vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To Post

« 1 ... 11 12 13 (14) 15 16 17 ... 23 »


Re: 2012 - Hoax eller något verkligt?


See User information
Skifte på g.

Må det bli en lätt övergång.

Så var det sagt och så blev det.

So Be It.

http://www.youtube.com/watch?v=uMYWMQ9UXdo

Posted on: 2011/8/13 12:00
Resized Image
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 2012 - Hoax eller något verkligt?


See User information


Mer och del två till den tidigare postade delen. Enjoy eller förkasta, då Du står för dömandet och acceptansen.Del 1.
Del 2.
Del 3.
Del 4.
Del 5.
Posted on: 2011/8/14 16:25

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 2012 - Hoax eller något verkligt?


See User information
Såg denna idag, känns ju lagom skrämmande, tro på´t om ni vill :)

Posted on: 2011/8/17 22:47
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 2012 - Hoax eller något verkligt?


See User information


Får en massa fel när jag försöker se denna... Felen kommer på engelska, tyska... Aldrig sett dom felen förr, Youtube for the loss efter uppköpet. Buggar på allt mer.

Posted on: 2011/8/17 23:11

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 2012 - Hoax eller något verkligt?


See User information
fungerar för mig, när kommer felen? testat att köra på youtubes sajt?

De kanske har blockat dig på ELEnin och 2012 på internets nu!?! :)

Posted on: 2011/8/17 23:22
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 2012 - Hoax eller något verkligt?


See User information
Fick igång den nu, tog sina försök. Tycker YT buggar bara allt mer...

Intressant början... The sooner the better, får vara slut på detta tramset snart... Men om det sker före eller efter, spelar ingen roll, tiden är i sig bara ett "verktyg".

Hur och med nu för form den än kommer... "Efter regn kommer solsken" brukar det heta, på tiden "Vi" börjar bete oss som "folk".


Posted on: 2011/8/17 23:37

Edited by Avatar on 2011/8/18 0:05:41

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 2012 - Hoax eller något verkligt?


See User information

För "den" som lyssnar och reflekterar för Callemans perspektiv.
Posted on: 2011/8/18 20:23

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: 2012 - Hoax eller något verkligt?

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 2012 - Hoax eller något verkligt?


See User information
Ni må finna detta intressant.

Bibeln.

Tror det är uppenbarelseboken eller dylikt.

Kolla mellanöstern rymdinvasion och klippblocket.

Vem gör vad efter vem kan man ju undra eller hur?

Ni kommer att få höra stridslarm och krigsrykten. Se till att ni inte låter skrämma er. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det blir hungersnöd och jordbävning på den ena platsen efter den andra..." (Matt 24:4-7)
Det skall bli ett lidande vars like inte har funnits från världens början till denna dag och inte heller kommer att finnas. Och om inte den tiden förkortades skulle ingen människa bli räddad" (Matt 24:21-22)

Gud kommer att ingripa innan mänskligheten utplånar sig själv. När Jesus kommer tillbaka till vår planet gör han det för att rädda mänskligheten undan total förintelse. Och det är för "de utvaldas" skull han ingriper (Matt 24:22).
Då skall man utlämna er [Jesu lärjungar] till att plågas och dödas, och alla folk skall hata er för mitt namns skull. Då skall många komma på fall och ange varandra och hata varandra. Många falska profeter skall framträda och bedra många. Genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Men den som håller ut till slutet skall bli räddad" (Matt 24:9-13)
Strax efter den tidens lidanden skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas" (Matt 24:29)
Vid den första basunens ljud ser Johannes hur hagel och eld slår ner på jorden och hur förhärjande bränder sveper fram över planetens yta. När den andra basunen ljuder ser han hur något som liknade ett brinnande klippblock slår ner i havet med både svåra fartygskatastrofer och omfattande fiskdöd som följd. Basunerna fortsätter att ljuda och Johannes ser den ena "filmsekvensen" efter den andra...
Något som för tanken till en brinnande fackla och bär namnet Malört smittar ner vattnet så att mängder av människor dör. Solen, månen och stjärnorna förmörkas så att de inte lyser med mer än en tredjedel av sitt ljus. Så träder "krigets Gud", Apollyon, in på scenen. Jorden läggs i mörker och Johannes ser en värld plågad av krigets fasor. Därmed återstår en basunstöt.

"Men i de dagarna när den sjunde ängelns röst hörs och han blåser i sin basun, då är Guds hemlighet fullbordad, så som han har förkunnat i det glädjebudskap han gett sina tjänare profeterna" (Upp 10:7)

När lidandet har nått sin kulmen och mänskligheten står på randen till utplåning ljuder slutligen den sjunde och sista basunen. Då är slutet inne. Stunden är kommen för det som bibeln beskriver som "Guds vrede" - då Gud ska ingripa och sätta stopp för mänsklighetens dårskap, "förgöra dem som förgör jorden" (Upp 11:18) och förkorta tiden av lidande "för de utvaldas skull" (Matt 24:22).
Och Gud ingriper i Jesu gestalt. Efter denna tid av nöd (Matt 24:29) - "den stora vedermödan" - som överträffar allt som "förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma" (Matt 24:21) kommer Kristus att återvända till jorden på samma sätt som han en gång för snart 2000 år sedan lämnade den (Apg 1:9-11), den här gången för att hämta sina trogna som inte ska behöva genomlida den gudomliga vredesdom som kommer att drabba jorden:
Se jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas" (1 Kor 15:51-52)

"Med starkt basunljud skall han [Kristus] sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra" (Matt 24:31)
"Då skall två män vara ute på åkern. Den ene skall tas med, den andre lämnas kvar. Två kvinnor skall mala på en handkvarn. Den ena skall tas med, den andra lämnas kvar" (Matt 24:40-41)

Efter att ha krossat de väldiga styrkor som samlats i Mellanöstern - och som vid hans återkomst gör gemensam sak för att stoppa denna "invasion från rymden" - kommer Kristus och hans heliga att återvända till samma plats som den varifrån han steg upp till himlen den där vårdagen för snart 2000 år sedan:
Så kommer Kristus att inleda arbetet med att upprätta sitt rike (Guds rike) på jorden.
I den uppenbarelse som Jesus gav Johannes för 1900 år sedan lät han honom se en skymt av denna framtidsdag, då Människosonen har intagit sin tron som "konungarnas konung" (dvs den högste regenten över alla styrande i jordens olika länder) i Jerusalem. Inför tronen stod 144 000 människor från Israels 12 stammar och "en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk... de som kommer ur det stora lidandet" (Upp 7)

Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, i ett nu.

En tunga som går på jorden eller högre visdom?

Domedagsekt eller himmlens visdom? Bedöm själva genom 1+1.

Posted on: 2011/8/21 10:51
Resized Image
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: 2012 - Hoax eller något verkligt?
Naturligtvis är bibeln sann, det klarnar när man läser den.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 2012 - Hoax eller något verkligt?


See User information
Finns tecken på andlig visdom men saknas andlig kunskap.

Därav skapar religionerna konflikter .

Thats the problem.

Posted on: 2011/8/21 20:19
Resized Image
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 2012 - Hoax eller något verkligt?


See User information
Quote:

Shen skrev:
Finns tecken på andlig visdom men saknas andlig kunskap.

Därav skapar religionerna konflikter .

Thats the problem.Faktiskt därför jag skapade tråden, för att finna verkligheten vi är på väg att genomgå... Glöm inte bort att alla "förhistoriska" kulturer, inkl. dom före Bibeln talar om vilken tid vi är i.

För En, finns absolut inga rädslor för detta, utan ett hopp utan dess like som frångår en själv.

Jag har ingen religion, jag "föddes om" inom bråkdelen av en sekund till vad jag är idag... Från ett stadie av egoism, aka ego. Hela min tillvaro ändrades från mig till "oss". Jag såg och jag erfor, saker som inte kan skrivas om... Men jag kan säga på ett micro cosmos håll, är att jag erfor som vad mänskligheten i stort är på väg inför. Jag ser bara naturen som håller på att harmonisera sig självt.

Nog håller böcker och annat som är människorskrivna en del sanningar och tolkningar, men regelrätta bokstäver är det då inte.

Du står för sanningen, inte jag...

Posted on: 2011/8/21 21:11

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 2012 - Hoax eller något verkligt?


See User information
Träffade en buddistisk gud i Döden och en judisk i livet.

Slutsats?

Andevärlden är bra mycket större än jorden och människorna.

För att inte tala om allt som finns därimellan.

Posted on: 2011/8/21 21:49
Resized Image
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 2012 - Hoax eller något verkligt?


See User information
Yes, den så kallade "andevärlden" är här, runt oss. Vi bara spelar ett spel med värde, sakligt värde.

Finns inga pengar, lagar, rätt eller fel, som sätter sig till verket som det... Vi har bara blivit lärda det. Vi är inte heller ensamma, vi är del av allt. Egot, det jaget är en lärdom vi tagit till oss som en själv.

Vi alla är En, med var och ens aspekter av en sanning. Tillsammans är vi sanningen.

Bara vi tillsammans kan ändra En inriktning... Enbart genom att ändra oss själva.

Älska din fiende... Äga för öga, tand för tand... Karma, darma... Alla säger samma sak... Vad du gör mot din nästa, gör du mot dig själv... El'akesh(stavning?)... Jag är en reflektion av dig, som du är av mig... osv...

Vi är En, med En röst av allt. Bara tillsammans löser vi denna oharmoni som världen befinner sig i och strävar till att komma tillbaka till. Vi är "loppor" på en elefant, vilka kan förändra världar...

Gå i fred och som alltid, vara i det... Även som fri! En fred kan bara finnas, om krig inte finns, eller väljs som val.

Som alltid, vet Du bäst... Från perspektivet Du står i! Men håll inte för hårt i det, för var redå att ändra det av alla nya insikter du får. Intelligens finns inte, bara införståelse form av mottagande av insikter. Du har redan alla svar, enbart frågorna kvarsåt för din syn.

Jag har redan varit "där", där alla sanningar finns... Tyvärr var det som att taga "hem" ett sandkorn från Sahara av hela öknen när jag kom "tillbaka"... Jag såg allt, och alla runt var sak, det finns inga hemligheter... Och inga dömanden.

Du är lika fantastisk som unik, som den aspekten du bär på... Finns ingen som Du, men du är en del av alla andras.

Hoppas medmänniskor snart ser detta och börjar bete sig som det mot varandra... Så upphör svält, pengar, val, bedrögerier i former som stater... Krig, inskränkningar mot vett och harmoni, låt oss kalla det medmänsklighet...

Och Dit kommer vi komma, med naturen... Kalla det vad ni vill... Men vi väljer själva om "naturen" vill ha er med...

Poläriteten kommer "hem", men är Du av en sida... Väljer du själv.

Posted on: 2011/8/21 22:01

Edited by Avatar on 2011/8/21 22:17:13

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 2012 - Hoax eller något verkligt?


See User information

http://theextinctionprotocol.wordpres ... ed-by-mexican-government/

_________________________________________


Mayan secrets about 2012 to be released by Mexican government

August 21, 2011 – MEXICO

– The Mexican government is releasing state-held secrets about the end of the Mayan calendar to the makers of a documentary, “Revelations of the Mayans 2012 and Beyond,” TheWrap has learned. The information — protected for 80 years — is expected to reveal Mayan beliefs in future catastrophes and wisdom characterized as “shocking,” producer Raul Julia-Levy, son of actor Raul Julia, told TheWrap. The end of the Mayan calendar in December 2012 has long given rise to theories and speculation about the end of the world. The agreement will allow Julia-Levy to film in never-before-seen locations. “The Mayans used to construct one pyramid over another,” tourism minister for the Mexican state of Campeche Luis Augusto Garcia Rosado told TheWrap. “In the site at Calakmul (pictured below right), workers for INAH [the National Institute of Anthropology and History] have discovered rooms inside the pyramid that have never been seen or explored before.”And we’re letting this documentary film there, to see what has been discovered inside the pyramid.” Julia-Levy (above) said he’d been made aware of the secret Mayan information by former Mexican president Vicente Fox — a friend of his family — and that it took four years of phone calls to finally get the OK from current president Felipe Calderon. “This is very important for humanity, not just for Mexico,” said Julia-Levy. “This information has been protected for 80 years, and now it’s important for people to understand the series of events that are coming, and the consequences for all of us.” The English-language documentary will be directed by Juan Carlos Ruflo (whose other films include the 2006 Sundance winner “In the Pit”), and will begin shooting later this year. Elbert said the filmmakers are talking to investors and waiting for the government to give them their first look at the material and the site. One big condition from the Mexican government was that the film get an initial theatrical release, which is planned for next fall, said Ed Elbert who is co-producing along with Julia-Levy and Sheila M. McCarthy and executive producer Eduardo Vertiz. “It has to be released before the end of the Mayan calendar, which is Dec. 21, 2012,” said Julia-Levy. -Reuters

Ummmmh?

Posted on: 2011/8/22 11:14

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 2012 - Hoax eller något verkligt?


See User information
Autismliknande drag hos barn kartlagda i ny studie

Kanske förtjänar en egen tråd men jag tar den här då den så fint återknyter till Zin's fina filmserie med de autistiska barnen här i väst

http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=412

Sverige har gått helt på USA's diagnis och vi kallar det "Autismspektrumstörning". Intressant med tanke på att dessa barnen nog tar in hela spektrumet till skilnad från oss äldre.

Visar väl mest att de vet vad de snackar om men inte vill att vi skall veta.

Posted on: 2011/8/24 12:04
The greatest shortcoming of the human race is our inability to understand the exponential function.
-Albert A. Bartlett, physicist.
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 2012 - Hoax eller något verkligt?


See User information
Autismspektrum utan utvecklingstörning är en begåvning.

Talade med en psykolog förr som sa till mig att dom som har autism är begåvade och passar inte in i samhällsnormen därav klassas som sjuka.

Lol lustigt och dom som har AdHd eller någon form av neuropsykiatrisk störning blir visa män och shamaner.

Förvånar mig knappast men ter sig som att vi sakta närmar oss orwellsamhället där allt är tvärtom.

Man kan ju inte heller förvänta sig annat när det som är godkänt enligt norm är vad som gynnar ett ekonomisk system som är en bluff.

Inte så konstigt att systemet gynnar vardagspsykopatin.

Posted on: 2011/8/24 12:22
Resized Image
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 2012 - Hoax eller något verkligt?


See User information
Ghawal,

Misstänker att det är dessa "begåvade" barn som fått sig en stämpel från systemets perspektiv och hur "samhället" väljer att stämpla dessa begåvningar, med en helt egen skolåda?

Visst är det lustigt att så snart barn visar "avighet", måste detta vara en form av besvär som måste bekämpas...
Precis som med sanningsrörelser osv... Fram med stora medicinlådan, här finns läge för kommersiell handel!!
Snacka om en fortsatt levande fosil av en dinosaurie.

Nix, låt systemet vara det bästa som finns, låt oss fortsatt sälja gifter som mat, lögner som sanningar, trångsynthet som övertygelser, slaveri som frihet, poläritet som harmoni, tvång som fria val, företag som människa, fred som krig... Name it, allt är bak och fram, upp och ner, in och ut...Ingen har väl missat vad som sker nu runt om i världen, speciellt i USA?

Detta kan även vara förverkar, som innan Japans stora skakning;

http://www.ibtimes.com/articles/20268 ... ttesville-louisa-coun.org


Posted on: 2011/8/24 14:11

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 2012 - Hoax eller något verkligt?


See User information


Då detta för min del även gäller topicen, postar jag denna serien.

Tar upp Pyramider, gamla folkslag osv. Lite alternativ-historia så att säga.

Förkasta, eller mycket nöje! Du står som vanligt för åsikterna och tolkningen.

__________________________________________

Max Igan & Chris Everard on Truth Frequency Radio - 08/21/11

Del 1.
Del 2.
Del 3.
Del 4.
Del 5.
Del 6.
Posted on: 2011/8/24 21:07

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 2012 - Hoax eller något verkligt?


See User information
http://www.in5d.com/what-to-expect-in-the-near-future.html

titta gärna på filmklippen i artikeln.. :)

Posted on: 2011/8/24 21:13
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 2012 - Hoax eller något verkligt?


See User information

Posted on: 2011/8/25 11:49
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 2012 - Hoax eller något verkligt?


See User information
bara coolt : Gnuggisar har fått vetenskaplig användning. Forskare har utvecklat ett litet elektriskt kretskort som fästs på huden på samma sätt som låtsastatueringar. Chipet kan bland annat kan mäta aktiviteten i hjärtat, musklerna och hjärnan, enligt en artikel i den vetenskapliga tidskriften Science. Det lilla kretskortet är tunnare än ett hårstrå och bara någon centimeter stort, men på den lilla ytan har forskarna fått plats med både sensorer som mäter aktiviteten i hjärtat eller musklerna, och en sändare som skickar informationen till en dator i närheten, en liten lysande diod och solceller som ger kretskortet ström. All elektronik är lagd i ett serpentinmönster som gör att plåstret kan skrynklas ihop eller sträckas ut tillsammans med huden utan att lossna.

Referens: Kim et. al. Epidermal Electronics Science vol 333 12 aug 2011


Posted on: 2011/8/25 14:40
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 2012 - Hoax eller något verkligt?


See User information


Ni som tror på "tumpeter", är det detta ni hör här?


Jag vet inte vad "boken" säger, jag vet bara vad jag själv sett...

Posted on: 2011/8/27 0:50

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 2012 - Hoax eller något verkligt?


See User information
George kavassilas tankar om framtiden.

Mycket bra

http://www.youtube.com/watch?v=cFFtg3T-Vn0

Fred :)

Posted on: 2011/8/28 21:05
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
« 1 ... 11 12 13 (14) 15 16 17 ... 23 »
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
43 user(s) are online (43 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 43

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS