vaken

Publisher >
 • Studera
 • Terrorism
 • Nyheter
 • Ny 911-grupp har tillkommit - Politiker för 911 Truth
 • Ny 911-grupp har tillkommit - Politiker för 911 Truth

  Published by Spartacus88 on 06-Mar-2009 18:20 (2169 reads)


  Navigate through the articles
  Previous article Arresterad för att ha skickat ut DVD-dokumentärer. Arresterad för att ha skickat dokumentärfilm. Next article
  Rating 0/5
  Rating: 0/5 (0 votes)
  Votes are disable!
  The comments are owned by the author. We aren't responsible for their content.

  Author Thread
  Spartacus88
  Published: 2009/3/6 19:32   Updated:2009/3/9 10:49
  Joined: 10/06/2008
  From:
  Comments: 907
   Re: Yttterligare en 911-grupp har tillkommit- Politiker f...
  Hittils ingår dessa politker. Det skall bli intressant att se hur denna lista kommer att växa....


  27 politiska ledare har redan undertecknat framställningen

  Brae Antcliffe BA LLB, Elected Alderman to the Council of The City of Sydney, Australia, early 1980's for 3.5 years BRÆ Antcliffe BA LLB, Invald Alderman till rådet stad Sydney, Australien, i början av 1980-talet till 3,5 år

  Berit Ås , former member of Parliament, Norway (Charter Member of PL911Truth) Berit Ås, fd riksdagsledamot, Norge

  Dr. Robert M. Bowman , former Director of Advanced Space Programs Development for the US Air Force in the Ford and Carter administrations. (Charter Member of PL911Truth) Click here to see statement Dr Robert M. Bowman, fd chef för Advanced Space Programs utveckling till amerikanska flygvapnet i Ford och Carter förvaltningar. (Stadga Ledamot av PL911Truth)

  Carol Brouillet, Elected Santa Clara County (CA) Council Member (Green Party) Carol Brouillet, Invald Santa Clara County (Kalifornien) fullmäktige (Green Party)

  Andreas von Bülow , former State Secretary in the Federal Ministry of Defense, West Germany; former Minister of Research and Technology; former member of the German Parliament. (Charter Member of PL911Truth) Andreas von Bülow, fd statssekreterare i Ministeriet försvarsdepartementet, Västtyskland, tidigare minister för forskning och teknik, tidigare medlem i det tyska parlamentet. (Stadga Ledamot av PL911Truth)

  Giulietto Chiesa , Italian member of the European Parliament; vice chairman, Committee on International Trade; member, Committee on Security and Defense . (Charter Member of PL911Truth) Giulietto Chiesa, italiensk ledamot av Europaparlamentet, vice ordförande, utskottet för internationell handel, ledamot av utskottet för säkerhet och försvar. (Stadga Ledamot av PL911Truth)

  Wolfram Elsner , PhD, former head of the Planning Division of the Ministry of Economic Affairs of the State of Bremen and Director of the Bremen State Economic Research Institute, and Bremen State Official for Industrial Defense Conversion, 1989 - 2001 . (Charter Member of PL911Truth) Wolfram Elsner, PhD, tidigare chef för planeringsgruppen Delning av Ministry of Economic Affairs i delstaten Bremen och direktören för Bremen staten Economic Research Institute, och Bremen statens officiella Industrial Defense Conversion, 1989 - 2001. (Stadga Ledamot av PL911Truth )

  Jeanette Fitzsimons, Co-leader of the New Zealand Green Party since 1995, and member of the House of Representatives since 1999 Click here to see statement Jeanette Fitzsimons, Co-ledare för Nya Zeeland miljöpartiet sedan 1995 och ledamot av representanthuset sedan 1999

  Constance Fogal , Canadian Action Party Leader, 2004-2008. (Charter Member of PL911Truth) Constance Fogal, Canadian Action Party Leader, 2004-2008. (Stadga Ledamot av PL911Truth)

  Yukihisa Fujita , member of the House of Councilors, National Diet of Japan; Chairman, Special Committee on North Korean Abduction Issue and Related Matters; former member of the House of Representatives. (Charter Member of PL911Truth) Yukihisa Fujita, ledamot av House of Councilors, National Diet of Japan, ordförande specialkommittén för nordkoreanska Bortrövande Utgåva och närliggande frågor, tidigare medlem av representanthuset. (Stadga Ledamot av PL911Truth)

  Ole Gerstrom, Member of Parliament, Denmark, 1973-1975 Click here to see statement Ole Gerstrom, riksdagsledamot, Danmark, 1973-1975

  Senator Mike Gravel, former United States Senator, 1969 - 1981. (Charter Member of PL911Truth) Senator Mike Gravel, före detta USA senator, 1969 - 1981. (Stadga Ledamot av PL911Truth)

  Dan Hamburg , former Californian member of the US House of Representatives; 1998 Green Party candidate for Governor of California . (Charter Member of PL911Truth) Dan Hamburg, fd kaliforniska medlem av den amerikanska representanthuset, 1998 miljöpartiet kandidat till guvernör i Kalifornien. (Stadga Ledamot av PL911Truth)

  Joel S. Hirschhorn , Senior Staff Member, Congressional Office of Technology Assessment 1978-1990 . Joel S. Hirschhorn, Senior anställd Congressional Office of Technology Assessment 1978-1990. (Charter Member of PL911Truth) (Stadgan Ledamot av PL911Truth)

  Barbara Honegger , former White House Policy Analyst and Special Assistant to the Assistant to President Ronald Reagan (1981 - 1983). (Charter Member of PL911Truth) Barbara Honegger, tidigare White House Policy Analyst och särskilda assistent till assistent till president Ronald Reagan (1981 - 1983). (Stadga Ledamot av PL911Truth)

  Tadashi Inuzuka , member of the House of Councilors, National Diet of Japan . Tadashi Inuzuka, ledamot av House of Councilors, National Diet of Japan. (Charter Member of PL911Truth) (Stadgan Ledamot av PL911Truth)

  Karen S. Johnson , former member of the Senate of the State of Arizona, where she was chair of the Family Services Committee. (Charter Member of PL911Truth) Karenska S. Johnson, tidigare medlem av senaten i delstaten Arizona, där hon var ordförande för Family tjänster. (Stadga Ledamot av PL911Truth)

  Paul Lannoye , former Belgian member of the European Parliament, where he was vice chair of the Committee on Energy, Research, and Technology. (Charter Member of PL911Truth) Paul Lannoye, fd belgisk ledamot av Europaparlamentet, där han var vice ordförande för utskottet för energi, forskning och teknik. (Stadga Ledamot av PL911Truth)

  Jon Paul McClellan, chief election judge (appointed), Eastside Precinct, Orange County, North Carolina. Previously, the elected Chair of the precinct organization. Click here to see statement Jon Paul McClellan, chefen valet domaren (utsedd), Eastside Precinct, Orange County, North Carolina. Tidigare vald ordförande för distriktet organisation.

  Cynthia McKinney , former Georgian member of the US House of Representatives, where she was a member of the Armed Services Committee and the International Relations Committee. (Charter Member of PL911Truth) Cynthia McKinney, tidigare georgiska medlem av den amerikanska representanthuset, där hon var medlem i försvaret och de internationella förbindelser. (Stadga Ledamot av PL911Truth)

  Michael Meacher , Minister of the British Parliament; former Minister of the Environment; former Undersecretary for Industry. (Charter Member of PL911Truth) Michael Meacher, minister för det brittiska parlamentet, fd miljöminister, tidigare statssekreterare för industri. (Stadga Ledamot av PL911Truth)

  Per Mohn , deputy representative to the Norwegian Parliament from Akershus, 1989–1993 Per Mohn, ställföreträdande representant för det norska parlamentet från Akershus, 1989-1993

  Dr. Andrew J. Moulden , Leader of the Canadian Action Party . (Charter Member of PL911Truth) Dr Andrew J. Moulden, ledare för det kanadensiska Action Party. (Stadga Ledamot av PL911Truth)

  Marty B. O'Malley, Elected Democratic Member of Council, Forest Hills, PA Click here to see statement Marty B. O'Malley, Invald kristdemokratisk ledamot av rådet, Forest Hills, PA

  Val Scott , founding member of Canada's New Democratic Party; former Trustee and Vice Chairman of North York Board of Education, Ontario, Canada. (Charter Member of PL911Truth) Click here to see statement Val Scott, grundande medlem av Kanadas nya demokratiska partiet, tidigare förvaltare och vice ordförande i North York Board of Education, Ontario, Kanada. (Stadga Ledamot av PL911Truth)

  Gianni Vattimo , Member of European Parliament, 1999 - 2004 (Italy). Gianni Vattimo, ledamot av Europaparlamentet, 1999 - 2004 (Italien). Committee on Citizens' Freedoms and Rights, Justice and Home Affairs. Utskottet för medborgerliga fri-och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Committee on Employment and Social Affairs. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Committee on Culture, Youth, Education, the Media and Sport . (Charter Member of PL911Truth) Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott. (Stadga Ledamot av PL911Truth)

  Jesse Ventura , former Governor of Minnesota. (Charter Member of PL911Truth) Jesse Ventura, före detta guvernör i Minnesota. (Stadga Ledamot av PL911Truth)


  http://pl911truth.com/index.php?optio ... w=article&id=47&Itemid=53
  Ikoner
  Paypal
  Stötta Vaken med en månatlig donation
  Facebook
  Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
  Annonsorer och reklam
  Annonser:


  Annonsorer och reklam 2


  Creeper MediaCreeper