vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To PostBra initiativ, men...
#1


See User information
...det kan inte hjälpas att jag får en fadd smak i munnen när jag läser enkäten och texterna från Freedom Force.

Varför?

Jag har länge följt vad Griffin skriver och har haft nyhetsbrevet en längre period. Det står mycket viktigt och bra där; kritisk analys av läget och ett försök till handlingsplan. Men det är en handlingsplan som lever kvar i den gamla världen med gamla värden.

Jag tror inte att Griffin är en mullvad, men effekten blir densamma. Vi leds som läsare in i en polariserad värld där vi förväntas välja på vitt eller svart. Försökte nyss fylla i enkäten, men den blir totalt ointressant därför att den är tendentiös och inte kommer att visa något av djupare värde. Frågorna styr nämligen svaren; jag har alltså ingen större valfrihet, vilket verkar gå stick i stäv med FFs intentioner. Frågorna är för mycket av typen "Har du slutat slå din fru?" - de förutsätter vissa saker. Frågornas komplexitet är också av en grad så att ingen normal människa kan ge ett kompetent svar. De leder oss in i en förenklad bild av orsakssammanhang och gör saken enklare än den är.

Problemet är inte så mycket vem som har makten, utan att makt och kontroll i vårt nuvarande system kan samlas på det sätt som sker. På individuell grund är det ointressant vem som har makten - den som hamnar på den officiella toppen kommer att kontrolleras, precis som vi ser med toppolitiker (Obama som t ex har sina "handlers" och Raj-Raj som tydligt är influerad av någon). Ett näraliggande exempel är moderaten som skrev en bok om att riksdagen bara är utsmyckning. Om Raj-Raj vore en god ledare betedde han sig icke på det sätt som beskrivs.

Om FFare ska "ta makten" och välja in sig i kommuner och organisationer blir de inte annat än slavar under FF och det gamla systemet. De får som alla andra i strukturen två herrar vilket i sig leder till förvirring, konflikt och rädsla. Det är med rädsla "de" styr oss lättast. FF är förändringsagenter för en sak som låter bra men egentligen inte ändrar på något. Snarare finns risken att det blir ännu sämre eftersom syftet för FF är att slå sönder makten, men man kommer inte att bli inbjuden till maktens och kontrollens verkliga centra av det enkla skälet att "makt är för viktigt för att överlåtas till politiker och folk i allmänna val". Den makt som utövas i offentliga organ är kollektivistisk och innan FF blir så starka att de tar makten, så har samtliga troligen blivit en del av systemet, korrumperats på det sätt makt och organisatorisk närsynthet skapar eller insett sitt misstag som många nyblivna politiker gör och hoppat av. Så länge man står utanför en struktur kan man ha "örn-syn" och se de stora dragen. Så fort man hamnar mitt i ett system dalar uppmärksamheten och omvandlas till "mus-syn" där man bara ser det allra närmaste; nästa fråga, nästa möte, lokala allianser och konflikter tar allt tid. Jag skulle faktiskt vilja gå så långt att jag säger att systemet i sig är gjort för att de modiga som vågar och har styrkan nog att ge sig in i politiken drunknar i den. Det här var ett långt sätt att säga att FF står och skäller vid fel träd. Att skälla och påkalla uppmärksamheten är bra, men frågan blir; vad är det FF påkallar uppmärksamheten på? "Mus-frågor"! "Ska beslutet att förbjuda hemundervisning rivas upp? Ja eller nej?" Detta är exakt det jag pratar om. Om FF vill och kan fokusera på vad det egentligen handlar om blir frågor som hemundervisningens vara eller inte vara en sån liten småsak så att den löser sig genom att man löser större frågor.

Det är inte ett nytt paradigm FF står för. Tyvärr. Det kan tyckas så, ur ett musperspektiv, men i det stora hela är det bara "same, same, but different". Frågan är vad ni egentligen vill. Att ta makt och hamna i beslutande organ leder till att FF ska ha makten och kontrollen, men det leder ju i så fall inte till någon förändring i grund och botten. Det handlar likförbenat om att ta kontrollen så att motståndarna inte får den. Det krävs egen majoritet i riksdagen samt regeringsställning för att nå målet. Har vi tid med det?

Det finns en motsättning här som är intressant; kontroll å ena sidan och frihet å andra. Kontroll och frihet kan inte samexistera på samma område. Antingen är vi fria eller så är vi kontrollerade. Vad jag läser i FFs material är att jag har friheten att bli kontrollerad av FF istället för av någon annan kollektivistisk grupp. Sorry, killar, men det är det jag ser.

Jag har dessutom svårt att tro att någon vill ha total frihet när det kommer till kritan - civilisation är en form av kontroll, men det är en utvecklad form utan våld som maktmedel, där jag som individ har så mycket frihet att jag inte inkräktar på någon annans motsvarande frihet. Skulle överträdelse ske vill jag väldigt gärna ha hjälp att återupprätta min frihet. Ett helt fritt "system" är vidöppet för maktövertagande. Därför blir dikotomin Frihet kontra Kontroll både meningslös och felaktig. Det kanske egentligen är "mer civilisation" vi vill ha och behöver?

För det är nåt annat vi behöver. Ett politiskt genombrott som förändrar spelplanen i en dimension vi tidigare inte tänkt oss. Om man har lyssnat till David Icke så kan man låta sig inspireras av hans syn på de hierarkiska systemen; de blir alltid övertagna av motståndaren. Ett hierarkiskt system är sårbart. Därför är vårt politiska system sårbart. Därför är vårt system och samhälle styrt av någon "Annan" som tagit makten ifrån dem som officiellt har den. Vi behöver något som är mycket mer resilient mot maktövertagande. Ett system som faktiskt kan garantera de friheter FF kämpar för.

Det är lätt att dras med i den förändringsvåg som pågår, men var och en bör vara varse och uppmärksam. Många vill ta och ha kontrollen. När andra följer ens världsbild och håller med en, då har man kontroll. Ju fler som anammar ens världsbild, desto mer ökar känslan av kontroll. Vi har alla genomlevt samma socialiseringsprocess till slavmentalitet, det som oftast kallas "skola". Där har vi fått lära oss att det finns ett Rätt svar och att det finns ett facit. Vi har fått lära oss att avgränsa verkligheten och kompartmentalisera den i hanterbara områden. Vi har lärt oss att lita på läraren och vi har fått lära oss att läraren alltid har rätt. På vilket sätt är detta en god grund för att skapa ett system som garanterar fri- och rättigheter? Vad vi får lära oss i skolan är bl a att tro på komplexa orsakssamband bara för att en auktoritet talar om för oss att det är så. Men vi är inne i en period av genomskådande; livsmedelsverkets kostråd håller inte, det politiska systemet håller inte, skolmedicinens förmåga att läka fungerar inte, det är inte läraren som lär mig - det är jag själv, det är inte läkaren som läker mig - det är min egen kropp. Allt omkring oss ställs på huvudet just nu, och det är bra. På det sättet ser FFs försök mest ut som ett desperat försök att bevara fokus på det flerhundraåriga problemet mellan friheten och kontrollen. Vi behöver något bättre.

Vem har tillräckligt med fakta för att genomskåda det nuvarande politiska systemet? Inte jag (trots att jag är "statsvetare" - jo, faktiskt) och ingen annan heller som jag har läst och lyssnat på. Vi är puppan som håller på att bli fjäril - den gamla strukturen i puppan upplöses, blir en biologisk soppa av byggstenar som börjar kombinera sig i en ny struktur. Under en övergångsperiod finns det nya strukturer bredvid de gamla och sönderfallande. De nya strukturerna utvecklas ur resterna av det gamla, men utan att de gamla strukturerna består. Den enkla metaforen i sig gör att min förståelse kring FF och det som händer just nu visar att FF tillhör puppstadiet eftersom grundtanken är att ta makten i den gamla strukturen. (Eller som min favoritförfattare låter sin hjälte beskriva: "De gamla makthavarna är förblindade av den fart de upplever, utan att se att de som avloppsvatten forsar utför ett stup".

Jag tror för min del att grundidén "att undandra sitt stöd till de gamla strukturerna" är den enda framkomliga vägen. Men vi behöver något bättre att falla tillbaka på. I ett kosmiskt perspektiv är vi inte mognare än spädbarn, och likt spädbarn håller vi hårt med ena handen det vi känner till. Vi måste få något annat att hålla i med andra handen för att släppa det första, och det är önskvärt om detta "andra" är av bättre kvalitet än det första. Vi behöver dekonstruera det icke optimalt fungerande systemet och leta efter den nivå där byggstenarna skulle kunna användas till att bygga den nya strukturen som gör oss till fria medborgare som inte är inlåsta i ett system som inte gagnar oss.

Ett grundproblem vi har med oss från skolan är att vi inte lärt oss vikten av att tänka trivialt. Det kanske låter löjligt, men många ord har fått en förändrad betydelse. "Trivialt" låter som något enkelt, något man inte behöver ägna någon tid eller uppmärksamhet. Det betyder "tre vägar" och de tre vägarna är 1) faktakunskap, 2) logik och 3) kommunikation (en moderniserad översättning). Vi får i skolan lära oss att acceptera logiska samband utan att ha tillräckligt med fakta för att kunna avgöra om det vi just fick lära oss är relevant eller troligt. Vi får även lära oss ett antal försvarsmekanismer mot dem som ifrågasätter logiken. Exempel:

Någon ifrågasätter logiken i det FF säger. En vanlig försvarsmekanism i det läget är att håna motståndet, kalla den som kritiserar för fula ord eller ignorera den som kritiserar osv. Alltså; om det inte kommer någon reaktion på detta inlägg så är jag ignorerad, om jag kallas idiot, mindre vetande eller knäpp så är det en annan försvarsmekanism som används. * ler milt *

Det enklaste sättet att få någon att avslöja sin okunskap och dåligt underbyggda argumentation är inte att attackera, utan att be personen förklara närmare vad de egentligen menar. För att klara det måste man befinna sig i en sinnesstämning där rädslan inte tar överhanden och låter reptilhjärnan styra ens handlande.

Bollen är din ;)

Posted on: 2011/12/12 16:57
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Bra initiativ, men...
#2


See User information
Tack för bollen!

Delar din uppfattning om VARFÖR och har kommit fram till att den som översätter texter om kollektiva maktcentra u.p.a. till enskilda medborgares hypermakt att värdera, värdesäkra och välja EN lagstiftare och kontrollmakt, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden, måste vija, kunna och våga förstå när, var och VARFÖR - det duger inte med kunskap, tänk och hanling som älskar att lyda och bruka kollektiva ord och begrepp i tid och rum.
Mvh

Posted on: 2012/1/12 23:27
Värderar, värdesäkrar och väljer mentalt och fysiskt i nutid och nära framtid, produkt av humana resurser, med STRIKT produktansvar för producerat resultat med säkerhetsbrist i nutid, nära framtid (10 år) och rum, lokalt i en medlemsstat på den inre ma...
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Bra initiativ, men...
#3


See User information

Posted on: 2014/4/9 19:18
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
36 user(s) are online (36 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 36

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS