Motstånd mot Vaccin-information

vaccinlobby sjukhus i USA autismens orsak DNA i vacciner testperson insjuknat tvångsvaccination Alan Rees Vaccinskador ska bokföras

Vaccindebatten intensifieras och det pågår ett ställningskrig för eller emot vacciner. Läkare vill i striden stoppa enskilda vaccinkritiska föreläsare, som man anser sprider farlig information.

I Göteborg ser läkare ett minskat intresse för vaccinering och skyller trenden på den amerikanska läkaren, författaren och föreläsaren Dr. Suzanne Humphries. Via en journalist, ställdes frågor till Dr. Humphries vad hon anser om saken.

Det var föreningen National Health Federation (NHF) Sweden som bjöd in Dr. Humphries till Sverige. De ger svar på tal om varför de anser det viktigt att ge en nyanserad bild av vacciner samtidigt som man vill poängtera vikten av yttrandefrihet.

Originaltext: 2op.se

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here