Industrimannen och jägaren Karl Hedin berättar hur han fördes bort en fredagskväll av Nationella Insatsstyrkan till en fyllecell på Kronobergshäktet i Stockholm. Två och ett halvt år senare slutade detta med att han och övriga anklagade nyligen friades på alla punkter i en uppmärksammad rättegång, anklagade för tjuvjakt på varg.

Överklagande av felaktigt hanterade ärenden inom åklagarväsendet hanteras inom samma myndighet. Hedin berättar att utskrifter av vissa inspelade telefonsamtal som användes i vargåtalet hade förvanskats, men detta lämnades utan åtgärd. Samma sak gällde att protokoll saknades från beslut om att avlyssna Karl Hedin och hans vänner. Riksåklagaren som fick hand om dessa överklaganden av tjänstefel behandlade inte Hedins kritik som totalt handlade om 15 punkter.

Den grövsta anklagelsen om tjänstefel handlade om att en polis har placerat ut falska bevis. Om så hade skett så var det ringa ansåg polismyndigheten trots att en person erkänt att bevis förfalskats.

Industrimannen Lars Berns kommenterar att behandlingen av Karl Hedin tyder på en statsmakt i förfall. Tjänstemannaansvaret som tagits bort och ersatts av interna utredningar fungerar inte. Statens tjänstemän kan bryta mot lagar utan risk för påföljder.

En anledning till att tjänstemannaansvaret togs bort på 1970-talet sägs vara att staten mer skulle likna privata företag, något Lars Bern avvisar bestämt. Genom att ta bort tjänstemannaansvaret kunde anställda bli slarviga och uppdrag fördelas efter politiska lojaliteter. Följden blev att tjänstemannakåren politiserades, vilket fortfarande görs t ex genom att låta socialdemokraten Dan Eliasson få ständigt nya generaldirektörsuppdrag. Att jämföra staten med företag är besynnerligt menar Bern vidare. Aktieägarna bestämmer suveränt medan statens ägare är medborgarna som vid val ska kunna utkräva ansvar.
Karl Hedin instämmer och ger exempel från den friande domen mot honom. Domstolen avvisade åklagarens framställan om att Karl Hedins politiska åsikter om jakt på varg skulle ligga honom till last.

Den tjänstemannakår som fostrats under socialdemokratins maktinnehav och som vid maktskifte ska tjäna borgerliga regeringar är inte beredd att byta sin lojalitet menar Bern som talar om en korrumperad politisk adel i Sverige. I USA byts den ledande administrationen ut vid politiska maktskiften vilket vore önskvärt även i Sverige.

Det finns ett så kallat tillkännagivande från riksdagen till regeringen om tjänstemannaansvar vilket Stefan Löfvens regering har lagt åt sidan. En författningsdomstol eller motsvarande bör införas dels för att utkräva ansvar från politiker, dels från tjänstemän vid tjänstefel. Hedin menar att grundlagsskyddad äganderätt till skog inte respekteras. Samma sak gäller våldsamma djurrättsaktivister som anfaller bönder och pälsdjursfarmare utan några ordentliga straff.

swebbtv.se, Myndigheterna blir korrumperade – Karl Hedin och Lars Bern om tjänstemannaansvaret

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här