vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To Post

« 1 ... 56 57 58 (59) 60 61 »


Anonym
Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
Quote:
Alarik: Citations-knappen fungerar inge vidare så skriver igen:

Då är det ju fråga om du pratar om universell sanning eller inte: Om så, så är det är ju inte lika enkelt eftersom alla har en egen intuition och därmed en egen upplevelse av tids-rum-tunneln: du är en egen individ med din egna unika förståelse och upplevelse av världen. Det är detta som är själva essensen i vad Medvetandet är; hur det Är att vara Något.

Det är därför det är så viktigt med inter-religiösa dialoger som ett svar på fundamentalistisk monetism. Med andra ord kan nog sanningen vara enkel under förutsättningen att du inser att Var och En uppfattar olika aspekter av En sanning; den totala preferens-ramen som kan intuitivt upplevas inter-subjektivt med andra.

Men allt det krackelerar när någon hävdar att den Egna sanningen är Mer sann än andras. Kallas Dharma-nivå inom buddhism om jag förstått det rätt. Kan även uttryckas utifrån Leibniz perspektiv av att i Varje monad speglas hela universum, reserverat för att den heriarkiska kedjan som lätt blir associerat med axiomatiska värden:

"Indeed every monad must be different from every other. For there are never in nature two beings, which are precisely alike, and in which it is not possible to find some difference which is internal, or based on some intrinsic quality."

There is a rise in the consciousness of perfection from matter to man. In matter the monads are unconscious; in man they rise to reflective consciousness.
"Every monad is like a mirror, which reflects in itself the entire universe. A universal situation can be seen represented in a monad. Though the monads have this capacity, they are by no means infinite, for outside them there are other monads. Leibniz tells us that the past, present and future of things can be seen in a single monad; the knowledge of the constitution of a monad would give us a knowledge of the whole universe."

http://www.swami-krishnananda.org/com/com_leib.html


Vet inte om alla hundra sidor i Koranen ska tolkas som Enkel Sanning dock; så varför ska den vara enkel? Allt är komplexitet i ständigt komplex förändring utifrån komplexa processer: Det är inte lika enkelt att förstå som att andas; lika lite som det är att förstå för någon som är förstånds-handikappad: Hur ska man genom ett Rationellt Jag förklara något för någon som inte har kognitiva funktioner tillräckliga att förstå, eller läsa?

De må vara intuitivt i direkt kontakt med Sanningen, men jag skulle tro att den skiljer sig från vår tolkning av den. Under förutsättning att det finns Sanning, jag är nog ganska taoistisk av mig och vågar hävda att det finns hittils inga universella sanningar som är tillräckligt holistisk allomfattande för att kunna tillgodoräknas.

Denna tråd lär vara exempel på det :). Jaja, min något paradoxala bild av sanningen som enkel.

Vad skulle du säga är den enkla sannningen Abyss??Hade också velat veta vad abyss enkla sanning är till din fråga .


Ps: alarik, om du orkar förklara vad ordet Monad betyder? har inte hört det innan, vågar int gissa för mig själv. texten du skrev om darman stämmer så jävla bra.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information
Finns olika uppfattningar inom filosofin:


Monad (philosophy) a term meaning "unit" used by philosophers to signify a variety of entities from a genus to God.
Monism, the concept of "one essence" in the metaphysical and theological theory
Monad (Gnosticism), the most primal aspect of God in GnosticismDet Gottfried Leibniz avsåg med monader var fundamentala enheter av perceptuell verklighet. Kanske kan jämföras med en en slags panpsychistisk tolkning av världen som menar att allting har karaktär av mentala egenskaper. Kvant-fysiken bevisar denna form av tolkning i den mån att partiklar kan betraktas som observanter när de interagerar med varandra. Och med Leibniz något dualistiska hållning så är monaderna i materian omedvetna, och i människan reflektivt medvetna:

Context

The monad, the word and the idea, belongs to the western philosophical tradition and has been used by various authors.[3] Leibniz, who was exceptionally well read, could not have ignored this, but he did not use it himself until mid-1696 when he was sending for print his New System.[4] Apparently he found with it a convenient way to expose his own philosophy as it was elaborated in this period. What he proposed can be seen as a modification of occasionalism developed by latter-day Cartesians. Leibniz surmised that there are indefinitely many substances individually 'programmed' to act in a predetermined way, each program being coordinated with all the others. This is the pre-established harmony which solved the mind body problem at the cost of declaring any interaction between substances a mere appearance, something which Leibniz accepted. Indeed it was space itself which became an appearance as in his system there was no need for distinguishing inside from outside. True substances were explained as metaphysical points which, Leibniz asserted, are both real and exact — mathematical points being exact but not real and physical ones being real but not exact.[5] Clearly, besides metaphysics, the developing of calculus had also provided some grounds for seeking universal elementary constituents. At the empirical level, use of the microscope also corroborated Leibniz's view. "Scientists have had great difficulties over the origin of forms, entelechies or souls" notes §74 of The Monadology[6] while displaying his synonyms for "monad".

Läs mer här: http://en.wikipedia.org/wiki/Monadology

Finns säkert på svenska också.

Det kanske mer intressanta i förhållande vetenskapen idag och vad man söker efter i CERN är nog:

(II) God is also said to be a simple substance (§47) but it is the only one which is necessary (§§38-9) and without a body attached (§72). Creation is a permanent state, thus "[monads] are generated, so to speak, by continual fulgurations of the Divinity" (§47).[8] Any perfection comes from being created while imperfection is a limitation of nature (§42)

(III) Composite substances or matter are "actually sub-divided without end" and have the properties of their infinitesimal parts (§65). Some understanding of how this is possible has been provided by the recent development of fractals. A notorious passage (§67) explains that "each portion of matter can be conceived as like a garden full of plants, or like a pond full of fish. But each branch of a plant, each organ of an animal, each drop of its bodily fluids is also a similar garden or a similar pond". There are no interactions between different monads nor between entelechies and their bodies but everything is regulated by the pre-established harmony (§§78-9). Leibniz concludes that "if we could understand the order of the universe well enough, we would find that it surpasses all the wishes of the wisest people, and that it is impossible to make it better than it is — not merely in respect of the whole in general, but also in respect of ourselves in particular" (§90).

Posted on: 2013/8/26 23:59

Edited by alarik on 2013/8/27 0:15:54
Edited by alarik on 2013/8/27 0:17:05
Edited by alarik on 2013/8/27 0:20:11
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information
@iSky hehe
En gång i tiden som tog man kunskap från metafysiken, och gjorde den fysisk, vilket upprepas återigen i dessa tider, ingenting nytt. Varje mörk period har sina ljusa stunder med dom som kan lyssna på det som inte syns, och med hjälp av detta så har man lyckats nå "illumination" igen.

Mediala människor har ett öppet öra till etern, en del av dom har en del att komma med. Alla sånna "häxor" talar i gåtor och metaforer, inte bara, men en del, det gäller att förstå dom bara, inte så svårt. Samma sak råder med en hel del info som är religionsrelaterat, tänker på många olika religioner nu. Förr i tiden så förklarade man saker som gåtor, i metaforer och med hjälp historier.

Ge det ett försök o kolla lite på Almine på youtube som ett ex.

Posted on: 2013/8/27 0:31
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information
@iWarrior, du beskrev i den första "passagen" vad en monad är egentligen ;D

Posted on: 2013/8/27 0:53
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information
Coolt :)

Posted on: 2013/8/27 1:14
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
@Alarik, stor tack för dem båda version av svaren... jag är riktigt glad att jag frågade, det var ingen liten sak den hade som svar och betydelse, hade aldrig ens varit i närheten på att gissa , o på google translate stod det inte något.

Av skrift språken gillar jag mest sånna korta ord som har en så stor betydelse och förklaring.
Det kan faktist liknas vid bildspråken hieroglyferna där en viss symbol kunde förklara flera sidor text.

@iwarrior.. ber om ursäkt för min val av yttrande angående almine, har som vana att sen tillbaks i tiden att alltid avisa personligheter av den typen, jag ser dem som 1 om du förstår vad jag menar, vilka dem än är och har för ansikte och namn så ser jag alltid en viss kod hos dem som är en och samma person/ande/häxa men med olika utseenden. Jag vet inte varför jag ogillar dessa typer och alltid aktat mig för henne/dem.

Dem behöver absolut inte vara onda, men för mig är dem häxor och jag kan inte se något hos dem som lockar mig, förutom att jag bara vet jag ska hålla mig borta från dem. I och med det så har jag lätt att kasta dåliga ord om dem ;/
Alla vi har våra med och motpoler. denna typ är verkligen min motpol. här är jag lite som abyssina , jag vägrar se eller lyssna vad dessa idivider säger.... kanske har jag fortfarande en gammal muslimsk skada. jag vet hur djupt den hade satit sig i mig, och jag är tveksam till att jag släppt det helt riktigt än om jag skulle roota riktigt djupt.


 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information
No worries!

Jag har kört ett rejs ett tag som jag nu på senare tid gillar, för att det gett mig en del, både bra o dåligt, allt är dock en lära.

För att förstå mig själv och mänskligheten så väl jag kan, så tar jag del av så många kulturer, religioner o allehanda kunskaper som möjligt. Jag ser det som att förstå ytterligare delar av mig själv, eller hur man nu skall sätta ord på det.

Vanligtvis har många svårt att verkligen förstå sig själva, så var det också för mig en bra tid, men efter att tittat på saker som kanske inte berör mig istället andra, så känns det bättre.

Lite skoj

Posted on: 2013/8/27 3:48
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information
@iSky Vad bra :). Instämmer i det du säger om skriftspråket, och som Mckenna sa; människan utvecklas inte snabbare än språket.

Samtidigt så innebär skriftspråket en förskjutning i berättarkonst samt intellektuell hierarki, eller auktoritet som kan ses med bakgrund av Ordet som det står i bibeln; i början varde ordet. Den som har egenrätt på det har också makten att kontrollera de som inte har det. Så det har flera aspekter till sig.

För att inte tala om språket som funktion, som troligen innebar en alienation från intuition och känslor som skilde oss åt från djuren, t.ex. i den mån att vi inte kan navigera efter en slags telepatisk förmpga som många djur har förmåga till; exempelvis duvor, vargar och katter m.fl. Ska understryka att det inte har med navigation som utgår från jordens magnetfält eller geografisk navigation att göra; man kan ännu idag inte förklara det.

Posted on: 2013/8/27 10:20
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
Alarik, Det alien nation du sa som kom och fråntog oss den. kan den inte liknas vid när Babylons kung kom ner från babylons torn och delade ut dem olika språken för att dem inte längre skulle förstå varandra, så som det står i koranen fast där är det gud som kommer ner..

Horos öga anses vara en av de kraftfullaste symbolen inom egyptisk tradition, den stod för sjätte sinnet, och betydde inte ett öga eller bara ras öga, som öga. Egypterna hade alltså sjätte sinnet som inräknat för mer än 4000 år sedan, medans vi i vår tid lärt oss att vi har bara 5 sinnen.

Vi är egentligen människor som är inlåsta i en dator utan internet, all information och all kod vi har och äger kommer från den förprogramerade burken och programmet som är inbyggd. Vi kallar det språk. Men egentligen är det ens hela värld. I den burken har man möjlighet att tillverka och köra nya program men dessa måste alltid gå med villkor för hårdvaran och IOS systemet. Om dem har låst oss ,så räcker det inte med att bygga en ny programvara för den maksinen man äger, för inom den finner man allt som redan har placerats av dem som isåfall har låst en och åeter blir låst förr eller senare... Alltså måste man helt och hållet byta hårdvaran.

Hur dem gjorde det måste man förstå sjätte sinnet. Det var oftast då som även flower of life dök upp, lite varstans runt världen olika tidsåldrar ... Den innehåller 6 olika kärnor. för att förstå dem krävdes en sjätte sinne.

inom alkemin, blir en pentagram 5 kantig-stärna till hexagram 6 kantig då den fått en ny huvudämne som bilar en evig cirkel av möjligheter och utvecklingar.
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information
Förstår inte; du föregår nog mitt förnuft :).
Hur som haver så baserade du hela ditt ord på ett ord som egentligen inte hade så mycket mer med språket att göra än kodning i datorer att göra. Kanske stämmer i sammanhanget med alienation, där 6:e sinnet då skulle vara intuition... Jaj ag vet inte, spawnar bara.


Posted on: 2013/8/28 2:47
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
jag är säker på att ett sådant sinne existrat förr , det existerar idag med men används nog i begränsad form...

Den går att träna upp igen om inte språket ställer till , för i den finns förnekandet av det som dem kallat "omöjligt"

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
Återgår till islam ämnen.

Träffade en gammal vän igår som är muslim och påläst.

Vi talades vid om blandannat kriget i syrien och han berättade att en vän till honom från sverige hade åkt ner till syrin för att kriga på rebellernas sida.

Jag frågade varför han gjorde det! han är ju inte syrier själv , vaför blanda sig i och lämna sin familj.

Då kom han med svaret, det han gjort är bland det bästa man kan göra , det står även i koranen , säger han.

Men varför gör han det frågar jag igen? för guds skull sa han, han är guds krigare och dör för han och för det islamiska tron och han kommer till pardiset direkt.

Ok säger jag. och frågar vidare... Dem han ska döda där borta, vem är dem skapade av? har gud eller jävulen skapat dem? Gud svarar han så klart.

Ok, så din kompis ska ner och kriga mot guds skapelse, han ska ta livet av något gud har skapat ?

Vem har gett dem rätten att göra det frågar jag? Är Gud verkligen i behov av mänsklig hjälp? han rycker på axlarna.


Vidare frågar jag, Så din kompis gör detta för gud, ja säger han.

Ok,men vad är största anledningen till han han gjorde det?
Det är paradiset säger han, man kommer direkt dit när man blir martyr.

Jag fortsätter, så om det int fanns någon paradis skulle han aldrig åkt och krigat , nej det skulle han inte...

Så när han kommer till gud och han ställs till svars och gud frågar varför gjorde du detta? och han svara jag gjorde det för dig och för paradiset... Gud kan då svara , du visste väl om att Gud inte är i behov av hjälp av någon.
Dessutom har du tagit livet av dem jag skapat åt endast för att du ska komma till paradiset , alltså var du kapabel att döda Guds varelser bara för din egen vinning, för du vet väl om att Gud inte behöver din hjälp.

Inte nog med det, så har du dödat den person som skulle fött en son, vars son skulle en dag bli doktor som skulle bota en av världens största sjukdom. Men kristan och judar skulle adlrig hjälpa muslimer yttrar krigaren, Jag pratar om dig och din egen son säger Gud. Du ska komma till svars för även för den andra liven du tagit, men vi tar det värsta först.

.. Du har inte dödat en man, du har dödat hela människosläktet, och du har gått på fällan som lucifer lovade att locka er med det godaste, inte för att du var god och hjälpsam, tvärtom för att du var likadan som lucifer själv som bara tänkte på sig själv.Hursomhelst så fick killen sig en tankeställare, och han kom dagen efter och sa , jag har börjat tänka lite på det vi pratade om igår och jag är nu säker att jihad inte kan vara något bra... Såvida det inte handlar om att absolut vid nöd skydda sin egen familj och sälkt, men aldrig gå och döda soldater bara för att dem är soldater.


Sorry om det blev långt.


Edited by iSky on 2013/8/29 19:52:17
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information

Posted on: 2013/8/29 20:30
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
Abyssina , Skulle du kunna tänka dig att jag blir din bror ? att vi två blir blods-bröder trots våran olika syn på religionen? tror du det skulle fungera ? skulle du lita på mig om det gällde liv och nöd? skulle jag kunna lita på dig vid liv & nöd?

Om du fick order av någon högtuppsatt imam och du såg alla muslimer reste på sig för att döda alla som inte är muslimer? hade du även försökt döda mig om du visste att jag aldrig skulle bli muslim oavsett om jag dog eller inte ?Om du svarar, önskar jag att du svarar 100% ärligt.


 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information
The boling point :)

Posted on: 2013/8/30 0:40
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information
iSky
<ul>Sannerligen är du i en boling point! Du har fortfarande
inte producerat din bevis om embryot. Ta fram din bevis
!!!

Posted on: 2013/8/30 17:20
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
Abyssina. Tack att du påminner mig.. Du vet bäst vad du tror.

Har redan sagt att jag inte kommer att leta efter infot utan kommer ha det i minnet så fort den dyker framför mig kommer jag publicera det här.

För övrigt är det inte det enda biten ...80 % av hela koranen är baserad på Egyptiskt babylonsk religion, men inom det egyptiska talar man i gudomliga former allegorier, medans i bibel och koran var skapad för slavar och det krävdes mänsligt lätt fattat tolknking.

..


>Vi gör ett test , försök att tolka nedanstående bild.
och tala om för mig vad den säger, tänk sedan tillbaka på koranen och hitta sambandet där var hittar du en exakt lika dan sak fast skriver på flera sidor.

Om du inte kan förstå denna bild och dess tolkning och inte hitta liknelesn i koranen ge dig aldrig in på egyptiska hieroglyfer för du kommer aldrig förstå något av det ändå. Men börjar du bara nyssa upp en enda sak, så kommer du med tiden att första allt i detalj, och förvånad kommer du bli för all framtid.
Resized ImageDu har inte svarat på mina sista frågor, tråkigt för det. Men jag förväntade mig inte att du skulle säga att vi kan bli bröder... Din Gud din Bok, Lucifer har lärt dig att skiljas mellan dina bröder och skapat fiendeskap oss emellan.. Dock är min dörr alltid öppet för dig och det finns plats för en hel värld, Ty min Moske har inga dörrar inte heller fönster, inga bilder målade på väggar, ty där växer liv var du än vänder på huvet. Gud är den enda architekten konstnären.

Tala nu om en enkel sak. Tror du på Gud eller på Profeterna?


Edited by iSky on 2013/8/30 18:08:02
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information
Abyss, hamna inte i försvarsställning; det är vad dena tråd har varit i senaste tiden.

Fan iSky, lägg ner och försök se likheter och inte skillnader i andra människor; ge de "bevis" du påstår du har... Abyss har gett sina, om de nu är bevis det vet jag inte. Men ge detta lite rum för att handla om vad det handlar om; inte kritik: Ge respons!

*Jävla tjöt muttrandes för sig själv*Jag undrar dock fortfarande, vad är den enkla sanningen abyssina*?

Posted on: 2013/8/31 1:38
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information
Viktigt, kunskap och visdom är ju inte samma sak!

Jag har hopp om ett sätt att diskutera på vaken som innefattar,

- jaha, Du tänker så, eller Du tror på det, hur kom Du fram till det?

- Ja si och så och på grund av det!

- jaha, ok, jag tror så här istället.

- jaha ok, lycka till.

- Japp lycka till.

Men givetvis, det beror på vad man pratar om, dock så hamnar man i samma skål varje gång, ingen har läst samma sak, alla böcker tillsammans, varit på exakt samma platser, upplevt samma saker mm mm, vi är JETTEOLIKA, bra att komma ihåg.

Kontentan av livet, en av alla fundamentala grundregler borde vara, lär Dig acceptera andras syn på livet samt tro, berika istället Din egen och förklara den väl, om det är så att det känns viktigt.

Kontentan med livet från ett större perspektiv och med en viktigare regel, fred upplever man när man är det, det är inget man läser om eller addar på, som en uppdatering. Det kommer ur förståelse varför den andre tycker som en idiot, det handlar inte om vem som vinner diskussionen. Skall det vara fred så får man bjuda till.

Det är dock väldigt lätt att ilskna till här på vaken ibland, lika lätt är det att sitta och vara storgapig bakom ett tangentbord, miljön i det verkliga livet har andra grundregler, synd att det inte funkar på webben, ... än!

Det som kan leda till en underbar konversation är att diskutera det man är mest intresserad av. Det som ligger en varmast om hjärtat!

Typ

Må gott

Posted on: 2013/8/31 1:57
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information
Enligt forumets regler så skulle jag själv blivit bannad en stund då o då, ännu i dag. Hade forumet varit precis med ett respektfullt sätt att diskutera på, så skulle ribban höjas för hur man beter sig här, bara ett val.

Posted on: 2013/8/31 2:11
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
Sorry Alarik,

Inte meningen att ställa till i tråden. Jag ser det som en möjlighet att kunna tala fritt och säga dem fria orden, jag tror jag beffiner bland bröder, men jag kanske tror för mycket. Kan aldrig dömma någon person för sin hela helhet utan endast handligarna.

Kan kalla dig idiot eller annat men det betyder inte att jag skulle hata dig för det. "missförstå nu inte"

Han kommer att få den, frågan är om han kan läsa bilden....

Det han beskriver om embryon är enkla potaits chips nivå, det där återfinns att skåda hos djurriket så som Insekter och vatten djur som fisk och grod djur.. Det är därifrån embry berättelsen kommer till i koranen när dem väl tolkat den. Dem har använt slav språk.

Egyptermna och babylonerna pratar om material av solen och andra planeter och dem likanr vår födelse i form av ra som först var inget och sedan blev luft och droppen och bla bla. finns att läsa om , om ni exempelvis letar efter Ra historia...

Det finns en utförlig berättelse hur dem trodde livet var uppbyggd och dem använde dem stora krafterna som liknelser helt enekelt.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
Hur går det med tolkningen abyssina ?


Hursom, finns en sak som vi inte nämnt innan..

Kan du förklara varför en gud skulle nämna pengar på en helig bok?
ett urdrag bara : Och de frågar dig vad de bör ge åt andra. Säg: "Det som överstiger vars och ens behov." Så klargör Gud [Sina] budskap för er för att ni skall tänka över [dem]

Hade den du kallar gud varit äkta hade han raderat pengarna från jorden, eller så hade han inte lmnat ett enda själv utan en hög med obegränsade pengar så dem itne behöver hjälp av andra och på så sätt skulle finna Gud varoch en i lugn och ro.

Verakr som din Gud gillade pengar och krig och makt mera än vad illuminaterna gör.
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information
ENDAST KORANEN
<ul><iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/C3Cz2zgH7GM?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Posted on: 2013/9/3 13:42
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
« 1 ... 56 57 58 (59) 60 61 »
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
58 user(s) are online (58 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 58

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS