Monsantos storsäljande bekämpningsmedel Roundup ska märkas med cancervarning

Monsanto

Kaliforniens myndigheter planerar att märka fyra produkter, varav en är Monsantos storsäljare Roundup, världens mest sålda bekämpningsmedel, med orden ”Orsakar cancer”. Detta kan leda till att fler amerikanska stater och även andra länder följer efter med liknande märkning och på sikt även förbud. Detta följer på att FN-organet IARC nyligen ändrade klassificeringen av glyfosat, den verksamma substansen i Roundup, till ”Orsakar troligtvis cancer hos människor”.

Läs mer på informationskriget.se

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here