vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To Post

« 1 (2)


Re: Dn: Vaccinrapport var medveten bluff
#25


See User information
Quote:

sliparn skrev:
påstådda "Shaken Baby Syndrome" verkar vara påhittade, mycket pekar på att vaccin varit den egentliga orsaken.
http://www.youtube.com/watch?v=jUMZ-O-OsG0

teorin om "Shaken Baby Syndrome" anses dessutom av forskare vara omöjlig som orsak till dödsfall.
http://www.liveleak.com/view?i=633_1205147983

Att hamna i fängelse för mord på sitt eget barn, medan vaccinet kanske var den egentliga orsaken kan inte vara direkt roligt, men vad gör dom inte för att skydda vaccinet. En morddömd person lär ju inte kunna vinna i rätten mot läkemedelsbolag.
"Shaken Baby Syndrome" är den ultimata lösningen för att dölja vaccindöd.

edit:
I Sverige har vi ju "plötslig spädbarnsdöd" som vanlig dödsorsak.
Tidigare var det även vanligt i Japan, men har i princip försvunnit sedan de slutat vaccinera barn under 2 år!

http://www.familjeliv.se/Forum-3-22/m53798277-58.html
(har inte grävt mer i just detta, men intressant är det iallafall)Sverige har bland den lägsta spädbarnsdödligheten i världen (Samtliga länder som ligger i topp på listan är "vaccinationsländer"). Plötslig spädbarnsdöd som du beskriver ingår i denna statistik och är inte vanligt i Sverige - ca 25 fall per år.

Att Japan ska ha slutat vaccinera spädbarn är för övrigt en myt. Vet inte vad felinformationen beror på men jag tror personligen att det finns personer som inte kan motstå frestelsen att lura personer som sväljer allt man säger med hull och hår.

Posted on: 2011/1/11 15:32
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Dn: Vaccinrapport var medveten bluff
#26


See User information
vaccinerad Sven:Eriksson skrev:

Quote:

I fallet med polio har vi att göra med ett virus, således är antibiotika inte svaret på gåtan med de försvunna fallen. Att tro att den allmänna hygienen förbättrades så dramatiskt mellan 1953 och 1961 att en av vår tids mest smittsamma sjukdomar helt försvinner måste anses långsökt. Kvar blir då vaccinet. Att ett vaccinationsprogram startade 1957 tycks också stödja tesen att vaccinationen är att tacka för försvinnandet av polio i Sverige.

- Men har du en annan förklaring vill jag gärna höra den!


Allt du skriver är sedan länge nedbrottat, debunkat, packat och klart. Vaccineringstänket är alien... fullständigt perverst och brott mot mänskligheten.

Om polio har jag tex postat:

En amerikansk läkare har träffande uttryckt det på följande sätt ang poliovaccinet: – " ...i all korthet kan sägas, att det mest effektiva sättet att skydda era barn från polio, är att se till att de inte blir vaccinerade."

Polio- och difterismitta hittas i förorenad säd eller mjölk. Förekomsten sjönk med 80 % under 30-talet när sädeshanteringen förbättrades. Man menar att polio och difteri skulle upphört på naturlig väg under 50-talet i Europa och USA – men att vacciationer har fördröjt denna process och att dessa sjukdomar nu kan förväntas öka på grund av vaccinet.

Poliovaccinet bär idag huvudansvaret for ökningen av t ex MS, diabetes, rematoid artrit och den explosion av leukemi som vi idag kan se i I-ländema. (Dr. Glen Dettman, Australian Nurses Journal- Dec.1977.)

Dr Fred Klenner, North Carolina – har sagt; "många av oss är av den uppfattningen att Poliovaccinerna som är odlade i vävnad från apnjurar, har varit direkt ansvariga för huvudökningen av leukemi i landet."

Misstanken om att vilande viruspartiklar i blodet, (vilket är vad som uppstår vid vaccinationen) skapar långsiktiga skador, får gehör av många forskare. Från en stor artikel i the British Medical Journal 1967 , benämnd "Multipel Skleros och Vaccination" har vi hämtat följande kommentar; "Tyska författare har beskrivit det uppenbara sambandet mellan MS och vaccinationer mot smittkoppor, tyfus, stelkramp, polio, TBC och difteri."

En undersökning i Danmark 1985 visade att personer som blivit utsatta för mässlingvaccin i barndomen utvecklade på grund av detta senare i livet stömingar som t ex speciella hudsjukdomar, tumörer och degenerativa sjukdomar i skelett och brosk, såsom cervical cancer, olika former av hudcancer och MS. (Detta råkade komma med här under polio, men jag tar inte med något annars direkt om mässling, vanliga barnsjukomar för övrigt)

Vid en studie av EEG på 58 barn efter första poliovaccinationen, fann man hjärnpåverkan på 41% av dessa samma dag. 40-50% uppvisade ett abnormt EEG 24 tim. efter vaccinationen.

Polio var en okänd sjukdom på Madeira (vilket även gäller andra länder), tills man introducerade poliovaccinet. En epidemi utbröt omedelbart och hundratals ba
rn insjuknade.
Vid den Finska Polioepidemin 1984, var 7 av 9 insjuknade vaccinerade – en som var vaccinerad 5 ggr. dog!

4 av 5 lab. som producerade poliovaccin under 50-talet, finansierades av Rockefeller* Chain- en månghövdad Multimiljardjätte som än i dag sitter på många stolar.

– Man gick 5 milj. dollar i vinst på kampanjen. (Det var mycket pengar då.)

Den egendomliga historien om Polio:

Polio förtjänar ett eget kapitel. (Det lägger jag inte in här (bara kort), de som vill ha det, eller om mässling eller annat får höra av sig). Den har en klart besynnerlig historia, av tre skäl :
1) Av de som blivit infekterade, drabbas bara en mycket liten procent av förlamning.
2) Polio heter inte polio längre. Definitionen har blivit ändrad, så att det mesta som kallades polio för 50 år sedan, har idag andra namn.
3) Ovetandes – Så orsakade man de flesta poliofallen genom vaccinationer och andra onödiga medicinska procedurer
.....
I dag skulle inga sådana fall betraktas som poliofall. Riktlinjerna har ändrats totalt. Nu betraktas polio som en sjukdom som per definition måste involvera förlamning – så vi dokumenterar endast poliofall med förlamning. Dessutom måste förlamningen bestå i minst 60 dagar.
En läkare av idag skulle inte komma på tanken att diagnosticera en person utan förlamning som ett poliofalll, men förr i tiden bestod det mesta av den dokumenterade statistiken av sådana fall.Detta betyder att vi inte kan jämföra antalet poliofall idag rned de för femtio år sedan. De är olika sjukdomar per definition. Men det finns fler skäl att undvika jämförelser – vilket leder oss till punkt två: ....

Flytt av målstolpar

Även bland dem som blev förlamade, så hade majoriteten inte polio överhuvudtaget – och ifall deras obehagliga upplevelse skulle upprepas idag, så är chansen liten att de skulle diagnosticeras som poliofall. Varför?? – Därför att nuförtiden används laboratorier för att finna vilket virus som en person infekterats med. sådan lyx fanns inte förr. Det har bara funnits tillgängligt i ca 40 år .

Nar laboratorierna började användas, så upptäcktes att det mesta som ansetts vara polio – inte alls var det, därför att majoriteten hade inte polioviruset i sina kroppar.
Några hade andra virus, några hade bakterier och andra hade inga abnormiteter alls. Naturligtvis kunde dessa fall inte längre kallas polio. Dittills hade antagits, att nästan varje barn som blev förlamat hade polio. ... Vi nu vet att det finns minst 21 andra enterovirus associerade med sjukdomar som är kliniskt oskiljbara från polio.
Några har bakterier istället och andra har – ingenting.

Förr kallade vi alla dessa sjukdomar för polio. Nu heter de: a-septisk meningit (hjämhinneinflammation), CP, encefalmyelit, transversal myelit (inflammationer i ryggmärgen), demyelinisering (ncdbrytning av myelin), diplegi (förlamning i två extremiteter), hemiplegi (halvsidig förlamning), etc. etc

Så – definitionen av sjukdomen polio har alltså ändrats drastiskt. Naturligtvis har denna ändring haft en dramatisk effekt på antalet poliofall.
Statistiskt sett, skapade detta intycket av att polio höll på att försvinna. Allt som egentligen hänt, var att mål stolpama hade flyttats. Intressant nog, så hände allt detta vid tidpunkten för det första poliovaccinets introduktion.

Kort därefter lade man till ännu ett "filter" till denna process. En "expertpanel" upprättades för att bekräfta varje diagnos. Denna panel, – kallad "Polioövervakningskommissionen" – gav en slutlig bedömning av fall som fortfarande stämde överens med kriterierna. "Endast en bråkdel accepterades av kommissionen. (85)
VärldsHälsoOrganisationen (WHO) kräver...

Termen vilt poliovirus förklaras här kortfattat: ...

De moderna laboratorierna kan nuförtiden se om viruset de funnit är typen som används i poliovaccinet, eller om det är ett naturligt förekommande (dvs vilt). För att få kallas polio, måste nu viruset vara av den vilda sorten.
(Alltså kopplas vaccinindustrins skapade poliooffer bort...)

Sydamerika lade alltså standardmallen som resten av tredje världen skulle följa.
Du kommer säkert ihåg från föregående kapitel, att Oman hade ett utbrott 1987, som "...uppstod mitt under ett stort vaccinationsprogram...". Det finns en fortsättning på den historien. De myndigheter som bar ansvaret för vaccinationskampanjen, reagerade på pinsamheterna genom att tillverka en extra dos av vaccinet till alla under l8 år. ...
Det är viktigt att förstå, att när vacciner delas ut så givmilt och liberalt – så är det av största vikt, att det sker en minskning av antalet poliofall, i annat fall får hälsomyndigheterna stå där med skammen.
Denna gång ville man tydligen vara säker på sin sak. Det fungerade. Allt döptes om. ....

Efter att ha rapporterat ca 10000 fall 1989-90, trots att de haft "förmånen" att ha WHO:s massvaccinationskampanj, – så tog Kina emot utrotarna 1991. En studie publicerad av WHO 1994 (90) beskrev processen som uppstod i Shandong-provinsen. 1991 startade en ny vaccinationskampanj med syfte att vaccinera så många under fyra års ålder som möjligt.
Samtidigt introducerades ett nytt, "väl utarbetat" system avseende hanteringen av rapporterna om förlamningssjukdomar och koncentrerat på att samla in prov för testning. 1990 hade bara 13% av fallen genomgått laboratorietester.
1991 var siffran 50 %. 1992 -84 %. Med detta system lyckades man reducera antalet bekräftade fall, från 284 st 1990, – till 25 st 1992. I verkligheten fanns det 130 fall av polioliknande sjukdom 1992, men bara 25 överensstämde med den nya, stränga definitionen.
20 år dessförinnan, hade hälsomyndigheter övertalat kineserna att döpa om det mesta av sin polio till Guillaine Barre-Syndromet. Det gick problemfritt ett tag, tills ett forskningsteam föreslog att man skulle ge det ett separat namn – Kinesiska Förlamnings-Syndromet (91).

Detta manade till en ännu noggrannare studie av de data som fanns. En senare studie (i Hebei-provinsen), avslöjade att både Guillaine Barre-Syndromet och den nya sjukdomen egentligen var polio. Man kom fram till detta genom att studera trenderna i polio från 1955 till1990 och noterade att sedan massvaccination startade 1971, minskade antalet poliorapporter – men Guillaine Barre-Syndromet ökade 10 falt.(92)
.....
Provokation
Polio kan provoceras fram av andra injektioner. Detta problem (känt som "polioprovokation") nämndes helt kort i Kapitel ett.
Officiella uppskattningar visar att runt 15 % av den polioförlamning som uppstod under 40 -50-talen orsakades av andra vaccininjektioner (huvudsakligen kikhoste -och difterivaccin).(14) Vacciner är emellertid inte det enda som injiceras i barn. Antibiotika blev mottaget som modern medicins största genom brott och under en tidsperiod var det rutin att ge ett barn en spruta penicillin närhelst det förekom någon form av infektion.
Har ni någonsin reflekterat över varför vi idag tar tabletter istället för injektioner av antibiotika?
Den Rumänska studien som nämns i Kapitel ett, påvisade de förödande effekterna som uppstår i ett land där man fortfarande rutinmässigt injicerar antibiotika. Man drog slutsatsen att förekomsten av polioförlamning kunde reduceras med 86 % – om man inte injicerade antibiotika i barn som nyligen vaccinerats mot polio. En tidigare studie i Indien sammanfattade enligt följande (94):

I Indien där polioinfektion fortfarande är väl utbredd, så visar våra upptäckter på att 3/4 av polioförlamning det senaste decenniet, – orsakades eller förvärrades av onödiga injektioner. Låt oss starta en kampanj för bannlysning av alla onödiga injektioner.

Angående poliovaccinet, så används i Sverige Salks "avdödade" vaccin – inte det orala (OPV). Salks vaccin var det första poliovaccinet och det övergavs i större delen av världen till förmån för det orala – eftersom det orsakade utbrott och ökningar av poliofall. Läkare och forskare vid The National Institute of Health konstaterade på 5O-talet att Salk-vaccinet var "värdelöst som förebyggare och farligt att använda. "De vägrade vaccinera sina egna bam.

Till och med Dr Salk själv menade att: När man vaccinerat barn med poliovacin, så sover man dåligt i tre-fyra veckor efteråt.

Det kommer mer.

En annan medicinsk procedur som är mindre vanligt idag, är tonsillektomi, (borttagning av halsmandlarna,ö.a) Vid ett nyligen hållet seminarium i Sydneys Parlamenthus, sa Dr Mark Donohue följande (95):

"Undrar ni någonsin över varför den medicinska yrkeskåren upphör med en procedur? – Ingalunda för att de betalat färdigt sina bilar! Det fanns ett problem med att vi avlägsnade tonsiller från människor under 40- och 50-talen. De ansågs vara extravävnad som inte behövdes av människor – utan bara var en källa till problem. Under polioepidemiema upptäckte man så, att människor som hade sina tonsiller borttagna, var 3–5 gånger mer benägna att utveckla förlamning. Det betyder inte att de var mer utsatta för polioviruset, utan helt enkelt – att utan skyddet från halsens lymfvävnad, så fanns det ett starkt samband mellan att få polioviruset och utvecklande av sjukdom. Det fanns många pa den tiden, som menade att polioförlamning var en iatrogen (skapad av läkare) sjukdom. Den medicinska yrkeskåren släppte då tonsillektomi som vore den en het potatis, men jag tror inte att de berättade detta för så många." ...
Det är en av dessa bortglömda sanningar inom medicinen i Australien – såväl som i övriga världen. ...
Den iatrogena delen av del hela var, att vi orsakade tusentals fall av förlamning. ... Den medicinska yrkeskåren har fortfarande inte, till dags dato – gottgjort för de hälsoproblem den orsakade i det australiska samhället.

En sak som Dr Donohue inte nämnde, var att förlamningarna associerade med tonsillektomin, var av den mest fruktade typen – där lungoma involverades. Kommer ni ihåg alIa foton av barn uppradade i järnlungor??? Som vi nämnde i Kapitel Ett, så reagerade hälsomyndigheterna när polio nyligen uppstod i Oman, – med att utlysa ett 60-dagars uppehåll med all frivillig kirurgi, onödiga injektioner och vaccinationer! Historiska läxor börjar äntligen få en officiell genomslagskraft.
[osv osv]

De polioskadade har du ständigt omkring dig - och vi alla – idag har de fått andra symptom/eller diagnoestiketter. Gett via nål.

(Hörde på nyheterna idag den 24/11 att "utrotarna" ska tvångsvaccinera miljontals små barn i Afrika (Nigeria +?) "mot" polio...)

-------------


Så, nu har du fått förklaring.
Men ge dig inte, grunna ett tag till, tag en liten lur... och ta nya friska sciencetag.

Posted on: 2011/1/11 15:47
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Dn: Vaccinrapport var medveten bluff
#27
@Sven E.
En bra grej att tänka på är att om det hypas i den offentliga arenan så är det förmodigen dåligt. Länkar ett klipp som visar lite hur upp och ner allt är i sjukvården.

http://www.youtube.com/watch?v=jU8YSapI2kU&feature=recentlik

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Dn: Vaccinrapport var medveten bluff
#28


See User information
Senaste nytt från svenska ljugbladet:
Resized Imagehttp://www.svd.se/nyheter/inrikes/ing ... -arets-vaccin_5858525.svd

Som vanligt numera, kan man inte kommentera artikeln :-O

Posted on: 2011/1/11 20:22
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Dn: Vaccinrapport var medveten bluff
#29


See User information
@Sven_Eriksson

Jag tänker inte argumetera med dig.

Däremot hoppas jag att du en dag är tillräckligt mogen att erkänna att du har blivit seriös blåst och att din propaganda har skadat, inte gynnat mänskilgheten.

Lycka till, karma is a bitch!

Posted on: 2011/1/11 20:40
" A mind is like a parachute. It doesn't work if it is not open."
Frank Zappa
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Dn: Vaccinrapport var medveten bluff
#30


See User information
criss, jag såg ditt pm, men jag kan inte svara, det fungerar inte med allt för mig här, då jag måste nyttja proxy för att komma in på denna sajt. Komaadmin lever rövare. Är ip-bannad - jag skulle vilja se Void/Malin/admins banningslista... den är nog en mil...
Så jag svarar så här:

Den ligger här:
http://www.esnips.com/doc/192e3959-ea ... -ea4b4fbb16be/vaccination

Det är från häften jag en gång skannat in, utgivna av SAVE – Svenska Antivaccinationsenheten . Fast det är mina ord överst... och något från SIEM.

"Att vaccinationer har något gott med sig är helt grundlöst..."

Jag har postat det här också:
http://vaken.se/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=29881
Inlägg 14

Posted on: 2011/1/11 21:21
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Dn: Vaccinrapport var medveten bluff
#31


See User information
Tackar!
Ska skriva ut och gå igenom materialet och förhoppningsvis få en lite starkare och bredare grund att stå på gällande vaccinationer.
Måste ta reda på vilka vaccinationer man blev påtvingad när man var liten också, vad skit man har i kroppen redan alltså!

Posted on: 2011/1/11 21:48
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Dn: Vaccinrapport var medveten bluff
#32


See User information
Vaccinators the snake oil salesmen of our time
http://www.youtube.com/watch?v=pyja3Dnv84Y&feature=player_embedded

Del 2 (de kanske går omlott)
http://www.youtube.com/watch?v=BxVM4yxo7_E

Hela (eller den är 60 min, hela är 90, står det)
Vaccination - The Hidden Truth
http://video.google.com/videoplay?doc ... ocid=-4032071156806560888

------------------------

Are Vaccines Safe ? - Features Well Cited Works on the Subject!
http://video.google.com/videoplay?doc ... ocid=-6351515212287981735

-----

Her subsequent study of over 30,000 pages of medical research papers, indicated that there was no evidence of the effectiveness of vaccines...
... She argues that vaccination is the epitome of ignorance and the unscientific approach to medicine.

Conventional medicine lacks detailed knowledge and meticulous observation of the human body, and without it will continue to do more harm than good.

http://www.vierascheibner.org/index.p ... essays-by-viera&Itemid=63

Posted on: 2011/1/11 22:45
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Dn: Vaccinrapport var medveten bluff
#33


See User information
Vi som är äldre än 1-22 år har kopiösa mängder gift i våra vener & gener. Men de inom spannet är totalt förgiftade.

Jag har barnbarn som inte [in]besprutats med gift so far,
[och så kommer aldrig att ske].
Och jag är gladare än tomten för det. Han är friskare än livet självt. 3 år och dominerar med IQ som bräcker oss vanliga stupida. Snälla ni föräldrar till småbarn: Tänk er för, många gånger!! Innan...

Posted on: 2011/1/11 22:46
Resized ImageChip HappensResized Image
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Dn: Vaccinrapport var medveten bluff
#34


See User information

Barn uppges förlora skydd mot H1N1
Inga tester i Sverige. I Norge rapporteras barn ha förlorat två tredjedelar av sin immunitet mot svininfluensan efter vaccinering.


http://www.dn.se/nyheter/sverige/ofor ... tioner-for-svininfluensan


åhh nej, vaccinet är så dåligt att 2/3 av barn i Norge har förlorat sitt skydd, därför uppmanar man i Norge att ta mer! . =)

Jag slänger in den här klassikern jag tog på New Yorks gator, där mobila enheter gick runt och vaccinerade människor på väg till jobbet.
I hälsans tjänst:
Resized Image

Posted on: 2011/1/15 10:00
"When the unreal is taken for the real, then the real becomes unreal; Where non-existence is taken for existence, then existence becomes non-existence." - Tsao Hsueh Chin
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Dn: Vaccinrapport var medveten bluff
#35


See User information


Dr Wakefield är idag den 18; Januari gäst hos Alex Jones.

Kommer säkert upp på youtube eller infowars.com imorgon.Posted on: 2011/1/18 20:19
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Dn: Vaccinrapport var medveten bluff
#36


See User information
Dr. Andrew Wakefield In-Studio: The Links Between Childhood Vaccines and Autism - Alex Jones Tv

http://www.youtube.com/watch?v=a4PeLtH6RWY
Posted on: 2011/1/19 8:03
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Dn: Vaccinrapport var medveten bluff
#37


See User information
Karin Bojs gör det igen! Misslyckande #2345221
Förtidspensionering med arvode från Eli Lily?

http://www.naturalnews.com/031117_BMJ_Dr_Andrew_Wakefield.html

Tog en titt på BMJ's hemsida efter att ha ögnat DN för ett par veckor sedan och slogs hur dåligt efterforskad artikeln var, nu visar det sig att fler har upprörts, kan vara kul om det blir retraktion eller om det bara blir tyst...Posted on: 2011/1/31 1:24
"Mig skrämmer ni inte alls, ni eländets herremän...
Beröva oss hoppets stjärna, den skall nog bli vår igen"
-Cornelis Vreeswijk
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Dn: Vaccinrapport var medveten bluff
#38


See User information
Vet inte om jag skulle kalla det misslyckande, anklagelserna har säkert tjänat sina syften mycket väl och fick stort mediautrymme.
Tillräckligt många har redan blivit övertygade att rapporter som pekar mot att vacciner skulle kunna skada kommer bara från alarmister och bluffmakare och är inget att bry sig om.
Ett tyst och försiktigt tillbakadragande av artikeln med betydligt mindre mediautrymme kommer säkert men vem i den stora massan kommer märka det?

Posted on: 2011/1/31 16:30
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Dn: Vaccinrapport var medveten bluff
#39


See User information
Epoch Times skriver om den nya faktan som rentvår Dr Andrew Wakefield:

Nya fakta bakom vaccinrapport som påstods vara bluff
http://www.epochtimes.se/articles/2011/02/01/20705.html

Posted on: 2011/2/2 21:18
"When the unreal is taken for the real, then the real becomes unreal; Where non-existence is taken for existence, then existence becomes non-existence." - Tsao Hsueh Chin
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
« 1 (2)
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
21 user(s) are online (21 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 21

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS