vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To PostVad som tillförs vårt avloppsnät. Skål & Botten upp!!
#1


See User information
Sammanställt av Gunnar Lindgren, veckobrev

http://www.politiken.biz/vad_tillfors_avloppsnat.html

1. Hushåll
Föroreningar: folie, tvålull, plastbitar (inkl tillsatser), smitta, potatisnematoder, jord, rost och korrosionsprodukter.

Slitage (t ex ftalater) från golvbeläggning, skor och målade ytor.

Tvätt av textilier: klororganiska föreningar från "Klorin", flamskyddsmedel, perflourerade substanser, biocider (t ex silver, org tennföreningar och triclosan), pigment (t ex tungmetaller i tryckfärger) samt olika tvättmedel.

Från toalettstolar, men även från slakterier och sjukhus: nedspolade läkemedel, östrogen från p-piller, sukralos, läkemedelsrester från värktabletter, blodtryckssänkande och lugnande medel, rester av cellgifter, labprover, radioaktivitet från cancerbehandling, SARS, salmonella, Ehec, MRSA, inälvsparasiter, maskägg, cystor och sporer, biocider (t ex natriumhypoklorit)
Metaller m m från avfallskvarnar

Kemikalieanvändning: tvättmedel, avkalkningsmedel, maskindiskmedel, blankmedel,rengöringsmedel, fläckborttagningsmedel, mattshampo, mässingsputsmedel, skumdämpare, ammoniak, sköljmedel, bensin, golvpolish, polishborttagningsmedel, aceton, insektsmedel, ugnsrengöringsmedel, impregneringsmedel, grillrengöringsmedel, plastgolvsrengöringsmedel, ugnssvärta, fönsterspray, möbelpolish, propplösningsmedel, teakolja, soda, silverputsmedel, torkmedel, kopparpasta, penseltvättmedel, konstnärsfärger, desinfektionsmedel, rostborttagningsmedel, limtextilfärg, hårfärg, WC-rengöringsmedel, WC-spolning, strykspray, stärkspray, kosmetika, möbelshampo, biocider som vanlig tillsats i vattenlösliga produkter.

II. Större industrier

Processvatten från industrin, t ex den tunga kemiska basindustrin Akzo Nobel i Bohus. Allt processvatten till avloppet, annars förorenas dricksvattnet i Göteborg.

III. Mindre näringsidkare

Bensinmackar: petroleumprodukter, olja, glykol, underredsmassa, avfettningsmedel m m

Biltvätt: tensider, vaxer, oljefilm, förbränningsstoft, avfettningsmedel, metallfragment

Bilverkstäder: olja, avfettningsmedel, glykol

Mekaniska verkstäder: skäroljor, fettlösningsmedel

Laboratorier, sjukhus, skolor, industri: många gifter, t ex cyanider

Kemtvättar: tvättmedel, rester av lösningsmedel

Fotolaboratorier: framkallningsvätskor, silver etc

Måleri- och lackeringsfirmor: vatten från sprutboxar

Textilföretag: färger, biocider, flamskyddsmedel

Förbränningsstationer: slaggvatten och scrubbervatten

Tryckerier: lösningsmedel, kemikalier

Tanktvätt: tensider, lösningsmedel, kemikalierester

Sotare: sot och tjära från ångsotning och vattensotning, tillsatser

Tandläkare: kvicksilver och silver

Hårvård: kemikalier, blekmedel

Röntgenavdelningar: framkallningsvätskor (Ej datasystem)

Obduktion: smittämnen, biocider som natriumhypoklorit

SJ: lösningsmedel från loktvätt m m

Vattenverk: hydroxidslam

Mätningar: Radioaktivitet

Överallt: tvättmedel, tensider

IV. Dagvatten

Bilism: förbränningsstoft, dioxin, PAH, olja, petroleumprodukter, additiv, bly, rost, underredsmassa, asbest (bromsband), gummi, dubbar, HAoljor, biocider i däck (tiram), glykol, asfalt, spolarvätska, rengöringsmedel, korroderade legeringsmetaller och sällsynta riskmetaller.

Parker: biocider

Fåglar, råttor etc: parasitägg. smitta

Tak, byggnader, vägar, gator, torg: vägsalt, färgpigment, t ex titan (alla målade ytor), järn, koppar, zink, kadmium, aluminium, krom, nickel (allt korroderat), stoft, nedfall (t ex PCB, dioxiner, PAH, flamskyddsmedel, ftalater, asfalt, radioaktivitet)

Fogmassor: PCB

Fasadtvätt: rengöringsmedel, smuts

Klotterbekämpning: lösningsmedel

Industriplaner: kemikalier

Bensinstationer: petroleumprodukter

Flygplatser: glykol, urea (avfrostning), förbränningsrester, kadmium från flygplan

V. Avfallsupplag

Från avfallsupplagen kommer alla typer av föroreningar via anslutet lakvatten. Antalet upplag och mängden avfall ökar oavbrutet. Även substanser som varit förbjudna i många år återfinns i avfallsmassorna.

VI. Kranvattnet

Kranvattnet ger upphov till bl a klorerade ämnen (t ex trihalometaner) p g a kloreringen, rester från ledningsnätet (koppar, nickel, krom, järn samt kadmium från gammalt kadmiumlod) men också zink och kadmium från offeranoder i varmvattenberedare. Till detta kommer de naturliga mängder metaller som finns i dricksvatten, som dock koncentreras i slam.

VII. Processkemikalier vid reningsverken

Här används bl a polyakrylamid inkluderande akrylamid, föreningar av järn, aluminium eller kalk för fosforfällning. Natriumhypoklorit för desinfektion.

VIII. Nyligen diskuterade ämnen i avlopp

Prioner (BSE)

Östrogen från p-piller

Hormonimiterande ämnen

Läkemedelsrester från värktabletter, blodtryckssänkande och lugnande medel

Substanser som orsakar antibiotikaresistens

Riskmetaller från datorer och elektronik

Sukralos

Triclosan

Organiska tennföreningar

HA-oljor i bildäck

Bromerade flamskyddsmedel

Perflourerade substanser

Organiska kiselföreningar

Nanopartiklar

Syntetiska myskämnen

Bisfenol A

Posted on: 2008/2/17 22:34
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Vad som tillförs vårt avloppsnät. Skål & Botten upp!!
#2


See User information
Quote:

bennybear skrev:
Sammanställt av Gunnar Lindgren, veckobrev

http://www.politiken.biz/vad_tillfors_avloppsnat.html

1. Hushåll
Föroreningar: folie, tvålull, plastbitar (inkl tillsatser), smitta, potatisnematoder, jord, rost och korrosionsprodukter.

Slitage (t ex ftalater) från golvbeläggning, skor och målade ytor.

Tvätt av textilier: klororganiska föreningar från "Klorin", flamskyddsmedel, perflourerade substanser, biocider (t ex silver, org tennföreningar och triclosan), pigment (t ex tungmetaller i tryckfärger) samt olika tvättmedel.

Från toalettstolar, men även från slakterier och sjukhus: nedspolade läkemedel, östrogen från p-piller, sukralos, läkemedelsrester från värktabletter, blodtryckssänkande och lugnande medel, rester av cellgifter, labprover, radioaktivitet från cancerbehandling, SARS, salmonella, Ehec, MRSA, inälvsparasiter, maskägg, cystor och sporer, biocider (t ex natriumhypoklorit)
Metaller m m från avfallskvarnar

Kemikalieanvändning: tvättmedel, avkalkningsmedel, maskindiskmedel, blankmedel,rengöringsmedel, fläckborttagningsmedel, mattshampo, mässingsputsmedel, skumdämpare, ammoniak, sköljmedel, bensin, golvpolish, polishborttagningsmedel, aceton, insektsmedel, ugnsrengöringsmedel, impregneringsmedel, grillrengöringsmedel, plastgolvsrengöringsmedel, ugnssvärta, fönsterspray, möbelpolish, propplösningsmedel, teakolja, soda, silverputsmedel, torkmedel, kopparpasta, penseltvättmedel, konstnärsfärger, desinfektionsmedel, rostborttagningsmedel, limtextilfärg, hårfärg, WC-rengöringsmedel, WC-spolning, strykspray, stärkspray, kosmetika, möbelshampo, biocider som vanlig tillsats i vattenlösliga produkter.

II. Större industrier

Processvatten från industrin, t ex den tunga kemiska basindustrin Akzo Nobel i Bohus. Allt processvatten till avloppet, annars förorenas dricksvattnet i Göteborg.

III. Mindre näringsidkare

Bensinmackar: petroleumprodukter, olja, glykol, underredsmassa, avfettningsmedel m m

Biltvätt: tensider, vaxer, oljefilm, förbränningsstoft, avfettningsmedel, metallfragment

Bilverkstäder: olja, avfettningsmedel, glykol

Mekaniska verkstäder: skäroljor, fettlösningsmedel

Laboratorier, sjukhus, skolor, industri: många gifter, t ex cyanider

Kemtvättar: tvättmedel, rester av lösningsmedel

Fotolaboratorier: framkallningsvätskor, silver etc

Måleri- och lackeringsfirmor: vatten från sprutboxar

Textilföretag: färger, biocider, flamskyddsmedel

Förbränningsstationer: slaggvatten och scrubbervatten

Tryckerier: lösningsmedel, kemikalier

Tanktvätt: tensider, lösningsmedel, kemikalierester

Sotare: sot och tjära från ångsotning och vattensotning, tillsatser

Tandläkare: kvicksilver och silver

Hårvård: kemikalier, blekmedel

Röntgenavdelningar: framkallningsvätskor (Ej datasystem)

Obduktion: smittämnen, biocider som natriumhypoklorit

SJ: lösningsmedel från loktvätt m m

Vattenverk: hydroxidslam

Mätningar: Radioaktivitet

Överallt: tvättmedel, tensider

IV. Dagvatten

Bilism: förbränningsstoft, dioxin, PAH, olja, petroleumprodukter, additiv, bly, rost, underredsmassa, asbest (bromsband), gummi, dubbar, HAoljor, biocider i däck (tiram), glykol, asfalt, spolarvätska, rengöringsmedel, korroderade legeringsmetaller och sällsynta riskmetaller.

Parker: biocider

Fåglar, råttor etc: parasitägg. smitta

Tak, byggnader, vägar, gator, torg: vägsalt, färgpigment, t ex titan (alla målade ytor), järn, koppar, zink, kadmium, aluminium, krom, nickel (allt korroderat), stoft, nedfall (t ex PCB, dioxiner, PAH, flamskyddsmedel, ftalater, asfalt, radioaktivitet)

Fogmassor: PCB

Fasadtvätt: rengöringsmedel, smuts

Klotterbekämpning: lösningsmedel

Industriplaner: kemikalier

Bensinstationer: petroleumprodukter

Flygplatser: glykol, urea (avfrostning), förbränningsrester, kadmium från flygplan

V. Avfallsupplag

Från avfallsupplagen kommer alla typer av föroreningar via anslutet lakvatten. Antalet upplag och mängden avfall ökar oavbrutet. Även substanser som varit förbjudna i många år återfinns i avfallsmassorna.

VI. Kranvattnet

Kranvattnet ger upphov till bl a klorerade ämnen (t ex trihalometaner) p g a kloreringen, rester från ledningsnätet (koppar, nickel, krom, järn samt kadmium från gammalt kadmiumlod) men också zink och kadmium från offeranoder i varmvattenberedare. Till detta kommer de naturliga mängder metaller som finns i dricksvatten, som dock koncentreras i slam.

VII. Processkemikalier vid reningsverken

Här används bl a polyakrylamid inkluderande akrylamid, föreningar av järn, aluminium eller kalk för fosforfällning. Natriumhypoklorit för desinfektion.

VIII. Nyligen diskuterade ämnen i avlopp

Prioner (BSE)

Östrogen från p-piller

Hormonimiterande ämnen

Läkemedelsrester från värktabletter, blodtryckssänkande och lugnande medel

Substanser som orsakar antibiotikaresistens

Riskmetaller från datorer och elektronik

Sukralos

Triclosan

Organiska tennföreningar

HA-oljor i bildäck

Bromerade flamskyddsmedel

Perflourerade substanser

Organiska kiselföreningar

Nanopartiklar

Syntetiska myskämnen

Bisfenol A


Jag inbillar mig att det blir någon Resized Image
slags balans på vad som släpps in.

Posted on: 2008/2/17 22:52
Det finns bara EN sanning

Så farlig är vägen,
att man aldrig ser stupet,
man faller sakta, stilla och lugnt –
i djupaste trygghet
– uppbyggd av strunt!


Jag kom, jag såg, jag vände åter
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Vad som tillförs vårt avloppsnät. Skål & Botten upp!!
#3


See User information
Zink´s Gudar,vetenskapsmännen har verkligen gjort ett jättejobb för att göra oss alla förgiftade i från alla håll och kanter.

Det borde nästan f-nemej vara skottpengar på dessa galningar, det nya prästerskapet, vitrockarna.

Posted on: 2008/2/17 23:03
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Vad som tillförs vårt avloppsnät. Skål & Botten upp!!
#4
Det är därför som illuminati och även några vakna vanliga människor med stort kontaktnät, öga för esoterisk information och kanske också större plånbok skaffar vattenrenare (eller har egen brunn), äter kosttillskott och går på frekvensmedicin...

Utrota 80% av jordens befolkning. Piece of Cake.

Quote:
Östrogen från p-piller

Ah, det kanske förklarar "bögradion" och två gays vandring till altaret på bästa sändningstid...

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Vad som tillförs vårt avloppsnät. Skål & Botten upp!!
#5


See User information
När div. wistleblowers och insider snackar, gör dom ju det alltid välldigt tydligt att dom inte äter samma saker som vi äter.

I revelations of an insider tex så san ju att han hade egna växthus osv, dock att dom andra i bloodlines inte hade samma intresse för att odla själv som han hade.

Mat-dryck-luft det är det dom kör hårast på. FDA sprayar virus på köttet medans vattnet fylls med diverse kemikalier. Och luften sprutas full med div. tungmetallar.

2005 var tex top 5 dödsorsak i usa "respirator infektion från "okänd" källa"

Och dom sakerna vi inte behöver varje dag, ja dom ser dom också till att flitigt utnyttja, allt från mobiler till vaccin. Hur kan folk missa detta?...
Resized Image

Posted on: 2008/2/18 8:59
http://www.cfz.org.uk/
There is no government like NO government!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Vad som tillförs vårt avloppsnät. Skål & Botten upp!!
#6
Det är det som tillförs vårat avloppsnät , hur mycket av det är kvar efter reningsprocessen? Skulle vara intressant med lite statistik och fakta på det.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Vad som tillförs vårt avloppsnät. Skål & Botten upp!!
#7


See User information
Men kan vi inte snickra ihop en "handbook" över hur man minskar alla chems i sitt liv för nån som bor i en stad? Tror många skulle behöva det (jag tex). Vi som är nyvakna, jag vet inte så mycket om alternativen. Men jag ska börja göra min egen tvål iallafall


Ska vi brainstorma lite lösningar på problemen?

Posted on: 2008/2/19 22:39
Fuck you FRA!
Det finns ingen anledning att läsa mitt inlägg. Jag har ingenting att göra med ETA, FARC eller PKK. Jag har aldrig gjort Zakat eller tillverkat en sprängladdning. Så dra åt helvete
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Vad som tillförs vårt avloppsnät. Skål & Botten upp!!
#8

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Vad som tillförs vårt avloppsnät. Skål & Botten upp!!
#9


See User information
Quote:

Ja kom på sen att jag kunde skriva det i aktivism...

Posted on: 2008/2/21 18:26
Fuck you FRA!
Det finns ingen anledning att läsa mitt inlägg. Jag har ingenting att göra med ETA, FARC eller PKK. Jag har aldrig gjort Zakat eller tillverkat en sprängladdning. Så dra åt helvete
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Vad som tillförs vårt avloppsnät. Skål & Botten upp!!
#10


See User information
Ar det inte karlek sa sag!

Posted on: 2008/2/22 13:02
Don't be a sucker! We are not "anti-Semitic" for opposing Zionism
http://www.erichufschmid.net
Resized Image
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
35 user(s) are online (35 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 35

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS