vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To Post

« 1 (2) 3 »


Re: Bevis att Maritmie Jurisdiction gäller i Svenska rätter!!
#25


See User information
Quote:

zpz2 skrev:
Inget svar från Steffo, vad synd...
Vi kanske kan anknyta till ett aktuellt fall här.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article1162726.ab

Är det lagligt att anlita svart arbetskraft om man inte skriver sitt namn med versaler?

I artikeln refererar de skattebrottslagen:
Quote:
Skattebrottslagens andra paragraf säger att skattebrott innefattar:

Att undanhålla en uppgift för att komma undan skattebetalning.

Att på annat sätt än muntligt lämna en oriktig uppgift.

Att ge upphov till att personen själv eller annan felaktigt återbetalas skatt.

Straffet för skattebrott är högst två års fängelse och högst sex år för grovt skattebrott.

Är brottet ringa betecknas det som skatteförseelse. Då är straffet böter.

Gränsen mellan skattebrott och skatteförseelse går vid tre fjärdedelar av ett basbelopp (36 600 kronor 2003) i undandragen skatt.


Är det din uppfattning att denna lag inte är giltig eftersom att det är Maritime Law som gäller?

Ja jag anser det. om man inte lämnar en uppgift, dvs inte skriver kontrakt med skattemyndigheten under Maritime Law, då gäller inte skattebrott över huvud taget, skall man fällas på skattebrott, måste man TAXERA, dvs skriva under en deklaration, (detta dokument är ett MARITIME LAW CONTRACT) alla uppgörelser som innehåller pengar är MARITIME LAW, över hela planeten. Alltså, inget KONTRAKT ingen LAG

själv har jag inte deklarerat under 10 år nu, så jag vet vad jag snackar om, dom kan inte fälla dig för skattebrott, om dom har sköntaxerat dig pga av utebliven deklaration, eftersom dom har skrivit den själv.

Om du så mycket som skriver under vilken siffra som helst, kan du ge dig fan på att du får kvarskatt, detta kan man utnyttja om man jobbar mycket svart, torskar man aldrig på det, kan dom aldrig ge en en sköntaxering, och man kan lugnt jobba vidare, och efter fem år förfaller de sköntaxerade skatteskulderna, brukar bli påslag på ca 7000 per år för min del, på detta sätt tjänade jag för många år sedan över 600 00kr utan att myndigheten kunde göra ett smack, fast dom visste.
Så kom inte och snacka med mig NEWBIE

men erkänn att du gillar skattemyndigheten, jag tror du vill jobba där, kolla in deras NWO logo så du fattar vilka som styr där
Resized Image

Själv pissar jag på sånt, du kan se min avatar

Posted on: 2007/11/4 14:32
Kreti och pleti är en i vardagligt bruk föraktlig beteckning för allehanda löst folk, den breda allmänheten, vem som helst, eller som det står i Nordisk Familjebok: ”personer utan börd, bildning eller samhällsställning.”
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Bevis att Maritmie Jurisdiction gäller i Svenska rätter!!
#26


See User information
Tjabba. Jag har fått en nysmak för det här ämnet maritme/common law och all information jag stött på verkar gälla US/UK.

Men enligt "common law" alltså inte maritime/admiralty så existerar inte ett brott sålänge det inte finns ett skadat parti, alltså "injured party".

Det här låter ju som en utmärkt frihet att utnyttja så jag hoppas nån kan hjälpa mig med att studera detta, jag har en massor av information om detta från Jordan Maxwell X-files (finns att köpa på hans sida eller ladda ner gratis, men han förtjänar en liten slant tycker jag) men inget som gäller sverige, eller dess motsvarighet till Common Law.

Vad gäller om man inte står under internationell sjörätt i Sverige? Kan det vara naturrrätt?

Hoppas på upplysande svar, Steffo verkar kunna mycket, och inget trollande tack.


Posted on: 2011/7/12 1:52
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Bevis att Maritmie Jurisdiction gäller i Svenska rätter!!
#27


See User information
STORA bokstäver har en specefik betydelse, därför behöver det ingen lag, det är redan en skillnad, varför skulle annars namnet skrivas på ett vis i ett sammanhang, och på ett annat vis i annat.

Gravestenar har ofta stora bokstäver, vilket betyder att företaget nu är likviderat, därav lik, eller som i US, Corps, som i Corporation. Skall det bli rätt när barnet förs så ger man följande information till Skatteverket.

Den xx-xx-2001 födde jag min avkomma i egenskap av fri männsika. Jag modern och fadern till denna avkomma är också fria människor, i kött och blod. Vi lyssnar inte på tilltal som har någon annan mening/betydelse än i egenskap som fria människor i kött och blod.

Vår avkomman heter Pelle/Jonas/Gudrun etc, och tillhör vår familj (även kallat efternamn) Petterson som ett ex, den fiktiva personen med ett nummer tilldelat (bolagsnummer) får kallas vad som helst, dock inte något som kan förväxlas med den fria människan/avkomman vi nu skapat under 9 månader, vi nöjer oss med ett bolagsnummer, men då måste också föklaringen finnas med, denna person (detta bolag) ägs av, avkomman skapare tills vidare, tills avkomman har åkt med solen ca: 18 varv, eller när denne vill, eller som nämns i FN:ns allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, i ingressen, varje människa är utrustad med sunt förnuft, vilket vi tar ansvar för då det är vi som har det yttersta ansvaret, också enligt vår medfödda rätt som fria.

Vidare så får denne person EJ registreras i annat register utan vårt skriftliga medgivande, signerat i blått bläck.

Skall annat ske så måste ni påvisa att så måste göras enligt lag som rör mig eller min fru eller vår avkomma, då vi står utanför den ekonomiska sammanslutningen, också, det skall vara en skriven lag som vi accepterat och inte en författningssamling / ( Förutfattad (mening) etc. yada yada yada ...

Har ni något att invända angående detta så går det bra att kontakta oss på följande vistelseort, bla bla bla, dock endast genom att skicka ett frankerat ( Frank = ärlig ) brev till oss, vi godkänner ej ett förbetalt porto, ( ordet förbetalt finns inte ), porto = port = hamn.

Kuvertet skall ha ett FRImärke på, och det skall vara Postat ( Post/vaktpost ) med nationell postservice kopplad/godkänd/medlem i/till UPU.

Skrivelsen skall vidare vara signerad i blått bläck av behörig konrakterad tjänsteman, vi behöver också orginalet.

Om vi inte har fått någon srivelse inom 21 dagar så uppfattar vi det som att vi är överens. Om annat skulle ske utan vårt skriftliga medgivande så debiterar vi detta som tjänstefel, kontraktsbrott och olaga handel a 100 000 SEK per tillfälle och dag.

med vänliga hälsningar
allmännt kallad Bosse


Dock så krävs följande, att inte leka person, att inte bete sig som om man skulle ha makt över någon annan, att inte tro att man är bättre än andra, skada någon, skada något eller bryta kontrakt etc.

Man är dock agent för, agent betyder - sätta i rullning, personen man äger kan då avlutsningsvis inte göra något utan att någon sätter denne i rullning, därav egenmäktigt förfarande om någon gör så utan skriftligt godkännande.

osv...

PS, Svaret på det som är någolunda sant finns där ute,, i metaforer, i gamla texter mm, religionsböcker etc, skulle det stå rakt o slätt, du lurar dig själv på så här vis så skulle det vara för enkelt, och du skulle inte bevisa att du är medveten om spelet/teatern/pjäsen

[PERSON 1.a]
a) i uttr. handlande person, i ett skådespel förekommande människa (l. annan varelse)- äv. bildl. (jfr c). Skådespel, i hvilka hoffolk eller ock understundom studenter voro de handlande personerna. DAHLGREN Theatr. 1 (1866). En dag fick jag nere vid sjön bevittna någonting mycket underligt, och den handlande personen var en hund. JENSEN Hudson FjärrL 96 (1925).
[PERSON 1.b]
b) (†) i uttr. ngns person (jfr 4). α) i eg. anv., ifråga om skådespel: rollen ss. ngn o. d. Såsom det .. skeer i Comoedierna hoos osz; hwarest, han som hennes (dvs. Disas) person (dvs. roll) bekläder, .. med det ena Benet sitter öfwer en lefwande Bock. RUDBECK Atl. 2: 498 (1689).

OSV...

Vad det gäller sant, "the truth shall set you free", för det första betyder fri följande,

[FRI 1]
1) icke träl l. livegen
[FRI 2]
2) adlig, ädel.
[FRI 3]
3) som anstår en fri man; härunder: fri konst, fritt yrke.
[FRI 4]
4) oberoende i nationellt avs.; härunder: fri stad (a), fri sjö (b).
[FRI 5]
5) som icke lyder under l. tillhör staten l. ngn officiell institution l. korporation o. d.; härunder: fri kyrka, fri mäklare, fri marknad, ävensom fri kår o. d. (a), fri handtvärkare (fri på sin konst) (b), fri arbetare (c, d).
[FRI 6]
6) som icke är utsatt för tvång o. godtycke från de styrandes sida; äv. överfört; härunder bet.: republikansk (b). B) oberoende i sitt enskilda handlande o. d.
[FRI 7]
7) som i sitt handlande icke behöver låta bestämma sig av ngn annan; äv. om handling o. d.; härunder: fri vilja samt stå i ngns fria skön o. d. (b α), fri uppsats, fritt uppsatsämne (b γ).

För det andra så, vad är du, person/medborgare/samhällsmedlem, eller människa. Du kan aggera som medborgare, leka att man är det, men du är det inte, du är det du är. Vem är Du, jag är jag.

Vad är det mer för saker som egentligen är sant? Klura på det som attan!

Du reser till en stad, så har Du en advokat stående i gathörnet, Du reser till nästa stad, där står det också en advokat, nej, bara i spelet, i verkligheten står där en människa, ett annat jag, därav, You are me, I am another you etc.

Leker man spelet så blir advokaten vampyren, Han är död, snabb som attan, hinner före till varje stad, han äger dina val om Du tror på honom, han shapeshiftar också, ena stunden sätts han i rullnng av en, i andra stunden av en annan, ett annat jag.

Hmm, han kan inte vara i dagsljus ( Sanning = Ljus ), då förgörs han, om advokaten talar ren o skär sanning så försvinner advokaten.

Det enda som dödar en advokat/vampyr är en träpåle i hjärtat, trä=liv sten=död, se Stonehenge och Woodnhenge och dess egentliga betydelse.

Då dör advokaten, men inte människan... När mästarvampyren dödas så förvandlas alla vampyrer till människor, vilket vill säga, deras mästare dör, inga fler orders eller någon mer rädsla...

Metaforer till tusen

Posted on: 2011/7/12 3:44

Edited by iwarrior on 2011/7/12 3:59:33
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Bevis att Maritmie Jurisdiction gäller i Svenska rätter!!
#28


See User information
Infon om registrering är bara ett förslag och bör Ej användas/kopieras eller liknande i Ditt/Ert fall, varje fall är unikt och behöver tänkas över noga.

Det som är viktigt är att man inte registrerar ett barn, bara en person som tillhör barnet etc...

Må sig så gott

Posted on: 2011/7/12 10:55
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Bevis att Maritmie Jurisdiction gäller i Svenska rätter!!
#29


See User information
Det här var ju väldigt intressant men jag hade funderat till exempel om jag skulle köra för fort, vilket enligt min research inte är ett egentligt brott under "common law" eftersom den första regeln av common law lyder: "för ett brott att existera så måste det finnas ett skadat parti (på engelska "injured party").

Men polisen kommer att haffa dig ändå baserat på deras "presumption" att du har signerat ett kontrakt med Maritime Admiralty, och väl i rättesalen kan du utmana detta "antagande", tvinga dom att leta fram födelse-bevis och så vidare för att bevisa detta och när dom gjort det ska du antagligen kunna skilja dig från denna fiktiva person dom presenterat dig med.

Tror ni man kan göra detta i Sverige?

Tänk alla fantastiska friheter du hade kunnat utöva med gott samvete, eftersom du inte skadar någon osv, för att du visste att när du väl är i rättesalen så kan dom inte fälla dig.

Självklart, det kommer säkert inte vara roligt att stå ut med deras skrämsel taktik men jag det är ju bra att veta att man kommer undan med det som den korkade svenska lagen tycker är brott, till exempel något helt ofarligt som att röka en spliff. =)

Väldigt tacksam för svar, tack iWarrior!

Posted on: 2011/7/12 14:27
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Bevis att Maritmie Jurisdiction gäller i Svenska rätter!!
#30


See User information
Jag tror det är ganska kört för oss som bor i Sveriges Rike (rike = ett landområde där en suverän härskare utövar sin makt).

Ska man som jag ville göra, tända en spliff mitt på gatan, så kommer du hamna under Brottsbalken som säger att brott är "1 § Brott är en gärning som är beskriven i denna balk eller i annan lag eller författning och för vilken straff som sägs nedan är föreskrivet. Lag (1994:458)."

Alltså så länge vi har kuken Carl den 16:e, eller en monarki så verkar det kört för oss som vill hävda Common Law, vilket Wikipedia endast finns i Anglo-Saxiska länder... bara gilla läget...

VI BEHÖVER EN NY KONSTITUTION! Eller vad sägs som att vi skapar en egen nation? Behöver inte vara jättestor, och det är inte så att Sverige har värsta armén med hjärndöda zombies nuförtiden? =P

Är det är olagligt som jag talar om nu? Isåfall är det bara prat, tänker inte starta en egen nation i sveriges gränser... Phew! Dogded a bullet! =)

Posted on: 2011/7/12 15:12
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Bevis att Maritmie Jurisdiction gäller i Svenska rätter!!
#31


See User information
När du frågar dom som tvingar dig följa lagen varför enligt vems lag så säger dom Svea rike. Den rike ja men knappast svea. Sen vem är det som säger att Svea rikes folk ger din lag bemyndigande? Då svarar dom åklagaren agerar enligt folkets vilja = Vilket heller inte är sant. Men vad om deras lag inte är min lag. Vad om deras lag inte är min gud. Vad om deras lag inte är min mor eller far. Vem behöver en boskapslag när man har sunt förnuft?
Vem behöver betala skatt för bilvägarna när man inte får ta körkort eller inte kan ta körkort för att det kostar för mycket.Därav kör folk olovligt och sitter i fängelse.
Så inte nog med att du ska betala skatten för vägen fastän du inte använder den utan du måste ochså betala för att få sitta i fordonet du betalat för och köra på vägarna du betalat för. lol Säg mig är det sjukt eller sjukt.Vem är det som säger att du måste ha rätt till vad du själv betalar för. Ja just det Svea Den Rike Fashistens Lag.

Posted on: 2011/7/12 15:54
Resized Image
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Bevis att Maritmie Jurisdiction gäller i Svenska rätter!!
#32


See User information
Som medveten och ansvarsfull människa så bör man ta hänsyn, dom flesta räknar med att alla som reser på vägarna följer dom lagar dom är vana vid att följa, eller se att andra följer.

Skulle det dock vara så att man behöver föra fram sitt reseverktyg fortare än vanligt så har man rätten att göra så, om orsaken är moralisk och etisk, precis såsom ambulansen har rätt att köra fort vid vissa tillfällen. Det finns inget skrivet angående detta, men mitt sunda förnuft säger mig att inte ställa till med mer problem än jag behöver, om ens några problem alls. Jag tänker på dom som är lite osäkra bakom ratten, dom kan bli rädda och på så vis kan man skapa nåt som egentligen inte borde hända.

Vad det gäller Sverige så är det en sammanslutning, och gränsen för denna är en handelsgräns. Området inom den angivna handelsgränsen tillhör egentligen planeten/naturen/jorden/alla, som vi får låna/ta ansvar för, ta del av en väldigt kort stund jämfört med mycket annat. Det är min uppfattning.

Beroende på vad man tillhör så medföljer regler, lagen är egentligen rätten, är man människa så är det rättigheterna som är lagen, igentligen är den det för alla i alla lägen, men det är så få som vet om det, ens bryr sig. Dock ingenting negativt med det, det snackas mer och mer om rättigheter här o där, coolt.

Avslutningsvis, istället för nation så kan man starta en tribe... Oreggad sådan!

Må sig så gott

Posted on: 2011/7/12 19:07
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Bevis att Maritmie Jurisdiction gäller i Svenska rätter!!
#33


See User information
Så vi är alla överens om att det inte går att hävda nåt sorts common law-argument i Sverige som det gör i USA/UK(eller Kanada, Australien, Nya Zeeland)?

Jag läste genom era inlägg men förstod inte vad ni menade riktigt... Visst är vi fucked här i Sverige, och om man vill ha riktig frihet, i några år till så gör man bäst i att flytta till något av ovanstående länder och hävdar Common Law?

Jag förstår att det verkar tjatigt som jag håller på men jag känner att jag måste ha svar

Whaddya say, boys?

Posted on: 2011/7/12 22:08
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Bevis att Maritmie Jurisdiction gäller i Svenska rätter!!
#34


See User information
Disinfo-agent!

Jodå... David Icke är gammal Disinfoagent, Mi5-agent sedan många år. Hu, Alex Jones ska vi inte tala om....
Alan Watt är också en, har det sagts och Jordan Maxwell, åh, givetvis...

Precis som när man talar om Cancer vs. Cancerforskning eller Datorvirus vs. virusprogram gäller samma gyllene princip.

Den som skanderar om att de och de personerna är disinfoagenter måste således själv vara en...

...disinfo-agent!!!

Så, hur gick det till, om man får fråga?

Fick du ett telefonsamtal av en kvinna med hes röst som frågade dig om du ville ha ett bra jobb, hjälpa till med rikets säkerhet? Få de och de samhälleliga förmånerna?

Eller har du alltid suttit där i "aphuset"??

Zpz2 är ingen disinfo-agent emellertid. Han har en ideologi. Han kallar sig skeptiker precis som alla de andra i den rörelsen men gapar och sväljer lydigt allt som etablissemanget matar oss med. Utan en spänn i betalning från någon.

Om zpz2 inte tror på detta med Freeman, alldeles utmärkt. saker och ting är i sin fulla ordning.

Ni andra: Tack för dokumentationen, den läggs till samlingarna.

Posted on: 2011/7/13 9:06
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Bevis att Maritmie Jurisdiction gäller i Svenska rätter!!
#35


See User information
Om vi skall börja med självaste Konungen bland info eller disinfo-agenter kan vi knappast undgå att nämna Julian Assange! Han fick för övrigt nyligen den finaste medaljen man kan få i Australien för att främja de mänskliga rättigheterna och är nu tydligen en mycket accepterad man i sitt hemland...

Julian Assange har för övrigt också uttalat att internet är själva lyckoriket för en spion!

Uppgiftsinsamlande och registrering som tidigare krävde solglasögon i allt väder, långa skinnrockar och svarta hattar och bilar med tonade rutor och en förmögenhet i flygbiljetter och mutor kan nu klaras med en liten promenad med pekfingrarna...

Och inte behöver spionen sitta uppe på vinden och ticka med en hemlig telegraf heller!

Härliga tider, Gyllene tider. Nu vet alla att vi vet att dom vet att vi vet!!!!!

Och mest fantastiskt av allt:

ALLT ÄR GRATIS!!!!!

Posted on: 2011/7/13 10:20
"Använd skallen, Nollan! Om inte vi kan se dom, hur fan skall dom kunna se oss???" (Knasen, 1967)
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Bevis att Maritmie Jurisdiction gäller i Svenska rätter!!
#36


See User information
.lol..Jag håller med dig..
Jag för min del har låååångt lämnat och ens försöka söka
info på Svenska sidor.. futtigt resultat..vilket troligen
är denna sovande lands long period för byråkraters möjlighet att undanröja alla "kompromettande" förklaringar , lämnandes
bara "tvättade" intetsägende hänvisnigar..lol..

Driver en long "Thread" on Pravda.ru/ :
http://engforum.pravda.ru/index.php?/forum/3-main-forum/

med samma innehåll och Topic : 'The Story of Your Enslavement' , vilket
till o med 3 dagar sen var "Sticky"(not floating)..lätt
att finnas...
men efter forum "polluters" by paid Ame/Jew..trash, fick en av Mods koppla from den Statiska stället till att float som all andra "threads" av "revenge" till annat post vilket visade hur Hitler var Finansierad from NewYork/London Jewish Dominated Banksters (Rotschild)..

Din Link till Doc ..Öppnas Ej ??

Quote:
Not Found The requested URL /This%20Sovereign%20Civilian%27s%20Handbook.doc was not found on this server.

Posted on: 2011/7/13 13:56
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Bevis att Maritmie Jurisdiction gäller i Svenska rätter!!
#37


See User information
..som sagt din link öppnas inte..

men hittade på Bitcoins Forum : http://forum.bitcoin.org/index.php?topic=3138.0

Quote:
Well, we all make mistakes. Believe me, you are forgiven, Just as long as you didn't hurt or ruin anybody's life as a result of your mistaken beliefs. Let’s start at the beginning.
Quote
Download Free PDF Book: The Global Sovereign Handbook click -> http://tinyurl.com/4pbekjb

Posted on: 2011/7/13 14:13
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Bevis att Maritmie Jurisdiction gäller i Svenska rätter!!
#38


See User information
..lol..här har vi en "hårdnackad" sceptic..lolol..
Quote:
Min ståndpunkt är att i Sverige gäller svensk lag och svenska domstolar dömer efter de lagrum i svensk lag som är aktuellt i respektive rättsfall. De dömer inte efter någon internationell Maritime Law.


..Steffo har räät just go Google..lol..

sedan 1933..när alla 'West-Länder' gick i "Konkurs" och kom Överens om att Betala till Internationella Bankster (Rothschild)
Statskulden('cumulativ') med den förrädliga påhitt 'Taxation'
på Framtida Inkomst under hela Människans Levnad (from Birth to Tomb)..varit Riksgäldskontorets främsta sysselsättning..lol

Maritim Law (Admiralty) gäller enligt Engelsk Modell överallt
det Idgas Handel baserad på CONtract ..lol..Svensk Lag är just
modifierad Engelsk Lagstiftning..vilket har ej Jurisdiction Över dig om du inte Medge ( by Consent)..alt är byggt på
Contract..har du inte nån Kontrakt= No Case!!

Alla 'Courts'(domstolar)..är Commercial Entities

Posted on: 2011/7/13 15:00
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Bevis att Maritmie Jurisdiction gäller i Svenska rätter!!
#39


See User information
..lol..JuLLiann och WikiLeaks är inget annat än Dis-Info Sources..lol backed by Rothschild..& Hillary..lol..

Posted on: 2011/7/13 15:31
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Bevis att Maritmie Jurisdiction gäller i Svenska rätter!!
#40


See User information
Kan ni försöka hålla er till ämnet?

Jag komenterade fram och tillbaka med en snubbe på youtube och han sa att svensk common law heter allemansrätten.

Har läst litegrann om den och den verkar ju väldigt liberal men the search for knowledge continues...

Posted on: 2011/7/13 17:00
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Bevis att Maritmie Jurisdiction gäller i Svenska rätter!!
#41


See User information
Lol Sverige är en riktig bananrepublik.

Här finns ingen som följer lagen fastän den inte behövs.

Varken nämnndemän politiker eller andra , bara när det passar deras agendor och syften.

Riktigt kalle anka land.

Lol Folk sitter fängslade utan bevisning pga antaganden lol vilken lag pratar vi om igentligen?

Eller snarare vems lag bör nog frågan lyda.

Posted on: 2011/7/13 18:13
Resized Image
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Bevis att Maritmie Jurisdiction gäller i Svenska rätter!!
#42


See User information
Hej bröder och systrar,

kul att fler tagit tillbaka förmågan att klura på egen hand och tillsammans med likasinnade, skoj, skoj.

Har ni också händelsevis slutat läsa " nyheterna " och kolla på "TV programmering" HeHe

Common law, maritime jurisdiction mm. mm allt är fabler uppdiktade av gissa vem?

Vem kan tänkas ha glädje av att majoriteten av fåren pga rädsla för den eviga vargen köper följande påstående som publicerades för typ 1800 år sen:

Ge kejsaren det kejsaren ska ha. vilken jävla kejsare, vem har gett vem rätt att utse en sådan och vem har gett sitt uttryckliga samtycke till detta.

Precis som i nutid så hävdar vissa vilseledda individer att:
du måste göra som jag säger annars ( välj obehaglighet ) för jag har en broderad pyjamas som det står polis , eller skattmas, eller kronofogde på, ooohh kära nån då, då är det bäst att jag gör som du påstår för jag är ju så rädd för att råka ut för obehag ju, för i 100% av fallen så finns inget skriftligt, signerat underlag för detta påstående utan endast hot, hot och lite mera hot.

Och eftersom majoriteten är så vansinnigt rädda för att dessutom bli av med dessa fantastiska demokratiska förmånern som är mer eller mindre tre till antalet :
( Pension, rösträtt och "Fri sjukvård") tänk nu gärna utanför ramarna och den i vissa kretsar kända boxen.

1 Hur stor är sannolikheten att nån får nån jävla pension överhuvudtaget med start i en mycket nära framtid, den är dessutom endast till för individer som inte har ett självvalt liv ( rannsakning här är bättre än påhopp )
apråpå det så har president Obomba deklarerat att hittar man inte en viss uppgörelse före 3 Aug i år så blir det inga pensionsutbetalningar, och eftersom Sverige AB är en franchiseverksamhet till globalistpsykopaterna så kommer detta till en stad nära dig vad det lider HöHö2 Left wing , right wing , who's the brain in the middle who calls the shots ? Läs gärna det kommunistiska manifestet och dess 10 punktsprogram och se om du märker nån skillnad på vem pushat hårdast för dessa 10 punkter, sossarna eller borgarna Moahahahaaaaa

3 Vem fan vill ha sjukvård, själv med flera föredrar jag att
förebygga hälsomässiga hickups, och klickar det så finns det ett enormt antal sätt att på egen hand och 100%:igt resultat fixa även alla "obotliga" åkommor. Dessutom utan dåliga biverkningar och i de flesta fall mer eller mindre kostnadsfritt Sorry big pharma You are soon to be fucked

Tänker inte ens försöka bevisa nåt här och nu, har erfarit detta själv och behöver inte "TRO" på nåt, för intresserade så kan jag mfl. hänvisa till massiv information som endast tar nåt år på heltid att plöja igenom, den som söker skall finna heter det ju men det stod aldrig att det bara tog en pisskvart att hitta kuliga pusselbitar.

Tillbaka till det högintressanta, alla dessa som fåren tror är sk. myndigheter är i själva verket registrerade, vinstdrivande bolag och inget annat, kolla själva på allabolag. se eller Dun & Bradstreet, ballast är ändå TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN som har kontantkonfiskerat duktiga mängder låtsaspengar ur enfaldiga individers bakfickor, det är en ideell förening och ingen jävla myndighet, vad nu en myndighet kan tänkas vara.

Rikspolisstyrelsen, Skatteverket och framförallt systemets tjuvgäng Kronofogden som på sin egen hemsida skyltar med följande, vår uppgift är att driva in åt alla som förskottsbetalat avgiften, om det är en laglig fordran eller ej skiter vi i för det kan du ta med advokat efteråt, och vem dessa jobbar för inklusive dom så kallade domstolarna som också finns att hitta under registrerade bolag vet ju nästan alla numer, och detta är ett påstående som jag gärna brottas om HeHe och en sak är säker, det är inte i rättvisans och sanningens tjänst dessa ljusskygga armaninissar verkar

Det heter ju att rättvisan är blind, och det är för att även om den skulle snubbla på sanningen så skulle den inte känna igen den.

Det finns två slags sk. "mål" inom juridiken " Maritime" som fö. inte har ett piss med LAG att göra, kom ihåg att lagen, den enda, är tänkt att skydda en man, kvinna och barn, kan mao. inte skada dessa, allt annat är regler, förordningar och bolagspolicy.

Vi har blivit itutade sen födseln att vi är ett namn, person, vårdnadshavare, fordonsförare, skattebetalare,herr, fru, adressat, väljare mm mm samt mycket mera Alla dessa titlar är legala fiktioner och har inte ett smack med oss att göra , för var och en av oss inklusive dessa som vi idag betraktar som bölder i häcken typ " tjänstemän " män vet jag inte men ehuru, är antingen en man eller kvinna av kött och blod som förfogar över nåt som ingen kan ta utan medgivande och det är den fria viljan.

På ett eller annat vis har man i smyg fintat majoriteten och där är vi nu, men vindar kan ju trots HAARP och annat vända, och det sker i detta nu HeHe.

Tillbaka till de enda 2 målen "så to spik"

Civilmål: kräver ett lagligt bindande kontrakt signerat av båda parter

Kriminalmål: skall finnas en skada, en skadad part och nån som hävdar skadan, skriftligt och signerat under fullt kommersiellt ansvar med straff för mened, varken mer eller mindre.

Antingen eller, so you nice people there is a catch at the moment, så länge man åtnjuter en enda ynka förmån eller man trots att man blivit vilseledd sökt om nånting eller registrerat nånting så är man i nuläget rökt, men skam den som ger sig , det finns lösningar, så för er som kommit så pass långt att kunna ta ansvar fullt ut för alla egna handlingar och känner att nu får det vara nog med dessa dumheter och att rätt ska va rätt så står jag ännu ett tag till förfogande som bollplank och kompasskonsult typ HeHe

Har rotat i detta lääänge och som det konstaterades i ett inlägg ovan så är det sparsamt med info på det fattiga språk vi blivit påtvingade genom att välja att vistas i denna ankdamm. Intressant info fanns endast att tillgå på utrikiska som det så fint heter.

Hur som helst kram till er alla och nu när jakthundarna av det segare slaget fått vittring i näsan så kan inte ens det labbtillverkade noskvalstret sätta stopp, så ni som jobbar åt fel håll, ett tips, be om ursäkt, lär av misstaget och bli med och forma nåt fint där alla är välkomna att delta

Bla bla mm mm Att kommunicera med text är som att springa fort utan ben, Suck å stön, men det går ju bevisligen att komma framåt ändå men det tar väl lite längre tid.


Posted on: 2011/7/13 20:29
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Bevis att Maritmie Jurisdiction gäller i Svenska rätter!!
#43


See User information
Förstår inte allt av era längra inlägg är jag rädd.

http://www.google.com/search?q=master ... official&client=firefox-a

Dokumentet jag rekomenderar heter Mastering The UCC (Uniform Commercial Code).

Jag para-citerar "The first order of law is Natural Law, the only laws any government around the world can enforce is Commercial Law, which exists only to enable commerce to flow more smoothly. All governments are formed on commercial law"


"In Commerce all matters are executed under an oath. In addition to asserting all matters under oath, each statement must be verified by bookkeeping to sustain credibility to every particular statement."

SÅ JAG SOM SÖKER SOCIAL BIDRAG (passa på att skratta =) Måste skriva på ett papper varje månad där det längst ner står "Jag lovar att på heder och samvete att detta är sant, att jag inte har några ekomiska tillgångar" Mend det räcker inte med det, utan jag måste bifoga kontoutdrag för hela månaden dessutom, för att bevisa detta påstående...

Its only business... Jordan Maxwell hade rätt efter allt...

Posted on: 2011/7/19 23:55
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Bevis att Maritmie Jurisdiction gäller i Svenska rätter!!
#44


See User information
Underbar läsning.
Att sitta och läsa Steffos utläggningar gör mig glad. vad sägs om denna?

"Maritime Admiralty är den högsta lag som existerar på denna planet, det är alla andra lagar, som gäller UNDER den, detta vet alla domare om. Bara för att dom inte talar om det för DIG betyder inte det att det är så ändå. Inga advokater utbildas heller i detta, detta vet bara domarna, och dom som tillsätter dem."


Tjoho. Detta stycke innehåller allt som gör en konspiratör till en konspiratör. Steffo går ut med en hemlighet som inte ens de som upprätthåller lagen i Sverige känner till, domstolarna är helt ovetande, ingen vet något om det. Tja för utom en då. Ni gissar rätt STEFFO.

Om man skall ta den där gossen på ordet så betalar han ingen skatt, skatteverket låter han göra så med deras goda minne. jobbar svart och är en domare i en svensk domstol.

Låt mig istället säga att han är. G***n

Eller som Steffo skulle ha uttryckt det: - Nu ljuger du.


Posted on: 2011/7/20 8:34
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Bevis att Maritmie Jurisdiction gäller i Svenska rätter!!
#45


See User information
I Sverige gäller lagen om att utnyttja andra och kyssa röv för att ta sig framåt i livet eller bli framgångsrik.

Ingen annan lag gäller.

Det är satt i system och finpolerat och man gynnar folk med en psykopatisk inställning mot sin nästa så man kan fylla leden.

Tjänstemän ljuger mer än någonsin vittnar falskt och nyttjar lagen till trolöshet mot huvudman.

Allvarligt talat dom som vet och kan något om systemet följer knappast lagen, snarare så utnyttjar dom den maximalt.

Det är bara den IQ befriade delen av den rå-utnyttjade blinda medelklassen som håller sig till lagen och piskar sig själva när eliten stjäl inkomsterna staten drar in vilket drabbar vanligt folk.

Dom som ska representera lagen är just dem som bryter mot den. Och dom som ska följa lagen saknar förnuft och vara utan den.

Det är ett previlegium som kommer med jobbet snarare än ett undantag, så länge ingen ser dig och om någon ser dig fixa en kumpan som ljuger åt dig i rätten och vittna falsk och försök göra en anmälan innan du blir anmäld.För att i Sverige är det den som anmäler först som har förtur. Du kan gå ut en dag på puben och följa en stackare hem och slå ner denna och råna denna och sedan anmäla denna, bara du hinner först och anmäla så har du 50% av domen i fickan. Sånt känner tjänstemän till så när dom begår fel anmäler dom dig direkt istället för sig själva.

Bara ta poliser som ett praktexempel eller läkare eller socionomer osv osv osv.

Att det är ett previlegium ser man tydligt när det bör vara extra kännbart att begå brott exempelvis som polis men istället blir man friad.

Enligt mina upplevelser så är det en bara en teater och en cirkus.

Och dom gör det öppet ochså.

Lol Sen förväntar dom sig att människor ska respektera lagen när dom skickar ut raka motsatsen till signaler.

Men komigen vad är höjden av dumhet och självförnekande.

Vaddå accepterar folk verkligen att ingen är lika inför lagen?

Varför ska jag behöva följa en sketen lag som andra har förtur inför?
Glömm det jag har mitt sunda förnuft och behöver ingen stofil som pekar finger åt mig.


Snyggve.

Posted on: 2011/7/20 11:19
Resized Image
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Bevis att Maritmie Jurisdiction gäller i Svenska rätter!!
#46


See User information
Shen. Din asocialitet är bedrövlig. Vad har du i bagaget egentligen. Rättshaverist?

Lite lustigt att du i inlägg efter inlägg se dig och ditt tyckande som den enda sanningen och allt runtomkring som ett hot mot dig som person.

Någonstans går gränsen för vad som är sjukligt, tycker du att du närmar dig den eller hur uppfattar du det?

Posted on: 2011/7/20 13:07
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Bevis att Maritmie Jurisdiction gäller i Svenska rätter!!
#47


See User information
Rättshaverist?

Vad är det som säger att jag saknar sunt förnuft och är beroende av lagen??

Allt runtomkring mig är inte ett hot vad kan hota mig när jag redan vet vad rätt är? Det finns vakna individer än. Dessutom så följer jag hjärtat.Dock känner jag mig inte bekväm och leva i en lögn och accepterar den inte men o andra sidan så är livet kort och jag gör vad jag vet är rätt baserat på mina upplevelser + att allt förändras och rör sig hela tiden.

Att må bra i dagens samhälle är att leva i förnekelse mer eller mindre eller så är man relativt okunnig inför hur det verkligen ser ut.

Jag är neutral jag lägger inte ner känslor på vad som är rätt eller fel för mig är livet bara ett kort övergående prov.


Posted on: 2011/7/20 13:13
Resized Image
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Bevis att Maritmie Jurisdiction gäller i Svenska rätter!!
#48


See User information

Vad du är jobbig.
Du spottar ur dig plattityder och svarar inte på frågor. Du tar heller inget ansvar över vad du säger.

Jag anser inte det är någon ide att föra något samtal med dig.

Adjö Shen och lycka till i dimmorna.

Posted on: 2011/7/20 17:06
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
« 1 (2) 3 »
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
38 user(s) are online (38 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 38

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS