vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To Post

« 1 ... 5 6 7 (8) 9 10 11 ... 61 »


Re: Koranen


See User information
Jag såg det nyss rätta intressant! (L)
Jag har hört nånstans, minns inte var
att bibeln ska ha översatt av Shakespeare
vem Shakespeare nu än var hehe
tack för tipset

Må Gud vara med oss bror!

Posted on: 2012/2/3 23:44
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Motives and Thoughts Börjar vid 00:40
<iframe width="520" height="30" src="http://www.youtube.com/embed/rHhaX3TSeu8?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Motives and Thoughts

Rotating bodies, confusion of sound ---- Roterande kroppar, förvirring av ljud
Negative imagery, holding us down ---- Negativ bilder, hålla oss ner
Social delusion, clearly constructed ---- Social vanföreställning, så klart konstruerat)
Human condition, morals corrupted ---- Människans villkor, korrupt moral
Trapped in reaction, lawlessness war ---- Fängslad i reaktion, kriget i laglöshet
Dissatisfaction from bowels to core---- Missnöje från magkänslan till själen
Devil’s technology, strategy for ---- Djävulens teknologi, strategi för
Human mythologies, urban folklore ---- Mänskliga mytologier, urban folktro
Sick of psychology, counterfeit cure ---- Trött på psykologi, förfalskade bot
Wicked theology, robbing the poor ---- Fräck teologi, råna de fattiga
Scheme demonology mislead the pure ---- Schema demonologi vilseleda rena
Strictly strategically studying war ---- Strikt och Strategiskt studerat krig

Light shown in darkness, image exposed ---- Ljuset i mörkret, utblottar lögnen
Few can see through the new emperor’s clothes ---- Få kan se genom nya kejsarens kläder
Lustful this hustle turn humans to hoes ---- Lustfylld fiffleri förvandlar människa till syndare
When the blind lead the blind ---- När blind leder en blind
Just more trouble and woes ---- Bara mer problem och elände
It’s the mind that they chose ---- Det är sinnet som de valt
Its designed to stay closed ---- Designad till att stå stängt
Standard of jokers, court just a logic ---- Standard för jokrar, domstol bara en logisk
Sick looking cosmics, from schoolyards to college --- Sjuka sökande, från skolgårdar till college
Primitive man with civilize knowledge ---- Primitiv människan med civiliserat kunskap
System collapse and he still won’t acknowledge ---- Systemet kollapsar ändå erkännaer han ej nej

God is the saviour, studies behavior ---- Gud är Frälsaren, studera beteendet
Trying to fix the mix mind that he gave ya ---- försök försttå det mixade hjärnan han gav dig
Stiff-necked scholars on prescription meds ---- Hårdnackade forskare på receptbelagda medicin
Wishing their problems were all in their heads ---- Önskar att deras problem var i deras huvudet
Morale dilemma, pride is the root ---- Moral dilemma, stolthet är roten
Misguided from youth, heart divided from truth ---- Missriktad ungdom, hjärta skild från sanningen
Egyptians and Grecians, spiritually dead ---- Egyptierna och grekerna, andligt döda
Imperially led, by the gods in their heads ---- Imperiet leds av gudarna i sina huvuden

Motives and thoughts ---- Motiv och tankar
Industrial wealth ---- Industriell förmögenhet
Global economy, in it for self --- Globala ekonomin, in i det för sig själv
Heart full of madness, covered with kind ---- Hjärtat fullt av galenskap, täckt med snällhet
Pleasure designed to take over your mind ---- Nöje, underhållning utformad för att ta över ditt sinne
Furnished in godliness, painted in good ---- Inrett i gudsfruktan, målad som god
This tainted priesthood got real saints misunderstood ---- Detta prästerskap helt missförstådd
While classes in government, set up the veil ---- Medan klasser i regeringen, sätta upp slöjan
And cultivate minds for more mythical tales ---- Och odla sinnen för mer mytiska berättelser
Typical Hollywood follies good girl ---- Typiska Hollywoods dårar, duktig flicka
While vice and corruption take over the world ---- Medan synder och korruption ta över världen

Motives and thoughts ---- Motiv och tankar
Check your motives and thoughts ---- Reflektera över dina motiv och tankar
Blind with the wickedness, deep in your heart ---- Blind med ondska, djupt i ditt hjärta
Modern day wickedness is all you’ve been taught ---- Modern ondska är allt du har lärt
Lied to your neighbors, so you get ahead ---- Ljugit för dina grannar, så att du får fram
Modern day trickery is all you’ve been fed ---- Dagens knep är allt du har matats
Motives and thoughts ---- Motiv och tankar
Check your motives and thoughts ---- Granska dina motiv och tankar

Posted on: 2012/2/4 0:35

Edited by Abyssinia on 2012/2/4 0:51:52
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Shen
Jag hade kunnat svara dig med massa frågor
du tycks ha hunger för kunskap, det bra!
Du frågar var i skriften finns kunskapen?
så granska dessa!
Skrevs långt innan vi alla kom till
långt före vetenskapsrevolutionen

Jorden är inte helt rund
79:30 Han skapade jorden äggformad.

Jorden står inte stilla, bergen rör sig, (Kontinentaldrift)
27:88 När man ser på bergen, tror man att de står stilla.
Men de rör sig, precis som molnen. Sådan är GUDs skapelse,
som fulländade allt. Han är fullt Medveten om allt ni gör.

Solen är källan för ljus medan månen reflektera ljuset
10:5 Han är Den som gjorde solen lysande, och månen ett
ljus, och Han formade dess faser så att ni må lära er att
räkna åren och beräkna. GUD skapade inte allt detta
förutom i ett specifikt syfte. Han förklarar
uppenbarelserna för människor som vet.

25:61 Välsignad är Den som placerade stjärnbilder i skyn,
och placerade i den en lampa, och en skinande måne.

71:16 Han formgav månen däri för att vara ett ljus, och
placerade solen för att vara en lampa.

Proportionen av syre minskar ju högre upp mot himlen vi klättrar
6:125 För den GUD vill vägleda, gör Han bröstet vidöppet
för Underkastelse. Och den Han vill vilseleda, gör Han
bröstet otåligt och ansträngt, likt den som klättrar mot
skyn. GUD placerar på så sätt en förbannelse över de som vägrar tro.

Big Bang teorin och all levande är skapade av vatten
21:30 Inser inte de icke troende att himlen och jorden
tidigare var en solid massa, som vi lät explodera in i
existens? Och av vatten skapade vi alla levande ting.
Ska de tro?

Teorin om Expansionen av universum bekräftas
51:47 Vi konstruerade skyn med våra händer,
och vi kommer fortsätta att expandera det.

Universum startade ut som en gasmassa
41:11 Sedan vände Han sig till skyn, när den fortfarande
var av gas, och sa till den, och till jorden,
"Kom in i existens, villigt eller ovilligt."
De sa, "Vi kommer villigt."

Evolution är ett faktum inom givna arter och en gudomligt styrd process
24:45 Och GUD skapade alla levande varelser från vatten.
En del av dem går på sina bukar, vissa på två ben,
och andra på fyra. GUD skapar vad Han vill.
GUD är Allsmäktig.

18:37 Hans vän sa till honom, när han diskuterade med honom,
"Har du misstrott den som skapade dig från stoft,
sedan från en liten droppe, som därefter fulländade dig till en man?

71:14 Han är Den som skapade er i faser.

Mannens sädesvätska avgör barnets kön
53:45 Det är Han som skapade de två sorterna, manlig och kvinnlig
53:46 från en liten droppe sädesvätska.
Du skrev:
Lol skulle han vara den barmhärtige om han straffade dig?

Tror du att en människa kan vara ond
och förvänta sig Guds barmhärtighet?KORANEN


Posted on: 2012/2/4 13:38
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Babylon system
<iframe width="420" height="30" src="http://www.youtube.com/embed/jNZcf8WtBiY?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

We refuse to be
What you wanted us to be;
We are what we are:
That's the way (way) it's going to be. if You don't know!
You can't educate I
For no equal opportunity:
(Talkin' 'bout my freedom) Talkin' 'bout my freedom,
People freedom (freedom) and liberty!
Yeah, we've been trodding on the winepress much too long:
Rebel, rebel!
Yes, we've been trodding on the winepress much too long:
Rebel, rebel!

Babylon system is the vampire, yea!
Suckin' the children day by day, yeah!
Me say: de Babylon system is the vampire, falling empire,
Suckin' the blood of the sufferers,
Building church and university,
Deceiving the people continually, yea-ea!
Me say them graduatin' thieves and murderers;
Look out now: they suckin' the blood of the sufferers.
Yea-ea-ea! (sufferers)


Tell the children the truth; --- Säg sanningen till barnen;
Tell the children the truth; --- Säg sanningen till barnen;
Tell the children the truth right now! --- Säg sanningen till barnen nu!
Come on and tell the children the truth; --- Komigen säg sanningen till barnen!
Tell the children the truth; --- Säg sanningen till barnen;
Tell the children the truth; --- Säg sanningen till barnen;
Tell the children the truth; --- Säg sanningen till barnen;
Come on and tell the children the truth.

'Cause - 'cause we've been trodding on ya winepress much too long:
Rebel, rebel!
And we've been taken for granted much too long:
Rebel, rebel now!

(Trodding on the winepress) Trodding on the winepress (rebel):
Got to rebel, y'all (rebel)!
We've been trodding on the winepress much too long - ye-e-ah! (rebel)
Yea-e-ah! (rebel) Yeah! Yeah!

From the very day we left the shores (trodding on the winepress)
Of our Father's land (rebel),
We've been trampled on (rebel),
Oh now! (we've been oppressed, yeah!) Lord, Lord, go to ...

Now we know everything we got to rebel
Somebody got to pay for the work
We've done, rebel.

Posted on: 2012/2/5 0:22
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
One Love
<iframe width="420" height="30" src="http://www.youtube.com/embed/vdB-8eLEW8g?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

One Love! One Heart!
Let's get together and feel all right.
Hear the children cryin' (One Love!);
Hear the children cryin' (One Heart!),
Sayin': give thanks and praise to the Lord and I will feel all right;
Sayin': let's get together and feel all right. Wo wo-wo wo-wo!

Let them all pass all their dirty remarks (One Love!);
There is one question I'd really love to ask (One Heart!):
Is there a place for the hopeless sinner,
Who has hurt all mankind just to save his own beliefs?

One Love! What about the one heart? One Heart!
What about - ? Let's get together and feel all right
As it was in the beginning (One Love!);
So shall it be in the end (One Heart!),
All right!
Give thanks and praise to the Lord and I will feel all right;
Let's get together and feel all right.
One more thing!

Let's get together to fight this Holy Armagiddyon (One Love!),
So when the Man comes there will be no, no doom (One Song!).
Have pity on those whose chances grows t'inner;
There ain't no hiding place from the Father of Creation.

Sayin': One Love! What about the One Heart? (One Heart!)
What about the - ? Let's get together and feel all right.
I'm pleadin' to mankind! (One Love!);
--- Jag vädjar för mänskligheten!
Oh, Lord! (One Heart) Wo-ooh!

Give thanks and praise to the Lord and I will feel all right;
Let's get together and feel all right.
Give thanks and praise to the Lord and I will feel all right;
Let's get together and feel all right.

Posted on: 2012/2/5 0:41
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
I ständig rörelse

... Vampyrens ekonomi,
säljer dig droger med stadganden
"Personlig autonomi"

LÄNK

Posted on: 2012/2/5 11:58
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Leva i 1000 år?

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/8iYpxRXlboQ?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Eng
[2:96] In fact, you will find them the most covetous of life;
even more so than the idol worshipers.
The one of them wishes to live a thousand years.
But this will not spare him any retribution,
no matter how long he lives.
GOD is seer of everything they do.


Sv
[2:96] I själva verket kommer ni att märka
att de tillhör de mest livslystna;
de är till och med värre än idoldyrkarna.
En del av dem vill leva i tusen år.
Men det kommer inte att bespara honom något
straff, oavsett hur länge han än lever.
GUD ser allt de gör.


Posted on: 2012/2/8 18:08
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Evigt liv kommer endast genom att leva i hjärtat och vara rättfärdig och barmhärtig åt sig själv åt andra åt jorden åt djuren och åt anden och åt gud.

Gud hjälper dem som vill hjälpa sig själva och vakar över dom rättfärdiga och barmhärtiga.


Posted on: 2012/2/8 20:34
Resized Image
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Jag har en fråga, om koran nämner 144000 någonstans. De som påstår sig tillhöra dessa 144000 har funnits från kinesiska historien till Maya och i bibeln där de som tillhör dessa skall styra med gud i himmelen. Jag har inte riktigt fått ett stadigt grepp runt detta nummer som även är ett Phi-nummer !

Posted on: 2012/2/9 21:06
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Shen
Evigt liv kommer endast genom att leva i hjärtat 
och vara rättfärdig och barmhärtig åt sig själv åt andra 
åt jorden åt djuren och åt anden och åt gud
.
Gud hjälper dem som vill hjälpa sig själva och vakar 
över dom rättfärdiga och barmhärtiga
.

The definition of righteousness
[2:177] Righteousness is not turning your faces towards the
east or the west. Righteous are those who believe in GOD,
the Last Day, the angels, the scripture, and the prophets;
and they give the money, cheerfully, to the relatives,
the orphans, the needy, the traveling alien, the beggars,
and to free the slaves; and they observe the Contact Prayers (Salat)
Ber 5 gånger om dagen
and give the obligatory charity (Zakat); and they keep their
word whenever they make a promise; and they steadfastly
persevere in the face of persecution, hardship, and war.
These are the truthful; these are the righteous.


Definitionen av rättfärdighet
[2:177] Rättfärdighet är inte att vända era ansikten mot
öst eller väst. Rättfärdiga är de som tror på GUD, på den
Sista Dagen, på änglarna, på skriften, och på profeterna;
och gladlynt ger de pengarna till släktingarna, de
föräldralösa, de behövande, den resande främlingen,
tiggaren, och för att befria slavarna; och de iakttager
Kontaktbönerna (Salat), ger den obligatoriska välgörenheten (Zakat);
de håller alltid sitt ord när de lovar något; de
håller ihärdigt ut trots förföljelse, motgång och krig.
Dessa är de sanningsenliga; dessa är de rättfärdiga.
Posted on: 2012/2/11 13:13
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Peteristen1
Jag har en frågaom koran nämner 144000 någonstansDe som 
påstår sig tillhöra dessa 144000 har funnits från kinesiska 
historien till Maya och i bibeln där de som tillhör dessa 
skall styra med gud i himmelen
Jag har inte riktigt fått ett
 stadigt grepp runt detta nummer som även är ett Phi
-nummer !

Jag känner inte igen detta siffra så jag kan inte uttala mig nåot om det.
I koranen nämns inte detta nummer, om jag har fel upplys mig gärna.
Däremot kan jag säg att det gemensamma nämnaren för hela
koranen är numret 19

Varför 19?

Siffran 19 har alla siffror vi har 1 – 9

19 = 1 + 9 = 10 = 1 + 0 = 01 ------ En--------- 19 = 01
dvs. att det viktigaste budskapen Koranen har till
mänskligheten är att det finns En Gud och ingen annan.

1= Alfa
9 = Omega

[57:3] Han är Alfa och Omega. Han är den Yttersta och den
Innersta. Han är fullt medveten om alla ting.” dvs. att Gud
är allt från den minsta till den största, början och slutet.


I Sura 74 som heter de Den Dolda Hemligheten
nämns numret 19 försa och ända gången.

[74:30] Nitton råder över det

Innebörden av detta ska jag inte fördjupa mig i just nu för att det skulle bli för långt inlägg
så jag lämna det till dig så får du själv kan titta i det. Men lägg märke till att människor
i världen har inte förstått betydelsen av detta nummer 19, före än på 70-talet. Detta 19 baserade
kod är universal språk som alla människor kan förstå, och är ett mirakel för vår generation
och är en fysisk bevis på att koranen är inte skriven av en människa. Det ända jag kan
säga att man måste själv kolla upp det och ni som är numerologer, kanske dags att
konfrontera detta.

Inledning till detta kan vara länken nedan. Läs under rubriken:
De Enkla Fakta------[Länk]


Posted on: 2012/2/12 14:20
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/QaDBDYHDmlU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Posted on: 2012/2/12 15:31
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Kunskap och visdom
<iframe width="420" height="30" src="http://www.youtube.com/embed/l6GTHxSUX8g" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Kunskap är förmågan att kunna skapa
dock människan skapar inget, hon upptäcker!
Människan tittar på fågeln som flyger,
sen upptäcker hon att hon kan bygga flygplan
Människan tittar på blåvalen,
sen upptäcker hon att hon kan bygga u-båt
Människan tittar på bladen från trädet
sen upptäcker hon att hon kan bygga solceller
Människan tittar på skorpionen
sen upptäcker hon att hon kan bygga grävmaskiner
Människan tittar på hjärtats biologiska funktion
sen upptäcker hon att hon kan bygga artificiell motor
Människan tittar på ögat
sen upptäcker hon att hon kan bygga kamera
Människan tittar på sig själv
sen upptäcker hon att hon kan bygga en robot
Människan tittar på sin egen hjärna
sen upptäcker hon att hon kan bygga en dator
Människan tittar på myran och bin
sen upptäcker hon att hon kan bygga ett samhällssystem

Tror du att människan upptäcker allt detta
medvetet eller omedvetenhet?

Vad händer Om din kropp förgiftas med infektionssjukdomar?
Läs vidare här [Länk] - KLICKA PÅ DEN BLÅA MAPPEN!

Direkt till bloggen [Länk]

Posted on: 2012/2/12 17:02
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Crocodile Tears
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/A5drXEXkf9s" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Posted on: 2012/2/13 20:27
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Finkelstein är skön.


Han har lyckats utveckla känslor för folk utan fått smaka på en kula.

Posted on: 2012/2/14 9:53
Resized Image
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
yee han e fet, såna personer som Finkelstein
brukar inte synas i de etablerade medierna

Posted on: 2012/2/16 15:31
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Hollywood is run by Jews
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/9yxWeBJnCBI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Posted on: 2012/2/16 15:36
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Sluta skyll allt på judar.

Ni ger dom bara mer ursäkter .

Har ni inte fattat det än?

Posted on: 2012/2/16 16:00
Resized Image
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Man behöver inte vara jude för att vara zionist.
Ens handlingar avgör vart man står.

Adam och eva var vad?
Alltså är du vad?

Tror du du är jude bara för att du läser en bok?

Då tror ni fel.

Står det inte i din egen bok att mycket få talar sanningen?
Kanske för att det finns extremt få av dem.

Vemsomhelst kan hålla i en bok eller en menorah eller följa tradition och säga jag är si och så.

Men omskuren är man i hjärtat inte runt kuken.

Det är bara gud och du själv som avgör vem du är.

Samma sak med giftermål tror du du är gift pga en svartrock har sagt så?

Tror du ditt namn är detsamma.

Ni religösa människor säger att ni följer fredens väg.

Visa det då.

Samma människor som är bakom religionerna är bakom hoolywoodindustrin.

Varför tror du att kunskapen inte står skriven i någon religös bok?

Tror ni på allvar att böckerna skulle finnas och läsa då?

Riktiga judar uppför sig som judar eller talar det gammla språket.

Alla som uppför sig annorlunda står på en annan sida av bollplan oavsett vad d om vill kalla sig.

Sanningen står över alla religioner.


Posted on: 2012/2/16 16:25
Resized Image
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Svar till Shen

Frågan är, Vem är inte "Jude" i Hollywood?


<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/K4tqzeisltY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Zh7p_JJ5TAw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Posted on: 2012/2/16 17:04
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Svaret är : Dom är inte judar..

Varför tror du det står skrivet dom som kallar sig judar?

Vad är det som inte går in i huvudet?

Folk må kalla sig dom vill men så länge dom inte kan agera efter sitt innre eller ha någon kontakt med gud kan dom knappast komma kalla sig guds barn.

Sen vad dom kallar sig oavsett jude muslim kristen har absolut ingen betydelse.

Även om man har en bar mitsva står vid klagomuren eller sticker snoken i en bok.


Det som är av betydelse är hur man agerar och vad man sprider och vad som finns i hjärtat.

Posted on: 2012/2/16 17:22
Resized Image
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Shen

Kanske var jag otydlig när jag sa "Jude"
Syftade på de som kallar sig judar
fast ändå de är gudlösa

Här är en talare som kanske beskriver det bättre

Forbidden Knowledge

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/ZVomYbbb3L0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Posted on: 2012/2/16 17:41
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Orsaken till att du hittar så många illuminater inom media är pga dom studerar livets träd fel.

och dom studerar den baklänges dvs dom skapar lidande för sig själv och alla andra.

Dom släpper inte elden dom samlar på sig den och gör sig därav beroende av känslorna som missleder dem.

Dvs dom släpper inte högmodet.

Och är inte kändiskap högmod att ställa sig sjävl i centrum?

Strävan , som dessutom är en illusion.

Därav du inte kan hitta en enda bland dem med ett stillat sinne för det finns inte förståelse för dessa processer som lär en styra sinnet och känslorna..

Du kan även höra i deras argumentering att deras kunskap inte har någon grund i sanningen utan snarare ia att inte ifrågasätta ordningen och strukturen i sekten.

Ex.

Egoism är en del av människans natur.

Kaos behövs för ur skit växer blommor.

Egoism är en produkt av okunskap.

Kaos existerar inte för allt har en högre ordning förrutom den kaos som människor skapar för att utnyttja varandra.

Därav hittar du balans i allt i universum utom i människorna.

Men jag skulle inte oroa mig över sådana triviala saker för att förr eller senare kommer det tillbaks.

Posted on: 2012/2/16 17:55
Resized Image
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Shen
Min fråga är, Vad är livets träd?
vem är det som studerar den bakläges
jag antar att du studerar den framlänges eller?
Vad är det för eld du pratar om?
och du pratar mycket om kunskap och sanning
Vad är sanningen?

Posted on: 2012/2/16 18:10
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
« 1 ... 5 6 7 (8) 9 10 11 ... 61 »
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
36 user(s) are online (36 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 36

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS