Multipel härdsmälta vid Fukushima

Fukushima Effekterna av

Det börjar nu uppdagas att kärnkraftsolyckan i Japan är långt alvarligare än man erkänt. Det är nu bekräftat att rekator 1, 2 och 3 genomgick en fullständig härdsmälta endast timmar efter olyckan den 11 mars 2011. Uppgifter om lögner och felaktigt mätdata har rapporterats i alternativmedia sedan olyckan och vi vet fortfarande inte vad som är sant.

Nu erkänner man även att reaktorhärden kan ha smält ned genom marken och är på väg ned till grundvattnet. Konsekvensen av detta enligt en erkänd japansk politiker kan vara att stora delar av Japan inte kommer att vara beboligt längre.

Att det finns så lite säkra källor att tillgå runt olyckan visar på hur fritt information kan manipuleras utan att det skapar någon större reaktion bland befolkningen. Fortfarande så vet vi mycket lite om olyckan och det är möjligt att den information vi får nu också är felaktig och används för att manipulera utvecklingen.

Mikael Cromsjö

Källor:
https://www.naturalnews.com/032657_Fukushima_meltdown.html

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here