vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To Post

(1) 2 3 »


Utomjordisk genmanipulation?
#1


See User information
Uråldriga tibetanska skrifter talar om gudar i genomskinliga farkoster som levde bland människorna. Bibeln (Genesis) talar om Nephilim (betyder "de från himlen"), som levde bland människorna. Egyptierna byggde pyramider - samtidigt långt, långt därifrån byggde Aztekerna och Mayafolket pyramider...

Människan levde på samma sätt i hundratusentals år över hela jorden: I flockar som jägare och samlare. Men plötsligt blev vi bofasta för 10 000 år sedan - i samma region som Jesus levde i, han som återtvände till Elohim (gudarna i Himlen) via sin Himmelsfärd efter återuppståndelsen...

På bara 2000 år (Jesus tid) har vi utvecklats från att färdas via hästar till att färdas via bilar och t.o.m rymdfarkoster.

För 4000 år sedan kom svenskarnas indoeuropeiska urfäder till Norden via Asien och utrotade de homo sapiens som levde i Norden. På bara 4000 år har den nordiska människotypen blivit världsledande inom vetenskap och teknik.

Är det möjligt att utomjordingar har manipulerat homo sapiens genetiskt för att förbättra oss?


Posted on: 2010/4/27 13:58
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Utomjordisk genmanipulation?
#2


See User information
Maskarlasse. De du kallar "amerikanska judar" är s.k. ahkenaziska, östeuropeiska judar. De utgör 80 % av judenheten. Deras rabbiner bestämde vilka som skulle gifta sig - och de parade ihop de mest intelligenta, så att en mycket stor högintelligent elit utvecklades. Men de är ju också kaukasoider, även om de har mer orientaliskt än germanskt i sig.

Vad gäller östasiater, så tror jag att vi kaukasoider har en fördel gentemot dem, vi har i genomsnitt ett mer moget själsliv i vuxen ålder. Vi kan i allmänhet tänka mer "outside the box" och få ur oss aggressiv kraft mer direkt. De tycks fastna och vara litet lillgammalt intellektuella och nervösa hela livet. Negroiderna är definitivt mänsklighetens barn. Det är bevisat att två svarta folk i Sydafrika har världens äldsta homo sapiens-gener.

Hitler trodde att germanerna stammade från ett gudasläkte. Steiner gjorde också bedömningen att germanerna var längst utvecklade. Jag tror också att det är så, men jag tar avstånd både från Hitlers brutala metoder och Steiners flum (bara för att förtydliga).

Posted on: 2010/4/27 14:42
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Utomjordisk genmanipulation?
#3


See User information
Men alla dessa egenskaper som ni stämplat på hela folkgrupper är bara olika kulturer, tankefloror. Omgivningen bestämmer hur personerna blir till största del. Har mycket lite med gener att göra när allt kommer omkring. Det är socialt betingat med andra ord...

Sann intelligens verkar vara slumpmässig enligt vad jag fått lära mig i skolan. Intelligenta familjer är är till största del "fiktivt intelligenta" eftersom de för vidare ett visst tankemönster och förhållningssätt till världen, som är mer framgångsrikt än andra. Med denna världsbild, beteende och tanke-flora kan även en mindre begåvad individ få status. Status förväxlas sedan mycket lätt med intelligens. Status är starkt kopplat till framgång i allt man vill ta sig till.

Och rikedom har absolut inget samband med intelligensnivå. Det kan man bland annat läsa på mensa's hemsida. De har gjort många studier i ämnet. Så kvar med uteslutningsmetoden är att rikedom är socialt betingat...

Intelligens (med syftningen "förmågan att utstråla status") är också socialt betingat. Man lär sig att föra/uttrycka sig framgångsrikt av sina föräldrar eller mentorer... sen följer allt annat.

Posted on: 2010/4/27 18:26
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Utomjordisk genmanipulation?
#4


See User information
Pb. Från över 10 000 år f.Kr. fram till 4000 f.Kr. var jägare bosatta i södra Sverige. De hade kommit söderifrån. Sedan vandrade en annan sorts människor in från norr via nuvarande Ryssland (över Kaukasus, därav namnet kaukasisk ras). Dessa började odla och ha tamdjur. De utrotade de sydliga människorna och spred sig över hela norra Europa. De kom senare att kallas Germaner. De hade tagit med sig en ny kultur, som ersatte ett sätt att leva som var över hundratusen år gammalt och startade i Afrika.

Men fundera på detta ett slag: Var det bara en kultur som de hade tagit med sig? De tog med sig sina kroppar och hjärnor, som var av ett annat slag än den afrikanska typen, som ju hade haft över 100 000 år på sig att skapa samma framgångar inom teknik och civilisation. Men inte ens idag klarar negrerna av att nå samma standard som grupp. Ta Sydafrika som exempel. Berätta varför inte Sydafrika klarar sig galant med ANC-regering och hundratals miljarder i bistånd sedan 16 år tillbaka. Ös på med ursäkter. Jag tror inte att jag köper en enda av dem.

Posted on: 2010/4/27 18:48
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Utomjordisk genmanipulation?
#5


See User information
Vad är intelligens, och när är man intelligent, är det när man kartlägger hela himlen och dess stjärnor med påverkan på jorden med blotta ögat som knappt dagens datorer klarar av?

Är intelligens lika med våra tekniska apparater? Eller kan intelligens mätas med att man sitter vid en lägereld och vet hur vi är skapta och hur universum har skapats.

En överrepresenterad grupp av intelligenta människor sitter på sinnessjukhus och i fängelse. Är det då bra att vara intelligent?

Överintelligent + Översmart = Psykopat = Fängelse eller Sinnessjukhus.

Sorry / bara massa svamel från min sida..
ps. intelligens som vi ser på det idag är inte framtiden utan det är baktiden som är framtiden, allt kommer att vara enkelt som det var förr med en annan teknik som egentligen inte är nått nytt utan gammal teknik.

Posted on: 2010/4/27 19:08
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Utomjordisk genmanipulation?
#6


See User information
Gs. Nejdå, inte bara svammel. Men jag säger inte att vita är bättre människor, bara det att jag tror att kulturskillnaderna har med rasen att göra. Självklart är det viktigaste godhet, inte smarthet! Och såklart finns det smarta negrer, det är genomsnitten i respektive grupp som differerar. Vita har i genomsnitt högre IQ av biologiska skäl, tror jag. I denna tråd ställs frågan om utomjordingar kan ha en tentakel med i spelet.

Posted on: 2010/4/27 19:20
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Utomjordisk genmanipulation?
#7


See User information
Känsligt ämne ni tar upp här. Misstänker att någon snart blir skitsur... Utomjordisk genmanipulation är dock en intressant hypotes!

Posted on: 2010/4/27 20:09
"Livet e bara en period man går igenom"
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Utomjordisk genmanipulation?
#8


See User information
Jag anser att biståndet till Afrika från den rika världen (tusentals miljarder) de senaste 50 åren bara har haft ett enda syfte: Att få befolkningen att svälla, för att skapa arbetar-underlag för framtidens industrialisering. Det skulle inte ha funnits några negrer kvar i Afrika idag, om det inte hade pumpats in pengar där: Öknen hade brett ut sig så mycket, att svälten hotade från alla håll. Och negrer kan i allmänhet inte anpassa sig lika väl som vita, då de precis som maskarlasse säger har svårt att planera framåt och behärska sig.

Posted on: 2010/4/27 20:09
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Utomjordisk genmanipulation?
#9


See User information
... Men pengarna och förnödenheterna har inte skapat utbredd välfärd i Afrika, bara hållit folk vid liv. Hälften av negrerna i Afrika svälter! Det är ett riktigt grymt människoplågeri som de rika i väst håller på med. Det sunda vore att krossa kapitalismen, stoppa biståndet och låta gamla raser bli minne, till förmån för utbredandet av de vitas levnadsutrymme. Vi har visat att vi kan skapa välfärd och därefter hålla nativiteten inom rimliga gränser. Ny teknik kommer dessutom att ge oss en ekologisk välfärd.

Visst, det är synd för kvinnorna, men vi får väl kompensera längd med uthållighet :)

Posted on: 2010/4/27 20:14
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Utomjordisk genmanipulation?
#10


See User information
Det är ju så att vill helst inte mäta olika folkslag emot varandra, dock kan man urskilja vissa mönster.

Har intelligensen även att göra med vad man vill uppnå?

I Afrika är det varmt och skönt ingen orkar ju göra saker liksom? =)

Men är man mindre intelligent för det? Troligtvis kan det ju vara så, men skulle det inte kunna ändras bara på en generation, genom andra sätt att tänka och värdera sin utveckling?

Intelligens är även socialt betingat som sagt ovan, i olika situationer som man råkar ut använder man olika delar av hjärnan. Råkar man ut för regelbundna enstaka situationer så trimmar man en färdighet och lämnar en annan åt sidan, när det sker minskar eventuellt intelligensen för stunden och en ormprogrammeringen behövs för att återställa ursprunget.

Känns som skillnaderna i intelligensen skulle vara för små för att vara inplanterade av utomjordingar. Även om jag tror att det är inplanterat hos oss av utomjordingar

Posted on: 2010/4/27 20:23
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Utomjordisk genmanipulation?
#11


See User information
Gs. Boerna har orkat rätt mycket i Sydafrika från att de kom dit under 1600-talet fram till vår tid:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Boer

Posted on: 2010/4/27 20:47
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Utomjordisk genmanipulation?
#12


See User information
Quote:

Vanilla_Gorilla skrev:
Gs. Boerna har orkat rätt mycket i Sydafrika från att de kom dit under 1600-talet fram till vår tid:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Boer


he he jo det är klart...

Posted on: 2010/4/27 20:54
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Utomjordisk genmanipulation?
#13


See User information
Mitt svar är inledningsvis helt OT, men jag ska försöka komma med en annan syn på genmanipulationen från "utomjordingar" efter...

Intelligens kan bara mätas mot en målsättning. Man är intelligent om man lyckas uppnå sitt mål. Vill man räkna på planetbanor är man intelligent om man lyckas räkna ut det och mindre begåvad om man misslyckas. Vill man skaffa vänner är man intelligent när man lyckas skaffa vänner.

Begreppet "intelligens" svårdefinierbart inom artificiell intelligens forskning (som jag kommit i kontakt med på universitetet). Den får aldrig någon entydig definition som alla kan enas kring. (Om vi hade vetat vad intelligens var, så hade vi sedan länge utvecklat det som ett datorprogram.)
------


Quote:

maskarlasse skrev:
En neger lever ofta för dagen, ...


Både socialt betingat (exempelvis religioner) och lite miljöbetingat (värmen). Växer samma individ upp med svenska föräldrar blir denna lika hyperaktiv som vi andra européer, får samma värderingar som vi har osv... (Tror snarare att vår stressade livsstil är skadlig för oss i längden)

Quote:

... har svårt att motstå frestelser som kan påverka framtiden.


Har du levt med någon av dem en månad eller mer? De tänker helt annorlunda... (det är en häftigare upplevelse att förstå deras tankemönster än den bästa filmen eller boken, tycker iallafall jag. Jag rekommenderar starkt att man ger sig av utomlands helt ensam med enbart en ryggsäck, storlek skolryggsäck)

Om jag skulle försöka skriva på samma sätt som du skriver skulle jag vilja påstå att vi är mer psykopatiska och utnyttjande än de är. Vi har svårt att motstå frestelsen att förslava dem. Vi har svårt att motstå frestelser som kan påverka framtiden [negativt för andra människor].

------

Jag trodde biståndspengarna var till för att sänka priset på mat så att de fattiga länderna inte kan bli rika genom att odla mat åt oss... trodde ni det var bra att ge pengar bara sådär? Sök upp närmaste biståndsarbetare som varit på plats en längre tid i krisområden, människorna behöver inte pengar efter att den akuta sjukvården gjort sitt och den (pga dålig logistik) akuta matbristen är över, de behöver nya tankegångar och synsätt... närliggande det vi kallar utbildning, men bredare än bara skolkunskaper. Det bästa (och sämsta) biståndsarbetet är när tankar och värderingar smittar av sig...
------Jag tror att dessa "Gudar" som det skrivits om i gamla skrifter är motsvarande dagens elit (sett med en fattig gatupojkes ögon, vi är gudarna, förr var det kungafamiljerna som var gudomliga...). Dessa "gudar" är med största sannolikhet enbart framgångsrika släkten som förstått hur man styr folk... dessa "gudar" har en tanke- och blods-linje som vi kan spåra hela vägen till dagens ledare...

Posted on: 2010/4/27 21:41
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Utomjordisk genmanipulation?
#14


See User information
Afrikanerna har sina starka sidor och de vita sina. Ett land som Kenya skulle vara ett av världens rikaste länder om det hade varit möjligt att samarbeta men nu ville oturen att engelsmännen var på sitt odrägligaste efter att de vunnit Andra världskriget och så uppfyllda av självtillräcklighet att afrikanerna helt enkelt fick nog och genomtrumfade en självständighet dock med förbehåll om att stanna kvar i the Commonwealth. Och man var glad åt att engelsmännen hade sett till att inte den arabiska befolkningen i kustområdena fått härja ostört utan hålllits i schack.

Afrikaner är i allmänhet vänsälla och tacksamma människor som är ganska troskyldiga och godmodiga. Inga dåliga egenskaper!!!

Kanske det finns en liten tendens till att kvinnorna är hjärtegoda som motvikt till att männen gärna skall vara lite småjäkliga, men är det handen på hjärtat inte lite åt det hållet här också, kära germaner?

Vad man däremot absolut inte klarar är att underhålla delar av infrastrukturen. Tågen står och rostar på stationerna och färjorna har sjunkit en efter en och det är rena skeppsmuseet med gamla ångbåtar istället för en livlig hamn i Kisumu vid Lake Victoria, t.ex.

Städerna ser delvis ut som soptippar och kåkstäderna är det de låter som. Men på kvällarna dansar småflickorna på tippen till ett rejält tungt gung så hela skiten hoppar med!

Och det är ena jäklar till att ta fatt när det gäller, ingen slår dom om det gäller att göra en rejäl kraftansträngning. Jag har sett hur dom ställer sig i en lång rad och vrålar Har-am-bee och slänger upp en tjugo meter lång järnvägsräls på axlarna med ett enda ryck och traskar iväg. Jag skulle vilja se en flock hängmagade svenska krokryggar från Arbetsförmedlingen göra om det!!!

Varför inte från båda sidor inse att vi har våra goda och svaga sidor och samarbeta istället för att gå och ha ont av varandra?

Och enas om det gemensamma bästa? De flesta jag känner i Afrika tycker ungefär så, tiden börjar bli mogen...

Och så ett litet tillägg som har med trådens ämne att göra:

Om man tar en liten afrikan från en miljö där dom inte haft elektricitet eller ens bilväg och sätter honom framför en dator går det inte många minuter innan han sitter och spelar spel och lär sig hur man hanterar datorn. Ganska egendomligt faktiskt!
Kanske vi har haft kontakter med utomjordingar för länge sen och sedan sjunkit ner till lägre nivåer. Kanske våra äldsta reflexer snarare är att hantera datamusar än att gripa efter grenar...

Posted on: 2010/4/27 22:04
"Använd skallen, Nollan! Om inte vi kan se dom, hur fan skall dom kunna se oss???" (Knasen, 1967)
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Utomjordisk genmanipulation?
#15


See User information
Pb. Det var inte fattiga gatupojkar som nedtecknade de tibetanska och gammaltestamentliga skrifterna. Och hur kommer det sig att inte boerna är lika manana manana? Menar du på fullaste allvar att det inte spelar någon roll att negrer har de äldsta homo sapiens-generna? Människan har omkring 20–25 000 gener och 95% av dessa gener har människan gemesamma med sin närmaste släkting schimpansen. Så du kan säkert förstå att det krävs en minimal avvikelse mellan genomsnitten i två generationer sapiens-segment, för att få avgörande skillnader i förmågan att konkurrera. Frågan är hur det kunde ske ett så plötsligt ryck...

Posted on: 2010/4/27 22:08
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Utomjordisk genmanipulation?
#16


See User information
Asgeir. "Varför inte från båda sidor inse att vi har våra goda och svaga sidor och samarbeta istället för att gå och ha ont av varandra?"

Denna tråd handlar om en hypotetisk utomjordisk genmanipulation av sapiens, som resulterade i kaukasiska människor. Jag är ingen filantrop, direkt. Jag tycker att människor är ett elände, oavsett färg. Klart jag älskar min familj och så, klart jag kan bli rörd över människan och så, men jag favoriserar min egen ras mest av överlevnadsskäl. Det är inte chauvinism eller rashat som driver mig. Jag tror bara att det vore bäst för hela planeten om naturen fick ha sin gång i detta läge - och de fattiga vita förenade sig mot utplåningen av dem. Vilka fiender vi har, spelar egentligen ingen roll, man skall ha ett positivt fokus. Men att se sakligt på faror som kan uppstå när massinvandring och global kapitalism råder, betyder inte att jag hatar enskilda negrer. Det gör jag verkligen inte. Jag tycker också att folk borde samarbete, men det är en utopi att de flesta tänker så under press, de flesta väljer naturligt nog att solidarisera sig med sin egen sort när de är utsatta och sårbara.

Posted on: 2010/4/27 22:18
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Utomjordisk genmanipulation?
#17


See User information
Han sa inte att det var gatupojkar.
Vanilla gorilla, VAD spelar det för roll om afrikaner har de äldsta homosapiens generna? Blir det inte mer intressant om du jämför våra egenskaper mot varandra.

Jag är inne på PBs spår, att det är miljön runt omkring oss som skapar värderingar och tankemönster. Intelligens är många olika ting; kreativitet är ett område. Men jämför du en kreativ person med en logisk person så kan du inte säga att den ene är mer intelligent än den andra; de är bara bra på olika saker.

Medan mattematikern kan lösa talproblem har en musiker gehör.
Vad som är viktigast kan diskuteras. Helt enkelt, en intelligent person skulle inte påstå att han är intelligent då han vet att det endast går att definiera ur sitt perspektiv. Medan den andre påstår att logik är intelligens och har lärt sig regler ur skolboken.

Det primära jag kan finna för intelligens är understimulans, att försöka förstå alla sidor ur alla perspektiv; att se det som skiljer sig i helheten. En person som provar på olika saker får erfarenhet av mycket och skulle kallas en lärd person. En person som funderar över de olika sakerna och jämför dem med varandra kommer kallas en vis man / kvinna. En person som ger svar på både helheten och de små sakerna skulle kallas en upplyst person.

Edit:

Du borde spela Assasins Creed 2 när det gäller utomjordingar :). Kan berätta slutet om du inte orkar.

Posted on: 2010/4/27 22:34
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Utomjordisk genmanipulation?
#18


See User information
Den vita rasens mer civiliserade sätt att leva (enligt vår egen standard) har mer att göra med kulturen, alltså att kulturen fött upp rasen och inte vice versa.
Det har i min föreställningsvärld med det indiska kastsystemet att göra, där ljusare hy innebär högre kast samt att kaster inte tillåts beblanda sig sexuellt med varandra.
Man har helt enkelt genom den uråldriga indiska kulturen möjligen avlat fram ariern. Alternativt om man ser till den kulturens syn på historien har det skett omvänt, att allting gått från högre civilisationer, högre insikt och neråt, neråt p.g.a. högre densitet på det mänskliga psyket genom att avvika. Om sen gudarna har haft ett finger med i spelet?
Rig-Veda talar om fordon på himlavalvet, s.k. Vimanas vars förare de kallar gudar vilka har visat sig och interagerat med människor från den tiden, även lärt ut hur man bygger såna farkoster.

Posted on: 2010/4/27 22:49
Säll är den,
som för sig äger
lovord och förstånd uti livet,
ty onda anslag
man ofta rönt
alstras ur andras bröst.
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Utomjordisk genmanipulation?
#19


See User information
Alarik. Drivkrafterna är nog desamma för oss alla. Skillnaden ligger i hur väl vi kan utforma en strategi för att nå målet, hur taktiska vi kan vara - och hur väl vi modifierar planen när den stöter på verkligheten. Jag lägger som sagt ingen känslomässig värdering i detta. Om ni inte vill såra negrerna, så får ni jättegärna hävda att det är lika fint att vara impulsiv och sensuell. Och delvis håller jag med. Men jag har inte sagt att vita är mer märkvärdiga och fina. Jag har bara sagt att det verkar som att vi är en förbättrad version, om man ser rent krasst överlevnadstekniskt på det. Tack för tipset om spelet :) Går och lägger mig nu.

Posted on: 2010/4/27 22:51
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Utomjordisk genmanipulation?
#20


See User information
Xtas. Intressant idé om kasterna. Dock undrar jag fortfarande varför ni sätter en så stor tilltro till överförandet av kultur. Jag skulle inte sätta en enda krona på att två slumpmässigt valda barn har exakt lika bra förutsättningar att bli nobelpristagare i fysik, bara de får samma undervisning och omständigheter i övrigt. Jag tror gener spelar roll. Och negrerna har de tidigaste. Det är rimligt att det är därför de är mest barnsliga.

Är det inte i själva verket så att det finns en väldigt hård samhällsindoktrinering mot "rasism" i våra generationer, så att vi mår fysiskt illa när vi börjar tassa utanför vad som är tillåtet att tänka och säga om biologiska skillnader mellan människoraser?

Posted on: 2010/4/27 22:58
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Utomjordisk genmanipulation?
#21


See User information
Quote:

Vanilla_Gorilla skrev:
Asgeir. "Varför inte från båda sidor inse att vi har våra goda och svaga sidor och samarbeta istället för att gå och ha ont av varandra?"

Denna tråd handlar om en hypotetisk utomjordisk genmanipulation av sapiens, som resulterade i kaukasiska människor. Jag är ingen filantrop, direkt. Jag tycker att människor är ett elände, oavsett färg. Klart jag älskar min familj och så, klart jag kan bli rörd över människan och så, men jag favoriserar min egen ras mest av överlevnadsskäl. Det är inte chauvinism eller rashat som driver mig. Jag tror bara att det vore bäst för hela planeten om naturen fick ha sin gång i detta läge - och de fattiga vita förenade sig mot utplåningen av dem. Vilka fiender vi har, spelar egentligen ingen roll, man skall ha ett positivt fokus. Men att se sakligt på faror som kan uppstå när massinvandring och global kapitalism råder, betyder inte att jag hatar enskilda negrer. Det gör jag verkligen inte. Jag tycker också att folk borde samarbete, men det är en utopi att de flesta tänker så under press, de flesta väljer naturligt nog att solidarisera sig med sin egen sort när de är utsatta och sårbara.


Jag förstår precis vad du menar fast jag förstås inte håller med dig. Det verkligt trista idag är att så många av dessa "gudasöner" inte förökat sig! Göteborg är nog inget undantag men i hela centrala stan bor det 1,6 personer per hushåll. Det vill säga att det knappast trampar små fötter på golven utan det mesta är ungkarlar eller ensamboende kvinnor utan barn! Så ödsligt!
Samtidigt gnisslar många av dessa sociala förlorare alldeles gräsligt med tänderna om de ser en kvinna med huckle skjuta en barnvagn framför sig. Jag förstår den reaktionen också men måste säga Sanningen (det är väl den vi vill veta - eller???)
"Detta är ett verk av inte minst kvinnorörelsens slakt på äktenskaplig lycka under den senare delen av 1900-talet. Till detta kom en massa gnälligt motstånd mot satsningar på bostäder och skolgång från en organisation som sannerligen inte skulle blandat sig i denna debatt, nämligen Svenska Arbetsgivarföreningen. Under dessa år representerades denna organisation av knarriga fossil som hade gjort sig bättre som standin för noshörningar och flodhästar på ett zoo än som förhandlingspartners i samhällsbygge och löneutveckling. Och massinvandringen som du stirrar dig blind på är till en mycket stor del orsakad av krig som förts med svenska vapen!"
Vad jag INTE vill säga är att du inte skall solidarisera dig med dina medmänniskor, det tycker jag är bra och naturligt. Men försök att förstå att den motvilja du känner mot människor från andra områden i världen nog till stor del beror på de glasögon du stirrar genom... ta av dom och kisa lite utan ibland så får du se!

Posted on: 2010/4/27 22:59
"Använd skallen, Nollan! Om inte vi kan se dom, hur fan skall dom kunna se oss???" (Knasen, 1967)
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Utomjordisk genmanipulation?
#22


See User information
Rent överlevnadsmässigt har arier en industri som tar kål på övriga världen.

Posted on: 2010/4/27 23:00
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Utomjordisk genmanipulation?
#23


See User information
Om man tar tre personer, en från varje klass:

Låg, medel och höginkomsttagare.

Några från varje större kultur:
Asien
Oceanien
Sydamerika
Nord-Amerika
Arktis/Antarktis
Afrika
Europa

En från olika miljöer såsom öken, tropiskt etc.

Vem tror ni klarar sig bäst?
Jag skulle gissa på att den materiellt fattiga som inte påverkas av omkring liggande kulturer för mycket överlever på bästa sätt:

En person från Amazonas djugler.

Om man sedan jämför föda och miljö så skiljer det sig såklart.
Så en ökenmänniska kanske är bättre på att skaffa föda då den har mindre att välja mellan än personen i en djungel.

Vem är då bäst på att skapa kultur? Vad ska defineras som en bra kultur; en som ger så bra förutsättningar för flest möjliga eller en som går ut på att överleva på andras bekostnad?

Har detta med gener eller miljö att göra?

Posted on: 2010/4/27 23:12
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Utomjordisk genmanipulation?
#24


See User information
Asgeir. Inte mina vapen. De rikas. Och vita skulle skaffa fler barn om de inte programmerades av Storkapitalet att förakta sin egen ras, som du också gör - helt enligt deras hjärntvätt. Om du kan säga vad som är så underbart med svarta, så borde du kunna säga vad som är underbart med vita. Det finns lika mycket rasism, hat och våld i andra folktyper. Du kan ändå berömma dem. Men kan du säga något fint om vita, det tar emot, eller hur?
Du är matad med elitens bild av oss vita som ständiga "bad guys". De vill inte ha för många vita som konkurrerar om deras makt. De vill ha en global ljusbrun klass av undersåtar.

Alarik. Det är inte min industri. Och förresten är industrin i nuläget mer fientlig mot vita arbetare än några andra, då produktionen flyttas från de länder där de flesta vita bor.

Posted on: 2010/4/27 23:13
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
(1) 2 3 »
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
19 user(s) are online (19 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 19

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS