vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To Post

« 1 (2) 3 »


Re: Lösningar om invandrarproblemet som löser annat också
#25


See User information
Du glömmde att ska man få ut folk i arbete krävs det ochså att man skapar arbete och att man slutar disrkiminera högre utbildade.


Detdär med bidrag tror jag du har fått om bakfoten tror du det är en slump att folk nu går på bidrag när det inte finns jobb och hemlösheten ökar.
Man kan ju inte ändra en marknad förrän man har skapat en annan med möjligheter till förändingar först annars blir det bara kollision..
Med din plan hamnar alla i fängelse och det är väl inte en fängelse industri vi vill skapa , detär ju redan mer eller mindre så nu.

Mitt råd vore att kasta ut bankirerna som inte satsar på det egna landet och börja från scratch eftersom det är dom som sitter och stryper samhället tillsammans med politikerna.

Måste börja i rätt ände.

Posted on: 2010/9/25 16:10
Resized Image
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Lösningar om invandrarproblemet som löser annat också
#26


See User information
Du har rätt Shen, om man utgår från systemet och hur det fungerar idag... Från det perspektivet.
Men inte om man väljer en ny utgångspunkt att se ifrån, låt oss säga tex genom medvetandets ramar... Expandera den lite mer...

Posted on: 2010/9/25 16:15

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Lösningar om invandrarproblemet som löser annat också
#27


See User information
Helt rätt , men man måste börja i rätt ände.
Målet vore ju att ha freemankonceptet som grundlag och sakta montera ner dom nuvarande misslyckade samhällsexperimenten.

Posted on: 2010/9/25 16:21
Resized Image
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Lösningar om invandrarproblemet som löser annat också
#28


See User information

Framför allt, måste man börja med sig själv. Kan inte börja någon annan stans.

Förmodligen den tuffaste nöten att knäcka, då vi måste acceptera/komma ihåg vem/vad vi är. Förlåta och framför allt förlåta oss själva.

<3 to all!

Posted on: 2010/9/25 16:24

Edited by Avatar on 2010/9/25 16:52:40

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Lösningar om invandrarproblemet som löser annat också
#29
Ta bort golfbanor, byt politer, skapa fler bostäder, ta vara på utlänsk kompetens, skrota bensinbilen och skapa vätebilar. Fri el med alternativ källa. Hm dags och frigöra patent eller ska gå i samma fotspår? Skrota det kapitalistiska systemet. Det finns tillräckligt till alla om det sköts på rätt sätt. Riktig återvinning. Sluta producera plaster eller minska tillverkningen. Återinför icke pastöriserad mjölk och återinför mjölkbilen med glasflaskor.
Om vi blickar tillbaka till kapitalistiskt system och slutna patent kommer vi aldrig ut i rymden :)
Skapa församhället med barn och familj i centrum. Kalla det inte för kommunism för då är du på fel tankebana. Det är livet man prioriterar. Sluta skapa -ism på allt som finns... Dom och vi ska inte finnas längre, det skapar klyftor.......

menola

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Lösningar om invandrarproblemet som löser annat också
#30


See User information
Räcker med att återinföra ungdomshus så att barnen lär sig hur man samlas på en plats i samhället och "UMGÅS". Därefter följer allt annat automatiskt...

Vi måste bli mindre rädda för varandra... och umgås mer. Utbyta mer kunskap och tankar(kultur). Dvs skapa en gemensam kultur och förståelse för varandra.

Sedan jag började jobba heltid för några år sedan har jag insett hur isolerade människor blir på företag. Vissa företag är ungefär som fängelser, noll utbyte med andra människor utanför företaget.

Vi måste återupprätta en religionsfri samlingsplats som kan fylla det tomrum som uppstått sedan kyrkan inte längre är det som för samman människor varje vecka. Vi måste i längden skapa ungdomshus "för vuxna" som skapar rum och tid till att umgås med fler människor.

Kommunikation är nyckeln till det mesta...

Görs detta så minskar klyftor helt naturligt mellan politiker och "folket", för då är folket vän med politikerna...

En liten kort (och långsiktig) lösning på allt...

Vår generation fick aldrig lära sig hur man umgås... så vi får satsa på nästa generation... tyvärr tror jag det blir så... vi har knappt förmågan att föreställa oss hur man umgås eller vad för nytta ungdomshus/mötesplatser har...

Posted on: 2010/9/27 9:42
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Lösningar om invandrarproblemet som löser annat också
#31


See User information
Bra mycket bättre och plocka bajs från en ko till sin odling än kemikalier och en mjölkindustri som behandlar kon som en produkt och skiljer på kalvar och mamma kossan åt för att kunna ta rika kalvmjölken till mejeriprodukter.

Sån djurkärlek.
Såna moderskänslor.

Slakta gammla travhästar som säljs till italien och färdas innan slakt långa vägar i vanliga lastbilar.
mmm Respekt för alla varelsers lidande.
För att inte tala om hur man behandlar grisar fågelfän och andra djur.Förgiftar åkrar med kadmium.

Matrix, så van vid fängelset att personen gör allt för att skydda matrixen.
Vore fett mycket bättre om alla vore småbönder egna energitillverkare matoldlare
och bajsplockare till bönder då kanske dom skulle inse värdet av sig själva lite och i andra..

Posted on: 2010/10/1 18:04
Resized Image
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Lösningar om invandrarproblemet som löser annat också
#32


See User information
Vissa kommentarer är raderade...................


Ha en fortsatt trevlig kväll och helg.

Tråskaparens önskemål är detta.......


I den här tråden vill jag diskutera lösningar och ber de som vill diskutera annat hålla sig utanför.

Posted on: 2010/10/1 22:36

Edited by Spartacus88 on 2010/10/1 22:59:10
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Lösningar om invandrarproblemet som löser annat också
#33


See User information
Metaphors morot och piska är nära, men ändå är skattelättnader för arbetsamma invandrare ingen bra idé tror jag.
Det är en etnisk särbehandling i nästan samma grad som bidragen.

Liberalernas idé om medborgartest är jag all for, hur det ska utformas blir en senare fråga.
Först måste man definiera vad svensk kultur är, för det existerar trots att tabun gjort att all nationell identitet hamnat i skymundan.
Och det är inte bara mat, dans och dansbandsmusik som kultur handlar om, wake up people.

En typisk vakenuser höjer dock fingret mot alla normbildningar, något de ofta lärt sig från sin i regel vänstervridna bakgrund (även jag har gjort mig skyldig).
Men om man tänker realistiskt vet man innerst inne att ett samhälle behöver en beteendekod, rättesnören för uppförande.
Den måste också vara gemensam för att förhindra utanförskap, segregation, ghetton och inbördeskrig.
Utan kulturell gemenskap i landet följer kaos (inte helt främmande för en del vakenusers återigen).

Det kan vara en inre kod, vilket det allra helst bör vara för att ha ett fredligt samhälle där alla agerar i samverkan frivilligt.
Eller så blir det påtvingat med bevakningssystem, batonger och piskor och när Farbror Blå vänder ryggen sliter folk varandra i stycken.
Som någon sa tar man itu med sig själv först för att bistå i att åstadkomma ett samhälle med en inre lag.

Så går det verkligen att legislera fram en smidig integrationspolitik i samhället?

Personligen tror jag att det krävs hårdare tag när freden på gator och torg inte upprätthåller sig själv.
Repatriering av utländska återfallsförbrytare är en bra punkt SD står för.
Men man kan givetvis inte skicka dem till länder med dödsstraff eller tortyrrisk, i sådana undantagsfall får de sitta i svenskt fängelse tills en annan lösning kan hittas, inte heller kan man vara så mjuk och menlös som svenskt rättsväsende är idag.
Livstid ska innebära livstid i fall som exempelvis överlagt mord och våldtäkt.

Såg den här artikeln på Sourze nu om SD:s agenda, sant eller falskt?

http://www.sourze.se/SD_dolda_agenda_avsl%C3%B6jad_10724281.asp

Måste säga vissa punkter är lite absurda (som att alla invandrare ska samlas vid gränsen för asyl eller ej), andra rimliga.

SD:s popularitet verkar ha ökat sen valet åtminstone bland nätkulturens svenskar:

http://www.sourze.se/S%C3%A5_tycker_S ... 3_egentligen_10724540.asp

Heder åt de som kommit hit för att få bli svenskar, vad övriga vill här och göra vill jag gärna veta.

Posted on: 2010/10/1 22:39
Säll är den,
som för sig äger
lovord och förstånd uti livet,
ty onda anslag
man ofta rönt
alstras ur andras bröst.
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Lösningar om invandrarproblemet som löser annat också
#34


See User information
alla människor vill samma sak.
Att vara lyckliga slippa vara ensamma överleva och frihet.

Varför dom sliter varandra i stycken är för att dom måste överleva enligt statens regler som inte ger alla samma möjligheter och lämnar vissa utanför.


Repatriering av utländska återfallsförbrytare är en bra punkt SD står för.

Brott kommer från osämja .
Roten är falsk kunskap.

Det är skrämmande och se hur ni argumenterar.

Som småglin.
Släpp taget om illusionen.

människan är en anpassning , kan ni inte se varför folk agerar och gör som dom gör kan ni inte heller se era egna reflektioner.

Orsak och verkan grundtes är genomsyrande.
Vilsenhet kommer från att man hållts undan från att lära sig sina egna processer i sinnet bakom orsak och verkan och anpassningen.

Skulle man inse detta enkla skulle man inte peka finger åt andra.

Posted on: 2010/10/1 22:58
Resized Image
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Lösningar om invandrarproblemet som löser annat också
#35


See User information
Men Shen, givetvis är hela problemet som utmynnat i en bristande situation för invandrarna mitt fel, jag håller fullständigt med.

Därför pekar jag på saker inom mig jag har insett, delar av slutsatsen ser du där ovan.

Enhetliga lagar krävs för att ha ordning vart det än gäller.
Inga lagar eller olika lagar för olika delar av samma samhällskropp resulterar i kaos/konflikter precis som man ser när du menar att någon resonerar som småglin, du är således i konflikt med de värderingarna.

Så vi väljer att antingen ha denna konflikt internationellt, länder och kulturer emellan eller ha den runt hörnet när flertalet kulturer på samma geografiska område hamnar i härdsmälta och några av deras diametralt motsatta värderingar kommer slåss för sin egna överlevnad i den nya hybrid som skrikande och sparkande tränger sig ut ur det sociala arvets livmodershals.

Väljer man hybridkultur, säg mig, vad blir det då för en ny ordning som breder ut sig i världen tror du?

Men för all del, agera på den västerländska, humanistiska programmeringen; Vänd andra kinden till bara, så kanske det löser sig.
När det en dag är annan programmering som gäller, som att de "otrogna" skall huggas ned då kanske det tar emot att tänka som du gör nu.

Samhället står med en överhängande risk för infarkt p.g.a. att man, om man drar en parallell till medicinska termer, mottagit B+ blod i ett omlopp av A-.
Vad svenskfientliga, vänstervridna och humanister gör är likvärdigt med att anklaga näringsupptaget i situationen.

Posted on: 2010/10/2 2:16
Säll är den,
som för sig äger
lovord och förstånd uti livet,
ty onda anslag
man ofta rönt
alstras ur andras bröst.
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Lösningar om invandrarproblemet som löser annat också
#36


See User information
Jag har inte sagt att problemet beror på dig.

Problemet i grunden beror på att skolan lurar konsumenterna till att inte veta det självklara och att inte kunna sin natur.

Lagar behöver man bara när man lurats till att inte kunna se det självklara.

Måste man ha lagar för att känna efter?
För att ha sunt förnuft?
Oskrivna lagar skapas av det självklara.

Vad är det som säger att vi har och välja mellan det ena eller det andra.

vi har ju förmågan att välja sätta stopp för den felande utvecklingen, ska vi vara offer för den hela tiden gör vi inget annat än placerar oss själva på chackbrädan som vi spelas med på.

Vända kinden till för all del men inte i allt det innebär inte att man måste ligga i säng med sin fiende och låta dom använda en som slav.

Ska vi ha förändring måste vi skapa riktig förändring och sluta underordna oss politiker som driver med folk och en lagbok som gör profit på folks lidande.


Posted on: 2010/10/2 11:38
Resized Image
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Lösningar om invandrarproblemet som löser annat också
#37
Hej igen!

Ja, jag rör om i soppar när jag kommer med idéer. Som ni vet har flera privata fängelsen dykt upp. Jag tänker inte ge länkar om detta men de finns. Det sjuka är att vi tar inte hand om våra egna dvs svenska och uteliggare innan de andra som kommer till sverige. Jag har inget emot de som kommer utanför sverige men man måste ändå sköta sig. Som jag ser så är det planerat att skapa en undre klass och polikter kommer att beskatta medelklassen till den undre klassen. Som jag har upptäckt så kommer jag säga igen, Vad var det jag sa! Detta har nu hänt flerta ggr. Många människor sover än och fler behöver vakna innan racet är slut. Världen ser inte bra ut.

Gör något för faan!

menola

PS Vi alla kan fortsätta arbete på samma sätta som vi gjorde när vi gick under det kapitalistiska systemer.... :)

Good bless! Or what ever....

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Lösningar om invandrarproblemet som löser annat också
#38


See User information
Man styr detta land genom ideologisk rasism.

Inte nog med att du aldrig blir accepterad i Sveriges samhälle oavsett om du föddes här eller inte.
Oavsett om du talar svenska eller fler språk.
Oavsett om du är vit eller svart.

Du måste vara rik.

Annars blir man behandlad som skit.
Man accepterar inte ens sig själva.

Det är en efterbliven samhällstruktur som förlitar sig på styra mentalt handikappade människor.

Posted on: 2010/10/4 6:48
Resized Image
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Lösningar om invandrarproblemet som löser annat också
#39


See User information
Kan vi inte diskutera lösningar istället för problemen i den här tråden. Finns massor av andra trådar där problemen diskuteras. Jag vill se kreativa lösningar, men folk står bara och trampar vatten.

Posted on: 2010/10/4 8:50
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Lösningar om invandrarproblemet som löser annat också
#40


See User information
Kreativ lösning...

Vanligen så brukar hemlösa också sakna arbete av naturliga skäl..det går inte att sköta ett jobb om man är "uteliggare", därför är det lämpligt att finna nya modeller för sin tillvaro, detta är en....

04.9 - Tallinn fr 145:-/pers


<!-- /Subtitle ph --> <!-- Internet text ph -->

Kryssning med två nätter ombord och en hel dag att utforska staden Tallinn.

Prisexempel gäller del i B4-hytt, enl prislista. Antalet platser på erbjudanden är begränsade – så skynda dig att boka!

På den resan har man tillgång till EUs handelsavtal som möjliggör diverse fina inköp på vägen.......

Referensnivåer är riktvärden för vad som ska anses vara privatinförsel

Medlemsländerna kan sätta en gräns för hur mycket alkohol och tobak som en person får föra in i landet utan att det betraktas som yrkesmässig införsel. Dessa gränser får dock inte vara lägre än de referensnivåer man kommit överens om inom EU. Däremot kan ett medlemsland om det så önskar sätta högre gränser. Över dessa nivåer kan införseln antas ha ett kommersiellt syfte. Då ska beskattningen ske enligt destinationsprincipen i stället, det vill säga i det land där varan konsumeras. EU:s referensnivåer för alkohol och tobak är:* 10 liter sprit
* 20 liter starkvin
* 90 liter vin (varav högst 60 liter mousserande vin)
* 110 liter öl
* 800 cigaretter
* 400 cigariller
* 200 cigarrer
* 1 kg röktobak.

Köper man ex. 1 KG tobak ( John Silver rulltobak ) så kostar det 1000 :- skr dvs 50:- paketer om 50 gr.

Paket som vissa betalar 100:- för här i Sverige...

Man gör alltså 1000:- upp bara på tobaken på en resa, pengar som finansierar nästa resa......mängden dryckjom är beroende på hur mycket man orkar bära...

Om man då sätter i system att man gör 3 resor i veckan så har man boende i 6 nätter om man ligger i och inte somnar hos någon god vän, vilket är lätt att få med det bagaget.....hehe


Så på detta sätt har man boende och medel till att resa och slipper besvära härbärgen och folk i portuppgångar.....å så blir det en slant över......


Posted on: 2010/10/4 10:01
Ju flera kockar ju mindre till gästerna..
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Lösningar om invandrarproblemet som löser annat också
#41


See User information
Gaston det är skitlätt och skapa jobb.

Man vill bara inte ge dom hemlösa en grundbas.
Eller så har man helt orimliga krav.

När samhället prioriterar egentrycka pengar framför människovärde så är inte systemet mycket och förlita sig på heller.


Posted on: 2010/10/4 14:26
Resized Image
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Lösningar om invandrarproblemet som löser annat också
#42


See User information
För mig är hela rubriceringen av tråden felaktig... Det är precis vad det är, systemfel.

Skulle hetat:
"Lösningar för systemet, som löser annat också"

Posted on: 2010/10/4 14:57

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Lösningar om invandrarproblemet som löser annat också
#43


See User information
Quote:

Avatar skrev:
För mig är hela rubriceringen av tråden felaktig... Det är precis vad det är, systemfel.

Skulle hetat:
"Lösningar för systemet, som löser annat också"

Fast jag vill lösa invandringsproblemet med betydligt humanare metoder än SD. Dvs på ett sätt som också passar invandrarna själva och som gagnar alla.

Posted on: 2010/10/4 15:09
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Lösningar om invandrarproblemet som löser annat också
#44


See User information
Quote:

wavemaster skrev:
Quote:

Avatar skrev:
För mig är hela rubriceringen av tråden felaktig... Det är precis vad det är, systemfel.

Skulle hetat:
"Lösningar för systemet, som löser annat också"

Fast jag vill lösa invandringsproblemet med betydligt humanare metoder än SD. Dvs på ett sätt som också passar invandrarna själva och som gagnar alla.


Well, så länge vi lallar runt med vi och dom-mentalitet, figurerar vi i samma spel och deltar i farsen... Precis som med våra val och den fars vi precis genomgick med fars2010....

Detta verktyg, vi kallar system, kommer behövas göras om. Enligt min egna mening, är "invandrarproblemet" på ett sätt som ett "syftningsfel".

Ser att det finns ett tydligt mösnter här...

Posted on: 2010/10/4 16:03

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Lösningar om invandrarproblemet som löser annat också
#45


See User information
Det är ett vi och dom-problem. Det är inte hos mig problemet ligger, utan hos andra. Jag försökte skapa en tråd utifrån det, men ingen vill prata lösningar, utan alla vill prata om problemet trots att det finns mängder av trådar om detta.

Posted on: 2010/10/4 16:18
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Lösningar om invandrarproblemet som löser annat också
#46


See User information
Quote:

wavemaster skrev:
Det är ett vi och dom-problem. Det är inte hos mig problemet ligger, utan hos andra. Jag försökte skapa en tråd utifrån det, men ingen vill prata lösningar, utan alla vill prata om problemet trots att det finns mängder av trådar om detta.Men det är precis där "problemet" ligger, för att vi (jag menar människors syn) konstant håller det som "vi och dom", i stället se var det grundar sig på...

Lår oss bara ta en "new age" (för den som begränsat stämplar fortfarande, utan att ta in alla aspekter) aspekt, hur skulle vi hantera det om vi verkligen var en erfarenhet av en och samma ursprung? Att dom vi bemöter, verkligen är dig själv på en annan nivå? Bara för en reflektion... Men om? Och om kroppen bara är ett redskap för att själen får gro och utvecklas... Hur skulle då "vi och dom" mentaliteten i det förhållandet? Naivt, trångsynt, eller egoistiskt?Så länge vi väljer att se detta som ett "problem", är det vad det verkligen är. Väljer vi att inte se det som ett problem, utan en möjlighet till förbättring... Har vi nog kommit en bra bit på vägen...


Posted on: 2010/10/4 16:37

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Lösningar om invandrarproblemet som löser annat också
#47


See User information
Fast människor är rädda för det som är främmande. Det är inte bara att säga "sluta - det här är inget problem!" för det är ett problem från bägge sidor.
Därför vill jag diskutera tillsammans med de svenskar och invandrare som finns här på vaken.se vad vi kan göra åt saken. Det går inte som sagt att bara säga det egentligen inte finns något problem, för alla har inte samma tänk som oss.

Posted on: 2010/10/4 16:45
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Lösningar om invandrarproblemet som löser annat också
#48


See User information

Ska man gå till botten med detta, är det inget "Vi" kan göra. Finns enbart En sak, och det är att börja med sig själv...

Man kan säga att allt börjar med en själv.

Posted on: 2010/10/4 17:14

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
« 1 (2) 3 »
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
45 user(s) are online (45 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 45

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS