vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To PostEvolutionen
#1


See User information
Atomer gick ihop till molekyler.
Molekyler gick ihop till en cell.
Encelliga organismer valde att förenas med andra encelliga organismer för att bli flercelliga organismer.
Flercelliga organismer valde att förenas med andra flercelliga organismer för att bilda familjer.
Familjer valde att förenas med andra familjer för att bilda stammar.
Stammar gick ihop och valde bli länder.

Vad tror ni nästa steg är ?

Posted on: 2008/10/13 14:35
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Evolutionen
#2
Stämmer ens evolutionsteorin? Den är skapad av Darwin-släktet vilket är en del av eliten, av den historia jag har läst. Anledningen till ateismen är att göra så folk ser ned på varandra och inte respekterar varandra.

Om man skall prata om nationer så vad jag kan se så splittras dom medvetet just nu för att skapa storstater. Ett steg i detta är att göra så folk inte känner sig hemma i länderna de är uppvuxna i.

Personligen anser jag att man borde bevara kulturerna. Att hjälpa varandra istället för att låta eliten köra sina krig vilket endast dom vill ha, och massorna de har hjärntvättat. Ekonomiska systemet, globala företagen, globala lagar, globala skatter är deras verktyg för att få makten. När de får mer makt vill de ha mer. De skiter totalt i folket och bevarande av liv, kultur och miljö. De kör på med atombomberna, skitar ned naturen och mycket annat. Om de styrande brydde sig om mänskligheten så hade världen sett mycket bättre ut.

Dagens egoistiska/giriga samhällsuppbyggnad som idag finns är något som inte går i längden. Man ser hur folk inte bryr sig om varandra och samhällerna vittrar så sakta sönder.

Personligen skulle jag inte bli förvånad om 2012 skulle ha något med helvetet som sker nu. Om 2012 är påhittat av den destruktiva styrande eliten vet jag ej. Man kan hoppas att det man ser och läser om att folk inom eliten börjar motarbeta eller andra hemliga organisationer börjar motarbeta dom. Kommer de lyckas? Tror jag inte, men de kommer nog ställa till med en hel del skit innan dess.

När det gäller denna evolution du skriver så stöter man på lite olika versioner. Vissa tror skarpt på ap-teorin vilket tydligen totalsågas inom vetenskapen som är lite öppen till kvantfysiken, tanke kan påverka vatten/slumpgeneratorer/meditation kan påverka brottslighet.

Det är kanske mycket möjligt att vi nu går på en evolutionsvandring vilket kommer så över till något annat runt 21 december 2012.

Ian Zel Lungold (http://www.mayanmajix.com) säger en blandning av evolutionsteorin och andligt via Maya-kalendertolkning.

Några säger att vi kommer från en annan planet och den Ariska variationen av männskligheten tidigare levt på Mars (Pyramiderna, ansiktet).

Vissa säger att vi är genetiskt modifierade av utomjordingar.

Har själv ingen aning men ap-teorin har en del motstånd inom områden än den officiella via skolan och media, vilket innehåller felaktiga uppgifter.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Evolutionen
#3


See User information
Ja.... nej precis, darwins evolutionsteori skulle jag inte gärna hänga i julgranen..

Posted on: 2008/10/13 18:07
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Evolutionen
#4


See User information
Det här har jag funderat på en del, den senaste tiden.

Jag tänkte att det vore bäst om man tog en vetenskaplig metod, för att fundera på sånt här.

Tänk dig Einstein när han observerade världen. Han gjorde detta genom att tänka sig en scen där händelser utspelades. Han kunde ändra tidens gång om han ville, eller ändra andra saker om det vore lämpligare.

Han insåg att ljuset, precis som ljudet, är en våg, och därför har en konstant hastighet. Precis som när en ambulans åker förbi, så hör vi höga frekvenser när den åker mot oss, och lägre frekvenser när den åker bort från oss. Detta kallas doppler effekten, och är ett resultat av att ljudet alltid åker med samma hastighet mot oss, oavsett källan till ljudets egna hastighet. Skillnaden i rörelseenergi, manifesteras för oss som skillnader i hur ljudet låter, snarare än hur fort vågen åker förbi oss. Skillnaden i en ljuskällas hastighet, upplever vi som förändringar i färgen på ljuset.

Det var så vi lyckades bevisa att ljusets hastighet alltid är densamma (med alla makalösa effekter som tidsdilataion, längkontraktion och annat underligt det medför).

Nå, för att kolla på evolutionen, så måste vi titta på vad evolutionen påverkar. Detta är ju obesvatören själv.

Vi gör alltså likadant som Eintstein, men placerar honom på scenen istället för någon händelse.

För att Einstein ska veta var något på scenen är, så behöver han veta hur långt fram eller bakåt från honom det är, samt hur mycket till höger/vänster, samt hur högt ovanför golvet det är.

Vi kallar dessa värden för A, B och C.
För att denotera origo, eller där Einstein är, använder vi A^0, B^0 och C^0. Dvs origo utan några dimensioner eller riktningar.

Utan våra sinnen, skulle vi alla uppfatta världen på det viset. Som utan riktningar, och det fungerar rätt bra för encelliga organismer osv.
En cell är alltså en livsform i den första dimensionen.

Cellen utvecklas, klumpar ihop sig, och får rudimentära sinnen, samt enklare extremiteter som den kunde använda för att känna av sin omgivning samt förflytta sig genom den. För denna cellen finns dock bara två lägen. Framåt mot mat, eller bort från fara.

Vi ser en evolution till A^1, B^1 och C^1, eller till den andra dimensionen.

Här uppstår ju också behovet av att känna igen mat och fara, så att den har någon nytta av sina sinnen och extremiteter, och vi börjar ana behovet av en hjärna. Man kommer långt på ren instinkt, eller händelse-reaktion, men för det mer avancerade signal-svar förhållandet krävs något som känner igen signalen.

Allteftersom cellerna utvecklades till större enheter (större "origo") blev de bättre på att navigera och läsa av rymden. De första landvarelserna var så pass avancerade att de kunde välja mer av vad de uppfattade. De började ta beslut som, ska jag gå åt det hållet, till mitt matförråd, eller ska jag gå åt det hållet där det finns löpande honor. Evolutionen tar oss till A^2, B^2 och C^2, och Einstein befinner sig plötsligt i den tredje dimensionen. Hans hjärna har också utvecklats betydligt, och han känner igen fler signaler (och kan svara på dem) än vad våra instinkter kan. Han börjar lära sig.

Det är i den dimensionen vi människor befinner oss, men många av oss är fortfarande kvar i det tvådimensionella världen. De ser världen som en karta, där stora vattenfall finns vid kanterna, och den tredje dimensionen ser de som något heligt. Uppåt finns en (eller flera, beroende på religion) ny tvådimensionell karta över himlen, och under oss fanns en karta som är helvetet.

Detta skapar en konflikt i oss, för vi vet, att oavsett hur långt uppåt vi åker, så kommer vi inte till himlen.

Så evolution fortsätter, som du ser. Men den är inte begränsad till våra fysiska kroppar, utan även till vår insida.

Vi redan nått en lagom utveckling på våra kroppar, men våra insidor behöver fortsätta utvecklas. Vi behöver finna nya riktningar att ta. Uppfattar vi tiden, eller förändringen i ett system, på samma sätt som den tvådimensionella människan uppfattade den tredje dimensionen (eller himmel och helvete)?

Förstår vi vad energi är? Einstein sa att energi är samma sak som massa, men hur förhåller sig mitt nötande på löpbandet till varandet i en atom? Är det helt enkelt ett spinn? Är mitt springade energi i en utåtriktad vågrörelse, medans en atom är en inåtriktad vågrörelse?

Jag vet inte än, men det känns som om det är värt att fundera mer på. Vad vi kan konstatera, är att Darwins teorier håller sig till det tredimensionella, och avviker inte därifrån, men lyckas faktiskt ganska väl beskriva förändringen i kroppen hos levande organismer, så som den sett ut på den här planeten genom tiderna.

Posted on: 2008/10/14 14:01

Edited by Skymt on 2008/10/14 14:22:47
Edited by Skymt on 2008/10/14 15:04:13
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Evolutionen
#5


See User information
Ett litet tillägg.

Värdena A, B och C, är alltså de dimensioner vi kan uppfatta, där A, och B (A+B) binds ihop av dimensionen C, för att skapa en punkt 0, skiljd åt från punkten origo.

A+B-C = 0.

I den första dimensionen, finns inga riktningar, och A^0+B^0-C^0 är alltså alltid lika med noll, och skiljer sig inte från origo. (eller 0+0-0=0)

I den andra dimensionen har vi räta linjer. A^1+B^1-C^1 = 0.
Detta funkar också på vår scen, där till exempel 4+7-11=0. Men ändrar vi på A(4), så måste även B, eller C ändra sig, för att det fortfarande ska vara en punkt. Alltså är vi låsta till en linje. I vilken grad förändringen sker i de olika dimensionerna, ger oss en riktning.

I den tredje dimensionen så har vi en vanlig andragradsekvation, A^2+B^2-C^2. Som ni vet, finns det alltid två lösningar på andragradsekvationer, och genom detta ser vi att det är lika långt till en punkt även om vi skulle snurra runt så punkten är bakom oss.

Men för fler riktningar då? A^3+B^3-C^3=0?
Här kommer ett gammalt matematiskt problem in i bilden. Det kallas för Fermats andra teorem, och säger helt enkelt att A^n+B^n-C^n aldrig kan vara noll, ifall n är större än 2.

Detta lyckades vi bevisa matematiskt för några år sedan.

För att komma vidare i evolutionen, behöver vi alltså utöka vår scen, så att vi har punkterna A, B, C och D.
Hur detta ska gå till, vet jag dock inte än, men jag tror inte att det är omöjligt. :)

Posted on: 2008/10/14 15:29
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Evolutionen
#6
Hmm, kan du vara snäll och förklara lite mer, dra någon jämförelse. Jag förstod något av det du skrev, men jag förstår inte vad jag förstod.

frid

------------------------------------------------------------------------------

edit: Det här dök ner:

D = consious choise

esoterisk/egyptisk lära, kunskapen om 3, nästa steg efter den bör bli manifestationen.

En vet inte, 2 kan vara olika eller lika, 3 skapar balans, och 4 manifesterar. Man börjar också all musik med, 1,2,3 och 4, sen börjar låten!

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Evolutionen
#7


See User information
Hm..
Jag vet inte riktigt. Det här är väldigt färskt i mitt huvud (jag började tänka i de här banorna efter min dust med Frihetsguiden i en annan tråd), och jag förstår inte riktigt själv vad det är jag förklarar. :)

Men vad jag försöker säga är att evolutionen påverkar hur vi ser världen, minst lika mycket som hur den påverkar vår interaktion med världen.

Darwin beskrev hur vi interagerar med och påverkas av världen.

Jag försökte beskriva evolutionen i hur vi ser världen, ty den måste ju skilja sig åt något enormt, jämfört med en encellig organism.


Om du vill ha ett exempel på något du inte förstår, så måste jag tyvärr be dig att snäva in området lite. Jag beskrev ju just en rätt enorm tidsrymd.

Förresten, om du vill fräscha upp "det vetenskapliga tänket", så kan jag varmt rekommendera siten Keplers discovery (Klicka på explore, så får du vara med från början).

Posted on: 2008/10/14 15:48
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Evolutionen
#8
/// jag förstår inte riktigt själv vad det är jag förklarar. :) ///

Dito :)


Bra att du påminner mig, behöver gräva lite mer astronomi/astrologi, får gå o hälsa på pytagoras medans jag ändå är igång :)

Det klingade till nåt i alla fall, får se om jag kan skaffa färg till den!

Frid

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Evolutionen
#9


See User information
skymt såhär kom jag till slutsatsen om det jag lärt mig:

Jag tänkte att om allt är oändligt, när skulle denna oändlighet bli medveten? Och hur fungerar den världen? Och tillslut skulle man ju lyckas förklara universum lagar och regler, och plötsligt så är man medveten om ögonblicket.

Allt är bara nu. Och allt är uppbyggt logiskt och går att förklara. Allt är möjligt inom evolutionen, och någon gång kommer evolution bli ihågkommen som energi och olika frekvenser av det, som vibrerar och skapar materia och ljus.

jag håller med i det du skriver, och en sak du ska kika på är hur allt är baserat på medvetande. Att det är inte materia som skapat medvetande, det är medvetande som skapat materia.

Så hur lever ett medvetande i sin skapelse, genom att glömma sig. Och därmed är allting skapat som skulle bli skapat. Allt är alltid som vi förväntar oss med fri vilja som grundval.

Allt strävar emot ying och yang för vibrationerna för materia ökar eftersom allt går emot universums början eller slut, det som är allt och inget, det som alla vill kalla gud, men som ingen riktigt verkar fatta, iaf inte de som inte bidrar till att lösa världsproblemen och vara emot rasism och oliktänkande.

Allt är baserat på den fria viljan, så vi väljer vad vi vill tro och tänka.

Jill Bolte har forskat om hjärnan både fysiskt och innifrån när hon fick en stroke. Väldigt inspirerande och insiktsfullt arbete!

Sånt släpps inte till massmedia, vilket är något vi alla borde lära oss om, hur våra hjärnor fungerar.

Posted on: 2008/10/14 21:11
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Evolutionen
#10


See User information
Seilon: Allt är oändligt, men på två olika sätt. Jämför det oändligt stora (talserier, universum), med det oändligt precisa (pi, en atom, origo och alla universella konstanter). Jag tror vi måste fundera över skillnaderna mellan dessa.

Är primitiva livsformer medvetna? De saknar ju hjärna, så jag tror inte det. De saknar ju till och med behov av hjärna.
Jag skulle tro att de första gnistorna av medvetenhet började manifesteras hos oss människor, när vi började tillaga vår mat (på grund av den bättre näringen), men jag vet inte säkert. Den kan också ha skett i vår övergång från samlare/jägare till jordbrukare.

Med detta menar jag alltså den medvetenhet som representeras av signal-svar. Den mer grundläggande medvetenheten händelse-reaktion, finns inom allt.

Även jag tror att energi och frekvenser (ihop med harmoni, beskriven av vår matematik) kan användas för att förklara vårt universum, men jag ser nuet mer som ett fotografi av allt materiellt. Så för att få med allt, måste man även ta med alla förädringar i det matriella.

Vi måste också minnas att vi faktiskt inte förstår vad energi är än, eller inte jag i alla fall.

Att allt strävar mot Yin och Yang, är väl egentligen den filisofi, som vetenskapligt finns beskriven i kaos-teorin (som ju egentligen handlar om ordning).

(Denna tankegång leder mig till att inse att vi redan har vårt värde D på scenen jag pratade om tidigare. Vi ser världen som A^2+B^2-C^2+D^1. Vi har tre rumsdimensioner, men är låsta till en linje i tiden. Nästa steg i evolutionen kanske är att öka till D^2, vad nu det innebär. Det kanske är en evolution av vår tekonologi, snarare än våra kroppar, som förändrar vår världsbild).

Alla vi tredimensionella varelser har den fria viljan, ty den är ett resultat av hur vi ser världen. Vi är alla gudar.

Jill Bolte låter intressant. Jag ska undersöka henne lite nogrannare till helgen. Tack för tipset. :)
Jag gav för länge sedan upp hoppet om gammelmedia, men varför uppröras över det? Vi har ju internet!

Posted on: 2008/10/15 10:04
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Evolutionen
#11


See User information
Ehm, jag tror jag tänkte lite fel när jag pratade om medvetandet.

Vi ligger ju på nivån tecken-förberedelse (förmågan att planera i förväg), medans signal-svar är snarare våra instinkter.
Händelse-reaktion motsvaras av att vi vet att vi ska flyga en bit bakåt ifall vi blir påkörda av en bil.

Då matchar våra mentala förmågor, de dimensioner vi uppfattar bättre.

Första dimensionen: händelse-reaktion
Andra dimensionen: signal-svar
Tredje dimensionen: tecken-förberedelse

Vad blir då fjärde? Kunskap-effekt?

Posted on: 2008/10/15 13:18
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Evolutionen
#12

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Evolutionen
#13


See User information
skymt, allt är medvetande, en sten är ett medvetande. Den vet: Jag är en sten, jag är tung och blabla har x antal parametrar. Den känner ingen smärta eller sorg, det är vi människor som skapat denna form av känslor. Vi är extremt komplexa, men ändå logiska och enkla.

Våra medvetanden är intelligensens egna medvetande, vi är med-skapare till skaparen och alla är vi skaparen och därmed blir vi med-skapare. Vi skapar vår verklighet själva.

Evolutionen är bevis på utvecklingen som sker i stadier efter illusionens regler inom space-time det motsatta time-space.

Inom evolutionen så har massmedia missat att förklara problemet med att det fattas många övergångar mellan arter och ibland har det bara kommit nya arter.. som om de "uppgraderades".

:)

Posted on: 2008/10/15 23:38
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Evolutionen
#14


See User information
seilon. Precis! Men vilka grader av medvetande finns det?
Att en cell måste reagera, när någon annan cell kolliderar med den, är ju självklart. För att det ska kunna ske, måste ju det första cellen vara medveten om att den blivit träffad.

En händelse, och en reaktion.
Men den SER inte världen. Den har ingen uppfattning om riktning, den kunde inte undvika kollisionen, och lever därför i den första dimensionen.

Detta gäller ju även för immateriella ting, så som stenar. (kan man säga att en sten är ett tredimensionellt objekt med ett endimensionellt medvetande?)

En mer avancerad livsform, som i någon form kan mäta sin omvärld, och har flageller att röra sig med. Den ser fortfarande inte speciellt bra, utan kan urskilja ljus (där det finns mat) och skuggor (annalkande fara). För att veta vad den ska göra vid dessa olika signaler, så behöver den ett djupare medvetande.

Den ser signaler, och ger ett svar.
Den vet att det finns en riktning mot ljus, och bort från fara, och lever därför i den andra dimensionen.

Ökar vi detta ännu mer, tills vi människor börjar vandra över planeten. Vi börjar upptäcka mönster. Årstiderna varierar, och vi vet att efter vår, kommer sommar. När tecknen på att det börjar våras, är det dags att så, eller vad nu människan fann det lämpligt att göra när det blir varmare.

Vi ser tecken, och kan förbereda oss på vad som komma skall.
För att se tecknen (stjärnornas lägen i himlen till exempel), måste vi se alla tre riktningarna, och vi lever därför i den tredje dimensionen. Med ett tvådimensionellt tänkande, blir denna verklighet ett lager av kartor. Över oss har vi "Himlen" och under oss "Helvetet".

Den moderna människan, som kan modellera simulationer (enkla i huvudet, avancerade i datorer), där de kan påverka tiden. Det kan spola fram och tillbaka, och lära sig vilka effekter olika åtgärder har över tiden. De börjar få kunskap och förståelse. När vi vet vilka effekter ett skeende får, kan vi styra effekterna för att få ut maximal nytta utav det. Innebär detta att några av oss redan lever i den fjärde dimensionen?

Så kanske innebär nästa evolutionssteg, ett steg in i den femte dimensionen.

Det är en lögn att arkeologer inte har hittat övergångar mellan två arter, men det är sant att vi saknar en övergång för människan. "Absense of evidence, is not evidence of absense".

ance: Jag vet inte om jag gillar den där Sås, förlåt, Thoth. Vad var det du ville ha sagt?

Posted on: 2008/10/16 10:54
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Evolutionen
#15


See User information
Quote:
immateriella ting, så som stenar

Vad är det för förvirrad apa som skrivit det där?

Jag tror att han menar icke biologiska ting...

Posted on: 2008/10/16 13:47
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Evolutionen
#16


See User information
Håller med dig skymt och utvecklar lite:

Vi är medvetanden, vi är inte kroppen och det vi associerar oss till, vi är bara ett medvetande som är förankrat i en viss kropp ett tag. Sen kan vi välja att glömma bort det för att reinkarnera i en ny kropp..

Nu håller vi dock på att gå in i 2012 och den nya världen där vi är medvetna om allt och kan se våra tidigare liv, samt resa i tid och rum om vi inte väljer att leva om i 3:e densiteten.

3:e densititen handlar om att lära sig och är kontrollerad av fri vilja. Dvs att fri vilja råder och alla får välja sin egna tro, men sanningen är att du är allt, du är skapelsen själv som lever inom sig själv.

I 4:e densiteten så är vi mer medvetna och lever med ovillkorlig kärlek och förståelse för livet och varandra.

Jorden är ett medvetande som är påväg in i en ny frekvens och vi på jorden får antingen följa med om vi lärt oss de lärdomar vi är här för att lära oss, eller så får vi fortsätta med våra lärdomar på en annan planet.

Eftersom allt följer vissa regler och enligt senaste vetenskapen så är allt skapat av aether som "snurrar" (spirals) och därmed skapar materia, allt är vibrationer. Och den lägsta frekvensen är den som är längst ifrån alltet, och den högsta frekvensen är alltet. Så antigen tror man på separation eller så tror man på att allt är sammankopplat.

Ett medvetande dör inte, det bara skapar sig nya upplevelser.

Vi är i början av en helt totalt grym upplevelse. Och när vi förstår det så är det dags att lära varandra så vi kan skapa en ny värld tillsammans med så många vakna medvetanden som möjligt. Alla vill leva i densiterna efter 3:e bara att vi glömt hur grymt det är, därför är vi här och nu.

Posted on: 2008/10/16 19:33
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Evolutionen
#17


See User information
seilon, är det "dimensionen" du menar, istället för "densiteten"?

"I am your density!"


Ni har verkligen köpt newage-flummandet rakt av, utan att inse att det är lögner, till för att leda er till Utopia, d.v.s. till INGENSTANS!

Posted on: 2008/10/16 20:53
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Evolutionen
#18
Quote:

miksjo skrev:

Ni har verkligen köpt newage-flummandet rakt av, utan att inse att det är lögner, till för att leda er till Utopia, d.v.s. till INGENSTANS!


Jepp... det finns naturligtvis heller inget som evolution, i sammanhang med medvetande...

Det är DEVOLUTION - som jag sagt 212 gånger.

Vakna.

/Novax

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Evolutionen
#19


See User information
Quote:

sebben skrev:
Quote:

miksjo skrev:

Ni har verkligen köpt newage-flummandet rakt av, utan att inse att det är lögner, till för att leda er till Utopia, d.v.s. till INGENSTANS!


Jepp... det finns naturligtvis heller inget som evolution, i sammanhang med medvetande...

Det är DEVOLUTION - som jag sagt 212 gånger.

Vakna.

/NovaxFinns det ingen evolution i medvetandet? På den personliga nivån?
Vi föds altså på 100 o sedan allteftersom åldern "går" blir vi spirituellt/medvetet devolverade och degenererade?

Någon har inte läst sin psykohistoria märker jag

Posted on: 2008/10/17 10:24
http://www.cfz.org.uk/
There is no government like NO government!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Evolutionen
#20
Quote:

emil322 skrev:
Quote:

sebben skrev:
Quote:

miksjo skrev:

Ni har verkligen köpt newage-flummandet rakt av, utan att inse att det är lögner, till för att leda er till Utopia, d.v.s. till INGENSTANS!


Jepp... det finns naturligtvis heller inget som evolution, i sammanhang med medvetande...

Det är DEVOLUTION - som jag sagt 212 gånger.

Vakna.

/NovaxFinns det ingen evolution i medvetandet? På den personliga nivån?
Vi föds altså på 100 o sedan allteftersom åldern "går" blir vi spirituellt/medvetet devolverade och degenererade?

Någon har inte läst sin psykohistoria märker jagJa läs du på institutionerna...

Den fd "människan" kommer allt längre bort från sin sanna natur/kosmos natur/egenskap/kriterier/the law/Sanningen - det är devolution som gäller - detta har jag skrivit om massa gånger i hundratals inlägg, med massa ord - jag kan inte hjälpa att andra inte vill göra elementär hemläxa.

Det är ingen evolution att dö...

Konstant så går även grupper/kulturer etc under också, då avvikelsen blivit stor, och det bara är karma, drunknar i karma. Nu är det globalt... evil styr och promotas, pervo rules, institution "bevisar" att "pervo är medfött", som någon skrev i en tråd - tro inte på larv...

Det där om att födas på 100... ja man är närmare "himlen" då än efter genomgånget liv nu när vi är i samsara/illusionen/den trefaldiga världen - om man inte valt/förstått att välja väg - förr valde många det - det är vad all andlighet är - att kultivera sig - återvända uppåt/hem/återvända till sin/kosmos natur, Sanningen, sitt hjärta - man kan skriva det på på måååånga sätt.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Evolutionen
#21


See User information
Jag kan faktiskt säga novve att jag för första gången förstår vad du menar, kanske dags att börja använda sig av språket istället för att kasta glåpord?

Men, vad är det du menar att vi en gång varit? Och om du kommer med något larv om en gökorm i ett träd o ett epple tänker jag låsa in dig o slänga bort nycklen. heh, nej men skämmt åtsido.

Det är klart att vi, som blavatsky redan på 1900talet skrev gled mer och mer bort, dvs devolution, från det spirituella, andliga planet.

Jag får väll säga att jag är en sånndär sucker för holographic universe osv, så det är därifrån jag tror vi "kom/är" men givetvis blir vi lurade och manipulerade.
MEN det innebär inte en konstant av devolution. Man kan, så att säga, kultivera sig, träna upp sina sinnen, förstå sammanhang, se kopplingen, få en gnutt av vad som finns bakom våra förseglade sinnen, Dock aldrig till fullo, inte i våra "kroppar"

Posted on: 2008/10/17 11:09
http://www.cfz.org.uk/
There is no government like NO government!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Evolutionen
#22


See User information
Quote:
Ni har verkligen köpt newage-flummandet rakt av, utan att inse att det är lögner, till för att leda er till Utopia, d.v.s. till INGENSTANS!

Om du hittar några logiska brister i min modell, så får du gärna upplysa mig om vilka de är, så vi kan fortsätta utveckla den.


seilon: Vem vet vad som komma skall? Och spelar det ens någon roll. Bör vi inte sträva efter att få en så naturtrogen bild av verkligheten, så som den ser ut i alla lägen? Bör vi inte alltid sträva efter att vara så bra som möjligt, oavsett "profetior" och "tecken i skyn"?

Men jag måste hålla med att 2012-rörelsens terminologi påminner om min. Jag vet inte riktigt hur jag ska tolka det...

Posted on: 2008/10/17 12:22
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Evolutionen
#23


See User information
skymt: Vi ska självklart leva med kärlek till varandra redan idag och hjälpa varandra och inte döma. Det bästa man kan göra är när man pratar med någon eller läsers någons text är att fundera på vad man inte förstår och hjälpa till att utveckla.

Vi är alla del av samma skapelse, så istället för att bråka om vem som har rätt så kan vi utveckla varandras idéer och se hur allt skapades.

Snälla sebben, utveckla dina teorier mer så en 5åring skulle förstå. Eftersom många verkar missuppfatta dig.

Själv så har jag lite svårt med dina teorirer eftersom du prompt hävdar att allt inte är ett. Jag vet inte hur du ser på vetenskapen? Eller anser du att den bara är en illusion? Hur förklarar du att man har bevisat att eter finns (chi, tao) som är en energi som genomsyrar allt? Och att denna energin är det som skapar allt liv som endast är en illusion? En perfekt illusion i oändligheten?

Med perfekt menar jag inte hur vi lever, utan att allting faktiskt över huvudtaget har skapats, och den fantasi vi besitter, vi kan skapa vad vi vill med våra hjärnor.

Jag har svårt att förstå att vi alla inte är en och samma, för jag har upplevt så djupa upplevelser som sammanbundit mig med allting. Det finns ingen förutom jag här egentligen.

En sak jag måste fråga dig sebben, hur når du dit du vill? Eftersom denna plats är väldigt fel för dig? Och en fråga till, vet du hur hjärnan fungerar? Att den fungerar som två processorer? en seriell och en paralell? Vilket betyder att om man använder de som en dator kan man räkna ut logiken bakom någons resonemang.

Så det jag gjort är att alltid räkna ut logiken. Och än så länge så finns det inget som krossar "oneness". Att vi alla är del av samma källa och har gudaliknande krafter när vi får tillgång till dem.

Hela världen/universum är en enda stor levande Matrix.

Vi är dess barn men även dess skapare, och vi alla hör ihop. Vi är inte människor, vi är medvetande som inte har någon form, då formen är skapad av medvetandet.

All energi/chi/tao/zero-point energy/qunatum field/quantum medium/aether(eter) är skapade ifrån intelligens.

Så bortom denna intelligens, finns där något mer sebben om man ska följa den beskrivna modellen jag kom med?

Posted on: 2008/10/17 18:28
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Evolutionen
#24


See User information
Charles Darwin upptäckte inte evolutionen, denna tro har funnits sedan begynnelsen av mänskligheten.

Posted on: 2008/10/17 20:54
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
34 user(s) are online (34 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 34

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS