vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To Post

(1) 2 »


Vad händer med Zeitgeiströrelsen för tillfället?
#1


See User information
Enligt många, t. ex. Kristoffer Hell styrs Zeitgeist av eliten. I deras första film kom de med en del riktig information men vill sedan komma med sin egna lösning som liknar någon slags teknokratisk diktatur. Rörelsen verkar toppstyrd, Fresco och en kvinnlig medarbetare har varit på möten med FN-organ och kungligheter. Jag tror att kvinnan som arbetar för Zeitgeist heter Roxanne Meadows, hon nekade först i en intervju att de haft kontakt med FN men sade en kort stund senare att de haft möten med personer från FN, men hon kanske bara var litet förvirrad?

Har någon sett den sensate filmen Zeitgeist Moving Forward?

Tittade litet på deras svenska sida där man bland annat kan läsa detta:

"EOS (Europeean Organization for Sustainability) har pratat om planer att få hit Jacque Fresco och Roxanne Meadows till Sverige i sommar.

För detta event planerar de att ha med några framstående Science Fiction författare och forskare så det blir som en ensamble av person där TVP ingår :)"


Det är välkänt att de flesta kända Sci-Fi författaren på möten får reda på vilka agendor de ska skriva om i sina böcker. En del Sci-Fi författare är dessutom höga frimurare, t. ex. var Arthur C. Clarke det som verkar ha varit inne på liknande framtidsplaner som Zeitgeströrelsen.

Vidare verka de vilka ändra människor, något som liknar Storbritanniens myndigheters beteendeförändringsprogram:

För att på ett smidigt sätt kunna skapa förändring av vårt samhälle, är det främst två faktorer som måste tillgodoses. Människans värderingar, som grundas på våra uppfattningar och kunskaper, måste uppdateras och förändras genom utbildning och en noggrann analys av oss själva. För det andra så måste den omgivning som göder de gamla värderingarna förändras i takt med den nya världssynen. Samspelet mellan en människas värderingar och dennes omgivning är ju det som påverkar hennes beteende.

De menar vidare att det inte finns en grupp som utgör en ny världsordning utan att det endast är en tendens, även om det kanske kan beskriva som en tendens finns det ju väl utarbetade planer, think-tanks och familjer som haft detta som mål i minst hundratals år:

Det finns t.ex. en stor grupp som ständigt talar om den "Nya Världsordningen" och tanken på att det finns och alltid funnits en skara högt uppsatta personer som haft som mål att ta över och styra världen i en riktning som gynnat dom själva.

Det här är, i viss utsträckning, sant.

MEN, misstaget ligger i att denna grupp inte alls är en grupp. Utan det är en tendens


Det lär ju knappast vara så effektivt att samarbete med elitens organ som FN, den gröna rörelsen (sustainability) och påverka unga människors synsätt genom att dela ut filmer med mera. Om de vill få bort den tendens de kallar den nya världsordningen borde de väl snarare boka in möten med Rothshild, Rockefeller med flera och be dem sluta med sina ondskefulla planer, fast Peter Joseph tror inte att det finns ondska så det kanske blir svårt.

Posted on: 2011/1/23 13:45
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Vad händer med Zeitgeiströrelsen för tillfället?
#2


See User information
vad vi kan lära av zeitgeist movement är att de visar ett alternativ till livet vi lever idag.
klart folk vill veta hur mycket bättre vi kan ha det än hur illa det faktiskt är.
freeman är ju involverad i rainbow family och talar också
om starta the friendship agenda, som han kallar det för tillfället.
hoppfullhet och bra alternativ får med folk som inte vill höra om nwo.

the way to fight evil is to walk away from it, sa charlie vietch i en av sina kontemplerande videos. bra sagt.

cromsjö talade ungefär om samma sak i videon där han sitter
och samtalar med sin vän i spanien.

Posted on: 2011/1/23 16:53
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Vad händer med Zeitgeiströrelsen för tillfället?
#3


See User information
Alien agenda... - "rainbow family"... sjukt.

Posted on: 2011/1/23 16:59
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Vad händer med Zeitgeiströrelsen för tillfället?
#4


See User information
Film vid namn Zeitgeist 3 Exposed:

http://www.youtube.com/watch?v=kT7b4p7u20k

Den visar tydligt hur Zeitgeiströrelsen vill gå från familjkonceptet och genom utbildning (indoktrinering) vill få folk att inse att barn påverkar miljön negativt och att man ska ha färre barn. Fresco menar att familjer inte kommer att finnas i hans utopia och att folk inte kommer att vilja ha barn. En del text på spanska men det kommer förhoppningsvis en engelsk version snart.

Peter Joseph säger att han kan tänka sig stödja Kinas ettbarnspolitik då "befolkningsproblemet" kan komma att bli akut.

Posted on: 2011/1/23 21:07
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Vad händer med Zeitgeiströrelsen för tillfället?
#5


See User information
Lite skitsnack från Icke om att Zeitgeist skulle vara en manifestation för samma kraft/grupp som låg bakom fascismen dock. Om man ser till värderingarnas innehåll och struktur.

Zeitgeist/kommunism/transhumanism, vad Fresco, Clarke, Huxley (notorisk antifascist på sin tid btw) och andra flumpratare/proggressiva alltid stått för är desintegration av nationer, religioner, familjer och alla andra naturliga hierarkier.
Vad fascister däremot alltid försvarat är just dessa traditionella företeelser, även om de så gjort det med tvivelaktiga medel, d.v.s. våld så jag blir direkt väldigt misstänksam mot någon som påstår att fascister skulle vilja upplösa sådant i förmån bara för en persons allsmäktiga status.
Fascistiska ledare, vart än i världen vi pratar om, har alltid allierat sig med kyrkan, värnat kärnfamiljen och framförallt nationen, så varför ljuger Icke om den saken?

Annars bra att det blir mer och mer uppenbart att Zeitgeist är kommunism 2.0 och deras vision blir avslöjad som samma omänskliga tidsanda som står bakom exempelvis KKP och deras enbarnspolicy (depopulation).

Resized Image

Zeitgeistianskt BB?

Posted on: 2011/1/24 2:23
Säll är den,
som för sig äger
lovord och förstånd uti livet,
ty onda anslag
man ofta rönt
alstras ur andras bröst.
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Vad händer med Zeitgeiströrelsen för tillfället?
#6


See User information
Vad är det för fel på att ha ett datorsystem som varnar när vi är på väg att använda mer resurser än jorden har?

Hur föreställer ni er människors handlande när jorden har en större population än jorden kan föda? Det försöker förmedlas en vision om att vi kanske blir smarta nog att inte överanstränga jorden. Att vi, när vi har "ett system som hjälper oss inse hur mycket resurser vi använder", skulle kunna inse att vi skapar mer lidande än glädje genom överpopuleringen av jorden. Att vi med datorprogrammet överskådligt kan se att ytterligare ett barn istället skulle innebära svält för 2 barn när maten inte räcker till vid broderlig delning. Visionen som försöker förmedlas är att vi (kanske) inte skulle vilja ha mer än 1 barn om vi hade ett system som kunde räkna ut mattillgången och förutse matbrist 10 år in i framtiden. Det är bara snack om att balansera populationen... vi vet ännu inte var populationsgränsen är eftersom vi inte har resursövervakningssystemet på plats. Visionen är att vuxna människor självmant låter bli att skaffa fler barn istället för att skapa onödigt lidande när resurserna inte räcker till för detta barn. Det är inget snack om att tvinga jorden till avpopulering, hur lyckades ni misstolka budskapet så mycket?

Hur det kan kallas kommunism av er när vi har robotar som jobbar ÅT oss förstår jag inte? Det är en "ny" samhällsform som inte liknar någon tidigare.

Är det inte lite så att det benämns kommunism när en elit saknas och NWO-samhälle när en elit existerar. Hur ska vi någonsin kunna föreställa oss nya visioner när vi är så svartvita i vår kategorisering av samhällsformer?

Resursövervakningssystemet är inte tänkt att styra över folket, det är ett stödsystem som tillsammans med automatiserad produktion skulle skapa mycket ledig tid för mänskligheten att umgås och öva upp empatiska förmågor. Vi skulle bli en helt annan varelse. Vi skulle (kanske) bli mänskliga för första gången i världshistorien. Den stora utmaningen är hur politiken kommer se ut när alla har mer tid att gå varandra på nerverna. För en sak är säker, vi orkar i dagsläget inte med så mycket konflikt/konfliktlösning när vi arbetat 8-10 timmar på jobbet. Men i och med automatiseringen kommer fler och fler människor ha tid att gå varandra på nerverna... (även kallat ökad arbetslöshet)

Politiken som uppstår i övergångsfasen, innan vi är smarta att som kollektiv ta hänsyn till varningar från resursstödsystemet, är den stora utmaningen! Hur kommer vi agera som människor när vi har ett system som visar på att läget är ohållbart. Vi kommer skuldbelägga andra nationer kors och tvärs, vi kommer påstå att andra är ohumana genom att de skapar svält när de skaffar barn som inte kan födas av jordklotet. Det kommer bli otroligt mycket smutskastning tills vi klarar följa resurssystemets rekommendationer utan att slå ihjäl varandra.

Så varför påstå att fascismen ligger i visionen, den ligger utanför. Den ligger i övergångsfasen... I politiken INNAN vi har utopin. Och denna konflikt kommer uppstå oavsett om vi har ett system som pekar på en hållbar nivå eller om vi bara låter svält och lidande ske naturligt när resurserna inte räcker till...

Konflikt är på programmet, kan vi inte åtminstone försöka åtgärda problem innan folk dör av resursbristen som kommer/pågår? Den exponentiella populationsökning vi har i världen idag kommer ta oss till en maxnivå. Om det är 1000 miljarder människor eller dagens jordpopulation spelar ingen roll.

Posted on: 2011/1/24 8:18
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Vad händer med Zeitgeiströrelsen för tillfället?
#7


See User information
Med den teknik som göms undan skulle jorden säkerligen kunna föda 100-tals miljarder människor, ta t.ex. kall fusion, ZPE, bilar som drivs på vatten och så vidare. Fresco för vidare elitens budskap om begränsad tillväxt som är baserat på att inga nya eller för den delen gamla uppfinningar som kan ledat till mer energi, mat och så vidare kommer att komma fram. Tesla hade för runt 100 år sedan utvecklat sätt att utvinna fri energi men det släpptes aldrig fram.

Eliten verkar besatt av att minska jordens befolkning och införa ett totalitärt system där individualitet, familj och egna pengar för vanligt folk försvinner, allt detta stödjer Fresco och Joseph.

Lyssna på Fresco när han säger att i framtiden kommer folk inte att vilja ha barn, att barn är ett problem för kvinnor, att de inte kan resa och så vidare för att de har barn. Det låter mycket likt Huxleys vision Brave New World.

När man sedan ser vilka organisationer Zeitgeist samarbetar med, FN, kungafamiljer, NGOs med kopplingar till sustainability och så vidare är det solklart vems agenda de stödjer.

Posted on: 2011/1/24 10:08
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Vad händer med Zeitgeiströrelsen för tillfället?
#8


See User information
Agenda eller inte agenda så tror jag inte på att man enbart ska döma budskapet efter budbäraren. Vi måste ju inse att ingen sitter inne med den optimala lösningen på alla våra problem. Oavsett vem eller vad man tror på så behöver vi nog plocka godsakerna ur många olika lösningar.

Zeitgeist har mycket gott i sitt budskap och en sak som jag speciellt gillar hänger ihop med en teori som jag haft i många år om att varför vi har en stor hjärna som vi knappt använder och en kropp som vi sliter ut i förtid? Jag brukar dra denna när jag pratar med bekanta som envisas med att vi är skapta för att arbeta. Det kanske inte är meningen att vi ska arbeta, iaf inte fysiskt. Vi besitter andra egenskaper/krafter som undanhållts från oss och tryckt ner under vårt medvetna, som vi istället kunde utveckla om vi hade vetskapen, tiden och kunskapen. Många av de uråldriga folken pratar ju om detta bla.

Men att låta tekniken sköta vår tillverkning och mycket av rutinerna vore ju inte fel och vi istället kan ägna oss åt vår personliga utveckling son inte skulle vara kopplad till penningjakten, utan till vår förmåga och önskan. Att vi istället kunde ägna vår tid åt varann och vår familj. Hur många barn vi skulle skaffa vore nog olika men vi hade iaf haft tid att ta hand om dom och vra en riktig familj, vilket väldigt få lyckas med idag under oket.

Jag är övertygad om att vi har teknologin och resurserna för ett bra samhälle redan idag men det ligger i fel händer. Så länge vi drivs av ett samhälle byggt på egots bästa, girighet och dominans så kommer det så förbli. Men det räcker med att tillräckligt många av oss ställer sig upp en dag och säger "inte mer" så stannar hela apparaten. Därför är och förblir kunskapen den yttersta makten.

Posted on: 2011/1/24 12:03
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Vad händer med Zeitgeiströrelsen för tillfället?
#9


See User information
@jin83,

Du har så många fel angående Fresco, Zeitgeiströrelsen och nu även Zeitgeist Moving Forward. Hur diskuterar man med någon som förvränger informationen till att börja med ? T.ex ljuger du när du påstår följande:

Quote:
Fresco för vidare elitens budskap om begränsad tillväxt som är baserat på att inga nya eller för den delen gamla uppfinningar som kan ledat till mer energi, mat och så vidare kommer att komma fram.


Fresco påtalar raka motsatsen - att teknologin ska vara till mänsklighetens nytta och frigöra oss i den mån det går från stressfyllt, enformigt och rent och farliga arbeten. Hur kan du överhuvud taget få detta om bakfoten - av med skygglapparna, säger jag bara.

Den enda tillväxt man talar om idag är den s.k ekonomiska tillväxten som är helt oförenlig med våra planetära resurser och ett hållbart samhälle. Om du anser att jag har fel på den punkten vill jag gärna att du förtydligar med ett bra argument.


Anonyma kritiker förtalar

Att du sedan är naiv nog att börja studera amatörers kritik mot en film du inte ens sett ännu ifrågasätter automatiskt din förmåga att bedöma något på ett objektivt sätt. Missade du det faktum att den där amatören inte heller har sett filmen och är mycket oärlig med sin titel. Han har satt ihop sin film på ett sätt som manipulerar folks uppfattning och sysslar faktiskt med ärekränkning som i sverige skulle klassas som brott. Tänk på vad ni säger.


FN och Zeitgeist

Låt mig även tillägga att jag är oehört trött på dessa desperata försök att koppla ZM/VP till Förenta Nationerna och NWO-gänget. Om folk ska upprätthålla dessa fantasier måste man ta med följande artikel i beräkningen:

UN wants new global currency to replace dollar

Inte mycket om resursbaserad ekonomi där inte. FN är och förblir en institution som kontrolleras av finansiella intressen. Tacksam för eventuella motargument.


Du är ju från Malmö så vi borde sätta oss ner en dag och tala om dessa frågor i realtid istället för att misstolka varandra på ett forum dagarna i ända. Glöm inte heller att se den nya filmen som släpps till allmänheten den 25:e januari.

Posted on: 2011/1/24 17:45
"All ideologies are idiotic, whether religious or political, for it is conceptual thinking, the conceptual word, which has so unfortunately divided man." - Jiddu Krishnamurti
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Vad händer med Zeitgeiströrelsen för tillfället?
#10


See User information
äsch... Fresco vet inte vad han talar om, vet han något så är det att lura andra, som det troll han är.

Teknik är för aliens, inte för människor. Teknik kommer då vett går ut... . när det är själlöst och sjukt. Då ska det som är upphov och effekt av förfallet användas som redskap att påskynda upplösning och död: TEKNIK.

Posted on: 2011/1/24 17:48
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Vad händer med Zeitgeiströrelsen för tillfället?
#11


See User information
Quote:

jin83 skrev:
Med den teknik som göms undan skulle jorden säkerligen kunna föda 100-tals miljarder människor, ta t.ex. kall fusion, ZPE, bilar som drivs på vatten och så vidare.


Men budskapet är att vi kan göra hela omställningen med dagens teknik redan idag. Vi behöver inte sci-fi teknologi för att övergå till detta samhälle. Vi har redan allt.


Quote:

Fresco för vidare elitens budskap om begränsad tillväxt som är baserat på att inga nya eller för den delen gamla uppfinningar som kan ledat till mer energi, mat och så vidare kommer att komma fram. Tesla hade för runt 100 år sedan utvecklat sätt att utvinna fri energi men det släpptes aldrig fram.


De förmedlar egentligen budskapet "Att människor med ledig tid kommer snabba på utvecklingen hundrafaldigt, kanske tusenfaldigt. Att ny smart teknik kommer explodera fram, inte bara växa fram.". Inga fler meningslösa repetitiva arbeten kommer slöa ner forskningen när människor kan göra det som de egentligen brinner för, exempelvis forska, socialisera och/eller utveckla andra konstnärliga förmågor (istället för att tvingas spela/slava pengarspelet).

Egentligen förmedlas budskapet att vi inte ska behöva tänka på eller använda teknik aktivt, om vi inte vill... eller utveckla den mest avancerade teknik, om vi istället har det intresset. I den nyaste filmen (som jag såg innan jag började skriva i tråden) beskrivs motsatsen till många föreställningar i denna tråd. De vill snarare ha ett samhälle som använder alla uppfinningar som finns på bästa sätt och skapa den största tillväxt som går att skapa med jordens begränsade resurser. De vill optimera resursförbrukningen och pressa tillväxten upp till himlen maximalt (istället för dagens resursineffektivitet. Nu skapas bara brist, det är bara då något kan kapitaliseras... detta beskrivs i varenda ekonomibok om tillgång och efterfråga. Dagens monetära system är i högsta grad anti-tillväxt.... Detta beskrivs bättre i filmen.)

Quote:

Eliten verkar besatt av att minska jordens befolkning och införa ett totalitärt system där individualitet, familj och egna pengar för vanligt folk försvinner, allt detta stödjer Fresco och Joseph.

Lyssna på Fresco när han säger att i framtiden kommer folk inte att vilja ha barn, att barn är ett problem för kvinnor, att de inte kan resa och så vidare för att de har barn. Det låter mycket likt Huxleys vision Brave New World.


Inte minska befolkningen, men stoppa den eskalerande exponentiella/dåraktiga ökningen. Balansera den mot tillgängliga resurser så att Varje människa får ett bra liv.

Det han beskriver är en framtidsvision där han tror människor (kanske) kommer ha andra livsvärderingar. Men han trycker mycket på att det bara är vad han tror kommer hända. Han har en vision om att kvinnor i detta nya samhälle ska kunna blomma ut och hinna utvecklas till mer än en hemmafru. Att det äntligen ska finnas rum för jämnställdhet.


Quote:

När man sedan ser vilka organisationer Zeitgeist samarbetar med, FN, kungafamiljer, NGOs med kopplingar till sustainability och så vidare är det solklart vems agenda de stödjer.


Zeitgeist är bara en förmedlare av en vision. Ingen av dem kommer styra eller ta beslut om hur varje land kommer lösa sin resursfördelning när resursövervakningssystemet för första gången räknat ut de maximala resursflöden som jorden klarar av utan att långsamt dö. Det är en maktkamp som varje land kommer behöva utkämpa själva. Och resursövervakningssystemet kommer ständigt peka på de länder som är dåliga på att fördela sina resurser bra. Så länder kommer tvinga andra länder att anpassa sin resursförbrukning efter vad som är hållbart. Zeitgeiströrelsen kommer inte ha någonting med det hela att göra mer än att peka på vilka verktyg som kan skapa förändring i rätt riktning, skapa de förhandlingar som måste till. Det måste till massor av konfliktlösning.

Det är inte tänkt att en allsmäktig organisation ska "styra över alla människor". Det ska finnas ett system som visar vem som slösar på resurser. Människor i omgivningen kommer då lokalt att prata med gruppen/individen som slösar resurser. Det ska bli ett mer självbalanserande system där ingen är allsmäktig ledare, men där alla hjälps åt att använda tillgängliga resurser så broderligt som möjligt.

Posted on: 2011/1/24 19:17
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Vad händer med Zeitgeiströrelsen för tillfället?
#12


See User information
Det finns film där Fresco säger att i framtiden kommer inte folk vilja ha barn, han pratar till en grupp människor där han radar upp problem för kvinnor att skaffa barn, bland annat att de inte kan resa. Vidare säger han att man ska få folk att få mindre barn genom att visa någon speciell film i utbildningssystemet och att vissa böcker ska läsas. Kort sagt vill han att folk ska indoktrineras till att få färre barn. Han säger att folk måste tänka på konsekvenserna för miljön att skaffa barn. Man kan ju fråga sig vilka barn han inte vill ska komma till världen. Hade världen varit en bättre plats om han inte fötts? Om jesus inte fötts, om Nikola Tesla inte fötts?

Det Fresco säger är vidrigt hur man än vänder och vrider på det.

Peter Joseph är inte på samma spår när han säger att situationen på jorden kan bli sådan att han inte skulle ha något emot Kinas ettbarnspolitik.

Vad jag förstått har Zeitgeist nära kopplingar till NGOs med kopplingar till FN. Fresco har flera gånger blivit inbjuden till konferanser om sustainability som är en del av FNs program för att skapa en totalitär världsregering och minska jordens befolkning.

Titta på vad de egentligen säger även utanför deras filmer.

Fresco kallar sig en social ingenjör, därför verkar han inte ha något emot om att få folk till att ha färre barn genom indoktrinering.

Han har även sagt på film att individuella åsikter inte alltid fungerar.

Hans medlemskap i Ku Klux Klan är ju också anmärkningsvärt.

Posted on: 2011/1/24 19:48
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Vad händer med Zeitgeiströrelsen för tillfället?
#13
"The best way to fight the opposition is to control it."
Josef Stalin

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Vad händer med Zeitgeiströrelsen för tillfället?
#14


See User information
Angående det om resursfördelning så hur kan man tvinga länder att dela med sig av sina resurser?

Det liknar delarna av Lissabonföredraget som kan komma att tvinga Sverige till att bryta utan för att förse övriga länder i EU med bränsle. Utan en världsregering eller avtal, hur ska denna resursfördelning fungera? Det lär knappast bli så att folk frivilligt ger bort sina resurser. Ska Sverige t. ex. stödja diktaturer som Kina genom att ge den kärnbränsle och järnmalm så att de kan fortsätta sin omänskliga ettbarnspolitik och arbetsläger?

Posted on: 2011/1/24 19:53
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Vad händer med Zeitgeiströrelsen för tillfället?
#15


See User information
Vidare bygger Zeitgeists tankar på att eliten fortsätter att mörda forskare, smutskasta, hota och förtrycka forskning och tekniker som kan ge fri energi, t. ex. nollpunktsenergi och kall fusion. Tesla hade för runt 100 år sedan uppfunnit teknik som kunde ge all världens människor den energi de behövde.

Tyvärr så tror jag att hela Zeitgeiströrelsen är rutten, i alla fall Peter Joseph samt Fresco och hans kvinnliga kollega.

Posted on: 2011/1/24 19:56
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Vad händer med Zeitgeiströrelsen för tillfället?
#16


See User information
Må så vara att de uttryckt sig klumpigt förr i tiden, men då har de nu gjort ett bra arbete att putsa bort de brister de haft i sitt tidigare tänkande. För den vision som förmedlas genom den nya välbearbetade filmen är nästintill skrupelfri, fördomsfri, ickedömmande osv... (såg inte ett tecken till något "vidrigt")

Frågan är om det du sett förut varit grodor, sådant som de i efterhand insett att de inte menade...

Jag skulle nog vilja påstå att de i filmen lyckats putsa bort tidigare ogenomtänkta uttalanden/grodor. De menade nog inte så som de klumpigt uttryckt sig förut. De har nog lärt sig att de hade fel tack vare sina tidigare klumpiga uttalanden.

Det är viktigt att inte haka sig fast vid tidigare dumma uttalanden, det är som att påstå att ingen kan förbättra sig och ångra felaktiga påståenden. Vi lär oss ständigt mer om problem i vår omgivning och lär oss att vi ofta hade fel som ung.

Så döm aldrig människor för sitt förflutna. Deras förflutna har gjort att de lärt sig lärdomar som vi andra inte haft möjlighet att lära sig. Så en brottsling av den värsta sorten skulle mycket väl kunna lära alla oss andra om sina misstag som ex-brottsling. Lära oss om handlingar som ex-brottslingen i äldre dagar ångrar med hela sitt hjärta.

Angående de konflikter som redan nu pågår:

Ja, det kommer vara konflikter. I visionen ingår inte HUR vi ska lösa dessa... bara vad som väntar oss på andra sidan.

Se det som en morot.

Zeitgeiströrelsen kan vara hur rutten som helst, desto mer rutten desto bättre kan de vara på att hitta motangrepp mot sitt egna ruttna handlande.

Som tur är så har de i slutändan ingenting med förändringen i sig. De är bara en mycket framgångsrik fantasivärldsförmedlare.

Men deras fantiserande kan inspirera världen till att bli bättre.

Det är absolut inte de två personerna som du nämner som kommer utföra eller ens driva på förändringen... det är alla andra på jorden som sköter det.

Posted on: 2011/1/24 20:44
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Vad händer med Zeitgeiströrelsen för tillfället?
#17


See User information
Det jag hört dem säga är knappast grodor, det visar på att avskyvärd människosyn, att säga att folk i framtiden inte kommer vilja ha barn, att man genom indoktrinering ska få folk till att inte få barn och att visa stöd åt Kinas ettbarnspolitik.

Även Frescos kritik mot individuella åsikter borde höja varningsflaggor. Se den spanska filmen för att ta del av vad personerna bakom Zeitgeist sagt på föredrag och under intervjuer, det ger en annan bild av deras agenda än om man bara ser deras filmer.

http://www.youtube.com/watch?v=kT7b4p7u20k

Det de sagt kändes uppriktigt men det kanske inte är något man skyltar med i filmproduktioner utan något de säger vid föredrag, intervjuer med mera då det kanske är vad de verkligen tycker, något som man dock kanske inte tar med i en film som får stor spridning.

I Zeitgeist-filmerna tas väl detta kanske inte upp och inte heller Frescos medlemskap i Ku Klux Klan.

För övrigt läste jag på någon svensk Zeitgeistsida att man hållit en visning av Zeitgeist moving forward, fast det kanske var en smygvisning?

Posted on: 2011/1/24 20:57
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Vad händer med Zeitgeiströrelsen för tillfället?
#18


See User information
Quote:
Vidare bygger Zeitgeists tankar på att eliten fortsätter att mörda forskare, smutskasta, hota och förtrycka forskning och tekniker som kan ge fri energi, t. ex. nollpunktsenergi och kall fusion.


Du ignorerar allt jag skrev och slänger in ännu mera blint hat, förtal och rena lögner. Går du på droger, eller ? Inget personligt - jag har bara börjat få mina misstankar om vissa på det här stället. Tänk lite på vad du skriver innan du trycker på "Verkställ".

Läs på om vad rörelsen förespråkar på riktigt och kom sedan med dina motargument om varför man har fel.


Quote:
Tesla hade för runt 100 år sedan uppfunnit teknik som kunde ge all världens människor den energi de behövde.


Ett flertal föreläsare inom rörelsen har nämnt just Tesla som ett positivt exempel på vår uppfinningsrikedom. Hans arbete inom just energiförsörjningen stoppades av eliten då detta hotade vinstintresset. Samma elit som grundade FN vill jag påpeka.

Är det fortfarande svårt att se hur vårt monetära system förhindrar en verklig social och teknologisk utveckling ?

Posted on: 2011/1/24 21:01
"All ideologies are idiotic, whether religious or political, for it is conceptual thinking, the conceptual word, which has so unfortunately divided man." - Jiddu Krishnamurti
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Vad händer med Zeitgeiströrelsen för tillfället?
#19


See User information
Både Joseph och Fresco förespråkar en minskad befolkning, något som absolut inte kan motiveras om man inte bortser från de uppfinningar som förtryckts och motarbetats av eliten.

Då behövs det inte heller någon egentlig resursfördelning om människor kan få tillgång till i princip oändlig energi.

Enligt den sociala ingenjören Fresco är målet att förändra folks tankesätt genom indoktrinering, t. ex. för att få dem till att skaffa färre barn. Det handlar inte för honom om att låta folk själva bestämma över sina liv, varför ska en familj som var vanligt förr i tiden bestå av fler än tio barn utan det ska med hjälp av social kontroll och möjligtvis genom ettbarnspolitik som Joseph stödjer handla om små familjer. Fresco går ju t. o. m. så långt som att tala om att folk inte kommer att vilja skaffa barn i framtiden.

Se och lyssna själv på vad de säger utanför sina filmer. I alla fall jag tycker att Kinas ettbarnspolitik och social indoktrinering i syfte att ändra folks levnadsvanor är något mycket skadligt och omänskligt.


Posted on: 2011/1/24 21:31
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Vad händer med Zeitgeiströrelsen för tillfället?
#20


See User information
Quote:

jin83 skrev:
För övrigt läste jag på någon svensk Zeitgeistsida att man hållit en visning av Zeitgeist moving forward, fast det kanske var en smygvisning?


Jag vet inte, jag drog bara ner den från TPB... har länkat till den versionen jag såg från min blogg:

http://pingubenji.heliohost.org/drupal/node/86

Posted on: 2011/1/24 21:34
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Vad händer med Zeitgeiströrelsen för tillfället?
#21


See User information
Vad har Zeitgeiströrelsen åstadkommit nu igen?, svar: ingenting. Vad kommer Zeitgeiströrelsen att åstadkomma dom kommande åren?, svar: ingenting. Deras förespråkare förespråkar propaganda om befolkningskontroll och att jorden tar skada av att vi är för "många".

Sedan har vi deras "lösningar" rättaresagt indoktrineringen dom vill genomföra, t.ex att forma medborgarna till hippisar som tror att ondska inte existerar. Så inga lagar behövs och deras forskare kommer väl låsa in dom som blir rebeller mot deras "paradis" och testa droger m.m på dom tills dom också förstår att dom lever i ett paradis där ondska inte finns.

Hur många brott har Zeitgeiströrelsen stoppat?, svar: inga. Hur många galna människor har Zeitgeiströrelsen läkt?, svar: inga.

Vilka "backar" Zeitgeiströrelsen?, endast ungdommar. Inga seriösa personer har ställt sig bakom denna rörelse förutom kanske FN och andra globalist orgran som troligtvist kommer använda sig av rörelsens knäppa ledare för att föra fram deras agenda.

Istället för att sprida riktiga lösningar som att äta bra, meditera, sprida kunskap, bygga ett samhälle med rättvisa lagar etc, så promotar dom att befolkningskontroll är nödvändigt, att vi inte behöver några lagar, att deras forskare ska arbeta med människor tills dom är "perfekta" kanske dom har någon drog på g som jorden aldrig tidigare skådat som gör alla till harmoniskt svävande medborgare?, kanske Gsk/Bayer hjälper dom att utveckla deras revolutionerande beteende medicin?.

Vi behöver ett system NU som blockar elitens agenda och som sätter de federala agenternas kung i schack. En sann republik kan göra detta, det finns inget bättre system, man kan alltid sträva efter bättre, men att fantisera om paradis och något slags magiskt system som aldrig tidigare existerat ger bara eliten mer tid att föra fram deras agenda.


Posted on: 2011/1/24 21:55

Edited by TreeOfLiberty on 2011/1/24 22:10:55
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Vad händer med Zeitgeiströrelsen för tillfället?
#22


See User information
@TreeOfLiberty

Quote:
bla bla bla..grrrr..bla bla bla[


Tack för underhållningen, trädet. Din åsikt är som vanligt noterad som i en klass för sig själv - tack och lov

Posted on: 2011/1/24 22:44
"All ideologies are idiotic, whether religious or political, for it is conceptual thinking, the conceptual word, which has so unfortunately divided man." - Jiddu Krishnamurti
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Vad händer med Zeitgeiströrelsen för tillfället?
#23


See User information
Driver ni eller? Vad är det för fel med Zeitgeist budskap att man ska tänka själv och sluta stöda konsumtionssamhället?

Posted on: 2011/1/24 22:51
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Vad händer med Zeitgeiströrelsen för tillfället?
#24


See User information
Vad är det man ska inspireras av, Visionen eller människorna bakom visionen? Svar: Visionen så som den förmedlas i filmen. Människorna bakom är som alla människor, säger mycket dumt och mycket annat blir fel när det tas ur sin kontext av människor som vill smutskasta. Egentligen är det bara det som förmedlas i senaste filmen som man kan säga är deras egentliga budskap.

Gamla saker som de sagt har säkerligen reviderats tusen gånger vid det här laget i deras hjärnor.

Hur länge har man försökt med följande?
"Riktiga lösningar som att äta bra, meditera, sprida kunskap, bygga ett samhälle med rättvisa lagar etc"
Svar: Hela mänsklighetens historia.

Vart har dessa "riktiga lösningar" tagit oss?: Ingenstans. Vi äter numera sämre, kontemplerar ingenting, stressar mer, sprider falska påståenden och bygger ett samhälle med orättvisa lagar som skapar större klyftor i samhället. Detta skapar i sin tur desperation/brottslighet.

Vilka andra har kommit med förslag på ett bättre samhälle än dagens skådespel?: Ingen. Faktum är att jag har försökt hitta andra nutida filosofer i ämnet. Finns väldigt få! Jag har även försökt stimulera till riktiga idétrådar här på forumet angående vad som borde göras för att få bättre framtid. Ingen kommer ens i närheten när det gäller att presentera ett bättre system än dagens samhälle. Vi tänker i samma uråldriga, ickefungerande tankebanor.


Och problem som skapas med dagens kunskap kan inte lösas med dagens metoder.


Vilka andra har någon som helst framtidsvision eller mål för samhället?: Ingen. Människor verkar nästan vara avundsjuka att någon faktiskt lyckats sammanställa en vision av ett hållbart samhälle som (med lite tur) skulle kunna rätta till 90% av dagens problem. Genom denna avundsjuka ställer de sig i ren protest och förvränger uttalanden till att betyda helt andra (och hemska saker). Folk sprider felaktiga påståenden och sluter öron och ögon för budskapets verkliga innehåll.

Hur många gånger nämndes idiotiska lösningar såsom befolkningsreduktion, medicinering, indoktrinering eller annat i visionen?: Ingen gång. Det närmaste de kom befolkningsfrågan var att de först ville analysera var jordens smärtgräns går någonstans EFTER att vi optimerat samhällets produktion till att producera hållbara produkter och närproducera mer. Sedan komma överens att inte växa över denna gräns för att gemensamt se till att minimera lidandet i världen som skapas av resursbrister.

Jag skiter personligen i att personerna bakom kan varit idioter. De tankar de lyckats destillera fram till den här presentationen jag sett är helt okej. Det är ett fullt realiserbart rättvist samhälle. Och det är varken vetenskapsmän eller datorer som styr detta "tänkta" samhälle. Det är befolkningen, du, jag, grannen, ...

Facism, diktaturer eller korruption kan växa fram i alla samhällsformer. Det är löjligt att ta till negativt laddade koncept såsom kommunism för att svartmåla visionen om en bättre värld. Riktig kommunism, som den var tänkt att fungera, har dessutom aldrig hunnit utvecklas fullt ut innan den kollapsats av omkringliggande makters inflytande/hot.

Men vill vi ha en värld med lidande, krig och annat idiotiskt. Låt oss då fortsätta förtrycka människor tills de slår tillbaka. Låt oss ha en elit som måste försvaras av indoktrinerade soldater. Låt oss ha ett samhälle där det finns skattereduktioner för de rika samtidigt som den vanliga (slav)arbetaren inte kan dra av någonting. Låt oss ha ett samhälle med inbyggda friktionsskapande element som återskapar samma sorts konflikter gång på gång, generation efter generation. Varför försöka förändra oss och lämna denna onda cirkel? Låter väldigt mycket som en lull lull värld att fortsätta skådespelet. Ska vi leva kvar i detta levnadsmönster kan vi lika gärna återinföra gladiatorspel med avrättningar mitt i arenan... ungefär så utvecklade är vi.

Men jag erkänner, jag vill uppleva maximalt under mitt korta liv på jorden. Det är av rent egoistiska skäl jag vill se oss försöka transformera mänskligheten... Går det inte så kan vi säga det till våra barn... Men vi ska undvika barbariskt krigande i processen den här gången. Det är bara löjligt att agera likt primitiva djur. Och ingen blir glad av väpnad konflikt... Förutom vapenindustrin och dess investerare som älskar att tjäna pengar på konflikt i världen. (Om samma summor investerades i att bygga en bättre värld skulle vi snabbt ha ett bättre samhälle än ni kan föreställa er...)

Posted on: 2011/1/24 22:58
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
(1) 2 »
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
26 user(s) are online (26 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 26

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS