vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To Post

« 1 ... 53 54 55 (56) 57 58 59 ... 61 »


Anonym
Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
Både två har fel liksom du . Den ene kallar sig koranist , den andre sunni därav är båda avgudare.. då dem inte riktar sig direkt till gud utan till böcker och benämningar.

Och varför försöker du nu spela att du är koranist när du i böjan tillhörde rasheed sekten med nr 19?. Om dem i videon är Koranist och den andra sunni så borde du vara numerologist.

Alla ni har fel, totalt fel. och ni begår ett stort synd när ni påstår gud har skrivit på papper.

Den dag du skådar mot stjärnorna och inser att du en dag för länge sedan var en av dessa stjärnor, kommer du aldrig mera tveka varken på livet eller döden, varken gud eller människan. Framförallt ser du så många andra stjärnor som väntar på att bli vad vi en dag blev.

Jag svär på Himlen och Jorden, på livet och på döden, på vattnet vi dricker och maten vi äter att vi med all säkerhet en gång alla varit en och samma stjärna som lyst i himmelen precis som sirius lyser på natten och solen skiner på dagen. idag är vi en avbild av både stjärnor och universum. Dem som förstår det en gång kan aldrig missförstå det igen. allt vi äter och dricker smat som denna dator jag skriver med är alla skapade av samma rest partiklar som vi själva består av.a

Må din stjärna vägleda dig till din skapare.
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
Här på sura 9 kan ni se hur djävulen driver folket till krig och råder dem att döda och slakta alla som inte tror likadant. Den lilla putte guden lyckades dock inte få människor att tro genom sin kraft då han saknade superpåower som en riktigt gud har. han tar tillhjälp av mäniskor med svärd och budbärare.

[9:1] GUD OCH Hans Sändebud säger upp de fördrag som ni har slutit med avgudadyrkarna. "Gud skaffar sig en kompis till hjälp"

[9:2] [Tillkännage för dem:] "Rör er var ni vill på jorden under fyra månader, men ni skall veta att ni inte kan uppresa er mot Guds [beslut] och att Gud skall förödmjuka dem som förnekar sanningen."

[9:3] Gud och Hans Sändebud tillkännager för alla människor på den Stora vallfärdens dag: "Gud avvisar [allt samröre med] avgudadyrkarna, och Hans Sändebud [gör detsamma]. Om ni visar ånger är det för ert eget bästa, men drar ni er undan skall ni veta att ni inte kan uppresa er mot Gud." Och låt alla förnekare av sanningen veta att ett plågsamt straff [väntar dem].

[9:4] Härifrån skall undantas de bland avgudadyrkarna som har slutit fördrag med er och som inte i något avseende vållat er skada och inte har bistått någon [i fientliga företag] mot er. Fullgör era förpliktelser enligt fördragen med dem, så länge de är i kraft. Gud älskar dem som fruktar Honom.

[9:5] När de helgade månaderna gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna, var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och [villighet att] förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred - Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.
Gud delar religionen med svärd och våld som det redan är känt, eller om vi ska kalla han Satan.

[9:6] Om någon bland avgudadyrkarna söker skydd hos dig, ge honom då ditt beskydd, så att han får höra Guds ord; för honom sedan till en plats där han är i trygghet. De är nämligen människor som inte vet [vad Islam innebär].

[9:7] HUR SKULLE avgudadyrkarna kunna [göra anspråk på] fördragsenligt [beskydd] av Gud och Hans Sändebud, bortsett från dem som ni slöt avtal med om vapenvila i närheten av den heliga Moskén? [Vad dem beträffar] skall ni stå fast vid ert ord till dem, så länge de står fast vid sitt ord till er. Gud älskar dem som fruktar Honom.

[9:8] Hur [skulle ett sådant fördrag vara möjligt]? Om de är er överlägsna i styrka tar de gentemot er varken hänsyn till släktskapsband eller till gällande regler om skydd. De låter tillmötesgående i sitt tal, men innerst inne känner de avsky [för er] och de flesta av dem är trotsiga syndare.

[9:9] De har sålt Guds budskap för en ynklig slant och de hindrar [människor] att följa Guds väg. Vad de gör är ont.

[9:10] De tar ingen hänsyn till vare sig släktskap eller gällande regler om skydd när det gäller en troende - deras fientlighet känner inga gränser.

[9:11] Men om de visar ånger och [vilja att] förrätta bönen och betala allmoseskatten, då är de era bröder i tron. Så framställer Vi [Våra] budskap fast och klart för de insiktsfulla.

[9:12] Om de, efter att ha ingått ett fördrag, bryter sina under ed givna löften och angriper er tro, kämpa då mot dessa förnekelsens [och trolöshetens] banerförare, vars eder saknar allt värde, för att förmå dem att upphöra [med sina angrepp].

[9:13] Eller tvekar ni att kämpa mot människor som har brutit sina eder och som hade planer att jaga bort Sändebudet och som var de första att angripa er? Hyser ni [sådan] rädsla för dem? Men om ni är [sanna] troende är det Gud som ni bör frukta!

[9:14] Kämpa mot dem! Gud skall straffa dem genom era händer och förödmjuka dem och hjälpa er till seger över dem. Och Han skall läka [såren i] de troendes bröst

[9:15] och stilla vreden i deras hjärtan. Gud vänder Sig till den Han vill och innesluter honom i Sin nåd; Gud är allvetande, vis.

Denna kan vara din Gud magnum-Abyssina och alla andra muslimers men det är inte min Gud och kommer aldrig bli det. Nu abyssina borde du ta din Guds ord på allvar och gå ut i strid mot fienden som håller på att förnedrar era religion och ert folk. Varför gör du inget åt saken när gud har befallit dig att döda finederna som förnedrar er?

Sedan kommer frågan, om det skulle finnas ett till paradis utöver denna jord, och den är full av sådana som ni , då vill jag hellre vistas i helvetet bland elden ensam...

Nu grattis till Nymåne firandet " mer känd som bayram".

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information
Satanist agenda är allt mer vanligt i mainstream nu. Vakna människor!!!
<ul><iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/Xxc-po2bLRI?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Posted on: 2013/8/9 16:46
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information
Verkar som satanismen "hjävulen" är den största religonen i dag underligt att majoriteten av människor finner sig denna förviring själen verkar vara kidnappad.

Lysna här på Dana White UFC on FOX SPORTS 1 Vlog EP 1 inför nästa fight vad säger han 00,52 in i klipet??? lysna gärna på hela

http://www.youtube.com/watch?feature= ... edded&v=VUtqm0hDXiY#at=57

Posted on: 2013/8/9 21:48
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information
Håller med dig, vad som undgår dom flesta är att, som jag ser det, är denna "jävulen" inom oss alla som är ovan, så nedan.... Var och En, som mänskligheten i sin helhet.

Är inte insikten av poläriteter det "forum" vi lever i, som är för insikten av det? Vad är "ditt" eller "datt" mer än lärdom i livets skola?

"Men" jag har ju... Är folks första reaktion (valet att ens välja inte vilja se före sitt egna deltagande).

Klingar inte "hjävulen" likt honan (känslomässiga i dig, ho(r)n-hjävul tex)?
En riktig man ska inte gråta osv... Varför vi (median)jagar på flykten av sig självt i sin all helighet. All skit våra damer skall kasta på sig att inte vara vackra nog...
"Cast your net to the right side" som en bok säger. Kan det inte vara så att det är mot ditt emotionella sida av hjärnan än den vanliga analytiska? Vilken sida går du på då du gifter dig? heheheh före giftemålet... Jädra teater!

Pratar inte mot dig Anahata, mer allmänt... Ibland bara det rasslar på... <3

I fred och <3!

Posted on: 2013/8/10 0:38

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information
"Programming we have in stored for you"... Bara ekar! "Programming"!?

"Show must go on, you know", "have medicine for it". Jädra parasiter...

Skall tillskrivas att under nästan två decenier gick jag under "självförsvarslära"/Självlära under två av europas "högsta" bälten och ,absolut inte hela tiden, men ca X<7 år totalt fram å tillbaka. Samt Flera andra happar med under den tiden, tom världsmästare. Gjorde jag före vakenheten...

Så jädra urkundsförfalskning av alla blivit i väst!?

Fyfaan, detta ynkedom av män, vi gjorts troende av!?


I fred och <3!

Posted on: 2013/8/10 1:27

Edited by Avatar on 2013/8/10 1:44:10
Edited by Avatar on 2013/8/10 1:50:14

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information
Känns som vi kidnappar tråden lite men jag skall söka svara.
Jo visst är det så att sökandet är på insidan efter våran natur o ja visst jagar vi våran egen skuga egen svans eller faller på eget grepp vad vi nu vill kalla det i förviringen.
Jag föredrar att lära mig av mig själv o anndra i möten med anndra öga mot öga för att tyda alla intryck,tecken o känslor som uppstår i nuet.
Angående honan o "hjävulen" så har vi inte samma verklighet kvinna som man är förvirad i min värld.
Det närmaste jag kommit love, peace and anderstanding är med en del kvinor det uppstår när mitt ego inte tar komandot då känner vi in varandra då uppstår det som varm harmonisk bomulls energi mellan oss att hålla denna energi o bygga vidare på den är en ständig uttmaning för mig då massor av egocentriska, dualistiska rädslor o normer kommer i mellana o stör ut denna "gudomliga" harmoni det är min uppfattnig i vardagen.
PEACE...

Posted on: 2013/8/10 1:46
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information
PEACE! Före all odåga... Skulle älska sitta igen med dig, prata stunt igen!

PEACE!

Slutet var nog bäst; "Liked the show?"

3x7=21!?
9a och kung är 19! Saknas en 2a!
Konstig topic, eller ligger ett enskilt syfte bakom?!


I fred och <3!

Posted on: 2013/8/10 1:53

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information
Tack det samma vi får hoppas på att vi träffas i framtide.
Resan går vidare genom universums medvetande

Posted on: 2013/8/10 2:07
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
AByss: ska du resa till paradiset i skepp nr 1 eller 2.

Space ship enkel resa, jorden-paradiset 19 dagar.
Resized Image


eller tar du denna skepp: jorden-paradiset = 130.000 år.
Resized ImageHar en sista fråga jag önskar du skulle besvara på ett korrekt sätt.

Om du fick möta dig själv idag eller imorgon där ute, det var verkligen dig du mötte, skulle du krama om dig eller skulle du slå dig ?

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information
1 mille fiktioner på du får ett svar iSky!! Gärna utan en dump av ursäkt för egen räkning. Värd 2 filktioner av Kalle Anka! Godtar du en planta brännästla eller en liter blåbär, i sakligt värde?

I fred och <3!

Posted on: 2013/8/10 3:00

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
:) om han svarar , så godtar jag en liten del av brännästla och lite färska blåbär på det .)

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information
Utmana du en liter blåbär på en liter hallon? Svaret skall så vara medgörligt sakligt, utan dumps å saker...

Posted on: 2013/8/10 4:27

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information
Från alem.se
<ul>På grund av tidsbrist, har uppdatering
datumen för flyttats till imorgon kl 21:00. [Länk]

Jag beklagar! Salaam Aleykum

Posted on: 2013/8/10 13:55
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information


Svar, nej då... Så vad vanns iSky?

Föreslår gänse byte med naturliga blåbär/lingon mot?


Av trådskaparen strövar självrättfärdigheten högt, många profeter skall urkunna sina löften(från din egna insikt), i dessa tider.

Så följ han/henne, om så är din färd från dig!

Inga andra gudar, skall du ha jämte Mig(dina egna sätt?)! Via mig, Abyss eller nån annan, alla äro inom!

Salaam! vem/vad är Aleykum?

I fred och <3!

Posted on: 2013/8/10 15:13

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information
Avatar
<ul>"Salaam Aleykum" betyder "Fred vara med dig"

Posted on: 2013/8/10 15:23
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
Jag vann vadet, vinsten kan delas ut en dag.


när en ängel ställer en fråga till en profet, så säger profeten oftast, du vet bäst jag svara inte på vad jag ej vet. Då säger ängeln till profeten, men hur ska vi kunna lära dig något om vi inte vet vad du vet och inte vet..

varför är du rädd för misstag när du vet att misstagen kan vara det sista du gör innan du lär dig göra det rätta,.. och allt som krävs av er är att våga göra lite misstag. Gå och krama om nu pojk din vänstra jag med ditt högra jag, och se om det vänstra ger dig en smäll eller en puss på ena kinden, ger han dig en puss , ge honom då en smäll, och ger han dig en smäll ge honom en puss men inte en kram.

o så säger pojken men varför ska jag slå honom, och varför ska jag pussa honom. för att du ska se vilket misstag du gör näst.

och så berätar ängeln historian om dem troende som ber 5 gg dag och tror på gud och hans änglar så mcyket, men aldrig vågar möta satan öga mot öga för dem är rädda vem som ska vinna. det kommer ur deras verkliga källa och rädslan är beviset på att den människan inte är ren nog och tror inte på gud på riktigt, annars hade denne inte bara möt en satan han skulle möta hela världens sator tillsammans och slåss mot dem utan fruktan.Han känner till Guds styrka, och med den bemöter han all ondska. Han som tror på gud han vågar också tro på sig.

När dem boktroende kommer till porten av paradiset kommer dem frågas varför följde ni inte universums lagar och regler, jordens regler guds lagar, men ni följde en bok och missade se er omkring var ni verkligen har varit. Dem troende komer svara vi trodde på vår profet som du skickat att vägleda oss, då kommer gud säga då trodde ni på en profet mera än vad ni trodde på mig som alltid stod er närmast, räckte inte livet som bevis nog? och varför satte ni en mallan hand mellan mig ? visste ni inte redan att gud inte behöver medhjälpare.. och så fortsätter dialogen fram tills den troende får nog det han önskat sig trots allt ;) en evighet blad en trädgård o massa fina skaer, men i den plats där han aldrig nånsin kan dö. I sitt ovetsakap tar det några tusen år för honom att förstå att det han hade önskat sig var ju det värsta och mest fruktbara som någon kunde ske. Att försöka undgå döden är ju en av dem största synderna som existerar .


Ty tack o lov att döden finns för dem som vet, och dem som ser. Ty solen och universum med dess stjärnor är beviset på att dem utan död inte skulle existera, inte en enda stjärna har bett om evigt liv, liksom någon planet eller träd . Det är bara dem största egoisterna Människoan och dem troende som begär detta.

Men det finns dem som vet att dem levt och kommer leva förevigt, och dem är endast här för att påminnas om det då och då. Deras önskan var aldrig nyckeln till evigheten, då dem redan ägnde den , deras liv var beviset och självalste nycklen, och deras önskan var tvärtom troende, nyckeln ur evigheten... en nyckel som kan ta dig ut och in överallt utan begränsning.

Må er planet finna sitt egna omloppsnbana runt sin nära stjärna.


Edited by iSky on 2013/8/10 16:10:43
Edited by iSky on 2013/8/10 16:19:40
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information
Anahata
<ul> Det ligget nåt i det du säger om att satanismen är den största religionen. Om man tittar i dagens media och det dolda agenda som finns i det, uppmanar de människor till idlodyrka, homosexualitet, häxkonst (Wicca), Trolldom, splittring av familjen genom att uppmana människor till singelt liv osv... det finns så mycket skräp där ute men fok sväljer det utan att ens tänka till. Det kan man också se i MMA, även om det finns ett antal genuina kampsport artister, tävlar de oftast i organisationer som är omoralisk. Fem timmar fight som presidenten av UFC säger, han bara gör sitt jobb och adderar och uppmanar människor till detta sjukliga och omoraliska beteende.

Martial arts i sig är inget fel, jag själv är en kampsportare och tycker att kampsport kan vara bra sysselsättning för att hålla sig borta från alkohol och droger och annat negativt. Om man är genuin kan kampsport lära en respekt och självdisciplin. Här är en genuin MMA artist, Burce Lee, som egentligen är grundaren av dagens MMA.
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/J50YFyLD-BQ?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Posted on: 2013/8/10 16:10
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information
Lugnt min kära, alla vann vi, skulle göra 2l om så behövdes... Mer leker än har det som realitet av tro. Skickar gärna 3l blåbär om du vill! Gratis, vette fan hur dock!

<3!

BTW Abyss... Via sin EGNA lära kom Bruce Lee fram till insikten om "Be water my friend"... Inte av att få efterhängsna andra som skall bidga självviktigheten!

Finns en annan film som blidgar detta (h)gärna, är Fearless!

<3!

Posted on: 2013/8/10 16:41

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information
Idoldyrkan förr och idag
<ul><iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/1OXePY8uODY?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Viktigt: I Koranen finns det ingen vers som säger återkomsten av det sk. dajjal eller antichrist.
Utöver det Videon är beskrivande av det dolda agenda som promotas via dagens media.

Posted on: 2013/8/10 17:51
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information
HOS Vad/Vem ligger idoldyrkan hos? Egot eller Vad/Vem? Personan kanske?

Nu har du nog slagit dig själv i huvudet med spaden i dälvan av saker...


Quote:

Abyssinia skrev:
Avatar
<ul>"Salaam Aleykum" betyder "Fred vara med dig"


Som vanligt KRÄKTES du på själva saken och frågan i tidigare post! För f*n lyft blicken ur din bok och se in i ett par andra ögon, sluta URSÄKTA dig av vad som reflekteras av dig självt!

Annars säljs "blyglappar" (Dessa saker vid sidorna av hästens ögon, för att inte distraheras eller skrämmas) billigt på blocket.se har jag hört?

I <3!

Posted on: 2013/8/10 18:18

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
Hehe, jävlar, Abyssina har bestämt sig för att bli Bruce-lee :)


om han ändå förstod vad, "be water my frend" innebar, men han förstår nog inte poängen med den.

O för en gångs skull, AByssina som snackar så mcyekt om Idolskap och avgudarkyrka.. Se på dig själv som idoliserar Muhamed och Abraham. Vad mer bevis behöver du. Du är den största Avgudaren och idoldyrkaren av dem alla.


Hark ye O old man and list to my warning:
be ye free from the bondage of night.
Surrender not your soul to the BROTHERS OF DARKNESS.
Keep thy face ever turned towards the Light.
Know ye not, O man, that your sorrow,
only has come through the Veil of the night.
Aye man, heed ye my warning:
strive ever upward, turn your soul toward the LIGHT.

The BROTHERS OF DARKNESS seek for their brothers
those who traveled the pathway of LIGHT.
For well know they that those who have traveled
far towards the Sun in their pathway of LIGHT
have great and yet greater power
to bind with darkness the children of LIGHT.

List ye, O man, to he who comes to you.
But weigh in the balance if his words be of LIGHT.
For many there are who walk in DARK BRIGHTNESS
and yet are not the children of LIGHT.

Easy it is to follow their pathway,
easy to follow the path that they lead.
But yet O man, heed ye my warning:
Light comes only to him who strives.
Hard is the pathway that leads to the WISDOM,
hard is the pathway that leads to the LIGHT.
Many shall ye find, the stones in your pathway:
many the mountains to climb toward the LIGHT.

Yet know ye, O man, to him that o'ercometh,
free will he be of the pathway of Light.
For ye know, O man,
in the END light must conquer
and darkness and night be banished from Light.

Listen, O man, and heed ye this wisdom;
even as darkness, so is the LIGHT.
When darkness is banished and all Veils are rended,
out there shall flash from the darkness, the LIGHT.

Even as exist among men the DARK BROTHERS,
so there exists the BROTHERS OF LIGHT.
Antagonists they of the BROTHERS OF DARKNESS,
seeking to free men from the night.
Powers have they, mighty and potent.
Knowing the LAW, the planets obey.
Work they ever in harmony and order,
freeing the man-soul from its bondage of night.

Secret and hidden, walk they also.
Known not are they to the children of men.
Ever have THEY fought the DARK BROTHERS,
conquered and conquering time without end.
Yet always LIGHT shall in the end be master,
driving away the darkness of night.
Aye, man, know ye this knowing:
always beside thee walk the Children of Light.


vem av dem är du abyss ?


 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information
alem
<ul>En Timme till uppdatering av alem.se
<ul><ul><iframe src="http://free.timeanddate.com/countdown ... 2013-08-11T21:00:00" frameborder="0" width="146" height="87"></iframe>

Posted on: 2013/8/11 19:50
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information
alem
<ul>Jag har nu uppdaterat klar min sida.
Du är välkommen!

[LÄNK]

Posted on: 2013/8/11 21:11
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
« 1 ... 53 54 55 (56) 57 58 59 ... 61 »
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
41 user(s) are online (41 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 41

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS