vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To PostPlatons grottliknelse
#1


See User information
Platons grottliknelse


Platons grottliknelse, en liknelse i Platons dialog Staten. En grupp människor sitter fastkedjade i en grotta, med ansiktena vända mot grottans inre. Bakom dem finns en mur, och bakom muren brinner en eld. Mellan muren och elden går människor, som håller upp föremål ovanför muren, som i en dockteater. Elden kastar skuggor på grottväggarna, och dessa skuggor är de enda föremål fångarna i grottan kan se, och de roar sig med att diskutera skuggornas utseende.

Om någon av fångarna nu skulle kunna lösgöra sig från sina bojor, och passera förbi muren och elden och genom grottmynningen ut i den verkliga världen, skulle han omedelbart bländas av solen, som han aldrig hade sett förr. Men när hans ögon vant sig vid ljuset, skulle han kunna se de verkliga föremålen, vars skuggor han tidigare sett, och han skulle förstå att hans liv hittills varit ett sken. Skulle han dock av någon anledning välja att vända tillbaka in i grottan, skulle han ha mycket svårt att övertyga fångarna i grottan om vad han sett, och därtill skulle hans ögon, nu ovana vid mörkret, ha svårt att peka ut skuggorna på väggarna, och han skulle göra sig till åtlöje.


Kommentar

Grottliknelsens syfte är att illustrera Platons teori om idéer: att alla existerande föremål och egenskaper av ett visst slag har del i en gemensam idé (så har till exempel alla hästar del i Hästens idé, medan alla röda saker har del i Rödhetens idé). Platon skiljer skarpt på sinnevärlden, där de föremål vi kan observera med sinnena finns, och idévärlden (eller formvärlden) där idéerna finns. Föremålen i sinnevärlden är endast imperfekta avbildningar av de verkligt existerande tingen, idéerna, på samma sätt som en cirkel ritad för hand alltid måste vara en imperfekt avbildning av den matematiskt definierade cirkeln. Kunskap om idéerna får man genom att nå kunskap om det Godas idé, som är den högsta av alla idéer. Platon är tämligen vag när det gäller detaljer om exakt hur detta ska gå till, men han antyder att det förmodligen inbegriper ett omfattande matematiskt studium.

Fångarna i grottan är alltså oss vanliga människor, fångade i vår sinnevärld. De skuggor som föremålen kastar är blott imperfekta avbildningar av de verkliga föremålen, på samma sätt som de föremål vi kan se bara är imperfekta avbildningar av de verkliga idéerna. Processen att ta sig upp och ut genom grottan ska motsvara den process vi måste gå igenom för att få kunskap om det Godas idé, medan den verkliga världen, utanför grottan, är idévärlden. Föremålen däri är idéerna, och solen som belyser idéerna är det Godas idé. Människan som tar sig ut ur grottan är filosofen, och svårigheterna han möter i att övertyga sina medfångar i grottan motsvarar de svårigheter filosofen möter i att övertyga vanliga människor, som saknar kunskap om idéerna, om att formläran är rätt. Och på samma sätt som den som har återvänt ner i grottan har svårt att peka ut skuggorna på väggarna och gör sig till åtlöje, får filosofen höra att han har huvudet "uppe i det blå" och inte bryr sig om eller förstår sig på världsliga saker.


http://sv.wikipedia.org/wiki/Platons_grottliknelse

Posted on: 2010/7/10 11:24
Ju flera kockar ju mindre till gästerna..
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Platons grottliknelse
#2
Varning: Bråkstake och Snick Snackare
Varning: Bråkstake och Snick Snackare


See User information
Quote:

gaston skrev:
Platons grottliknelse


Platons grottliknelse, en liknelse i Platons dialog Staten. En grupp människor sitter fastkedjade i en grotta, med ansiktena vända mot grottans inre. Bakom dem finns en mur, och bakom muren brinner en eld. Mellan muren och elden går människor, som håller upp föremål ovanför muren, som i en dockteater. Elden kastar skuggor på grottväggarna, och dessa skuggor är de enda föremål fångarna i grottan kan se, och de roar sig med att diskutera skuggornas utseende.

Om någon av fångarna nu skulle kunna lösgöra sig från sina bojor, och passera förbi muren och elden och genom grottmynningen ut i den verkliga världen, skulle han omedelbart bländas av solen, som han aldrig hade sett förr. Men när hans ögon vant sig vid ljuset, skulle han kunna se de verkliga föremålen, vars skuggor han tidigare sett, och han skulle förstå att hans liv hittills varit ett sken. Skulle han dock av någon anledning välja att vända tillbaka in i grottan, skulle han ha mycket svårt att övertyga fångarna i grottan om vad han sett, och därtill skulle hans ögon, nu ovana vid mörkret, ha svårt att peka ut skuggorna på väggarna, och han skulle göra sig till åtlöje.


Kommentar

Grottliknelsens syfte är att illustrera Platons teori om idéer: att alla existerande föremål och egenskaper av ett visst slag har del i en gemensam idé (så har till exempel alla hästar del i Hästens idé, medan alla röda saker har del i Rödhetens idé). Platon skiljer skarpt på sinnevärlden, där de föremål vi kan observera med sinnena finns, och idévärlden (eller formvärlden) där idéerna finns. Föremålen i sinnevärlden är endast imperfekta avbildningar av de verkligt existerande tingen, idéerna, på samma sätt som en cirkel ritad för hand alltid måste vara en imperfekt avbildning av den matematiskt definierade cirkeln. Kunskap om idéerna får man genom att nå kunskap om det Godas idé, som är den högsta av alla idéer. Platon är tämligen vag när det gäller detaljer om exakt hur detta ska gå till, men han antyder att det förmodligen inbegriper ett omfattande matematiskt studium.

Fångarna i grottan är alltså oss vanliga människor, fångade i vår sinnevärld. De skuggor som föremålen kastar är blott imperfekta avbildningar av de verkliga föremålen, på samma sätt som de föremål vi kan se bara är imperfekta avbildningar av de verkliga idéerna. Processen att ta sig upp och ut genom grottan ska motsvara den process vi måste gå igenom för att få kunskap om det Godas idé, medan den verkliga världen, utanför grottan, är idévärlden. Föremålen däri är idéerna, och solen som belyser idéerna är det Godas idé. Människan som tar sig ut ur grottan är filosofen, och svårigheterna han möter i att övertyga sina medfångar i grottan motsvarar de svårigheter filosofen möter i att övertyga vanliga människor, som saknar kunskap om idéerna, om att formläran är rätt. Och på samma sätt som den som har återvänt ner i grottan har svårt att peka ut skuggorna på väggarna och gör sig till åtlöje, får filosofen höra att han har huvudet "uppe i det blå" och inte bryr sig om eller förstår sig på världsliga saker.


http://sv.wikipedia.org/wiki/Platons_grottliknelseKul... - får jag påminna om att jag har många gånger just skrivit liknelsen med en grotta.

Bara två exempel:
http://vaken.se/modules/newbb/viewtop ... t_id=15793#forumpost15793

http://vaken.se/modules/newbb/viewtop ... t_id=26737#forumpost26737

Grottan är samsara, jorden mmm... ett fängelse/karantän/grotta.

"Fångarna i grottan är alltså oss vanliga människor..."

Precis + komaistaktivisternasom är nere i kulverten och dummar sig.

"Människan som tar sig ut ur grottan är filosofen..."

Nja, han sitter lika mycket i grottan som alla andra. Kultiveraren (= vad andlighet går ut på) tar sig ut ur grottan.

Posted on: 2010/7/10 11:50
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Platons grottliknelse
#3


See User information
Quote:

gatlopp skrev:
Quote:

gaston skrev:
Platons grottliknelse


Platons grottliknelse, en liknelse i Platons dialog Staten. En grupp människor sitter fastkedjade i en grotta, med ansiktena vända mot grottans inre. Bakom dem finns en mur, och bakom muren brinner en eld. Mellan muren och elden går människor, som håller upp föremål ovanför muren, som i en dockteater. Elden kastar skuggor på grottväggarna, och dessa skuggor är de enda föremål fångarna i grottan kan se, och de roar sig med att diskutera skuggornas utseende.

Om någon av fångarna nu skulle kunna lösgöra sig från sina bojor, och passera förbi muren och elden och genom grottmynningen ut i den verkliga världen, skulle han omedelbart bländas av solen, som han aldrig hade sett förr. Men när hans ögon vant sig vid ljuset, skulle han kunna se de verkliga föremålen, vars skuggor han tidigare sett, och han skulle förstå att hans liv hittills varit ett sken. Skulle han dock av någon anledning välja att vända tillbaka in i grottan, skulle han ha mycket svårt att övertyga fångarna i grottan om vad han sett, och därtill skulle hans ögon, nu ovana vid mörkret, ha svårt att peka ut skuggorna på väggarna, och han skulle göra sig till åtlöje.


Kommentar

Grottliknelsens syfte är att illustrera Platons teori om idéer: att alla existerande föremål och egenskaper av ett visst slag har del i en gemensam idé (så har till exempel alla hästar del i Hästens idé, medan alla röda saker har del i Rödhetens idé). Platon skiljer skarpt på sinnevärlden, där de föremål vi kan observera med sinnena finns, och idévärlden (eller formvärlden) där idéerna finns. Föremålen i sinnevärlden är endast imperfekta avbildningar av de verkligt existerande tingen, idéerna, på samma sätt som en cirkel ritad för hand alltid måste vara en imperfekt avbildning av den matematiskt definierade cirkeln. Kunskap om idéerna får man genom att nå kunskap om det Godas idé, som är den högsta av alla idéer. Platon är tämligen vag när det gäller detaljer om exakt hur detta ska gå till, men han antyder att det förmodligen inbegriper ett omfattande matematiskt studium.

Fångarna i grottan är alltså oss vanliga människor, fångade i vår sinnevärld. De skuggor som föremålen kastar är blott imperfekta avbildningar av de verkliga föremålen, på samma sätt som de föremål vi kan se bara är imperfekta avbildningar av de verkliga idéerna. Processen att ta sig upp och ut genom grottan ska motsvara den process vi måste gå igenom för att få kunskap om det Godas idé, medan den verkliga världen, utanför grottan, är idévärlden. Föremålen däri är idéerna, och solen som belyser idéerna är det Godas idé. Människan som tar sig ut ur grottan är filosofen, och svårigheterna han möter i att övertyga sina medfångar i grottan motsvarar de svårigheter filosofen möter i att övertyga vanliga människor, som saknar kunskap om idéerna, om att formläran är rätt. Och på samma sätt som den som har återvänt ner i grottan har svårt att peka ut skuggorna på väggarna och gör sig till åtlöje, får filosofen höra att han har huvudet "uppe i det blå" och inte bryr sig om eller förstår sig på världsliga saker.


http://sv.wikipedia.org/wiki/Platons_grottliknelseKul... - får jag påminna om att jag har många gånger just skrivit liknelsen med en grotta.

Bara två exempel:
http://vaken.se/modules/newbb/viewtop ... t_id=15793#forumpost15793

http://vaken.se/modules/newbb/viewtop ... t_id=26737#forumpost26737

Grottan är samsara, jorden mmm... ett fängelse/karantän/grotta.

"Fångarna i grottan är alltså oss vanliga människor..."

Precis + komaistaktivisternasom är nere i kulverten och dummar sig.

"Människan som tar sig ut ur grottan är filosofen..."

Nja, han sitter lika mycket i grottan som alla andra. Kultiveraren (= vad andlighet går ut på) tar sig ut ur grottan.


Ja jag har liksom förstått det även om jag tycker Platons liknelse är enklare att förstå rent lekmannamässigt...

Det som kan tillföras är väl att vi idag väljer våra bojor, vilka de än må vara..

Tricket är att få människan att inse att hon inte har några bojor så det står en fritt att söka sig ur "grottan"..... platt-TVn är bara en förlängning av grottväggen.....termodynamikens andra huvudsats lika så.

Posted on: 2010/7/10 12:13

Edited by gaston on 2010/7/10 18:49:27
Ju flera kockar ju mindre till gästerna..
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
55 user(s) are online (55 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 55

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS