Varför det är så viktigt att bygga starka och tydliga sociala värden som skapar ett fokus på ens positiva moraler och principer och som i sin tur leder till välbefinnande är för att sociala värden är de viktigaste aspekterna av ett socialt system som spelar en dominerande roll för att driva och upprätthålla den sociala ordningen.

De tillhandahåller inte bara de allmänna riktlinjerna för socialt uppförande och beteende utan fastställer också normerna i samhället. Till exempel – ärlighet är det mest uppskattade beteendet hos en individ i ett socialt system, även de som gör affärer baserade på förfalskning och falska produkter, de gillar också och förväntar sig ärlighet från andra. Sociala och familjära värden är avgörande för självutveckling – formning av din personlighet, känslor, uppfattningar, humör, känslomässig intelligens, etik, uppriktighet, patriotism, moraliskt mod, etc.

Man ska inte sträva efter att vara negativ i sin attityd som så men i mitten av det negativa visualiserandet uppenbarar sig hälso och kognitiva fördelar som är kopplade till visdom och inre goda principer och kognitiv kontroll som i slutändan kan skapa klarhet och en balanserande och djupare harmoni inombords av utveckling och förståelse av sig själv och för andra som leder till djupare glädje och lycka istället för mindre faktabaserade och de otydliga tankar som ofta uppstår av positivt visualiserande som leder till att man inte blir lika lycklig eftersom man ofta blir upptagen av konstgjorda önskemål som inte uppfylls och som i sig själva inte är identifierbara med sann lycka och istället förhindrar mer nödvändiga tankeprocesser och strävanden efter visdom.

Precis så som professor i praktisk filosofi