vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To Post

« 1 ... 55 56 57 (58) 59 60 61 »


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information
iSky
<ul> Kan du producera din bevis om embryot från de egyptiska texterna du skriver om?

Posted on: 2013/8/25 20:33
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
Jag kan inte prducera bevis, men jag ska fösköa komma ihåg exakt vilka källor jag set det ifrån.

jag återkommer när jag hittat , om det finns behov kan även skicka med dem olika skapelseberättlserna som är äldre än biblen o koranen och även noas histora, om du inte redan set dem sistnämnda.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information
iSky
<ul>Kom bara med bevisen om embryot från egyptiska skrifter... det räcker så!

Posted on: 2013/8/25 22:02
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
ok fixar det.. tänker dock inte börja leta nu, utan så fort det dyker framför mig lägger jag upp det...

Så länge får du höra livets skapelse från egypten: om du förstår den...

Egyptisk: Creation of Life - Khnum created the living creatures on his potter's wheel.
- He modeled the animals, plants and people of the earth.
- A detailed description of how he created humans is found at Esna Temple. It describes how he orders the bloodstream to cover the bones, and makes the skin enclose the body. He then makes the respiratory system and the food digestion.
- In contrast with the Hebrew mythology, the work of Khnum was seen as a continuous task, he was seen as a deity sitting on his potter's wheel constantly working in creating life.Hiduisktisk tolkning. “The vast Universe” says Krishna in the Gita, (XIV,3) “is my womb. I inseminate the same, whereby all Beings arise.” The Taittiriya Upanishad echoes the sentiment: The Brahman desired ‘May I Procreate the many.’ He performed penance and created everything, every thing whatsoever . Having created them He entered them. Having entered He became” pairs of opposites. Purusha Sukta looks upon creation in more prosaic terms as a Yagna or ritual sacrifice by the Gods.

From out of the five dimensional Being came the four dimensional one or the Space -Time. This was a lower order of Reality represented by Brahma, the four headed Progenitor or the Prajapati. His four heads represent the four dimensions of Space -Time.

Vishnu is still lower in the scale. He is the tribhuvanavapusha, the celestial Being with three worlds as his body. The three worlds are the three dimensions of space or the x, y, z, axes of co-ordinate geometry. He is coloured blue black combining the blueness of the terrestrial sky with the blackness of the outer space. He represents the regal authority of the Divinity with magisterial powers on earth and regulates the evolution of life on earth.

The story of Vamana Avataar is the demonstration of Vishnu’s three dimensionality contrasted to the two dimensionality of the asura regions.

Vishnu lives in the milky ocean which is the star studded milky way. He lies on the coiled five headed snake Anantha literally meaning endless. Endless are the forms of Anantha.

The coiled snake stands for the helical form of the DNA and the protein builder RNA, the two templates of life. Though the molecules have several billion repetitive units they are made up of five organic bases three of which are common to both DNA and RNA and one is exclusive to each. The five heads of Anantha stand for the five bases.

The Padmanabha icon gives the whole picture. Vishnu reclining on the bed formed by the coiled snake Anantha stands for the DNA-RNA template based Life floating in three dimensional space. The lotus rising from his navel is the umbilical connection life on earth has to the Universal reality. The Lotus stands for the three dimensional space which according to Einstein’s ideas is curved like a saddle due to gravity. The Lotus petal is the equivalent of the saddle. The Brahma on the lotus is the anthropomorphic formalization of the ultimate.

The Chaturbhuja (four armed) Vishnu with six limbs and a human form is the fusion of the two dominant forms of life on earth, the vertebrate and the invertebrate. The former are four limbed whist the latter have a multiplicity of limbs. The most common invertebrates, like the ant and the cockroach are six-limbed.

The Ardhanareeswara image is the intermediate stage in evolution from the asexual organism to the sexual bifurcation for rapid dissemination of the evolutionarily desirable mutations.

The Genesis according to the Hindus may be summed up as follows: Life originates in deep Space-Time represented anthropomorphically as the four headed Brahma and develops as the foetus Vishnu representing the three dimensional Space (supported by the DNA-RNA templates shown as the coiled snake Anantha) and the living beings therein. It evolves through the intermediacy of the bisexual Ardhanreeswara into the glorious form of Chaturbhuja Vishnu representing the fusion of the vertebrate and the invertebrate forms of life.


När du läser dessa och förstår så kan du sedan skriva en kopia med dina egna ord och formulera på ett helt annat sätt för att säga samma sak. Så vad som finns i koranen är vad som redan sagt i dem förgågna böckerna redan. vilken också sägs i sjlvaste koranen, att boken är en påminnelse fårn den gammla.

kommer med mera exakt info nr jag hittat.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information
Mycket intresant läsning iSky särskillt från den tidigare posten angående egypten. Gillade även den vetenskapliga efterkonstruktionen med DNA:at; jag tror det är rätt att applicera dagens vetenskap med då-tidens kun-skapande. Det är så jag ser det: Mytologiska analogier för att förstå omvärlden. Och vill man tala om t.ex. stjärnor och galaxer som entiteter i form av levande varelser är det helt och hållet rätt; holistiskt tänk. Bara antropocentriska post-modernister som tolkar omvärlden som död, statisk och mekanisk utan liv och mening :).

Lustiga är att ni tjatar mot varandra istället för med varandra; era båda religiösa och inter-religiösa uppfattningar säger ju samma sak. Vi formades av lera =D.
iSky, rekommenderar rupert Sheldrake, vår tids Galileo, ifråga om en lite vetenskaplig tolkning av vad entitet och medvetenhet är:

http://www.youtube.com/watch?v=AFSsJHI5Zds
http://www.youtube.com/watch?v=T2DuI_MXCTQ

Bläddra vidare lite till kosmiskt medvetande och lite mer; tror du skulle gilla det - kanske abyss också eftersom ni tolkar Gud som det Skapade och skapande i naturen och därmed auktoriteten över kosmos och allting i det.

Efter lite mer tittande rekommenderar jag att ni köper böckerna A New Science of Life och Morphic Resonance :)

Posted on: 2013/8/26 0:27
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
Tack Alarik, sanningen är den att jag inte håller med någon av dem överhuvud taget, utan jag ser på dem allihopa och kan gemföra dem med varandra och finns sambandet... då dem inte var dumma så berättade dem en hel del på sina sätt som , men i dags läget kan dem tolkas och efter konstrueras i stort sett hursomhelst för att macha något.

Jag har varit mera intresserad av att ta reda på vad denna Lera, jord som sägs ha skapat människan hade sitt ursprung ifrån och vad det är, än att ta reda på vad vi är skapade av och hur.

Eftersom jag har funnit svaret på denna leran så har jag även funnit svaret på människans uppkomst, därmed har man även funnit mera material än dem som nämns i böckerna vid skapandet av människan. Det krävdes nämligen även eld och ljus.
Vi är skapade renare sagt av Ljus. Det är denna ljus som vi kallar för Själen. Det är den som gär att vi känner att vi lever vi känner blomman inom oss som är levande, den blir bara större ju mera kärlek och glädje du känner. Men sedan är vi även skapade av en mörk materia , dennna känner vi av när vi blir ledsna , sårgna, den äter upp ljuset.

Och det är denna ljus som vi åter möter när vi lämnar kroppen.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information

Posted on: 2013/8/26 19:44
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information
iSky
<ul>Så du säger att det finns gamla egyptiska skrifter om embryot, men du vet inte var de är. Alltså du skriver sakar du inte har nån aning om. Tyvärr du är vilsen person! Vidare jag är inte intresserad av dina övriga uppsatsaster, läser inte ens dina inlägg.

Posted on: 2013/8/26 20:27
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information
Oj va skoj det skulle vara med en kortfattad 19 tråd :)

Posted on: 2013/8/26 20:27
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information
Hur kan du förneka detta?
<ul><iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/sgyEgFWY_0Y?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
www.alem.se

[23:12] Vi skapade människan från en speciell sorts lera.
[23:13] Därefter reproducerade vi honom från en liten
droppe som placerats i en väl skyddad förvaringsplats.

[23:14] Sedan utvecklade vi droppen till ett hängande (embryot),
vidarutvecklade därefter det hängande (embryot) till en munfull (foster),
utvecklade sedan det munfulla (fostret) till ben, och täckte därefter benen med
kött.
På så sätt skapar vi en ny varelse.
Välsignad vare GUD, den bäste Skaparen.

Posted on: 2013/8/26 20:30
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information
Cool vid Abyssinia, tack!
Nu är jag ännu mer säker på att vi har varit högtechnologiska förut också, så tackar 2 gånger!

Vilket igen då medför en fråga jag ställt ett gäng gånger, vad var det vi gjorde fel, varför försvann all kunskap? Vart tog den vägen?

Jag har egna teorier, men vad tror Ni?

Afton


Posted on: 2013/8/26 20:42
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
Abyssina ? vet du om att Egyptiska texterna är ofantligt stora och inte lika enkelt som en bok där man slår en siffra och sura och vipps hamnar man där....

jag har läst om det och kommer ihåg ... Nu nämner dem inte embryo precis, utan dem kallar det LIV... och om du förstår tolkningen bakom det så kan du lätt se.

visst inga problem, jag skickar inget info till dig.

Får man fråga varför du är så rädd att läsa min text?

Jag är vilsen abyssina för jag använder mitt huvud kanske, och i det djupaste skogen råkar jag alltid finna en ny stig att vandra på . dock är dessa stigar inte numrerade med nummer eller kartbelagda då dem är skapade av gud och gud anvnder inga siffror vad jag vet.


Du använder GPS system så det är lätt för dig att bara följa kartan som tar dig på dem olika motorvägarna... Själv gillar jag att använda huvet och samtidigt nyttja av dem små stigar som döljer sig och dem stora sjöarna bakom motrovägarna jag aldrig hade kunna se om jag använt gps..... Dock kan jag köpa mig en , men jag gillar som sagt at anväda den maskin Gud har gett mig,,, jag anser att gud inte har gjort misstag när han skapade mig o min maskin.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information
@iSky, haru kollat in "the ISIS libraries" ?

Afton

Posted on: 2013/8/26 20:53
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
iwarrior, nej känner inte igen det? ska kolla på google vad det är för något.


Kollade på google fann inget om det , kan du berätta eller skicka nån länk ? namnet låter intressant.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information
iSky
<ul>Sanningen ska vara lätt att förstå!
Fram med din bevis, var är de egyptisk hieroglyfer om embryot?
Om du inte vet, det är helt ok! Ingen bör klandra nån för det de inte vet!

Posted on: 2013/8/26 21:03
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information
iSky, droppa ett mail till Almine, det var hon och några andra som översatte dom!

Jag har en tablet kvar som jag fick av henne, men jag hittar inte den, skall leta o återkomma!

Posted on: 2013/8/26 21:06
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information
AbyssSanningen ska vara lätt att förstå!

Varför?


Lite mer reflektion i övrigt om senaste inläggen:

Varför pratar ni om att vi "var högteknologiska" och hade "kunskap" då som nu, som om det vore något mystiskt bortom denna värld?

De hade kognition för 2000 år sedan också; vilket skriftspråket och nedteckningen av koraner, biblar och toror borde ge uttryck för... Så varför skulle man inte ha en fundamental förståelse av vad ett embryo är om Buddha talade om psykologiska aspekter av det mänskliga psyket längre tillbaka än så?

Ni verkar tro att människan var primitiv fram tills igår.
Kan ha med att ni inte tolkar tid som cyklisk utan snarare linjärt, framåtskridande... Låter helt rimligt att man visste hur Vi skapar människor; om än man beskrev med annat språk. Jag tror inte att det krävdes en gudom för att förklara det om man ser till hur utvecklad människan antas ha varit vid tidpunkten.

Om man kan tolka ett ekosystem som en större intelligent helhet som är större än summan av sina delar tycker jag konceptet av gud som entitet är blir underbart komplext och intressant och kanske en enkel sanning: Gud är förutsättningen för Allt; naturen är summan av alla fenomen, inkluderat inte bara allt som händer men allt som möjligen kan hända.

Med en sådan tolkning skulle man kunna betrakta Gud som vitalisterna betraktar naturen; att gud är alltings vitala princip i skapelseprocessen, eller som organismiskt helt enkelt är den holistiska principen för allt i universum: Morfiska resonans?

Det är en naturvetenskaplig inriktning av gud, behövs då gud som koncept eller är det onödigt? Beror på vad man menar med medvetenhet och av vilken karaktär gud är? Är denne medveten, alltså all-vetande? Det förutsätter en växelverkan i hela universum som kan inta och känna av och veta allt i universum, likt vi känner av kroppen. Fast vi kan inte veta vart exakt varje blodkropp är, så all-vetandet kanske inte är av den karaktär vi tror; att gudomen/arna ser allt vi gör utan snarare att vi är en del av en större helhet. Eller tvärt om, gud kan inte likställas med människans förmågor eftersom en holistisk entitet är så bissart olik oss själva att vi inte kan förhålla oss till det; därmed trancendent. Tankar någon?

Posted on: 2013/8/26 21:18

Edited by alarik on 2013/8/26 21:37:15
Edited by alarik on 2013/8/26 21:38:33
Edited by alarik on 2013/8/26 21:43:31
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information
alarik
<ul>Jag låter dig reflektera över "varför" medan du andas hur "lätt" somhelst.
Förstår du vad jag menar? Sanningen är lika lätt som det är för dig att andas.

Posted on: 2013/8/26 21:42
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
iWarrior, jag vet faktit inte vem Almine är, kanske har du blandat ihop mig med någon annan ? eller så har du humör som jag inte än förstår ;).Alarik jag håller helt med dig... Såklart vi har varit kunnig förut frågan är ju om vi inte varit kunnigare då vi var tvugna från början med allt. i nutid uppgraderar vi bara vad som redan lämnats färdig till oss...

Egypterna kunde ju göra ögonoperation för redan 3500 år sedan.

Sen tror jag att dem forskade ordentligt även groteskt. såsom att ta 9 gravida kvinnor från fienden och göra experiment med dem.

Dem förklarar inget speciellt om embyron som ingen mönniska kan veta... ag menar Gud säger väl knappast vi har skapat människan av en "speciell" sorts lera.. vadå specill lera?

I egypten talar man däremot inte om lera eller jord, utan man säger rakt ut stjärnstoft. denna stjärnstoft kan ha tolkats som lera elelr speciell sorts lera när den översates från bild till skrift.


Abysina: som du skriver ovan din video texten: Hur kan du förneka detta?

varför är det så svårt för dig att förstå att vi aldrig hade förnekat något som hade övertygat våra hjärtan? kan du inte förstå själv att vi redan varit där och vi har funnit något större som har övertygat oss.... Jag personligen är den första i världen som skulle återgå till religionen gladligen om jag fann den vara äkta och rättvis och om den kunde övertyga mig. Jag är rädd att det inte finns någon bok som kan övertyga mig det som Gud redan har visat mig LIVE.

jag menar varför förnekade du från början biblen och du intog koranen ? Hur kunde du förneka biblen?... O ditt svar blir nog att biblen var fel.... Men hur ska du veta att den var fel? var det bara för att du blev mer nöjd med texten i koranen o gjorde dig gladare eller var det för att Gud sa till dig att välja den ? Om Gud har sagt det, nu menar jag den Gud som det skriv i böckerna , så skulle han ju inte sga till dig överge bibeln o ta koranen, han säger ju till dig at du ska tro på på evangelierna och toran. Varför tvekar du på dem,, har människor sagt at du ska tveka eller har Gud sagt till dig?


 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information
Det är ju inte lika enkelt eftersom alla har en egen intuition och därmed en egen upplevelse av tids-rum-tunneln: du är en egen individ med din egna unika förståelse och upplevelse av världen. Det är detta som är själva essensen i vad Medvetandet är; hur det Är att vara Något.

Det är därför det är så viktigt med inter-religiösa dialoger som ett svar på fundamentalistisk monetism. Med andra ord kan det nog sanningen vara enkel under förutsättningen att du inser att Var och En uppfattar olika aspekter av En sanning; den totala preferens-ramen som kan intuitivt upplevas inter-subjektivt med andra.

Med allt det krackelerar när någon hävdar att den Egna sanningen är Mer sann än andras. Kallas Dharma-nivå inom buddhism om jag förstått det rätt. Kan även uttryckas utifrån Leibniz perspektiv av att i Varje monad speglas hela universum: "Indeed every monad must be different from every other. For there are never in nature two beings, which are precisely alike, and in which it is not possible to find some difference which is internal, or based on some intrinsic quality."

There is a rise in the consciousness of perfection from matter to man. In matter the monads are unconscious; in man they rise to reflective consciousness.
"Every monad is like a mirror, which reflects in itself the entire universe. A universal situation can be seen represented in a monad. The degrees of clarity in which the monads reflect the universe in themselves differ according to the position which they occupy in the great hierarchy, which, again, is determined by the degree of the clarity of their perception. Their positions are determined by the intensity and clearness of their consciousness. The higher ones are considered to be the images of God, and the lower ones mirrors of the universe. Though the monads have this capacity, they are by no means infinite, for outside them there are other monads. Leibniz tells us that the past, present and future of things can be seen in a single monad; the knowledge of the constitution of a monad would give us a knowledge of the whole universe."

http://www.swami-krishnananda.org/com/com_leib.html

Posted on: 2013/8/26 22:06
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information
@ISky :)
Humör :) ... Almine är en Toltec Nagual/Healer etc.

http://www.spiritualjourneys.com/audi ... ring-isis-libraries-live/

Posted on: 2013/8/26 22:09
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information
iSky
Först säger du

<ul>"Abyssina , om du läst dem egyptiska texterna så kommer du att se att det
du skriver om embryot dem skrevs långt innan koranen och detta kunskap osv...."</ul>
Sen säger du
<ul>"Dem förklarar inget speciellt om embyron som ingen mönniska kan veta. osv...."</ul>

Tyvärr du har vilseleda dig själv!!!

Posted on: 2013/8/26 22:14
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Det matematiska miraklet med siffran 19


See User information
Citations-knappen fungerar inge vidare så skriver igen:

Då är det ju fråga om du pratar om universell sanning eller inte: Om så, så är det är ju inte lika enkelt eftersom alla har en egen intuition och därmed en egen upplevelse av tids-rum-tunneln: du är en egen individ med din egna unika förståelse och upplevelse av världen. Det är detta som är själva essensen i vad Medvetandet är; hur det Är att vara Något.

Det är därför det är så viktigt med inter-religiösa dialoger som ett svar på fundamentalistisk monetism. Med andra ord kan nog sanningen vara enkel under förutsättningen att du inser att Var och En uppfattar olika aspekter av En sanning; den totala preferens-ramen som kan intuitivt upplevas inter-subjektivt med andra.

Men allt det krackelerar när någon hävdar att den Egna sanningen är Mer sann än andras. Kallas Dharma-nivå inom buddhism om jag förstått det rätt. Kan även uttryckas utifrån Leibniz perspektiv av att i Varje monad speglas hela universum, reserverat för att den heriarkiska kedjan som lätt blir associerat med axiomatiska värden:

"Indeed every monad must be different from every other. For there are never in nature two beings, which are precisely alike, and in which it is not possible to find some difference which is internal, or based on some intrinsic quality."

There is a rise in the consciousness of perfection from matter to man. In matter the monads are unconscious; in man they rise to reflective consciousness.
"Every monad is like a mirror, which reflects in itself the entire universe. A universal situation can be seen represented in a monad. Though the monads have this capacity, they are by no means infinite, for outside them there are other monads. Leibniz tells us that the past, present and future of things can be seen in a single monad; the knowledge of the constitution of a monad would give us a knowledge of the whole universe."

http://www.swami-krishnananda.org/com/com_leib.html


Vet inte om alla hundra sidor i Koranen ska tolkas som Enkel Sanning dock; så varför ska den vara enkel? Allt är komplexitet i ständigt komplex förändring utifrån komplexa processer: Det är inte lika enkelt att förstå som att andas; lika lite som det är att förstå för någon som är förstånds-handikappad: Hur ska man genom ett Rationellt Jag förklara något för någon som inte har kognitiva funktioner tillräckliga att förstå, eller läsa?

De må vara intuitivt i direkt kontakt med Sanningen, men jag skulle tro att den skiljer sig från vår tolkning av den. Under förutsättning att det finns Sanning, jag är nog ganska taoistisk av mig och vågar hävda att det finns hittils inga universella sanningar som är tillräckligt holistisk allomfattande för att kunna tillgodoräknas.

Denna tråd lär vara exempel på det :). Jaja, min något paradoxala bild av sanningen som enkel.

Vad skulle du säga är den enkla sannningen Abyss??

Posted on: 2013/8/26 22:15

Edited by alarik on 2013/8/26 22:32:05
Edited by alarik on 2013/8/26 22:34:48
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Det matematiska miraklet med siffran 19
Sen säger du

"Dem förklarar inget speciellt om embyron som ingen mönniska kan veta. osv...."

Abyssina: detta misstog du mig.. med texten menar jag att I koranen förklarar dem inget speceill om embryom som ingen människa skulle kunna veta... det är inget märkväldigt alls. Så jag vet ej vaför du tycker det är så fantastistk.. du borde verkligen läsa på äldre historia än koranen...

Ta bara Thoth tablets.... Läs genom bara en sida av dess innehåll och återkom sedan med din reflektion.@iwarrior... fyfan nu måste du ha skämtat med mig ordentligt... sådana häxor har inget att säga till mig , jag håller mig så långt bort från sånna typer såmöjligt.

PS: dem enda kvinnorna jag tittar på som snackar om något är: Lilou mace och The little grandmother... Jag kan se deras godhet rakt genom ögonen på dem.. hade gift mig med vilken som av dem.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
« 1 ... 55 56 57 (58) 59 60 61 »
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
30 user(s) are online (30 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 30

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS