Läkemedelsverket medger till slut misslyckandet med svininfluensavaccinet Pandemrix genom att avråda från dess användning på barn. Verket har nämligen nyligen ändrat sin riskbedömning om Pandemrix, enligt TV4:s Kalla Fakta. Anledningen är en finländsk studie i början av året som visade att vaccinet ökar risken bland barn att drabbas av narkolepsi.

verige köpte vaccin inför svininfluensahösten 2009. Drygt sex miljoner vaccinerades och notan gick på 1,3 miljarder kronor, pengar som hamnade i läkemedelsbolagens fickor. I augusti 2010 stoppade finländska hälsovårdsmyndigheter vaccineringarna, sedan läkare slagit larm om att barn drabbats av sömnsjuka, narkolepsi. I början av 2011 bekräftade en finländsk studie på ett samband mellan vaccinet och sjukdomen, skriver Expressen.

Narkolepsi är en kronisk neurologisk skada, i det här fallet orsakad av vaccinet Pandemrix tillverkad av Glaxo Smith Kline. Den drabbade somnar lätt under dagen och får störd nattsömn. Kataplexi är ett annat symptom som innebär att den drabbade plötsligt tappar kontrollen över sina muskler. Socialstyrelsen kommer att anpassa rekommendationerna vad gäller barn.

”Men det är ingen brådska, för ingen vaccineras nu – säsongen är över, säger Anders Tegnell, avdelningschef vid Socialstyrelsen, till TT. Misstankar om ökad risk för sömnsjuka efter vaccinering finns bara i Finland och Sverige. Totalt 82 svenska fall av sömnsjuka efter vaccinering har rapporterats, de allra flesta gällande barn.”

”Före den finländska rapporten visste vi att det fanns fall av sömnsjuka rapporterade, men att det fanns en ökad risk just hos vaccinerade visste vi inte, säger direktör Tomas Salmonson vid Läkemedelsverket.”

Tidiga varningar 2009 kom från bloggosfären

Bloggaren Norah4You som varnat för vaccinets skadliga beståndsdelar skriver den 19 mars 2011:

”Jag skrev 20 oktober 2009: ”Vänligen gör er hemläxa! Försök inte dribbla bort det som är väldokumenterat farligt sedan 40 år och där tillverkaren av tiomersals produktblad gör klart att så är fallet!”

”För mer än 10 gången i min blogg citerar jag tillverkarens eget produktblad eftersom Tiomersal’s kemiskformel C9H9HgNaO2S är ingalunda så ofarligt som provaccinationsgrupper försöker göra gällande.”

Källa: norah4you.wordpress.com

Norah4You citerar varningstexten som bevisar att faran med beståndsdelen Tiomersal sedan länge är känd: Där finns uppgifterna: Mutagena för däggdjursceller somatiska celler och att ämnet kan vara giftigt för njurar, lever, mjälte, benmärg, centrala nervsystemet (CNS). Upprepad eller långvarig exponering för ämnet kan producera målorgan skador. Upprepad exponering för ett mycket giftigt material kan producera allmän försämring av hälsan genom en ackumulering i ett eller flera människor organ. Källa: Material Safety Data Sheet Thimerosal MSDS, Sciencelab.com, Inc. Houston, Texas

Läkaren Annika Dahlqvist som 2009 fick skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) förnedringspris bla för att hon varnade för svininfluensavaccinet fick sedermera rätt. Hon skriver i mars 2011:

”Under 2009 insåg jag att det var en mycket riskabel väg att massvaccinera svenska folket mot svininfluensa. Man hade ingen aning om eventuella följdsjukdomar och inte heller om vilken positiv effekt vaccinationen skulle medföra. Jag propagerade i min blogg för att vaccinationen skulle vara helt frivillig och att ingen propaganda för vaccination skulle företas från myndighetshåll.”

”Jag uttryckte aldrig att LCHF-kosten garanterade mot insjuknande och död i influensa, utan det var Aftonbladet som lade de orden i min mun.”

”Det utbröt under hösten 2009 en massivt mediadrev mot mig pga min antimassvaccinationsaktivitet, och föreningen VoF lät sig driva med strömmen.

Det har sedermera visats att jag hade rätt. Ingen fördel erhölls beträffande dödstal i svininfluensa i de länder som massvaccinerade i jämförelse med de som inte massvaccinerade och det har framkommit allvarliga misstankar om följdsjukdomar efter vaccinationen.”

Även undertecknad varnade med artikeln: ”Vaccin mot svininfluensa skapar en enorm marknad för vissa läkemedelsbolag” ursprungligen publicerad den 15 oktober 2009 att det finns risker med massvaccination mot svininfluensa och enorm ekonomisk vinning för läkemedelsbranschen. Den gången gick Expressen på skeptikerbloggen Tankebrott.nu som kallade ett ”varnings-mail” jag skickat ut till ett par malinglistor för ”Det sasserssonska mailet”.

Expressenjournalisten Lars Lindström pekade ut mailet som ett exempel på den moderna tidens folktro och SVT ringde mig och frågade om jag startat en gräsrotsrörelse mot vaccin. Både mitt mail och den uppföljande artikeln ovan (här i original) visade sig dock vara korrekta i sina varningar.

Originalartikel, Myndigheterna avråder först nu från svininfluensavaccin trots varningar 2009

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här