Motsägelser om 11 september: Ett öppet brev till USA:s kongress och press
Den 11 september 2001 kl. 8.46 flög ett trafikplan in i World Trade Centers norra torn på Manhattan i New York. Kl. 9.03 flög ett annat plan in i det södra tornet. Kl. 9.38 kraschlandade ett tredje plan in i Pentagon i Washington. Kl. 10.03 — eller 10.06, skillnaden kan ha betydelse — störtade ett fjärde plan i Pennsylvania. Sammanlagt 2986 människor omkom. Ett datum, 11 september, hade blivit en historisk händelse, ”9/11, nine eleven.”
För att utreda händelserna tillsatte USA:s regering en kommission, National Commission on Terrorist Attacks upon the United States, ”9/11 Commission”. 11 septemberkommissionen, som innehöll representanter för både republikaner och demokrater, lämnade sin slutrapport i juli 2004.Av: David Ray Griffin. Inbunden 344 s.
[Beställ boken hos Alhambra.]