vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To Post

(1) 2 3 »


12 män på månen
#1


See User information
Här finns bevisen.

Till och börja med skall jag totalt såga den film som ofta kommer på tal då insnöade personer sitter och spekulerar i att NASA inte skickat 27 personer runt till månen och hem igen.

Filmen som är gjord av Fox och visad i kanal 5 är en orgie i osanna och fabricerade konklusioner.

Filmbilderna visar ett grått ökenliknande landskap mot en kolsvart himmel. En ensam astronaut i vit dräkt skuttar fram mot den amerikanska flaggan. Plötsligt vajar fanan till i vinden medan astronauten förtvivlat försöker få den att stanna. De pinsamma bilderna kablades ut över världen vid flera tillfällen under det amerikansk månprogrammet. För pinsamt var det. Om det blåste på månen så fanns det ju luft där, något som vetenskapsmän och rymdforskare samstämmigt förnekat. Och om det fanns luft, varför var då astronauterna tvungna att gå omkring i klumpiga dräkter när de lika väl hade kunnat andas utan hjälmar och visir? Kanske var det i själva verket så att bilderna från månen hade filmats på jorden?

Tanken att den amerikanska rymdflygstyrelsen Nasa förde hela världen bakom ljuset började sakta växa fram i USA. Flera spekulativa författare publicerade artiklar och böcker där de pekade på en lång rad omständigheter som alla visade på samma sak: En jättelik konspiration där allt gjordes för att dölja att månprogrammet i själva verket aldrig lämnade jorden. Att allt var en bluff där hela mänskligheten blev lurad. För att förstå hur allt började ska vi gå mer än 40 år tillbaka i tiden.

"Jag vill att den här nationen, innan årtiondet är slut, ska ha landat en människa på månen och tagit honom säkert tillbaka till jorden."

Det var i maj 1961 och president John F. Kennedys ord inför kongressen var precis vad den amerikanska nationen behövde. Några veckor tidigare hade kosmonauten Jurij Gagarin chockat en hel värld då han under några timmar cirklat runt jordklotet i rymdskeppet Vostok 1. För första gången hade en människa lämnat jorden och rest i rymden. Och den första människan hade varit ryss.

President Kennedys löfte om att placera en amerikan på månen inom mindre än tio år var ett efterlängtat svar på Sovjetunionens ambitiösa rymdprogram. Men hur skulle man klara det?
Avståndet från jorden till månen är ungefär 385 000 kilometer. Ett litet hopp med kosmiska mått mätt. Men 1961 var hoppet en avgrund. Hittills hade det amerikanska rymdprogrammet kantats av problem och motgångar och till skillnad från Sovjet visades de pinsamma misstagen upp i direktsändning och på bilder i tidningarna. "Nytt misslyckat försök med amerikansk satellit" var en vanlig rubrik i tidningarna. I ljuset av alla problem föreföll en färd till månen som ren science fiction. Att resa dit var en uppgift som krävde helt ny teknik, massor av människor och ännu mera pengar. Här fanns inget utrymme för fortsatta misslyckanden. Utmaningen var enorm.

Under hela 1960-talet pågick en kamp på liv och död i rymden. På en sidan USA:s astronauter och på den andra kosmonauter från det kommunistiska och hemlighetsfulla Sovjetunionen. Men frågorna besvarades i snabb takt. Mercury- och Geminiprogrammen tog astronaut efter astronaut upp i omloppsbanor runt jorden. Dockningar, rymdpromenader och landningar tränades. Bärraketerna som skulle ta de små rymdkapslarna och deras månlandare ut från jordens dragningskraft blev allt kraftfullare. Varje steg ingick i den stora planen - att placera en amerikan på månens yta före 1970.

Kampen om herraväldet i rymden skulle komma att kosta många rymdfarares liv och slutade inte förrän Neil Armstrong och svenskättlingen Edwin "Buzz" Aldrin placerade den amerikanska flaggan i det blyertsgrå dammet i Stillhetens hav den 20 juli 1969. Själv såg jag de historiska stegen på en bärbar husvagnsteve på Siviks campingsplats utanför Lysekil. Jag var elva år och allt verkade möjligt.

Sedan Apollo 11 landade på månen har ytterligare fem besättningar följt efter. Sammanlagt har tolv människor gått på en främmande himlakropp, rört vid dess stenar, filmat, fotograferat och undersökt. Några har till och med kört bil på månytan och en tog med sig golfklubban.
Apollo-programmet blev en historisk milstolpe och ett av 1900-talets största tekniska och mänskliga framsteg. Under tio år hade människan visat att hon kunde och ville lämna jorden; att det var möjligt att leva i rymden och att det inte längre fanns några gränser. Månprogrammet blev en enorm framgång för USA, både tekniskt och PR-mässigt. Efter juli 1969 fanns det länge bara en supermakt i rymden. Sovjets försök att nå månen inskränkte sig till några obemannade sonder. Landets försök att upprepa Jurij Gagarins bragd och att komma först till månen misslyckades.

Men den 13 december 1972 tog allt slut. Strax före klockan fem på eftermiddagen startade motorerna ombord på Apollo 17:s månlandare "Challenger" och astronauterna Eugene Cernan och Jack Schmitt lämnade Taurus-Littrow-området och gav sig åter mot jorden. Sedan dess har ingen människa varit i närheten av månen igen.

Månladningen en bluff?
Det amerikanska månprogrammet har varit omdiskuterat och ifrågasatt. Många menar att president Kennedys löfte om att landa en människa på månen inom tio år var orimligt och ouppnåeligt. Det fanns helt enkelt inga tekniska möjligheter att klara ett så avancerat företag på så kort tid. Och varför återvände USA aldrig till månen? Hur kom det sig att Apollo 18, som stod färdigbyggd och hade besättningen utvald och klar, inte fick starta? Sakta men säkert började frågorna komma. Om hela grunden för Apollo-programmet var orimlig och de tekniska resurserna att genomföra det inte fanns - hur kom det sig då att man ändå hade lyckats landa på månen?

Det finns de som menar att allt bara har varit en stor bluff. Att vi alla lurats att tro att människan landat på månen medan allt vi sett på teve i själva verket varit inspelat i en studio på jorden. I en film, "Conspiracy theory: Did we land on the Moon?", utformad av den amerikanska tv-kanalen Fox Television ifrågasätts hela månlandningen. Filmen är utformade som en dokumentär och har vid flera tillfällen visats också i Sverige.

De två huvudpersonerna, den amerikanske konspirationsmakaren Bill Kaysing och den engelske fotografen David Percy, radar upp bevis och svåra frågor som för en tittare förefaller nog så berättigade. Bland annat menar Kaysing att samtliga scener från månen är inspelade i en studio i Nevadaöknen, "troligen Area 51". Ingen Apollo-farkost eller astronaut landade någonsin på månen utan cirklarade runt jorden under drygt en vecka för att sedan inför tv-kameror och press landa i Stilla havet. Programmet om den stora månbluffen har fått ett stort genomslag runt om i världen.

En enda astronaut förekommer i programmet, Brian O'Leary, som uttrycker tvivel om att Nasa verkligen landsatte astronauter: "Jag kan inte säga med 100 procentig säkerhet att de gick på månen", säger han. Vad som inte sägs är att O'Leary lämnade Nasa 1968, efter bara ett års träning, utan att ha flugit i rymden, och att han numera är en av många new age-personligheter vars trovärdighet starkt ifrågasatts. Vad övriga 750 000 människor som var inblandade i Apollo-programmet och de tolv astronauter som verkligen landat på månen tycker om det påståendet får vi inte veta.

Enligt programmet tror 20 procent av USA:s invånare att människan inte satt sin fot på månen (i översättarens text spetsades siffran till 25 procent). Men siffran är ett marknadsföringstrick. I själva verket visar en Gallupundersökning från 1999 att siffran är 6 procent vilket innebär att 15 miljoner amerikaner tror att vi lurats av Nasa.

"Conspiracy Theory: Did we land on the Moon?" visades första gången i USA den 15 februari 2001. Då föregicks inslaget av en varningstext: "Följande program handlar om ett kontroversiellt ämne. De teorier som uttrycks är inte de enda möjliga förklaringarna. Tittarna ombeds att dra sina egna slutsatser baserade på all tillgänglig information." Varningstexten visar att det inte handlar om en dokumentärfilm utan om en partsinlaga där den då 79-årige Bill Kaysing, som arbetade som chef för teknisk litteratur vid Rocketdyne Research Department i Santa Susana mellan åren 1956 till 1963, får tillfälle att föra fram sina bisarra teorier.

"Det finns ingen möjlighet att Nasa kan ha landsatt astronauter på månen", säger Kaysing i programmet och hänvisar till en studie från slutet av 50-talet (!) som visade att chansen att lyckas med ett sådant företag var försvinnande liten - 0,0017 procent. Låt oss titta närmare på de "fakta" som anförs som bevis för att månlandningarna var en bluff:

Det syns inga stjärnor på himlen på bilderna från månen. I själva verket borde stjärnorna ha synts tydligt eftersom det inte finns någon störande atmosfär i vägen.
Filmningen och fotograferingen på månen gjordes i mycket starkt sol- och jordljus och kameran bländades ned för att exponera astronauterna och månytan rätt. Det svaga ljuset från stjärnorna kunde helt enkelt inte fastna på filmen. Prova själv: Gå ut en stjärnklar natt och ta en bild av en vitklädd kamrat under en gatlampa. Inga stjärnor fastnar på bilden eftersom ljuset från lampan och marken får kameran att exponera efter dem.

Den amerikanska flaggan vajar trots att det inte finns någon atmosfär på månen och att det därmed inte kan blåsa där.
Det finns flera filmsekvenser från Apollo-programmet där man kan se den amerikanska flaggan röra sig. Men de har alla det gemensamt att man kan se en astronaut vrida och rycka i flaggan innan den rör sig. I inget fall rör sig flaggan av sig själv. Föremål som sätts i svängning fortsätter ju att svänga en stund också i ett lufttomt rum. Om det däremot hade blåst en vind skulle man ha sett det fina måndammet yra omkring i samma scener - det gör man inte. över huvud taget visar bristen på omkringflygande måndamm att det inte blåser på månen.

När månlandaren landade på månen borde bromsmotorerna ha blåst upp en krater på marken under. Men någon sådan krater syns inte vilket bevisar att landaren ställts in i en studio.
Den kraftiga delen av inbromsningen genomfördes på flera hundra meters höjd och under slutfasen av landningen användes mycket lite nedåtriktad kraft. I vakuum sprids också utblåset snabbt. Motorn stängdes sedan av minst två meter över ytan. Dessutom hade landningsplatsen valts ut med omsorg; marken var fast med mycket litet damm på ytan. Nasa ville inte riskera att månlandaren skulle sjunka ned i ett djupt dammlager. Att lagret med damm är litet syns också på att vare sig astronauterna eller månlandarens landningsställ sjunker ned mer än någon centimeter.

Det hörs ingen buller från månlandarens motor under landningen trots att den måste ha körts för fullt.
Ljudet kan inte ha hörts eftersom motorn satt i en annan del av månlandaren och ljudet från den inte hade någon luft att fortplantas genom. Det fanns heller inga mikrofoner i månlandaren som skulle kunnat fånga upp ljudet. De enda mikrofonerna satt inne i astronauternas hjälmar, isolerade från omgivningen.

På bilderna efter landningen på månen syns inget damm på landningsställen. Detta tyder på att månlandaren ställts dit på platsen och inte landat.
Eftersom det inte finns någon luft på månen föll dammet snabbt ned på marken och hade redan landat när månlandarens fötter tog mark.

Det syns ingen eldkvast från raketmotorn när astronauterna lyfter från månytan.
Bränslet på månlandaren bestod av hydrazin och dinitrogen tetroxid, som antänds när de blandas, och som då producerar en genomskinlig låga som inte syns.

Hur kommer det sig att det syns fotspår runt månlandaren efter det att astronauterna lyft när startmotorn borde ha rört upp en massa damm och täckt över dessa?
Vid starten från månen lämnades en del av månlandarens underdel kvar och kom också att fungera som startplatta. Det lilla damm som ändå rördes upp kastades långt ifrån landarens fötter eftersom ingen luft hindrade kornens rörelse.

För att genomföra bluffen och låtsas att astronauterna varit borta i åtta dygn lät Nasa Apollo-farkosten cirkla runt jorden innan man tog ned den.
Om ett Apollo-skepp hade cirklat runt jorden istället för att fortsätta mot månen hade detta upptäckts omedelbart av de tusentals radioamatörer som avlyssnade trafiken mellan Apollo och markkontrollen i Houston. Också ryssarna skulle ha märkt om signalerna kom från ett skepp i omloppsbana istället för från ett på väg mot månen. Dessutom hade det varit lätt att se rymdskeppet från jorden under tiden som det befann sig i omloppsbana. Någon möjlighet att dölja det fanns inte.

Frågorna mer intressanta än svaren
Det intressanta med konspirationsmakarnas argument är att de flesta verkar både genomtänkta och solida - innan man har läst förklaringen. På så sätt blir frågorna mer intressanta än svaren. För visst är det märkligt att det inte syns någon krater under månlandaren när vi vet med vilken kraft en raket på jorden påverkar sin omgivning? Och visst är det konstigt att inget måndamm hamnat på landningsställen när vi vet hur en sandstorm på jorden fyller luften med partiklar? Men jorden och månen är två skilda världar med helt olika regler. Frånvaron av luft och den svaga gravitationen ställer vår jordiska logik på huvudet. Det går helt enkelt inte att jämföra de båda himlakropparna.

För konspirationsmakarna står det dock klart att hela månlandningen kan ifrågasättas. Flera har också pekat på hur science fictionfilmen "Capricorn One" från 1978 visar hur man relativt enkelt kan iscensätta en landning på en annan planet. Filmen handlar om hur Nasa fejkar en Mars-landning på samma sätt som Kaysing och Percy anklagar Nasa för att gjort med månlandningen.

I tv-dokumentären tas det faktum att Apollo-scenerna är slående lika scenerna i "Capricorn One" som bevis för att det rör sig om en bluff vilket är en märklig form av omvänd bevisföring. "Capricorn One" spelades in fem år efter den sista månlandningen och använde de äkta bilderna från dem som förebild för att få filmen så trovärdig som möjligt.

Men även om de tekniska argumenten är lätta att smula sönder så finns det andra former av "fakta" som lyfts fram av dem som tror på månbluffen. David Percy, som är fotograf, menar att också stillbilder och vissa videosekvenser från månytan antyder att Nasa bluffat. Här är några av hans "bevis":

Skuggorna faller inte åt samma håll på vissa bilder, vilket de inte borde göra eftersom det bara finns en ljuskälla på månen:solen. Detta visar att Nasa använde sig av en studio med flera lampor.
På flera bilder syns verkligen hur skuggorna verkar peka åt lite olika håll. Men detta är helt naturligt och händer också på jorden - utan studiobelysning. Hur de faller beror på hur marken lutar och på att de tvådimensionella bilderna återger ett tredimensionellt landskap. Om man hade använt flera ljuskällor skulle föremålen på marken ha fått dubbla skuggor. Några sådana bilder finns inte. Visserligen kastar också jorden skuggor på månen men solens betydligt starkare ljus dränker dessa.

Hur kommer det sig att man kan se detaljer på astronauternas dräkter och på månlandaren när de befinner sig i skugga och under motljus? Egentligen borde inget kunna synas i skuggan eftersom den blockerade den enda ljuskällan: solen.
Av tre enkla skäl: För det första lyser Solen mycket starkt eftersom ingen atmosfär hindrar ljuset. För det andra lyser också jorden på månen - under alla Apollo-färder befann sig jorden över månhorisonten av kommunikationshänsyn. För det tredje reflekteras solens och jordens ljus mycket effektivt i den ljusa månytan. Titta på fullmånen en kväll så ser du hur starkt den reflekterar solljuset också på 385 000 kilometers avstånd. Detta gör att ljus reflekteras också till områden i skugga. Samma effekt går att konstatera när man tittar på ett föremål i skugga här på jorden.


Samma bakgrund. Eftersom fotografen har flyttat sig några hundra meter i sidled blir förgrunden olika medan de långt borta liggande bergen endast förändras lite. Frånvaron av luft gör att bergen, som befinner sig flera kilometer bort, ser ut att vara nära. Foto: NASA

Det är samma bakgrund men olika föremål i förgrunden på några bilder, vilket visar att man använt kulisser.
Här är det framför allt två bilder från Apollo 15 som används för att bevisa bluffen. Enligt David Percy skulle bilderna föreställa exakt samma område, en med månlandare och en utan. Något som är omöjligt om inte bilderna är förfalskade eller tagna i studio. Men tittar man noga på bilderna avslöjas sanningen: Bakgrunderna är något förskjutna i sidled vilket visar att bilderna är tagna med något tiotal meters mellanrum. Detta har gjort att förgrunderna skiljer sig kraftigt åt medan de betydligt längre bort liggande bergen (Apennine Front och Mount Hadley Delta) bara förskjuts mycket lite.

På två filmsekvenser från Apollo 16, som sägs föreställa olika platser olika dagar, ser man att de i själva verket är tagna på samma plats med samma astronauter som utför samma arbete. Det visar att bilderna är tagna i en studio.
De klipp som visas i tv-filmen är utan tvekan tagna på samma plats. Enligt redaktören för Apollo Lunar Surface Journal, Eric Jones, är bilderna tagna med tre minuters mellanrum och påståendet att de skulle vara tagna olika dagar stämmer inte.

Varför döljs kamerans inetsade hårkors bakom en del föremål på bilderna?
Nasas Hasselbladskameror hade flera svarta hårkors inetsade i sig vilket syns på bilderna från månen. En bild från Apollo 11 visar tydligt hur en del av utrustningen döljer korset. Ett Apollo 12-foto visar hur flaggan och astronautet täcker två kors. Enligt rymdexperten James Oberg beror detta på att korsen döljs då ett vitt, starkt överexponerat föremål "fräter ut" korset på filmen.

Om man kör filmbilderna från månen i dubbel hastighet så rör sig astronauterna på samma sätt som om de vore på jorden. Detta visar att allt egentligen filmats under jordiska förhållanden men att filmhastigheten sedan ändrats för att få det att se ut som om det vore filmat på månen.
Egentligen bevisar detta påstående inget annat än att det går att köra filmer i olika hastigheter. Undersöker man anklagelsen visar det sig att den inte håller. På en sekvens där månbilens hjul river upp damm under körning syns hur gruset faller i en parabelbana (som det förväntas göra i lufttomt rum och under låg gravitation) och inte som damm gör när det sprids i luft och faller till marken. I själva verket visar just denna sekvens att filmen verkligen är tagen på månytan.

Strålningen största hotet
Det finns ett argument som ofta används i konspirationssammanhang och som verkar mer välgrundat än andra. En osynlig fara på vägen mot månen ser ut att kunna döda oskyddade astronauter innan de ens hunnit lämna jordens närmaste omgivning. 3 000 kilometer rakt ovanför oss har protoner från solen fångats in av jordklotets magnetiska fält. 13 000 kilometer högre upp finns ett liknande bälte med infångade elektroner. Dessa båda strålningsbälten upptäcktes 1958 och fick namn efter den vetenskapsman som hittade dem, den amerikanske rymdfysikern James Van Allen.

Enligt kritikerna kunde inte Apollo-farkostens tunna väggar ha skyddat människorna ombord från Van Allen-bältenas massiva strålning. Visserligen skulle det vara förenat med livsfara att uppehålla sig oskyddad en längre tid i dessa strålningsbälten men Apollo-astronauterna passerade bältena på bara en timme vilket var helt ofarligt. Trots de energirika elektronernas farlighet så kan de inte tränga igenom rymdfarkostens vägg. Enligt den svenske forskaren Hans-Uno Bengtsson räcker det med en 1 millimeter tjock plåt för att stoppa elektronerna. Värre är det med protonerna som rusar rakt igenom kapseln - och astronauterna. Men i gengäld är protonerna få och den totala strålningseffekten blir liten. För en människa ligger den dödliga dosen vid omkring 300 rem medan Apollo-astronauterna usattes för en så låg dos som 2 rem.

En astronaut ger sig heller inte ut utanför kapseln när denna befinner sig inom strålningsbältena och de rymdpromenader som har gjorts har alla genomförts på betryggande avstånd från det inre av de två bältena.

Ett betydligt allvarligare hot mot astronauterna är de återkommande stormar på solen som under några timmar kan skicka ut enorma skurar av energirika partiklar i rymden. Sådana stormar kan i viss mån förutses och är knappast något större hot vid kortare resor i rymden. Men vid en framtida resa till Mars måste solstormar tas med i beräkningarna. Eftersom en sådan resa kommer att ta cirka nio månader måste särskilda strålningssäkra kammare konstrueras ombord på Marsfarkosten där besättningen kan söka skydd under de dagar en storm pågår.

Intressant nog så finns det fler konspirationsteorier kring USA:s månprogram. Medan några alltså ifrågasätter hela tanken på att människan skulle ha satt sin fot på månen så finns det andra som menar att vi faktiskt har landat där, men att de fynd som då gjordes var så fruktansvärda att allt hemlighölls. Den främsta av dessa teorier säger att månen sedan länge är befolkad av utomjordiska besökare som har byggt upp baser från vilka man skickar ut flygande tefat mot jorden.

Redan 1954 hävdade författaren Harold T. Wilkins att månen och andra himlakroppar i vårt solsystem var besökta och bebyggda av utomjordiska intelligenser. Bevisen publicerades i boken "Flying saucers on the attack" och bestod av en rad observationer med jordbundna teleskop där astronomer rapporterat "broar", märkliga ljusfenomen, "tunnlar" som förbinder kratrar och liknande.

Wilkins fick flera efterföljare som Don Wilsons "Our mysterious spaceship Moon" (1975) där Wilson hävdar att hela månen kan vara ett utomjordiskt rymdskepp. Också här är grundtanken att den mäktiga amerikanska rymdflygstyrelsen, Nasa, mörklagt hela Apollo-projektet. Den information som gavs till allmänheten var tillrättalagd och rena påhittet.

1981 kom en liten märklig bok med titeln "We discovered alien bases on the Moon". Författare var Fred Steckling, ordförande i den obskyra George Adamski Foundation som bildats till minne av en amerikan som inte bara hävdade att han haft kontakt med rymdmänniskor utan dessutom fått resa med deras skepp. Vid en av dessa resor besöktes månen och där kunde Adamski se hur utomjordingarna byggt upp hela samhällen och baser. Steckling publicerade en rad Nasa-bilder som han menade bevisade att Adamski hade haft rätt. På bilderna tyckte han sig se utomjordiska rymdskepp och byggnader på månytan men också moln, vatten och växtlighet.

Medan Stecklings bildbevis framför allt kom från foton tagna i omloppsbana runt månen så gick William L. Brian III ett steg längre i sin bok "Moongate: Supressed findings of the U.S. space programme" (1982). Brians menade att samtliga amerikanska astronauter som landat på månen varit övervakade av utomjordingar och att dessa flygande tefat kunde ses på bilder tagna på månytan.

För en vanlig läsare ser bilderna onekligen mystiska ut. På en står astronauten Edwin Aldrin intill Apollo 11:s månlandare i full färd med att montera upp ett instrument. Lite längre bort vid horisonten hänger ett lysande, droppformat föremål. Ett flygande tefat. På en annan bild syns Apollo 16-astronauten Charles Duke på väg mot kameran medan ett tefatslikande föremål lyser i bakgrunden.

Det råder ingen brist på bilder med olika lysande föremål som verkar intressera sig för de amerikanska astronauternas arbete på månen. Men är de verkligen bevis för att utomjordiska varelser har följt rymdprogrammet? är det inte i så fall märkligt att Nasa släppt ut dessa bilder om organisationen nu är så mån om att lägga locket på?

Ett vanligt konspirationsargument är att bilderna från månen är alldeles för bra. Med tanke på att astronauterna arbetade med kameror som satt fast monterade på bröstet och borde haft svårt att rikta dem så är det mer än underligt att alla bilder blev av så hög kvalitet. Slutsats: De togs av professionella fotografer i studion där månlandningen fejkades.

För att själv bilda mig en uppfattning om vad astronauterna såg och fotograferade på månen reste jag till Houston och Lunar and Planetary Institute som är en liten fönsterlös bunker i utkanten av jättestaden. Här förvaras alla bilder från Nasas färder till andra himlakroppar. Bland annat 32 000 bilder från månen.

Jag anländer till 3600 Bay Area Boulevard en het sommardag utan ett moln på himlen. Houstons mäktiga smoggindränkta centrum syns inte längre från bilen. Innanför dörrarna öppnar sig en annan värld. Här finns en unik samling bilder från människans försök att utforska andra planeter.

Under de 80 timmar som de befann sig på månen hann astronauterna ta 17 000 stillbilder med sina Hasselbladskameror och ytterligare 15 000 med automatiska MMC-kameror från omloppsbana. De bröstmonterade kamerorna var utrustade med 80 mm objektiv och laddade med en särskild Kodak-kassett med plats för 160 exponeringar i färg (dia) och 200 svartvita för att astronauterna skulle slippa byta film så ofta.

Alla dessa originalbilder från Apollo-farkosternas landningar finns bevarade. En besökare kan själv bläddra igenom tjocka mappar med papperskopior från varje färd. Allt står packat i öppna arkivskåp. Det är en ovanlig samling fotografier som passerar förbi när man får tillfälle att titta i mapparna. Här finns svindlande vackra bilder blandade med felexponeringar, solblänk och halva astronauter. Efter någon timma börjar man känna igen de olika problem som astronauterna måste ha stött på. Bilder som i UFO-böcker kommit att presenteras som ovedersägliga bevis för att Apollo-programmet bevakades av "utomjordiska varelser" visar sig vara reflexer i kameralinsen. överexponeringar har ibland gett föremål och människor ett märkligt skimmer.

Överhuvudtaget var solen ett stort problem. Dels för att den atmosfärlösa månen inte spred ljuset utan tillät det kasta obarmhärtigt skarpa skuggor med knivskarpa gränser mellan ljus och mörker; dels för att landningarna alltid gjordes när solen stod nära horisonten och då var lätt att råka få in i objektivet.

Men tusentals bilder är oerhört vackra. Michael Light skriver följande i sin bok "Månen - Den längsta resan": "Bilderna är så skarpa och tydliga att de gränsar till det surrealistiska; att det inte finns någon luftoro på månen har förstås sin betydelse, men det råder inget tvivel om att astronauterna utmärkt väl visste hur de skulle använda sina kameror".

När jag tittade igenom en del av Apollo-bilderna så var det inte de vackra utan de "dåliga" bilderna jag var på jakt efter. Sådana som sedan funnit vägen in i UFO-litteraturen. Och jag hittade högvis med illa tagna bilder. I flera fall har stora ljusa fält uppträtt på negativen, också dessa tydligt kopplade till problem med sol och exponering.

Att så många bilder ändå blev bra berodde på astronauternas professionalism och träning inför månfärden. Att det är dessa vi sedan minns beror på att det var dessa som publicerades i böcker och tidningar, inte de felexponerade.

Besöket i Houston övertygade mig om att kritkerna inte har gjort sin hemläxa ordentligt. Om de hade tagit sig tid att studera det rika bildmaterialet så skulle de aldrig ha kunnat föra fram de anklagelser som de nu har gjort.

Det skulle vara lite kul om något bemöttes.

Posted on: 2006/9/8 13:06
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 12 män på månen
#2


See User information
Orkar faktiskt inte debattera alla detaljer!

Vad anser du om detta klipp från A Funny Thing Happened on the Way to the Moon?
http://video.google.com/videoplay?doc ... &q=A+funny+thing+happened

Sedan använder du ett ord "konspirationsmakarna", fel! En konspirationsmakare torde väl vara en som planerar, skapar och genomför en konspiration. Inte dom som har teorier om en av andra planerad och genomförd konspiration.

I övrigt tycker jag mycket illa om människor som kallar andra konspirationsteoretiker bara för att dom har teorier som inte passar dig.

Snyggt försök att börja med en vedertagen teorigrund spinna den till vad du anser är bevis och sedan avsluta med ufologi som om det var samma sak.

Du borde söka jobb på nån mediarådgivar/desinformationsbyrå typ JKL.

Varsågod för input och trevlig fredag...

Posted on: 2006/9/8 13:37
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 12 män på månen
#3


See User information
Quote:

cicero wrote:
Orkar faktiskt inte debattera alla detaljer!

Vad anser du om detta klipp från A Funny Thing Happened on the Way to the Moon?
http://video.google.com/videoplay?doc ... &q=A+funny+thing+happened

Sedan använder du ett ord "konspirationsmakarna", fel! En konspirationsmakare torde väl vara en som planerar, skapar och genomför en konspiration. Inte dom som har teorier om en av andra planerad och genomförd konspiration.

I övrigt tycker jag mycket illa om människor som kallar andra konspirationsteoretiker bara för att dom har teorier som inte passar dig.

Snyggt försök att börja med en vedertagen teorigrund spinna den till vad du anser är bevis och sedan avsluta med ufologi som om det var samma sak.

Du borde söka jobb på nån mediarådgivar/desinformationsbyrå typ JKL.

Varsågod för input och trevlig fredag...


Skit film full med lögner.

Nej jag använder ordet rätt. Eftersom månlandningarna är bevisade och vederlagda i domstol så är det en efterkonstruktion som vissa försöker lägga fram.

Du bör nog kunna bevisa din teori innan du får någon respekt.

Att du tycker det är en konspiration utan att kunna bevisa det gör det inte till en konspiration.

Jag har bevisat felen i den första skitfilmen full med lögner, sen börjar du dilla om mitt jobb osv. Håll dig till ämnet i tråden, men du kanske inte har mer att komma med än länkar och nonsens. bra då är jag inte orolig för debatten.

Posted on: 2006/9/8 14:13
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 12 män på månen
#4


See User information
jävlar va många bilder..anta att dom var vakna i 80 timmar i sträck..så tog dom nästan 1 bild varannan sekund..eller tänker jag helt fel?..47 gånger bytte dom film i kamram.... vidare så lär dom inte ha haft automatisk framdragning av film som i moderna systemkamror..autofocus å autoinställning av allt annat fanns väl inte heller? ingen sökare fanns att centrera bilderna med..utan kroppen fick riktas in i en ungefärlig vinkel.

tänkte kolla upp hur kamrorna funkar..men hittade denna roliga länk iställe
The Apollo Hoax
säkert asgammal..

Posted on: 2006/9/8 14:34
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 12 män på månen
#5


See User information
Jag skulle rekomendera att du väljer ut någon del att diskutera iställetför allt på samma gång. Det är troligen inte så mpnga sm orkar gå igenom allt detta och kommentera på det.

Posted on: 2006/9/8 14:43
Administratör och grundare av vaken.se
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 12 män på månen
#6


See User information
Quote:

Nogi wrote:
Skit film full med lögner.

Nej jag använder ordet rätt. Eftersom månlandningarna är bevisade och vederlagda i domstol så är det en efterkonstruktion som vissa försöker lägga fram.

Du bör nog kunna bevisa din teori innan du får någon respekt.

Att du tycker det är en konspiration utan att kunna bevisa det gör det inte till en konspiration.

Jag har bevisat felen i den första skitfilmen full med lögner, sen börjar du dilla om mitt jobb osv. Håll dig till ämnet i tråden, men du kanske inte har mer att komma med än länkar och nonsens. bra då är jag inte orolig för debatten.


Nogger!

Jag frågade inte vad du ansåg om filmen utan om klippet från filmen. Men du undvek den frågan snyggt tyckte jag med din falska indignation.

Försök gärna igen, efter att du sett klippen d.v.s.

Lite skillnad på språket i ditt ryggradssvar och din uppenbart propagandistiska essä ovan.

Sen har det säkert avgjorts i rättegång att jorden är platt, att gud är god och att alla kvinnor är häxor... Allt annat är lika naturligt efterkonstruktioner.

Seriös debattteknik, killen!

Sen avslutar du men den vanliga bristen på självdistans! "Jag har bevisat"! Du har inte bevisat skit! Du har framfört en teori och stödjer den med påståenden.

Du ville ha respons och fick det. Kanske ville du brilljera med din resa till Huston eller din insikt i fotografins korta historia på andra himlakropper. Men jag tyckte det var intressantare att göra läsare uppmärksamma på din dubiösa debatt teknik i vilken du vill jämföra dom som tvivlar på att USA åkte till månen 1969 med dom som tror på UFON.

Ett uppenbart försök att förlöjliga och därför förkastlig, insinuant och tendensiös.

Tack och hej!

Posted on: 2006/9/8 14:55
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 12 män på månen
#7


See User information
Quote:

cicero wrote:
Quote:

Nogi wrote:
Skit film full med lögner.

Nej jag använder ordet rätt. Eftersom månlandningarna är bevisade och vederlagda i domstol så är det en efterkonstruktion som vissa försöker lägga fram.

Du bör nog kunna bevisa din teori innan du får någon respekt.

Att du tycker det är en konspiration utan att kunna bevisa det gör det inte till en konspiration.

Jag har bevisat felen i den första skitfilmen full med lögner, sen börjar du dilla om mitt jobb osv. Håll dig till ämnet i tråden, men du kanske inte har mer att komma med än länkar och nonsens. bra då är jag inte orolig för debatten.


Nogger!

Jag frågade inte vad du ansåg om filmen utan om klippet från filmen. Men du undvek den frågan snyggt tyckte jag med din falska indignation.

Lite skillnad på språket i ditt ryggradssvar och din uppenbart propagandistiska essä ovan.

Sen har det säkert avgjorts i rättegång att jorden är rund, att gud är god och att alla kvinnor är häxor och allat annat är efterkonstruktioner.

Seriös debattteknik killen!

Sen avslutar du men det vanliga bristen på självdistans! Jag har bevisat! Du har inte bevisat skit. Du har framfört en teori och stödjer den med påståenden.

Du ville ha respons och fick det. Kanske ville du brilljera med din resa till Huston eller din insikt i fotografins korta historia på andra himlakropper.

Men jag tyckte det var intressantare att göra läsare uppmärksamma på din dubiösa debatt teknik i vilken du vill jämföra dom som tvivlar på att USA åkte till månen 1969 med dom som tror på UFON.

Ett uppenbart försök att förlöjliga och däför förkastlig, insinuant och tendensiös.

Tack och hej!


Vilket skämt...

Disskutera sakfrågan, skit i hur allt annat ligger till, men det kan du ju inte eftersom det är bevisat att 12 män har varit på månen.

Bevisbördan ligger hos dom som inte vill tro på detta. Det vet du och därför undviker du sakfrågan.

Duktig kille.

Posted on: 2006/9/8 14:59
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 12 män på månen
#8


See User information
Quote:

micro wrote:
Jag skulle rekomendera att du väljer ut någon del att diskutera iställetför allt på samma gång. Det är troligen inte så mpnga sm orkar gå igenom allt detta och kommentera på det.


Nej det tänker jag inte göra.

har man ett VERKLIGT intresse av detta så är det inte MYCKET att läsa.

Det är ca 1‰ av det man borde läst innan man självsäkert slänger sig in i diskussionen med fakta fel som är så pinsamma.

Jag lägger fram bevis på att EN film är fel.

Vill du att jag skall ta 12,3 % i taget?

Posted on: 2006/9/8 15:05
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 12 män på månen
#9


See User information
Du har m.a.o. ingen kommentar på klippet som jag länkade till. Är inte det sakfrågan?

Ditt debattinlägg är postat med utgångspunkt från att många skeptiker och kritiker inte ser det du kalla för bevis som bevis, utan kan lika gärna vara falsarier. Efterkonstruktioner om du vill.

Alla dina fina bilder kan lika gärna vara tagna i en studio. Med eller utan stjärnglans.

Det är det du inte fattar. Du tror att bara för att du kan berättar att man måste blända ner och därmed syns inte stjärnorna har du bevisat att man åkte till månen.

Naivt sjöng kören och du blev förbannad.

Ingen sand på landare därför att man bromsade tidigare alltså har du bevisat att man åkte till Månen. Wow vilken slutledningsförmåga.

Jag häpnar över din konklusionsförmåga och brillians.

Sakligt nog?

Posted on: 2006/9/8 15:06
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 12 män på månen
#10


See User information
Quote:

molgan wrote:
jävlar va många bilder..anta att dom var vakna i 80 timmar i sträck..så tog dom nästan 1 bild varannan sekund..eller tänker jag helt fel?..47 gånger bytte dom film i kamram.... vidare så lär dom inte ha haft automatisk framdragning av film som i moderna systemkamror..autofocus å autoinställning av allt annat fanns väl inte heller? ingen sökare fanns att centrera bilderna med..utan kroppen fick riktas in i en ungefärlig vinkel.

tänkte kolla upp hur kamrorna funkar..men hittade denna roliga länk iställe
The Apollo Hoax
säkert asgammal..


Ja någon kamera expert är du inte.

Fast brännvid och färdigställda filmkasetter var lösningen och motor driven Hasselblad.

Dom hade EVA (tid på månytan) som var 80 timmar. Ledsen om jag inte var tydlig nog där!

Sen var dom faktiskt 2 st som fotograferade. Så din matematik är inte korrekt. Så den totala tiden som var möjlig att fotografera är ju 160 timmar.

Det gör en bild var 34:e sekund. Så det låter väl rimligt?

Posted on: 2006/9/8 15:43
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 12 män på månen
#11


See User information
Quote:

cicero wrote:
Du har m.a.o. ingen kommentar på klippet som jag länkade till. Är inte det sakfrågan?

Ditt debattinlägg är postat med utgångspunkt från att många skeptiker och kritiker inte ser det du kalla för bevis som bevis, utan kan lika gärna vara falsarier. Efterkonstruktioner om du vill.

Alla dina fina bilder kan lika gärna vara tagna i en studio. Med eller utan stjärnglans.

Det är det du inte fattar. Du tror att bara för att du kan berättar att man måste blända ner och därmed syns inte stjärnorna har du bevisat att man åkte till månen.

Naivt sjöng kören och du blev förbannad.

Ingen sand på landare därför att man bromsade tidigare alltså har du bevisat att man åkte till Månen. Wow vilken slutledningsförmåga.

Jag häpnar över din konklusionsförmåga och brillians.

Sakligt nog?


Och fortfarande så är det upp till dom som inte tror att 27 personer farit till månen och hem igen att bevisa detta, då det har prövats i domstolar.

Och så finns det ett ämne att hålla sig till. Men att välja ut en specifik sak och ta det är väl inte intressant för dig?

Att kritisera någon förnågot annat än ämnet verkar vara din grej Cecilia.

Posted on: 2006/9/8 15:56
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 12 män på månen
#12


See User information

Det gör en bild var 34:e sekund. Så det låter väl rimligt?


Yep! Dom hade väl inget annat att göra än att ta bilder. Jag menar om man ändå åker så långt på semester så skall man väl åtminstånne ha bilder med sig hem.

Mineral tester, och annat var väl inte så viktigt så det räckte väl med 20 sekunder mellan varje foto op.

Räknar man dessutom in videotagningar, flagceremonier och det supertajta "skutta runt i rymddräkt" programmet så blir det förståss lite tajtare.

Fortfarande inget svar på vad månfararna gjorde 100.000 km från den påstådda banan medelst fejkande av Jordbild från rymden.

Kan vara lite svårt att bevisa men om du använder samma logik som tidigare kan du bara svara på nått annat.

Posted on: 2006/9/8 15:59
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 12 män på månen
#13


See User information
Quote:

cicero wrote:

Det gör en bild var 34:e sekund. Så det låter väl rimligt?


Yep! Dom hade väl inget annat att göra än att ta bilder. Jag menar om man ändå åker så långt på semester så skall man väl åtminstånne ha bilder med sig hem.

Mineral tester, och annat var väl inte så viktigt så det räckte väl med 20 sekunder mellan varje foto op.

Räknar man dessutom in videotagningar, flagceremonier och det supertajta "skutta runt i rymddräkt" programmet så blir det förståss lite tajtare.

Fortfarande inget svar på vad månfararna gjorde 100.000 km från den påstådda banan medelst fejkande av Jordbild från rymden.

Kan vara lite svårt att bevisa men om du använder samma logik som tidigare kan du bara svara på nått annat.


Du får nog bevisa dina påståenden innan dom skall bli bemötta. Det är du som har bevis kraven på dig, inte jag. Det du länkar till är en riktig påhittad skitfilm, men den hade en god sida, då idioten som gjort filmen skulle intervjua astronauterna så fick han en käftsmäll av Buzz Aldrin, "reportern" stämde Buzz, men då domaren tycke att han provocerat Buzz, lades stämningen ner.

Go Buzz.


Så Cecilia, fram med lite bevis så skall du få svar. Nu återvänder jag till NASA´s direktsändning av uppskjutningen av rymdfärjan Atlantis.

Posted on: 2006/9/8 16:35
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 12 män på månen
#14


See User information
Du undviker med andra ord 'bevis' som inte går att undanförklara (länken som du ännu inte tittat på). Det är ju liiiiiiite fegt av dig, får jag väl säga.

Du kan inte diktera villkoren för en debatt. Du lägger ett uppenbart vinklat inlägg och hävdar att du har bevis för att konspirationsteorier är falska.

Jag frågar dig vad du tycker om NASAs filmsnutt som visar hur rymdresenärerna fejkar avståndet till jorden och påstår att dom är 100.000km längre bort. Hur förklarar du det.

Att Buzz Aldrin inte tål att bli kallad lögnare inför kameran har inget med NASAs egna klipp att göra.

Kom igen nu Nogger. visa att du är man och kan ta kritik.
Svara på vilket sätt du bevisat att man landade på månen 1969.
Svara på vad du tycker om klippet som visar hur man fejkade avståndet till jorden.
Förklara för mig varför man var tvången att fejka avståndet om man ändå borde befinna sig 130.000 km från Jorden.

Nu skall jag ta en bärs på Järntorget med min fru medans du knåpar ihop en undanflykt till. Ett tip svara på en annan fråga och hävda att det är jag som har bevisbördan. Jag har ännu inte påstått något utan bara bett dig kommentera ett bevis och styrka på vilket sätt dina påståenden om foto bevisar att man landade på månen.

Posted on: 2006/9/8 17:30
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: 12 män på månen
#15
Discovery lyckades göra ett program om just de som inte tror att folk landat på månen.

Det tog varenda argument de hade del för del och lyckades såga alla med fotknölarna.

Det intervjuade också de som inte trodde att månlandningen hade ägt rum och presenterade för dem allt eftersom programmet gick Discoverys motbevis och de blev mer och mer generade under programmets gång.

Som slutkläm intervjuade de forskarna som mäter avståndet mellan jorden och månen mot de speglar som astronauterna placerade ut. Oss har ingen som inte tror på månlandningen besökt sa forskarna.

Genom deras mätningar vet vi att månen avlägsnar sig ca 3,5 cm per år.

Kom nu inte och påstå att dessa speglar har en obemannad farkost placerat ut för då vill jag veta vilken farkost det var, när den sköts upp och hur farkosten placerade ut speglarna.

Lyckas ni inte med att få med allt i förklaringen anser jag den farkosten vara ett UFO.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 12 män på månen
#16


See User information
är det detta program du menar? inte så värst imponerande tycker jag.

discovery channel

näe..tydligen inte..jag får leta vidare.

Posted on: 2006/9/8 21:23
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: 12 män på månen
#17
Quote:

molgan wrote:
är det detta program du menar? inte så värst imponerande tycker jag.

discovery channel

näe..tydligen inte..jag får leta vidare.


Helt riktigt det var inte det programmet.

Det var enkom gjort för att gå emot de som inte trodde på månlandningarna så de fick presentera sina synpunkter och sedan visa Discovery varför de hade fel och presenterade sedan resultaten för de tvivlande igen. Mot slutet av programmet var de som inte trodde på månlandningen lite generade över motbevisen de fick presenterat för sig.

Motbevisen utgjordes av flera försök där man dels visade varför bilderna från månen såg ut som de gjorde och dessutom varför vissa bilder var omöjliga att återskapa på jorden.

T.ex. finns den en bild där ett berg är i bakgrunden som ser ut att vara ca 3-400 hundra meter bort. I själva verket är berget 2 mil bort. Man blir lurad av avståndet för månen inte har någon atmosfär.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: 12 män på månen
#18
Quote:

cicero wrote:
Jag frågar dig vad du tycker om NASAs filmsnutt som visar hur rymdresenärerna fejkar avståndet till jorden och påstår att dom är 100.000km längre bort. Hur förklarar du det.

Du menar detta?
http://video.google.com/videoplay?docid=-5184557664134487848

Hade man varit i en låg omloppsbana och filmat genom fönstret, så hade man inte haft det konstanta utseendet på jorden som man ser på filmen, samma molnformationer osv.
Då hade utseendet förändrats hela tiden eftersom man då hade färdats över jordytan med hög hastighet.

Ang fönstret så var det bara ett inre fönster som var runt, det yttre fönstret var inte runt, utan fyrkantigt, och kan då inte skapa den effekt som filmen hävdar.

Och man filmade inte överhuvudtaget från det fönster som var runt på insidan, utan från ett fönster som var fyrkantigt på insidan.

Att det blir så ljust sedan beror på att man öppnade bländaren för att få in mer ljus i kameran, vilket gjorde att fönstren såg väldigt ljusa ut.

Quote:
But he omits to show the viewer the shot a few seconds later when the television camera is pointed at the diametrically opposite spacecraft window which also glows with brilliant illumination. According to Sibrel's premise, this proves the "nearby Earth" is simultaneously in two completely opposite directions outside the spacecraft. (What it proves, of course, is that the bright illumination is caused by something other than the nearby Earth.) (Conclusion.)


Det hela gås igenom här:
http://www.clavius.org/bibfunny8.html

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 12 män på månen
#19


See User information
Zink!
Vi pratar om månlandningen 1969.
När sattes speglarna upp?

Posted on: 2006/9/9 7:05
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 12 män på månen
#20


See User information
ZPZ!

Varför filmar man genom det runda fönstret, som man ser är runt på karmen, från avstånd så att jorden ser avlägsen ut om man kan ta kameran fram till rutan och se den i sin helhet?

Varför skärmar man av kanten så att det skall se ut som om solen kastar en skugga på ena sidan jorden när man kan filma jorden direkt genom rutan.

Vad är det som säger att man inte färdas parallellt 'med' jordens rotation i syfte att inte glida runt över andras territorier och bli avslöjad.

Varför påstå att man är 130.000km från jorden när man uppenbart inte är det.

Har du någon bild på dom fyrkantiga yttre fönstrena?

Posted on: 2006/9/9 7:28
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: 12 män på månen
#21


See User information
Quote:

cicero wrote:
Du undviker med andra ord 'bevis' som inte går att undanförklara (länken som du ännu inte tittat på). Det är ju liiiiiiite fegt av dig, får jag väl säga.

Du kan inte diktera villkoren för en debatt. Du lägger ett uppenbart vinklat inlägg och hävdar att du har bevis för att konspirationsteorier är falska.

Jag frågar dig vad du tycker om NASAs filmsnutt som visar hur rymdresenärerna fejkar avståndet till jorden och påstår att dom är 100.000km längre bort. Hur förklarar du det.

Att Buzz Aldrin inte tål att bli kallad lögnare inför kameran har inget med NASAs egna klipp att göra.

Kom igen nu Nogger. visa att du är man och kan ta kritik.
Svara på vilket sätt du bevisat att man landade på månen 1969.
Svara på vad du tycker om klippet som visar hur man fejkade avståndet till jorden.
Förklara för mig varför man var tvången att fejka avståndet om man ändå borde befinna sig 130.000 km från Jorden.

Nu skall jag ta en bärs på Järntorget med min fru medans du knåpar ihop en undanflykt till. Ett tip svara på en annan fråga och hävda att det är jag som har bevisbördan. Jag har ännu inte påstått något utan bara bett dig kommentera ett bevis och styrka på vilket sätt dina påståenden om foto bevisar att man landade på månen.


Fröken Cecilia.

Du får inga kommentarer på en film som är en lögn, det går inte att säga mer om den idioten till producent som gjort den.

Kan DU bevisa detta utan att länka till något, säga något med egna ord som BEVISAR ditt påstående? Trodde inte det heller.

Så bevisabördan ligger på dig, jag har sagt att filmen inte tillför något och du skall leta på något som styrker din tro, att sitta och redovisa andras tro är ingen bedrift.

Buzz Aldrin har bevis på att han inte är en lögnare. Har du det?

Skärpning för sjutton.

Posted on: 2006/9/9 9:11
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: 12 män på månen
#22
Hahaha...inte fan har människan varit på månen!! Hur kan man tror det fortfarande, 2006? Det finns hur mycket bevis som helst för att det hela var en bluff - av gigantiska mått.

En dokumentärfilm som är bra att börja med är "What happened on the moon"...

Frid


Edited by Psilocyber on 2006/9/9 9:59:17
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: 12 män på månen
#23
Nogi skrevQuote:
Eftersom månlandningarna är bevisade och vederlagda i domstol så är det en efterkonstruktion som vissa försöker lägga fram.


Herregud, hur är det fatt? Tror du att bara för att en sketen domstol sagt att månlandningarna har ägt rum, så är det sant?

Trodde du var lite smartare än så faktiskt,...

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: 12 män på månen
#24
Nogi skrevQuote:
Fast brännvid och färdigställda filmkasetter var lösningen och motor driven Hasselblad.


Men herregud, titta på dokumentären what happened on the moon (till att börja med), sedan kan vi börja snacka...

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
(1) 2 3 »
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
36 user(s) are online (36 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 36

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS