Allvarliga biverkningar kan uppkomma efter MPR-vaccination (mässling, påssjuka, röda hund). Detta är ett orsakssamband som fastslagits av ”The vaccine Court”. I ett utdrag ur VAERS databas 1998 noterades det att 34 barn drabbats av kramper, koma och/eller förändringar i beteende som inte kunnat kopplas till annan medicinering.

Kramper i samband med feber uppstod hos 32 barn och 9 fick mässlingslika utslag. Av dessa 34 var där 29 som snabbt föll i koma efter vaccineringen, och fem fick ett förändrat medvetandetillstånd. Barnen efterlämnades med en mix av kronisk encefalopati (hjärnskada) med mental retardation, krampsjukdomar och tillstånd likt cerebral pares. Tre av barnen dog inom tidsspannet tre månader till fyra år.

Man fann också två helt normala och friska barn som dog två respektive tolv dagar efter MPR-vaccinet. Obduktionen visade cerebralt ödem (svullen hjärna) hos den ena och inflammation med blödning i hjärnan hos den andra. En 16 månaders flicka drabbades 7 dagar efter vaccineringen mot mässling av feber och mässlingslika utslag. Tio dagar senare blev hon inlagd på sjukhus pga allvarliga epileptiska anfall och feber. Dagen efter hamnade hon i koma och blev paralyserad i ena sidan. Vid tio års ålder var hon fortfarande paralyserad och uppvisade svåra inlärningsproblem.

I USA har reduceringen av mässlingen visat sig ha en signifikant konsekvens i form av en ny neurodegenerativ sjukdom, MINE syndrom (Measles-Induced Neuroautistic Encephalopathy). MINE har samma konstellation av symtom liknande autism. Det är en variant av SSPE (Subacute Sclerosing Panencephalitis) som är en allvarlig men ytterst sällsynt komplikation efter en mässlingsinfektion (har även uppkommit i vaccinerade). Orsaken till uppkomsten är inte helt klarlagd men av någon anledning klarar inte kroppen av att ta hand om viruset som då ligger kvar i kroppen och senare kan orsaka skada.

Innan införandet av mässlingsvaccinet rapporterades det över 500 000 fall av mässlingen varje år i USA. Under samma tidpunkt uppkom det årligen 60 fall av SSPE och de senaste åren har det endast rapporterats runt 5 fall per år. I relation till detta har det sedan slutet av 1990-talet varit över 2 000 barn som diagnosticerats med MINE och tusentals fler med autism. Gemensamt för dessa barn är att de alla fått MPR-vaccin, inget barn uppvisade några symtom innan vaccinering. Vid blodprov uppvisade alla vaccinstammar från mässling. Alla autistiska symtom uppstod flera månader efter vaccinering (vilket är vanligt för ”långsamma virus” som mässlingsviruset) och alla har haft symtom som tytt på immunologiska problem t ex allergier, eksem och upprepade infektioner.

År 1998 publicerade Dr. Wakefield en studie i The Lancet där man identifierade ett möjligt samband mellan MPR-vaccin och enterokolit (inflammerad tarm). De bevisade aldrig något men uppmanade till en undersökning av saken. Forskarvärlden kunde ha tagit till sig ny information som kan förhindra att barn blir skadade av vaccin, men istället blev Wakefield ett mål för förnedring av det medicinska etablissemanget. Ingen ordentlig uppföljning har gjorts och 2005 kom en rapport från Institute of Medicine (IOM). De hade efter en genomgång av studier kommit fram till slutsatsen att det inte fanns något samband mellan MPR och autism. Resultatet var föga oväntat då man inte kan förvänta sig annat av publikationer som inte tittat på just detta problem. Hade denna panel gått igenom publikationer som alla visade på att jorden var platt skulle de såklart avvisa teorin om att jorden var rund.

Liksom Wakefield dömdes även hans kollega John Walker-Smith för bedrägeri och nu, 14 år efter att studien i Lancet släpptes, frias han från dessa misstankar. Slutsatsen blev att anklagelserna var bristfälliga med ytliga resonemang och hade på flera punkter felaktiga slutsatser. John Walker-Smith har därför återfått sin legitimation även om han sedan några år tillbaka gått i pension. Wakefield som till skillnad från sin kollega inte fått finansiering från sitt försäkringsbolag till fortsatt överklagande har lämnat in en stämningsansökan mot Brian Deer, Fiona Godlee och British Medical Journal för att falskt anklaga honom för ”bedrägeri”. Domen väcker frågor om huruvida eller inte Lancet borde ha dragit tillbaka publikationen. Detta eftersom skälen för tillbakadragandet motsägs av domarens beslut.

Brittiska föräldrar från gruppen CryShame, som inkluderar föräldrar från Wakefields studie, Lancet 12, gjorde ett uttalande som säger att de ”välkomnar med oerhörd lättnad slutet av professor John Walker-Smiths prövning och undanröjandet av alla anklagelserna mot honom”. Vidare uttalar sig Mark Blaxill, ordförande i Canary Party att ”även om rättvisan äntligen segrat för professor Walker-Smith så är den skada som åsamkats honom och hans kollegor oöverskådliga. Den brittiska regeringen måste undersöka korruptionen i GMC, vilken allvarligt har skadat ryktet på goda och ärliga läkare. Det mest upprörande av allt är att dr Andrew Wakefield förtalats av regeringstjänstemän, vaccintillverkare samt läkare och att media har godkänt dessa ogrundade anklagelser okritiskt.”

”Det är dags att vi börjar behandla ansvarstagande föräldrar som tillförlitliga vittnen vid allvarliga biverkningar av medicinska förfaranden som vaccination. Det arbete som Walker-Smith och hans kollegor vid Royal Free Hospital gjorde med The Lancet 12 var medicinskt nödvändigt och oantastligt. Ingen patient klagade och anklagelserna mot Royal Free-laget kom bara från en frilansande journalist som skriver för en Rupert Murdoch-tidning. Samtidigt har resultaten som redovisas i Lancetstudien fått efterföljare i många vetenskapliga publikationer och rapporterats av tusentals föräldrar över hela världen.” -Jennifer Larson, ordförande i Canary Party

Text: Marina Ahlm

Källa: vaccin.me, MPR-vaccin kan orsaka kramper, koma, beteendeförändringar och död

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här