vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To Post

« 1 ... 14 15 16 (17) 18 19 20 ... 61 »


Re: Koranen


See User information

Detta är i min mening en hel del av vad Koranen, Biblar och andra ledsagarböcker även försöker beskriva... Nackdelen är att flesta av dessa är beslöjade i olika former för egna agendor av prästerskarors egna själviskhet och egenvinning. Allt handlar om Dig... Hur kan det inte göra det? Villfarelsen är personan/egot/identiteten av vad vi blivit lärda att vi är. För utan det egot, är inte någon korruptbar, kontrollerbar... och regeringar, religioner, länder, lagar faller ödmjukt inför upplevda skapelsens nåd.
Posted on: 2012/5/15 14:11

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information

Hittade denna, vilket förklarar min förra post på annat sätt... Skulle vilja be er som studerat Koranen se om även samma sak finnes där, även om den kanske omskrivs lite.
Jag skulle inte bli förvånad, om vi säger så...

Finns dom 7 sigillen där, som resonerar med 7 chakras?

Jag syftar inte på egot/personan, vilket jag hoppas har framgått i mina tidigare poster...

Del 1.

Del 2.Posted on: 2012/5/16 18:25

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information

Tydligen kom även del 3 ut nu precis...
Posted on: 2012/5/16 19:54

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information


Och del 4... Ledsen för post dump.
Posted on: 2012/5/16 22:12

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information


Lesen, hade inte en aning om att denna skulle bli så många delar...

Däremot vill jag inte släppa saker halvklara

SÅ har ni sett dessa ovan, varså god. Har ni inte, ha en bra dag i alla fall.

Del 5.
http://www.youtube.com/watch?v=2SsfL24giN0

Del 6.
http://www.youtube.com/watch?v=wfX48QnYC00

Del 7.
http://www.youtube.com/watch?v=QPJaUxHPIcc

Jag är jätteintresserad hur denna aspekten går samma i Koranen, har inte tid eller lust att göra det själv, utan förlitar mig på er som redan gjort detta.

I fred!

Posted on: 2012/5/17 17:37

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Något aktuellt, reportage från SVT

Här ett exempel på så kallade muslimer, som praktiserar korrumperad Islam,
Länk
<ul>[UPPDRAG GRANSKNING]</ul>
Följd debatten av reportagen
Länk
<ul>[SVT DEBATT]</ul>

.....
Idag är det, enligt Kristna, dagen Jesus färdades till himlen
Är det ett sammanträffande att debatten hålls just idag? Reflektera…
Det är så de spelar med människorna! Reportagen bygger på korrumperade
muslimer, Och följd debatten grundar sig på så kallade muslimers orättfärdiga beteende.
Någon ["de"] står i mitten och spelar ett spel med människorna, läs mellan raderna, Reflektera….
Frågorna som tvistas om, rätta svaren finns i koranen.. SÖK!

Posted on: 2012/5/17 22:57
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Bismillah!

Jag har läst igenom det här forumet ett par ggr nu och har lagt märke till att diskussionen har börjat skena iväg från huvudtemat, alltså Koranen, och att när det pratas om Koranen så görs det ofta av personer som har troligen väldigt dålig kunskap eller ingen uppfattning alls om hur man ska förklara Koranen. Och med tanke på att rent allmänt idag så är Islam ett väldigt kontroversiellt ämne och det talas ofta om vilken tolkning som är den rätta. Många muslimer har även skilda meningar om hur Koranen ska tolkas och väljer den tolkning som passar deras egna uppfattningar, ofta kulturellt eller ideologiskt betingade. Detta ledde i alla fall mig till att vilja skriva detta inlägg där jag ska bevisa hur man ska förklara Koranen enligt Koranen. Eller rättare sagt jag ska låta någon med mer kunskap än mig bevisa detta.

Därför tänkte jag ta hjälp av en utmärkt bok av Jamaal al-Din M. Zarabozo, som heter How to Approach and Understand Quran. Som namnet på boken så går författaren igenom hur man ska bemöta Koranen, jag kommer fokusera allra mest på att hämta information från kapitlet Interpreting The Quran in a proper manner, där han bevisar hur den rätta tolkningen/förklaringen av Koranen måste ske om man vill veta dess sanna budskap och framför allt hur man inte ska göra. Man kan alltså inte tolka Koranen hur man vill utan de måste ske efter en viss metodik!

Jag vill klargöra att jag översätter boken från engelska till min grumliga svenska och att jag översätter väldigt lite från den och det jag tycker är viktigt i samband till detta forum, boken är oerhört mycket mer än vad jag nu kan ge en bild av. Tex. Kapitel 7 som jag tar mest information ifrån är 62 sidor.


2:2 This is the Book about which there is no doubt, a guidance for those conscious of Allah

2:185 ...a guidance for mankind and clear proofs for the guidance and the criterion (between right and wrong)...


Jamal skriver att dessa två verser visar att vägledningen från Koranen finns där för alla att se och få nytta av. Men det är inte alla som kommer att ta nytta ifrån den utan bara de som bemöter Koranen på det räta sättet, det är de som försöker lyda den och implementera dess vägledning som verkligen kommer ta nytta av vägledningen från Koranen.

4:174-175 O mankind, there has come to you a conclusive proof from your Lord, and We have sent down to you a clear light. So those who believe in Allah and hold fast to Him - He will admit them to mercy from Himself and bounty and guide them to Himself on a straight path.

Från ovanstående verser är klart att Koranen är nyckeln till de troendes riktiga och sanna liv. Utan Koranen i ens liv, så är människan spirituellt död och lever i ett mörker. Allah säger i referens till vägledningen som han uppenbarat och välsignat hans tjänare med;

6:122 And is one who was dead and We gave him life and made for him light by which to walk among the people like one who is in darkness, never to emerge therefrom? Thus it has been made pleasing to the disbelievers that which they were doing.

Jamal skriver i kapitlet inerpreting The Quran in a proper manner att; Den som försöker tolka Koranen måste göra det baserad på bekräftade och riktig kunskap. Detta måste klart förstås då det har blivit populärt bland dagens muslimer att varje muslim kan tolka Koranen med sitt hjärta, med andra ord, baserad på inspirationen och vägledningen från hans hjärta eller vad han ”känner” en vers kan betyda.
Detta är en mycket farlig trend och resultatet av sånt tänkande att bemöta Koranen kan bli katastrofala. Argumenten är många mot detta tänkande t.ex. om detta tänkande vore rätt, så vore det ingen ide att uppenbarat Koranen till en profet. Boken skulle lika gärna ha skickats ned till en berg dit alla kunde gå och tolka den enligt sitt hjärtas förståelse.
Men så var förstås inte fallet och Koranen blev uppenbarad till en profet och det var profetens jobb att förklara för mänskligheten vad som uppenbaras för dem. Allah säger;

16:44 [We sent them] with clear proofs and written ordinances. And We revealed to you the message that you may make clear to the people what was sent down to them and that they might give thought.

Ett av de starkaste argumenten jag (revoltnu) kommer att tänka på är att uppkomsten av alla olika sekter inom islam beror huvudsakligen på att det fritt tolkats från Koranen. Även självmordsattacker mot civila som vissa muslimer rättfärdigar är ett resultat av en fel tolkning av religionen.

Jamal skriver att vad som egentligen händer när en person tolkar Koranen inte baserad på bekräftade kunskap utan baserat på hjärtats känsla är att det det absolut inte finns någon möjlighet för den personen att veta om tolkningen är en sorts vägledning eller inspiration från Allah eller en bedrägeri från satan. Allah säger;

22:52 And We did not send before you any messenger or prophet except that when he spoke [or recited], Satan threw into it [some misunderstanding]. But Allah abolishes that which Satan throws in; then Allah makes precise His verses. And Allah is Knowing and Wise.

Om detta är vad satan försöker med respekt till profeterna, så är det ingen frågan om att han kommer göra samma sak med de troende. Och även om tanken angående versen inte är från satan så kan inte personen vara säker på att det helt enkelt inte är ett resultat av hans begär av hans ego eller själ(hawa). Utan en metodik och utan några synligt tydliga principer så kan personen inte på något sätt visa vilken av dessa tre (Allah, satan eller sitt begär) som är källan till sitt hjärtat tolkning. Det måste konstateras med säkerhet att de som tolkar Koranen förmodligen beroende på deras hjärtan och motsäger de bekräftade källorna till tafseer (förklaringen av Koranen) gör inge annat än att följa sin egen lust eller satan. Detta är väldigt farligt då Allah konstaterar angående de som följer sin ens egna lust;.

28:50 But if they do not respond to you - then know that they only follow their [own] desires. And who is more astray than one who follows his desire without guidance from Allah ? Indeed, Allah does not guide the wrongdoing people.

30:29 But those who wrong follow their [own] desires without knowledge. Then who can guide one whom Allah has sent astray? And for them there are no helpers.

2:87 And We did certainly give Moses the Torah and followed up after him with messengers. And We gave Jesus, the son of Mary, clear proofs and supported him with the Pure Spirit. But is it [not] that every time a messenger came to you, [O Children of Israel], with what your souls did not desire, you were arrogant? And a party [of messengers] you denied and another party you killed.

25:43 Have you seen the one who takes as his god his own desire? Then would you be responsible for him?

45:23 Have you seen he who has taken as his god his [own] desire, and Allah has sent him astray due to knowledge and has set a seal upon his hearing and his heart and put over his vision a veil? So who will guide him after Allah ? Then will you not be reminded?


Eftersom en sådan tolkning inte är baserad på säker kunskap och inte kan bevisas, så måste den tolkningen också falla inom den Koraniska beskrivningen dhann. Dhann betyder, i detta fall, ”förmodanden”, något som inte har några bevis eller ett stark grund, helt enkelt gissningar. Allah kritiserar dem som följer sin Dhann precis som de som följer sin egna lust;

10:36 And most of them follow not except assumption. Indeed, assumption avails not against the truth at all. Indeed, Allah is Knowing of what they do.

53:23 They are not but [mere] names you have named them - you and your forefathers - for which Allah has sent down no authority. They follow not except assumption and what [their] souls desire, and there has already come to them from their Lord guidance

53:28 And they have thereof no knowledge. They follow not except assumption, and indeed, assumption avails not against the truth at all.


Det farliga med att tala utan kunskap

Jamaal fortsätter med att skriva att varje muslim måste inse att varje gång han tolkar Koranen så konstaterar han faktiskt något i Allahs vägnar/namn. Han tolkar inte vilken bok som helst utan han säger faktiskt, om han förstår det eller ej, att ”det här är vad Allah säger...” eller ”det här är vad Allah menar”. Kanske om man ser det på detta sätt så inser man allvaret att tolka Koranen utan korrekt kunskap. Allah säger;

22:8-9, And of the people is he who disputes about Allah without knowledge or guidance or an enlightening book [from Him], Twisting his neck [in arrogance] to mislead [people] from the way of Allah . For him in the world is disgrace, and We will make him taste on the Day of Resurrection the punishment of the Burning Fire

16:116 And do not say about what your tongues assert of untruth, "This is lawful and this is unlawful," to invent falsehood about Allah . Indeed, those who invent falsehood about Allah will not succeed.


I Koranen så nämner även Allah att tala utan kunskap i samband med shirk (att sätta någon vid Allahs sida) i följande vers;

7:33 Say, "My Lord has only forbidden immoralities - what is apparent of them and what is concealed - and sin, and oppression without right, and that you associate with Allah that for which He has not sent down authority, and that you say about Allah that which you do not know."

I Madaarij al-Saalikeen så skriver ibn al-Qayyim om ovanstående versen angående att tala utan kunskap är kanske den största synden och mest förbjudna handlingen. Ibn al-Qayyim nämner att Allah börjar med ”immoralities - what is apparent of them and what is concealed” och går vidare till en värre synd ”and sin, and oppression without right ”. Sen går Allah vidare till något ännu värre ”that you associate with Allah that for which He has not sent down authority” Slutligen så säger Allah ”and that you say about Allah that which you do not know”. Ibn al-Qayyim säger att det är den värsta synden därför att det involverar tillskriva Allah något falskt. (Jag vill påpeka att i boken så finns en mycket längre förklaring av Ibn al-Qayim till varför det kan vara den största synden,)
Jamaal skriver att tala om Allah och hans religion utan kunskap inkluderar att skapa irrlära/kätteri i religionen. Varje irrlära har sin början i en åsikt som varken har stöd i Koranen eller Sunnan.

Nu går jag vidare i boken av Jamaal där han förklarar och bevisar hur man ska gå till väga för att tolka Koranen på rätt sätt.(Vetenskapen att förklara Koranen kallas för tafseer,).Han menar på att Koranen själv ska först och främst förklara verserna i Koranen. Han börjar med att presentera verserna där Allah säger;

4:82 Then do they not reflect upon the Qur'an? If it had been from [any] other than Allah , they would have found within it much contradiction.

39:23 Allah has sent down the best statement, a Book (this Qur'an), its parts resembling each other in goodness and truth, oft-repeated. The skins of those who fear their Lord shiver from it (when they recite it or hear it). Then their skin and their heart soften to the remembrance of Allah. That is the guidance of Allah. He Guides therewith whom He pleases and whomever Allah sends astray, for him there is no guide.


Allt från Koranen är en uppenbarelse från Allah. Det är absolut inga motsägelser mellan några av dess underbara verser. Ett av de största misstagen som har gjorts i Islams historia är att inte se på Koran som en hel enhet/fullständig helhet med delar av den som förklarar de andra delarna. Koranen själv pekar på denna oerhört viktiga princip i tafseer. Allah säger;

3:7 It is He who has sent down to you, [O Muhammad], the Book; in it are verses [that are] precise - they are the foundation of the Book - and others unspecific. As for those in whose hearts is deviation [from truth], they will follow that of it which is unspecific, seeking discord and seeking an interpretation [suitable to them]. And no one knows its [true] interpretation except Allah . But those firm in knowledge say, "We believe in it. All [of it] is from our Lord." And no one will be reminded except those of understanding.

Händelserna som ledde fram till denna vers uppenbarades gör det klart att de oklara eller tvetydiga verserna av Koranen ska bli tolkas ljuset i av verserna som är entydiga och tydliga som formar bokens grund. Denna vers uppenbarades när en grupp kristna från Najraan kom till profeten (fred över honom) och debatterade med honom angående Guds natur och hävdade att Koranen stödde deras syn på trenigheten. De hävdade att verser som ”Verily We have revealed the message..” som i sitt plural form är använd för Allah. Uppenbarligen, även om sådana verser där det plurala är använt, jämförs med entydiga, klara verser som; 2;255 Allah - there is no deity except Him, the Ever-Living, the Sustainer of [all] existence. och 112:1 Say, ”He is Allah , [who is] One”,
Så blir klart att meningen av verserna då plural form används för Allah är att det inte är pluralitet av gudar eller något koncept av en trenighet. Jamaal skriver i fotnoterna att plural kan syfta på Allah som tal av kunglighet (som drottningen av England som fortfarande säger VI när hon refererar till sig själv) eller att det kan referera till Allah och änglarna som ibn Taimiyyah argumenterar.

Jamaal skriver några exempel i sin bok när Koranen förklarar sig själv och ett av dem är om surah al- Faatiha som vi muslimer måste recitera i våra dagliga böner.

1:7 The path of those upon whom You have bestowed favor, not of those who have evoked [Your] anger or of those who are astray.

I denna vers nämns det inte specifikt vilka det är som har välsignats av Allah. Förklaringen kan man hitta i surah Al- Nisaa:

4:69 And whoever obeys Allah and the Messenger - those will be with the ones upon whom Allah has bestowed favor of the prophets, the steadfast affirmers of truth, the martyrs and the righteous. And excellent are those as companions.

Efter Jamaal bevisat att Koranen är den första och viktigaste ”verktyget” för att förklara och tyda sig själv så skriver han att den andra mest viktiga källan till tafseer är profetens (fred över honom) sunnan och hadith. (Sunna är det profeten sa och gjorde och hadith är återberättelser kring olika händelser som sedan dokumenterats ner.) Allah säger i koranen;

16:44 [We sent them] with clear proofs and written ordinances. And We revealed to you the message that you may make clear to the people what was sent down to them and that they might give thought.

När Allahs Budbärare (fred över honom) förklarade eller tillämpade någon vers, så var denna förklaring eller tillämpning baserad på vad Allah intention eller mening var. Detta är en aspekt av versen: Allahs budbärare (fred över honom) måste ha getts kunskap från Allah för att förklara och att sätta Koranen i praktik. Versen säger konstaterar även om, någon verkligen vill veta vad Allah menar med verserna i Koranen och hur Allah vill att Koranen ska implementeras, måste han som Allah konstaterar, vända sig till Allahs budbärare (fred över honom) Sunna. En av Profetens (fred över honom) uppgifter är att förklara Koranen till mänskligheten.

Jamaal ger även här många exempel när Koranen förklaras med Sunnan, ett bra är då Allah säger;

6:82 They who believe and do not mix their belief with injustice (Dhulm) - those will have security, and they are [rightly] guided.

Följeslagarna förstod ordet dhulm (orättvisa) i en bred betydelse som innefattande alla typer av missgärningar och de frågande sig själva vilka som inte var skyldiga till en sådan handling. De frågade Allahs Budbärare (fred över honom) angående det och han förklarade då att ordet dhulm i detta fall refererade till att sätta något vid Allahs sida och citerade därefter från surah Luqmaan

31:13 And [mention, O Muhammad], when Luqman said to his son while he was instructing him, "O my son, do not associate [anything] with Allah . Indeed, association [with him] is great injustice.(Dhulm)"

Profeten (fred över honom) förklarade i detalj Koraniska förordningar. Ett exempel, Allah beordrar muslimer att be men Allah förklarar aldrig exakt hur denna bön ska utföras. Svaret på frågan av hur man ska be kan inte uttryckligen hittas i Koranen men Allah budbärare (fred över honom) svarar på den genom att säga; ”Be som ni ser mig be”- registrerad av al-Bukhari.

33:21 Indeed in the Messenger of Allah you have a good example to follow for him who hopes in (the Meeting with) Allah and the Last Day and remembers Allah much.

När Allah förklarar att Allahs Budbärare (fred över honom) har ni det bästa exemplet för muslimer att följa, så är detta en förklaring från Allah att Profeten (fred över honom) följer den raka vägen , den väg som gör Allah nöjd. Eller med andra ord, så betyder det att Allahs Budbärare (fred över honom) Sunna eller sätt att leva, är det sättet att leva som är enligt Koranens läror. Allah säger också;

42:52-53 And thus We have revealed to you an inspiration of Our command. You did not know what is the Book or [what is] faith, but We have made it a light by which We guide whom We will of Our servants. And indeed, [O Muhammad], you guide to a straight path - The path of Allah , to whom belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. Unquestionably, to Allah do [all] matters evolve.

Och Allah säger;

2:151 Just as We have sent among you a messenger from yourselves reciting to you Our verses and purifying you and teaching you the Book and wisdom and teaching you that which you did not know.

Jamaal skriver sedan att den tredje viktigaste källan för tafseer (tydning) av Koranen är Profetens (fred över honom) Följeslagare som kallas välkänt på arabiska för Sahaba och den fjärde viktigaste källan är det arabiska språket. Jag avslutar där med att skriva utifrån Jamaals bok, därför om jag skriva om de sista två källorna ifrån hans bok på ett tillräckligt upplysande sätt kommer det att ta för lång tid för min ork.

Jag kan bara informera kort själv om vilka Profetens ( Allahs fred över honom) följeslagare (Sahaba) var. De som räknas in som Sahaba är de troende muslimer som levde under Profetens tid och måste någon gång ha sett honom vid liv medan de själva var muslimer. Anledningen till att Sahaba är en sådan viktig källa är för att de levde samtidigt som verser uppenbarades till Allahs budbärare (Allahs fred över honom) och fick därför ett utmärkt tillfälle att lära sig från Profeten själv hur man ska praktisera Islam. När Sahaba inte kunde hitta tafseer från Koranen själv eller Sunnan använde de sig av sina egna kunskaper i sammanhanget av verserna och den djupa kunskap de hade av den då tidiga arabiskan.
De är även välkända för sin Gudsmedvetenhet och vissa Sahaba är bättre än andra Sahaba, och vissa är mer meriterade i tafsir än andra t.ex. ibn Abbas. Allah säger om många av dem i Koranen att han är nöjd med dem och att vissa har högra rang än andra;

57:10 And why do you not spend in the cause of Allah while to Allah belongs the heritage of the heavens and the earth? Not equal among you are those who spent before the conquest [of Makkah] and fought [and those who did so after it]. Those are greater in degree than they who spent afterwards and fought. But to all Allah has promised the best [reward]. And Allah , with what you do, is Acquainted.

[48:18] Certainly was Allah pleased with the believers when they pledged allegiance to you, [O Muhammad], under the tree, and He knew what was in their hearts, so He sent down tranquillity upon them and rewarded them with an imminent conquest

Profeten (fred över honom) förklarade bara till Sahaba det som var oklart för dem och Sahaba förklarade i tur bara det som var oklart till Tabi‘oon som är den störta källan till tafseer efter Sahaba. Tabi‘oon är sanna troende muslimer som inte någon gång såg Mohammad (fred över honom) men levde i samtid med Sahaba. Och där följer i stort sen samma princip, de levde tillsammans med de bästa muslimerna (efter profeterna så klart) som följde Islam på det rätta sättet och blev därmed lättare upplärda enligt Islams sanna budskap.

Den femte viktigaste källan är det arabiska språket och det säger sig nog själv eftersom Koranen är på arabiska. Mer specifikt ”gammalarabiska” då evolutionen i språket har gjort att det förändrats en viss del och då krävs en utbildning i just den arabiska om man verkligen vill bli starkt meriterad i tafseer.

Slutsats;

Den rätta metodiken följer alltså 1. Tafseer av Koranen från Koranen själv. 2. Tafseer av Koranen från Profeten (fred över honom) 3. Tafseer av Koranen från Sahaaba 4. Tafseer av Koranen från Tabi‘oon 5. Tafser av Koranen med Arabiska språket.

Det finns bara utrymme för egen åsikt om man har gjort en noggrann studie av dessa fem steg och åsikten inte på något sätt motsäger dem. Eftersom vi alla här är amatörer i denna metodik är det mer lämpligt att i många fall låta andra fatta beslut som studerat tafseer under lång tid och inte hör till någon avvikande sekt. Om man söka hjälp hos de som har mer kunskap , säger Allah bland annat;

4:83 And when there comes to them information about [public] security or fear, they spread it around. But if they had referred it back to the Messenger or to those of authority among them, then the ones who [can] draw correct conclusions from it would have known about it. And if not for the favor of Allah upon you and His mercy, you would have followed Satan, except for a few

Jag väljer att avsluta detta inlägg som Jamaal valde att avsluta sin bok, i hopp om att det ska väcka muslimernas hjärtat och få dem att återvända till Allahs ord. Koranen.

57:16 Has the time not come for those who have believed that their hearts should become humbly submissive at the remembrance of Allah and what has come down of the truth? And let them not be like those who were given the Scripture before, and a long period passed over them, so their hearts hardened; and many of them are defiantly disobedient.

Posted on: 2012/5/19 15:15
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Quote:

Revoltnu skrev:

Jag har läst igenom det här forumet ett par ggr nu och har lagt märke till att diskussionen har börjat skena iväg från huvudtemat, alltså Koranen, och att när det pratas om Koranen så görs det ofta av personer som har troligen väldigt dålig kunskap eller ingen uppfattning alls om hur man ska förklara Koranen ../..


(Djupt andetag) Det har blivit en enorm tråd eftersom TS kommit till vaken.se med argumentet att hans bok bevisligen är gudomlig eftersom summan av tecknen i den med lite god vilja går att dela med talet 19...(!)

Det följer då självklart en hel rad motargument och det hela blir snart komiskt och för tankarna till forumtroll av psyop-kaliber.
TS är en pajas som varken kan försvara sin tes eller inse att denne blir till allmänt åtlöje.

Vad gäller religion generellt så är det som bekant ett "folkets opium" till olika grad. Komplexiteten i de många olika heliga skrifter som finns leder i sin tur till att det finns nästan lika många tolkningar som troende.

Jag(fred över mig) kan inte riktigt greppa hur en frisk vuxen människa kan "tro" trots de tusentals olika paradoxer och alternativ som EXISTERAR. Alltså i logik, inte vers!
Istället för att vara och veta, väljer ändå vissa att vilja och tro, och sedan försöker de sprida sin nyfunna ignorans. Om gud vill upplysa oss om den rätta vägen är denne väldigt välkommen att skapa ett eget konto här på vaken och då slippa behöva Abyssinia(fred över honom) som budbärare.

Istället sitter jag(fred över mig) och förklarar de enklaste saker för de som uppenbarligen behöver rejält med vägledning i livet. Inom detta forum är huvudsysslan vanligen att ta reda på saker, vilket konkret är raka motsatsen till att tro.

Ni måste ursäkta min(fred över mig) aningen nedlåtande ton men är det inte lite irriterande hur vissa vuxna(?) individer så uppenbart väljer ljuva lögner framför obehagliga sanningar? Även om jag förstår lockelsen kan jag inte riktigt respektera det valet.

Trots otaliga försök att bevisa för Abyssinia(fred över honom) hur Rashad Khalifa(fred över honom) har räknat sina krumelurer godtyckligt så fortsätter TS att rada upp olika inlägg. Istället för att sakligt plocka isär argument och svara på kritiken med egna ord så ser vi allt från poesi till numerologi samt analyser av musikvideor och sångtexter. Fanatiskt klänger sig TS fast vid sin tråd i hopp om att locka riktigt korkade läsare till en liten gren av islam. Är inte det ett rätt sjukt beteende så vet jag inte vad som är det...

الله اصغر

Allahu asghar!

Resized Image

Posted on: 2012/5/20 9:52
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Koranen
Revoltu
Den femte viktigaste källan är det arabiska språket och det säger sig nog själv eftersom Koranen är på arabiska. Mer specifikt ”gammalarabiska” då evolutionen i språket har gjort att det förändrats en viss del och då krävs en utbildning i just den arabiska om man verkligen vill bli starkt meriterad i tafseer.
---------------------------

Om den gud som skrivit boken hade varit så allvetande så skulle han skriva er bok med ett oföränderlig språk.

Sedan så står det flera gånger i koranen att den har skrivts på så lätt sätt att den kan förstås även av barn.
Om ni behöver en tolkare för att tolka det ni läser så har ni stora problem.

Allting är hämntad ur egyptiska och sumeriska skrifterna direkt äversatta av symbolspråket till text språket, Det finns kraftiga bevis på detta i alla böcker, och riktigt mycket i koranen.

Om ni läser genom koranen börja med sura 2:1- 2:286

Så kan ni se en tydlig exempel på förbundsmöten som slöts i berget på natten och olika uppgifter spreds, svårt att förklara med ord..

Det finns en liten tips man kan göra ,, det är att läsa genom koranen på speciellt sätt exempelvis sök efter order Vi i koranen det finns 1130 verser som innehåller Vi i sitt ord...
Länk till verserna

Läser du bara genom dem så kommer ni att se en hel del uppenbara sig, och man kommer att se hur dem har dolt det på väldigt mattematiskt och allegorist stil... Mycket skickliga kungar.

PS: till Avatar du frågade efter om det fanns 7 chakras eller andra heligheter inom islam, jag skulle säga ja det verkar finnas om man ser efter dem. Du kan gå in på länken om koranen budskap, och sök efter order "sju" så får du massa suror som innehåller det ordet och du kan lätt se om du hittar nåt intressant. Sju nämns 19 gånger :) Sju i koranen

Själv brukar jag forska i bibel o koran för historisk syfte då dem innehåller historia som även för dem var historia,. jag har tydligt sett hur avbilder av Guden Anunaki som omskrivits i korranen, alltså berättelser som inte fick gå förlorade ändrade bara skepnad och namn. Det finns en tydlig vers om detta i koranen.

[2:106] Varje vers [uppenbarelse] som Vi upphäver eller överlämnar åt glömskan ersätter Vi med en bättre eller en lika god. Vet du inte att Gud har allt i Sin makt?

-------------------
Boken skapar också fiendeskap och inget frihet.

det är vad Antichrist lovade, han skulle förena en värld, folk och ge dem alla rikedomar dem önskade, men i utbyte skulle han lura alla människor och ta ifrån dem deras skäl, så att dessa människor tappade själen och kunde begå brott mot livet, dem blev mördare och dödade sina bröder för några droppar bläck på papper som dem fick i utbyte av Antichirst. I början hade dem alla sin goda doft och smak men sakta växte det ondska i dess onda magi och den började ta kontroll sakta över människorna.Det ända dessa böcker idag luktar är BLOD-ONDSKA-HYCKLERI Jag anser Muhamed var en Antichrist och inget annat, dem lurade er att vänta på anticrist och jesus ska komma tillbaka för att dem kunde i lugn och ro bygga upp sina imperium, och genom att tala om för er rakt ut så behåller dem sanningen, världen delades i 5 bitar och 5 stora religioner, följ bara kungariken och dem förmögna så hittar du dem som skapade era böcker.

Hade vi bara insett sanningen om detta och alla människor börja samarbet med varandra istället oavsett hudfärg, religion,tro, att vi har en gemensam tro som är endast till för mänsklightetens hopp, och dess bästa då hade det magiska kraften slutat verka på 1 enda dag inte 5000 år som det nu tagit :/ När religionen har tappat sin kontroll så faller kungariket, när soldaterna har blivit medvetna om livet så finns det ingen som kan flyga krigs-maskiner, när ledarna tappat sin makt från folket så tappar dem som styr över dem också kontrollen, När tvn släckts och har inga tittare så slutar även där det starka magin som håller dem frisläppta i trnas, samtidigt som dem skapar fiendeskap mellan olika folkslag.

Ett exempel ur koranen som tydligt skapar fiendeskap , om gud hade varit så mäktig varför kan han inte istället rena dem hjärtan som han ser går fel väg i form av okunskap? Om han var givmild och så kraftfull... tyvä så var det ingen jävla gud.


[3:118] TROENDE! Sök inte förtrogna vänner bland dem som står utanför er [gemenskap]! De sparar ingen möda för att så förvirring i era led och önskar att ni skall plågas av olyckor och elände. Hatet flödar redan över deras läppar, men vad de bär i sitt inre är långt värre. Vi har låtit er se tecknen - [drag slutsatsen] om ni har förstånd.Jag tackar återigen igen Stjärnorna och alla dem vänner som jag har, trots olika religion även när jag var muslim, att jag aldrig föll för det onda som boken vill och lär, och att jag valde människorna framför dem döda demoner som ligger och spökar i boken.


Edited by Mizar on 2012/5/20 16:28:39
Edited by Mizar on 2012/5/20 16:35:58
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Quote:

Mizar skrev:

PS: till Avatar du frågade efter om det fanns 7 chakras eller andra heligheter inom islam, jag skulle säga ja det verkar finnas om man ser efter dem. Du kan gå in på länken om koranen budskap, och sök efter order "sju" så får du massa suror som innehåller det ordet och du kan lätt se om du hittar nåt intressant. Sju nämns 19 gånger :) Sju i koranen[71:15] Ser ni inte att Gud har skapat sju himlar, som välver sig över varandra,

[78:12] Och Vi har välvt sju fast hopfogade [himlar] över er

[15:44] det har sju portar, som var och en skall få sin bestämda andel [av syndare]."

Mycket tydligare än så här kan det väl kanske inte bli...
Jag vill tacka dig Mizar och Revolt för att förtydliga det jag försökte beskriva...


2:2 This is the Book about which there is no doubt, a guidance for those conscious of Allah

2:185 ...a guidance for mankind and clear proofs for the guidance and the criterion (between right and wrong)...

Likheterna haglar allt tätare mellan samtliga ledsagarböcker...Posted on: 2012/5/21 12:17

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Koranen
Quote:

Avatar skrev:
[quote]

[71:15] Ser ni inte att Gud har skapat sju himlar, som välver sig över varandra,

[78:12] Och Vi har välvt sju fast hopfogade [himlar] över er

[15:44] det har sju portar, som var och en skall få sin bestämda andel [av syndare]."

Mycket tydligare än så här kan det väl kanske inte bli...
Jag vill tacka dig Mizar och Revolt för att förtydliga det jag försökte beskriva...


2:2 This is the Book about which there is no doubt, a guidance for those conscious of Allah

2:185 ...a guidance for mankind and clear proofs for the guidance and the criterion (between right and wrong)...

Likheterna haglar allt tätare mellan samtliga ledsagarböcker...


Nu förstår jag exakt vad du menar med ledsagarböcker´, speciellt när du klistar in 2:2 och 2:185 ;) Jag hoppas verkligen att abyssina och andra inser innebörden av vad du förmedlar och att dem får förmågan att förstå. Det krävs nog att man är redan på en level utanför för att kunna se klart det som du menar, och jag tror helt ärligt så får troende personer svårt att inse det klart. men dem får däremot en ledsagar frågeställare av dig som en dag kan befira dem, kasnke även sisita sucken kommer dem att förstå med hjälp av dem få enkla ord någon okänd en gång i livet sagt till dem.


Jag har faktist en liten enkel men väldigt tydlig och intressant test och bevis som kan förklara hur människor agerar och försår saker ur olika perspektiv, men samtidigt ett bevis på gudomligt planering. och testet kan också ta fram 5 sinnare och 6:e sinnare+. Inte nog med det så innehåller den olika mycket intressant magi som kanske vissa kommer bli förbluffade över, men ingen ond magi det lovar jag utan det jag menar är bevis på magin och dess hemliga krafter, jag faktist kan tänka mig väldigt få skådat om jag inte är helt ute och cyklar ;)

Hursom för detta skulle jag vilja att Abyssina och hans kumpaner deltar i testet , detta är absolut ingen lek eller någon sorts utstöttning av någon slag, bara ett enkelt litet test som kommer att bevisa en del och kommer att ge alla som förstår extra kunskap, några kommer kanske skratta men bara tills dem har förstått.

Jag vill påpeka igen att jag inte är här för att skoja,
inte sprida förvirring, inte utstötta någon, inte för att jag har tråkigt, jag är endast här för att kunna dela med lite kunskap till alla bröder och för att lära mig av dem, och dem som förstår behöver jag inte oroa mig att jag ska bli missförstådd, dem vet, dem som tror, dem kommer tro tills dem vet.


 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information

Tack Mizar, jag är medveten att mina försök är smått klumpiga och kanske oklara. Försöker på samma gång även lägga en djupare och en ytligare beskrivning i vad jag vill säga med mina poster. Blir det pankaka av det, är det väl menat det med...

Åter till tråden;

Likheterna fortsätter...

Quote:

[6:103] Människans öga ser Honom inte, men Han ser allt vad ett människoöga kan se. Han är den Outgrundlige som genomskådar allt och är underrättad om allt.


Singularis (Öga)... Överjaget? Som i detta holografiska universum vi görs till avbild av?

Quote:

[2:196] OCH FULLGÖR vallfärden, såväl den större som den mindre, till Guds ära; men om omständigheterna hindrar er [att fullfölja den], ge då vad ni har möjlighet att ge som offergåva.


Vad händer om denna "vallfärd" i form av den "korta" vägen är den inre resan (meditation osv för att öppna dina himlar).
Och den "större" är den yttre vi reflekteras tillbaka genom?
Bara tänk om själva "offergåvan" är vårt fördömda Ego?

Quote:

[5:45] Och i denna [Tora] föreskrev Vi för dem att ett liv [skall tas] för varje liv [som spills] och ett öga för ett öga och en näsa för en näsa och ett öra för ett öra och en tand för en tand och för varje sår ett motsvarande sår. Men den som för Guds skull vill förlåta [och avstå från hämnd] kan få förlåtelse [för egen synd]. Ja, de som inte dömer i enlighet med vad Gud har uppenbarat begår orätt mot sig själva.


Kan inte detta vara den berömda karman? Och om vi läser det ur detta perspektiv;
* där alla är av En och del av En, likt fingrar på en hand.

* Om vi ser till att ordet "Vi" är enhetliga Jaget/Överjaget (Vilka gamla kulturer säger "There is only One spirit here", vilket på så många sätt beskrivs "We are all One", "Uni-verse", "Every-One" osv...

För mig är dessa rader väldigt tydligt visande på hur vi reflekteras av varandra, mot oss själva. Vad andra ledsagarböcker försöker få oss att se inom oss själva. Detta säger Bibels, Koranen och andra som Budisterna...

Att jag valde ordet "ledsagarböcker" är enkelt enbart för dessa är skrivna för att leda människan/Dig... Även Vatikanen/kyrkor/prästerskaror beskriver sig själv som ledsagare... Är det kanske inte DIG dom vill ledsaga, på det bästa sättet dom vet och känner till? Däremot kanske med egna agendor och syften. Vad jag gillar med Islam, är att dom inte har samma skara ledsagar-prällar som kristendomen har, med/för egna agendor/syften.
Vad händer om Allah, Gud, Han, Takachila(?), Allt som är osv, är olika labels på en och samma sak? Om det bara kan finnas En, hur kan det då finnas en allt växande variant av olika? Syftar till alla varianter av Islam, Kristendomar osv.

Det finns så många olika varianter av dessa religioner, vilket revoltnu klargjorde. Vågar vi öppna mot möjligheten att i grunden är det precis samma sak, vilket även innefattar urgamla kultirer och höftskynke folkslag...
Vi har blivit så separerade från varandra att underkastar oss böcker och "Ledsagare" med egna agendor, utan att reflektera vad vi verkligen gör mot varandra/oss själva...

Det handlar i slutet enbart om Dig i vilket fall och hur vi själva väljer att förhålla oss till saker vi i stunden råkar resonera med.


Posted on: 2012/5/22 14:05

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Som tillägg till posten ovan... Ledsen för dubbelposten...


[2:139] Säg [till judarna och de kristna]: "Vill ni tvista med oss om Gud, Han som är vår Herre likaväl som er Herre? Våra handlingar är våra och era handlingar är era. Vi tillber Honom med uppriktig tro.

Bara människan som träter/dödar/beter sig över samma Gud...

Den som dräper, dömer, förtrycker, krigar osv under/för en Gud, gör det under sin egna villfarelse som människa och för sina egna egoistiska syften/lärdomar...

[4:92] EN TROENDE dödar inte en annan troende, om det inte sker oavsiktligt.

Sedan en intressant stycke, vilket kanske från en lite djupare vy... Fast då ta in ett vidare vy genom helig/sacred geometri, vårt holografiska fraktala universum.

[5:32] Av denna orsak föreskrev Vi för Israels barn att om någon dödar en människa, som inte själv har dödat någon eller försökt störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv, skall det anses som om han hade dödat hela människosläktet. Och om någon räddar ett människoliv, skall det anses som om han hade räddat hela människosläktet. Trots att Våra sändebud har kommit till dem med klara vittnesbörd, fortsätter många bland dem att begå ohämmat övervåld på jorden.

Må ni ha en underbar dag! [Fred över allt och alla]

Posted on: 2012/5/23 11:52

Edited by Avatar on 2012/5/23 12:07:08
Edited by Avatar on 2012/5/23 12:09:05

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Koranen
Quote:

Avatar skrev:

Tack Mizar, jag är medveten att mina försök är smått klumpiga och kanske oklara. Försöker på samma gång även lägga en djupare och en ytligare beskrivning i vad jag vill säga med mina poster. Blir det pankaka av det, är det väl menat det med...Jag menade verkligen inte att du skrivit klumpigt eller oklart absolut inte, det jag menade var att det kan vara avancerad tänkande för en troende som lärt sig tänka endast efter boken, om du frågar en troende om något kommer han aldrig svara dig vad han tycker, han kommer säga jag ska slå upp i koranen det är där deras tankekälla finns och har en mycket begränsad tankeförmåga, inte för att dem är dumma aboslut inte , utan för att dem är rädda att tänka utanför därför att dem tror det är en synd att ifrågasätta saker och ting eller börja tänka själv, detta varnas man väldigt mycket om i koranen så fort man tänkte en tanke som var lite storm brukade man alltid göra en viss gest och slänga bort tanken för den var syndig man får inte tänka så, osv.


Mycket imponerad av tanke sättet och dem samband du snabbt funnit i koranen. vad jag kan se nu så är du verkligen ett bevis på att människan kan få fred mellan varandra och slut på religions krigen om dem börjar inse att deras religions böcker och andras är ju exakt dem samma med lika budskap...
Det krävs nog att dem söker precis som Vi andra gjort, och tillsmamans kan vi bilda den absoluta saningen, och jag vet att när bara en har vaknat så kommer allihopa att vakna det är bara en fråga om tid. vi kanske är för tidigt kommna på jorden men vi är dem som ska lämna grundpelarna till våra avkommor så dem inte får genomgå det vi har gått genom.

Får jag fråga vad du har för stjärntecken Avatar? , detta är det enda jag brukar fråga folk om när jag träffar intressanta människor.
Om du undrar varför jag frågar så är jag mest nyfiken, jag brukar fråga även okända männikor ute om man råkat ha en konversation med dem och dem sagt något speciellt. Då kommer jag aldrig att glömma den personen och dem orden därför att jag sätter människor jag tycker är intressanta i samband med planeter och stjärnbilder som ger en en viss bild av personen jag inte glömmer. du kan pm om du inte vill säga den här.

Solen vara med er.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Quote:

Mizar skrev:
Jag menade verkligen inte att du skrivit klumpigt eller oklart absolut inte, det jag menade var att det kan vara avancerad tänkande för en troende som lärt sig tänka endast efter boken, om du frågar en troende om något kommer han aldrig svara dig vad han tycker, han kommer säga jag ska slå upp i koranen det är där deras tankekälla finns och har en mycket begränsad tankeförmåga, inte för att dem är dumma aboslut inte , --->


Jag menar absolut att allt sker av en/flera anledning/ar.
Gör ofta olika val, bäde "rätt" och "fel" i olika stunder, men vid nästa skede var det absolut det valet som var menat för att nästa steg skulle tas... Detta händer hela tiden, även om jag tar hela reinkarnationen i aspekt...

Mitt tankesätt är enkelt. Ju fler delar jag får in att stämma med bilden som flexibelt växer fram (Skriver inget i sten), tar mitt medvetande ett steg(litet som stort) i en öppnare riktning. Är det motsägande information, söker jag orsaken till varför dessa motsätter varandra. Efter ett tag växer mönster/likheter fram, i både beteenden och väl beskrivande i även andra och en mer övergripande form även obetydande av ämnet i sig. Senare växer även möster/likheter i mönster/likheter fram, det är väl här jag tapapr flesta när jag försöker beskriva saker, men det är en lärdom i sig. Är på inget sätt speciell/viktig, utöver nån annan, bara vägen som skiljer unikt. Däremot är detta ett sätt/verktyg vilket hjälper mig bäst att se igenom BS och av svek av löften. Håller mig flexibel, utan att mynta principer och åsikter.Sätter inga gränser efter att jag raserat nya, allt är möjligt. Är hela tiden redå att förkasta allt, vilket jag även försöker förklara i mina poster, vilket vissa ser att jag inte vill ta ansvar för det jag skriver...
Kort och gott är det bästa sättet jag vet att komma fram till Sanningen om Jaget, den berömde "Human know thy self".
Hur kan En veta något säkert, om vi inte finner vem/vad denna "En" är?

Quote:

Mizar skrev:
---> utan för att dem är rädda att tänka utanför därför att dem tror det är en synd att ifrågasätta saker och ting eller börja tänka själv, detta varnas man väldigt mycket om i koranen så fort man tänkte en tanke som var lite storm brukade man alltid göra en viss gest och slänga bort tanken för den var syndig man får inte tänka så, osv.

Mycket imponerad av tanke sättet och dem samband du snabbt funnit i koranen. vad jag kan se nu så är du verkligen ett bevis på att människan kan få fred mellan varandra och slut på religions krigen om dem börjar inse att deras religions böcker och andras är ju exakt dem samma med lika budskap...
Det krävs nog att dem söker precis som Vi andra gjort, och tillsmamans kan vi bilda den absoluta saningen, och jag vet att när bara en har vaknat så kommer allihopa att vakna det är bara en fråga om tid. vi kanske är för tidigt kommna på jorden men vi är dem som ska lämna grundpelarna till våra avkommor så dem inte får genomgå det vi har gått genom.


Jag ser detta "mönster" från skolan, millitären till religioners och samhällets framrapande av undersåtar, efterapare och hur vi är varandras poliser... Vad som är nedan, är oxå ovan... Här är vi som enskilda en reflektion av samhället i stort...
Ser att vi blivit lärda detta och jag håller med om att ingen är "dum i huvudet", däremot ser jag en gränslös potential i alla, det slutar bara med oss själva och de gränser vi sätter upp. Hur kan något hållar fixerat, när så gott som allt har gjorts upp och ner? Att ifrågasätta allt, speciellt det som vi skyddar mest, är kanske en idé om frigörelsen av sig själv kan förverkligas snabbast?
Ta tex rädslorna, vilket styr samhället idag... Att bara förstår ursprunget och själva rädslan bör väl vara en av dom absolut mest frigörande åtaganden vi kan ta oss. Detta kommer absolut i slutändan skapa möjlighet att förkasta egot/personan/falska jaget/"mini-me"/virrläran i sig, vilket är detta konstanta återrapande av "återfödelse" som görs i religioner, filmer och sagor...

Nu skall jag inte bli för lång-postad igen. Det är svårt att skriva i text, när ett ord behöver ha flera "dimensioner" för att beskriva meningens helhet/mening. Skulle ibland behöva en 3D skärm, x-reffat, med tillhörande föredrag för att beskriva den vy jag försöker förmedla... Detta får jag väl bara tillskriva "livets skola"...

Quote:

Mizar skrev:
Får jag fråga vad du har för stjärntecken Avatar?


PM blir strax sänt!

Posted on: 2012/5/24 14:09

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Koranen
Quote:

Jag menar absolut att allt sker av en/flera anledning/ar.
Gör ofta olika val, bäde "rätt" och "fel" i olika stunder, men vid nästa skede var det absolut det valet som var menat för att nästa steg skulle tas... Detta händer hela tiden, även om jag tar hela reinkarnationen i aspekt...

Mitt tankesätt är enkelt. Ju fler delar jag får in att stämma med bilden som flexibelt växer fram (Skriver inget i sten), tar mitt medvetande ett steg(litet som stort) i en öppnare riktning. Är det motsägande information, söker jag orsaken till varför dessa motsätter varandra. Efter ett tag växer mönster/likheter fram, i både beteenden och väl beskrivande i även andra och en mer övergripande form även obetydande av ämnet i sig. Senare växer även möster/likheter i mönster/likheter fram, det är väl här jag tapapr flesta när jag försöker beskriva saker, men det är en lärdom i sig. Är på inget sätt speciell/viktig, utöver nån annan, bara vägen som skiljer unikt. Däremot är detta ett sätt/verktyg vilket hjälper mig bäst att se igenom BS och av svek av löften. Håller mig flexibel, utan att mynta principer och åsikter.Sätter inga gränser efter att jag raserat nya, allt är möjligt. Är hela tiden redå att förkasta allt, vilket jag även försöker förklara i mina poster, vilket vissa ser att jag inte vill ta ansvar för det jag skriver...
Kort och gott är det bästa sättet jag vet att komma fram till Sanningen om Jaget, den berömde "Human know thy self".
Hur kan En veta något säkert, om vi inte finner vem/vad denna "En" är?Det är precis det du beskriver som gör det extra viktigt att vi är öppna med varandra och vågar diskutera saker även om man itne står inom samma ram. Jag menar alla vi har kanske en och samma mål i slutet men fram till målet ser vägen anorlunda ut för dem flesta. vi låtsas att vi har en rutnät med 360 rutor på, det är 12 olika stjärntecken med 30 st vardera typer 1 för varge dag. alla dessa personer födds på varsin ruta-väg men deras mål är den samma. vissa föddes närmare målet medans vissa långt ifrån, men det betyder inte att den som föddes nära kommer hitta målet först, tvärtom så kan han vara den som hittar den sist, därför att den var för nära honom för att han skulle se den, och han behövde korsa vägen med den som kom från ett annat håll långt ifrån målet men med klar sikt vilket håll den ligger åt. Det är nu upp till dem båda att antingen ta hjälp av varandras vägar ögon, eller fortsätta springa runt i dem alla 360 rutorna tills man slutligen kanske inte vet vilken ruta man står på.
Som tur rör sig oftast dem liksinade i samma banor och dem korsar oftast vägen med varandra. Som i detta fall alla som läser dessa rader och denna tråd och forum det är här våra vägar har korats, vi har alla ett mål och det är vad dem flesta kallar för sanningen, vilken sanning man är ute efter vet endast han som söker, hur som helst så valde vi denna vägen av någon anledning och nu sitter vi är vi här och kan tala med varandra öppet, dela våra kunskap, vissa som sökt efter en plats som denna har nu funnit den men kanske ser dem inte det förens en annan kommer till dem som inte än har funnit detta plats men han kommer att tala om för dem andra att där var den lilla pyssbit som saknades som ni behövde för att resa vidare i rätt rikting,. Enlight matematiken om vi är 2000 människor här forumet, delar dem på 30 olika arktyper så får vi 66 personer som defenitivt har något viktigt att säga till alla , sen av dem 66 delar på 12 så får vi 5,5 personer som har nåt mycket viktigt att säga till kanske mindre skara , och ibland till alihopa . ofast hör man bäst ihop med 4 olika tecken, 4 är neutrala och resten 4 kan vara negativa som man helst tar avstånd ifrån så länge man inte är välmedveten om detta. Det är tyvär sådana typer som ibland råkar korsa sin väg med varandra och krocka med varandra istället för att nån flyttar på sig och lämnar lite plats så man kan tala.
Det skulle kunna vara så att jag korsat vägen med ex Abbysina men har vi krockat med varandra istället för att tala, fast vi båda kom ju hit för att tala om något för den andre. Nu vet jag inte vad abbysina riktigt har på hjärtat och om jag har bemött honom fel, jag känner att jag kunde ha stannat till och försökt se ur hans perspektiv, problemet är bara att jag redan varit muslim, levt som sådan och kan den i stort utantill, jag tillomed vet generllt hur man tänker som muslim,dessutom känner jag till 19 och rashads påhitt, därför känns det mycket svårt att kunna ta till sig något jag redan överskådat.
Och jag känner att jag också korsat vägen med Avatar men i detta fall är han en av dem som kan hjälpa mig frammåt samt intyga att jag är på rätt väg, då kan jag lättare fokusera på det jag har i sikte och samtidigt ha en till extra blick att vända huvet mot som jag fick av avatar som jag annars inte hade uppmärksammat. all text i denna post är faktist en repetering av vad avatar tidigare sagt men jag berättar det ur mitt perspektiv. hoppas det inte blivit pankaka :)
Jag skulle vilja ha råd från er folk som läst trådarna att ge mig kritik eller en perspektiv på det hela hur ni skulle se på saken, då jag vill utvkecklas och bli till bättre för varge steg vill jag gärna veta vad ni säger.
Har jag rätt att kämpa emot något som jag väl känner till och vet dess skadligheter och negativa påverkan? , detta samtidigt som jag kämpar För att visa en skymt av det stora som har dolts för våra sinnen. Det jag känner nu kunde jag aldrig någosin föreställa mig när jag var troende, och jag vet att ingen troende kan känna det tills dem är fria och vetande, därför lider jag samtidigt som jag njyter av den frihet, jag kan bara inte se förbi dem som jag ser har sådan potensial och så behövliga änglar men att dem glömt vem dem är, vem dem en gång varit, och varför dem är här och dessutom vart dem nånstans är. Är mycket tacksam även för negativ kritik!

Det är lätt att vara vetande, känn dig själv, du är allt du behöver veta om.
Avatar skrev, "Human know thy self" . Så tänk väl på dem orden , ur dem 4 ord kan en hel Universum uppstå , Jag svär på Jorden, Jag svär på Månen som beskyddar oss.

Må Solen vara med er!

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Jag menar alla vi har kanske en och samma mål i slutet men fram till målet ser vägen anorlunda ut för dem flesta.


Livet går ut på att lära sig att leva det så man kan lära sig och dö.


Jag har inte sett någon människa uppfylla detta.

Lol älskar du din granne som dina föräldrar?

Älskade du herren mer än dina föräldrar sedan födseln?

Allvarligt talat hur många gammla änglar tror du det finns på jorden?

Folk borde tänka efter innan dom öppnar munnen överallt på denna planet.

Förkasta inget studera allt med ett öppet sinne och kasta bort vad som inte går hand i hand med sanningens principer.

Posted on: 2012/5/28 8:11
Resized Image
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information


Hur kan du tillskriva någon någonting alls, utan att veta vad det är som tillskriver något?

Utan att veta utgångspunkten är det riktigt svårt att uträtta någonting alls.

Vi har separerat oss till det yttersta, i så många led och bredder. Normen "normal" kanske är det närmsta en mentalsjukdom vi kan komma och vi pushar den normen allt mer.

Enligt Biblar, Koraner och andra ledsagande skrifter, går det att utgöra att Gud, Allah mfl omskrivningar lever/verkar inom oss alla... Där även det "onda" vad skapat av Gud, Allah, allt som är...

Den dag vi slutar att separera oss och när vi ser oss själva i varandras ögon, kommer världen förändras på ett ögonblick till det bättre. Då kommer den svagaste länken hamna i focus och alla galenskaper vi hittat på mot varandra förkastas och kramkalaset kan börja.

Det mest komiska är kanske att vi slåss med näbbar och klor mot att förändra oss själva i en uppdiktad realitet om hur allting är... Sedan springer vi till en läkare som skall ge oss piller/sprutor för att fortsätta i denna disharmoni lite till... Hur upp och ner är inte denna värld vi skapat?

Problemet vilket jag ser är bara att vi är livrädda för förändring och egots isolerade villervalla om vem vi verkligen är vilket håller oss fångna. Våra egna tankar är vår värsta fiende.

In Lak'esh!

http://www.youtube.com/watch?v=hPiNifFynQw


Posted on: 2012/5/28 11:40

Edited by Avatar on 2012/5/28 11:57:51

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information

Nu kan jag inte editera posten ovan, så ledsen för denna dubbelpost;


Quote:

Ur Paul Bruntons verk:
Uppfatta dig själv som det begränsade egot - och du kommer säkert dö. Se dig själv som det obegränsade, universiella medvetandet och du kommer ta steget in i odödligheten, eftersom det universiella är evigt närvarande. i känner inte någon början eller något slut på den kosmiska processen. Den är! Mer kan inte sägas. Var tidlös och hemlös som rymden. Identifiera dig med det obegränsade varat. Men detta är det svåraste av allt. Det kräver att du ser din egen obetydlighet samtidigt som du varseblir helheten. Ett medvetandeförändring är allt som krävs. Byt attityd och himmelriket kommer att tillfalla dig.


Detta beskriver vad jag försöker säga i den förra posten...

Posted on: 2012/5/28 12:57

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Det viktigaste i livet är att hitta sitt hjärta.

Dels pga när man hittat hjärtat ser man det i andra + att ingen kan förmå en att göra något mot hjärtat.

Men mest pga livet är bortkastat om man glömmer bort sig själv till nästa gång och det går inte utvecklas som människa i långa loppet om man inte lever genom sitt Eq i hjärtat efter hjärtat med hjärtat.

Det låter rätt men man kan inte driva en eldugn utan en kontroller (Hjärnan) vilket måste ha bra rutiner så att det flyter utan hinder 8 faldiga vägen.

Utan ett lugnat sinne blir det svårt att vara människa.

Posted on: 2012/5/28 16:35
Resized Image
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Quote:

Shen skrev:
Det viktigaste i livet är att hitta sitt hjärta.

Dels pga när man hittat hjärtat ser man det i andra + att ingen kan förmå en att göra något mot hjärtat.

---

Utan ett lugnat sinne blir det svårt att vara människa.Där ställde du det på sin spets... En människa föds och dör... Var ligger det eviga i detta och vad du verkligen är?


Ska prova och säga detta på ytterliga ett sätt, via andras ord... Samma grund...Posted on: 2012/5/29 12:13

Edited by Avatar on 2012/5/29 12:32:02
Edited by Avatar on 2012/5/29 12:36:28

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Koranen
Jag tror Abbysina laddar som bara den och läser i koranen vilt för att komma med något svar ? eller har han gett upp ? var tog dem vägen ?

When one hear the truth, he become silence, until he hear a lie.

When one cant hear the truth, he will fight, until he hear a lie.

When one understand the truth, he will talk and fight together with them who spreads the lies, but only if they think we lie! <they are the best spreaders of the truths. Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Jag vet inte, kanske jag tillhör nu mer dom "otrogna" som inte fattar någonting. Jag tror inte på länder heller, så det är väl en annan sak, även om det finns en hög med papper med fina bilder av sträck vilket är omöjliga att finna i naturen...
Däremot tror jag på er, var och en av er!


Nu när jag e lite varm på detta med böcker, tänkte jag ta in Hell och Purgatory... Vilket även finns inom oss själva. Tidigare var detta två olika saker, men idag ses nästan som samma sak. Ledsen för engelska orden, men vet inte den svenska av Purgatory.

Purgatory: Reningen genom eld... Och den är samma sak som den inre reningen av denna Karma genom själens rening (Är ljuset inom dig, kanske elden som förtär inte är så långsökt), helt enkelt av samma grund där vi får "brinner för något" osv. Detta är alltså en inre läkningsprocess och inte något extern liten håla med småeldar och dyligt. En Dharma/harmonisering, vilket naturen ständigt strävar efter...

Jag tar nu Vatikanens egna sida till hjälp och detta tal som "Heligheten" framförde förra året den 12e jan. Kort och gott Helgonförklarade Kyrkan henne (Saint Catherine of Genoa) för vad jag nu försöker förmedla... Är övertygad detta sker både inom Islam och Kristendomen, vilket leder ytterligare mot att båda är en väg till samma mål.

Länk till talet på vatikanens egna hemsida->
http://www.vatican.va/holy_father/ben ... -xvi_aud_20110112_en.html

Hon beskriver detta som en väldigt intim process inom själen.


Hell:
Kort din egna "karma" du skapat mot dig själv, genom agerandet mot din egna reflektion/alter egon. Din egna(Egots) skapade medvetande tillstånd på den långa/yttre vägen. Vi är ju själva våra värsta fiender och det är alltid svårast att förlåta sig själv.

Jag skriver liksom detta inte direkt ur orelevans om vi säger så, att det e taget ur luften... Har genomgått precis vad denna Saint Catherine of Genoa även gjorde och säkert flera av er som läser denna post.

Är övertygad att liknelser/omskrivningar finnes i koranen, ringer det en klocka hos någon av er som är så belästa i denna ledsagarbok? Tänk gärna typ att "7 himlar ställda över varandra" kan betyda dina chackran (Alla mänskliga prykets delar osv) som vi ofta hör som "Trancend (ditt och datt)". Lite symboliskt så där när vi smält och passerat "kunskapens äpple" och visdomen om poläriteten/rätt och fel... Harmonin, med orsak och verkan.

Allt är som vanligt om dig, fast inte riktigt på det sättet som vi blivit lärda.

Tänkte sluta här, men skulle kunna ta in Callemans tolkning av medvetandet, Chackrasystemet i sig och Pyramiden med allseende ögat... Vilket även är i det mindre samma sak (Ovan som nedan, micro- som macro cosmos) som jag försöker skriva om...

Är som skrivet ovan, väldigt nyfiken på Koranens omskrivning på detta, för den finns e jag övertygad om.

In Lak'esh!

[Fred över allt och alla] <3!Posted on: 2012/6/1 14:09

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Selam Aleykum

Svar till Revoltnu till detta inlägg [L]
Jag måste säga jag håller med dig det du säger kring, människor som talar om Koranen utan kunskap. Varje perosn borde koranen själv! Annars så har du skrivit rätt utförlig text men jag måste tyvärr sig att när du blandar in Hadith och sunna du svänger allt mer ut från Koranen och hamnar i en indirekt idoldyrka av Profeten. Du nämner att idag är Islam ett kontroversiellt ämne, Ja om man utgår från din text är det kontroversiell ämne för att i ditt argument kan man hitta många kontradiktioner.

Här svarar jag på din text men först låt mig klargör att det är alltid bra att läsa böcker, jag promotar inte att vara stängd människa. Men låt oss inte ta historiska böcker och finner de som en religiös vägledning. Det ska reka med Koranen för att Koranen säger att den är full detaljerad.

Du skrev:
Därför tänkte jag ta hjälp av en utmärkt bok av Jamaal al-Din M. Zarabozo, som heter How to Approach and Understand Quran.
<ul>Svar:
Står inte det i Koranen att det är upp till Gud om man kommer få förstå Koranen eller inte?</ul>
Du skrev:
Man kan alltså inte tolka Koranen hur man vill utan de måste ske efter en viss metodik!
<ul>Svar:
Läs koranen från pärm till pärm, varje dag, det är den rätta metodiken för Gud äger att det är på det visset du ska göra. </ul>
Du skrev:
Jamal skriver i kapitlet inerpreting The Quran in a proper manner att; Den som försöker tolka Koranen måste göra det baserad på bekräftade och riktig kunskap.
<ul>Svar:
Koranen är riktiga kunskapen och matematiken i den bekräftar den faktum [L] [L]. Varför ska du gå via Jamal föra tolka koranen, varför går du inte direkt till koranen? </ul>
Du skrev:
Koranen blev uppenbarad till en profet och det var profetens jobb att förklara för mänskligheten vad som uppenbaras för dem. Allah säger;
<ul>Svar:
Profeten fick inte förklara koranen, han jobb var att enbart att recitera eller leverera den.

[13:40] Vare sig vi visar dig vad vi lovat dem,
eller avslutar ditt liv innan dess, är din enda uppgift att
överlämna (budskapet). Det är vi som kommer att ställa dem till svars.


[24:54] Säg, "Lyd GUD, och lyd budbäraren."
Om de vägrar, ansvarar han för sina förpliktelser,
och ni ansvarar för era förpliktelser. Om ni lyder honom,
kommer ni att vägledas. Budbärarens enda uppgift är att leverera (budskapet).


Varför lyder du inte Profeten genom att hålla dig enbart till Koranen? </ul>
Du skrev:
Ett av de starkaste argumenten jag (revoltnu) kommer att tänka på är att uppkomsten av alla olika sekter inom islam beror huvudsakligen på att det fritt tolkats från Koranen.
<ul>Svar:
Största sekten vi har idag är de som följer Hadith och sunna, vilket nästan alla så kallade muslimer är. Anledningen är att av det rena faktum att de sätter Profetens namn vid Guds namn i bekännelsen genom att säga:

La elah ela allah muhammad rasul allah

En riktig muslim säger enbart:
La elah ela allah(Finns ingen annan gud än Gud)


[39:45]
När ENDAST GUD nämns, krymper hjärtat på
de som inte tror på Livet Efter Detta i motvilja. Men när
andra nämns vid sidan av Honom blir de nöjda.


[3:18] GUD vittnar om att det inte finns någon
annan gud än Honom, det gör även änglarna och de som
har kunskap. Sanningsenligt och riktigt, Han är den absoluta guden;
det finns ingen annan gud än Honom, den Allsmäktige, Visast.


Trots det tydliga budordet i [3:18] att den Första Pelaren av Islam är att förkunna: "Ashhadu An Lã Elãha Ellã Allãh (det finns ingen annan gud än Gud)," insisterar majoriteten "Muslimer" på att lägga till Muhammeds namn. Detta Största Kännetecken gör oss medvetna om att, förnöjs man av att lägga till Muhammeds namn, eller något annat namn, avslöjar det otro på Livet Efter Detta.

Koranen: Den ENDA Källan
[17:46] Vi placerar sköldar runt deras sinnen för att förhindra dem från att
förstå den, och dövhet i deras öron. Och när du förkunnar
din Herres ord med bara Koranen, flyr de i motvilja.
</ul>


Du skrev:
Det måste konstateras med säkerhet att de som tolkar Koranen förmodligen beroende på deras hjärtan och motsäger de bekräftade källorna till tafseer (förklaringen av Koranen) gör inge annat än att följa sin egen lust eller satan. …. Eftersom en sådan tolkning inte är baserad på säker kunskap och inte kan bevisas, så måste den tolkningen också falla inom den Koraniska beskrivningen dhann. Dhann betyder, i detta fall, ”förmodanden”, något som inte har några bevis eller ett stark grund, helt enkelt gissningar. Allah kritiserar dem som följer sin Dhann precis som de som följer sin egna lust;
<ul>Svar:
19 matematiken i Koranen är omfattande konkret bevis på att Koranen är Guds ord och i den står det att allt man behöver är Koranen, inget annat.</ul>

Ibn al-Qayyim vem var han, är han en budbärare eller en profet?
Om inte han är nån av de, varför följer du ordet av en människa?

Du skrev:
Jamaal skriver några exempel i sin bok när Koranen förklarar sig själv och ett av dem är om surah al- Faatiha som vi muslimer måste recitera i våra dagliga böner.
<ul>Svar:
Behöver du Jamaal för du förklarar det för dig. Om koranen är självförklarande, varför måste du då gå till Jamaal själv eller en annan människa som ska läsa upp det för dig? Räcker inte koranen nog?</ul>
Du skrev:
När Allahs Budbärare (fred över honom)..
<ul>Svar:
Koranen säger att man inte ska göra distinktion mellan profeterna men ni gör det genom att favoritisera honom genom natt säga (fred över honom). Var i Koranen hitta du detta? och från logisk aspekt om du säger att detta är från hadit och sunna, ska profeten ha sagt till sina följare att de ska säga (fred över mig) innan profeten själv dog? Så vems ord följer du människors eller Gud?</ul>
Du skrev:
Profeten (fred över honom) förklarade i detalj Koraniska förordningar. Ett exempel, Allah beordrar muslimer att be men Allah förklarar aldrig exakt hur denna bön ska utföras.
<ul>Svar:
Bönen är välbevarad sedan Abrahams tid, det bara att titta på de tidigaste Judar och Kristna de ber nästan på samma viss som muslimer. Det Muhammed beordrad sina följare var att vända mot Mecca vilket är skrivet utförligt i Koranen.</ul>
Du skrev:
När Allah förklarar att Allahs Budbärare (fred över honom) har ni det bästa exemplet för muslimer att följa, så är detta en förklaring från Allah att Profeten (fred över honom) följer den raka vägen , den väg som gör Allah nöjd.
<ul>Svar:
Varför måste du följa vägen av Jamaal och Ibn al-Qayyim och andra som kom efter? Hela Koranen reciterades av Profeten och genom att gå till andra människor som vägledning är som att du förkastar Profeten och koranen. När du upprätthåller dessa människor ser du inte då att tappar vägen?</ul>
Du skrev:
Jamaal skriver sedan att den tredje viktigaste källan för tafseer (tydning) av Koranen är Profetens (fred över honom) Följeslagare som kallas välkänt på arabiska för Sahaba och den fjärde viktigaste källan är det arabiska språket. Jag avslutar där med att skriva utifrån Jamaals bok, därför om jag skriva om de sista två källorna ifrån hans bok på ett tillräckligt upplysande sätt kommer det att ta för lång tid för min ork.
<ul>Svar:
Borde inte du lägga mer tid på Koranen än Jamaals bok? </ul>
Du skrev:
De som räknas in som Sahaba är de troende muslimer som levde under Profetens tid och måste någon gång ha sett honom vid liv medan de själva var muslimer.
<ul>Svar:
Vem Sahaba än var, bara Gud vet hans öde, Det spelar ingen roll om han levde eller inte levde i samtid med profeten, du ska ta Profetens ord från Koranen vilket säger dig att koranen är full detaljerad. Läs koranen!</ul>
Du skrev:
Slutsats;
Den rätta metodiken följer alltså 1. Tafseer av Koranen från Koranen själv. 2. Tafseer av Koranen från Profeten (fred över honom) 3. Tafseer av Koranen från Sahaaba 4. Tafseer av Koranen från Tabi‘oon 5. Tafser av Koranen med Arabiska språket.
Det finns bara utrymme för egen åsikt om man har gjort en noggrann studie av dessa fem steg och åsikten inte på något sätt motsäger dem. Eftersom vi alla här är amatörer i denna metodik är det mer lämpligt att i många fall låta andra fatta beslut som studerat tafseer under lång tid och inte hör till någon avvikande sekt. Om man söka hjälp hos de som har mer kunskap , säger Allah bland annat;
<ul>Svar:
Du borde gå tillbaka till Koranen för att Gud säger att den är full detaljerad. Och ingen människa kan förstå koranen utan Guds tillåtelse, kvittar vilka metoder du kommer med. Det är bra att läsa böcker, man kan alltid vidga sitt scope genom att läsa böcker men när det gäller Koranen behöver du inte annat än Koranen. Frågan är vad är det som hindrar dig från att vara nöjd enbart med Koranen och istället går till andra så kallade muslim lärda? Om du kallar dig en riktig muslim, bör du hålla dig enbart till Koreanen - annars är du ännu en annan Hycklare med Hadith nonsens!</ul>

Må Gud vägleda oss alla!Posted on: 2012/6/1 16:19
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
« 1 ... 14 15 16 (17) 18 19 20 ... 61 »
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
88 user(s) are online (88 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 88

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS