vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To Post

« 1 2 (3) 4 »


Re: Att bli skuldfri
#49


See User information
Quote:

Optimisten skrev:
Quote:

Avatar skrev:

EDIT: Kanske skulle slänga en punkt till att be dom bevisa att det överhuvudtaget finns någon saklig värde i det dom begär och att det finns något som heter skuld i ärendet...

Borde få dom att klia sig i huvudet en smula... Pengar har ju ingen saklig värde, det är bara fiktion och en tro på den fiktionen... Skuld, är en fiktiv sak och det finns ingen saklig värde i det.

Money = Fiat currency (Har samma värde som sedlarna i ett monopolspel)


Funderade på att få med en sån klusul, men det kan jag ta upp om de vill fortsätta ärendet. Jag tror också att det kan vara någolunda inbakat i den första punkten: (den faktiska bokföringen). Implicerar att om de kan bevisa bokföring måste de väl någonstans visa vart de fått pengarna ifrån OM de nu har "lånat" ut sina egan pengar, istället för att bara skapa pengarna eller rättare sagt skulden.

Ruben, om det hela är så som du uppfattar världen att CSN inte bara skapar skuld ur toma luften så kommer de kunna styrka sin fodran mot mig. Om de där emot inte lyckas lägga fram några bevis så är det ju ganska klart att det hela är en bluff.
Så om du vill kan du luta dig tillbaka och vänta och se hur de reagerar på mitt brev. Jag lovar att lägga upp allt här så du kan ta del av hela processen. Sen kan du deklarera oss som bovar och banditer eller som frihetskämpar eller något annat efter din egna smak och tycke.


Ok optimisten, jag bidar min tid.

Ett tips är att att fundera på vad andligt konto är.

Har du lånat våra skattepengar och inte tänker betala igen dom - ja eller nej.


Posted on: 2011/1/24 18:24
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Att bli skuldfri
#50
Så för att det är "våra" skattepengar i form av CSN lån, så finns det ett moraliskt ansvar att betala igen dem menar du?

Jag förstår din tanke, men i ärlighetens namn så är det nuvarande ekonomiska systemet så fatalt misetabelt, att motstånd som detta, som på sikt kanske kan bryta ner systemet, helt klart favört.

Men absolut, instängd i buren där du försöker göra det mysigt, så är det såklart jobbigt med stolle-pellar som rycker undan bitar av din fina halm-kudde

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Att bli skuldfri
#51


See User information
Jag säger inte att det monetära systemet är rätt, men det är ju självklart man ska betala igen en skuld man satt sig i. Sen hur dum man är som skuldsätter sig är en annan femma.

Posted on: 2011/1/24 18:34
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Att bli skuldfri
#52


See User information
Teacher101: Så ett exempel, säga att du blir helt oskyldigt dömd i Tingsrätten/Hovrätten och har blivit skadeståndskyldig, vi säger en rimlig siffra, 70.000 kr. Är du då dum som skuldsätter dig?
Ditt resonemang håller inte....

Posted on: 2011/1/24 19:08
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Att bli skuldfri
#53


See User information

Det är vissa som är införst[dda med att det vi tror oss är pengar, är verkligen "kattguld" i meningens fulla bemärkelse.

Det är allt det är. Utan den insikten och den tron av att pengar verkligen har ett sakligt värde... Gör bara en sökning på Wikipedia på "money"... Redan där (inte fakta i sig) så står det att pengar är fiktivt.

http://en.wikipedia.org/wiki/Money

Quote:
Money is any object or record, that is generally accepted as payment for goods and services and repayment of debts in a given country or socio-economic context.[1][2][3] The main functions of money are distinguished as: a medium of exchange; a unit of account; a store of value; and, occasionally, a standard of deferred payment.[4][5] Any kind of easily verifiable record serves these functions as well as an object (an "object" that is taken as money actually serves as just a type of secure record), and "digital money" that exists only as secure records in computerized files, is now the most common form of money.

Money originated as commodity money, but nearly all contemporary money systems are based on fiat money.[4] Fiat money is without intrinsic use value as a physical commodity, and derives its value by being declared by a government to be legal tender; that is, it must be accepted as a form of payment within the boundaries of the country, for "all debts, public and private".

The money supply of a country consists of currency (banknotes and coins) and demand deposits or 'bank money' (the balance held in checking accounts and savings accounts). These demand deposits usually account for a much larger part of the money supply than currency.[6][7] As noted, bank money is intangible and exists only in the form of various bank records, but still serves as money.[8]
Och ja, kanske dumt att köra för hårt på en gång i din förfrågan... Kanske en aspekt av att du vet mer än du frågar om?

Posted on: 2011/1/24 19:24

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Att bli skuldfri
#54


See User information
@Nickeheaad: Men nu pratar jag om lån och återbetalning för köpta tjänster. Ett lån från CSN har man ju tillgodosett sig och fått pengar för att klara sig under sin studietid. Man får ju även studiebidrag, dvs gratispengar.
Sverige är mycket generösa med detta för att Svensken ska kunna bli konkurenskraftig med utbildning i världen. Dumt att missbruka att inte betala igen en så generös sak, eller att jämföra med böter.

Posted on: 2011/1/24 19:34
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Att bli skuldfri
#55


See User information
En annan syn på hela ämnet är att föräldrarna tvingat en att existera. De har tvingat ett barn till livet.

Så beslutet att bidra till samhället borde ligga hos föräldern som vill skaffa barn, dessa barn ska man då som förälder försörja fullt ut genom att kompensera samhällets då ökade kostnader. Barnen i sig ska inte tvingas till någonting när de redan tvingats till livet (kanske mot sin vilja på ett eventuellt högre andligt plan).

"Att skaffa barn" skulle kunna innebära ett ansvarstagande gentemot samhället att finansiera de utgifter/arbete som uppstår för att uppfostra barnet.

Att först
1) tvingas till livet,
2) tvingas till obligatorisk tid i skola,
3) och sedan tvingas arbeta och betala skatt för att
4) "återbetala en skuld till samhället" är bakvänt.

Det borde vara att föräldrar
1) investerar resurser i det samhälle som man vill ska uppfostra sitt barn
2) Detta samhälle ger barnet/människan de grundläggande överlevnadsmöjligheterna mat, vård, husrum och frivillig utbildning.

1) Denna nya människa väljer vad den vill göra. Vilket samhälle den vill investera i (bidra till) för att sina barn ska växa upp och få sina grundläggande behov säkrade för hela sina liv.

Egentligen borde det inte finnas skuld. Det borde enbart finnas "investeringar för sina barns framtid".

Posted on: 2011/1/24 19:57
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Att bli skuldfri
#56


See User information
Teacher101: Ok, förstår ditt resonemang också, men om jag har tagit ett CSN-lån för att genomgå en utbildning, och det visar sig sedan att den inte höll mina förmodade förväntningar, så kan jag ju inte reklamera "tjänsten". Kan ju hända också att jag genomgår utbildning då statens olika institut har aviserat att det kommer bli brist på ett visst yrke, när jag då gått denna utnämnda utbildning, får jag ändå så inget jobb. Så då kan jag ju inte heller reklamera.

Dilemma två, varför skall jag betala ränta och avgifter för en tjänst som jag är en delägare av, (är ju en Svensk medborgare)?

Problemet ligger väl i att man kan inte stå utanför systemet hur mycket man försöker. Samt att det är alltid eget ansvar att påpeka om något är fel. Får jag betalt om jag lägger ner arbete på att överklaga nåt fel som staten gjort mot mig? Om man inte besvarar eventuella fodringarna, bli man automatiskt betalningsskyldig, varav du genast är skyldig till att betala, glöm då inte att du per automatik är skyldig staten 500 kr + tillkommande ränta...Utöver fodran.

Har en vän som inte har någon inkomst. Han överlever ändå, (absolut inget svartarbete), men varje år blir hans slutskatt ca. 42.000 kr, och han sköter deklarationen och taxerar alltid noll.
Han är dessutom utomlands rätt mycket tid, så han har inte alltid möjlighet att kunna besvara krav ifrån staten. När han i efterhand försöker korrigera hos skatteverket, kan han endast göra det 1 år tillbaka i tiden. Nu i dagsläge är han snart skyldig ½ miljon kronor, där en del är extra avgifter samt ränta. Anser du han skall göra rätt för sig?

Hur kan CSN, eller Skatterverket för den delen ha mandat att döma människor? Är det inte så egentligen att det skall vara en rättslig prövning?

Men det är fler som har mandat att döma människor utan rättslig prövning.

Länsstyrelsen
Länsrätten
Psykriatrin
Kriminalvården
Transportstyrelsen
Socialförvaltningen

Och osv....


Posted on: 2011/1/24 20:09
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Att bli skuldfri
#57


See User information
Rubens, våra skattepengar, precis. Jag har löne-slavat och betalat skatt så egentligen har jag bara lånat pengar ifrån mig själv och har egentligen rätt att förlåta min skuld till mig själv. Så alla dileman och problem lösta

För tillfället är jag övertygad om att CSN har skapat pengarna och inte "lånat ut" några existerande pengar. Dessutom så har de använt mitt "lån" (dvs. försäkran om att jag betalar tillbaka) som säkerhet för att att skapa/"låna ut" mera "pengar". Ungefär 10 gånger den ursprungliga summan. Så jag tror inte CSN går back på att jag helt rättvis inte betalar tillbaka något som de bara skapat ur tomma luften och dessutom tjänat en massa pengar på. Jag kanske t.om. borde kräva att få en del av de pengarna som jag har hjälpt de att tjäna.

Men du kan sova gott om kvällarna Rubens för om de helt legitimt kan bevisa att de har lånat ut sina egna (skatte betalarnas) pengar så kommer jag att återbetala vad de kräver av mig.


Och nu till en annan punkt, bör jag som jag nämnde i min post gå till en notarie och få det bevittnat eller bör jag förlita mig på att jag kan använda mig av offentligehts principen och få min korrenspondans med CSN utlämnad i fall av rättegång?


Posted on: 2011/1/24 20:34
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Att bli skuldfri
#58


See User information
Quote:

pingubenji skrev:
En annan syn på hela ämnet är att föräldrarna tvingat en att existera. De har tvingat ett barn till livet.

Så beslutet att bidra till samhället borde ligga hos föräldern som vill skaffa barn, dessa barn ska man då som förälder försörja fullt ut genom att kompensera samhällets då ökade kostnader. Barnen i sig ska inte tvingas till någonting när de redan tvingats till livet (kanske mot sin vilja på ett eventuellt högre andligt plan).

"Att skaffa barn" skulle kunna innebära ett ansvarstagande gentemot samhället att finansiera de utgifter/arbete som uppstår för att uppfostra barnet.

Att först
1) tvingas till livet,
2) tvingas till obligatorisk tid i skola,
3) och sedan tvingas arbeta och betala skatt för att
4) "återbetala en skuld till samhället" är bakvänt.

Det borde vara att föräldrar
1) investerar resurser i det samhälle som man vill ska uppfostra sitt barn
2) Detta samhälle ger barnet/människan de grundläggande överlevnadsmöjligheterna mat, vård, husrum och frivillig utbildning.

1) Denna nya människa väljer vad den vill göra. Vilket samhälle den vill investera i (bidra till) för att sina barn ska växa upp och få sina grundläggande behov säkrade för hela sina liv.

Egentligen borde det inte finnas skuld. Det borde enbart finnas "investeringar för sina barns framtid".


ässch... det här blir bara alltmer fantasi-stiskt...

Det är inte verkligheten du utgår från, det gör inte New Agare eller komaister (menar allmänt nu...) - vaddå "tvingas till livet" - skämtar du?

Det är du/en själv som kommer hit och får en fysisk kropp - det är så bestämt - det är en fantastisk möjlighet att få vara här och "betala av" - detta är en sådan plats. Allt är arrangemang (som ovan...). Ens föräldrar är inga okända heller, man har sitt sociala och karmatiska sammanhang. Inte förrän komaaktivister vänder på sitt tänk och beträder ruta ett så har de flesta postningar något värde. Då kan man brottas mot himmel och jord och fortsätta att tro att "kunskap är frihet", att "det finns ingen skuld", allt är "fiktivt", bara vi hittar rätt "lösningar", forskar, rätt "system" - än det ena än det andra - lurar sig själva är det vad detta handlar om.

Egentligen är du en tvättäkta kommunist.

Posted on: 2011/1/24 20:36
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Att bli skuldfri
#59


See User information
Quote:

Optimisten skrev:
Rubens, våra skattepengar, precis. Jag har löne-slavat och betalat skatt så egentligen har jag bara lånat pengar ifrån mig själv och har egentligen rätt att förlåta min skuld till mig själv. Så alla dileman och problem lösta

För tillfället är jag övertygad om att CSN har skapat pengarna och inte "lånat ut" några existerande pengar. Dessutom så har de använt mitt "lån" (dvs. försäkran om att jag betalar tillbaka) som säkerhet för att att skapa/"låna ut" mera "pengar". Ungefär 10 gånger den ursprungliga summan. Så jag tror inte CSN går back på att jag helt rättvis inte betalar tillbaka något som de bara skapat ur tomma luften och dessutom tjänat en massa pengar på. Jag kanske t.om. borde kräva att få en del av de pengarna som jag har hjälpt de att tjäna.

Men du kan sova gott om kvällarna Rubens för om de helt legitimt kan bevisa att de har lånat ut sina egna (skatte betalarnas) pengar så kommer jag att återbetala vad de kräver av mig.


Och nu till en annan punkt, bör jag som jag nämnde i min post gå till en notarie och få det bevittnat eller bör jag förlita mig på att jag kan använda mig av offentligehts principen och få min korrenspondans med CSN utlämnad i fall av rättegång?
Så alla ska bara behålla pengarna de tjänar och inte betala skatt.
Du kan inte dölja att du är en vanlig kriminell Person.
Rekommenderar du att alla drar in andras pengar och inte återbetalar? Kommer du att göra så om tex jag lånar ut något till dig, att hitta på komaistiska ursäkter för att behålla något som inte är ditt?

Posted on: 2011/1/24 20:47
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Att bli skuldfri
#60


See User information
Quote:

rubens skrev:

Så alla ska bara behålla pengarna de tjänar och inte betala skatt.
Du kan inte dölja att du är en vanlig kriminell Person.
Rekommenderar du att alla drar in andras pengar och inte återbetalar? Kommer du att göra så om tex jag lånar ut något till dig, att hitta på komaistiska ursäkter för att behålla något som inte är ditt?


Jag är ingen PERSON och ingen Persson heller. Och som sagt om du väntar lite med att döma ut mig så får vi snart se vad som är vad och som jag skrev om de kan legitimera sin fordran så kommer jag att betala. Så var vänlig och sluta anklaga, förolämpa och fördöma mig, i alla fall i förtid

Om jag hade vetat då vad jag vet nu så hade jag aldrig gjort det jag gjorde och jag kommer inte "låna" några mera pengar nu.
Och ja, människor som inte vill bli påtvingade att leva i babylon ska inte heller behöva tvingas att betala för det korrupta systemet som de valt att inte leva i.
Men de frivilligt väljer att leva kvar i babylons matrix ska själv klart betala skatt och följa alla regler och lagar och förodningar och allt annat hux flux de hittar på. Så var inte rädd, jag försöker inte "väcka" dig eller tvinga ut dig ur systemet. Du är fri att välja hur ditt liv ska vara, för det är endast du som är ansvarig för ditt kosmiska konto, som du kallar det.


Posted on: 2011/1/24 21:00
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Att bli skuldfri
#61


See User information
Din PERSON är ett FÖRETAG, i laga mening!

Därför KAN dom lägga alla lagar på dig, för att du accepterar dom via att vara din person(Ditt fria medgivande)!! Den PERSON du bär runt på och visar alla poliser mfl som DU, säger du att du är företaget som är din PERSON, VERKLIGEN ÄR inte den i laga mening!

Kolla ordboken och lagboken... Se def om vad som är individ, person, leer fraser som "den som".... "man som" osv...


SÖK INFORMATIONEN! -För bövelen!

I laga mening är ALLT vitt och svart, den med sämst ÄRA förlorar!

Hela domstols "förhandlingen" är en förhandling av "ÄRA"! Ser en människa på det med öp+pna ögon, dömer dom inga människor idag, enbart personer...

ALLA är en "FREE MAN ON THE LAND", men insikten är av ett "barn".... Det har "företaget" Sverige sett till... För OM du känner till dina RÄTTIGHETER, så kan inte någon säga emot DIN vilja, så länge du underställer den via ditt ord eller handling!

Vi föddes alla gämnlika, om du kommer ihåg?Posted on: 2011/1/24 21:36

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Att bli skuldfri
#62


See User information
Quote:

Avatar skrev:
Din PERSON är ett FÖRETAG, i laga mening!

Därför KAN dom lägga alla lagar på dig, för att du accepterar dom via att vara din person(Ditt fria medgivande)!! Den PERSON du bär runt på och visar alla poliser mfl som DU, säger du att du är företaget som är din PERSON, VERKLIGEN ÄR inte den i laga mening!

Kolla ordboken och lagboken... Se def om vad som är individ, person, leer fraser som "den som".... "man som" osv...


SÖK INFORMATIONEN! -För bövelen!

I laga mening är ALLT vitt och svart, den med sämst ÄRA förlorar!

Hela domstols "förhandlingen" är en förhandling av "ÄRA"! Ser en människa på det med öp+pna ögon, dömer dom inga människor idag, enbart personer...

ALLA är en "FREE MAN ON THE LAND", men insikten är av ett "barn".... Det har "företaget" Sverige sett till... För OM du känner till dina RÄTTIGHETER, så kan inte någon säga emot DIN vilja, så länge du underställer den via ditt ord eller handling!

Vi föddes alla gämnlika, om du kommer ihåg?
Alltså, de använder bara ord från den vanliga tankefabriken: "jämlika", "RÄTTIGHETER" etc - tror du att verkligheten alls bryr sig om hur du trixar för att smita?

Inte det minsta - för allt är enligt the law.

Är "jämlika" något som du är kosmos gud att kunna säga sådant om? Jämlik med vem, och i vilket avseende. Det är bara ord från det vanliga samhällets klichéfabrik.
Kan du aldrig fatta att detta är ett fängelse/karantän som tex Insider skrev. Här är platsen för att bättra sig, betala av sin skuld, för att på så sätt kunna återvända. Ditt laborerande är helt meningslöst och ger bara mer ofrihet. Komaister har aldrig velat förstå ruta ett så allt deras snack är New Age, aliens agenda och trams. Det utgår från 180 grader fel, har inte en andlig utgångspunkt eller förståelse. Allt som är i samsara är helt underställda, det är som i botten i pyramiden, tala inte om frihet... en människa är ingenting, utan kommer hit och vadar i skuld/karma.

Posted on: 2011/1/24 22:18
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Att bli skuldfri
#63


See User information
Lagen ÄR vad DU kan PÅVISA! Har det alltid varit...

Men känner du LAGEN, och vad den skrivs ÅT... Är du långt på vägen...


"Keep you friends close, but the enemies closer"

Lite att reflektera över... Då det inte är människor vi snackar om!
Enbart reflektioner!


Vi glömmer så ofta den som ser, så vi inte väger in det i bedömningen....

En väg kan ses från många håll... Inte bara den från A till B... 0-punkten ser och dömer!


Så nu är New age, Maya, historia, åskådning.... (Orkar inte alla) = New age?

Grats... Lås in dig i dina omdömen! Dömma andra är att döma dig själv! Om man "tror" på nått som det du kallar "new age"...


Fortsatt har du aldrig sagt vad du vill/tror på!?

Tror du på fred- kommer inga krig
Tror du på omtanke, då möts du av omtanke
tror du på fiktion (pengar)= får du skiten (låst eller olåst)


Posted on: 2011/1/24 22:28

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Att bli skuldfri
#64


See User information
Quote:

Avatar skrev:
Lagen ÄR vad DU kan PÅVISA! Har det alltid varit...

Men känner du LAGEN, och vad den skrivs ÅT... Är du långt på vägen...


"Keep you friends close, but the enemies closer"

Lite att reflektera över... Då det inte är människor vi snackar om!
Enbart reflektioner!


Vi glömmer så ofta den som ser, så vi inte väger in det i bedömningen....

En väg kan ses från många håll... Inte bara den från A till B... 0-punkten ser och dömer!


Så nu är New age, Maya, historia, åskådning.... (Orkar inte alla) = New age?

Grats... Lås in dig i dina omdömen! Dömma andra är att döma dig själv! Om man "tror" på nått som det du kallar "new age"...


Fortsatt har du aldrig sagt vad du vill/tror på!?

Tror du på fred- kommer inga krig
Tror du på omtanke, då möts du av omtanke
tror du på fiktion (pengar)= får du skiten (låst eller olåst)Det som råder därute är New Age.

"Fortsatt har du aldrig sagt vad du vill/tror på!?"

De har jag skrivit hundratals gånger, nästan lika många gånger som komaadmin bannat mig.

Tror du på tomten kommer tomten... - enligt din Personliga logik.

Posted on: 2011/1/24 22:38
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Att bli skuldfri
#65


See User information
Quote:
Det som råder därute är New Age.Du verkar hitta nått som heter New Age i allt du ser!? Vad har detta med saken att göra.

Håll dig gärna till ämnet tack och trådens mening!

Om ni inte kan motbevisa något, varför då påhopp?

gatlopp i farten igen?

Posted on: 2011/1/25 6:43

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Att bli skuldfri
#66


See User information
Despertando skrev:

Vill du bli skuldfri? Betala av det skulder du har och skaffa inga nya...

Jodå. Men allvarligt, om jag nu är helt skuldfri i övrigt, är jag inte ändå skuldsatt i och med att jag är medborgare i landet Sverige?
Alltså egendom under företaget Sverige AB som ju i likhet med de flesta andra länder i världen är svårt skuldsatt?

Posted on: 2011/1/25 7:43
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Att bli skuldfri
#67


See User information
Quote:

Network skrev:
Despertando skrev:

Vill du bli skuldfri? Betala av det skulder du har och skaffa inga nya...

Jodå. Men allvarligt, om jag nu är helt skuldfri i övrigt, är jag inte ändå skuldsatt i och med att jag är medborgare i landet Sverige?
Alltså egendom under företaget Sverige AB som ju i likhet med de flesta andra länder i världen är svårt skuldsatt?


Lite om Sveriges stadsskuld, saxat från skattebetalarnas tidning "sunt förnuft"

*sveriges stadsskuld sept 2010: 1082 mdr
*127000 kr är skulden per capita
*stadsskulden motsvarar 39% av bnp (2009)
*31,4 mdr var räntan för skulden förra året
*stadsskulden har minskat med 80% sedan 1995
*29% av stadsskulden är lånat i utlänska valutor
*6% av skulden är lån från privatpersoner

Posted on: 2011/1/25 8:13
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Att bli skuldfri
#68


See User information
*6% av skulden är lån från privatpersoner

Mmhhmmm.... Undras vilka?

Posted on: 2011/1/26 13:40
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Att bli skuldfri
#69


See User information
Måste säga att du är rätt trångsynt ruben, inget illa menat men leta informationen istället.

Posted on: 2011/2/2 19:30
Endast döda fiskar flyter med strömmen
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Att bli skuldfri
#70


See User information


En snutt att reflektera runt om ni har "skulder".

Efterforska hur mycket detta gäller för er.
Posted on: 2011/10/21 18:32

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Att bli skuldfri
#71


See User information
Quote:

Network skrev:
*6% av skulden är lån från privatpersoner

Mmhhmmm.... Undras vilka?


Antar att de syftar på De som köper statsobligationer...

Jag skulle gärna låna ut 1000 miljarder kronor till staten för en lägre ränta än alla andra borgenärer om staten gick med på att inte kunna skicka/använda dessa pengar till andra mottagare än de som är kund (har konto) i min egna bank.

Om alla som vill handla med staten blev kund i min bank skulle det funka. Jag skulle inte tillåta kunder att ta ut pengarna, de skulle vara låsta till att enbart kunna skickas till andra kunder i min bank. Jag skulle kunna starta detta utan något som helst startkapital :)

Min ränta skulle vara 0,1% och alltså kosta 1 mdr om året för det svenska folket, dvs en trettiondel av dagens räntebelastning.

Jag skulle bara låna ut till staten, ingen annan. Men låta övriga som vill handla med staten och varandra ha konto i banken.


(Skriver endast detta för att påvisa vad pengar är för något. Förtroende. Och det roliga är att detta skulle vara en minst lika bra lösning som dagens situation i Sverige. Bara att just nu är det några fler bankmän som delar på räntan och totalt tar ut trettio gånger mer ränta än jag skulle göra för att tillhandahålla exakt samma tjänst. Krediter(förtroende) och transaktioner mellan konton...)

Posted on: 2011/10/22 12:23
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Att bli skuldfri
#72


See User information
Pingubenji du blir finansminister i den kommande vakenregeringen!

Posted on: 2011/10/22 21:26
"Använd skallen, Nollan! Om inte vi kan se dom, hur fan skall dom kunna se oss???" (Knasen, 1967)
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
« 1 2 (3) 4 »
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
31 user(s) are online (31 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 31

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS