Multipel skleros är en registrerad biverkning vid vaccin mot hepatit B

10
8030
vaccin

En uppmärksammad EU-dom i juni 2017 fastslog att man utan vetenskaplig evidens kunde koppla uppkomsten av multipel skleros (MS) till vaccination mot hepatit B. Enligt domen kan uppkomsten av sjukdomen kopplas till vaccinet om sjukdomen debuterar i anslutning till vaccination, om patienten var frisk vid vaccinationstillfället och om det inte finns någon ärftligt koppling till sjukdomen. Man fastslog även att om en signifikant mängd liknande fall kopplas till samma vaccin, kan även det ge ett vaccin skulden för sjukdom.

Detta har upprört många vetenskapsmän, som menar att anekdoter inte kan läggas som grund för vetenskapliga frågor. Men om anekdoter i många fall går stick i stäv med vad vetenskapen säger, har då verkligen vetenskapen gjort sitt jobb? Anekdoter borde ju, om vetenskapen har rätt, spegla just den vetenskapliga bilden som man i undersökningar kommit fram till.

Ett exempel där vetenskapen ställer sig tvärs emot mängder med anekdoter är de fall av svåra sjukdomssymptom för POTS som rapporterats i samband med vaccinering mot HPV. Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) finns det inget vetenskapligt stöd för att vaccinet ligger bakom sjukdomen. Men det förklarar inte hur det trots allt kan finnas så många fall av sjuka flickor, som alla beskriver att de blev sjuka i samband med HPV-vaccinering. Det är och förblir bara ”anekdoter”, inte ”vetenskap”.

Läs mer på Canal 2nd Opinion