vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To PostAnonym
MPs flummerier
#1
http://ninjaeconomist.wordpress.com/2 ... artiet-stodjer-ockultism/

Tragiskt att ett sådant flumparti får vara med och styra sverige.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: MPs flummerier
#2


See User information
vad menar du? Lika bra att avskaffa ytrandefrihet? Är det inte det som kallas för ytrandefrihet och att få framföra sina åsikter offentligt. starta organisationer och politiska partier? man behöver inte gå med om man inte har samma åsikter.

Posted on: 2006/5/28 13:48
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: MPs flummerier
#3


See User information
Det är alltså inte bra att odla biodynamiskt? Inte heller att gå till en homeopat?

Posted on: 2006/5/28 14:05
Religion separerar - Andlighet förenar
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: MPs flummerier
#4
Quote:

NoMoreWar skrev:
vad menar du? Lika bra att avskaffa ytrandefrihet? Är det inte det som kallas för ytrandefrihet och att få framföra sina åsikter offentligt. starta organisationer och politiska partier? man behöver inte gå med om man inte har samma åsikter.

Säger du samma sak då G.W. Bush gör eller säger något dumt, eller inför en ny dålig lag?

"Det är frivilligt att rösta på honom."

Jag blir upprörd över att ett sådant skräpparti som miljöpartiet får vara med och styra Sverige.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: MPs flummerier
#5
Quote:

Lightsaber skrev:
Det är alltså inte bra att odla biodynamiskt? Inte heller att gå till en homeopat?

Quote:
Det främsta målet för denna odling, som bygger på lärofadern Rudolf Steiners "uppenbarelser från andevärlden", är dock inte att den ska vara vara miljövänlig. Det är i stället att tillföra produkterna "kosmiska krafter", så att de som äter dem blir mer "andliga". Att odla biodynamiskt är i första hand en ockult handling.

Därför har de biodynamiska odlarna en rad invecklade tillvägagångssätt - man är frestad att tala om "riter". Olika ockulta preparat används, och man utgår också från astrologiska föreställningar. Röllekablommor pressas t ex in i urinblåsor från kronhjort, placeras i solen under sommaren, i marken under vintern och grävs upp på våren. Även kohorn fyllda med kiselpulver och gödsel grävs ned i marken. Småhackade barkbitar av ek läggs i en skalle från något husdjur, omges av torv och grävs ned i marken på hösten på ett ställe där mycket regnvatten rinner förbi. För att bekämpa sorkar strör man ut sorkaska, som har producerats av dessa smågnagares hud när Venus står i Skorpionen. Uppräkningen av sådana bisarra bruk kan göras mycket längre.

I den mån Steiners utsagor är testbara har de i vetenskapliga försök visat sig vara felaktiga. Det kan t ex inte bildas kväve ur kalcium eller kalium med hjälp av väte, något som Steiner tror. Andra påståenden han gör är omöjliga att testa. Ett brännässelpreparat skall således enligt Steiner användas för att göra marken förnuftig. Hur mäter man markens grad av förnuft?

Sammanfattningsvis kan man säga att biodynamiskt jordbruk grundar sig på ovetenskapliga metoder, vilseledande åtgärder och obevisbara antaganden om naturprocesser.

Trots detta är miljöpartiet positivt till biodynamisk odling. Vi har t o m förordat sådant jordbruk i vårt program. Men att generellt stödja denna odling innebär alltså man försvarar ockultism och vetenskapsfientlighet. Detta försvagar miljöpartiets trovärdighet, och får oss att framstå som som ovederhäftiga. Det är också respektlöst mot oss i partiet som är rationalister, skeptiker och icke troende.

Detta är såklart inte bra. Skattemedel ska inte sanktionera sån här skit.

Likaså skall inte icke-fungerande metoder som homeopati saktioneras och stödjas av staten. Det är pengar i sjön och en säkerhetsrisk för patienterna!

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: MPs flummerier
#6


See User information
Jag gissar att de flesta som odlar biodynamiskt, inklusive miljöpartister, inte gör det av den anledning som man hänvisar till i artikeln. Beträffande homeopati så vet jag av egen erfarenhet att det fungerar. Jag känner dessutom flera som blivit hjälpt av det efter att den traditionella medicinen inte kunnat hjälpa dem. Det betyder inte att det nödvändigtvis passar alla men att rakt av kalla det icke-fungerande tyder på okunnighet och fördomar.

Posted on: 2006/5/28 15:09
Religion separerar - Andlighet förenar
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: MPs flummerier
#7
Quote:

Lightsaber skrev:
Beträffande homeopati så vet jag av egen erfarenhet att det fungerar.

Nej det vet du inte. Det kan du inte veta. Det krävs ett dubbelblint försök för att kunna visa att det fungerar.
De försök som genomförts vetenskapligt på detta visar samma resultat av homeopatiskt vatten som av vanligt kranvatten. Precis som man förväntat sig eftersom man spär ut vattnet så mycket att inga molekyler finns kvar av det som man började att späda ut.
Quote:
Jag känner dessutom flera som blivit hjälpt av det efter att den traditionella medicinen inte kunnat hjälpa dem.

Du kan inte veta att det var det homeopatiska vattnet som hjälpte dem.
Quote:
Det betyder inte att det nödvändigtvis passar alla men att rakt av kalla det icke-fungerande tyder på okunnighet och fördomar.

Att kalla det fungerande tyder på okunnighet om vad som menas med att en metod fungerar.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: MPs flummerier
#8


See User information
I Tyskland är homeopati ett obligatoriskt tentamenämne sedan 1993. Där utövar flera läkare homeopati liksom i Storbritannien och flera andra länder. Konstigt att de ödslar tid på att bota patienter med icke fungerande kvacksalverimetoder.

I juni 2003 sändes ett vetenskapsprogram i TV2 om homeopatin, gjort av brittiska BBC. Det mesta tydde på att homeopatisk medicin faktiskt verkar, även på djur. Forskarna Jacques Benveniste, Madeleine Ennis och David Reilly hade fått resultat som stödde homeopatin.

Hur skulle det kunna bli placeboeffekt på djur?

Det har gjorts fler vetenskapliga undersökningar av homeopatisk medicin. Följande information fanns att läsa i septembernumret 1989 av den seriösa amerikanska tidskriften Brain/Mind Bulletin, som tar upp nya tankar:

"I British Medical Journal 5 augusti 1989 publicerades en rapport om en undersökning utförd vid St. Bartholomew's Hospital i London, vilken gav stöd åt homeopatin. Forskarna E. C. Huskisson, Paul Turner och Peter Fischer testade 30 patienter med en reumatisk sjukdom. Patienterna hade undersökts av en homeopat som hade rekommenderat en viss homeopatisk medicin.

Patienterna fick dels den homeopatiska medicinen, dels placebo (dvs man lät patienterna tro att de fick en verksam medicin) vardera i en månads tid. Varken patienterna eller läkarna visste, när den ena eller andra medicinen gavs. Undersökningen gjordes alltså som ett s k dubbelblindtest.

Det visade sig att patienterna blev signifikant bättre, sedan de fått den homeopatiska medicinen, i jämförelse med placebo. Chansen att slumpen åstadkommit resultatet var mindre än en på tusen."

Flera andra undersökningar av homeopatisk medicin har också gett positiva resultat.

I tidningen Lancet, 22 april 1989, tog man upp resultatet av en stor fransk dubbelblindundersökning (149 läkare och nära 500 patienter deltog) där influensavirus framgångsrikt hade bekämpats. Lancet beskrev undersökningen, publicerad i British Journal of Pharmacology (27:329-335) och kommenterade de uppnådda resultaten i positiva ordalag utan att nämna vilken substans som använts, men gjorde till sist det överraskande tillkännagivandet att den verksamma behandlingen var en homeopatisk medicin.
Posted on: 2006/5/28 15:36
Religion separerar - Andlighet förenar
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: MPs flummerier
#9


See User information

Säger du samma sak då G.W. Bush gör eller säger något dumt, eller inför en ny dålig lag?

"Det är frivilligt att rösta på honom."
Ja. Vad skulle jag säga? Det är ju demokrati. Men bara för det så behöver det inte betyda att jag är för eller emot ett parti. Eller har tilltro för dagens politiker. Jag köper inte politiska lögner helt enkelt. Men det är viktigt för de människor som har behov för att yttrycka sig. Eller beblanda sig i det politiska spelet. Får en chans att göra det. Jag gör inte det.Jag blir upprörd över att ett sådant skräpparti som miljöpartiet får vara med och styra Sverige.[/quote]Helt ok att bli upprörd.
Posted on: 2006/5/28 16:36
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: MPs flummerier
#10
konstigt nog visste jag att det var zpz som skrivit den här tråden så fort jag såg rubriken..

ännu konstigtigare är att du fortafarnde tror att politiken, demokratin och yttrandefriheten.

varför ansöker du inte till frimurarna istället för att slösa din energi på oss konspirations medvetna?.!?

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: MPs flummerier
#11


See User information


Utdrag ur en mycket speciell text som återspeglar Historiens gång under 1900-talet och tills nu och hur Världen styrs av en Osynlig Makt ( Osynlig för dom flesta ) :


" Människors " ( står igentligen något annat , men för att inte stöta sig med " felprogammerade Individer , så är det ändrat till " Människor " ) intellektuella kommer att glädjas över sina kunskaper, utan att dock logiskt granska dem. De kommer att genomdriva alla ur vetenskapen hämtade teorier, som är uppkonstruerade av våra agenter i avsikt att uppfostra sinnena i en för oss gynnsam riktning"


"Pressens roll. De nuvarande regeringarna har i sina händer en storartad makt, som styr människors sätt att tänka - det är pressen. Pressens roll är s a s att påvisa nödvändiga krav, framföra folkets klagan, uttrycka och skapa missnöje. I pressen personifieras frispråkighetens triumf. Men regeringarna har inte förstått att begagna sig av denna makt - och den har kommit i våra händer. Genom den har vi vunnit makt och inflytande, medan vi själva har stannat i skuggan. Tack vare pressen har vi tagit guldet i våra händer, även om det kostat oss blod och tårar"Posted on: 2006/5/28 18:56
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: MPs flummerier
#12


See User information
tjena 73:an.....

Det är väl inte möjligtvis det berömda "falsariet" , det mycket speciella textutdraget är hämtat ur ....?

"falsariet" där ca 75% av planerna redan fullbordats.....

borde vara obligatorisk läsning, dock meningslöst för de obotligt hjärntvättade....


mvh eureka


Posted on: 2006/5/29 0:21
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: MPs flummerier
#13
Läs nu detta väldigt noga.

Personerna som beskrivits i denna artikeln, Lars Torstensson och Annika Lillemets, tillhör en falang inom MP som är anknutna till Föreningen Vetenskap och Folkbildning. Ta en titt på deras webb för att själva bilda er en uppfattning, www.vof.se

Denna organisation har infiltrerat flera föreningar och rörelser, bäst har de lyckats med Riksorganisationen UFO-Sverige. Medlemmar i VOF är också medlemmar i Expo, som stämplar Jüri Lina och David Icke som antisemiter.


Och nu är det Miljöpartiets tur. Miljöpartiet är inget "flumparti", men nu är det såpass infiltrerat och styrt så det är att anse som Sossarnas förlängda arm snarare än alternativrörelsens...

Vakna!

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: MPs flummerier
#14


See User information


Precis !

Vart tog Orginalet vägen ?Posted on: 2006/5/29 9:49
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: MPs flummerier
#15


See User information
zpz Visar åter igen att hans uppfatning av oberoende media är mer än en aning skruvat. Föreningen Vetenskap och Folkbildning är ju knappast något opartiskt media, och dom flesta vet ju vilka åsikter dom har. Det är possitivt att inte alla partier är lika trångsynta. Sen är det synd att företrädare för Föreningen Vetenskap och Folkbildning har börjat infiltrera MP.

Posted on: 2006/5/29 11:23
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: MPs flummerier
#16
Så här är det i den svenska politiken:

Alla partier förutom MP som finns i riksdagen har skapats utifrån
tillverkade ideologier, gäller både högern och vänstern.

Miljöpartiet har till viss del "skapats" genom medverkan från tillverkade organisationer t ex Greenpeace och Fredsrörelsen.

Inom partiet, t om i styrelsen, finns vakna personer som uträttar ett bra arbete utifrån det ramverk som finns. Och det finns också den raka motsatsen som beskrivet i mitt förra inlägg.

Originalet förändrades som mest för ca 10 år sedan då samarbetet med Socialdemokratin inleddes på riksplanet.

Det svenska miljöpartiet är ändå mindre infiltrerat och påverkat än många utländska gröna partier... än då länge.

Gör skillnad och ställ till med ett himla liv i riksdagspolitiken, rösta på Folkets Vilja i valet -06

www.folketsvilja.se

Kanske kan detta parti, om det kommer in, med stöd både från somliga Miljöpartister och somliga i de andra partierna, stänga ner det svenska 3G-nätet och stoppa utbyggnaden av blåljusmyndigheternas nya system för internkommunikation, TETRA...

...kanske.


 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
38 user(s) are online (38 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 38

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS