En rapport som finansierats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) påstår utan bevis att NewsVoice.se är “explicit pro-Kreml” och en del i de ryska påverkanskampanjerna mot Sverige.

Under måndagen presenterade ett forskarlag från Institute for Strategic Dialogue (ISD) och London School of Economics (LSE) Arena den MSB-finansierade studien “Smearing Sweden – International Influence Campaigns in the Swedish Election 2018”. Studien är författad av Chloe Colliver, Peter Momerantsev, Anne Applebaum och Jonathan Birdwell.

Läs mer på nyadagbladet.se