”Kalla Fakta använder förhörsliknande metoder när de intervjuar. De vilseleder TV-tittarna bort från sakfrågorna och in på bisarra sidorspår som redaktionen hittat på. De misstänkliggör sanningssökande personer som om de vore ett pack av antisemiter och allt sker i namnet av god journalistik fast det egentligen handlar om pseudofolkbildning. Hur långt får svenska stormedia gå?” Skriver Torbjörn Sassersson

Klicka på läs mer för att läsa hela artikeln eller läs den på Newsmill

Kalla Fakta-avsnittet från den 8 november 2009 utger sig för att granska sanningsrörelsen, men redan i trailern innan programmet sändes den 8 november 2009 leds TV-tittarna in i en bestämd föreställning.

Programledaren säger: ”Är sanningsrörelsen, som den kallar sig, verkligen sanningen på spåren eller är den ett hot mot vår demokrati?”

De första 5 minutrarna i det andra och avslutande avsnittet om sanningsrörelsen handlar om att måla upp en hotbild. Resten av programmet handlar om att föra i bevis föreställningen som Kalla Fakta vill att tittarna ska ha. De pekar ut brottet (att inte tro på 911-kommissions slutsats), en rad ”brottslingar” (en svensk politiker, en dansk forskare, en amerikansk författare, ett bokförlag och Vaken.se) samt försöker ”bevisa” ett påstått motiv (antisemitism). Kalla Fakta kallar detta för en granskning, men det handlar egentligen om en opinionsbildande pseudofolkbildning.

För att Kalla Fakta ska nå sitt utstakade folkbildningsmål kan de inte tillämpa en hederlig journalistisk research. Istället måste de skapa en egen historia vilken de fyller med egna pusselbitar. Som tur är misslyckas Kalla Fakta så till den grad att även de som ej är insatta i 911-attacken undrar vad redaktionen håller på med. Kalla Fakta lyckas endast skapa en tillfällig distraktion genom att föra bort uppmärksamheten från sakfrågorna till ett krystat resonemang om påstådd antisemitism, troende och religiös kult alternativt kommunister, ”the usual suspects”.

Ökar Kalla Fakta främlingskapet i samhället samtidigt som de motverkar en ny brottsutredning av 911-attacken genom att svartmåla sanningsrörelsen?

TV-redaktionen granskar alltså inte vad forskare, sakkunniga och vittnen fört fram eller vad de anhöriga till 911-offren efterfrågar. Istället försöker man skapa en bild av att sanningsrörelsen är en organiserad rörelse, med en ledare och en central forskare, som tränger sig in det svenska samhället och upp i Riksdagen. I själva verket består ”rörelsen” egentligen av miljontals enskilda individer på flera kontinenter som har framfört ännu obesvarade frågor kring 911.

Dokumentärkanalen TV4 Fakta vågar vissa alternativa förklaringar kring 911

TV4 som helhet är samtidigt inte enig hur ämnet 911 ska hanteras inom ramen för hela kanalen. Det beror på att TV4 omfattar flera fristående ”TV4-kanaler”. TV4 Fakta har till exempel sedan 2005 varje år den 11 september visat flera utredande dokumentärer som betraktar 911 från olika perspektiv.

Kajs Stål som är kanalchef och ansvarig utgivare på den fristående dokumentärkanalen TV4 Fakta har valt att låta kanalen gå en egen väg när det gäller 911.

Varför har ni på TV4 Fakta under flera år sänt dokumentärer med alternativa förklaringsmodeller och teorier kring varför WCT byggnaderna föll som korthus och andra oklarheter vid 911-händelsen?

Kajsa Stål: ”Som dokumentärkanal visar vi en uppsjö filmer om 9/11. Här vill vi också visa alternativa förklaringsmodeller till den officiella versionen. Vi försöker alltså visa många sidor av samma historia, vad gäller det mesta.”

”Just nu visar vi olika vinklar på finanskrisen, i den mån det finns. Michael Moores filmer som vi också visat, är också exempel på partiska inlagor som driver en tes. Så länge det finns en tydlig avsändare, är detta mycket intressant och en förmån för en dokumentärkanal.”

Har det funnits oenighet mellan er på TV 4 Fakta och ledningen på TV 4 kring hur 911 ska presenteras för TV-tittarna?

Kajsa Stål: ”Nej, vi fattar helt självständiga beslut och ingen har någonsin försökt stoppa våra olika dokumentärfilmer. De litar på våra bedömningar och att helheten i kanalen ger en fullödig bild.”

Har ”TV 4” på något sätt utövat en påtryckning gentemot TV 4 fakta att inte visa dessa dokumentärer som tex ”Loose Change”?

Kajsas Stål: ”Nej, vi har inte fått några påtryckningar från TV4:s ledning, utan fattar självständiga beslut. Kalla Faktas (som också är en självständig redaktion under kanalen TV4) granskning var ju en kritik mot vårt program, men det kontrade vi ju med att visa hela filmen. Så folk fick se vad de kritiserade!”okumentärkanalen TV4 Fakta vågar vissa alternativa förklaringar kring 911

Vem granskar Kalla Fakta?

Kalla Faktas sätt att svartmåla sanningsrörelsen genom att tilldela den negativa egenskaper kan få konsekvenser, anser undertecknad.

1. Kalla Fakta skapar en negativ bild av Israel eftersom Kalla Fakta försöker leda i bevis att en hel rörelse har väsentliga inslag av antisemitism. Därmed skapar Kalla Fakta ett påhittat främlingskap mot judar i allmänhet.

2. Kalla Fakta ökar misstron mot sanningssökande som sådant när redaktionen tilldelar sanningsrörelsen negativa egenskaper som den inte har. Det skapas en obekväm känsla för alla som vill ifrågasätta bristande offentliga utredningar.

3. Kalla Fakta skrämmer politiker och beslutsfattare till tystnad. Det om något är ett hot mot demokratin.

Fallet Egon Frid är ett exempel på en politiker som fick rätta in sig i ledet. Politikern från Vänsterpartiet ”tvingades” att dra tillbaka ett blogginlägg och sitt namn på en uppropslista för en ny utredning och han ”tvingades” att erkänna den vanliga 911-kommissionens utredning som den enda rätta. Reportern från Kalla Fakta försökte med förhörsliknande metoder även ”tvinga” Egon Frid att ange sina politikerkamrater som om det fanns ”medbrottslingar”.

Det Kalla Fakta ger prov på är alltså inte bara usel journalistik och pseudofolkbildning utan även en slags ”skrämselstyrning” av politker.

Jag anser att programmet bör granskas av Granskningsnämnden för radio och TV (GRN), men jag fann att GRN endast granskar TV-programmens partiskhet om de producerats av public service-förtagen. SVT, SR och UR.

GRN skriver på sin hemsida att hets mot folkgrupp, förtal och andra yttrandefrihetsbrott granskas av Justitiekanslern (JK). Det betyder att om den/de personer som pekats ut (förtalats) som antisemitiska av TV4 Kalla Fakta måste gå till JK. Däremot granskar inte JK opartiskhet. Innebär det att TV4 står ansvarsfria när det gäller opartiskhet? Är det som återstår medborgarjournalistik som motvikt mot en kanal som når 100,000 tals tittare?

Det skulle slutligen vara intressant att undersöka om Kalla Faktas redaktion har medarbetare med extrema åsikter. Finns det någon medarbetare på Kalla Faktas redaktion som har en morfar eller farfar som var med i något extremt parti på 40-talet? Någon på Kalla Fakta kanske utövar 911-yoga och är därmed misstänkt smygreligiös. Det kan väl inte vara fel att använda deras egna metoder mot dem själva? Självklart är jag ironisk om det inte framgår, men frågorna jag ställer är inte helt irrelevanta.

Torbjörn Sassersson

Videoanalys av Kalla Faktas program om sanningsrörelsen

Del 1:

Del 2:

www.soultravel.se

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här