vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To Post

(1) 2 3 »


Expo listar de 10 galnaste konspirationsteorierna
#1


See User information
Chemtrails finns inte, Vaken kopplas ihop med
vit makt-rörelsen, man ska inte ifrågasätta tillsättning av fluor
i dricksvatten och ställ inga frågor om federal reserve!


http://www.expo.se/2010/48_3405.html

Posted on: 2010/10/3 1:03

Edited by AllSeingDude on 2010/10/3 1:25:41
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Expo listar de 10 galnaste konspirationsteorierna
#2


See User information
Elaka, sneda påhopp.

Johannes Jakobsson blandar ihop korten alldeles. Om ett enda påstående är fel så måste allt vara fel enligt artikeln.
Har jag någonsin sett ett uppenbart försök till att misskreditera sanningssökare så är det här.

Löjligt egentligen, han går för långt!
Inte får man kommentera heller!

:Hej

Posted on: 2010/10/3 1:51
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Expo listar de 10 galnaste konspirationsteorierna
#3


See User information
Stäm killen/blaskan för förtal... Blir nog inte mycket med det, men i alla fall... Kanske lite tillskott till aktiviskkontot...

Jäkla hycklare, har nog inte en susning utan lallar runt i sin Matrix och gör som chefen säger till honom... Tycker synd om honom...

Om denna Johannes Jakobsson(alt hans slickepottar) spindlar här, kanske han kan förklara?

Hur som, denna killen verkar ju ha noll koll och det är tydligt att hans mål är endast att förlöjliga. Stackare, smutskastar, medans sin representation tappar allt mer mark, mot dessa typer av media han försöker basha...

Skulle vara kul och diskutera mer ingående med honom... Om ca 1 år...


Posted on: 2010/10/3 3:57

Edited by Avatar on 2010/10/3 4:13:29

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Expo listar de 10 galnaste konspirationsteorierna
#4


See User information
Vit makt?

Posted on: 2010/10/3 8:56
"Använd skallen, Nollan! Om inte vi kan se dom, hur fan skall dom kunna se oss???" (Knasen, 1967)
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Expo listar de 10 galnaste konspirationsteorierna
#5


See User information
Expo är fina. Mycket inskränkta.

Galnaste konspirationsteorierna? Hmmm... många av oss känner väl till 20-30 teorier som är mer urflippade.

Var fick skribenten egentligen luft ifrån?

Så standard. Vem skall läsa smörjan?

Ingen annan...

...än kanske vi?

Posted on: 2010/10/3 10:31
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Expo listar de 10 galnaste konspirationsteorierna
#6


See User information
Stäm dem för förtal, de borde bli tvungna at publicera en ursäkt eller ändra artiklen. När Expo kallar någon en antisemit är det en signal för AFA att det är okej att misshandla den personen, som denna artikeln är gjord gör de Vaken till ett mål för EXPOs "militära" gren.

Posted on: 2010/10/3 10:42
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Expo listar de 10 galnaste konspirationsteorierna
#7


See User information
"ett allmängiltigt kärleksbudskap med en antisemitisk världsbild"

" Förtal är ett brott som innebär att sprida uppgifter om någon i syfte att utsätta honom eller henne för andras missaktning."

Posted on: 2010/10/3 10:44
Administrationsgruppen
www.vaken.se
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Expo listar de 10 galnaste konspirationsteorierna
#8


See User information
Skitbra reklam ju!

Tack EXPO ;)

Posted on: 2010/10/3 10:44
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Expo listar de 10 galnaste konspirationsteorierna
#9


See User information
Expo läses ju enbart av hjärntvättade rödtottar dessa vill jag inte kalla de mest utvecklade människorna i samhället. Minns när vi satt på en uteservering och dem kom fram och kallade min gode vän rasist pga. sitt rakade huvud, tanken slog dem inte att hans koreanska flickvän satt med oss och att hans tatueringar påvisar att han har förflutet som inkrävare åt hells angels. Deras hopp om en fight blev kortvarig efter han sugit tag i den ena lade resten benen på ryggen.
Hur seriöst kan man ta saker från en "demokratisk tidsskrift" förövrigt

Posted on: 2010/10/3 11:36
"Sin has not been sent upon the Earth, but man of himself has created it."
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Expo listar de 10 galnaste konspirationsteorierna
#10


See User information
Undrar egentligen hur det kommer sig att felaktiga uppfattningar sprider sig. På båda sidor... Kritikerna har minst lika mycket fel om konspirationsteoretikernas budskap som konspirationsteoretikerna har fel i sina teorier. Det verkar vara en brist av kommunikation.

Visst finns det fler versioner av teorierna. Men varför ta de mest extrema amerikanska versionerna och projicera dem på svenska sanningsrörelsen?

Jag tycker mig vara relativt uppdaterad på de senaste årens teorier. Jag har inte ens hört talas om några av de versioner som jag läste i artikeln. (Så det var roande att läsa, men inte rättvist mot vaken.se som i artikeln orättvist kopplas ihop med "vit makt" och "antisemitism". Jag har till och med upplevt utfrysning av dessa idéer så fort de försökt komma till Sverige och vaken.se)

Artikeln känns lite som ett panikslaget viftande med knytnävarna i luften framför sig för att skydda sig från "de galna tankarna". Det kändes lite som att skribenten gick igenom en personlig kris och var tvungen att skydda sig mot konflikterna som uppstod i sinnet. (Detta finns beskrivet väldigt bra inom psykologin) Detta är inte menat som ett påhopp, men det är den upplevelse jag fick när jag läste artikeln.Varför kan då inte människor uppfatta ett budskap utan att det färgas av känslor? Varför måste det hela tiden ske missförstånd och smutskastning? Och varför denna stora fascination till de ämnen som genererar så många missförstånd? Här är kärnan i hela konflikten.

Varför skriva texter som är så förenklade att den snarare blir förtal? Texten bidrar inte till lösning av konflikten när den är så vinklad. (Jag anser att det är värre att skriva en dålig beskrivning av en konspirationsteori än att sprida en felaktig konspirationsteori. Det skapas mycket mer ilska och minskar möjligheterna att få bort den felaktiga teorin genom konstruktiv kommunikation.)

Quote:

Minns när vi satt på en uteservering och dem kom fram och kallade min gode vän rasist pga. sitt rakade huvud, tanken slog dem inte att hans koreanska flickvän satt med oss och att hans tatueringar påvisar att han har förflutet som inkrävare åt hells angels. Deras hopp om en fight blev kortvarig efter han sugit tag i den ena lade resten benen på ryggen.


Ja, varför skapa konflikt? Varför måste fördomar stå i vägen för kommunikation? Varför finns det en konflikt istället för utbyte av tankar? Varför är vi rädda för andra människors tankar?

Och varför har inte en journalist som största intresse att avbilda verkligheten så bra det går? Varför skapa konflikt i samhället genom att skapa felaktiga fördomar? Information borde väl vara till för att öka förståelsen om fenomen, inte skapa mer konflikt?

Speciellt när EXPO samtidigt påstår sig vilja få bort rasism och annat som är ett resultat av dålig kommunikation.

Posted on: 2010/10/3 12:46

Edited by pingubenji on 2010/10/3 13:02:02
Edited by pingubenji on 2010/10/3 13:03:18
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Expo listar de 10 galnaste konspirationsteorierna
#11


See User information
Behöver man mer bevis för att Människor som Johannes Jakobsson är en ljugande mupp?

Tydligen kan vilka muppar somhelst skriva i tidningar.
Sånadär individer bör punktmarkeras.
Lundin oil och ubåtskräningar är väl ochså påhittat.

Man kallar saker konspirationer när man inte ser hela bilden av en situation.

Posted on: 2010/10/3 13:13
Resized Image
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Expo listar de 10 galnaste konspirationsteorierna
#12


See User information

Man kan tydligen kalla vem man vill för "konspitatorsteretiker" och sedan gå loss på dom hur man vill...

Quote:
5 kap. Om ärekränkning
Förtal
Grovt förtal
Förolämpning
Åtal
1 § Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.
Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.

2 § Är brott som i 1 § sägs att anse som grovt, skall för grovt förtal dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om uppgiften genom sitt innehåll eller den omfattning i vilken den blivit spridd eller eljest var ägnad att medföra allvarlig skada.

3 § Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom, dömes, om gärningen ej är belagd med straff enligt 1 eller 2 §, för förolämpning till böter.

Är brottet grovt, dömes till böter eller fängelse i högst sex månader.

4 § Förtal av avliden skall medföra ansvar enligt 1 eller 2 §, om gärningen är sårande för de efterlevande eller den eljest, med beaktande av den tid som förflutit sedan den avlidne var i livet samt omständigheterna i övrigt, kan anses kränka den frid, som bör tillkomma den avlidne.5 § Brott som avses i 1--3 §§ får inte åtalas av annan än målsägande. Om målsäganden anger brottet till åtal och åtal av särskilda skäl anses påkallat ur allmän synpunkt, får dock åklagare åtala för

1. förtal och grovt förtal,

2. förolämpning mot någon i eller för hans eller hennes myndighetsutövning,

3. förolämpning mot någon med anspelning på hans eller hennes ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung eller trosbekännelse, eller

4. förolämpning mot någon med anspelning på hans eller hennes homosexuell läggning.

Har förtal riktats mot avliden, får åtal väckas av den avlidnes efterlevande make, bröstarvinge, fader, moder eller syskon samt, om åtal av särskilda skäl anses påkallat ur allmän synpunkt, av åklagare.

Innebär brott som avses i 1--3 §§, att någon genom att förgripa sig på en främmande makts statsöverhuvud som vistas i Sverige eller på en främmande makts representant i Sverige har kränkt den främmande makten, får brottet åtalas av åklagare utan hinder av vad som föreskrivs i första stycket. Åtal får dock inte ske utan förordnande av regeringen eller den regeringen har bemyndigat därtill. Lag (1998:393).

Posted on: 2010/10/3 14:40

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Expo listar de 10 galnaste konspirationsteorierna
#13


See User information

Hoppas Vaken administrationen skicka och kräver en förklaring + styrkning för sina argument och meddelar att underlag för en stämning utreds. Styrkning av samband till det yrkade mm

På tiden att vi sätter en gräns... Vi har all rätt till att uttrycka vår åsikt i alla medier vi finner lämpliga, utan förföljelse och förtal.

Begär möjligen även källor och hänvisningar till det dom försöker styrka detta mot (samt bevis för samband), påvisa även att andra medier kan informeras i detta ärendet och påvisa Expos grundlösa, omoraliska handhavanden och oprofessionella verksamhet.

Quote:

Aschberg: info@expo.se
Aritkelförfattaren: johannes.jakobsson@expo.se

Posted on: 2010/10/3 17:07

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Expo listar de 10 galnaste konspirationsteorierna
#14


See User information
Surprise Surprise!!! Men VEM är det som säger så? ; )

Ansvarig utgivare för tidskriften Expo: Robert Aschberg


Hmmmm...... Gräva lite....... ; )

Hans FARFAR var inblandade med lite pengar NWO gubbar verkar det som. Skulle farfar har påverkat honom lite? Det vet inte jag, fast på wikipedia står det:

"Aschberg valde senare, likt sin farfar Olof Aschberg, att engagera sig för kommunismen. Han blev aktiv maoist i Sveriges kommunistiska parti (SKP) där han arbetade på Oktoberförlaget i Göteborg och ansvarade för skivutgivningen.":


Olaf Aschberg:


The Rothschilds, through Milner, planned the Russian Revolution, and along with Schiff (who gave $20 million), Sir George Buchanan, the Warburgs, the Rockefellers, the partners of J.P. Morgan (who gave at least $1 million)

Olaf Aschberg (of the New Bank of Stockholm, Sweden), the Rhine Westphalian Syndicate, a financier named Jovotovsky (whose daughter later married Leon Trotsky), William Boyce Thompson (a director of Chase National Bank who contributed $1 million), and Albert H. Wiggin (President of Chase National Bank), helped finance it.

http://www.bollyn.com/is-the-obama-hitler-lenin-billboard-correct

We have now gone beyond this evidence to establish a continuing working relationship between Bolshevik banker Olof Aschberg and the Morgan-controlled Guaranty Trust Company in New York before, during, and after the Russian Revolution. In tsarist times Aschberg was the Morgan agent in Russia and negotiator for Russian loans in the United States;

during 1917 Aschberg was financial intermediary for the revolutionaries; and after the revolution Aschberg became head of Ruskombank, the first Soviet international bank, while Max May, a vice president of the Morgan-controlled Guaranty Trust, became director and chief of the Ruskom-bank foreign department.

We have presented documentary evidence of a continuing working relationship between the Guaranty Trust Company and the Bolsheviks. The directors of Guaranty Trust in 1917 are listed in Appendix 1.

http://tcrnews2.com/Bankers_Sutton.html

Skrivit av:
http://en.wikipedia.org/wiki/Antony_C._SuttonPosted on: 2010/10/3 17:24
Administration, VAKEN.SE
Courage is contagious.
Censorship is Freedumb. "Oh look, ANOTHER elephant in the living room, lets talk about it shall we?..."
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Expo listar de 10 galnaste konspirationsteorierna
#15


See User information
That's just a conspiracy theory ;)

Posted on: 2010/10/3 17:33
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Expo listar de 10 galnaste konspirationsteorierna
#16


See User information
Ha ha! Yeah so is this:

"Hollywood's Sick Love Affair with Che Guevara MURDERER and Cuban Revolutionary"

http://vaken.se/modules/newbb/viewtop ... id=163748#forumpost163748

Oj det går runt i en CIRKEL! ; )

Posted on: 2010/10/3 17:40
Administration, VAKEN.SE
Courage is contagious.
Censorship is Freedumb. "Oh look, ANOTHER elephant in the living room, lets talk about it shall we?..."
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Expo listar de 10 galnaste konspirationsteorierna
#17


See User information
Vaken skulle nog bara ligga lågt och skriva några få rader -här- om hur fel EXPO har.

Det står EXPO fritt att skriva om vem som helst, hur som helst. Det ligger hos zions spelregler.

Jan Scherman springer runt med hagelgevär och jagar Jimmie Åkesson. Parlamentet på TV4. Personerna som figurerade som Jan och Jimmie hade pappersmasker för sina ansikten men budskapet var klockrent (oavsett känsla för humor). Det är ok att jaga en annan person så länge man själv är sionist. Åkesson och SD är acceptabla måltavlor för gemene man.

För att se detta, kolla in
http://www.youtube.com/watch?v=tQbrogLRTR4

Posted on: 2010/10/3 18:45
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Expo listar de 10 galnaste konspirationsteorierna
#18


See User information
Skulle vara bra att veta om denne skribent ens har gjort den minsta efterforskningen själv?

Det går lätt att ta fram mycket trovärdiga bevis för dom saker som han påstår endast är galna teorier..

-Angående FEMA-lägren hänvisar man t.e.x. till REX-84

Nån som kan skicka honom lite dokumentärfilmer, bland annat Policestate 4 och Invisible Empire?

Funderar på att göra en debunking av hans artikel.. Får se om det finns tid över..

Posted on: 2010/10/3 19:10
"They who can give up essential liberty to obtain a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety."

/Benjamin Franklin
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Expo listar de 10 galnaste konspirationsteorierna
#19


See User information
Tebe jag jobbar redan på en debunking av hans artikel.

Jag jobbar gärna tillsammans med dig om du har några bra ideer, jag borde vara klar med den inom ett par dagar om jag hinner.

Skicka ett pm med alla ideer och förslag om du har lust.

Posted on: 2010/10/3 19:18
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Expo listar de 10 galnaste konspirationsteorierna
#20


See User information
Mats från "Klar sikt" (http://www.klarsikt.humancreations.se) har skrivit en replik till EXPO:s lögnaktiga artikel som vi strax ska publicera på framsidan.

Men skriv för Guds skull era egna också! Vi behöver en gång för alla sätta dem på plats!

Posted on: 2010/10/3 20:13
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Expo listar de 10 galnaste konspirationsteorierna
#21
Skriv på era bloggar m.m och posta dem även här eller skicka till info@vaken.se. Kör på! :)

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Expo listar de 10 galnaste konspirationsteorierna
#22


See User information
Detta kanske kan vara till någon hjälp?
http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&dok_id=GL02U416

Jag publicerar gärna någons debunkning på min blogg, men har just nu inte tid att göra en egen. Jag har dock mailat artikelförfattaren och sagt åt honom att veta hut.

Posted on: 2010/10/3 20:50
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Expo listar de 10 galnaste konspirationsteorierna
#23

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Expo listar de 10 galnaste konspirationsteorierna
#24


See User information
Det den här mannen talar om är en konspirationsteori enligt EXPO....

Geo-Engineering John Holdren

http://www.youtube.com/watch?v=DXZhyf57Xyc

John Holdren is interviewed about his views on geo-engineering. He says that
if we get desperate, we may have to use it. But one should be aware
that governments do things without telling the population all the time.

They are already using geo-engineering and they are using the threat of
global warming in an attempt to unify humanity into submission of their
will to reduce the population of the planet.

John P. Holdren is advisor to President Barack Obama for Science and Technology
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Holdren

Det är sådana här sanningar som EXPO är rädda för, och kommer att ta till vad som helst för att det inte ska komma fram.......

Posted on: 2010/10/3 22:02
Ju flera kockar ju mindre till gästerna..
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
(1) 2 3 »
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
32 user(s) are online (32 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 32

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS