vårat samhälle har en fasad av rättvisa, likställdhet, yttrandefrihet, värnande at svaga, mänsklighet, vård, etc.
Vi praktiserar inte offentlig prygel, stympningar, hängning eller annan avrättning längre.

Det som i värsta fall skulle hända dem som står upp emot den etablerade makteliten är att de blir dömda för något och sätts i ett fängelse med en varm säng, mat på bestämda tider, tid att förkovra sig och umgås eller titta på TV.

Det finns faktiskt ett värre öde, att man spärras in på något mentalsjukhus och blir drogad, schockad eller lobotimerad, så att man inte längre kan tänka klart och slutar att vara ett hot eller en irritation. Men detta är väldigt extremt och, skulle jag tro, inte alls vanligt i Sverige.

Om våra förfäder, som var villiga att riskera sina liv för sin frihet, såg på oss nu, så skulle de inte veta om de skulle skratta eller gråta.

Posted on: 2013/9/11 20:57
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Pengar, personer - myt eller sanning?
#4


See User information
Det svåra är att ställa frågor om ämnen man aldrig ens blivit hintad om i skola, samhälle eller pensionärsmedia. Jag har en del funderingar kring pengar, skatter och bankkonton.

Jag väljer att kalla hela makteliten med dess lakejer, bödlar, indrivare, konstaplar, plitar, domare, myndigheter och verk för Maffian – kort och gott, utifrån dess hotfulla och aggressiva beteende.

Fundering ett:
Skatte-Maffians samlade stöldgods från folket, var hamnar de efter att de konfiskerat dem. Är det på något bankkonto. Hamnar de hos bankster-Maffian?

Fundering två:
Är det straffbart att vara med och finansiera illegala invasionskrig där hundratusentals människor dör och lider big time. I så fall är jag skyldig, då jag via skattsedel pumpat in miljoner som delvis allokerats till olagliga krigsaktiviteter i Afganistan och Libyen. Jag har även direktkunskap om andra obscena aktiviteter som inte tål dagens ljus, vilka skattemedel används till. Dessa kan jag inte nämna.

Fundering tre:
När kontanterna försvinner helt, är det så att Maffians bankkartell då aldrig mer behöver betala ut den >skuld< de har till kunderna då det inte finns någon metod kvar för det. >Siffrorna< stannar hos Maffians bankkartell, vad och hur du än gör. Om du köper till exempel ädelmetaller med digitala siffror - kort, så byter väl >siffrorna< bara kontonummer i bankkartellens slutna sfär. Hur avslutar man då ett konto om man vill fundera en vecka eller två över vem man ska låna ut sina pengar till.
Den verkliga banken är väl alla bankkunder som snart ofrivilligt tvingas låna ut >siffrorna< till Maffian. Utan kreditprövning eller annan koll av moralisk och etisk höjd hos låntagaren – Maffian.

Fundering tre:
Det allvarligaste frihetsberövandet idag är ovanstående. Folket äger snart ingenting på riktigt, enbart som en illusion. Vi får med mössa i hand hålla i >materia< en stund, så länge Maffian anser det vara lämpligt. Folket blir i slutändan av med allt genom inflation, börskrascher, skatter, pålurad skitkonsumtion, och i slutändan ställer Maffian in betalningarna helt eller delvis – Cypern – när det passar dem. Allt tillfaller i slutändan Maffian. Är jag rätt ute? Jag tror det. När penningsystemet väl imploderar så skrattat nog Maffiabossen högst, eftersom jag tror det ingår i planen.

Fundering fyra:
Som de gudomliga varelser vi är/var – skapade av universum till tänkande människor av kött och blod, hur kommer det sig att vi glömt det viktiga och blivit mekaniserade, förslavade och lurade in i ett system som förgör människan. Ju mer dominant och ondskefullt makteliten agerar, ju större anledning att göra myteri?

”Härskarens ideal borde vara som det kvinnliga – lågmäldhet. Fursten måste lämna sitt folk i fred. Han ska inget göra där han inte är tvungen, och då blott motvilligt, men med försiktighet …
… Om däremot fursten ideligen tränger sig på, då vaknar folkets upproriskhet och människor ska finna tusen sätt att föra sin furste bakom ljuset …
/ Ur boken Tao te Ching, Taoismens källa av Stefan Stenudd
Posted on: 2013/9/17 12:22
Resized ImageChip HappensResized Image
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Pengar, personer - myt eller sanning?
#5


See User information
@ Karsten,


När du kommer fram till att allt "dom" hittar på är bara bluff och båg av något dom aldrig kan ta ifrån dig... Det är Du som URGÖR den... Smoke screens, svekskäl, ursäkter och andra inplanterade "hjärnspöken", har dom gått den lite tyngre vägen av "den som gräven en grop åt andra..." ;-P

"Show me the money!?"

Tror nån den stammande fånen nere i STHLM är mer än nån annan, med sitt 40-års firande som "regent"? Ge fånen en tårta till så han kommer ner på jorden!

Och denna "regent" måste ha Dig på sin sida, som regeringen vart 4:e år... Hur många är det som hänger med här, att ni redan är "Suveräna", men dom lurar det av er via en "röst"?


Kom hem, från STHLM idag... (Märklig reflektioner det hade med sig). Satt och lyssna till normen "normal"s samtal runt mig. Huga, människan är upp till underläppen av dyn "ignorans" mot sitt bättre vetande, vilket bevisar motsatsen av dess potential...

Träffade en god broder, vilket gav mig mycket hopp om framtiden!


I fred och <3!

Posted on: 2013/9/17 14:12

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
45 user(s) are online (45 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 45

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS