Myndigheten för digital förvaltning har fått i uppdrag av regeringen att utveckla covidbevis, en digital infrastruktur för vaccinationsintyg. Detta i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner, E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Sedan tidigare har vi pandemilagen vilket även berör Polismyndigheten som senare kommer tvingas hantera frågan om intyg.

De ombeds nu göra en lagprövning enligt nedan text skickat som mejl. Till polisen i varje region. Även ett antal kommuner har fått mejlet med samma uppmaning.

————-MEJL————-

Begäran om lagprövning enligt 12 kap 10 § Regeringsformen

Härmed begär jag att ni som myndighet, person inom myndighet eller kommunal förvaltning göra en lagprövning enligt 12 kap 10 § Regeringsformen av ”pandemilagen” och vaccinationsintyg ( även benämnt covidbevis eller covidpass) då dessa bryter mot grundlagen och min rätt till frihet.

Vänligen meddela mig vad er prövningen leder fram till.

Ni ombeds även ge bevis och svara på frågor där svaren kan ligga till grund för eventuella rättsprocesser.

Det finns inget i grundlagen som ger stöd för riksdag, regering, myndigheter eller kommunala verksamheter att upphäva rätten till frihet. Att lyda ”pandemilagen” och införa krav på vaccinbevis, oavsett anledning och syfte, är därmed ett brott.

Riksdagen kan inte lagstifta bort frihet eller folkets makt uttryckt i grundlagen och FN:s Allmänna förklaringar om de mänskliga rättigheterna. De ligger låsta, kan inte ändras och står över alla andra lagar.

2 kap 21 § i RF säger att begränsningar av frihet endast får ske för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Med andra ord, 2 kap 20 § RF ger inte riksdag, regering, myndigheter eller kommunala verksamheter frikort att göra saker bakom folkets rygg baserat på godtyckliga beslut.

Allt tyder på att covid-19 har varit en planerad ”pandemi” där vaccinpass är det egentliga syftet som ett första steg mot ett nytt politiskt och monetärt system för världen vilket innebär slutet för demokratin och införandet av ett modernt slavsystem. Detta går under benämningen The Great Reset under ledning av en politisk och finansiell elit i västvärlden.

Målet för agendan är en teknokratisk världsregering som anhängare felaktigt tror är svaret på våra problem men inte kan bli annat än odemokratisk och fascistisk. Vi har redan lösningar men dessa hindras för att skapa förutsättningar för agendan.

Om misstanken gällande detta nya politiska och monetära system med svensk medverkan är korrekt har detta tagits utan folkets vetskap och saknar därmed demokratisk förankring.

Allt talar för att viruset SARS-CoV-2 är skapat i ett labb i Wuhan Kina och släpps ut medvetet med stöd från inflytelserika aktörer i USA bland annat Dr Anthony Fauci som medverkat till finansiering och överföring av forskning kring coronavirus till Wuhan när det förbjöds i USA men även Bill Gates.

Sett till IFR är covid-19 inte värre än en svår influensa för äldre. Med förebyggande, främst vitamin D och fungerande botemedel t ex ivermektin är dödligheten troligen mycket lägre men detta ignoreras. För yngre i princip ofarligt.

Många dödsfall beror på fel eller ingen vård. Äldre gavs tidigt palliativ vård och fick morfin. Samma strategi har använts i fler länder. I England använde man midazolam med samma tragiska resultat.

Respirator har för många sannolikt inneburit en dödsdom. I New York uppskattas 80% som hamnade i respirator ha dött. Med förebyggande och botemedel hade flertalet antagligen levt idag.

Det finns även skäl att misstänka manipulation med PCR-tester gällande smittspridning då många svar varit falskt positiva med för höga Ct-värden.

Antal patienter inlagda för intensivvård har under hela ”pandemin” varit normalt sett till tidigare år. Idag är de få.

Merparten kan sannolikt vara vaccinerade då man räknar den som är vaccinerad inom 21 dagar som ovaccinerad. Oavsett är det extremt oroande att det ligger inne patienter med covid-19 som är vaccinerade. Med förebyggande och botemedel hade de inte behövt vara där.

Allt för att skapa hysteri och ge skäl för ”pandemilag” och vaccinpass.

Myndigheter och public service som ska verka i demokratins tjänst genom att ge medborgare all tillgänglig relevant information har ignorerat eller medvetet mörkat förbyggande åtgärder, fungerande botemedel, data och expertutlåtanden som går emot agendas narrativ.

Enligt WHO:s definition före 2009 har vi aldrig haft någon pandemi och om vi hållit fast i tidigare uppgjorda riktlinjer hade vi troligen kunnat uppnå flockimmunitet återgå till det normala några veckor efter första fallen 2020 enligt epidemiolog Knut Wittkowski, Ph.D.

Det