Mona Nilsson avslöjar medias mörkläggning om strålningsriskerna

22
2573

Stella Tormanoff intervjuar Mona Nilsson ordförande i Strålskyddsstiftelsen om riskerna med strålning. Intervjun handlar mikrovågor och elektromagnetisk strålning från WiFi nätet, mobiltelefoni och andra elektroniska enheter.

Läs mer på newsvoice.se