vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To Post

« 1 ... 9 10 11 (12) 13 14 15 ... 23 »


Anonym
Re: Chemtrails
Eriksson, och alla andra :)

Jag tycker att vi för en stund kan lägga fakta och siffror åt sidan. Om dom kan dölja existensen av besprutningarna, så kan dom nog lyckas dölja produktionen av stoffet...

Jag satt i bilen på väg till jobbet och funderade lite. nu med 9/11 i antågande....
Att lyckas med den enorma bedriften att lura hela världen, i live-sänd tv, att kapade plan flög in i wtc så att dom rasade samman, är värt varenda oscar som någonsin tillverkats.
En fruktansvärt detaljerad plan, måånga års förberedelser och planerande. Och en herrans massa inblandade människor som ska hålla locket på (och vi vet ju hur människor är...)

Jag tror exempelvis att sprängämnena i wtc-husen planterades in i betongen redan när dom byggdes i början på 70-talet. Planen sträcker sig alltså redan där bra många år tillbaks!
Jag tror inte att det enbart är de synliga/uppenbara faktorerna som är drivkraften bakom en sådan plan, som får sickan i jönssonligan att likna alfapet.

Gubbarna kan omöjligen suttit på 50-60-talet och planerat inmarschen i irak, afghanistan osv. Och att det "bara" skulle handla om att stjäla människor på deras rättigheter i form av hårdare övervakning osv känns långsökt.

Den "stora" planen måste alltså vara någon helt annan. Syftet kan kanske liknas med bedriften egypterna åstadkom genom byggandet av pyramiderna.

Morgonens teori är att de vet någonting som inte vi vet.
Kanske att det är dags för jorden att röra om i grytan. 2012? Och detta har varit väl känt för de med insikt sedan tidernas begynnelse.

Det förklarar också fenomenet chemtrails. Såklart kan man rättfärdiga denna geo-engineering, för att "skydda" befolkningen från kanske starka solvindar eller gammastrålning, och på köpet hålla den hemlig. Alternativet skulle vara att berätta för oss alla att, tyvärr tiden är snart kommen. Kaos skulle brutit ut för länge sedan, och samhällets låda skulle för länge sedan slutat fungera.

chemtrails är verklighet. Det vi måste fundera på är det verkliga syftet.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Chemtrails
Det du gör där är ju både väldigt talande och väldigt intressant.

Du presenterar din tro och dina teorier kring vissa saker och drar utifrån saker du tror är sanna slutsatsen att fenomenet chemtrails också är sant. Är inte det ett väldigt konstigt sätt att resonera på?

Det jag tycker du och många med dig ska inse är att det inte är p.g.a övertygande fakta du tror på chemtrails. Sån fakta finns helt enkelt inte. Snarare är det så att du väljer att tro på fenomenet chemtrails, inte för att du funnit övertygande skäl att göra det utan för att du vill att det skall vara sant och för att det passar in i din världsbild.

Alla är självklart fria att tro och tycka precis som de själva vill, så också när det gäller chemtrails. Som jag ser det verkar det dock vara många som själva upplever att de tagit del av övertygande bevisning om att chemtrails är ett faktum. Kanske i form av ett youtube-klipp.

Men om man verkligen tittar på vad som sägs i nästa alla dessa youtube-klipp är argumentationen sällan speciellt övertygande. Vi får se en rad bilder eller filmer av flygplan som lämnar efter sig långa vita spår. I filmen får man veta att såhär var det inte tidigare utan det hela startade någon gång under 90-talet. Att fenomenet beror på att planen sprutar ut s.o.k chemtrails motiveras nästan alltid med att syftet med den påstådda besprutningen beskrivs. Man "bevisar" alltså att fenomenet beror på besprutning genom att beskriva något man påstår är ett motiv till varför besprutningen sker. Också det ett väldigt konstigt resonemang. Inte i något klipp får vi se "hårda" bevis eller ordentliga förklaringar som pekar mot att besprutning faktiskt är svaret på gåtan.

Ofta förekommer också en massa faktafel eller rena lögner. Bilder på flygplan som påstås vara saker de inte är, felaktigheter om vad om krävs för att moln ska bli till.

Man hoppar alltså helt över frågor som rör själva fenomenet, som: Varför blir det vita trails efter planen? Stannar dom längre idag än tidigare? Hur skulle detta kunna gå till? Finns det andra förklaringar? - Utan man går rakt på teorier om vad dom sprutar ut och varför dom gör det. Något som blir än mer underligt när personerna som gör det beskriver sig själva som sanningssökande och kritiskt tänkande, framhäver sin egen upplysthet och intelligens hävdar att andra människor inte ifrågasätter verkligheten de lever i.

Sanningen är snarare den att om man, genom ett youtube-klipp övertygas om att chemtrails faktiskt är fakta antagligen är den minst kritiska personen som existerar.

För om man rent förutsättningslöst tittar på fenomenet med kvarliggande trails efter flygplan och gör en lista av möjliga orsaker till detta kommer chemtrails komma väldigt långt ner på den listan. Men nån sån värdering görs aldrig. Min slutsats är då att om man väljer att helt bortse från andra möjligheter och blint hävdar en viss åsikt är denna åsikt snarare en reflektion av dig själv än av sanningen.

Edited by Eriksson on 2010/9/9 21:04:15
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Chemtrails


See User information
Jag kan inte förstå vad det är som gör chemtrails så otroliga? Det är väl en ganska enkel tillämpning av kända tekniker och nån direkt brist på droger och gifter är det väl inte i olika militära stabers husapotek precis...

Att inte både undersöka möjligheten att använda sådana stridsmedel och att se hur man skall FÖRSVARA sig mot attacker betraktar jag som tjänstefel!

Bekämpade man inte talibanernas odlingar från luften i de inledande stridshandlingarna i Afghanistan förresten? För att hindra dom från att tjäna pengar som kunde användas för att köpa vapen och ammunition? Inte fan sköt man väl med kulsprutor på fälten för att träffa vallmofrökapslarna????

Posted on: 2010/9/9 22:57
"Använd skallen, Nollan! Om inte vi kan se dom, hur fan skall dom kunna se oss???" (Knasen, 1967)
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Chemtrails
Att det finns teknik för besprutning från flygplan och att det sker besprutningar från flyg är naturligtvis inget jag förnekar. Huruvida eller i vilken omfattning man använde det som stridsmedel i Afghanistan vet jag inte, men att det skett i tidigare konflikter är klart. Frågan om Chemtrails handlar ju dock inte om flyplansbesprutning i allmänhet utan om huruvida planen som vi ser lämna vita trails efter sig på himlen gör det p.g.a att dom besprutar oss med något. Notera att det är väldigt stor skillnad på dessa saker och att det bara för att det går att bespruta med flygplan inte gör det troligt att trails efter flygplan på hög höjd beror på besprutning.

Det är ju det långa vita trail som ett plan lämnar efter sig som av många anses vara beviset för att planet besprutar oss med något. Här framhålls plan som lämnr ett kvarliggande trail efter sig som ett chemtrail-plan och ett plan vars trail försvinner som ett vanligt plan. Och det är denna slutsats jag invänder mot. Kopplingen mellan kvarliggande trials och besprutning finns inte.

Jag ska gå igenom några saker som leder mig till denna slutsats.

En tumregel när det gäller gas i atmosfären är att om det är vitt är det nästan alltid tal om vatten. Eftersom trailsen är vita är det därför lätt att tro att det rör sig om vatten. Något som ytterligare talar för detta är att den varma luften i en jetmotor enligt alla kända samband bör fälla ut vatten när den snabbt kyls ner. Också storleken på trails leder till att tro att vatten är det enda troliga alternativet. Som jag tidigare skrivit är massa på ett sånt trail vi kan se säkerligen fler hundra ggr så stor som något plan kan lasta. Detta talar för att trailsen består till största del av vatten eftersom massan av det vatten som bildas vid förbränning till 90 % kommer från den luft i vilken förbränningen sker och endast 10 % från bränslet i planet. Detta leder till en enorm utväxling av bränslemassan och möjliggör den stora mängden. Att ett plan skulle kunna lasta motsvarande mängd av ett annat material är därför uteslutet.

Olika typer av motorer producerar också olika typer av trails (något som det finns mkt information om på nätet) beroende på bland annat förbränningsgrad och lufttillförsel. Vatten finns redan naturligt i atmosfären och vi kan se hur det uppför sig olika beroende på temperatur, höjd, tryck osv (moln). Detta kan vi också observera när det gäller trails från flygplan. Om planet passerar genom ett fuktigt luftpaket bildas i stort inget trail alls. Högre höjd tycks (enligt egnaobservationer) innebära högre sannolikhet för att ett trail blir liggande en längre tid. Nätter med låg molnlighet och därigenom en lägre lufttemperatur som följd av ökad utstrålning tycks bilda gynnsamma förhållanden för att trails skall ligga kvar under en längre period morgonen där efter.

Detta är alltså exempel på där temperaturen i luften uppenbart påverkar benägenheten för trails att dröja kvar.

Dessa egenskaper och de faktum jag gått igenom leder till att jag tror att det vita i trails från flygplan är precis det vi förväntar oss att det skall vara, vatten. Att det skulle vara något annat är otänkbart. (Ett flygs avgaser består naturligtvis också av andra partiklar; sot, koldioxid osv - här är det det vita vi kallar trails som avses)

Om vi arbetar vidare med tesen att planen faktiskt också sprider något annat än avgaser och vatten (tex barium) innebär det om vi köper ovanstående resonemang att vi har två alternativ att se närmare på. 1) Något blandas i planens bränsle 2) Planen sprutar förutom vatten från motorerna också ut något annat.

I båda dessa fall gäller då att det som i tillägg till vatten sprutar ut bakom planet har den egenskapen att det ändrar vattnets egenskaper på ett sådant sätt att trails ligger kvar på himlen istället för att upplösas som de "borde göra". Detta eftersom det bara är de plan som efterlämnar sig ett kvarvarande trail som pekas ut som chemtrail-plan av de som förespråkar teorin.

Efter att ha lagt ner en hel del arbete på att följa plan som lämnar kvarliggande trails efter sig på flygradar kan man konstatera att det stora flertalet av de plan som lämnar kvarliggande trails är vanliga trafikplan i passagerar- eller annan linjetrafik. Detta torde då utesluta alternativ 2 ovan då det annars skulle innebära att någon byggt in hemliga lastrum för barium i vanliga flygplan utan att någon märkt det. Något som också krävs är att barium har egenskapen vi efterfrågat, något jag inte vet säkert men är mkt tveksam till. Dessa lastrum lyckas också fyllas på medan planet är på flygplatsen utan att nån märker det. - Detta är naturligtvis uteslutet.

Alternativ 1 återstår då. Att någon blandat något i flygbränslet. För att slå hål på detta ber jag er titta extra noga på hur tankningen går till på Arlanda nästa gång ni flyger därifrån. Samma sak gäller de flesta större flygplatser.

I marken under plattan finns precis som på en bensinmack tankar nergrävda. När ett plan tankas kopplas en slang mellan ett hål i marken och planet. På arlanda finns enligt uppgifter jag fått tre olika påfyllnadsställen till dessa system. De är uppdelade på terminaler. Alla plan som tankas på terminal 5 får alltså sitt bränsle från samma källa osv. Eftersom kvarliggande trails inte uppkommer efter alla flygplan, inte ens alla flygplan av samma fabrikat eller typ som startat från samma terminal samma dag kan man nog med stor säkerhet avfärda att något som orsakar kvarliggande trails blandats i bränslet. Trailsen måste alltså ha en annan orsak.


Om vi sedan tar med i beräkningen den enorma kostnad det skulle medföra att bara flyga omkring och dumpa tonvis med metall (som många påstår att det rör sig om) samt det praktiskt omöjliga i detta förefaller det än mer osannolikt att det skulle vara så att kvarliggnade trails efter flygplan beror på att planen som lämnar dom besprutar oss med ngt. Aluminium och barium är båda mkt dyra metaller som snabbt skulle bränna hål i även den största budget. Att det sedan hade varit tämligen ineffektivt att bespruta något/någon från 10-13 km höjd talar också emot teorin. Andelen förlorat material skulle vara oerhörd stor. Den besprutning vi är vana att se från flyg sker av förklarliga skäl på mkt låg höjd (se besprutning av grödor Vietnamkriget mm).

Att tro att någon är redo att lägga ner mångmiljonbelopp på att fem plan ska flyga över lilla Jönköping och förhoppningsvis orsaka nån typ av medicinsk icke-påvisbar effekt på några tusen personer i lilla Sverige verkar för mig otänkbart. Häromveckan såg jag dessutom ett plan som lämnade ett trail efter sig när jag vandrade i Härjedalsfjällen -> befolkningstäthet 1 person / 50 km2! Men det är jag det.


Sammantaget drar jag följande slutsats:


Kvarliggande trails finns och det ser inte alls trevligt ut. Jag säger inte med detta att det är naturligt eller bra. Bara att det har andra orsaker än besprutning från planen som lämnar dem.

För att hitta orsaken får men nog gå till mer regelrätta observationer. Motortyp spelar in, likaså höjd och temperatur. Flyger planen högre idag än på 70-talet ? Är de fler? Är luften förorenad av annat? Påverkar vädret? Används andra typer av bränslen? Osv osv...? Jag har såklart inte svaret men menar att det är en väldig genväg att påstå att att det är chemtrails rakt av.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Chemtrails


See User information
Ericsson..Samtalen ligger på en aldrig så hög nivå som nu...med våra mått mätt, men så här lyder ett samtal mellan mig och en i korridorerna..

Utan att röja någon ID så kan jag delge dig detta.Kan du xxxxx vilja titta på detta och försöka ge en rimlig förklaring till fenomenet.
Jag tycker nämligen att vi borde få veta vad vi sprayas med...
Som miljökämpe så har jag svårt att finna mig i att det öses farliga metaller över oss... det borde prioriteras då det förgiftar hela vår natur......

xxxxx: kemikaliepolitiken var en av de frågor vi jobbade mycket med när xxxxx xxxxxxx ansvarade för den i EU-parlamentet. Vi jobbar med det fortfarande förstås men det är svårt att få gehör av andra. Folk vill nog helst inte veta vad de utsätts för eftersom de mår dåligt av kunskapen.

Jag: Med all respekt xxxxx men tycker du inte att vi borde vara listiga som ormar och exponera detta ?
Jag tror nämligen att folk kommer att må mycket sämre när det kommer fram att regeringarna mörkat om det, det kommer med all sannolikhet att spä på politikerföraktet, men å andra sida skulle de höjas till skyarna om detta fick en ände, vi i Chemtrail truth Sweden kämpar just med den saken här hemma men saknar våra politikers deltagande......
Det förefaller lite paradoxalt att beskatta utandningsluften medan vi får detta över oss.... P

xxxxxx: Vi brukar beskyllas för att skrämma människor när vi pratar om kemikalier, klimatpåverkan etc. Därför brukar jag vara så pedagogisk jag kan när jag är ute och pratar med ungdomar om vad som pågår och vad vi gemensamt måste göra för att få stopp på det. Listig som en orm eller pedagogisk. Det kanske är samma sak

Jag: Här samlar vi folk från hela landet för att kartlägga omfattningen.. http://grou.ps/chemtrailtruthsweden

xxxxx : Ska berätta det för Eva (Eva Goés) http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&dok_id=GL02U416

Jag: Tack xxxxx

Så att bygga stawman av det tjänar ingen på idag, du får tänka en oktav högre Ericsson, du kanske är en av de xxxxx menar må dåligt av kunskapen om det...

tack för ditt deltagande i diskussionen.

Posted on: 2010/9/10 7:51
Ju flera kockar ju mindre till gästerna..
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Chemtrails


See User information
Man kan komma långt med ren logik. Vi har nästan inget militärt försvar kvar idag, alltså förväntar man inte konventionella militära attacker. Om alltså den lede fi inte kommer med stridsvagnar eller vanliga bombplan, så kommer han väl med nåt annat då...

Vi har sett i Afghanistan hur båda sidor faktiskt använder sig av bomber på nya sätt. USA/Eurosidan med droner och taliban med vägbomber. De enklaste och "nygamla" medlen tycks nu vinna kriget!

Den som haft myror i huset vet att man genast tar till kemikalier. Att klämma ihjäl dom en och en är inte särskilt effektivt. Tror någon att fienden tar hänsyn till oss och vill spela gentleman?? Knappast!

Om chemtrails är svåra att påvisa gör ju det knappast saken sämre för en angripare. Eller?????????????

På sjuttiotalet delades den s.k "Folkmasken" ut till alla hushåll i Sverige som skydd mot bakteriologiska och kemiska angrepp. Har alla redan glömt det? Man ser dom fortfarande på loppis ibland.

Historielöshet är inte bara tråkig, den är farlig.

(PS min mormor hade ett rätt grymt sätt att bekämpa svartmyror. Hon lät dom hitta en skål med socker och när sen allihop kom myllrande för att hämta hällde hon kokande vatten på dom. Ett krig i miniatyr DS)

Posted on: 2010/9/10 8:03
"Använd skallen, Nollan! Om inte vi kan se dom, hur fan skall dom kunna se oss???" (Knasen, 1967)
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Chemtrails

Att det skulle röra sig om något straw man - byggande skulle jag vilja avfärda.

- Jag tycker för övrigt att det är att kasta handgranater i glashus när någon från Chemtrail truth Sweden ber folk som är öppna för alla möjligheter att tänka "en oktav högre".

Det som skiljer oss åt i denna fråga är som jag ser det att du valt att hoppa över en ganska central bevisfas och hoppat rakt på att vilja avslöja något du egentligen inte har stöd för existerar. Jag har följt "snacket" på Chemtrail truth Sweden och några av de aktiviteter ni sysslar med för att bevisa eller framhäva chemtrails är under all kritik.


Om jag ska vara ärlig är din mailkonversation med Carl Schlyter eller Isabella Lövin som jag gissar att det rör sig om inte speciellt imponerande heller. Förhoppningsvis rör det sig om en liten del i en större diskussion. Självklart är det bra att fråga och se vad som kan komma ut av det, så kör på. Men att seriöst tro att sanningen om chemtrails är någon varje parlamentsledamot sitter på är ju knappast i linje med att projektet skulle vara hemligt.

Varför frågar ni inte också flygplanstillverkare, meteorologer, klimatologer, flygledare osv osv om deras tankar kring fenomenet? Kanske kan man hitta en annan förklaring där.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Chemtrails
Quote:

Asgeir skrev:
Man kan komma långt med ren logik. Vi har nästan inget militärt försvar kvar idag, alltså förväntar man inte konventionella militära attacker. Om alltså den lede fi inte kommer med stridsvagnar eller vanliga bombplan, så kommer han väl med nåt annat då...

Vi har sett i Afghanistan hur båda sidor faktiskt använder sig av bomber på nya sätt. USA/Eurosidan med droner och taliban med vägbomber. De enklaste och "nygamla" medlen tycks nu vinna kriget!

Den som haft myror i huset vet att man genast tar till kemikalier. Att klämma ihjäl dom en och en är inte särskilt effektivt. Tror någon att fienden tar hänsyn till oss och vill spela gentleman?? Knappast!

Om chemtrails är svåra att påvisa gör ju det knappast saken sämre för en angripare. Eller?????????????

På sjuttiotalet delades den s.k "Folkmasken" ut till alla hushåll i Sverige som skydd mot bakteriologiska och kemiska angrepp. Har alla redan glömt det? Man ser dom fortfarande på loppis ibland.

Historielöshet är inte bara tråkig, den är farlig.

(PS min mormor hade ett rätt grymt sätt att bekämpa svartmyror. Hon lät dom hitta en skål med socker och när sen allihop kom myllrande för att hämta hällde hon kokande vatten på dom. Ett krig i miniatyr DS)Jag förstår inte alls på vilket sätt du tycker att det du skriver ovan har att göra med fenomenet chemtrails!

Att tycka att nedrustningen av militären talar för att chemtrails är ett faktum är riktigt riktigt riktigt långsökt!

Dessutom har Sverige sett till länder i samma storlek ett väldigt stort flygvapen... jag drar inga slutsatser kring det, men du kanske kan använda informationen för att bevisa varför mjölk surnar..

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Chemtrails


See User information
Samtalet sker inte med någon av dessa...
"Om jag ska vara ärlig är din mailkonversation med Carl Schlyter eller Isabella Lövin som jag gissar att det rör sig om inte speciellt imponerande heller."
Om du tror att det är för att imponera så har du skitit in i fel vedbod och om du deltar i kampen för att dölja det så kan jag bara säga lycka till....

Posted on: 2010/9/10 10:07

Edited by gaston on 2010/9/10 10:36:02
Ju flera kockar ju mindre till gästerna..
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Chemtrails


See User information
För att trösta dig Eriksson har jag faktiskt talat med en person som är insatt i tankegångarna hos en metereolog hos Flygvapnet och han lät nästan ordagrant som du! Ännu mer mystiskt, haha...

Posted on: 2010/9/10 10:22
"Använd skallen, Nollan! Om inte vi kan se dom, hur fan skall dom kunna se oss???" (Knasen, 1967)
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Chemtrails


See User information
Dessa två följde jag på radarn..... och de låg på aprox samma höjd..

vilken är vad vi kallar normal contrail....? båda ?

http://i56.tinypic.com/x0w8lt.jpg

Posted on: 2010/9/10 10:42
Ju flera kockar ju mindre till gästerna..
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Chemtrails
Quote:

gaston skrev:
Samtalet sker inte med någon av dessa...
"Om jag ska vara ärlig är din mailkonversation med Carl Schlyter eller Isabella Lövin som jag gissar att det rör sig om inte speciellt imponerande heller."
Om du tror att det är för att imponera så har du skitit in i fel vedbod och om deltar i kampen för att dölja det så kan jag bara säga lycka till....Jag menar självklart inte att du försöker imponera på andra genom att maila med nån i parlamentet. Det jag menar är att Konversationen med personen "på insidan", i "maktens korridorer" av det du skrev att döma förefaller vara ett ganska tafatt försök att bevisa det man tror på. Politiker jobbar inte med att veta utan att tycka.

Kanske det vore bättre att ha kontakt med journalister eller sånna som faktiskt vet något om ämnet.... ?

"Deltar i kampen att dölja det" - hmm... Om det finns en sån kamp så kan jag berätta att jag varken deltar i den eller vet att den existerar. Min bild är snarare att de med faktisk kunskap i ämnet avfärdar denna terori som inget annat än rent trams! Jag skulle gärna vilja veta varför kondensationsspår från flyg ligger kvar och beter sig som dom gör. Jag har bara inte stängt några dörrar när det gäller vad orsaken kan vara - något som du verkligen verkar ha gjort.

Jag utesluter inte att det kan visa sig att vissa delar av teorin kring chemtrails stämmer. Men just nu finner jag inga skäl att tro att den gör det. Snarare finns det inget som pekar mot att det som sägs ang. chemtrails skulle stämma.

Enda sättet att få det att låta troligt bygger på en rad omöjliga antaganden om en massa saker och på att man accepterar alla de andra antaganden som görs om anläggningar som HAARP och NWO. I det hela taget vilar teorin på en mycket lös grund. Av denna anledning tycker jag ur ett någorlunda objektivt perspektiv att det borde ligga i förespråkarnas intresse att förstärka denna grund. Jag förstår att det är det du försöker göra genom att kräva granskning på politisk nivå, och det kanske är ett sätt att göra det.

Min personliga åsikt är dock att det för att vanliga människor, journalister och makthavare skall få upp ögonen för frågan måste presenteras bevis på att det ni påstår sker verkligen sker. Och där är det idag ett stort svart hål. Det finns inga sådana bevis. Mer energi kanske därför borde läggas på den naturvetenskapliga aspekten av fenomenet. Det minsta man kunde göra var iaf att inte helt ignorera den.

Om det senare visar sig finnas stöd för det teorin påstår och man kan visa det med riktiga bevis kommer det nog visa sig vara betydligt lättare att få med sig andra på att verkligen reda ut vad som händer. Anledningen till att detta inte sker tror jag beror på att ingen får fram sådana bevis - och då kanske man måste vara redo att pröva sin egen ståndpunkt i frågan. Men detta gör väldigt få anhängare till denna teori. Självklart ska man uttömma alla möjligheter, men att stå och trampa,kolla på youtube-klipp och aldrig utmana sin tro ger inte så mkt i längden. Genom att göra på detta vis, stänga dörren för riktiga undersökningar, måste man inse att det man främst ägnar sig åt är ren tro, man hgar valt att tro på något och drar sig för att utmana denna tro. Med den metodiken skulle vi antagligen fortfanrande tro att åska orsakas av Tor som slår med sin hammare...

I längden är det ju ohållbart att man på förhand bestämmer sig för vad som är sant och sedan väljer att i ur och skur vägra pröva denna ståndpunkt när det finns skäl till det. Jag är redo och lovar att vara den första att testa min ståndpunkt i frågan då bevis som stödjer teorin presenteras. Men tills dess ser jag som kritiskt tänkande individ inget annat val än att avfärda teorin om chemtrails som osannolik och önsketänkande.Jag vet att just du är mer grundlig och mer seriös med denna fråga än de flesta andra. Så mkt av kritiken ovan kanske inte gäller just dig. Jag ställer mig dock frågande till hur det kan komma sig att en person som sysslat med denna fråga sedan 1996 inte har mer information som pekar mot att teorin stämmer att presentera, men det kanske du har?

Såg nyligen ett youtube-klipp där någon påstod att det kanske syntes chemtrails i filmen Death Race 2000 från 1975. Detta tyckte jag verkade intressant, mest för att det är en av mina favoritfilmer, men också för att tidpunkten är intressant. Det påstås ju av många att fenomenet med chemtrails och sprayning startade först på 1990-talet. Jag såg filmen igen och visst kan man vara öppen för att det är samma fenomenen i filmen som vi ser på himlen - kolla det om ni har tid, och dra era egna slutsatser.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Chemtrails
Quote:

gaston skrev:
Dessa två följde jag på radarn..... och de låg på aprox samma höjd..

vilken är vad vi kallar normal contrail....? båda ?

http://i56.tinypic.com/x0w8lt.jpg


Vad som menas med normal kan ju såklart diskuteras. Men om normal definieras som "icke orsakad av besprutning från planet i fråga" skulle jag säga att båda är normala, ja. ;)

Molnet nederst i bild tycks ha en större utbredning än molnet i övre delen av bilden, de ligger också på ungefär samma höjd, vilket av molnen anser du vara normalt...båda?

Vilken flygplanstyp rörde det sig om?Edited by Eriksson on 2010/9/10 11:16:28
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Chemtrails
Quote:

Asgeir skrev:
För att trösta dig Eriksson har jag faktiskt talat med en person som är insatt i tankegångarna hos en metereolog hos Flygvapnet och han lät nästan ordagrant som du! Ännu mer mystiskt, haha...


Jag behöver inte tröstas, men tack ändå.

Vad är mystiskt med det menar du? Att jag därför måste vara en del av det etablerades försök att tysta den grupp klarsynta individer som vaken.se:s debattörer utgör? Anställd av försvaret kanske?

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Chemtrails


See User information
En ombyggd

KC 135 stratotanker eller KC 10 Extender.

Det finns ett antal " WhistleBlowers " ( klarsynta individer ) som är beredda att träda fram när tillfälle ges. Bland annat militärer , underrättelsefolk, politiker.........

Så att föra en debatt med Eriksson i nuläget är totalt meningslöst.

Posted on: 2010/9/10 11:05

Edited by Spartacus88 on 2010/9/10 11:21:27
Edited by Spartacus88 on 2010/9/10 11:22:18
Edited by Spartacus88 on 2010/9/10 11:22:51
Edited by Spartacus88 on 2010/9/10 11:24:24
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Chemtrails


See User information
Quote:

Eriksson skrev:
Quote:

gaston skrev:
Dessa två följde jag på radarn..... och de låg på aprox samma höjd..

vilken är vad vi kallar normal contrail....? båda ?

http://i56.tinypic.com/x0w8lt.jpg


Vad som menas med normal kan ju såklart diskuteras. Men om normal definieras som "icke orsakad av besprutning från planet i fråga" skulle jag säga att båda är normala, ja. ;)

Molnet nederst i bild tycks ha en större utbredning än molnet i övre delen av bilden, de ligger också på ungefär samma höjd, vilket av molnen anser du vara normalt...båda?

Vilken flygplanstyp rörde det sig om?http://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_737

Men du anser alltså att båda är normala contrails....?

Med normalt menar jag vad som är brukligt under dessa förhållanden... och du anser att båda är normala under samma förhållande ?
Posted on: 2010/9/10 11:29
Ju flera kockar ju mindre till gästerna..
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Chemtrails
Quote:

gaston skrev:
Quote:

Eriksson skrev:
Quote:

gaston skrev:
Dessa två följde jag på radarn..... och de låg på aprox samma höjd..

vilken är vad vi kallar normal contrail....? båda ?

http://i56.tinypic.com/x0w8lt.jpg


Vad som menas med normal kan ju såklart diskuteras. Men om normal definieras som "icke orsakad av besprutning från planet i fråga" skulle jag säga att båda är normala, ja. ;)

Molnet nederst i bild tycks ha en större utbredning än molnet i övre delen av bilden, de ligger också på ungefär samma höjd, vilket av molnen anser du vara normalt...båda?

Vilken flygplanstyp rörde det sig om?


http://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_737

Men du anser alltså att båda är normala contrails....?

Med normalt menar jag vad som är brukligt under dessa förhållanden... och du anser att båda är normala under samma förhållande ?Det är naturligtvis helt omöjligt att svara på det utifrån en bild. Och vad är brukligt utifrån dessa förhållanden? Det finns tusentals variabler, det ena planet kanske har en annan typ av motor, flyger genom ett annat luftpaket än det andra osv osv. OM vi säger att normalt är det som naturligt sker genom att släppa ut kondensationsvatten bakom ett flygplan i de fysiska förutsättningarna omgivningarna erbjuder, så skulle jag säga att det är normalt. Men som sagt, omöjligt för mig att dra sånna slutsatser från den bilden. För allt jag vet kan bilden vara manipulerad eller "fixad på" osv.

Det viktiga är att jag inte påstår mig vara nån allvetande domare om vilka trails som är normala eller inte. Bara att jag pekar på att det inte finns något som gör det troligt att trailsen beror på besprutning.

Båda planen var alltså B 737:or, men vilken typ ? Det är det som kanske spelar in.


 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Chemtrails


See User information

Har sett flera vids mm där stats-, försvarstjänstemän, forskare mfl pratar om ett pågående "geoengineering". Misstänker att detta enbart är en omskrivning. Sanningssökare jagar "chemtrails" och "contrails", medans NWO nissarna med sina hantlangare rubricerar det som "geoengineering". Verkar som i så mycket annat, bara lek med ord.

"Contrails o chemtrails har jag ingen aning om, men geoengineering e jag expert på"

Ungefär så...

Posted on: 2010/9/10 11:39
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Chemtrails


See User information


Om Eriksson kartlägger alla flygrutterna för passagerar- och fraktflyg, så kommer han att upptäcka att det finns fler plan på himlen än dessa, som vissa myndigheter inte vill kännas vid...........

Det här har varit särskilt tydligt på tidiga morgontimmar , denna sommar.

Posted on: 2010/9/10 11:49
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Chemtrails

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Chemtrails
Quote:

Spartacus88 skrev:


Om Eriksson kartlägger alla flygrutterna för passagerar- och fraktflyg, så kommer han att upptäcka att det finns fler plan på himlen än dessa, som vissa myndigheter inte vill kännas vid...........

Det här har varit särskilt tydligt på tidiga morgontimmar , denna sommar.


Man behöver inte kartlägga speciellt många plan för att inse att det du säger stämmer. Anledningen till detta framgår dock av informationen på sidorna som tillhandahåller radartjänsten. Sedan finns det säkert somliga flygningar som inte är offentliga också.

Saken är väl den att också helt vanliga passagerarplan lämnar det ni kallar chemtrails efter sig. Detta borde för en seriös individ resa flera frågetecken kring teorin.

Det du säger om morgonen stämmer också enligt vad jag har sett. Då kan man fråga sig vad som är speciellt med morgonen? Flera saker naturligtvis, men en av intresse är kanske att luften är kallare än senare på dagen. Kanske kan de spela in?

Om någon verkligen besprutade oss och inte vill att vi ska veta det, varför inte göra det på natten då det är omöjligt att se?

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Chemtrails
Quote:

Att säga att det där är en konfirmation av chemtrails som rubriken gör gällande är ju årets lögn. Ett reportage som handlar om teorin skulle jag säga.

Dock ett intressant sådant. Och lärorikt. Det mannen som intervjuas säger är ju att det är USAF tankplan som står bakom detta. Det är något vi alla kan avfärda då vi enkelt kan se att det är en massa civila plan som också lämnar dessa kvarliggande trails efter sig.

Syftet med chemtrails sägs också vara som ett stridsmedel för att åstadkomma torka. Att det skulle vara frågan om detta i Sverige kan vi också avfärda. Först och främst genom att utesluta att USA skulle ha så stort intresse av ett minska regnmängden över Jönköping att de skulle flyga dagliga rutter till en miljardkostnad över staden. Sedan också genom att enkelt titta på nederbördsmängden över Sverige i allmänhet och Jönköping i synnerhet och se att den ligger på historiskt normala nivåer, och har så gjort allt sedan fenomenet startade.

Denna typ av stridsmedel finns säkerligen för att användas i krig. Men att koppla dem till kondensationsspår är att vilja tro, inget annat.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Chemtrails


See User information
Fler Teorier..
http://www.willthomas.net/Chemtrails/welsbach-seeding.pdf

Och fler patent..
CHEMTRAIL PATENTS

United States Patent and Trademark Office
1338343 - April 27, 1920 - Process And Apparatus For The Production of Intense Artificial Clouds, Fogs, or Mists
1619183 - March 1, 1927 - Process of Producing Smoke Clouds From Moving Aircraft
1631753 - June 7, 1927 - Electric Heater - Referenced in 3990987
1665267 - April 10, 1928 - Process of Producing Artificial Fogs
1892132 - December 27, 1932 - Atomizing Attachment For Airplane Engine Exhausts
1928963 - October 3, 1933 - Electrical System And Method
1957075 - May 1, 1934 - Airplane Spray Equipment
2097581 - November 2, 1937 - Electric Stream Generator - Referenced in 3990987
2409201 - October 15, 1946 - Smoke Producing Mixture
2476171 - July 18, 1945 - Smoke Screen Generator
2480967 - September 6, 1949 - Aerial Discharge Device
2550324 - April 24, 1951 - Process For Controlling Weather
2510867 - October 9, 1951 - Method of Crystal Formation and Precipitation
2582678 - June 15, 1952 - Material Disseminating Apparatus For Airplanes
2591988 - April 8, 1952 - Production of TiO2 Pigments - Referenced in 3899144
2614083 - October 14, 1952 - Metal Chloride Screening Smoke Mixture
2633455 - March 31, 1953 - Smoke Generator
2688069 - August 31, 1954 - Steam Generator - Referenced in 3990987
2721495 - October 25, 1955 - Method And Apparatus For Detecting Minute Crystal Forming Particles Suspended in a Gaseous Atmosphere
2730402 - January 10, 1956 - Controllable Dispersal Device
2801322 - July 30, 1957 - Decomposition Chamber for Monopropellant Fuel - Referenced in 3990987
2881335 - April 7, 1959 - Generation of Electrical Fields
2908442 - October 13, 1959 - Method For Dispersing Natural Atmospheric Fogs And Clouds
2986360 - May 30, 1962 - Aerial Insecticide Dusting Device
2963975 - December 13, 1960 - Cloud Seeding Carbon Dioxide Bullet
3126155 - March 24, 1964 - Silver Iodide Cloud Seeding Generator - Referenced in 3990987
3127107 - March 31, 1964 - Generation of Ice-Nucleating Crystals
3131131 - April 28, 1964 - Electrostatic Mixing in Microbial Conversions
3174150 - March 16, 1965 - Self-Focusing Antenna System
3234357 - February 8, 1966 - Electrically Heated Smoke Producing Device
3274035 - September 20, 1966 - Metallic Composition For Production of Hydroscopic Smoke
3300721 - January 24, 1967 - Means For Communication Through a Layer of Ionized Gases
3313487 - April 11, 1967 - Cloud Seeding Apparatus
3338476 - August 29, 1967 - Heating Device For Use With Aerosol Containers - Referenced in 3990987
3410489 - November 12, 1968 - Automatically Adjustable Airfoil Spray System With Pump
3429507 - February 25, 1969 - Rainmaker
3432208 - November 7, 1967 - Fluidized Particle Dispenser
3441214 - April 29, 1969 - Method And Apparatus For Seeding Clouds
3445844 - May 20, 1969 - Trapped Electromagnetic Radiation Communications System
3456880 - July 22, 1969 - Method Of Producing Precipitation From The Atmosphere
3518670 June 30, 1970 - Artificial Ion Cloud
3534906 - October 20, 1970 - Control of Atmospheric Particles
3545677 - December 8, 1970 - Method of Cloud Seeding
3564253 - February 16, 1971 - System And Method For Irradiation Of Planet Surface Areas
3587966 - June 28, 1971 - Freezing Nucleation
3601312 - August 24, 1971 - Methods of Increasing The Likelihood oF Precipatation By The Artificial Introduction Of Sea Water Vapor Into The Atmosphere Winward Of An Air Lift Region
3608810 - September 28, 1971 - Methods of Treating Atmospheric Conditions
3608820 - September 20, 1971 - Treatment of Atmospheric Conditions by Intermittent Dispensing of Materials Therein
3613992 - October 19, 1971 - Weather Modification Method
3630950 - December 28, 1971 - Combustible Compositions For Generating Aerosols, Particularly Suitable For Cloud Modification And Weather Control And Aerosolization Process
USRE29142 - This patent is a reissue of patent US3630950 - Combustible compositions for generating aerosols, particularly suitable for cloud modification and weather control and aerosolization process
3659785 - December 8, 1971 - Weather Modification Utilizing Microencapsulated Material
3666176 - March 3, 1972 - Solar Temperature Inversion Device
3677840 - July 18, 1972 - Pyrotechnics Comprising Oxide of Silver For Weather Modification Use
3722183 - March 27, 1973 - Device For Clearing Impurities From The Atmosphere
3769107 - October 30, 1973 - Pyrotechnic Composition For Generating Lead Based Smoke
3784099 - January 8, 1974 - Air Pollution Control Method
3785557 - January 15, 1974 - Cloud Seeding System
3795626 - March 5, 1974 - Weather Modification Process
3808595 - April 30, 1974 - Chaff Dispensing System
3813875 - June 4, 1974 - Rocket Having Barium Release System to Create Ion Clouds In The Upper Atmopsphere
3835059 - September 10, 1974 - Methods of Generating Ice Nuclei Smoke Particles For Weather Modification And Apparatus Therefore
3835293 - September 10, 1974 - Electrical Heating Aparatus For Generating Super Heated Vapors - Referenced in 3990987
3877642 - April 15, 1975 - Freezing Nucleant
3882393 - May 6, 1975 - Communications System Utilizing Modulation of The Characteristic Polarization of The Ionosphere
3896993 - July 29, 1975 - Process For Local Modification of Fog And Clouds For Triggering Their Precipitation And For Hindering The Development of Hail Producing Clouds
3899129 - August 12, 1975 - Apparatus for generating ice nuclei smoke particles for weather modification
3899144 - August 12, 1975 - Powder contrail generation
3940059 - February 24, 1976 - Method For Fog Dispersion
3940060 - February 24, 1976 - Vortex Ring Generator
3990987 - November 9, 1976 - Smoke generator
3992628 - November 16, 1976 - Countermeasure system for laser radiation
3994437 - November 30, 1976 - Broadcast dissemination of trace quantities of biologically active chemicals
4042196 - August 16, 1977 - Method and apparatus for triggering a substantial change in earth characteristics and measuring earth changes
RE29,142 - February 22, 1977 - Reissue of: 03630950 - Combustible compositions for generating aerosols, particularly suitable for cloud modification and weather control and aerosolization process
4035726 - July 12, 1977 - Method of controlling and/or improving high-latitude and other communications or radio wave surveillance systems by partial control of radio wave et al
4096005 - June 20, 1978 - Pyrotechnic Cloud Seeding Composition
4129252 - December 12, 1978 - Method and apparatus for production of seeding materials
4141274 - February 27, 1979 - Weather modification automatic cartridge dispenser
4167008 - September 4, 1979 - Fluid bed chaff dispenser
4347284 - August 31, 1982 - White cover sheet material capable of reflecting ultraviolet rays
4362271 - December 7, 1982 - Procedure for the artificial modification of atmospheric precipitation as well as compounds with a dimethyl sulfoxide base for use in carrying out said procedure
4402480 - September 6, 1983 - Atmosphere modification satellite
4412654 - November 1, 1983 - Laminar microjet atomizer and method of aerial spraying of liquids
4415265 - November 15, 1983 - Method and apparatus for aerosol particle absorption spectroscopy
4470544 - September 11, 1984 - Method of and Means for weather modification
4475927 - October 9, 1984 - Bipolar Fog Abatement System
4600147 - July 15, 1986 - Liquid propane generator for cloud seeding apparatus
4633714 - January 6, 1987 - Aerosol particle charge and size analyzer
4643355 - February 17, 1987 - Method and apparatus for modification of climatic conditions
4653690 - March 31, 1987 - Method of producing cumulus clouds
4684063 - August 4, 1987 - Particulates generation and removal
4686605 - August 11, 1987 - Method and apparatus for altering a region in the earth's atmosphere, ionosphere, and/or magnetosphere
4704942 - November 10, 1987 - Charged Aerosol
4712155 - December 8, 1987 - Method and apparatus for creating an artificial electron cyclotron heating region of plasma
4744919 - May 17, 1988 - Method of dispersing particulate aerosol tracer
4766725 - August 30, 1988 - Method of suppressing formation of contrails and solution therefor
4829838 - May 16, 1989 - Method and apparatus for the measurement of the size of particles entrained in a gas
4836086 - June 6, 1989 - Apparatus and method for the mixing and diffusion of warm and cold air for dissolving fog
4873928 - October 17, 1989 - Nuclear-sized explosions without radiation
4948257 - August 14, 1990 - Laser optical measuring device and method for stabilizing fringe pattern spacing
48050 - August 14, 1990 - Liquid atomizing a94pparatus for aerial spraying
4999637 - March 12, 1991 - Creation of artificial ionization clouds above the earth
5003186 - March 26, 1991 - Stratospheric Welsbach seeding for reduction of global warming
5005355 - April 9, 1991 - Method of suppressing formation of contrails and solution therefor
5038664 - August 13, 1991 - Method for producing a shell of relativistic particles at an altitude above the earths surface
5041760 - August 20, 1991 - Method and apparatus for generating and utilizing a compound plasma configuration
5041834 - August 20, 1991 - Artificial ionospheric mirror composed of a plasma layer which can be tilted
5056357 - October 15, 1991- Acoustic method for measuring properties of a mobile medium
5059909 - October 22, 1991 - Determination of particle size and electrical charge
5104069 - April 14, 1992 - Apparatus and method for ejecting matter from an aircraft
5110502 - May 5, 1992 - Method of suppressing formation of contrails and solution therefor
5156802 - October 20, 1992 - Inspection of fuel particles with acoustics
5174498 - December 29, 1992 - Cloud Seeding
5148173 - September 15, 1992 - Millimeter wave screening cloud and method
5245290 - September 14, 1993 - Device for determining the size and charge of colloidal particles by measuring electroacoustic effect
5286979 - February 15, 1994 - Process for absorbing ultraviolet radiation using dispersed melanin
5296910 - March 22, 1994 - Method and apparatus for particle analysis
5327222 - July 5, 1994 - Displacement information detecting apparatus
5357865 - October 25, 1994 - Method of cloud seeding
5360162 - November 1, 1994 - Method and composition for precipitation of atmospheric water
5383024 - January 17, 1995 - Optical wet steam monitor
5425413 - June 20, 1995 - Method to hinder the formation and to break-up overhead atmospheric inversions, enhance ground level air circulation and improve urban air quality
5434667 - July 18, 1995 - Characterization of particles by modulated dynamic light scattering
5441200 - August 15, 1995 - Tropical cyclone disruption
5486900 - January 23, 1996 - Measuring device for amount of charge of toner and image forming apparatus having the measuring device
5556029 - September 17, 1996 - Method of hydrometeor dissipation (clouds)
5628455 - May 13, 1997 - Method and apparatus for modification of supercooled fog
5631414 - May 20, 1997 - Method and device for remote diagnostics of ocean-atmosphere system state
5639441 - June 17, 1997 - Methods for fine particle formation
5762298 - June 9, 1998 - Use of artificial satellites in earth orbits adaptively to modify the effect that solar radiation would otherwise have on earth's weather
5912396 - June 15, 1999 - System and method for remediation of selected atmospheric conditions
5922976 - July 13, 1999 - Method of measuring aerosol particles using automated mobility-classified aerosol detector
5949001 - September 7, 1999 - Method for aerodynamic particle size analysis
5984239 - November 16, 1999 - Weather modification by artificial satellite
6025402 - February 15, 2000 - Chemical composition for effectuating a reduction of visibility obscuration, and a detoxifixation of fumes and chemical fogs in spaces of fire origin
6030506 - February 29, 2000 - Preparation of independently generated highly reactive chemical species
6034073 - March 7, 2000 - Solvent detergent emulsions having antiviral activity
6045089 - April 4, 2000 - Solar-powered airplane
6056203 - May 2, 2000 - Method and apparatus for modifying supercooled clouds
6110590 - August 29, 2000 - Synthetically spun silk nanofibers and a process for making the same
6263744 - July 24, 2001 - Automated mobility-classified-aerosol detector
6281972 - August 28, 2001 - Method and apparatus for measuring particle-size distribution
6315213 - November 13, 2001 - Method of modifying weather
6382526 - May 7, 2002 - Process and apparatus for the production of nanofibers
6408704 - June 25, 2002 - Aerodynamic particle size analysis method and apparatus
6412416 - July 2, 2002 - Propellant-based aerosol generation devices and method
6520425 - February 18, 2003 - Process and apparatus for the production of nanofibers
6539812 - April 1, 2003 - System for measuring the flow-rate of a gas by means of ultrasound
6553849 - April 29, 2003 - Electrodynamic particle size analyzer
6569393 - May 27, 2003 - Method and device for cleaning the atmosphere

US Patent #5003186: Stratospheric Welsbach seeding for reduction of global warming

Posted on: 2010/9/10 12:22
Ju flera kockar ju mindre till gästerna..
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Chemtrails
Det var ingen "bevis"-film jag la upp.
Bara en teori.

...eller så är det så att vi skapar dem själva, med våra tankar

Varje dag, minut, ögonblick, är en ny verklighet, skapad av vårt kollektiva medvetande

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
« 1 ... 9 10 11 (12) 13 14 15 ... 23 »
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
49 user(s) are online (49 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 49

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS