Det bästa sättet att lära sig är att glömma. Det viktigaste målet med lärande är att kunna återkalla tillfälligt glömd information. Inom hjärnan sitter minnen i ett nätverk av trådar som sammankopplad information. Som ett resultat av detta kan ett minne utlösa ett annat, vilket gör att de kan bubblar upp till ytan utan någon medveten ansträngning.

“När du får en påminnelse är sinnets automatiska svar att göra dig en tjänst genom att försöka leverera det som är förknippat med det,” säger Michael Anderson, neurovetenskapsman vid University of Cambridge.

Att dela ut ditt lärande i mycket mindre bitar under flera dagar eller veckor och på olika platser ökar informationsbevarandet över tid och ökar prestandan på lång sikt. “mellanrums effekten” är en av de mest konsekvent replikerade mentala processerna i psykologisk historia, med anor från Hermann Ebbinghaus, som observerade den 1885. Med lite mer planering och framsyn kan du utnyttja detta kognitiva fenomenet för att dra bättre nytta av hur din hjärna faktiskt fungerar.

Enligt Lila Davachi, en kognitiv neurovetenskap forskare från Columbia University som är specialiserad på minnen, ger mellanrum mellan studerandet dig extra lärande “gratis.” Du behöver inte studera mer, säger hon, och du kan kanske komma undan med mindre.

“Vi mäter experimentdeltagarnas hjärnaktivitet medan de lär si