vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To Post

« 1 (2) 3 4 5 ... 42 »


Re: 911 - 611 - 999 - VENUS..;
#25


See User information
Nej, ingen symbolik i 611...dagen för WHO pandemi 6-nivån bara.

Posted on: 2009/9/6 2:07
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 911 - 611 - 999 - VENUS..;
#26


See User information
Idag är det den 10 september 2009 och med facit i hand så får man nog erkänna att "inget hände" igår 09-09-09. Jag trodde att något skulle hända men det enda som hände var typ att jag köpte pizza (brukar inte göra detta) för att fira datumet lite.

Jag misstänker att jag aldrig någonsin kommer att kunna pricka rätt på datumet för en "NWO-händelse" oavsett hur mycket jag leker med siffror och planeters positioner.

Just för 999 var ju symboliken ganska "stark" men trots det - inget.

Posted on: 2009/9/10 10:40
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 911 - 611 - 999 - VENUS..;
#27


See User information
Vaken?

Det händer ju hela tiden!
Blev England erövrat av normanderna 1066 eller var det en längre process?
911 är ju bara ett datum. Kriget mot terrorism var ju redan i full gång när mörkermännen sprängde tornen. Precis som Pearl Harbour 1941 tjänade som förevändning för en redan fastställd agenda, samma med Kubakrisen som utlöste spansk-amerikanska kriget 1899. Listan kan göras lång.

"The War on Terror" är ju inte vunnet förrän de sista fria nationerna släpper in oljebolag, läskedrycksföretag och "nöjes"-industrier. Mörkermännens girighet känner inga gränser, även om det, i deras fall, är missvisande att prata om girighet.
Detta skulle ju förutsätta ett visst mått av mänsklighet hos världens skuggherrar.
I själva verket är dessa "mästare" oförmögna att hysa mänskliga känslor. Deras enda drivkraft är en abnorm rädsla, en känsla som egentligen är lika fjärran allt mänskligt som natt från dag.

Att de lyckats ympa in sina demoner i den mest högstående varelsen i Kosmos, att de lyckats dra ner mänskligheten i det träsk de kallar "Den nya världsordningen" är ingalunda något nytt. Visserligen kan man peka på några nyckeldatum genom mänsklighetens lidandes historia; Nittonhundratalets världskrig, Artonhundratalets utrotningskrig, Franska revolutionen, osv osv; men för den som studerar historia med öppna ögon står det snart klart att demonerna ridit mänskligheten så långt tillbaka någon av oss kan minnas.

Puss och kram från mörkrets furste..

Posted on: 2009/9/10 12:34
Salvandorum Paucitas, Damnadorum Multitudo
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 911 - 611 - 999 - VENUS..;
#28


See User information
"Inget hände"...:O

Den massmediala hjärntvätten håller på 24/7.-Precis som 9/11 visas bara en sida av storyn där syftet är att så många som möjligt SKA VACCINERAS.

Storbritannien värst drabbat av "SVININFLUENSAN"....massgravar förberedda för drygt 1 månad sedan.

"SQUALENE" finns i vaccinerna, substansen som delvis är ansvarigt för "GULF WAR SYNDROME".

-Igår avsattes ytterligare 10 Miljarder kr till vacciner för denna pandemi i Sverige...listan kan göras hur lång som helst om man följer händelseutvecklingen världen över.

http://svtplay.se/v/1682491/presskonferens_om_influensalaget

Posted on: 2009/9/10 22:38
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 911 - 611 - 999 - VENUS..;
#29


See User information
Svininfluensan kallas till de svenska mediernas förtjusning pandemi av WHO. Det lustiga är att WHO har förändrat sin definiton av just pandemi. 2003 definierade WHO en pandemi som: ”En influensapandemi uppstår när ett nytt influensavirus dyker upp som människor saknat immunitet mot, vilket resulterar i samtidiga epidemier med ett stort antal döda och sjuka.”. 2009 definierades pandemi som: ”En influensapandemi kan uppstå när ett nytt influensavirus dyker upp som människor saknar immunitet mot.”.

WHO har alltså uteslutit några kriterier från definitionen av pandemi: Samtidiga utbrott samt stort antal svårt sjuka och döda. 2009 års definition skulle enligt kritiska röster passa in på en vanlig säsongsinfluensa. Varför ändrade WHO definitionen på pandemi?

Posted on: 2009/9/10 22:48
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 911 - 611 - 999 - VENUS..;
#30


See User information
Adolf Hitler.;

"Tell a lie loud enough & long enough & people will believe it"

Swine Flu Deception - The Complete Idiot's Guide..;

http://www.youtube.com/watch?v=1VBPV8uN7bI

Posted on: 2009/9/10 22:50
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 911 - 611 - 999 - VENUS..;
#31


See User information
"De första doserna kommer nästa vecka men då är vaccinet fortfarande inte kontrollerat och godkänt"..;


106 SVT Text Torsdag 10 sep 2009
INRIKES Publicerad 10 september

Influensatopp väntas snart

Inom ett par veckor väntas svininflu-
ensan nå sin spridningstopp i Sverige.
Smittskyddsinstitutet har tittat på
kurvor från Nya Zeeland, som liknar
Sverige sett till befolkningstäthet.
Där smittades 11 proc av befolkningen.

-Det är långt mindre än vi hade trott,
säger Annika Linde, statsepidemiolog
vid Smittskyddsinstitutet, men till-
lägger att en andra och kanske större
smittovåg sannolikt kommer till våren.

Baserat på siffrorna från Nya Zeeland
beräknas ca 35 svenskar dö i den nya
influensan och ca 90 beräknas drabbas
så svårt att intensivvård krävs.

--------------------------------------------------------------------------


107 SVT Text Torsdag 10 sep 2009
INRIKES Publicerad 10 september

-Det är som med väderprognoser, de kan
slå fel. Men som det ser ut nu väntar
vi oss en ganska liten topp men unga
vuxna kommer att drabbas hårdast.

Samtidigt finns det en stor risk att
vaccinationerna inte hinner börja
innan influensan slår till på allvar.

De första doserna kommer nästa vecka
men då är vaccinet fortfarande inte
kontrollerat och godkänt. Socialstyr-
elsen hoppas kunna börja ändå genom
att begära en sk beredskapslicens.

Efter drygt sju veckor har nu 22-år-
ingen från Norrköping kunnat lämna
den konstgjorda lunga som hållit honom
vid liv. Han var den förste svensk som
blev svårt sjuk i svininfluensan.

---------------------------------------------------------------------------

108 SVT Text Torsdag 10 sep 2009
INRIKES Publicerad 10 september

Två miljoner behöver tre sprutor

1,8 milj svenskar kommer att behöva ta
tre influensasprutor i höst. Orsaken
är att vaccination mot svininfluensan
inte skyddar mot den vanliga influensa
som kommer varje år.

-I de grupper som har ett bättre
skydd, jag tänker främst på pension-
ärerna, kan man få en betydande
cirkulation även av den årliga influ-
ensan, säger Åke Örtqvist, smitt-
skyddsläkare i Stockholm.

Trots att vaccinet mot den vanliga
influensan redan finns på plats är
det bara ett landsting, Halland, som
har dragit igång med vaccinationen.

Posted on: 2009/9/10 22:56
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 911 - 611 - 999 - VENUS..;
#32


See User information
Det är substansen "SQUALENE" i svininfluensa-vaccinerna som orsakar en överreaktion i kroppens immunförsvar (CYTOKINE STORM) vilket oxå är anledningen till varför unga friska människor löper större risk än vanligt att skadas alternativt dö i "SVIN-INFLUENSAN"..;

Tjaa...ungdomsarbetslösheten är ju hög...vaccinationskampanjen för ungdomar låter ju som det gamla bekanta "PROBLEM-REACTION-SOLUTION" formeln.

Kampanjer ska få unga att vaccinera sig..;

http://www.expressen.se/Nyheter/1.170 ... fa-unga-att-vaccinera-sig

http://en.wikipedia.org/wiki/Cytokine_storm

Posted on: 2009/9/10 23:03
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 911 - 611 - 999 - VENUS..;
#33


See User information
"Andra vågen" kommer när folk börjar vaccinera sig...följer samma utveckling som Spanska Influensan 1918-1920 som började i militärförläggningen Fort Riley- Kansas där man utförde medicinska experiment med vacciner.

Posted on: 2009/9/10 23:10
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 911 - 611 - 999 - VENUS..;
#34


See User information
Intressant och säkert alldeles sant allt det med svininfluensan och vaccinen. Men den propagandan har hållit på i flera månader och är inte specifik för just 09-09-09. Nyheterna ovan från SVT är från den 10 september och inte från den 9 september och jag tycker inte att den kan användas för att öka symboliken för 09-09-09.

Posted on: 2009/9/10 23:52
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 911 - 611 - 999 - VENUS..;
#35


See User information
-Symboliken för 1;a & 2;a världskriget gällande Venus-relationen var inte heller perfekt...de missade med 0-4 veckor.

-Iom att vi vet att media är hårt kontrollerad kan man oxå fråga sig vad som sker utan vår vetskap där vi inte får ta del av nyheter.


Vill oxå påminna att jag i mitt första inlägg i denna tråd skrev..;"London terrordrills 7 September 2009.

U.S Emergency number = 911
British Emergency number = 999

Venus i linje med jordens vintersolstånd 9/11 - 2001.

WHO deklarerar PANDEMI nivå 6 & beslutar om massvaccination 6/11 2009.

Venus avslutar sin 8- åriga bana i linje med jordens vintersolstånd 09/09 - 2009 (999).

Vad exakt kommer ILLUMINATI att hitta på i September runt dessa datum i Storbritannien då de slaviskt
följer ritualer etc...:O

Karantän å tvångsvaccineringar..:O? "


-Jag hade personligen förväntat mig att massvaccineringarna skulle påbörjas i September iom projektets globala omfattning.

Posted on: 2009/9/11 1:06

Edited by Davido on 2009/9/11 1:26:46
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 911 - 611 - 999 - VENUS..;
#36


See User information
Det viktiga är att försöka hålla ihop den stora bilden i dessa NWO-projekt iom att man annars ställer orimliga krav gällande ämnet å då lättare missar helheten.

Posted on: 2009/9/11 1:31
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 911 - 611 - 999 - VENUS..;
#37


See User information
I Australien så testades "svininfluensa"-vaccinet utan adjuvanterna "SQUALENE" & "THIMARISOL" i vaccinerna...å vips så klarade de testerna.
-Dessa adjuvanter kommer att finnas i de vacciner som sedan en stor del av jordens befolkning enligt planerna ska vaccineras med...:O

http://www.theflucase.com/index.php?o ... show-no-adjuvants-tested&

Posted on: 2009/9/13 15:57
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 911 - 611 - 999 - VENUS..;
#38


See User information
Till mitt inlägg #4, gällande jordbävningar, GLOBAL WARMING etc.

Global Network for the Forecasting of Earthquakes informs about forecasting of essential increase of seismic and volcanic activity from 2010;

http://www.seismonet.org/page.html?id_node=130&id_file=66


USGS Worldwide Deadly & Destructive Earthquakes between Magnitudes 6 and 8..;

http://www.thehorizonproject.com/earthquakes.cfm

Posted on: 2010/1/17 2:40
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 911 - 611 - 999 - VENUS..;
#39


See User information
ABOUT POSSIBLE INFLUENCE OF SOLAR ACTIVITY UPON
SEISMIC AND VOLCANIC ACTIVITIES.
LONG-TERM FORECAST;

http://khalilov.biz/pdf/About%20possi ... anic%20activities%203.pdf

Posted on: 2010/1/17 3:22
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 911 - 611 - 999 - VENUS..;
#40


See User information
Nassim Haramein ~ Solar Cycles & 2012 Second Sun Evolution;

http://www.youtube.com/watch?v=CK9LC0rJGEc&feature=related

Posted on: 2010/1/17 3:26
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 911 - 611 - 999 - VENUS..;
#41


See User information
911 = US Emergency number.
999 = British emergency number.
112 = Emergency number in many European countries.
What do they have in common?=

Venus aligning with earths winter solstice on 9/11 - 2001 (=911)
Venus completes its 8-year ILLUMINATI-time keeping cycle aligned on earths winter solstice in 09-09-2009 (=999)
Venus aligned with earths winter-solstice on 1st December 2010 = 01-12-2010 (=112).

Terrorhot i Europa;

http://www.foxnews.com/politics/2010/ ... ing-public-places-europe/

Posted on: 2010/10/3 2:14
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 911 - 611 - 999 - VENUS..;
#42


See User information
Venus inferior conjunction 10-29-2010. Terrorhoten mot Europa kom väl den 28-29 september? I så fall är det ganska exakt 1 månad innan konjunktionen. Kanske har någon betydelse?

Posted on: 2010/10/3 9:00
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 911 - 611 - 999 - VENUS..;
#43


See User information
Yapp....inget exakt...första fallen av Svininfluensan i Mexico i början på Mars 2009...28-29 mars hade vi VENUS-JORD-SOL konjunktion senast.

Posted on: 2010/10/3 16:36
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 911 - 611 - 999 - VENUS..;
#44


See User information
Ett annat intressant fenomen är finansiell astrologi som jag lite ytligt fördjupat mig i sen början på 2000 då jag erhöll en varning från "Rebecca Nolan´s Financial Astrology" i Februari 2000 där börserna skulle börja en djupdykning i Mars 2000...mycket riktigt blev det så.

Har kollat in kraschen 1929, 1987, 2000, 2007 samt den nu enligt samma teorier påbörjade kraschen 2010 med topp i April 2010 samt en ca. 62% uppstuds på marknaderna i skrivande stund 4 Oktober 2010 (en viktig 62% nivå som bygger på JORD-VENUS-SOL korrelationen) samt att det tekniskt ser ut att vara en H&S på S&P500...bli inte med andra ord förvånade om marknaderna är i en pågående djupdykning med ekonomiskt förödande konsekvenser..**

Posted on: 2010/10/4 8:10
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 911 - 611 - 999 - VENUS..;
#45


See User information
Whow - låter jätteintressant! Jag skulle gärna vilja lära mig mer om finansiell astrologi, men det känns som jag inte riktigt vet var jag ska börja.

Om du har några tips om finansiell astrologi får du gärna skicka ett mail till teidehigh@hotmail.com

Posted on: 2010/10/4 16:47
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 911 - 611 - 999 - VENUS..;
#46


See User information
Skulle väl personligen aldrig enbart titta på planeterna om jag skulle
köpa eller sälja ett instrument/investering. -Teknisk analys går i första hand...om sedan planeterna håller med blir det intressantare givetvis..:D
-Donald Trump & rika kineser lär ju titta på "stjärnorna" för att ta beslut som gäller pengar/investeringar -Feng Shui inkluderad.

Min teori är dock iom att banking-systemet styrs av "Illuminati" å de
använder sig av planeternas rörelser för div. beslut & handlingar att det är detta som orsakar marknadsrörelser.

-I skrivande stund så är aktie-fonder i USA till ca.97% investerade i aktier å finansiella instrument...dvs bara ca.3% likviditet.-Detta samtidigt som insiderhandeln i USA på säljsidan är rekordhög med förhållandet 2400-1...insiders tror(vet) att åtminstone en kraftigare korrigering nedåt på marknaderna ligger runt hörnet. Detta samtidigt som vi har rekordlåga räntor å trots detta har hög arbetslöshet, dvs låg tillväxt.

Annars så är VENUS-JORD-SOL-konjunktion intressanta datum för sk. reversals på marknaderna(Toppen 2007 +botten Mars 2009-& nu sannolik toppen i slutet av Oktober)

-Köpa Silver kring fullmåne & sälja kring nymåne är sedan 30-talet ett känt tecken...dock så är en timing-indikator viktig i sammanhanget...testa själv vilket som passar just dig.

Larry Williams & månens inverkan på börsen;

http://www.aktieguiden.com/readfile.a ... 30-4FF8-AB0C-255C7EAD8F7C

Amazon.com har bra & enkla böcker i ämnet;

http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_nos ... words=financial+astrology

Posted on: 2010/10/8 8:53
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 911 - 611 - 999 - VENUS..;
#47


See User information
BILDERBERG PLANS ECONOMIC CRASH IN 2010;

http://www.youtube.com/watch?v=sN_Rl0A108k&feature=related

Posted on: 2010/10/10 1:06
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 911 - 611 - 999 - VENUS..;
#48


See User information
Dr Bill Deagle Financial Armageddon 2010 (1) (NWO ECONOMICS SERIES/ Economic Collapse)

http://www.youtube.com/watch?v=3NlRpb7VN9Q&feature=related

Posted on: 2010/10/10 2:56
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
« 1 (2) 3 4 5 ... 42 »
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
30 user(s) are online (30 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 30

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS