vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To Post

(1) 2 3 »


Livets träd
#1


See User information
Den här då!

De flesta vet varför Adam och Eva blev utslängda från edens lustgård. De åt av frukten på sanningens träd, så de och all deras avkomma skulle se vad som var gott och ont.
Det fanns ett livets träd där också, som förmodligen stog för evigt liv.

Adam och Eva skapades med evigt liv, men fråntogs det när de kastades ut ur eden.
Men de hade kvar kunskapen om gott och ont.

Tänk nu en kombination av symbolik och vetenskap.
Men med nanotekniken och den övriga tekniska framgången så är mänskligheten på väg att göra sig ett substitut för livets träd.

I bibeln om sådana verelser som har evigt liv och kan urskilja mellan gott och ont kallas gudalika.
Då en ande säger till den andre "de skulle vara som oss"


1 Moseboken (genesis) 3:22

..."Se, människan har blivit som en av oss i fråga om att veta vad som är gott och ont, och nu, för att hon inte skall räcka ut sin hand och ta frukt också av livets träd och äta och leva till oöverskådlig tid.."

I bibeln så var människor inte värda sådant inflytande på universum då - frågan är ju hur det är nu.

Posted on: 2009/5/18 13:31

Edited by HuMaHuMHuM on 2009/5/18 14:47:14
Edited by HuMaHuMHuM on 2009/5/18 14:48:28
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Livets träd
#2


See User information
Jag vill tillägga att med tanke på hur bra vi kommit fram till vad som är gott och ont - så har vi människor inte så mycket att skryta om..

Alla lagar osv grundar sig på religiösa grundförutsättningar. Så vi visar genom det att vi som helhet inte är beredda att tänka utanför boxen.
Nästan alla lagar och förårdningar bygger på någon form av äganderätt.
Om ingen kände något som hels behov av att äga någonting (att äga något är som att manifestera sin plats i samhället) så skulle "rätt" och "fel" inte vara det som stog i centrum av folks uppmärksamhet längre.
Tänk om i bästa fall att livet är det som skall prioriteras, och inte det som är rätt och fel.
Tänk i värsta fall om människor bara är kapabla att göra en av sakerna - medans den andra åtsidosätts.

Är det grunden till Gaya (moder jord). Prioritera livet framför mänsklighetens biologiska utveckling.

Är en kombination av båda ett upplyst tillstånd som tvingar ut "oss" i rymden.. Då det skulle vara det enda rätta för att inte förstöra jorden, och samtidigt värna om alla former av liv.

Posted on: 2009/5/18 13:49
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ta DeT LuGNT DeT LöSeR SiG

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Livets träd
#3


See User information
Jag tror att dom som sätter all sin tillit till teknologin kommer bli besvikna... Ett exempel är alla som tror att vetenskapen kommer lösa folksjukdomar så som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och fettma.

Folk luras till att spendera pengar och tid på något som inte ens behövs.

Posted on: 2009/5/18 14:35
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Livets träd
#4


See User information
Men.. vad som är "gott" och vad som är "ont" är ju helt och hållet subjektivt.

Du kan inte säga att "vi" har kommit fram till vad som är gott och ont, ty det skiljer sig åt från person till person.

Alltså finns ingen gemensam definition på "gott" eller "ont", utan enbart handlingar, och deras konsekvenser.

Oftast är vi hopplöst usla på att förutse om våra handlingar kommer få goda, eller onda konsekvenser.

Vissa handlingar har dessutom goda effekter på vissa och onda effekter på andra. Pro-Life-aktivister ser ju sig som goda, men deras handlingar kan få väldigt onda konsekvenser för den kvinna som blivit våldtagen, eller som har en problematisk graviditet pga missfall.

Jag kan dra upp gott om exempel där de "moraliskt överlägsna" har påtvingat andra sina värderingar, med katastrofala resultat.

Posted on: 2009/5/18 14:51
“I’m often wrong, but I don’t stay wrong.”
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Livets träd
#5


See User information
varför kan då inte den gemensamma defeniationen på gott och ont handla om äganderätt då?

I det fallet om påtvingade värderingar så är det ju om vem som har/äger rätt åsik - och så bråkar man om det.

Skulle man bortse ifrån sin äganderätt (i det här fallet komma överens om att det inte spelar någon roll) och koncentrera sig på livet istället.
Samhället skulle vara mindre, och mer jordnära.

Moraliskt överlägsen är man i en värld där rätt och fel sätter den största prägeln på samhället.

Quote:
Alltså finns ingen gemensam definition på "gott" eller "ont", utan enbart handlingar, och deras konsekvenser.


Vad menar du med det sista egentligen?! var det helt genomtänkt?
och om.. utveckla gärna

Posted on: 2009/5/18 15:07
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Livets träd
#6


See User information
Quote:
Vad menar du med det sista egentligen?! var det helt genomtänkt?
och om.. utveckla gärna

Jag kan försöka...

Orden "gott" och "ont" är så pass värdeladdade att de är meningslösa i den verkliga världen. Vilket ord som används för att beskriva en konsekvens eller ett fenomen, är helt godtyckligt och upp till den som använder ordet. På samma sätt så tolkas det helt indivduellt av den som hör ordet.

Till exempel skulle en borgare generellt se en skatteökning som något ont, men en socialist skulle beskriva den som god.

Till och med de mest grundläggande "goda" egenskaper som garanterar en persons överlevnad, ses som onda av dem som önskar den personen död.

Typ: "Var det verkligen "gott" att Hitler fick mat att äta varje dag?"

Oavsett vad man tycker om hans ätande (och resultatet att han inte dog), så var det en handling, och den ledde till konsekvenser. Och det är det som är den viktigaste frågan: vilka konsekvenser får de här handlingarna.

--
Sen måste jag erkänna att jag inte hängde med på vad definitionerna på orden har med äganderätt att göra..?

Posted on: 2009/5/18 15:34
“I’m often wrong, but I don’t stay wrong.”
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Livets träd
#7


See User information
Quote:
Sen måste jag erkänna att jag inte hängde med på vad definitionerna på orden har med äganderätt att göra..?Det har ingenting med en ordagrann definition av ordens innebörd att över huvud taget. Det är inom boxen tänkte jag menade på.

Men det skulle kunna gå att uttrycka det som så att det är en form av ägande att ha en åsikt om rätt och fel.
Det binder oss till det liv vi lever - och dom åsikter vi har.

Det jag säger är att allting i världen handlar om vad som är rätt och fel - inte om hur livet skall kunna bevaras och därmed utvecklas så mycket som möjligt (vilket skulle symbolisera kunskapen livets träd hade i sin frukt!).

Adam och Eva gick ut ur trädgården med denna "kunskap" för att lära sig leva med den, fast under en begränsad livstid.

Posted on: 2009/5/18 15:43
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Livets träd
#8


See User information
Quote:
Det jag säger är att allting i världen handlar om vad som är rätt och fel - inte om hur livet skall kunna bevaras och därmed utvecklas så mycket som möjligt (vilket skulle symbolisera kunskapen livets träd hade i sin frukt!).

Förutom i rent faktuella fall, så är ju "rätt" och "fel", precis lika subjektivt som "gott" och "ont".

Vad som är intressant, är hur det förändras. Är det "rätt" att offra en oxe för att få god tur idag? Var det "rätt" förr i tiden? Är det "rätt" eller "fel" att vara homosexuell? Hur var det förr?

Jag vet inte riktigt varför, men jag får känslan av att du försöker förenkla världen.
Jag tror inte det låter sig göras...

Posted on: 2009/5/18 16:11
“I’m often wrong, but I don’t stay wrong.”
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Livets träd
#9


See User information
det jag säger är att därför att sådana frågor fortfarande är relevanta och intrassanta att ställa sig - visar på att delar av mänskligheten inte är redo att äta av livets träd.

Någonting som jag föreslår att tekniken håller på att skapa ett substitut för (livets träd alltså).

Posted on: 2009/5/18 18:26
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Livets träd
#10


See User information
Quote:
visar på att delar av mänskligheten inte är redo att äta av livets träd.

Då tror jag att jag hajar. Du menar alltså att tekniken hjälper oss "finna sanningens träd"..?

Då får jag väl lov att instämma; likt adam och eva kom ut och såg världen utanför lustgården, hjälper tekniken idag stumma att kommunicera, blinda att se och förlamade att gå, och därigenom få se den rikare världen bortom deras handikapp.

Vi kan, lite elakt säga, att vi nu lär oss att rätta till guds misstag. :)
Jag menar, se vilken röra vi gjort, sen vi blev utslängda. Om han bara kunnat disciplinera oss lite annorlunda, eller åtminstonde ge oss visheten att ta hand om oss...

Eller menar du de som fortfarande sover? De som enbart förlitar sig på gammelmedia, och har en skev bild av verkligheten.

I så fall så kämpar ju internet mot det, och tids nog dör dinosaurierna ut...

Tekniken kan definitivt vara vår frälsning. Men felaktigt använd blir den vår undergång. Vi skapar otroligt obehagliga vapen dagligen, och trots vår intellektuella excellens, svälter fortfarande barn...

För att totalt gå emot mitt tidigare resonemang, så tror jag att dualiteten bäst kan särskiljas med orden "gott" och "ont"...
(live and learn som dom säger )

Och apropå bibel-citatet om att leva för evigt..
Här är en halvtimmes dokumentär (In it's image) som löst berör det ämnet i slutet. Fast dom beskriver det inte riktigt på ett sätt jag gillar.. Men tekniken arbetar även inom det området, ville jag säga.

Är det önskvärt, enligt bibeln, att bli mer gudalik, eller hotar dom med en massa straff och sånt?

Posted on: 2009/5/18 23:14
“I’m often wrong, but I don’t stay wrong.”
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Livets träd
#11


See User information
Det var inte önskvärt av skaparen av människan att människan skulle bli gudalik vid den tiden Adam och Eva levde.
Det var därför dom kastades ut...

Quote:
Jag menar, se vilken röra vi gjort, sen vi blev utslängda. Om han bara kunnat disciplinera oss lite annorlunda, eller åtminstonde ge oss visheten att ta hand om oss...


Vi disciplineras på ett ödmjukt sätt då den fria viljan fortfarande är viktig. Det kan tyckas ta lång tid, men med ett bredare perspektiv så har det gått ganska fort ändå.
En historisk grund att vila på verkar viktig för att helheten skall bli enligt den Gidomliga planen.

Vi har dessutom missbrukat visheten vi fått för att ta hand om oss.

Posted on: 2009/5/19 0:52
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Livets träd
#12


See User information
Quote:
Det var inte önskvärt av skaparen av människan att människan skulle bli gudalik vid den tiden Adam och Eva levde.
Det var därför dom kastades ut...

Men om vi inte får utvecklas så är ju hela, och den enda, poängen med vår existens att behaga gud...
Det får mig att känna mig som ett husdjur.

Som om jag skulle lära mig lite tricks (be, synda inte, gå till ett speciellt hus en gång i veckan) för att roa en kosmisk husse!


Är det fortfarande så, att vi inte får bli mer gudalika?
Är poängen med ditt första inlägg att tekniken ändrar just detta?

Eller ändrades det när vi slängdes ut från lustgården?

Posted on: 2009/5/22 13:04
“I’m often wrong, but I don’t stay wrong.”
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Livets träd
#13


See User information
Quote:
Är det fortfarande så, att vi inte får bli mer gudalika?


Ah - detta är ju själva frågan som jag sitter och klurar på.. och som jag vill diskutera.

DEt är en konsekvens av det som du skrev
Quote:
Som om jag skulle lära mig lite tricks (be, synda inte, gå till ett speciellt hus en gång i veckan) för att roa en kosmisk husse!


Fast jag skulle välja andra ordalag. Sean har man ju det här med om den gud som skapade människorna kanske är en sk. alien och och att den universala skaparen inte är speciellt engagerad i våran existens.
Det finn som Bibeln upplyser oss om flera gudar . och den guden som säger det jag citerade i första inlägget för en diskussion med en annan elohim.
Elohim behöver inte nödvändigtvis översättas till den ursprungliga skaparen - utan är mer en andevarelse utanför vår egentliga fattningsförmåga.
Så vilken gud det är vi/människan i sådana fall skall "leva upp till" är en fråga som går att spekulera djupare i.-
Bara för att jag utgår ifrån bibeln så betyder inte det nödvändigtvis att jag till 100% ger bibelns gud mitt fulla stöd (vad det nu skulle kunna innebära).

Det är besvärligt att diskutera ämnet då så få känner Gud (och jag är nog till stor del en del av den skaran)

Posted on: 2009/5/22 15:14
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Livets träd
#14
hehe du skulle bra vilja veta det va HuMaHuMHuM =)


följ med mig till trädet vi gällstads kyrka där min blodslinje döljer sig.
så ska jag visa dig det klara, (ouppnåliga) för dem flesta.
följ mig, var med mig denna stund.

kommer du?
du väljer stund men den måste vara komplex.

vid muren ligger en murare begravd, vilandes under en stjärnklar himmel, känner du igen..
hemligheternas hemlighet.

så.. kommer du.

följ mig.
du är värd det.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Livets träd
#15


See User information
Ja, det är inga lätta förutsättningar du bestämmer för det spörsmålet.

Själv tror jag att vi inte har något val. Vi måste bli mer gudalika, ty det är vad evolutionen pysslar med. Strävan efter det perfekta är alltså en naturkraft, och i stort sett oberoende av enskilda individens ansträngningar. Den är liksom inbyggd i vår önskan att skapa nya versioner av oss själva.

Varje generation som föds, har fler möjligheter än den föregående. Naturligtvis med vissa avvikelser i varierande skala, men på det stora hela. Det blir tydligt om man ser till det dagliga livet idag, jämfört med för 50, 500, 5000 och 50000 år sedan, för att täcka den moderna människans historia.

Sen vad gäller gud... Accepterar man att förändring är en del av guds verklighet, så är förändringen, av gud bestämd. Inte sant?

Ett barn förändras och blir vuxen, och varje individ är unik.
Vår förändras och blir sommar, men även den årstiden är unik.
Mönstren upprepar sig, och men förändrar sig ockå i varje cykel, för att mer harmoniskt passa in i sin omgivning.

Varje förändring som berör oss, förändrar ju även hur gudalika vi är.

Om man väver in potens (inte sexuell sådan) i begreppet gud, vilket jag inte tror är ovanligt, så kan man nog objektivt dra slutsatsen att den moderna människan är mer potent än stenåldersmänniskan. Helt enkelt för att vi kan påverka vår omgivning i högre grad.

Borde vi då inte kunna dra slutsatsen, genom observation av guds verklighet, att gud önskar att vi blir mer gudalika.

Detta måste ju gälla oavsett futtiga människors, ibland taffliga försök att kondensera Guds Ord i någon slags skriven form.
__

Men som alltid när det gäller andlighet, så har vi liten möjlighet att nå objektivitet och samförstånd. Detta tycker jag du belyser väldigt väl, när du skriver, Quote:
Sean har man ju det här med om den gud som skapade människorna kanske är en sk. alien och och att den universala skaparen inte är speciellt engagerad i våran existens.

Hur ska du någonsin kunna komma fram till ett objekivt svar?
Hur kan vi någonsin veta vad gud vill, annat än genom ren och skär spekulation och godtycklighet. Dessutom spelar ofta egoism en roll i tolkandet av guds ord, vilket gör min avsmak för organiserad religion än djupare.

Quote:
Det är besvärligt att diskutera ämnet då så få känner Gud (och jag är nog till stor del en del av den skaran)

Jag kan inte annat än hålla med.

Gud är ju en personlig upplevelse, och oavsett hur många spaltmetrar du skriver om din gud, så kommer ingen känna den guden bättre än sin egen, eller sina egna.

Men vi har ju något konkret som binder oss samman....
Där blått är blått och fem myror är fler än fyra elefanter; Verkligheten.

Den behöver ingen definition av gud för att existera.

Så varför blanda in gud alls?

Posted on: 2009/5/23 0:11
“I’m often wrong, but I don’t stay wrong.”
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Livets träd
#16
släktträdet har hittat hem.
http://hem.bredband.net/simander2/sim ... apalatset/bjorn/bmfmf.htm


http://hem.bredband.net/simander2/sim ... apalatset/bjorn/bmfmm.htm

vem var det som sade att jag inte hade släkt från armenien.. sin?

ROMANUS* I LEKAPENOS. Född ca 087. i Armenien


må väl bröder.. in till döden.. segra skall vi..
för jag är beredd att offra mig för er alla.

en för alla alla för en´

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Livets träd
#17
mitt svara på några sekunder gav dig tunghäfta märkte jag.

futtigt.
möt mig då i gränden.
du vill väl veta om jag är gudalik?

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Livets träd
#18
oj förlåt jag trodde du menade till mig.
att det jag sade var fjuttigt.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Livets träd
#19
det börjar bli svårt nu..
ni får mig att vilja gå ner på knä..

varför, varför just jag?
varför ingen annan?

kan någon svara på det.
pm eller vad som helst.

jag vet att vakens sida kommer rebota snart.

och mycket kommer gå förlorat så folk inte kommer kunna läsa detta men tills dess skriv gärna.

jag är mottaglig.
var inte rädd.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Livets träd
#20
under tiden så rockar jag på till meshugga.

http://www.youtube.com/watch?v=ThEN-QRLjCI&feature=related

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Livets träd
#21


See User information
'What is a human being, then?'
'A seed.'
'A... seed?'
'An acorn that is unafraid to destroy itself in growing into a tree'

- David Zindell, The Broken God

Posted on: 2009/5/23 4:04
“I’m often wrong, but I don’t stay wrong.”
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Livets träd
#22
Roliga människor, sätter sig över andra.

Blodlinjer lol som att själen följer blodlinjer, som att den är så trivial.

Kasta inkarnation i papperskorgen då.

Patetiskt.

Mindless and ignorant.

Push your truth on everybody else.

VILKEN sanning, när folk försöker ta monopol på något dom själva inte skapat.

Lek i frid.

Otroligt,, Hjälp varandra istället för sitta och Goja.

Borde skämmas, vissa mig utvecklingen.

Finns ingen utveckling det är därför.

Kanske någon vaknar kanske inte men jag tycker det är uppenbart vad jag ser utspelas framför mig.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Livets träd
#23
det spelar ingen roll.

sanningen kommer komma fram, ja vänta bara.
varför springa andras ärenden.
låg i position?


har du kommit dit där du står inför valet till L?
om vi nu pratar om livets träd.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Livets träd
#24
Så sant som det är sagt.

Springer inte andras ärenden men tolererar inte lögn gro i folk så länge jag kan se eller påverka.

Varför för att jag är här som ett vittne.

Hade jesus kommigt idag hade han först blivigt en tjuv.
Sen hade han hamnat i fängelse.
Mobbad i skolan .
Spottad på dagligen.
Säkerligen diagnosiserad psykiskt sjuk.
Buntvis med omdömesnotarier skulle denna haft baserat på andras avunsjuka och svaghet och se in i sig själva när dom ska reflektera dennes reaktioner.

Baktalat, Torterad, Lurad, och säkerligen hemlös.
Dom rättfärdiga sitter i fängelse(GT)
Hur många jesus tror du inte dödas varje dag?
Vad vet du om vad senanda stod för eller vart hans studerade eller med vilka?
Det är uppenbart att denne var lärd i samma mysterium skolor som dog ut efter nostredamus tid.
Uppenbart att hjärtats väg är Himalyas och tibets lära.
Hur kan du separera när allt är ett?
Hur kan du inte säga att varje liten del av sanning inte är en del av gud, av dig , av allt?
Armenier ligger dessutom inte närmast armeiska släkterna vad gäller blodlinjerna.Även om något så fåfängt som blodlinjer tar emot för mig och tala om så måste jag ändå påvisa din aphjärnas begränsande synsätt gentemot , Tid,Sanningens lagar,Reinkarnation.
Du är inte gammal.
Ditt hjärta vilse men vill vara öppet.
Du är ensam.
Du måste öppna rätt fönster till ditt hjärta.
Tala rätt språk med ditt hjärta.
Fönster finns i ditt sinne ,du väljer vilka du öppnar.
Du måste förstå ditt sinne och dess lagar.
Du har inte inse fortfarande insett tankens process och lärt dig se med hjärtat.

Sluta lev i roten, vi vill alla samma sak.
Dina reaktioner reflekterar komihåg din anpassning.

Som du sa. Sanningen visar sig alltid.

Livets träd är du, är allt, för allt är ett.
Kundalini stoppades av separation.
Ormen är ingen fiende för att bibeln säger det.
Frimurarna vill inte att du ska referera till sanningens lära , utan förkasta dess läror och allt som föknippar så lätt det går så att du kan lura dig själv.

Vilken natur vill du ha i livet.
Växtens eller djurets.Chi eller hormoner och teatern?
Vart är mellanvägen om inte balansen som skapas mellan fördelarna av bägge naturer och själens mål enligt sanningens principer.Alltid enligt sanningens principer.
Vi är trots allt ett utryck av sanningen genom den högsta evolutionen (Buddha) vart annars kommer din kropps kunskap ifrån om inte jorden?
Om man inte glömmer och förkastar falskhetens rot genom att ta ut det användbara och sanna i en situation enligt sanningens principer , hur ska man då gå framåt och fånga dagen?
Om du inte tittar bakåt och lär dig enligt sanningen kan du inte flöda framåt.
Du måste vara redo och dö nu för att gå framåt, menas du måste kunna gå framåt genom att inte förvänta dig något och du måste göra det enligt sanningens principer.
Sanningens principer =Lagra energi = Överföra Energi = Producera energi = Orsak och verkan = Anpassning = Balans.
Det som skiljer dom medvetna från dom omedvetna är att dom medvetna kan urskilja orsak och verkan i samarbete likt filmen matrixen.Även i sinnet (8 faldiga vägen)
Därav hjälper universum den som kan tyda tecknena.
Därav finner sig inte den medvetna medragen av karmiska formaitoner eller känslomässig impuls och genom sin anpassning finner sig i idiotiska situationer.
Den medvetne är medveten om processerna och inser därav dess orsaker.
Allt har ju en orsak svårare än så är det ju inte.
Vill du skilja på gott och ont elelr vill du flöda och isne sanningen.
Kunskapens träd skulle vara menat användas men användas med rätt intention.
Inte utan hjärtats väg.

Sanningen visar sig alltid.
Snarare den har visat sig för längesen ,,om du frågar mig,, och den har alltid varit här.
Frågan är vem som har sett den.
Jag tror nog allt visar sig inom tid.
Lev i frid

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
(1) 2 3 »
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
33 user(s) are online (33 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 33

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS