Monsanto har anlitat det ökända företaget Blackwater

monsantoland satsar miljoner patenterar bröstmjölk March Against Monsanto i Stockholm amerikanska tjänstemän

Man kan undra varför Monsanto anlitat just Blackwater som står anklagat för att ha dödat oskyldiga civila i Irak och otaliga andra hemska brott. Massmedia i USA och världen över har exponerat många av företagets brott, något som lett till att företaget fått byta namn till Xe Services. Blackwater anlitades för att spionera på aktivister enligt av rapport av Jeremy Scahill i tidningen The Nation.

Tala om dålig PR för Monsanto, att man anlitar ett företag som anklagats för grova brott kopplat till massakern på Nisourtorget 2007 där 17 civila dog efter att Blackwatermän sköt in i folkmassor på en marknad. Jeremy Scahill avslöjar i sin rapport att Blackwater genom sina webbföretag spionerat och infiltrerat grupper som protesterar mot Monsanto från 2008 till början av 2010.

Scahill skriver:

”Relationen mellan de två företagen verkar ha etablerats i januari 2008 när en chef på Total Intelligence, Cofer Black, reste till Zürich för att träffa Kevin Wilson som är säkerhetsansvarig för globala frågor på Monsanto.”

Scahill redogör vidare att Cofer Black efter mötet skickat epostmeddelanden till toppskiktet inom Blackwater där han berättade att Wilson från Monsanto förstod att Total Intelligence kunde skydda Monsantos varumärke, Black sade att Blackwater skulle komma att utvecklas till Monantos underrättelsetjänst. Vidare skrev Black att de diskuterat om hur Blackwater skulle gå till väga för att infiltrera grupper av djurrättsaktivister.

En skrämmande händelse inträffade i augusti 2010. Det är ännu inte klarlagt vem som ligger bakom attacken mot lokala bönder i Argentina. De kom för att lyssna på en vetenskaplig presentation av professor Andres Carrasco om hur glyfosfat som används i Monsantos Roundup kopplats till skador på nyfödda i Argentina. Runt 100 personer hotade och misshandlade de som önskade deltaga vid presentationen. En person blev förlamad av skadorna han ådrog sig och andra personer drog på sig allvarliga skador, Amnesty International har uppmärksammat det hela. Lokala invånare kopplar attacken till de stora ekonomiska intressena bakom den lokala jordbruksindustrin.

Den provinsiella regeringen hade tidigare rapporterat en tredubbling av barncancer och en fyrdubbling av skador på nyfödda sedan glykolfosater och andra bekämpningsmedel börjat sprejas i provinsen. Om slutsatserna av Andres Carrascos rapport om farorna med glyfosater stämmer får man hoppas att han kan få komma till tals utan att bli anfallen och invalidiserad av våldsamma gäng som inte verkar tolerera de som gräver fram sanningen bakom skadorna bekämpningsmedlena Monsanto använder.

I Carrascos rapport är slutsatsen att odling av genmodifierad soja hotar människor och djurs hälsa, ökar besprutning, skadar miljon och har en negativ påverkan på landsortsbefolkningen.

Källor

Blackwater’s Black Ops

Document – Argentina: Threats deny community access to research

GM SOY, Sustainable? Responsible?


dendoldaagendan.blogspot.com

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here