vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To Post

« 1 (2) 3 »


Re: Nu finns det ett politiskt parti för vakna
#25


See User information
Vet inte om jag köper det argumentet. När människan övergick från jagnings och samlarkulturen till att bruka jorden så förändrades landskapet. Följden blev en förändring i vart de biologiska entiteterna trivdes; följdaktligen trivs vissa arter i ett hävdat landskap och vissa i ett annat. Om vi låter det växa igen balanserar naturen ut det av sig själv. Det är snarare ett argument för att hålla landsbygden vid liv. Varför? För att det är en del av den europeiska tursmens framtid. Storföretag satsar otroligt mycket pengar på denna form av kultur turism:

The myth and reality of ecotourism


Ecotourism touts preservation of culture, but often this"preservation" is in fact exploitative and only exacerbates existing socio-political or economic instabilities. Outside companies may pair up with local communities to help manage and contribute to an endeavor, but the communities do not always receive fair shares of the profits, or the profits are circumvented by local or national governments. There are however many ecotour operations which work closely with or are co-managed by native communities which do enhance and promote the well-being of locals. The difference lies in how the operation represents and interacts with the local community as a whole.

http://www.theinternational.org/artic ... cal-operation-or-cultural

Det är en jude-kristet teologi argument för förvaltningstanken, att människan ska bruka och förvalta naturen åt gud. En tradition, som med många andra ideal, t.ex. myten om framsteget, tillväxt och förnuftsidealet, skapat de ekologiska problem vi har idag.

Vi kan inte LÖSA några miljöproblem. Vi kan inte HANTERA några miljöproblem med hjälp av teknik och vetenskap. Det fundamentala problemet ligger i vår ontologi; att vi tror att materiell välfärd automatisk innebär välmående och lycka, och därmed bringar inte motsatsen, "ett fattigt liv", det.

Det krävs en metafysisk revolution där vi lever i direkt kontakt med naturen för att inte miljöproblem ska uppstå. Om inte så kommer samhället och den tillväxt som det kräver alltid skapa miljöproblem. I grund och botten handlar det om moral och inte om hållbarhet. Vart ska vi dra gränsen för vad som räknas som ett miljöproblem? Och vart ska gränsen gå för att vi försöker eliminera dem? I dagsläget är det generellt sett bara Klimatförändringar (alltså koldioxidutsläpp) det enda miljöproblem som gemeneman mer eller mindre moraliskt hänger sig åt, av antropocentriska skäl, att försöka förhindra det. Inte ens det går, varför? För den eurocentriska kulturen bygger på en instrumentell syn på människa, djur och natur. Resultatet är att vi försöker köpa oss bort från klimatproblemen genom utsläppsrätter och hållbar energi, som skapar andra miljöproblem i form av mer resursförbrukning. Vart ska materiell till vind och vatten kraftverk komma ifrån?

Men jag tycker att markvärdes avgiften verkar vara som ett bra komplement i en övergångsfas till ett annat typ av samhällsliv.

Edit: När det gäller urbanisering för att få naturen närmare människan tycker jag att det låter ett steg fram men två steg bakåt. Det är bättre att människan flyttar tillbaka till naturen där den får verklig upplevelse av den istället för att flytta till en plats som alienerar oss från den. Jag är av uppfattningen att urban miljö steriliserar vår kontakt med naturen och därmed vår uppskattning för den. Jämförelsevis så blir kokött betraktat som kotlett och inte som kött från ett djur då vi inte själva erfar att döda och slakta djur själva. Då är det inte konstigt att vi inte tar större moraliskt ansvar för den vidriga industri som ligger bakom mat och kött produktion, för vi har ingen direkt erfarenhet av det. Det förblir osynligt.

Posted on: 2013/2/5 20:59

Edited by alarik on 2013/2/5 21:18:34
Edited by alarik on 2013/2/5 21:23:03
Edited by alarik on 2013/2/5 21:28:07
Edited by alarik on 2013/2/5 21:29:16
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Nu finns det ett politiskt parti för vakna
#26


See User information
pingubenji:
Tackar för länkarna men jag är egentligen inte intresserad av olika former av anarkism, det enda jag är intresserad av är att folk slutar använda våld eller hot om våld för sina egna intressen. Jag skulle nog säga att det är väldigt långt mellan oss, "samla in skatt" är inget annat än maffiaverksamhet. Rån, stöld, välj själv. Försöker man kalla det för skatt eller avgifter eller "samla in" eller vad du vill så försöker man bara döpa om det.
Däremot kan jag absolut tänka mig en utveckling i form av småsteg, men jag ser hellre att man kallar saker för vad det är trots det. Personligen ser jag som det stora problemet att folk halucinerar legitimitet i sånt som stat, skatt, lagar, polis osv. Så länge dom gör det kan jag inte se hur nån utveckling kan ske. Nåja, kanske lite off topic det här...

Posted on: 2013/2/5 21:32
“Just look at us. Everything is backwards. Everything is upside-down. Doctors destroy health, lawyers destroy justice, universities destroy knowledge, governments destroy freedom, the major media destroy information, and religion destroy spirituality"
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Nu finns det ett politiskt parti för vakna
#27


See User information
Gordon: Om vi tar det till sin spets så antar jag att det vore i ditt intresse att försvara dig själv genom våld om du hade chansen, vid ett rån?

Posted on: 2013/2/5 21:39
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Nu finns det ett politiskt parti för vakna
#28


See User information
Quote:

alarik skrev:
Det fundamentala problemet ligger i vår ontologi; att vi tror att materiell välfärd automatisk innebär välmående och lycka, och därmed bringar inte motsatsen, "ett fattigt liv", det.


Absolut. Jag har precis läst igenom Erich Fromm som tar upp just detta problem. Håller med om att vi måste ändra våra värderingar. http://keimena11.files.wordpress.com/ ... to-have-or-to-be-1976.pdf

Quote:

alarik skrev:
Men jag tycker att markvärdes avgiften verkar vara som ett bra komplement i en övergångsfas till ett annat typ av samhällsliv.


Ja, markvärdesavgiften kommer förändra vårt sätt att tänka eftersom helt andra aktiviteter kommer löna sig för företagare. Det kommer förändra samhället och våra värderingar. Och det kommer uppstå en balans mellan landsbygd och stad eftersom det kommer vara nästintill gratis att bo på landsbygden. Fler kommer flytta till landsbygden när det blir ekonomiskt möjligt.

Du kanske har rätt vad gäller alieneringen. Jag är uppvuxen på landet och har därför inte denna alienering även om jag nuförtiden bor i utkanten av Linköping. (1 km till djupa skogen och naturskyddsområdet där de har skogsbetande kossor och annat) Tror det har mycket med skolans roll att göra.

Posted on: 2013/2/5 21:44
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Nu finns det ett politiskt parti för vakna
#29


See User information
Att ha eller att vara är en bra bok. Kan rekommendera Myten om framsteget av Georg von Wright. Skolans roll är jätte viktig i detta avseende. Tror att ekopsykologin kommer ha en avgöärande roll i avseende människa och natur och sätta stolpe för hur dagens samhälle inverkar på individen.

Ska läsa mer om geoism.

Posted on: 2013/2/5 22:04
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Nu finns det ett politiskt parti för vakna
#30


See User information
Quote:

GordonShumway skrev:
pingubenji:
[Att] "samla in skatt" är inget annat än maffiaverksamhet. Rån, stöld, välj själv. Försöker man kalla det för skatt eller avgifter eller "samla in" eller vad du vill så försöker man bara döpa om det.


Där tycker jag att du har fel. För det man samlar in med markvärdesavgift tillhör inte markägaren. Det är inte markägaren som skapat det ökade markvärdet. I ett mutualistiskt samhälle skulle exempelvis markvärdet vara nära noll eftersom man i det samhället blir av med marken ifall man slutar bruka den. Så det är egentligen bara orättvisan mellan individer som samlas upp med markvärdesavgift, det som inte samhället lyckas göra rättvist. Marknadsmisslyckandet som markägande skapar.

Skatt som samlar in ekonomisk ränta (economic rent) är helt annorlunda än att samla in skatt som är betungande för individen. Att införa en skatt som inte ökar kostnaderna för individen/entreprenören (i relation till ett helt skattefritt samhälle) är inte maffiaverksamhet, det är det bästa alternativet för att finansiera gemensam infrastruktur.

Jordräntan är begränsad, det finns bara en viss mängd jordränta. Detta eftersom det bara finns en viss mängd värde som flyter över mellan grannar/markägare.

Men alla betungande skatter, som leder till att kostnaderna ökar för individen/entreprenören, de är ren maffiaverksamhet.

Jag vill verkligen poängtera att jag funderat på detta väldigt länge. I början såg jag bara de positiva effekterna såsom mer ekonomisk tillväxt (fler arbetsplatser, mer bostadsbyggande, utjämning mellan samhällsklasser) som leder till mindre alienation/klyfta mellan samhällsklasser. Men nu ser jag att det faktiskt är ett orättvist tillstånd som fixas till genom markvärdesavgiften.
http://goo.gl/o4kev

Det är en gratislunch som elimineras. Så man kan säga att markvärdesavgift är motsatsen till skatt. Det är en överföring som ELIMINERAR parasitering.

Posted on: 2013/2/5 22:14
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Nu finns det ett politiskt parti för vakna
#31


See User information
Hur avgör man markvärdet av naturen och dess biologiska entiteter?

Posted on: 2013/2/5 22:32
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Nu finns det ett politiskt parti för vakna
#32


See User information
Quote:

Så både landsbygden och städerna mår bra av markvärdesavgiften. Det skulle äntligen vara lönsamt att hålla på med permakultur-jordbruk och andra markintensiva jordbruksformer. I permakulturjordbruk använder man varenda kvadratmeter optimalt och behöver inte lika mycket mark för att producera stora mängder ekologisk mat.

Storskaliga olje/GMO-jordbruket ger minst mat per markvärde och är den jordbruksform som skulle missgynnas av markvärdesavgift.


Permakultur är ett bra alternativ när man vill producera en stor variation av tex frukt och grönt. Därför är det ett bra alternativ om man vill skapa någon typ av eko kollektiv där man mer eller mindre lever på marken.

Permakultur är dock inte så bra på mass production eftersom det kräver mer kunskap och arbete en vanligt traditionelt jordbruk. När det gäller vanligt traditionelt jordbruk så finns alla maskiner och kunskap redan.
Det är också lättare för en jordbrukare att specialisera sig på en eller ett fåtal varor eftersom varje vara kräver olika hantering, kunskap och det blir antagligen mer krångligt att sälja flera varor, en att ha en vara som man säljer till en stor uppköpare.

Desto mer tid bonden får över desto mer tid kan han lägga på alternativa inkomster, tid som han annars skulle behöva lägga på den mer markeffektiva permakulturen.

Om man endå måste betala för den mark man står på så blir det lätt enklast att bara leva vidare på det vanliga kapitalistiska sättet där pengar står i centrum.

Quote:

Det finns fler bra effekter med markvärdesavgiften. Exempelvis att bostäder blir billigare, privatpersoner slipper ta stora bolån. Slipper skuldsätta sig hos banker för att få någonstans att bo.

http://www.landskatt.se/1/post/2012/1 ... -skapar-merkostnader.html

Det dom tog upp på sidan du länkade till gick ut på att marken förlorar värde om man måste betala markavgift. Därför blir det billigare att avbetala lån på marken med markavgift.
Om jag fattat det hela rätt så ska man kunna dra av markavgiften med avbetalningen på ett lån. Vilket skulle kunna betyda att du betalar lika mycket i månaden om du äger marken som om du är belånad.
Så i vissa fall så tjäna man inget på att vara fri från lån.

I grund och botten är det åter igen principen att betala för något man äger som stör mig mest.

Blev ett lite rörigt inlägg.

Posted on: 2013/2/5 22:44
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Nu finns det ett politiskt parti för vakna
#33


See User information
Quote:

alarik skrev:
Hur avgör man markvärdet av naturen och dess biologiska entiteter?


Det är svårt, speciellt när man bara vill hitta själva storleken på jordräntan, det som kan samlas upp utan att öka kostnaderna för individen. Men ofta så återspeglas värdet av natur i markpriset. Exempelvis är värdet på tomter med utsikt över en stadspark eller annan natur mycket högre än andra tomter. Men man får helt enkelt jämföra likvärdiga tomter utan närhet till natur med de som är nära natur.


Det finns verktyg som ger en väldigt hög precision.
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer-assisted_mass_appraisalVad gäller värdet på ekosystemtjänster så är det ännu svårare

http://www.landskatt.se/1/post/2013/0 ... n-prislapp-p-naturen.html

Men de snackar om att samla upp mer än jordräntan i det radioprogrammet. De snackar om att inkludera alla värden som vi från naturen. Och då övergår det till att vara en pigouviansk skatt "som belastar individen" genom att skapa en ökad kostnad. Jag har ännu inte bestämt mig för om det är "maffiaverksamhet" att införa miljöskatter. Det är ju faktiskt samma sak här, att miljöförstöraren skapar en kostnad för oss andra.

Posted on: 2013/2/5 22:47
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Nu finns det ett politiskt parti för vakna
#34


See User information
Det som stör mig är den otroligt konstiga tanken att man kan tänka sig äga något över huvudtaget? Hur kan man äga en flod, och hävda rätten till vattnet som rinner där för att sedan sälja.

Posted on: 2013/2/5 22:50
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Nu finns det ett politiskt parti för vakna
#35


See User information
Quote:

FreedomX skrev:

I grund och botten är det åter igen principen att betala för något man äger som stör mig mest.


Du betalar inte för något du äger. Du betalar för något du får.
http://www.youtube.com/watch?v=sTxyNQ0ea-k

Du betalar alltså för de tjänster som omgivningen ger dig.

Markvärdesavgift är en avgift på själva monopolet, inte på marken.

Det är privilegiet att kunna sälja marken till högre pris än du köpte den för pga att omgivningen höjt markvärdet genom hårt arbete, som du betalar för. Detta privilegium är det som beskattas. Det är privilegiet att ha närhet till samhällstjänster som du betalar för.

Bästa exemplet är nog närhet till skola. I ett område som ger rättighet att få in sitt barn i "den bra skolan" ökar markvärdet. Så markvärdet handlar om att man betalar för det man får i form av samhällstjänster.

Posted on: 2013/2/5 22:57
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Nu finns det ett politiskt parti för vakna
#36


See User information
Quote:

alarik skrev:
Det som stör mig är den otroligt konstiga tanken att man kan tänka sig äga något över huvudtaget? Hur kan man äga en flod, och hävda rätten till vattnet som rinner där för att sedan sälja.


Exakt! Geoism är egentligen ett sätt att hantera denna absurda idé i en kapitalistisk kontext. Mutualism är sundare, men är ett mycket längre steg från dagens system. Vi kan helt klart gå vidare till mutualism från geolibertarianism.

Jag brukar dra följande för de som tror att landägande är harmlöst:

Föreställ dig att det i alla tider runnit vatten till en sjö, det har aldrig varit problem att få tillgång till vatten för lokalbefolkningen. En dag kommer en monopolist som köper tillflödet till sjön och börjar ta betalt för att släppa igenom vatten. Ett naturligt monopol har gjorts om till ett system som berikar monopolisten och utnyttjar omgivningen. Monopolisten tar betalt för det som naturen bjöd på gratis.

Att sälja vatten som skulle runnit till sjön är lika illa som att bara blockera vattenflödet. Det är lika illa att hyra ut naturresursen som det är att låta naturresursen ligga oanvänd.

Monopolisten har inte skapat något eget, den har börjat ta betalt för något som redan fanns. Alla som äger mark tjänar på omgivningens behov av mark på samma sätt som exemplet ovan. Inne i städer är behovet av mark störst. Då någon monopoliserar mark och sedan antingen hyr ut den för att skaffa sig monopolränta, eller låter bli att använda den. Då utnyttjas omgivningens trångmål.

Posted on: 2013/2/5 23:03
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Nu finns det ett politiskt parti för vakna
#37


See User information
Quote:
Det som stör mig är den otroligt konstiga tanken att man kan tänka sig äga något över huvudtaget? Hur kan man äga en flod, och hävda rätten till vattnet som rinner där för att sedan sälja.

Ägande är bara en variant av att markera sitt revir inför andra människor. Många Djur använder urin men vi använder kontrakt.

Posted on: 2013/2/5 23:10
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Nu finns det ett politiskt parti för vakna
#38


See User information
Jag tycker du spretar hit och dit pingu,
Ena sekunden ska landsbygden avfolkas och städerna förtätas så naturen ska få utrymme att breda ut sej, sedan säjer du att det ska bli nästan gratis att bo på landsbygden så fler kan flytta dit?

Sedan verkar du inte ha uppmärksammat att det redan nu är "nästan gratis" att bo i landsbygden, medan att bo i städer väldigt dyrt, och ju större stad du väljer desto dyrare. Visst, rena skogs eller jordbruksfastigheter på hundratals hektar är dyra, men ska du bara bo och ha lite självhushålls jordbruk så är fastighetspriserna mycket låga, betydligt billigare än en etta i centrala Linköping.


En annan sak du inte verkar har koll på är varför åkermark växer igen allt mer, det har inget med skattesystemet att göra, utan att EU:s gårdsstöd inte är kopplade till produktion, du får alltså bidragen även om du inte brukar marken, en enkel regeländrig till att koppla stöden till produktion löser detta direkt. Men istället siktar nu EU på att sätta 7% av EU:s jordbruksmark i träda, samt plantera igen matproducerande åkrar med energigrödor, så det är en politisk vilja som gör att åkrarna växer igen. Bakgrunden är att jordbruket ska vara "Hållbart" "Klimatvänligt" "Ha biologisk mångfald" osv. Å det låter ju bra, men när folk ser förfallna åkrar, energiskogar och stigande matpriser så så förfäras dom, att de vackra orden politikerna kommer med leda till elände kan dom inte förstå. (och Enhet är politiker dom med)


Posted on: 2013/2/5 23:12
Never believe anything until it has been officially denied
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Nu finns det ett politiskt parti för vakna
#39


See User information
Precis. Vandanashiva vattenkrig är en bra bok för den intresserade av just vattenmonopolism och dess konsekvenser; inte bara av att ta vatten i besittning utan även miljöproblem och inskränkning på den kulturella och biologiska mångfalden som sker pga. infrastrukturen bakom vattenmonopolet och dess dambyggen.

Posted on: 2013/2/5 23:14
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Nu finns det ett politiskt parti för vakna
#40


See User information
Quote:

alarik skrev:
Gordon: Om vi tar det till sin spets så antar jag att det vore i ditt intresse att försvara dig själv genom våld om du hade chansen, vid ett rån?

Ja?(hoppas du inte likställer våld med självförsvar)
pingubenji
Det enda jag undrar är om du förespråkar användandet av tvång/våld/hot om våld. Allt annat kvittar

Posted on: 2013/2/5 23:26
“Just look at us. Everything is backwards. Everything is upside-down. Doctors destroy health, lawyers destroy justice, universities destroy knowledge, governments destroy freedom, the major media destroy information, and religion destroy spirituality"
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Nu finns det ett politiskt parti för vakna
#41


See User information
Quote:

sliparn skrev:
Jag tycker du spretar hit och dit pingu,
Ena sekunden ska landsbygden avfolkas och städerna förtätas så naturen ska få utrymme att breda ut sej, sedan säjer du att det ska bli nästan gratis att bo på landsbygden så fler kan flytta dit?


Landsbygden är för mig även mindre orter. Och dessa kan gott och väl förtätas så att människor kan dela på reningsverk. Det är milsutbredda förorter som inte behöver finnas som jag vill få bort. Ursäkta min otydlighet.

Du kommer inte från landsbygden va? Det är mycket dyrt att bo på landsbygden. Det är långt till arbete och det är dyr bensin. Och de få arbeten som skulle finnas på landsbygden beskattas bort med höga belastande skatter.

Det du säger om EU spelar in det också. Men det gör det ju desto viktigare att vi styr med landskatt lokalt för att rätta till effekterna från EU-bidragen.

Någon slags samarbete med omvärlden behöver vi. Men vi kan gott arbeta för att få bort den sortens skadliga bidrag.

Posted on: 2013/2/5 23:27
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Nu finns det ett politiskt parti för vakna
#42


See User information
Quote:

GordonShumway skrev:
Det enda jag undrar är om du förespråkar användandet av tvång/våld/hot om våld. Allt annat kvittar


Då måste du först beskriva vad du klassar som våld. Jag anser det är ekonomiskt våld att leva på andra människors arbete, dvs indirekt förslavande. Så jordräntan(landräntan*) som flyter från arbetare till markägare är för mig våld.

Och jag är emot detta våld liksom jag är emot alla andra former av våld.

* http://en.wikipedia.org/wiki/Land_rent

Posted on: 2013/2/5 23:30
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Nu finns det ett politiskt parti för vakna
#43


See User information
Med tanke på att Enhet både vill ha penningreform som "stoppar skapandet av pengar ur luft" och markvärdesavgift som "stoppar stora delar av överklassens utnyttjande av arbetarklassen" så ser jag det som det mest vakna alternativet i Svensk politik.

Ett alternativ man kan rösta på istället för att inte rösta.

Posted on: 2013/2/5 23:46
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Nu finns det ett politiskt parti för vakna
#44


See User information
Jag tror att skillnaden mellan oss är att jag utgår från grundprinciper och du utgår från det samhälle vi ser runt omkring oss idag.
Jag menar att innan man rett ut grundläggande frågor så blir allt annat eviga diskussioner som inte leder nånstans.
Så fort man ska definiera något knivskarpt så är det kört. Använd sunt förnuft, våld är om du försöker hindra mig från att göra nånting trots att jag inte kränker nån annans frihet. Våld är att tvinga nån att betala för nåt som dom inte ingått ett kontrakt att betala. Skit o ordet våld om du har problem med det, ta tvång kontra frivilligt istället om det bli lättare. Är du för att tvinga folk till saker, tvinga av dom pengar, tvinga dom till nåt överhuvud?

Posted on: 2013/2/5 23:52
“Just look at us. Everything is backwards. Everything is upside-down. Doctors destroy health, lawyers destroy justice, universities destroy knowledge, governments destroy freedom, the major media destroy information, and religion destroy spirituality"
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Nu finns det ett politiskt parti för vakna
#45


See User information
Quote:
GordonShumway skrev:
Våld är att tvinga nån att betala för nåt som dom inte ingått ett kontrakt att betala.


Jag har inte ingått avtal med de som häller ut miljögifter i sjöar och vattendrag. Betyder det att de har rätt att göra som de vill med vårt gemensamma vatten. Innebär frihet att jag inte får begära kompensation för detta?

Jag har inte ingått avtal med de som utövar rovdrift på vår gemensamma natur, de som gräver upp våra gemensamma naturresurser eller de som förbjuder mig att använda vår gemensamma mark pga deras äganderätt till denna mark. Har jag inte rätt att få kompensation för att jag berövats tillgång till dessa naturresurser?

Jag tycker din frågeställning missar målet. Frihet och ickevåld är mer komplext än avtal.

Posted on: 2013/2/5 23:59

Edited by pingubenji on 2013/2/6 0:14:35
Edited by pingubenji on 2013/2/6 0:16:44
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Nu finns det ett politiskt parti för vakna
#46


See User information
Quote:

GordonShumway skrev:
Ja?(hoppas du inte likställer våld med självförsvar)


Okej. Nej det gör jag inte. Jag ställde en hypotes som inbefattade våld kontra intresse. Det var väldigt enkelt: Vid extrema fall kan det krävas extrema åtgärder. Du kunde ha gett rånaren plånboken utan att använda våld. Det faktum att du, om du hade möjlighet, skulle använda våld visar på att intressen lätt leder till konflikter av våldsam karaktär och är därmed en ypperligt svår fråga. Även om man är emot våld.

Den förmodade rånaren skulle kunna ha varit en Grek som hade ett nyfött barn som behövde mat. Bistra situationer kräver ibland bistra åtgärder... Vi lever inte i en idealisk värld och jag tror att vi lätt glömmer det.

En annan intressant fråga till dig är vad som skulle krävas för att du skulle ta till våld/militär aktion?

Bakgrund till hypotes: Innan Naziepartiet kom till makten uppstod SS och använde militärt våld mot naziepartiets motståndare, likt anhängare till Gyllene Gryning gör i Grekland idag. När Hitler och Naziepartiet väl fick makt var det försent för militärt våld mot fachismen som då hade regeringsmakt och därmed styrde etablissemanget och dess lagar. De som gjorde motstånd skjöts eller sattes i fängelse eller fångläger.

Hypotes: Skulle du ingripa vid någon av givna cenarion om liknande förhållanden rådde idag?

Skulle du ingripa militärt om lagar stiftades som inte överensstämde med dina ideologiska åsikter?

Skulle du ingripa militärt om lagar stiftades som inte överensstämde med dina moraliska åsikter?

Skulle du ingripa militärt om lagar stiftades som direkt påverkade dig negativt i form av mentalt våld?

Skulle du ingripa militärt om lagar stiftades som direkt påverkade dig negativt i form av fysiskt och/eller mentalt våld?Posted on: 2013/2/6 0:00
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Nu finns det ett politiskt parti för vakna
#47


See User information
pingubenji:
du tar återigen ett exempel på en situation vi har idag med en stat som påverkar våra liv in i minsta detalj. Det enda jag kan ta ställning till är grundfrågor där staten INTE finns. Om jag argumenterar för frihet kan jag ju inte svara på frågor som förutsätter att staten finns, eller hur?
Jag skulle säga att 99% av alla frågor som uppstår är för att folk inte verkar kunna se de grundläggande frågorna.
Let's Make a Deal Kolla Larkens video o svara på frågan, det kan inte bli tydligare än så.
Alarik:
iofs sa jag inte att JAG SKULLE använda våld i självförsvar, jag är nog en av de sista som skulle göra det, även i självförsvar, men den som initierar våld har själv satt ribban o får räkna med samma bemötande.
När det gäller dina hypotetiska frågor(kunde du inte klämt in 20st till?) så undrar jag om du menar om JAG personligen skulle ta till vapen?

Posted on: 2013/2/6 0:20
“Just look at us. Everything is backwards. Everything is upside-down. Doctors destroy health, lawyers destroy justice, universities destroy knowledge, governments destroy freedom, the major media destroy information, and religion destroy spirituality"
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Nu finns det ett politiskt parti för vakna
#48


See User information
Quote:

GordonShumway skrev:
pingubenji:
du tar återigen ett exempel på en situation vi har idag med en stat som påverkar våra liv in i minsta detalj.


Så miljöförstöring och rovdriften på naturen slutar existera utan stat? Jag snackar om något som gäller oavsett om vi har stat (Geoism) eller om vi inte har stat (Geoanarkism).

Jag pratar om att det finns stöld som sker oavsett om vi har en stat eller inte. Och jag pratar om att rätta till orättvisan.

Vad gäller videoklippet kan jag direkt säga att jag lovar att inte råna dig om du inte rånar mig. Men du rånar mig genom att beröva mig min andel av vår gemensamma natur, antingen genom att äga mark eller utöva rovdrift på naturen som jag vill ha kvar. Så jag anser att du rånar mig om du äger/förbrukar natur, därför är det legitimt att samla upp det du rånat från omgivningen och ge tillbaka till alla som du berövat. Men vi ska inte beskatta mer än denna summa! Vi kan alltså bara samla upp den ekonomiska räntan, dvs det som du rånar oss på.

http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_rent

Posted on: 2013/2/6 0:29

Edited by pingubenji on 2013/2/6 0:44:42
Edited by pingubenji on 2013/2/6 0:46:26
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
« 1 (2) 3 »
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
46 user(s) are online (46 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 46

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS