vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To PostAB Sveriges dotterbolag Polisen och Kronofogdens goda samarbete!
#1


See User information
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16656209.ab

Kan denna robot vara tillverkad på Ericsson månne?

Posted on: 2013/4/23 19:40
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: AB Sveriges dotterbolag Polisen och Kronofogdens goda samarbete!
#2


See User information
Känner till det, men tackar för att du visar det.

I rest my case with all my "free man" + poster om kommersiella systemet.

Ja, hela skiten är företag som agerar som en myndighet (Hur djupt går denna indoktrinering?). Jag hoppas ni e klara att dessa saker inte får "beblandas"... För då är det förräderi, bröder och systrar, även utan tjänstemannaansvaret... Från vägpiraten, vakten vid krogen, till självaste stammande fånen och flinten som "agera" som statsminister, med hela sin stab/styrelse...

Även tar detta in WBs post om professor Bosse om hur även domare bortser Rb 1:9 och sammanblandningen av 1974:174 (Jur. person)... Läget borde stå glasklart, även för Bosse (Ledsen broder för ordet och nicken).

Om ni inte ens betänkt detta, ta en funderare på varför AB Skatteverket, AB försäkringskassan, AB Kronofogdemyndigheten osv nu mer ligger i samma lokaler?! (Se till allabolag.se tex)

Måtte detta ta slut snart, innan vi åker på den "långa" resan för vad vi glömt! För detta finns det ingen gräns för!

I fred och <3!


Posted on: 2013/4/23 22:49

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: AB Sveriges dotterbolag Polisen och Kronofogdens goda samarbete!
#3


See User information
Quote:

Avatar skrev:
Om ni inte ens betänkt detta, ta en funderare på varför AB Skatteverket, AB försäkringskassan, AB Kronofogdemyndigheten osv nu mer ligger i samma lokaler?! (Se till allabolag.se tex)


Avatar, Jag har betänkt och funderat på VARFÖR du skriver AB ditt och datt, om du inte först har kvalitetssäkrat den information som du reproducerar är kvalitetssäkrad av EN offentlig eller privat organisation som tillsynsmyndighet.

BolagsvÄrket vill, kan eller vågar, i brev rätt adresserat och rätt kvalitetssäkrat inte rättssäkert (trovärdigt med ansvar och risk, för böter eller/och skadestånd) intyga att AB ditt och datt är EN juridisk person, rättssubjekt och näringsvÄrksamhet med STRIKT produktansvar för producerat resultat med säkerhetsbrist i brev till EN drabbad enskild fysisk person, med rätt mental kunskap, tänk och handling i nutid och rum.

Avatar, är allabolag.se en näringsvÄrksamhet med STRIKT produktansvar och risk, för säkerhetsbrist i redovisat resultat i nutid, nära framtid och rum på Internet?

Avatar, om du svarar NEJ eller VET EJ, på min fråga om allabolag.se, vill, kan och vågar Jag INTE i nutid och rum lita på information, om AB hit och dit har den kvalitet och säkerhet, som mitt mentala Jag förväntar i tid och rum, lokalt i en delstrat i USA eller lokalt i en medlemsstat, på den inre marknaden EES och Europeiska unionen.

Brev adresserat till EN fysisk person från EN juridisk person, skall enligt min mentalt utvecklade kunskap i livet, tänk och handling i nutid och rum i fyrarummare vara kvalitetssäkrat enligt nedan!

Avatar, hittar du ett brev bland dina efter 1994?

Mvh
Lärstad den 25 april 2013
Namn på näringsvÄrksamhet med eller utan STRIKT avsvar och risk, för säkerhetsbrist i producerad information i brev adresserad till EN medveten mental fyrarummare, med rätt mental kunskap, tänk och handling.

Posted on: 2013/4/25 13:41
Värderar, värdesäkrar och väljer mentalt och fysiskt i nutid och nära framtid, produkt av humana resurser, med STRIKT produktansvar för producerat resultat med säkerhetsbrist i nutid, nära framtid (10 år) och rum, lokalt i en medlemsstat på den inre ma...
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: AB Sveriges dotterbolag Polisen och Kronofogdens goda samarbete!
#4


See User information
Whistleblower:Mitt förslag till dig är att du slutar att skriva inlägg helt och hållet då dessa inte ger något.

De innehåller bara upprepningar av dina uppenbarligen snedvridna tidsuppfattningar och annat ointressant svammel.
Jag lämnar din ev mentala utveckling utan kommentar.
Mvh

Posted on: 2013/5/2 22:16
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: AB Sveriges dotterbolag Polisen och Kronofogdens goda samarbete!
#5


See User information
Tycker det är ganska intressant beteende. Inte riktigt förstått vad syftet är ännu; att skriva så på ett forum... Kan visserligen tycka det är lite lustigt att behandla sig själv som en resurs/instinktiv robot bara för att samhällsstrukturen gör det. Som att ge efter för en våldtäktsman ungefär... Men som sagt, jag har inte förstått varför eller vad dennes upplägg har för målinriktning; än svårare är det att få svar på eftersom hen helt enkelt använder det språket. Det finns ett ord för det där som jag glömt men som gör sig bra med analogin att akademiskt språk är som ett proppskåp. Passar sig bara där det är gjort för att passa vilket resulterar i att i tid och rum är proppen inte kvalitétsäkrad eftersom ingen förstår vad för mental och fysisk kvalité proppen har: Det finns ingen brygga mellan kulturella och sociala normer och betéenden som används för att göra sig förstådd... Hms nu blev det krångligt. Om staten gör det och folket inte förstår staten? Hur kvalitétsäker är den isåfall i tid och rum om den ska utgå från folket? Vilket hål i skåpet ska proppen sitta i nu då... HmzZz

Posted on: 2013/5/3 0:45
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: AB Sveriges dotterbolag Polisen och Kronofogdens goda samarbete!
#6


See User information
Hej wb,


Oj vilken analytisk/systematisk post, skall göra mitt bästa att svara på dina frågor. Behöver dock dig för att dra linjen mellan punkterna och göra kopplingen, det finns mycket "rökridåer" och variationer att det är svårt att se trädet för skogen. Mycket av detta jag skriver här, har framkommit på min egna resa med samtal och dialog med s.k. myndigheter. Ett deltagande i en dialog, kräver deltagande.

Att allabolag.se (Ägs delvis av UC) är en näringsvÄrksamhet är solklart, vill påtala att det är en jur. person (1974:174). Så även är Disney och hans Kalle Anka. Alla har vi väl rätt att likställa oss med Kalle Anka...

Utdrag från: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19740174.htm
Quote:

1 § Identitetsbeteckning i numerisk form (organisationsnummer) ska fastställas för
1. aktiebolag, europabolag och europakooperativ med säte i Sverige, handelsbolag, ekonomisk förening och samfällighetsförening,
2. erkänd arbetslöshetskassa, försäkringsförening och annan allmän inrättning som enligt lag eller annan författning står under offentlig tillsyn,
3. kommun, landsting, kommunalförbund och annat organ för samverkan mellan kommuner,
4. registrerat trossamfund och dess organisatoriska delar, och
5. stiftelse. Lag (2010:70).


Vad i §2 går att avläsa är "Vad i första stycket sagts gäller i motsvarande mån i fråga om enkelt bolag"

Det är denna entitet du deklarerar för och deklarationen i sig är ett Bokslut för denna §1. Även detta är "näringsvÄrksamhet". Så snart du visar upp ditt ID, agerar du som jur. person. Du identifierar dig som 1974:174, här i ligger ditt fria val att frångå ART 6 av UHR.

Om du behöver vidare bevis för detta, ber jag dig kontakta Skatteverket/RSV. Jag har själv varit i kontakt med Skatteverkets expert i frågan.
Vill även påtala att detta hör och är direkt relaterat till "Samhällskontraktet".

Här är några varienter av varför jag Skriver AB "ditt och datt". Ordet AB är en ironisk form av kommersiell entitet. Jag ber dig inte ta det ordagrant. Här i ligger även insikten av hur laga språket hanterar ordet person, bara ett ex i högen: https://sv.wikipedia.org/wiki/Organisationsnummer

Quote:
[b[Organisationsnummer fungerar i Sverige som personnummer men avser en juridisk person[/b], alltså en kommun, ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomisk förening, ideell förening, stiftelse eller trossamfund. Organisationsnummer är en svensk företeelse som infördes 1975 genom lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. Organisationsnummer används främst vid kontakt med Skatteverket, Bolagsverket och andra myndigheter, samt ligger till grund för EU:s momsregistreringsnummer för svenska företag. De måste också skrivas på kvitton och fakturor till kunder.

Liksom personnummer består organisationsnumret av tio siffror, varav den sista är en kontrollsiffra som kan beräknas ur de föregående nio. Till skillnad från personnummer är de första sex siffrorna i ett organisationsnummer inte ett datum. För att skilja på personnummer och organisationsnummer är alltid "månaden" (andra paret, som byggs upp av tredje och fjärde siffran) i ett organisationsnummer minst 20.


SVERIGES DOMSTOLAR med sitt säte(Adress är inte samma som fakturaställe, däremot är sätet adressen företaget är registrerat på) i Jönköping
Org.nummer: 202100-2742
Verksamhet: Domstolsverksamhet

Jag misstänker du är medveten om att detta företag registrerades 1975 och innehar F-skattsedel. Taxeringsåret 2011 uppgavs omsättningen till 3000 - 4999 tkr.

Här är orsaken till mitt ironiska "AB"-ande för dessa. Vidare utgår jag att vi hade en domstol väl före 1975.

Du kan ta vilken "Myndighet" du vill, så får du liknande svar. Verksamhet = Affärsområde, under vilket företaget agerar inom. Vilken kommersiell verksamhet kan ens våga tilltala UHR idag, speciellt dessa som skall aera för alla vår fred, tex allmänt trodda enheter som Poliser, domstolar, sjukvården och andra sociala verkande enheter?

Vill du säkra detta och samtala gärna med deras experter, ber jag dig vända dig till RSV.

(Konstpaus)

Nu skall vi inte springa i förväg, utan vi behöver fortsatt ta ett steg tillbaka, vilket inte gick att avläsa i din post fanns tillskriven.

Varesig du syftar till naturlig person, jur. person eller fiktiv person (Dessa är de 3 def. som jur språket använder).

Samtliga av dessa är former av "person" i grund och sedan ur den form person sedan nyttjas. Redan i Lag 1974:174, går det att läsa att det finns en ofantlig mängd def. av jur. person. Jag hoppas du är med nu att detta behöver belysas.

Även person har en varierande def. beroende på tolkare, om det så är en stat eller kyrka. Dock finns det en röd tråd.

(Konstpaus)

Nu tänkte jag åter ta ett steg tillbaka, till UHR:
http://www.humanrights.com/sites/defa ... ation-of-human-rights.pdf

Är det närmsta jag funnit mot ordagrant sanna deklarationen från 1948 och orginal är det som skall strävas för, allt annat är hörsägen och omskrivningar som http://ec.europa.eu/civiljustice, vilket steg för steg omvänder ord för ord ner till regeringens egna Svenska översättning av UHR.

ART 6 lyder:
"Everyone has the right to recognition everywhere as a
person before the law."

Så tid och rymd...? Allt enbart ställt mot "Nuet", Här och nu! Ur detta här och nu, [u]urkommer[/] morgondagen(riktningen). För egen del finns varesig gårdagen eller morgondagen, som framtiden enbart är parfymer av Nuets möjligheter under en förväntan.)


Skall inte ta in för mycket, men låter dig även sammanbinda äldre tänkare i detta syfte för egna kopplingen (Hade älskat en del öl runt en lägereld och alla dessa lagböcker ordböcker vs lag-ordböcker som exempel, bara välj en lag och fråga mig om tanke, betydelse i tid och rum, bara slå upp en ett vett'ja!):


"Beware of the leader, who strikes the war drum in order to transfer the citizens into patriotic glow, patriotism is indeed a double-sided sword. It makes the blood so boldly, like it constricts the intellect. And if the striking of the war drum reached a fiebrige height and the blood is cooking and hating, and the intellect is dismissed, the leader doesn't need to reject the citizens rights. The citizens, cought by anxiety and blinded through patriotism, will subordinate all their rights to the leader and this even with happy courage. Why do I know that? I know it, because this is, what I did. And I am Gajus Julius Cäsar."
- Gaius Julius Caesar


Och det sista, som jag ser ske idag;

If you once forfeit the confidence of your fellow citizens, you can never regain their respect and esteem. It is true that you may fool all the people some of the time; you can even fool some of the people all of the time; but you can't fool all of the people all the time.
-Abraham Lincoln

Jag vill påtala att så många egna "Jag" idag har så många aspekter av vad ens en terrorist är, men vet inte att def. av det är att du måste agera för en stat eller som en för att ens kunna kalla det som terrorist (I agerande)... Detta är verket om hur ord är "spelling". Idag räcker det att du bär en huvad tröja, för att ses som en.

I mitt egna agerande tappar jag allt mer och fortare både stavning och enkelhet i mitt skrivande, så jag ber om ursäkt i förväg inför ev poster i frågan, vet med mig att "här och nu" gör bättre i full aspekt öga för öga.


Quote:

Avatar, hittar du ett brev bland dina efter 1994?Börjar med att säga att jag inte förstår frågan av ord som tex "dina", "bland", "förstår", "brev" och före eller efter 1994... Däremot, närmre och efter 1994, mot idag är begränsningen av information allt mer påtaglig.

Skriver sällan till/från "persona", utan förbehållaren av entiteten. Du borde veta som jag, att vi kontrakterade bort vår födelserätt, för rättigheten. Jag anser att detta ej är lagligt, då samtliga parter av detta avtal ej informerats fullt ut om detta.

Det du frågar verkligen om, är även underställt en verksamhets säkerhetsstjänsts skydd (Fler trådar tyder, kan inte bevisa då det sägs liga skyddat där. Kan bara påvisa sammanhang och mönster). Varför tror du sista grundlagsändringen även innefogade dödandet av all dokumentation som legat under Nationell säkerhet och för den delen då vi snackar i tråden... Varför ändrades 2 enkla syften av verkan, av bara byta orden "Varje person" till "var och en" (Även detta finns direkta länkar på forumet till regeringens hemsida".

"Dåtid, nuet, framtid", är upp till oss! Det är Här i tid och rum, vi ÄR!

Jag vill ställa frågan till alla här på forumet... Varför behöver "regeringen" din röst att ens klia sig där bak för din räkning, så varför frågar du ens om lov till din rätt att agera i fred för vad du anser är rätt utan att skada eller skapa förlust?

Det jag bevittnat detta samhälle håller på som, vägrar jag delta i.

Och gällande "urkommer ur folket" är något dessa glömt... Hur kan något i så fall undanhållas, hemligstämplas från folket du skall agera för? Intressekonflikten är uppenbar!

Posted on: 2013/5/3 15:44

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: AB Sveriges dotterbolag Polisen och Kronofogdens goda samarbete!
#7


See User information
Otroligt intressant läsning. Jag undrar hur det är ställt med skuldskapande gentemot en persona i ett annat land?

Jag har ett bankkonto utomlands som jag inte har använt på länge. Det kostade tydligen pengar att ha det kontot; vilket borde innebära att de skapar en slags ränta (skuld) för att kostnaden skall uppstå för kontot: Är detta lagligt, - går det kringgå och hur kan det te sig om landet i fråga inte är medlemsstat i EU?

Posted on: 2013/5/4 12:00
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: AB Sveriges dotterbolag Polisen och Kronofogdens goda samarbete!
#8


See User information
Quote:

alarik skrev:
Otroligt intressant läsning. Jag undrar hur det är ställt med skuldskapande gentemot en persona i ett annat land?


Varesig detta e inom EU eller utom, handlar du internationellt... Vilket du själv, redan ligger handel för i SÄKERHET... (Så dom tar ditt och ditt liv)

Dessa själviska "LABEL" tjänar på att alla OSS(Var och En) tvistar, precis som på vaken...(Ursäktar er som har betalt för ert omöjliga jobb).

Börja fråga om det ens finns en sak som "SKULD"...

Här, började jag min vandring... Och jag fann i detta att det behövs ens frågas, då det är enbart ett erbjudande...

Snacka om minfält... Dessa själviska "ledare" (Här har jag riligt å ringer ibland, speciellt i Domenic-målet)...

Undrar varför, jag inte ens får "beträda" en domstol... Kanske för ett beträgande jag känner till, mot ett ekonomiskt löfte?

I fred och <3!


Fixa kundskapen om PROMESORYNOTES... (Jag självt vägrar) förebygger skiten med.

(VARNING: Insikt före agerande, ur agression eller annan form)

---> Jävla idiot lag att agera för bättring för en medmänniska... Hur sjuka skall vi bli, stå i diG, fråga Vem och Varför...?

(Kul vetande)

-Still not me, as a person!

Här i hoppas jag varenda NWO tomte läser in och var i en "rumpa".

Posted on: 2013/5/4 12:44

Edited by Avatar on 2013/5/4 13:02:03
Edited by Avatar on 2013/5/4 13:04:49

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: AB Sveriges dotterbolag Polisen och Kronofogdens goda samarbete!
#9


See User information
Till avatar:
Vart har du läst om att inom juridikens språk finns tre olika sorts personer: naturlig, juridisk och fiktiv?
Och var kan man läsa om definitionerna av dessa ord? ( har frågat på lawline.se men de säjer att definitioner på lagens språk inte ges ut.. Och i norstedts juridiska ordbok finns endast definitionen på juridisk person)
Du säjer också:
Så snart du visar upp ditt ID, agerar du som jur. person. Du identifierar dig som 1974:174, här i ligger ditt fria val att frångå ART 6 av UHR.
Men som jag förstår det kan inte en människa vara "juridisk person" utan det kan endast stater , företag o s v vara (1974:174). Så..
Vad är man då när man identifierar sig? Fysisk person? Fiktiv person?
Om nån kan ge mej klarhet och hänvisa till källor hade jag blivit glad.
Ps,
I Art 6 av UHR står att man har rätt att vara en person. Men har man rätt att neka till att vara en person om konstapeln frågar mej?

Posted on: 2014/9/7 10:16
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: AB Sveriges dotterbolag Polisen och Kronofogdens goda samarbete!
#10


See User information
Edit:
Missade det du skrev om att vi representerar ett "enkelt bolag" my bad.
Men vill hemskt gärna lära mej var du fått din kunskap om ordens definitioner i lagens mening. Officiella definitioner som kan användas i rättegång.

Posted on: 2014/9/7 11:25
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: AB Sveriges dotterbolag Polisen och Kronofogdens goda samarbete!
#11


See User information


Hej,


Det är svårt att beskriva, utan det bara fastnade och sammanhangen bara "satt" där i 3D form. Låter kanske "udda", men så är det.

Gällande din tidigare fråga om olika former av person, är väl "person" den faktiska ordet, inte vilken form den råkar ha...

Person härstammar ju från latinskans persona, vilket betyder (ansikts) -mask, skådespelare som spelar en roll... (SOAB).

Sen kanske du får se till den jur. ordboken för mer direkt se lagspråkets(Alltså är ej svenska) förklarningar på orden.

Du kommer snabbt se att människan saknas... Och andra ord som fyller blå bokens sidor är tex Den, Någon, Man, Individ osv... Ger dig en direkt översättning till "Person".

Vad dom gjort är att nyttja samma ord, fast med massor av labels/omskrivningar som "rökridå"...


I fred och <3!

Posted on: 2014/9/14 12:41

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
28 user(s) are online (28 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 28

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS