Gynekologen James Thorp, kardiologen Peter McCullough och fem andra forskare publicerade den 30:e december 2022 den granskade artikeln ”COVID-19 Vaccines: The Impact on Pregnancy Outcomes and Menstrual Function”. Resultaten och slutsatserna från studien återges nedan.

”Resultat:

Covid-19-vacciner, jämfört med influensavacciner, är associerade med en signifikant ökning av biverkningar (AE) med alla proportionella rapporteringsförhållanden över 2,0:

– menstruationsavvikelse

– missfall

– i fostret

– kromosomavvikelser

– missbildningar

– cystisk hygroma

– hjärtsjukdomar

– arytmier

– hjärtstopp

– vaskulär malperfusion

– tillväxtavvikelser

– lågt fostervatten

– dött foster

– dödfödd

– trombos i moderkakan

Alla p-värden var mycket mindre än 0,05 (vilket är gränsen för statistisk signifikans, vår anmärkning). När det normaliserades efter tillgänglig tid, administrerade doser eller personer som fått vaccinet överstiger alla biverkningar från covid-19-vacciner säkerhetssignalen på alla erkända tröskelvärden.

Slutsatser:

Graviditet och menstruationsavvikelser är signifikant vanligare efter covid-19-vaccinationer jämfört med influensavaccinationer. En världsomfattande moratorium för användning av covid-19-vacciner under graviditet rekommenderas tills randomiserade prospektiva studier dokumenterar säkerhet under graviditet och långsiktig uppföljning av avkomman.”

Hur är det möjligt att alla världens myndigheter, ledda av WHO, fortfarande starkt rekommenderar att gravida kvinnor vaccineras mot covid-19?

nobelprizeprotest.com, mRNA-covid-vaccinet dödar fostret

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här