Money as Debt. Hur skapas pengar? En tydlig film som visar hur det ekonomiska systemet är korrupt.